Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

[Atmega8][Bascom] Pomoc w przepisaniu programu na Atmega8

otto25 22 Jun 2010 22:19 2342 4
 • #1
  otto25
  Level 15  
  Witam, na początek dodam że dopiero zaczynam z Bascom'em. Mam problem w przepisaniu programu z ATTINY2313 na ATMEGA8.
  Oryginalną wersję zamieszczam poniżej:
  '************* Konfiguracja uC *****************
  '***********************************************
  $regfile = "attiny2313.dat"
  $crystal = 16000000
   
  Config Portb = &B11111111 : Portb = &B11111111
  Config Portd = &B00000000 : Portd = &B11111111
   
  Config Timer0 = Timer , Prescale = 8
  Enable Timer0 : On Timer0 Prztimer0
   
  Enable Interrupts
  '********** Konfiguracja uC Koniec  ************
   
  '******************  Nazwy *******************
  '***********************************************
  Rd Alias Portb.0
  Gd Alias Portb.1
  Bd Alias Portb.2
   
  Rd2 Alias Portb.3
  Gd2 Alias Portb.4
  Bd2 Alias Portb.5
   
  Syg_led Alias Portb.7
  Sw_port Alias Pind
   
  '*************  Nazwy Koniec  ****************
   
  '******************  Zmienne *******************
  '***********************************************
  Dim Licznik As Byte
  Dim Rled As Byte , Bled As Byte , Gled As Byte
  Dim Rand_r As Byte , Rand_g As Byte , Rand_b As Byte
  Dim Pomoc As Byte
  Dim Flaga As Bit
  Dim Dzielnik As Word
  Dim Dzielnik2 As Byte
  Dim Dzielnik3 As Byte
  Dim Szybkosc As Byte
  Dim Licznik_sw As Byte
  Dim Stan_portu As Byte
   
  Dim Arg As Word
  Dim Wartosc As Word
  Dim Pozycja As Word
   
  Dim Stopbit As Bit
   
  Dim Animacja As Byte
   
  '*************  Zmienne Koniec  ****************
   
  '************ Warunki Poczatkowe ***************
  '***********************************************
  Pozycja = 0
  Dzielnik2 = 0
  Szybkosc = 10
  Stopbit = 1
  Animacja = 0
  '*******  Warunki Poczatkowe Koniec  ***********
   
  '**************  Petla glowna ******************
  '***********************************************
  Do
   
   If Flaga = 1 Then                                          'co 32ms
     Flaga = 0
   
     Gosub Przyciski
   
     Incr Dzielnik2
     If Dzielnik2 >= Szybkosc And Stopbit = 1 Then
       Dzielnik2 = 0
   
       Syg_led = Not Syg_led
   
       'pierwszy tryb  - przejscia plynne ustalone
       If Animacja = 0 Then
         Incr Pozycja
         If Pozycja = 900 Then Pozycja = 0
         Gosub Pozycja_do_rgb
       End If
   
       'drugi tryb - losowe przejscia
       If Animacja = 1 Then
         Incr Pozycja
         If Pozycja >= 50 Then
           Pozycja = 0
           Rand_r = Rnd(3)
           Rand_g = Rnd(3)
           Rand_b = Rnd(3)
         End If
   
         If Rand_r = 1 Then If Rled < 100 Then Incr Rled
         If Rand_r = 2 Then If Rled > 0 Then Decr Rled
   
         If Rand_g = 1 Then If Gled < 100 Then Incr Gled
         If Rand_g = 2 Then If Gled > 0 Then Decr Gled
   
         If Rand_b = 1 Then If Bled < 100 Then Incr Bled
         If Rand_b = 2 Then If Bled > 0 Then Decr Bled
       End If
   
       'trzeci tryb - losowy kolor
       If Animacja = 2 Then
         Pozycja = Rnd(900)
         Gosub Pozycja_do_rgb
       End If
   
     End If
   End If
   
  Loop
  End
  '************ Petla glowna Koniec **************
   
  '************ Przerwanie timer 0 ***************
  '***********************************************
  Prztimer0:
   
