Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Search our partners

Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

[DELPHI] Eksport danych do Exela

blue_17 21 Jul 2010 12:07 4759 6
 • #1
  blue_17
  Level 32  
  Witam chciałbym eksportować dane z bazy MySQL-owej a konkretnie wyświetlanej tabeli w danym momencie w DBGridzie do Exela

  Ale nie mogę znaleźć kontrolek ExcelApplication i ExcelWorkBook, TExcelapplication ani nawet tych komponentów do zainstalowania bo piszę w delphi 2009

  Znalazłem coś takiego ale niestety 110$

  http://www.scip.be/index.php?Page=ComponentsExcelExport
 • Helpful post
  #2
  saper_2
  Level 18  
  Użyj OLEAutomation , załączam przykładową app którą dawno temu napisałem w ramach "testów" .
  do uses dodajesz ComObj ,a jak byś chciał więcej metod dla obiektów Excela to trzeba szukać to z helpem od VBA. Jak byś był zainteresowany formatowaniem komórek to nagrywasz sobie makro w Excelu potem dajesz wyświetl kod i patrzysz co i jak :) ,aha dołączam też unit ze stałymi do formatowania w Excelu.

  Niestety dużo ci nie pomogę gdyż przeniosłem się na VS C# :)
 • #3
  blue_17
  Level 32  
  Witam porady kolegi za bardzo mi nic nie dały ponieważ chciałem to w jak najprostszy sposób wykonać eksport tabeli wyświetlanej w DBGridzie do nowo otwartego arkusza Excela

  Pobrałem komponent

  http://www.scip.be/index.php?Page=ComponentsExcelExport

  I niestety nie wiem jak to ugryźć

  Połączenie z bazą MySQL-ową tworzę za pomocą elementów
  Code:

  SQLConnection1 -> SQLDataSet1 -> DataSetProvider1 -> ClientDataSet1 -> DataSource1 -> DBGrid1

  W moim programie wyświetlanie tabeli w DBGridzie realizuje w tensposób


  Code:
  procedure TForm1.sComboBox1Change(Sender: TObject);
  
  begin

    if SQLDataSet1.Active then SQLDataSet1.close;       // jesli SQLDataSet1 wlaczony to wylacz         // uaktualnianie DBGrida
    if ClientDataSet1.Active then ClientDataSet1.Close; // jesli ClientDataSet1 wlaczony to wylacz

  try

      SQLConnection1.DriverName := 'MySQL';                  //
      SQLConnection1.GetDriverFunc := 'getSQLDriverMYSQL';   //  Parametyry do DRUGIEGO
      SQLConnection1.LibraryName := 'dbxmys.dll';            //         połączenia
      SQLConnection1.VendorLib := 'libmysql.dll';            //


      SQLConnection1.Params.Values['Database']:= Form2.Edit1.text;  // pobierz nazwe bazy z Form2.Edit1
      SQLConnection1.Params.Values['User_Name']:= Form2.Edit2.text; // pobierz nazwe użytkownika z Form2.Edit2
      SQLConnection1.Params.Values['Password']:= Form2.Edit3.text;  // pobierz hasoł z Form2.Edit3
      SQLConnection1.Params.Values['HostName']:= Form2.Edit4.text;  // pobierz  nazwe hosta z form2.Edit4

      SQLDataSet1.CommandText := 'SELECT * FROM '+ sComboBox1.Items[sComboBox1.ItemIndex]; // wyswietl zawartosc tabeli wskazanej w comboboxsie


      SQLDataSet1.Active := true;       // wlacz SQLDataSet1
      ClientDataSet1.Active := true;   // wlacz ClientDataSet1
      sButton1.Enabled := True;       // uaktywnij przycisk      // uaktualninie DBGrid-a


      dopasuj_komurki; // dopasuj komórki

      except  // jeśl  nie można wyświetlić zawartości tabeli pokarzkomunikat

      raise Exception.Create('Nie można wyświetlić zawartości tabeli');

  end;
  end;  Niestety próbując w taki sposób

  Code:

  SQLDataSet1.Open;
  scExcelExport1.Dataset:=Table1;
  scExcelExport1.ExportDataset;
  scExcelExport1.Disconnect;


  wyskakuje mi błąd

  Code:
  Dataset is not active


  Przykładowy kod programu demo znajduje się w załączniku a ja nie wiem jak to ugryźć
 • Helpful post
  #4
  saper_2
  Level 18  
  SQLDataset1 jest zamykany w momencie w którym otwierasz ClientDataSet (dzieje się to auto) , poza tym dobrym nawykiem jest sprawdzanie czy dataset (ogólnie rzecz biorąc komponent) jest w ogóle otwarty/aktywny.

