Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Norma DIN72552 - proszę o podanie tego co zawiera.

SP8JZ 25 Jun 2010 04:20 2678 2
 • #1
  SP8JZ
  Level 33  
  Witam Panowie czy ktoś ma kompletną listę odnośnie tej normy? Szukałem na forum i nie mogę się doszukać. Chciałbym to sobie wydrukować i pierdyknąć w walizce z oscyloskpem i z góry proszę o wyrozumiałość (moderatorów).
 • Helpful post
  #3
  ociz
  Moderator of Cars
  DIN 72 552
  Objaśnienie zacisków:
  
             ZAPŁON
  1        cewka zapłonowa, rozdzielacz zapłonu, niskie napięcie
  
             (Rozdzielacz zapłonu o dwóch oddzielnych obwodach)
  1a        do przerywacza zapłonu I
  1b        do przerywacza zapłonu II
  
  2        zacisk zwarciowy (zapłon magnetyczny)
  4        cewka zapłonowa, rozdzielacz zapłonu, wysokie napięcie
  
            (Rozdzielacz zapłonu o dwóch oddzielnych obwodach)
  4a        od cewki zapłonowej I, zacisk 4
  4b        od cewki zapłonowej II, zacisk 4
  
  15        łączony +
            (Wyjście włącznika zapłonu/jazdy)
  15a        wyjście na rezystorze wstępnym do cewki zapłonowej i rozrusznika
  
            ŚWIECE ŻAROWE I WŁĄCZNIK ROZRUCHU
  17        Uruchamianie
  19        Żarzenie
  
            AKUMULATOR
  30        Wejście od bieguna plus akumulatora, bezpośrednie
  30a        Wejście od bieguna plus akumulatora II
            (Przełącznik akumulatorów 12/24 V)
  31        Przewód powrotny do akumulatora
            Biegun minus akumulatora lub masa, bezpośredni
  31b        Przewód powrotny do bieguna minua akumulatora lub masy, przez włącznik
            Lub przekaźnik (łączony ujemnie)
  
            (Przełącznik akumulatorów 12/24 V)
  31a        Przewód powrotny do bieguna minus akumulatora II
  31a        Przewód powrotny do bieguna minus akumulatora II
  
            SILNIKI ELEKTRYCZNE
  32        przewód powrotny
            (odwrócenie polaryzacji możliwe na zaciskach 32-33)
  33        główny zacisk przyłączeniowy
            (odwrócenie polaryzacji możliwe na zaciskach 32-33)
  33a        Odłączanie samoczynnego cofnięcia
  33b        dodatkowe działanie łączeniowe
  33f        dla drugiego dolnego zakresu szybkości
  33g        dla trzeciego dolnego zakresu szybkości
  33h        dla czwartego dolnego zakresu szybkości
  33L        obrót przeciwnie do wskazówek zegara
  33R        obrót zgodnie ze wskazówkami zegara
  
            ROZRUSZNIK
  45        osobny przekaźnik rozrusznika, wyjście, wejście rozrusznika (prąd główny)
  45a        wyjście, rozrusznik I
            Wejście, rozrusznik I i II (działanie równoległe obu rozruszników)
  45b        wyjście, rozrusznik II (działanie równoległe obu rozruszników)
  48        zacisk na przekaźniku rozrusznika i ponownego rozruchu do
            Kontroli procesu rozruchu
  
            PRZERYWACZ KIERUNKOWSKAZÓW
  49        wejście
  49a        wyjście
  49b        wyjście, drugi układ kierunkowskazów
  49c        wyjście, trzeci układ kierunkowskazów
  
            ROZRUSZNIK
  50        włącznik rozruchu (bezpośredni)
  50a        wyjście włącznika rozruchu
            (Przełącznik akumulatorów)
  50b        Włącznik rozruchu dla działania równoległego obu rozruszników z
            sterowaniem przebiegiem
  50c        wejście na przekaźnik startowy rozrusznika I
            (przekaźnik startu sterowania przebiegiem prądu ingerencji
            przy działaniu równoległym obu rozruszników)
  50d        wejście na przekaźnik startowy rozrusznika I
            (przekaźnik startu sterowania przebiegiem prądu ingerencji
            przy działaniu równoległym obu rozruszników)
  50e        wejście, przekaźnik blokady rozruchu
  50f        wyjście, przekaźnik blokady rozruchu
  50g        wejście, przekaźnik powtarzania rozruchu
  50h        wyjście, przekaźnik powtarzania rozruchu
  
