Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Prośba o pomoc w skomentowaniu kodu źródłowego VHDL

19Adam87 04 Lip 2010 14:58 1998 3
 • #1 04 Lip 2010 14:58
  19Adam87
  Poziom 2  

  Witam

  Jakiś czas temu otrzymałem za zadanie napisanie prostego kalkulatora 8 bitowego w języku VHDL. Jako że ze mnie raczej kiepski programista, a już na pewno w języku opisu sprzętu, często wspomagałem się wiedzą ludzi z forum oraz kolegi z osiedla, który programowanie ma w małym palcu, z jego i Waszą drobną pomocą udało się sporządzić kod, wykładowca zaakceptował projekt, ale poprosił o szczegółowy opis kodu. Niestety kolega 2 dni temu wyjechał na wakacje a ja zostałem w czarnej... sami wiecie co :) Tyle o ile byłem w stanie opisać kod to zostało to uczynione jednakże, jako że jestem kiepskim programistą i części funkcji po prostu nie rozumiem, zwracam się do was z prośbą o jego w miarę przystępne opisanie. Ostatnio jeszcze w fazie pisania bardzo pomógł Tymon_x na jego udział w tym wątku także bardzo liczę :). Wszystkim pomocnym bardzo dziękuję

  Kod źródłowy i częściowy opis

  Code:
  library IEEE; 
  
  use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
  use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
  use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;    -------------Kod, który piszemy wymaga jednak dołączenia wielu pakietów, w których zdefiniowane są operacje dotyczące sygnałów typu std_logic. Jest to konieczne do poprawnego działania projektu. W języku VHDL typ ten nie jest predefiniowany, a zatem próba kompilacji takiego projektu wykazałaby błąd. Zauważyć należy, że mimo tego iż nie jest to typ predefiniowany jest to jeden z najpopularniej stosowanych typów w języku VHDL.-----------------

  entity calc1 is
  Port ( Clk : in std_logic;
  Switches : in std_logic_vector(7 downto 0);
  Buttons : in std_logic_vector(6 downto 0);
  Result : out std_logic_vector(7 downto 0));
  end calc1;
  architecture Behavioral of calc1 is
  Signal Q0,Q1,Q2,Q3: std_logic_vector(7 downto 0) := (others=>'0');
  Signal S: std_logic_vector(1 downto 0);
  Signal S3S2S1S0: std_logic_vector(3 downto 0);
  Signal D,B,T: std_logic_vector(7 downto 0);
  signal Old_buttons: std_logic_vector(6 downto 0);
  begin
  T <= Switches;
  B <= conv_std_logic_vector(0, 8);
  Result <= Q0;
  One_puls_detector:
  process( clk)
  variable One_pulses: std_logic_vector(6 downto 0);
  begin
  if rising_edge( Clk) then
  Old_buttons <= Buttons;
  One_pulses := not Old_buttons and Buttons;  case One_pulses is
  ----------- Instrukcje CASE odpowiedzialne za poszczególne  parametry kalkulatora  definiujące operacje, mnożenia, dzielenia dodawania, odejmowania i przesunięcia.-------------
  when "0000001" => S <= "01"; S3S2S1S0 <= "0000"; -- Enter 
  when "0000010" => S <= "10"; S3S2S1S0 <= "0000"; -- Pop
  when "0000100" => S <= "11"; S3S2S1S0 <= "0001"; -- +
  when "0001000" => S <= "11"; S3S2S1S0 <= "0010"; -- -
  when "0010000" => S <= "11"; S3S2S1S0 <= "0100"; -- *
  when "0100000" => S <= "11"; S3S2S1S0 <= "1000"; -- /
  when others => null;
  end case;
  end if;
  end process;
  The_RPN_Stack:
  process( Clk)
  begin
  if rising_edge( Clk) then
  ----------Wykorzystanie instrukcji CASE dla konkretnych przypadków sygnałów wejściowych, wyjątkiem jest tu sygnał 00 w którym to nic nie następuje, a program rozumie to jako nie wprowadzenie żadnych zmiennych.-----------


