Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Atmega8, LCD EA DIP204-4 , C

Rafał_ 25 Aug 2010 15:39 2522 13
 • #1
  Rafał_
  Level 10  
  Witam wszystkich , mam problem z obsługą wyświetlacza LED EA DIP204-4NLED :

  http://www.lcd-module.de/eng/pdf/doma/dip204-4e.pdf

  Po podłączeniu go pod uP Atmega8 i wgraniu oprogramowania ze strony pana Radosława http://radzio.dxp.p mam czarne krateczki i nie wiem czym to jest spowodowane :/ Nie jestem orłem jeśli chodzi o programowanie dlatego proszę o pomoc , co sprawdzić , gdzie może być błąd ... z góry thx za pomoc ;)

  a o to kod :

  Code:
  //-------------------------------------------------------------------------------------------------
  
  // Wyświetlacz alfanumeryczny ze sterownikiem HD44780
  // Sterowanie w trybie 4-bitowym bez odczytu flagi zajętości
  // z dowolnym przypisaniem sygnałów sterujących
  // Plik : HD44780.c   
  // Mikrokontroler : Atmel AVR
  // Kompilator : avr-gcc
  // Autor : Radosław Kwiecień
  // Źródło : http://radzio.dxp.pl/hd44780/
  // Data : 24.03.2007
  //-------------------------------------------------------------------------------------------------

  #include "HD44780.h"
  //-------------------------------------------------------------------------------------------------
  //
  // Funkcja wystawiająca półbajt na magistralę danych
  //
  //-------------------------------------------------------------------------------------------------
  void _LCD_OutNibble(unsigned char nibbleToWrite)
  {
  if(nibbleToWrite & 0x01)
     LCD_DB4_PORT |= LCD_DB4;
  else
     LCD_DB4_PORT  &= ~LCD_DB4;

  if(nibbleToWrite & 0x02)
     LCD_DB5_PORT |= LCD_DB5;
  else
     LCD_DB5_PORT  &= ~LCD_DB5;

  if(nibbleToWrite & 0x04)
     LCD_DB6_PORT |= LCD_DB6;
  else
     LCD_DB6_PORT  &= ~LCD_DB6;

