Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Search our partners

Find the latest content on electronic components. Datasheets.com
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

[VB.NET] Najefektywniejsze robienie screenshotów - directx?

dir3ctor 28 Jun 2010 19:19 1467 3
 • #1
  dir3ctor
  Level 27  
  Witam,

  Pracuję nad pewnym projektem który ma symulować działanie efektu ambilight. Częśc sprzętowa jest już gotowa (urządzenie HID-USB), została kwestia próbkowania kolorów z brzegów ekranu. Obecnie jest to realizowane przez funkcje GDI+ - robię screenshot całego ekranu, wycinam fragmenty z krawędzi i uśredniam kolor poprzez zmianę wielkości obrazu do 1x1px - kolor z tego pixela wyświetlam na ledach RGB.

  Problem w tym że na dość mocnym komputerze mogę wyciągnąć max 10 screenshotów obrazu Full-HD na sekundę, a to troszkę mało. Czy ktoś zna lub pisał coś szybszego? Może jakaś podpowiedź co do directx-a czy opengl?

  Żeby pokazać że już coś działa:
  [VB.NET] Najefektywniejsze robienie screenshotów - directx?
 • #3
  dir3ctor
  Level 27  
  Testowałem i zrzut całkowity + wycinanie, i zrzuty fragmentów... niestety efekt jest ciągle taki sam. Do pełnej płynności dużo brakuje, a w obecnym kodzie nie ma co optymalizować:

  Code:

          Public Function FromArea(ByVal x As Integer, ByVal y As Integer, ByVal area_width As Integer, ByVal area_height As Integer) As Color
              ' (x,y)  - współrzędne punktu startowego
              ' width  - szerokość pobieranego fragmentu
              ' height -  wysokość pobieranego fragmentu
              '
              ' zwracam uśredniony kolor RGB fragmentu ekranu

              ' screenshot fragmentu ekranu
              Dim Img As New Bitmap(area_width, area_height)
              Dim gr As Graphics = Graphics.FromImage(Img)
              gr.CopyFromScreen(x, y, 0, 0, Img.Size)

              ' resize do 1x1 px
              Dim thumb As Bitmap = New Bitmap(1, 1)
              Using g As Graphics = Graphics.FromImage(thumb)
                  g.DrawImage(Img, 0, 0, thumb.Width, thumb.Height)
              End Using

              ' pobierz sam kolor
              Dim GrabbedColor As Color
              GrabbedColor = thumb.GetPixel(0, 0)

              ' sprzatam pamiec
              gr.Dispose()
              Img.Dispose()
              thumb.Dispose()

              Return GrabbedColor

          End Function


  Ja myślę że po prostu ta metoda jest powolna - aplikacja wcina max 10% czasu CPU i w porywach do 2MB Pamięci, więc zapas mocy jest spory.
 • #4
  dir3ctor
  Level 27  
  OK, co do directx-a to udało mi się sklecić coś takiego

  Code:

  Imports System.Drawing
  Imports Microsoft.DirectX
  Imports Microsoft.DirectX.Direct3D
  Imports System.Threading

  Public Class Form1

      ' Direct3D objects
      Dim device As Direct3D.Device
      Dim backbuffer As Direct3D.Surface
      Dim pSurface As Surface
      Dim t As Thread

      Const SCREENW As Integer = 1680
      Const SCREENH As Integer = 1080


      Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click


          t = New Thread(AddressOf Me.BackgroundProcess)
          t.Start()

      End Sub

      Private Sub INIT_Dx3d()

          ' get the desktop display mode
          Dim adapterNumber As Integer = Manager.Adapters.Default.Adapter
          Dim mode As DisplayMode = Manager.Adapters.Default.CurrentDisplayMode


          ' set up the presentation parameters
          Dim params As New PresentParameters
          params.Windowed = True
          params.SwapEffect = SwapEffect.Copy
          params.AutoDepthStencilFormat = DepthFormat.D16
          params.EnableAutoDepthStencil = True
          params.MultiSample = MultiSampleType.None
          params.BackBufferCount = 1
          params.BackBufferWidth = SCREENW
          params.BackBufferHeight = SCREENH

          ' check video card capabilities
          Dim flags As CreateFlags
          flags = CreateFlags.HardwareVertexProcessing
          flags += CreateFlags.PureDevice

          ' create the Direct3D device
          device = New Device(adapterNumber, DeviceType.Hardware, Me, flags, params)

          ' get reference to the back buffer
          'backbuffer = device.GetBackBuffer(0, 0, BackBufferType.Mono)
          pSurface = device.CreateOffscreenPlainSurface(Windows.Forms.Screen.PrimaryScreen.Bounds.Width, _
                                                                       Windows.Forms.Screen.PrimaryScreen.Bounds.Height, _
                                                                       Format.A8R8G8B8, _
                                                                       Pool.Scratch)

      End Sub

      Private Sub BackgroundProcess()
          Dim i As Integer
          Dim filename As String

          Label1.Text = DateTime.Now.ToLongTimeString()

          For i = 0 To 1000
              filename = "c:\demo\" & i.ToString & ".bmp"
              device.GetFrontBufferData(0, pSurface)
              SurfaceLoader.Save(filename, ImageFileFormat.Bmp, pSurface)
          Next i

          Label2.Text = DateTime.Now.ToLongTimeString()

      End Sub

      Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
          INIT_Dx3d()
      End Sub

      Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button2.Click
          t.Abort()
      End Sub
  End Class
  Po uruchomieniu, program zapisuje 1000 screenshotów i wyświetla czas przed i po zakończeniu procesu. Teraz pytanie, jak manipulować obrazem, który jest w buforze pSurface? Potrzebuję zmieniać jego rozmiar i wycinać fragmenty.

  Acha... przyrost prędkości to jakieś 22screenshoty/sek (bez zapisywania na dysku - przy zapisie około 16/sek).