Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Elektroda.pl
HelukabelHelukabel
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Pomiary elektryczne co 1 rok? Czasookresy.

08 Sie 2010 19:37 30274 6
 • Poziom 9  
  Witam serdecznie wszystkich zainteresowanych tematem.

  Głównym założeniem tematu są czasookresy pomiarów. Które należy wykonywać co 1 rok?
  Jeśli to wszystko (poniżej) to obowiązujące przepisy to, dlaczego w większości przypadków w instytucjach użytku publicznego, szkołach, itd… nikt nic o tym nie wie i wykonuje badania co 5 lat , nie mówiąc już o oświetleniu zew. lub stanowisk pracy?
  Jakie mogą być kary za brak aktualnych protokołów?
  Czy taniej jest zapłacić karę czy zrobić pomiary?  Proszę o pomoc. Mam nadzieję że post ten będzie dla wielu osób przydatny.

  Chciałbym odpowiedzieć na pytania odnośnie pomiarów w szkołach, stacjach benzynowych, restauracjach i instytucjach publicznych.
  Dziękuje z góry za zaangażowanie.

  Na początku pojęcia:
  1-zagrożone wybuchem, zagrożone pożarem (jaka jest różnica)- do których należą stacje paliw, przykłady innych?
  2-wyziewy żrące –np.:?
  3-gorące, wilgotne- do których należą łazienki i kuchnie?


  POMIARY ? :

  Teraz grupa ZL I, ZLII, L III- SKORO DO TEJ GRUPY NALEŻĄ SZKOŁY, AKADEMIKI, HOTELE, RESTAURACJE, BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ TO – to rozumiem, że bezwzględnie rezystancja izolacji powinna być wykonywana co 1 rok?????
  Czy w tych wszystkich budynkach , skuteczność ochrony przeciwporażeniowej powinna być wykonywana w kuchniach, łazienkach co 1 rok???
  Czy na stacjach paliw pomiary :skuteczność ,rezystancja i inst. odgromowa i rezys. uziomów—co 1 rok należy wykonywać ??
  Badanie natężenia oświetlenia drogi ewakuacyjnej co 1 rok?


  ŻRÓDŁO:

  Wykonywanie pomiarów odbiorczych i okresowych w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia (nowelizacja styczeń 2010 r.) opracowanie SEP.

  Lp. Rodzaj pomieszczenia Okres czasu pomiędzy sprawdzeniami

  Rezystancji izolacji Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej

  1 O wyziewach żrących 1 rok Nie rzadziej niż co 1 rok

  2 Zagrożone wybuchem 1 rok Nie rzadziej niż co 1 rok
  3 Otwarta przestrzeń 5 lat Nie rzadziej niż co 1 rok
  4 Bardzo wilgotne o wilg. Ok. 100% i przejściowo wilgotne (75 do 100%) co 5 lat Nie rzadziej niż co 1 rok
  5 Gorące (o temperaturze powietrza ponad 35 C)
  co 5 lat Nie rzadziej niż co 1 rok
  6 Zagrożone pożarem 1 rok Nie rzadziej niż co 5 lat
  7* Stwarzające zagrożenie dla ludzi
  (ZL I, ZLII i ZL III) Nie rzadziej niż co 1 rok Nie rzadziej niż co 5 lat
  8 Zapylone Nie rzadziej niż co 5 lat Nie rzadziej niż co 5 lat
  9 Pozostałe nie wymienione w p.1- 5 lat Nie rzadziej niż co 5 lat

  Lp.7* Pomieszczenia stwarzające zagrożenie dla ludzi można podzielić na trzy grupy:
  • ZL I - budynki użyteczności publicznej lub ich części, w których mogą przebywać ludzie w grupach ponad 50 osób,
  • ZL II - Budynki lub ich części przeznaczone do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się,
  • ZL III - szkoły, budynki biurowe, domy studenckie, internaty, hotele, ośrodki zdrowia, otwarte przychodnie lekarskie, sanatoria, lokale handlowo-usługowe, w których może przebywać do 50 osób, koszary, pomieszczenia ETO, zakłady karne i inne podobne.  Lp. Rodzaj pomiarów Okres czasu pomiędzy sprawdzeniami

  1 Pomiary rezystancji uziomów i badania instalacji odgromowej w obiektach zagrożonych wybuchem (np. stacje benzynowe) Nie rzadziej niż co 1 rok

  2 Pomiary rezystancji uziomów i badania instalacji odgromowej w obiektach nie wymienionych w p.1 Nie rzadziej niż co 5 lat