  if(nibbleToWrite & 0x08)
     LCD_DB7_PORT |= LCD_DB7;
  else
     LCD_DB7_PORT  &= ~LCD_DB7;
  }
  //-------------------------------------------------------------------------------------------------
  //
  // Funkcja zapisu bajtu do wyświetacza (bez rozróżnienia instrukcja/dane).
  //
  //-------------------------------------------------------------------------------------------------
  void _LCD_Write(unsigned char dataToWrite)
  {
  LCD_E_PORT |= LCD_E;
  _LCD_OutNibble(dataToWrite >> 4);
  LCD_E_PORT &= ~LCD_E;
  LCD_E_PORT |= LCD_E;
  _LCD_OutNibble(dataToWrite);
  LCD_E_PORT &= ~LCD_E;
  _delay_us(50);
  }
  //-------------------------------------------------------------------------------------------------
  //
  // Funkcja zapisu rozkazu do wyświetlacza
  //
  //-------------------------------------------------------------------------------------------------
  void LCD_WriteCommand(unsigned char commandToWrite)
  {
  LCD_RS_PORT &= ~LCD_RS;
  _LCD_Write(commandToWrite);
  }
  //-------------------------------------------------------------------------------------------------
  //
  // Funkcja zapisu danych do pamięci wyświetlacza
  //
  //-------------------------------------------------------------------------------------------------
  void LCD_WriteData(unsigned char dataToWrite)
  {
  LCD_RS_PORT |= LCD_RS;
  _LCD_Write(dataToWrite);
  }
  //-------------------------------------------------------------------------------------------------
  //
  // Funkcja wyświetlenia napisu na wyswietlaczu.
  //
  //-------------------------------------------------------------------------------------------------
  void LCD_WriteText(char * text)
  {
  while(*text)
    LCD_WriteData(*text++);
  }
  //-------------------------------------------------------------------------------------------------
  //
  // Funkcja ustawienia współrzędnych ekranowych
  //
  //-------------------------------------------------------------------------------------------------
  void LCD_GoTo(unsigned char x, unsigned char y)
  {
  LCD_WriteCommand(HD44780_DDRAM_SET | (x + (0x40 * y)));
  }
  //-------------------------------------------------------------------------------------------------
  //
  // Funkcja czyszczenia ekranu wyświetlacza.
  //
  //-------------------------------------------------------------------------------------------------
  void LCD_Clear(void)
  {
  LCD_WriteCommand(HD44780_CLEAR);
  _delay_ms(2);
  }
  //-------------------------------------------------------------------------------------------------
  //
  // Funkcja przywrócenia początkowych współrzędnych wyświetlacza.
  //
  //-------------------------------------------------------------------------------------------------
  void LCD_Home(void)
  {
  LCD_WriteCommand(HD44780_HOME);
  _delay_ms(2);
  }
  //-------------------------------------------------------------------------------------------------
  //
  // Procedura inicjalizacji kontrolera HD44780.
  //
  //-------------------------------------------------------------------------------------------------
  void LCD_Initalize(void)
  {
  unsigned char i;
  LCD_DB4_DIR |= LCD_DB4; // Konfiguracja kierunku pracy wyprowadzeń
  LCD_DB5_DIR |= LCD_DB5; //
  LCD_DB6_DIR |= LCD_DB6; //
  LCD_DB7_DIR |= LCD_DB7; //
  LCD_E_DIR    |= LCD_E;   //
  LCD_RS_DIR    |= LCD_RS;  //
  _delay_ms(15); // oczekiwanie na ustalibizowanie się napiecia zasilajacego
  LCD_RS_PORT &= ~LCD_RS; // wyzerowanie linii RS
  LCD_E_PORT &= ~LCD_E;  // wyzerowanie linii E

  for(i = 0; i < 3; i++) // trzykrotne powtórzenie bloku instrukcji
    {
    LCD_E_PORT |= LCD_E; //  E = 1
    _LCD_OutNibble(0x03); // tryb 8-bitowy
    LCD_E_PORT &= ~LCD_E; // E = 0
    _delay_ms(5); // czekaj 5ms
    }

  LCD_E_PORT |= LCD_E; // E = 1
  _LCD_OutNibble(0x02); // tryb 4-bitowy
  LCD_E_PORT &= ~LCD_E; // E = 0

  _delay_ms(1); // czekaj 1ms
  LCD_WriteCommand(HD44780_FUNCTION_SET | HD44780_FONT5x7 | HD44780_TWO_LINE | HD44780_4_BIT); // interfejs 4-bity, 2-linie, znak 5x7
  LCD_WriteCommand(HD44780_DISPLAY_ONOFF | HD44780_DISPLAY_OFF); // wyłączenie wyswietlacza
  LCD_WriteCommand(HD44780_CLEAR); // czyszczenie zawartosći pamieci DDRAM
  _delay_ms(2);
  LCD_WriteCommand(HD44780_ENTRY_MODE | HD44780_EM_SHIFT_CURSOR | HD44780_EM_INCREMENT);// inkrementaja adresu i przesuwanie kursora
  LCD_WriteCommand(HD44780_DISPLAY_ONOFF | HD44780_DISPLAY_ON | HD44780_CURSOR_OFF | HD44780_CURSOR_NOBLINK); // włącz LCD, bez kursora i mrugania
  }  //-------------------------------------------------------------------------------------------------
  //
  // Koniec pliku HD44780.c
  //
  //-------------------------------------------------------------------------------------------------

  Code:
  //-------------------------------------------------------------------------------------------------
  