            PRĄDNICA
  51        napięcie stałe na prostowniku
  51e        napięcie stałe na prostowniku z pętlą indukcyjną do jazdy w dzień
  
            SYGNAŁY PRZYCZEPY
  52        sygnały od przyczepy do ciągnika, ogólnie
  
            SILNIK WYCIERACZEK
  53        silnik wycieraczek, wejście (+)
  53a        wycieraczka (+), odłączanie samoczynnego cofania
  53b        wycieraczka (dodatkowe działanie łączące)
  53c        elektryczna pompa wycieraczek szyby przedniej
  53e        wycieraczki (uzwojenie hamowania)
  53i        Silnik wycieraczek z gagmesem stałym i trzecią szczotką (dla wyższej
            szybkości)
  
            SYGNAŁ PRZYCZEPY
  54        dla kombinacji świateł i połączeń wtykowych przyczepy
            ŚWIATŁA HAMOWANIA PRZYCZEPY
  54g        Zawór pneumatyczny dla dodatkowego hamulca zwalniania
            Uruchamianie elektromagnetyczne
  
            OŚWIETLENIE
  55        reflektory przeciwmgielne
  56        reflektory
  56a        światła drogowe, lampka kontrolna świateł drogowych
  56b        światła mijania
  56d        Zestyk sygnału świetlnego
  57        światła obrysowe boczne: Motorowery, mopedy.
            Za granicą także samochody osobowe, ciężarowe itd.
  57a        Światła postojowe
  57L        światła postojowe lewe
  57R        światła postojowe prawe
  58        Światła obrysowe boczne, lampy tylne, oświetlenie tablicy rejestracyjnej i
            Światłą tablicy przyrządów
  58b        Przełączanie świateł tylnych na ciągniki jednoosiowe
  58c        Złącze wtykowe przyczepy dla jednożyłowego
            Kabla świateł tylnych z baepiecznikiem w przyczepie
  58d        Lampa tablicy przyrządów o zmiennej intensywności, lampy tylne i
            Gabarytowe boczne
  58L        Światła gabarytowe boczne lewe
  58R        Światłą gabarytowe boczne prawe; oświetlenie tablicy rejestracyjnej
  
            PRĄDNICA (zapłon magnetyczny, prądnica)
  59        napięcie przemienne, wyjście
            Prostownik, wejście
  59a        twornik ładowania, wyjście
  59b        twornik świateł wstecznych, wyjście
  59c        twornik świateł hamowania, wyjście
  61        lampka kontrolna ładowania
  
            REGULATOR KOLEJNOŚCI DŹWIĘKÓW
  71        wejście
  71a        wyjście do klaksonu 1 i 2, niskie
  71b        wyjście do klaksonu 1 i 2, wysokie
  72        włącznik instalacji alarmowej (światła ostrzegawcze)
  
            WNĘTRZE
  75        radio, zapalniczka
  76        głośniki
  77        regulacja zaworów drzwiowych
  
            WŁĄCZNIKI
            (Zestyk spoczynkowy i przełącznik)
  81        wejście
  81a        1. wyjście, strona zestyku spoczynkowego
  81b        2. wyjście, strona zestyku spoczynkowego
            (włącznik roboczy)
  82        wejście
  82a        1. wyjście
  82b        2. wyjście
  82z        1. wejście
  82y        2. wejście
            (Włącznik wielopozycyjny)
  83        wejście
  83a        wyjście, pozycja 1
  83b        wyjście, pozycja 2
  83L        wyjście, pozycja lewa
  83R        wyjście, pozycja prawa
  
            PRZEKAŹNIK PRĄDOWY
  84        wejście, element uruchamiający i zestyk przekaźnika
  84a        wyjście, element uruchamiający
  84b        wyjście zestyk przekaźnika
  
