Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Samopowtarzalny button w WinAPI

Szymon Tarnowski 21 Jun 2010 21:51 1299 3
 • #1
  Szymon Tarnowski
  Level 27  
  Witam, utknąłem na następującym problemie, potrzebuje przycisk który będzie działał jak przyciski strzałek w scrollbarze, tj:
  1. pojedyncze krótkie wciśnięcia powodują zmianę parametru
  2. przytrzymanie powoduje ciągłą zmianę parametru.
  Standardowy button ma możliwość przekazywania zdarzeń BN_PUSHED i BN_UNPUSHED jedna są one przestarzałe, ale u mnie na WinXP nie są zgłaszane, zakładam że kod jest poprawny, bo zdarzenie BN_FOCUS jest przekazywane. W MSDN jest sugestia żeby używać stylu BS_OWNERDRAW, ale powoduje to że przycisk się nie pojawia (bo to logiczne że jak chcę mieć własny kształt przycisku to GUI nie rysuje domyślnego). Próbowałem komunikatu WM_LBUTTONDOWN ale jest on przekazywany wyłącznie jeśli przycisk jest nieaktywny, a jeśli jest aktywny to zapewne button wewnętrznie go przejmuje. Czy jakieś inne sugestie jak można to zrobić, na razie nie chciałbym wnikać w wewnętrzną kolejkę komunikatów przycisku.
 • #2
  And!
  Admin of Design group
  A gdyby skorzystać z dodatkowego timera,
  który wysyłałby komunikaty co określony czas,
  i w zależności od stanu przycisku sterował pojedynczą
  lub powtarzaną akcją ?
 • Helpful post
  #3
  Akane
  Level 27  
  Poniższy przykład pokazuje jak można to zrobić bez hooków i subclass'u. Tutaj cała logika siedzi w w głównej pętli komunikatów, gdzie przechwytuję komunikaty myszki przeznaczone dla buttona, włączając odpowiedni timer.
  Wciskając przycisk, pojawia sie dźwięk (Beep). Po 500ms dźwięk zaczyna się powtarzać co 100ms.

  #include <windows.h>
  #include <commctrl.h>
  #define IDC_BUTTON 1000
  
  BOOL __stdcall MyDialogProc(HWND hwnd, UINT uMsg, WPARAM wParam, LPARAM lParam)
  {
  	switch (uMsg)
  	{
  		case WM_CLOSE:
  			DestroyWindow(hwnd);
  			PostQuitMessage(0);
  			break;
  
  		case WM_COMMAND:
  			if (wParam == IDC_BUTTON) Beep(600,5);
  			break;
  	}
  	return FALSE;
  }
  
  void OtworzOknoZprzyciskiem(HWND *pWindow, HWND *pButton)
  {
  	*pWindow = CreateWindow(WC_DIALOG, TEXT("demo"), WS_OVERLAPPEDWINDOW|WS_VISIBLE,100,100,200,100,0,0,0,0);
  	*pButton = CreateWindow(WC_BUTTON, TEXT("click me"), WS_CHILD|WS_VISIBLE,40,20,80,20,*pWindow,(HMENU)IDC_BUTTON,0,0);
  	SendMessage(*pButton, WM_SETFONT, (WPARAM)GetStockObject(DEFAULT_GUI_FONT), TRUE);
  	SetWindowLong(*pWindow, DWL_DLGPROC, (LONG)MyDialogProc);
  	MyDialogProc(*pWindow, WM_INITDIALOG, 0, 0);
  }
  
  int _main()
  {
  	MSG msg;
  	HWND hDlg, hButton;
  
  	OtworzOknoZprzyciskiem(&hDlg, &hButton);
  	while (hDlg && GetMessage(&msg,0,0,0))
  	{
  		if (msg.hwnd == hButton)
  		{
  			if (msg.message == WM_LBUTTONDOWN)
  			{
  				PostMessage(hDlg, WM_COMMAND, IDC_BUTTON, 0); // akcja
  				SetTimer(hDlg, 1000, 500, 0);
  				SetCapture(hButton);
  			}
  			else if (msg.message == WM_LBUTTONUP)
  			{
  				ReleaseCapture();
  				KillTimer(hDlg, 1000);
  			}
  		}
  		else if (msg.hwnd == hDlg)
  		{
  			if (msg.message == WM_TIMER)
  			{
  				if (msg.wParam == 1000)
  				{
  					KillTimer(hDlg, 1000);
  					SetTimer(hDlg, 1000, 100, 0);
  					PostMessage(hDlg, WM_COMMAND, IDC_BUTTON, 0); // akcja
  				}
  			}
  		}
  		if (!IsDialogMessage(hDlg, &msg))
  		{
  			TranslateMessage(&msg);
  			DispatchMessage(&msg);
  		}
  	}
  	return 0;
  }
  
 • #4
  Szymon Tarnowski
  Level 27  
  And! wrote:
  A gdyby skorzystać z dodatkowego timera,
  który wysyłałby komunikaty co określony czas,
  i w zależności od stanu przycisku sterował pojedynczą
  lub powtarzaną akcją ?
  No dokładnie tak chce zrobić, tyle że potrzebuje złapać zdarzenie wciśnięcia i puszczenia zamiast kliknięcia.
  Akane wrote:
  Poniższy przykład pokazuje jak można to zrobić bez hooków i subclass'u. Tutaj cała logika siedzi w w głównej pętli komunikatów, gdzie przechwytuję komunikaty myszki przeznaczone dla buttona, włączając odpowiedni timer.
  Rozumiem jak to działa, ale nie podoba mi się "wpięcię" w pętle komunikatów. Dla okna głównego będzie działać, ale dla okien dialogowych może być już problem. W każdym razie dziękuję za sugestię jak to można zrobić. Aktualnie napisałem kod oparty o subclassing, wiem że to nie jest eleganckie ale spełnia oczekiwane zadanie.