  // Wyświetlacz alfanumeryczny ze sterownikiem HD44780
  // Sterowanie w trybie 4-bitowym bez odczytu flagi zajętości
  // z dowolnym przypisaniem sygnałów sterujących
  // Plik : HD44780.c   
  // Mikrokontroler : Atmel AVR
  // Kompilator : avr-gcc
  // Autor : Radosław Kwiecień
  // Źródło : http://radzio.dxp.pl/hd44780/
  // Data : 24.03.2007
  //-------------------------------------------------------------------------------------------------

  #include "HD44780.h"
  //-------------------------------------------------------------------------------------------------
  //
  // Funkcja wystawiająca półbajt na magistralę danych
  //
  //-------------------------------------------------------------------------------------------------
  void _LCD_OutNibble(unsigned char nibbleToWrite)
  {
  if(nibbleToWrite & 0x01)
     LCD_DB4_PORT |= LCD_DB4;
  else
     LCD_DB4_PORT  &= ~LCD_DB4;

  if(nibbleToWrite & 0x02)
     LCD_DB5_PORT |= LCD_DB5;
  else
     LCD_DB5_PORT  &= ~LCD_DB5;

  if(nibbleToWrite & 0x04)
     LCD_DB6_PORT |= LCD_DB6;
  else
     LCD_DB6_PORT  &= ~LCD_DB6;

  if(nibbleToWrite & 0x08)
     LCD_DB7_PORT |= LCD_DB7;
  else
     LCD_DB7_PORT  &= ~LCD_DB7;
  }
  //-------------------------------------------------------------------------------------------------
  //
  // Funkcja zapisu bajtu do wyświetacza (bez rozróżnienia instrukcja/dane).
  //
  //-------------------------------------------------------------------------------------------------
  void _LCD_Write(unsigned char dataToWrite)
  {
  LCD_E_PORT |= LCD_E;
  _LCD_OutNibble(dataToWrite >> 4);
  LCD_E_PORT &= ~LCD_E;
  LCD_E_PORT |= LCD_E;
  _LCD_OutNibble(dataToWrite);
  LCD_E_PORT &= ~LCD_E;
  _delay_us(50);
  }
  //-------------------------------------------------------------------------------------------------
  //
  // Funkcja zapisu rozkazu do wyświetlacza
  //
  //-------------------------------------------------------------------------------------------------
  void LCD_WriteCommand(unsigned char commandToWrite)
  {
  LCD_RS_PORT &= ~LCD_RS;
  _LCD_Write(commandToWrite);
  }
  //-------------------------------------------------------------------------------------------------
  //
  // Funkcja zapisu danych do pamięci wyświetlacza
  //
  //-------------------------------------------------------------------------------------------------
  void LCD_WriteData(unsigned char dataToWrite)
  {
  LCD_RS_PORT |= LCD_RS;
  _LCD_Write(dataToWrite);
  }
  //-------------------------------------------------------------------------------------------------
  //
  // Funkcja wyświetlenia napisu na wyswietlaczu.
  //
  //-------------------------------------------------------------------------------------------------
  void LCD_WriteText(char * text)
  {
  while(*text)
    LCD_WriteData(*text++);
  }
  //-------------------------------------------------------------------------------------------------
  //
  // Funkcja ustawienia współrzędnych ekranowych
  //
  //-------------------------------------------------------------------------------------------------
  void LCD_GoTo(unsigned char x, unsigned char y)
  {
  LCD_WriteCommand(HD44780_DDRAM_SET | (x + (0x40 * y)));
  }
  //-------------------------------------------------------------------------------------------------
  //
  // Funkcja czyszczenia ekranu wyświetlacza.
  //
  //-------------------------------------------------------------------------------------------------
  void LCD_Clear(void)
  {
  LCD_WriteCommand(HD44780_CLEAR);
  _delay_ms(2);
  }
  //-------------------------------------------------------------------------------------------------
  //
  // Funkcja przywrócenia początkowych współrzędnych wyświetlacza.
  //
  //-------------------------------------------------------------------------------------------------
  void LCD_Home(void)
  {
  LCD_WriteCommand(HD44780_HOME);
  _delay_ms(2);
  }
  //-------------------------------------------------------------------------------------------------
  //
  // Procedura inicjalizacji kontrolera HD44780.
  //
  //-------------------------------------------------------------------------------------------------
  void LCD_Initalize(void)
  {
  unsigned char i;
  LCD_DB4_DIR |= LCD_DB4; // Konfiguracja kierunku pracy wyprowadzeń
  LCD_DB5_DIR |= LCD_DB5; //
  LCD_DB6_DIR |= LCD_DB6; //
  LCD_DB7_DIR |= LCD_DB7; //
  LCD_E_DIR    |= LCD_E;   //
  LCD_RS_DIR    |= LCD_RS;  //
  _delay_ms(15); // oczekiwanie na ustalibizowanie się napiecia zasilajacego
  LCD_RS_PORT &= ~LCD_RS; // wyzerowanie linii RS
  LCD_E_PORT &= ~LCD_E;  // wyzerowanie linii E