  case S is
  When "00" => Null;
  When "01" => Q3<=Q2; Q2<=Q1; Q1<=Q0; Q0<=T;
  When "10" => Q0<=Q1; Q1<=Q2; Q2<=Q3; Q3<=B;
  When "11" => Q0<=D; Q1<=Q2; Q2<=Q3; Q3<=B;
  When others => Null;
  end case;
  end if;
  end process;
  ALU_process:
  ---------- Wykorzystanie bloku programowego ALU, operacje na zmiennych-----------
  process( S3S2S1S0, Q1, Q0)
  begin
  case S3S2S1S0 is
  when "0001" => D <= Q1+Q0;
  when "0010" => D <= Q1-Q0;
  when "0100" => D <= Q1(3 downto 0) * Q0(3 downto 0);
  when "1111" => D <= Q1 xor Q0;
  when others => D <= (others=>'0');
  end case;
  end process;
  end Behavioral;

  0 3
 • #2 04 Lip 2010 15:54
  tymon_x
  Poziom 30  

  19Adam87 napisał:
  ...i części funkcji po prostu nie rozumiem, zwracam się do was z prośbą o jego w miarę przystępne opisanie


  Sporządziłeś język opisu kalkulatorka, a nie rozumiesz jego podstawowych składni :?:
  Nie ma tu maszyny stanów, ani żadnej funkcji generic. Takie basic of basic (;

  Tutaj masz przystępny i kolorowy Kurs VHDL'a Józefa Kalisza, mogę Ci jeszcze polecić to Kurs VHDL'a od elki . Na jego podstawie, na pewno dokończysz resztę opisu.
  Ogarnij powyższą lekturę, uzupełnij komentarze do końca samodzielnie i w tedy z kiepskiego programisty może się coś zrodzić poważniejszego (;

  Sam na pewno dasz radę. Jakby były jakieś niuanse nie jasne dla Ciebie, daj znać, pomożemy.

  0
 • #3 04 Lip 2010 20:15
  19Adam87
  Poziom 2  

  no właśnie na podstawie tego drugiego kursu udało mi się napisać tyle ile widzisz... Jasne rzucę okiem na to raz jeszcze, ale tu chodzi o to, że z gościem mieliśmy tylko 3 zajęcia w ciągu semestru a on wymaga od nas nie wiadomo czego... Dlatego proszę żebyście chociaż tyle byli w stanie zrobić za mnie. Już ponad tydzień się z tym morduje :P

  Dodano po 3 [godziny] 33 [minuty]:

  Code:
  library IEEE; 
  
  use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
  use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
  use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;    -------------Kod, który piszemy wymaga jednak dołączenia wielu pakietów, w których zdefiniowane są operacje dotyczące sygnałów typu std_logic. Jest to konieczne do poprawnego działania projektu. W języku VHDL typ ten nie jest predefiniowany, a zatem próba kompilacji takiego projektu wykazałaby błąd. Zauważyć należy, że mimo tego iż nie jest to typ predefiniowany jest to jeden z najpopularniej stosowanych typów w języku VHDL.-----------------

