Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Search our partners

Find the latest content on electronic components. Datasheets.com
Elektroda.pl
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

retrofood 31 May 2010 13:51 24417 0
IGE-XAO
 • #1
  retrofood
  VIP Meritorious for electroda.pl
  Instytut Techniki Budowlanej wydał opracowania pt. "Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych" m.in. dwa dotyczące instalacji elektrycznych i piorunochronnych w budynkach mieszkalnych oraz w budynkach użyteczności publicznej.

  1. Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych.
  2. Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej.

  Sprzedaż odręczna: Księgarnia ITB, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa,
  tel. (022)-579-61-18
  Sprzedaż wysyłkowa: Dział Wydawniczy ITB, ul. Ksawerów 21, 02-656 Warszawa,
  tel. (022)-566-42-08, fax (022)-566-42-82,
  e-mail: sprzedaz(malpa)itb.pl

  Spis treści pozycji 1:

  Przedmowa .
  1. Wstęp.
  2. Dokumentacja.
  2.1. Wymagania ogólne.
  2.2. Dokumentacja podwykonawcza instalacji elektrycznej i piorunochronnej.
  3. Wyroby do stosowania
  3.1. Wymagania formalne.
  3.2. Wymagania techniczne.
  4. Wykonanie instalacji elektrycznej w budynku.
  4.1. Wymagania ogólne.
  4.2. Instalacje zasilające.
  4.3. Instalacje odbiorcze
  4.4. Instalacje ochronne w budynku.
  4.5. Montaż systemów instalacji elektrycznych.
  4.6. Montaż elementów instalacji elektrycznych.
  5. Wykonanie instalacji piorunochronnej budynku.
  5.1. Instalacja piorunochronna zewnętrzna.
  5.2. Instalacja piorunochronna wewnętrzna.
  6. Odbiór instalacji elektrycznej w budynku.
  7. Odbiór instalacji piorunochronnej budynku.
  7.1. Odbiór robót ...
  7.2. Dokumentacja powykonawcza instalacji piorunochronnej.
  7.3. Badania techniczne i pomiary kontrolne instalacji piorunochronnej.
  8. Warunki przekazania instalacji elektrycznej i piorunochronnej do eksploatacji.
  9. Wymagania ogólne dotyczące BHP przy wykonywaniu robót elektrycznych i piorunochronnych.
  Bibliografia
  Bibliografia uzupełniająca
  Załączniki
  (stron 113)


  SPIS TREŚCI pozycji nr 2:
  Przedmowa
  1. Wstęp.
  1.1. Zakres opracowania.
  1.2. Przepisy i dokumenty związane.
  1.3. Terminologia.
  2. Dokumentacja.
  2.1. Wymagania ogólne.
  2.2. Projekt budowlany.
  2.3. Projekt wstępny.
  2.4. Projekt techniczny.
  2.5. Dokumentacja jednostadiowa.
  2.6. Podział projektowej dokumentacji branży elektrycznej.
  2.7. Uzgadnianie i zatwierdzanie dokumentacji.
  2.8. Rysunki w projekcie wstępnym.
  2.9. Zestawienie kosztów.
  2.10. Dokumentacja projektowa instalacji elektrycznych w projekcie technicznym.
  2.11. Podział projektu technicznego i zawartość tomów.
  2.12. Dane wyjściowe do projektowania.
  2.13. Wstępne wytyczne dla innych branż.
  2.14. Rysunki w projekcie technicznym.
  3. Wyroby do stosowania.
  3.1. Wymagania formalne.
  3.2. Wymagania techniczne.
  4. Wykonanie instalacji elektrycznej w budynkach użyteczności publicznej.
  4.1. Wymagania ogólne.
  4.2. Urządzenia zasilające budynki użyteczności publicznej w energie elektryczna.
  4.3. Instalacje odbiorcze.
  4.4. Instalacje ochronne.
  4.5. Montaż instalacji elektrycznych według różnych systemów wykonawczych.
  4.6. Montaż elementów instalacji elektrycznych.
  5. Wykonanie instalacji piorunochronnej budynku.
  5.1. Wymagania dotyczące instalacji piorunochronnej zewnętrznej.
  5.2. Wymagania dotyczące instalacji piorunochronnej wewnętrznej.
  5.3. Wykonywanie prac montażowych przy łączeniu naturalnych części instalacji piorunochronnej z innymi metalowymi częściami.
  5.4. Montaż sztucznych zwodów na obiekcie.
  5.5. Montaż sztucznych przewodów odprowadzających i uziemiających.
  5.6. Wykonywanie uziomów
  6. Odbiór instalacji elektrycznej w budynku.
  6.1. Warunki odbioru robót budowlanych niezbędnych do wykonania instalacji elektrycznej w budynku.
  6.2. Warunki odbioru wykonanej instalacji elektrycznej.
  6.3. Badania odbiorcze instalacji elektrycznych.
  6.4. Warunki odbioru instalacji i urządzeń zasilających.
  6.5. Warunki odbioru pozostałych instalacji i urządzeń elektrycznych.
  7. Odbiór instalacji piorunochronnej budynku.
  7.1. Odbiór robót.
  8. Warunki przekazania instalacji elektrycznej i piorunochronnej do eksploatacji.
  9. Wymagania ogólne dotyczące bhp przy wykonywaniu robót elektrycznych i piorunochronnych.
  Bibliografia
  Załączniki
  Protokół odbioru końcowego instalacji elektrycznej
  Protokół badań odbiorczych instalacji elektrycznej
  Badania odbiorcze. Oględziny
  Badania odbiorcze. Pomiary
  Badania odbiorcze urządzeń zasilających. Oględziny
  Badania odbiorcze urządzeń zasilających. Pomiary
  Protokół badań urządzenia piorunochronnego
  Metryka urządzenia piorunochronnego
  [28-30.06.2022, targi] PowerUP EXPO 2022 - zasilanie w elektronice. Zarejestruj się za darmo
 • IGE-XAO