Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Search our partners

Find the latest content on electronic components. Datasheets.com
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

[C]Atmega8 - TWI - niedziałająca magistrala

zadeqead 12 Jun 2010 12:20 2555 1
e-mierniki
 • #1
  zadeqead
  Level 12  
  Witam. Mam następujący problem z niedziałającym TWI. Mam kod na atmegę w C.

  Code:
  /*
  
  Czujnik ultradzwiekowy sterowany z magistrali i2c
  C= 2010 Grzegorz Eliszewski
  grzegorz(malpa)eliszewski.pl
  esio.eu
  */
  #define F_CPU 12000000UL // czestotliwosc kwarcu 12MHz

  #include <avr/io.h>
  #include <util/delay.h> // obsluga opoznien               
  #include <compat/twi.h> // obsluga magistrali i2c
  #include <avr/wdt.h> // obsluga watchdoga
  #include <avr/interrupt.h> // przerwania

  volatile uint8_t time=124; // czas potrzebny na powrot odbitych ultradzwiekow
  volatile uint8_t value; // dane odebrane na magistrali TWI

  // deklaracje wystąpienia funcji
  void pomiar(void);
  void signal(unsigned int o);
  unsigned int distance(unsigned int time);
  void twi_init(char adres);

  // obsluga magistrali i2c
  // przerwanie od TWI

  SIGNAL (SIG_2WIRE_SERIAL)
  {
     switch(TWSR) //odczytanie bitu sterujacego
     {
        case 0x00:   // nieoczekiwany start lub stop
           TWCR = (1<<TWSTO); // ustawienie 1 na bicie TWSTO = STOP!
           TWCR = (1<<TWINT); // ustawienie 1 na bicie TWINT = START!
           // w wypadku, gdy pojawi sie nieoczekiwany start lub stop na TWI to:
           // 1. transmisja jest zatrzymywana
           // 2. transmisja startuje ponownie
        break;
     // TWI w trybie MASTER - RECIVER
        case 0x60:   
           // TWSR = 0b11000000
           // wlasny SLA+W odebrany ACK nadane
        break;

        case 0x68: 
           // utrata kontroli nad magistrala, master odlaczony
           // wlasny SLA+W odebrany ACK nadane
        break;      
        case 0x80:
           // transmisja - odbior!
           // 1. odebrano SLA+W (adres + W jak write, czyli zapis do slave :))
           // 2. odebrano dane
           // 3. nadano ACK = bit potwierdzenia, oczekuje dalszej transmisji
           // value = TWDR; // TWDR = rejestr z danymi TWI
           if (TWDR == 0x01) // jezeli TWDR = 0b00000001
           {
              //pomiar(); // wykonanie pomiaru
              PORTD = 0xFF;
           }
        break;
        case 0x88:
           // transmisja - odbior!
           // 1. odebrano SLA+W
           // 2. odebrano dane
           // 3. nie nadano ACK (nadano NACK), potwierdzenie i koniec transmisji
           value = TWDR; // TWDR = rejestr z danymi TWI
           if (value == 0x01) // jezeli TWDR = 0b00000001
           {
              PORTD = 0xFF;
           //   pomiar(); // wykonanie pomiaru
           }
        break;
     // TWI w trybie MASTER - TRANSMITER
        case 0xA8:
           // transmisja - nadawanie!
           // 1. odebrano SLA+R (adres + odczyt ze slave)
           // 2. nadano ACK
           TWDR = time;    // zapisanie zmiennej czasu do TWDR
           TWCR = (1<<TWINT) | (1<<TWEN);    // wyczyszczenie TWINT
                       // wlaczenie TWI poprzez 1 na TWEN
                       // przygotowanie do wyslania danych
           while(!(TWCR & (1<<TWINT)));    // transmisja danych <- patrz dataszit
           // sprawdzanie statusu TWI
           if ((TW_STATUS) & (0xF8 != TW_MT_DATA_ACK))
           {
              // blad nadawania
           }
        break;
        
     }
  }


  // funkcja generujaca sygnal, o = ilosc okresow
  // generowanie sygnalu zblizonego do 40kHz, zmiana stanu co 12us zamiast co 12.5us
  void signal(unsigned int o)
  {
     int i;
     DDRB = 0xFF; // ustawienie portu B jako wyjscie
     // sbi(DDRB,6);
     // sbi(DDRB,2);
     for(i=0;i<o;i++)
     {
        // ustaw 1 na PB2 i 0 na PB1
        PORTB = 0x04;
        _delay_us(12); // czekaj 12us
           PORTB = 0x02;
        _delay_us(12);
     }
     // ustawienie stanu niskiego na porcie nadajnika
     // tlumienie nadajnika
     PORTB = 0x00;
     _delay_ms(1); // odczekanie 1ms = tlumienie nadajnika
  }