            PRZEKAŹNIK ŁĄCZĄCY
  85        wyjście, element uruchamiający (koniec uzwojenia do masy lub minusa)
  86        początek uzwojenia
  86a        początek uzwojenia lub 1. uzwojenie
  86b        początek uzwojenia lub 2. uzwojenie
            (Zestyk przekaźnika zestyku spoczynkowego i przełącznik)
  87        wejście
  87a        1. wyjście (strona zestyku spoczynkowego)
  82b        2. wyjście
  87c        3. wyjście
  87z        1. wejście
  87y        2. wejście
  87x        3. wejście
            (zestyk przekaźnika do zestyku roboczego)
  88        wejście
            (Zestyk przekaźnika do zestyku roboczego i przełącznik) (strona zamykająca))
  88a        1. wyjście
  88b        2. wyjście
  88c        3. wyjście
            (zestyk przekaźnika do zestyku roboczego)
  88z        1. wejście
  88y        2. wejście
  88x        3. wejście
  
            PRĄDNICA i REGULATOR NAPIĘCIA
            PRĄDNICA i REGULATOR PRĄDNICY
  B+        akumulator dodatni
  B-        akumulator ujemny
  D+        prądnica dodatni
  D-        prądnica ujemny
  DF        prądnica Pole
  DF1        prądnica Pole 1
  DF2        prądnica Pole 2
            (Prądnica z osobnym prostownikiem)
  J        Uzwojenie wzbudzające dodatnie
  K        Uzwojenie wzbudzające ujemne
  Mp        Punkt środkowy zacisku
  U,V,W                zaciski prądnicy
  
            KIERUNKOWSKAZY (przerywacz migowy)
  C        pierwsze światło migowe
  C0        główny zacisk przyłączeniowy poszczególnych obwodów migowych
            Uruchamianie przez włącznik migowy
  C2        drugie światło migowe
  C3        trzecie światło migowe (np. przy ciągnięciu dwu przyczep).
  L        migacz, lewy
  R        migacz, prawy
  
  Wskazanie na stare i nowe oznaczenia według
  DIN 72 552.
  Przedstawione zostały tylko te opisy zacisków, których znaczenie się zmieniło.
  
  STARE        NOWE
  1         1, 53 (wycieraczki), 53e
  2         2, 53e
  3         53, 53b (wycieraczki)
  4         4, 53a, 53b (wycieraczki)
  15        15, 49 (przerywacz migowy)
  15+       49
  15/54     15, 49, 54
  16        15a, 15
  30        30, 33 (silnik)
  30/51     30, 87, 88 (przekaźnik)
  30f       45
  30h       45, 45a
  30h I     45a
  30h II    45b
  30L       33L (silniki)
  30R       33R (silniki)
  31        31, 31c, 32 (silniki)
  31a       31a, 31c
  31B-      B-
  50        50, 50b, 50f, 50h
  50a       50, 50a, 50e, 50g
  50b       50d
  50k       50d
  50 II     50c
  51        51, 59, B+
  51 -      59
  51a       59
  51B+      B+
  54        54, 53a, 54g
  54/15     15
  54d       53 (wycieraczki)
  54e       33b, 53b (wycieraczki)
  54L       49a
  58        58, 58L, 58R
  58b       58b, 58d
  59        59a
  85d       31b (włącznik instalacji alarmowej)
  B+30      B+
  B+51      B+
  D+/61     D+
  D-/61     D-
  H         71
  HL        L (L54b)
  HR        R (R54b)
  K         C
  K0        C0
  K1        C, C2
  K2        C2
  K3        C2, C3
  K4        C2, C3
  L54       L (L54)
  N         55
  P         C, 57a
  PL        57L
  PR        57R
  R         R, 75
  R54       R, (R54)
  R54b      Rb
  S         49a, 53 (wycieraczki)
  S4        49a
  SBL       (L54)
  SBR       (R54)
  VL        L
  VR        R
  +        15, 49 (przerywacz migowy)
            53, 53a (wycieraczki)
  +2        53a
  +15       49
  -         1 (cewka zapłonowa), 31