  entity calc1 is                ----- definicja obiektu calc1-----
  Port ( Clk : in std_logic;          ---port wejściowy zegara---            
  Switches : in std_logic_vector(7 downto 0);  --- na wejściu 8 przełączników  1-bitowych, w                      kolejności od prawej do lewej----
  Buttons : in std_logic_vector(6 downto 0);   --- na wejściu 7 przycisków 1-bitowych---
  Result : out std_logic_vector(7 downto 0));  ---na wyjściu rezultat---
  end calc1;  --- koniec definicji obiektu----
  architecture Behavioral of calc1 is
  Signal Q0, Q1, Q2, Q3: std logic vector (7 downto 0) := (others=>’0’); ---- ?----
  Signal S: std_logic_vector(1 downto 0);--- sygnał 2-bitowy
  Signal S3S2S1S0: std_logic_vector(3 downto 0); ---sygnał 3bitowy
  Signal D,B,T: std_logic_vector(7 downto 0);  --- sygnały 8-bitowe
  signal Old_buttons: std_logic_vector(6 downto 0); 
  begin
  T <= Switches; ---podstaw pod t przełączniki
  B <= conv_std_logic_vector(0, 8); --- podstaw pod b logiczny wektor 8 zer
  Result <= Q0; pod rezultat podstaw Q0
  One_puls_detector:
  process( clk) ---proces zatrzymany do chwili, gdy wejście zegrowe ulegnie zmianie---
  variable One_pulses: std_logic_vector(6 downto 0); ---kolejny wektor 7 bitowy
  begin ---rozpoczęcie procesu
  if rising_edge( Clk) then ---jeśli pojawi się wzrastające zbocze zegara, to: ---
  Old_buttons <= Buttons;  --- pod stare przyciski podstaw te, co są w danej chwili ----
  One_pulses := not Old_buttons and Buttons;  --- pod sygnały podstaw negacja starych I                   nowych---  case One_pulses is
  ----------- Instrukcje CASE odpowiedzialne za poszczególne  parametry kalkulatora  definiujące operacje, mnożenia, dzielenia dodawania, odejmowania i przesunięcia.-------------
  when "0000001" => S <= "01"; S3S2S1S0 <= "0000"; -- Enter 
  when "0000010" => S <= "10"; S3S2S1S0 <= "0000"; -- Pop
  when "0000100" => S <= "11"; S3S2S1S0 <= "0001"; -- +
  when "0001000" => S <= "11"; S3S2S1S0 <= "0010"; -- -
  when "0010000" => S <= "11"; S3S2S1S0 <= "0100"; -- *
  when "0100000" => S <= "11"; S3S2S1S0 <= "1000"; -- /
  when others => null; – w przeciwnym wypadku wyzeruj--
  end case; ---koniec case---
  end if; --- koniec instrukcji warunkowej---
  end process;  --- koniec procesu
  The_RPN_Stack:
  process( Clk) ---kolejny proces zatrzymany do czasu zmiany wejścia zegarowego
  begin --- początek
  if rising_edge( Clk) then --- jeśli pojawi się wzrastające zbocze wejścia zegarowego to
  ----------Wykorzystanie instrukcji CASE dla konkretnych przypadków sygnałów wejściowych, wyjątkiem jest tu sygnał 00 w którym to nic nie następuje, a program rozumie to jako nie wprowadzenie żadnych zmiennych.-----------


  case S is
  When "00" => Null;
  When "01" => Q3<=Q2; Q2<=Q1; Q1<=Q0; Q0<=T; ---podstawienie zmiennych---
  When "10" => Q0<=Q1; Q1<=Q2; Q2<=Q3; Q3<=B;
  When "11" => Q0<=D; Q1<=Q2; Q2<=Q3; Q3<=B;
  When others => Null;
  end case;
  end if;
  end process;
  ALU_process:
  ---------- Wykorzystanie bloku programowego ALU, operacje na zmiennych-----------
  process( S3S2S1S0, Q1, Q0)  ---kolejny proces ---
  begin
  case S3S2S1S0 is –--kolejna instrukcja case
  when "0001" => D <= Q1+Q0; – podstaw sumę
  when "0010" => D <= Q1-Q0; ---podstaw różnicę
  when "0100" => D <= Q1(3 downto 0) * Q0(3 downto 0); --podstaw pod q1 o indeksach od 3                do 0 pomnożone przez q0 o tych samych indeksach    (trochę ciężko mi to Panie doktorze inaczej wyrazić ;)----
  when "1111" => D <= Q1 xor Q0;  ---zoruj q1 I q0
  when others => D <= (others=>'0'); --jeśli inne podstaw 0
  end case; ---koniec case
  end process; --koniec procesu
  end Behavioral;--koniec architektury
  Mniej więcej tak to rozumiem w miejscach, w których miałem wątpliwości postawiłem "?"