  3 Pomiary natężenia oświetlenia, oświetlenia stanowisk pracy i drogi ewakuacyjnej. Badanie oświetlenia podstawowego i stanowisk pracy powinno być przeprowadzane po wykonaniu nowej instalacji, - nie rzadziej niż co 5 lat.
  Badanie natężenia oświetlenia drogi ewakuacyjnej – nie rzadziej niż 1 rok.
 • HelukabelHelukabel
 • R.I.P. Zasłużony dla elektroda
  1- PN-HD 60364-6 ->Sprawdzanie -wymaga, aby okres między badaniami był ustalony z uwzględnieniem rodzaju instalacji, wyposażenia, zastosowania i wpływów zewnętrznych.
  2- Pomiary elektryczne powinny być wykonane nie rzadziej niż co 5 lat.
  3- Przeglądy i badania winny być wykonane zgodnie z instrukcją eksploatacji obiektu zatwierdzoną przez właściciela lub zarządcę obiektu- instytucje użytku publicznego muszą taką książkę posiadać.
  4- To indywidualne warunki środowiskowe mają decydujący wpływ na częstotliwość przeglądów.

  Cytat:
  Na początku pojęcia:
  1-zagrożone wybuchem, zagrożone pożarem (jaka jest różnica)- do których należą stacje paliw, przykłady innych?
  2-wyziewy żrące –np.Confused
  3-gorące, wilgotne- do których należą łazienki i kuchnie?

  Zagrożenie wybuchem np.
  - magazyny butli gazowych
  - kotłownie węglowe i gazowe
  - magazyny materiałów łatwopalnych
  Zagrożenie pożarem np.
  Skansen (dach słomiany), kościół drewniany.
  Gorące o temperaturze powietrza ponad +35C:
  - kotłownie,
  - wymienniki ciepła
  Wilgotne:
  - łazienki
  Bardzo wilgotne ok.100% i wilgotne przejściowo 75-100% (skraplanie się pary wodnej na ścianach, sufitach - strugi wody).
  - hydrofornie
  - zaplecza gastronomii
  - łazienki
  - łaźnie
  - kuchnie
  - baseny

  Oraz ZL I- stwarzające zagrożenia dla ludzi
  - budynki użyteczności publicznej lub ich części, w których mogą przebywać ludzie w grupach ponad 50 osób- te budynki, oraz wcześniej (wyżej) sklasyfikowane
  powinny mieć wykonywane pomiary co 1 rok.

  Reasumując- 1 rok wynosi dla: pomieszczenia wilgotne, przejściowo wilgotne, gorące, otwarta przestrzeń, o wyziewach żrących, pomieszczenia i strefy zagrożone wybuchem, i inne, gdzie instalacje i urządzenia pracują w ekstremalnych warunkach.

  Jest jeszcze jedna sprawa- mianowicie aparaty i urządzenia podlegające pod UDT (np suwnice, żurawie), i tak:
  Pomiary rezystancji izolacji:
  - dla urządzeń pracujących w pomieszczeniach lub strefach zagrożonych wybuchem, z wyziewami żrącymi, urządzeń pracujących na otwartym powietrzu oraz dźwigów- pomiary należy wykonać nie rzadziej niż raz na rok, natomiast dla urządzeń pracujących w innych niż wyżej wymienione warunkach- nie rzadziej niż raz na dwa lata.
  Pomiary rezystancji uziemień roboczych oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej:
  - dla urządzeń pracujących na otwartym powietrzu lub w pomieszczeniach bardzo wilgotnych, gorących lub o wyziewach żrących- nie rzadziej niż raz w roku
  - dla urządzeń pracujących w innych niż wyżej wymienione warunkach- nie rzadziej niż raz na dwa lata.
 • HelukabelHelukabel
 • Specjalista - Instalacje Elektryczne
  Jeżeli masz tego typu budynki "pod opieką" to dobrze by było sporządzić instrukcję eksploatacji instalacji, w niej zawrzeć okresy pomiędzy poszczególnymi pomiarami i dać do podpisu odpowiednim władzom :)

  Co do kar, to ja się jeszcze nie spotkałem z karą, ale jest to spore ryzyko dla kierownika / właściciela. Jak idę na pomiary, to mam możliwość nie dopuścić instalacji do użytkowania, jeśli jest coś nie tak. Jak to w Polsce bywa cicho jest, dopóki coś złego się nie stanie, a potem szukanie winnego...
  Większość kadry kierowniczej w przedsiębiorstwach dba, żeby pomiary były wykonywane na czas, ale zdarzają się niechlubne wyjątki, bo tak na prawdę nic się nie wyda, dopóki nie przydarzy się żaden wypadek.
 • R.I.P. Zasłużony dla elektroda
  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414
  Art. 60.
  Inwestor, oddając do użytkowania obiekt budowlany, przekazuje właścicielowi lub zarządcy obiektu dokumentację budowy i dokumentację powykonawczą. Przekazaniu podlegają również inne dokumenty i decyzje dotyczące obiektu, a także, w razie potrzeby instrukcje obsługi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urządzeń związanych z tym obiektem.