  A ja nadal się bym upierał przy Ole, załączam przykładową app (src).
 • #5
  blue_17
  Level 32  
  No cóż respekt dla wiedzy

  Jeszcze chciałem się dowiedzieć jak zrobić aby nagłówki kolumn również znajdował się w arkuszu i jak dopasować szerokość komórek w exelu do długości danych

  Tak rozwiązałem to z dopasowaniem długości komórek do długości danych w DBGridzie, a w exelu nie wiem jak to wykonać.


  Code:
  procedure dopasuj_komurki;
  
  const
    dodatkowa_dlugosc = 10;

  var

    pomoc, n: Integer;
    max_dlugosc: array [0..30] of Integer;

  begin                            // DOPASOWANIE SZEROKOŚCI KOLUMN
      with Form1.SMDBGrid1 do
  begin
      Canvas.Font := Font; //zapamiętanie długości napisów w tytułach kolumn

      for n := 0 to Columns.Count - 1 do
        max_dlugosc[n] := Canvas.TextWidth(Fields[n].FieldName) +  dodatkowa_dlugosc; //jeśli pole jest dłuższe niż długość kolumny, to ustaw nowy max_dlugosc
      Form1.DataSource1.DataSet.First;

      while not Form1.DataSource1.DataSet.EOF do

  begin

      for n := 0 to Columns.Count - 1 do

  begin
      pomoc := Canvas.TextWidth(trim(Columns[n].Field.DisplayText)) +dodatkowa_dlugosc;
      if pomoc > max_dlugosc[n] then max_dlugosc[n] := pomoc;

  end;
      DataSource.DataSet.Next;
  end;

      DataSource.DataSet.First;
      for n := 0 to Columns.Count - 1 do
      if max_dlugosc[n] > 0 then             //ustaw nową szerokość kolumn
      Columns[n].Width := max_dlugosc[n];

  end;
  end;
 • #6
  saper_2
  Level 18  
  W ole to chyba tak byłoby:
  Code:

  sht.Columns['A:A'].EntireColumn.AutoFit; // autofit kolumny A

  A jak chcesz nagłówki to po prostu TField.FieldName albo .Name odzwierciedla nazwę kolumny w tabeli. Wstawiasz je jak dane w pierwszy wiersz ,a dane stawiasz o wiersz dalej :)

  O tak by to wyglądało (pisane z palca :D):
  Code:
  xl := CreateOLEObject('Excel.Application');
  
  wb := xl.WorkBooks.Add;
  sht := wb.Sheets.Add;
  xl.Visible := true;
  xl.DisplayAlerts := true;
  try
     cDataset.First; // sDataset - sqldataset
     // nazwy kolumn
     for i := 0 to cDataSet.FieldCount-1 do sht.Cells[1,i+1].Value := cDataset.Fields[i].Name; // albo FieldName
     // dane
     for i := 1 to cDataSet.RecordCount do begin
        for j := 1 to cDataset.FieldCount do begin
           //sht.Cells[row,col].Value := i; // kolumna A
        sht.Cells[i+1,j].Value := cDataset.Fields[j-1].AsString; // offset o +jeden wiersz
        end;
        cDataset.Next;
     end;
     // autofit kolumn od A do Z
     sht.Columns['A:Z'].EntireColumn.AutoFit;
     ...
     xl := Unassigned;
 • #7
  blue_17
  Level 32  
  Fajnie przepisuje ale nie mogę dojść jak zrobić z tymi nagłówkami tabeli

  Code:
  procedure TForm1.sButton1Click(Sender: TObject);
  
  var
     xl, sht, wb : Variant;
     row,i,j : integer;
     s : string;
  begin
     //Status('Starting M$ Excel...');

        if not SQLDataSet1.Active then begin
           MessageDlg('Dataset not opened.', mtWarning, [mbOK], 0);
           Exit;
        end;

       xl := CreateOLEObject('Excel.Application');
       wb := xl.WorkBooks.Add;
       sht := wb.Sheets.Add;
       xl.Visible := true;
       xl.DisplayAlerts := true;
     try
        //row := 1;
         // Kolumna A: Idx=1 ,B: Idx=2 itd...
         // Wiersz 1: Idx=1, 2: Idx=2 itd...
        SQLDataSet1.First; // sDataset - sqldataset

        for i := 0 to SQLDataSet1.FieldCount-1 do sht.Cells[1,i+1].Value := SQLDataset1.Fields[i].Name;


        for i := 1 to SQLDataSet1.RecordCount do begin
           for j := 1 to SQLDataSet1.FieldCount do begin
         sht.Cells[i,j].Value := SQLDataSet1.Fields[j-1].AsString;


          sht.Cells[i+1,j].Value := SQLDataset1.Fields[j-1].AsString; // offset o +jeden wiersz           end;
           SQLDataSet1.Next;
        end;
     finally
        //Status('OK');
       end;
   
    sht.Columns['A:CV'].EntireColumn.AutoFit; // autofit 100 kolumn
     xl := Unassigned;
  end;