   Incr Licznik
   If Licznik = 100 Then Licznik = 0
   
   If Licznik < Rled Then
    Reset Rd
    Reset Rd2
   Else
    Set Rd
    Set Rd2
   End If
   
   If Licznik < Gled Then
    Reset Gd
    Reset Gd2
   Else
    Set Gd
    Set Gd2
   End If
   
   If Licznik < Bled Then
    Reset Bd
    Reset Bd2
   Else
    Set Bd
    Set Bd2
   End If
   
   Incr Dzielnik
   If Dzielnik = 250 Then
     Dzielnik = 0
     Set Flaga
   End If
   
  Return
  '******** Przerwanie timer 0 Koniec ************
   
  '************   Inne Etykiety    ***************
  '***********************************************
  Przelicz:                                                   'funkcja \_ _ _ _/^^^
    If Arg > 899 Then Arg = Arg - 900
   
    If Arg > 100 And Arg < 500 Then Wartosc = 0
    If Arg <= 100 Then Wartosc = 100 - Arg
    If Arg >= 500 And Arg <= 600 Then Wartosc = Arg - 500
    If Arg > 600 Then Wartosc = 100
  Return
   
  Pozycja_do_rgb:
    Arg = Pozycja
    Gosub Przelicz
    Rled = Wartosc
    Arg = Pozycja + 300
    Gosub Przelicz
    Gled = Wartosc
    Arg = Pozycja + 600
    Gosub Przelicz
    Bled = Wartosc
  Return
   
  Przyciski:
  If Sw_port <> 255 And Stan_portu = Sw_port Then
    Incr Licznik_sw
    If Licznik_sw = 10 Then
      Select Case Stan_portu
        Case 126:                                             'plus
          Licznik_sw = 5
          If Szybkosc > 1 Then Decr Szybkosc
        Case 125:                                             'minus
          Licznik_sw = 5
          If Szybkosc < 40 Then Incr Szybkosc
        Case 124:                                             'plus i minus
          Stopbit = Not Stopbit
          Syg_led = 1
        Case 111:                                             ' R
          Pozycja = 700
          Gosub Pozycja_do_rgb
        Case 119:                                             ' G
          Pozycja = 400
          Gosub Pozycja_do_rgb
        Case 123:                                             ' B
          Pozycja = 100
          Gosub Pozycja_do_rgb
        Case 110:                                             'plus R
          Licznik_sw = 8
          If Rled < 100 Then Incr Rled
        Case 109:                                             'minus R
          Licznik_sw = 8
          If Rled > 0 Then Decr Rled
        Case 118:                                             'plus G
          Licznik_sw = 8
          If Gled < 100 Then Incr Gled
        Case 117:                                             'minus G
          Licznik_sw = 8
          If Gled > 0 Then Decr Gled
        Case 122:                                             'plus B
          Licznik_sw = 8
          If Bled < 100 Then Incr Bled
        Case 121:                                             'minus B
          Licznik_sw = 8
          If Bled > 0 Then Decr Bled
        Case 103:                                             ' R G
          Rled = 100
          Gled = 100
          Bled = 0
        Case 115:                                             ' G B
          Rled = 0
          Gled = 100
          Bled = 100
        Case 107:                                             ' R B
          Rled = 100
          Gled = 0
          Bled = 100
        Case 99:                                              ' R G B
          Rled = 100
          Gled = 100
          Bled = 100
        Case 108:                                             ' plus minus R
          Animacja = 0
        Case 116:                                             ' plus minus G
          Animacja = 1
        Case 120:                                             ' plis minus B
          Animacja = 2
   
      End Select
   
    End If
  Else
    Stan_portu = Sw_port
    Licznik_sw = 4
  End If
   
  Return
  '********    Inne Etykiety Koniec  ************

  Poniżej mój 'przerobiony' i nie działający w pełni tzn kolory się zmieniają same, płynnie, brak reakcji na przyciski.
  $regfile = "m8def.dat"
  $crystal = 16000000
  Config Portb = &B11111011 : Portb = &B11111011
  Config Portd = &B00000000 : Portd = &B11111111
  Config Portc = &B10000000 : Portc = &B10000000
  