  Signal Q0, Q1, Q2, Q3: std logic vector (7 downto 0) := (others=>’0’); ---- ?---- <--- Tymon_x o co chodzi do jakiego wektora to odwołanie ?

  0
 • #4 04 Lip 2010 22:39
  tymon_x
  Poziom 30  

  Błądzisz synu, Twoja droga jest kręta i wyboista, ale weź te kajdany oświaty i następnym razem umieszczaj kod w przystosowanych do tego znacznikach, bo zdenerwujesz God-moda (;

  library IEEE - deklarujemy użycie biblioteki z standardu IEEE, używamy do tego pakietu STD_LOGIC_1164, który nadaje nam zgodność z przyjętymi standardami języku opisu. Czyli każdy może go odpalić w dowolnym miejscu i czasie, i sprawdzić co w nim buczy. Natomiast STD_LOGIC_ARITH pozwala nam zamieniać np. wektory na liczby i odmwrotnie. A magiczny STD_LOGIC_UNSIGNED, definiuje na wektor jako liczby bez znaku, czyli 0b11111111 to 255 i podstawowe operacje na nich, dodawanie itp.

  entity - dla ścisłości deklaracja jednostki. To będzie jego robocza nazwa, powiedzmy słynny TTL 7400 (; Tam deklarujemy w liście sygnałów port jego nóżki (in, out, inout czasem buffer).

  architecture - architektura jednostki, czyli jak sprawić, aby nasz 7400 naprawdę zachowywał się jak 4 bramki NAND (; To tutaj po niej deklarujemy sygnały wewnętrzne i bloczki co coś tam robią process().

  Signal Q0, Q1, Q2, Q3: std logic vector (7 downto 0) := (others=>’0’); - tym awersem sprawiamy, że nasze cztery sygnały ośmiobitowe wewnątrz architektury, na starcie (po włączeniu zasilania/resetu), są inicjalizowane wartościami początkowymi, w tym wypadku jest to 0b00000000, czyli liczbowo zero.

  process() - to co jest w nawiasie nazywamy listą czułości. Dobrą praktyką jest umieszczanie tam wszystkich sygnałów wejściowych procesu, a jeśli ma być to bloczek synchroniczny bez resetu synchronicznego/asynchronicznego, musi być jakiś clock wraz instrukcją typu if risising_edge/false() then coś_ tam; end if;. Każde takie wyzwalanie sprawia, że coś w takim bloczku po if się wykonuje. Lista czułości to takie śmieszne cuś, że bloczek reaguje na każdą zmianę sygnałów wewnątrz tej listy.

  case - instrukcja wyboru. Trzeba użyć wszystkich możliwych wartości dopuszczalnych w sygnale/zmiennej. Czyli, aby syntezer nie wywalił Ci błędu, musisz podać wszystkie kombinacje nawet z "X", "Z" itp. I co mnie najbardziej ubawiło:

  fragment kodu napisał:
  when others => null; – w przeciwnym wypadku wyzeruj--
  Dla ścisłości, aby nie wypisywać wszystkich kombo-możliwości używamy słowa klucz others, czyli dla reszty możliwości ze słowem null, nie robi nic (;

  Ojoj, praca niesamodzielna, nawet braki posługiwaniu się komentarzami (; Opisujemy rzeczy, jakie ma wykonywać nasz program/opis/cokolwiek, a nie rzeczy uznawane za oczywistą oczywistość, typu: koniec architektury. Podałem Ci na tacy podstawową "wiedzę teoretyczną", potrzebny jest jeszcze "szlif praktyczny", czyli komentarze jak faktycznie to działa. Co to za studia, gdzie ma się trzy zajęcia w semestrze ?

  0