  // pomiar odleglosci, o = ilosc okresow
  // wyslanie sygnalu i odbior odbitego od przeszkody
  void pomiar(void)
  {
     TCNT1 = 0x0000; // zerowanie licznika T1
     signal(5); // emitowanie 5 okresow sygnalu sterujacego
     // _delay_ms(10); // odczekanie 10ms przed pomiarem
     TCCR1B = 0x05;    // start T1 jako licznik z prescalerem /1024 0b00000010
           // zliczanie co 12Mhz/1024
           // czestotliwosc 11.71875kHz
           // czas jednego impulsu to okolo 85us

     while(TCNT1 < 0x0FA0) // dopoki licznik nie doliczy do 0x0FA
     {
        while(bit_is_clear(ADCSRA,ADIF)); // koniec pomiaru na ADC
        {
        // jezeli wartosc na ADC jest mniejsze niz !czulosc! to przerwij odliczanie czasu
           if(ADCH > 100)
           {
              time = TCNT1; // przepisanie wartosci licznika do zmiennej
              TCNT1 = 0xFFFF; // przepelnienie licznika == wyjscie z petli
           }
        }   
     }
     TCCR1B = 0x00; // wylaczenie licznika
  //   wdt_reset(); // resetowanie watchdoga
  /*
     for(echo=0;echo<666;echo++)  // petla obliczajaca odleglosc
     {
        if(bit_is_set(ACSR,ACO))  // jezeli odebrano sygnal powracajacy
        {
           break;  // wyjscie z petli
        }
     }*/
  //   return time;
        
  }
  // obliczanie rzeczywistej odleglosci w zaleznosci od czasu
  // sprawdzic jak to ma sie do siebie :P
  unsigned int distance(unsigned int time)
  {
     unsigned int czas_s;
     if (time < 60 )
     // 60 przebiegow zegara czyli okolo 5ms
     // mierzymy tylko w jedna strone
     // wynika z opoznienia na zwarcie czujnikow
     {
        return 0;
     }
     else
     {
        return 50 + time*1.5;
     }
     // V_dzwieku w powietrzu +/- 343 m/s
     // S = (V*t)/2 || droga [m] = predkosc [m/s] * czas [s]
     // czas [s] = time * 0.000085 | jeden cykl zegara to 85us
     // jeden cykl zegara to okolo 1.5cm
  }

  // inicjacja i konfiguracja magistrali TWI
  void twi_init(char adres)
  {

     DDRC = 0b00000000; // konfiguracja portu C jako wyjscie
     PORTC = 0b00110011; // PC5 PC4 jako wyjscie

     TWAR = adres; // przypisanie adresu
     TWSR = 0; // zerowanie statusu TWI
     TWCR = 0xC5;    // ustawienie TWCR 0b11000101
           // TWINT - oczekiwanie na odpowiedzi, uaktywnienie przerwania
           // TWEA - wlaczenie generowania ACK
           // TWEN - aktywacja obslugi TWI, aktywacja interface TWI
           // TWIE - uaktywnienie obslugi przerwan TWI
  }

  // funkcja glowna
  int main(void)
  {
     twi_init(0x02); // inicjacja TWI z adresem 0x02

     // konfiguracja ADC
     ADMUX = 0x61; // konfiguracja działania ADC 0b01100001
     ADCSRA = 0xC6; // start ADC prescaler /64, f = 187.5kHz

  //   wdt_enable(WDTO_250MS); // watchdog na 250ms
     sei(); // wlaczenie obslugi przerwan
     
     DDRD = 0xFF; // port D jako wyjscie
  }


  Problem polega na tym, że jak wysyłam do czujnika na adres 0x10 wartość 0x01 to nie zapala mi się dioda, tak samo z odczytem. Testuje za pomocą arduino. Nie mam pojęcia co robię źle, to pierwsze moje spotkanie z TWI i nie wiem, może popełniłem jakiś prosty błąd.
  Wrzuciłem program zmodyfikowany do tego, żeby testować sam interfejs.
  Kod arduino za pomocą którego testuję magistralę:
  Code:

  #include <Wire.h>
  int ledPin =  13;

  void setup()
  {
    Serial.begin(9600);
    Wire.begin(); // join i2c bus (address optional for master)
    pinMode(ledPin, OUTPUT);     
  }
  int zz = 0;
  byte x = 0x01;

  void loop()
  {
    Wire.beginTransmission(0x10); // transmit to device #4
    //Wire.send("x is ");        // sends five bytes
    Wire.send(0x01);              // sends one byte 
    Wire.endTransmission();    // stop transmitting
    digitalWrite(ledPin, HIGH);   // set the LED on
               // wait for a second
   Wire.requestFrom(0x10, 8);
   if (Wire.available()) {
      zz = Wire.receive();
    }
    else zz = 15;
    //x++;
   Serial.print(zz);
     digitalWrite(ledPin, LOW);
      delay(500);
  }


  Serial pokazuje, że magistrala nie jest gotowa, czyli wywala liczbe 15... zamiast odczytu z czujnika.
  Przewaliłem tony dokumentacji i nadal nie wiem co jest...
  Do you have a problem with Arduino? Ask question. Visit our forum Arduino.
 • e-mierniki
 • #2
  flapo213
  Level 21  
  Witaj,

  Przypomnij się na email to podrzucę na forum obsługę TWI do Atmeg napisaną w C działającą na 100%. TWI nie jest trudne ale z tego co pamiętam to jest tam jakiś myczek z zapisem do rejestrów.

  Pozdrawiam

  Dodano po 3 [godziny] 34 [minuty]:

  Witam, autor tematu otrzymał już obsługę I2C w C, ale tak sobie pomyślałem że od czasu do czasu pojawia się takiż problem dlatego postanowiłem zamieścić procedury obsługi I2C dla Atmeg w trybie mastera. Pobranie wolne od opłat punktowych. Naturalnie niektóre algorytmy można by zoptymalizować ale zrobi to równie dobrze optymalizator. W razie pytań pytać.

  Pozdrawiam