  Config Timer0 = Timer , Prescale = 8
  Enable Timer0 : On Timer0 Prztimer0
  
  Enable Interrupts
  '********** Konfiguracja uC Koniec  ************
  
  '******************  Nazwy *******************
  '***********************************************
  Rd Alias Portb.0
  Gd Alias Portb.1
  Bd Alias Portb.2
  
  Rd2 Alias Portb.3
  Gd2 Alias Portb.4
  Bd2 Alias Portb.5
  
  Syg_led Alias Portc.1
  Sw_port Alias Pind
  
  '*************  Nazwy Koniec  ****************
  
  '******************  Zmienne *******************
  '***********************************************
  Dim Licznik As Byte
  Dim Rled As Byte , Bled As Byte , Gled As Byte
  Dim Rand_r As Byte , Rand_g As Byte , Rand_b As Byte
  Dim Pomoc As Byte
  Dim Flaga As Bit
  Dim Dzielnik As Word
  Dim Dzielnik2 As Byte
  Dim Dzielnik3 As Byte
  Dim Szybkosc As Byte
  Dim Licznik_sw As Byte
  Dim Stan_portu As Byte
  
  Dim Arg As Word
  Dim Wartosc As Word
  Dim Pozycja As Word
  
  Dim Stopbit As Bit
  
  Dim Animacja As Byte
  
  '*************  Zmienne Koniec  ****************
  
  '************ Warunki Poczatkowe ***************
  '***********************************************
  Pozycja = 0
  Dzielnik2 = 0
  Szybkosc = 10
  Stopbit = 1
  Animacja = 0
  '*******  Warunki Poczatkowe Koniec  ***********
  
  '**************  Petla glowna ******************
  '***********************************************
  Do
  
   If Flaga = 1 Then                                          'co 32ms
     Flaga = 0
  
     Gosub Przyciski
  
     Incr Dzielnik2
     If Dzielnik2 >= Szybkosc And Stopbit = 1 Then
       Dzielnik2 = 0
  
       Syg_led = Not Syg_led
  
       'pierwszy tryb  - przejscia plynne ustalone
       If Animacja = 0 Then
         Incr Pozycja
         If Pozycja = 900 Then Pozycja = 0
         Gosub Pozycja_do_rgb
       End If
  
       'drugi tryb - losowe przejscia
       If Animacja = 1 Then
         Incr Pozycja
         If Pozycja >= 50 Then
           Pozycja = 0
           Rand_r = Rnd(3)
           Rand_g = Rnd(3)
           Rand_b = Rnd(3)
         End If
  
         If Rand_r = 1 Then If Rled < 100 Then Incr Rled
         If Rand_r = 2 Then If Rled > 0 Then Decr Rled
  
         If Rand_g = 1 Then If Gled < 100 Then Incr Gled
         If Rand_g = 2 Then If Gled > 0 Then Decr Gled
  
         If Rand_b = 1 Then If Bled < 100 Then Incr Bled
         If Rand_b = 2 Then If Bled > 0 Then Decr Bled
       End If
  
       'trzeci tryb - losowy kolor
       If Animacja = 2 Then
         Pozycja = Rnd(900)
         Gosub Pozycja_do_rgb
       End If
  
     End If
   End If
  
  Loop
  End
  '************ Petla glowna Koniec **************
  
  '************ Przerwanie timer 0 ***************
  '***********************************************
  Prztimer0:
  
   Incr Licznik
   If Licznik = 100 Then Licznik = 0
  
   If Licznik < Rled Then
    Reset Rd
    Reset Rd2
   Else
    Set Rd
    Set Rd2
   End If
  
   If Licznik < Gled Then
    Reset Gd
    Reset Gd2
   Else
    Set Gd
    Set Gd2
   End If
  