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych.
  Dz. U. Nr 80, poz. 912
  § 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
  7) instrukcji eksploatacji - należy przez to rozumieć zatwierdzoną przez pracodawcę instrukcję określającą procedury i zasady wykonywania czynności niezbędnych przy eksploatacji urządzeń i instalacji energetycznych, opracowaną na podstawie odrębnych przepisów oraz dokumentacji producenta,
 • Specjalista - Instalacje Elektryczne
  2. wyziewy żrące - akumulatorownie, magazyny kwasów płynnych i podobnych substancji, których pary w połączeniu z parą wodną z powietrza mogą tworzyć związki żrące.
 • Poziom 9  
  Dziękuję za odpowiedzi.

  Czyli popularna tabelka z czasookresami obowiązuje!  A stacje paliw - to jaki rodzaj?zgarożony wybuchem?
  Czy podlegają odrębnym przepisom?
  Miwhoo-
  masz racje "Jak to w Polsce bywa",
  choć ja uważam że w większości przypadków
  to niewiedza pani DYREKTOR SZKOŁY, KIEROWNIKA DZIAŁU EKSPLOATACJI LUB BUDÓW I REMONTÓW LUB WŁAŚCICIELA OBIEKTU ITd
  a i często elektryka np. szkole, prowadzi do nieaktualnych badań.


  Badania instalacji oświetleniowej należy przeprowadzać przy odbiorze nowych lub zmodernizowanych urządzeń oświetleniowych, okresowo co 5 lat, oraz w przypadkach uzasadnionych wątpliwości czy wymagania obowiązującej normy są spełnione. Zaleca się przeprowadzanie badań okresowych co 2 lata. Za wykonanie badań odpowiada użytkownik pomieszczeń.


  Moje pytania :
  jak często należy wykonywać badanie natężenia oświetlenia stanowisk pracy?
  jak często należy wykonywać badanie natężenia oświetlenia drogi ewakuacyjnej?
  czy droga ewakuacyjna na której nie ma opraw a okna zapewniają 1 Luks i są tylko znaki podlega tak samo pomiarowi jak reszta (oświetlona ) część drogi?
  jakich obiektów dotyczą pomiary poza:
  szkoły, obiekty użyteczności publicznej,akademiki,restauracje?
 • R.I.P. Zasłużony dla elektroda
  Niezależnie od oświetlenia dziennego w pomieszczeniach pracy należy zapewnić oświetlenie elektryczne o parametrach zgodnych z Polskimi Normami.
  Jest to przepis, który obliguje pracodawcę do przeprowadzenia pomiarów natężenia oświetlenie i porównania wyników z podanymi wartościami w PN PN-EN 12464-1:2004. Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach.
  Można przyjąć, że pomiary natężenia wykonuje się przy tworzeniu stanowisk pracy, po dokonaniu modernizacji oświetlenia na stanowisku pracy w przypadku wyników pomiarów niezgodnych z PN.
  Nie ma przepisów innych, które by wyznaczały częstotliwość wykonywania pomiarów natężenia oświetlenia ostateczną decyzję zawsze może podjąć pracodawca mając na uwadze zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy ustalić częstotliwość wykonywania pomiarów natężenia oświetlenia np. co 5 lat wraz z pomiarami instalacji elektrycznej.

  Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650)

  Pomiary natężenia oświetlenia (także luminancji czy olśnienia) to oddzielne pomiary, na które sporządza się oddzielne protokoły, a przy wykonywaniu oględzin instalacji nie zapominamy o okresowym czyszczeniu i wymianie lamp.
  Proszę też pamiętać o tym co napisałem wcześniej- czyli o instrukcji eksploatacji obiektu.
  Instalacje oświetlenia ewakuacyjnego są urządzeniami przeciwpożarowymi i powinny być poddawane przeglądom nie rzadziej niż co 1 rok i muszą spełniać wymagania polskich norm. Teraz należy sobie zadać pytanie- co wchodzi w zakres przeglądu takiej instalacji :)
  Pomiar ma być wykonany "w kilku miejscach": w osi tej drogi, wzdłuż jej centralnego ciągu, na poziomie podłogi i w strefie otwartej (PN-EN 1838-2005)
  Materiały pomocnicze: Link

  Ps. Sporo ciekawych informacji tutaj: CIOP.PIB