   If Licznik < Bled Then
    Reset Bd
    Reset Bd2
   Else
    Set Bd
    Set Bd2
   End If
  
   Incr Dzielnik
   If Dzielnik = 250 Then
     Dzielnik = 0
     Set Flaga
   End If
  
  Return
  '******** Przerwanie timer 0 Koniec ************
  
  '************   Inne Etykiety    ***************
  '***********************************************
  Przelicz:                                                   'funkcja \_ _ _ _/^^^
    If Arg > 899 Then Arg = Arg - 900
  
    If Arg > 100 And Arg < 500 Then Wartosc = 0
    If Arg <= 100 Then Wartosc = 100 - Arg
    If Arg >= 500 And Arg <= 600 Then Wartosc = Arg - 500
    If Arg > 600 Then Wartosc = 100
  Return
  
  Pozycja_do_rgb:
    Arg = Pozycja
    Gosub Przelicz
    Rled = Wartosc
    Arg = Pozycja + 300
    Gosub Przelicz
    Gled = Wartosc
    Arg = Pozycja + 600
    Gosub Przelicz
    Bled = Wartosc
  Return
  
  Przyciski:
  If Sw_port <> 255 And Stan_portu = Sw_port Then
    Incr Licznik_sw
    If Licznik_sw = 10 Then
      Select Case Stan_portu
        Case 126:                                             'plus
          Licznik_sw = 5
          If Szybkosc > 1 Then Decr Szybkosc
        Case 125:                                             'minus
          Licznik_sw = 5
          If Szybkosc < 40 Then Incr Szybkosc
        Case 124:                                             'plus i minus
          Stopbit = Not Stopbit
          Syg_led = 1
        Case 111:                                             ' R
          Pozycja = 700
          Gosub Pozycja_do_rgb
        Case 119:                                             ' G
          Pozycja = 400
          Gosub Pozycja_do_rgb
        Case 123:                                             ' B
          Pozycja = 100
          Gosub Pozycja_do_rgb
        Case 110:                                             'plus R
          Licznik_sw = 8
          If Rled < 100 Then Incr Rled
        Case 109:                                             'minus R
          Licznik_sw = 8
          If Rled > 0 Then Decr Rled
        Case 118:                                             'plus G
          Licznik_sw = 8
          If Gled < 100 Then Incr Gled
        Case 117:                                             'minus G
          Licznik_sw = 8
          If Gled > 0 Then Decr Gled
        Case 122:                                             'plus B
          Licznik_sw = 8
          If Bled < 100 Then Incr Bled
        Case 121:                                             'minus B
          Licznik_sw = 8
          If Bled > 0 Then Decr Bled
        Case 103:                                             ' R G
          Rled = 100
          Gled = 100
          Bled = 0
        Case 115:                                             ' G B
          Rled = 0
          Gled = 100
          Bled = 100
        Case 107:                                             ' R B
          Rled = 100
          Gled = 0
          Bled = 100
        Case 99:                                              ' R G B
          Rled = 100
          Gled = 100
          Bled = 100
        Case 108:                                             ' plus minus R
          Animacja = 0
        Case 116:                                             ' plus minus G
          Animacja = 1
        Case 120:                                             ' plis minus B
          Animacja = 2
  
      End Select
  
    End If
  Else
    Stan_portu = Sw_port
    Licznik_sw = 4
  End If
  
  Return
  '********    Inne Etykiety Koniec  ************

  Nie mam pojęcia dlaczego nie działa, dodam też że po zmianie pinu wyjścia diody led [pinb.6 na pinc.1] dioda cały czasz mruga.
  Prosił bym o pomoc i najlepiej łopatologiczne wytłumaczenie zmian.
  Pozdrawiam.
 • #5
  otto25
  Level 15  
  Lfuse - 0xFF
  Hfuse - 0xC9
  i oczywiście kwarc 16MHz jest wpięty pod xtal0 i xtal1