  for(i = 0; i < 3; i++) // trzykrotne powtórzenie bloku instrukcji
    {
    LCD_E_PORT |= LCD_E; //  E = 1
    _LCD_OutNibble(0x03); // tryb 8-bitowy
    LCD_E_PORT &= ~LCD_E; // E = 0
    _delay_ms(5); // czekaj 5ms
    }

  LCD_E_PORT |= LCD_E; // E = 1
  _LCD_OutNibble(0x02); // tryb 4-bitowy
  LCD_E_PORT &= ~LCD_E; // E = 0

  _delay_ms(1); // czekaj 1ms
  LCD_WriteCommand(HD44780_FUNCTION_SET | HD44780_FONT5x7 | HD44780_TWO_LINE | HD44780_4_BIT); // interfejs 4-bity, 2-linie, znak 5x7
  LCD_WriteCommand(HD44780_DISPLAY_ONOFF | HD44780_DISPLAY_OFF); // wyłączenie wyswietlacza
  LCD_WriteCommand(HD44780_CLEAR); // czyszczenie zawartosći pamieci DDRAM
  _delay_ms(2);
  LCD_WriteCommand(HD44780_ENTRY_MODE | HD44780_EM_SHIFT_CURSOR | HD44780_EM_INCREMENT);// inkrementaja adresu i przesuwanie kursora
  LCD_WriteCommand(HD44780_DISPLAY_ONOFF | HD44780_DISPLAY_ON | HD44780_CURSOR_OFF | HD44780_CURSOR_NOBLINK); // włącz LCD, bez kursora i mrugania
  }

  //-------------------------------------------------------------------------------------------------
  //
  // Koniec pliku HD44780.c
  //
  //-------------------------------------------------------------------------------------------------

  Code:
  #include <avr/io.h>
  
  #include "HD44780.h"
  #include <avr/signal.h>
  #include <avr/interrupt.h>
  #include <util/delay.h>  int main(void)
  {


  void LCD_Initalize(void);
  void LCD_Home(void);
  void LCD_Clear(void);

  while(1)
  {


  LCD_WriteText("sialalalala");
  _delay_ms(1000);
   
  }
   
   
   
   return 0;
  }
 • #2
  tadzik85
  Level 38  
  podłączyłeś go 4-bitową szyna danych r/w do masy?
 • #3
  Rafał_
  Level 10  
  tak

  r/w do masy
  RS - PD2
  E - PD3

  i szynę danych
  DB4 - PD4
  DB5 - PD5
  DB6 - PD6
  DB7 - PD7
 • #4
  tadzik85
  Level 38  
  Nie inicjujesz wyświetlacza teraz zauważyłem. W main zamiast wywoływać funkcje deklarujesz je ponownie.

  Czarne kwadraty sygnalizują ze wyświetlacz nie jest zainicjowany.
 • #5
  Rafał_
  Level 10  
  poprawiłem , przeprogramowałem i dalej nic ;/ podłączyłem sobie kontrast wyświetlacz pod 5 V mogę tak zrobić ? czy muszę zrobić jakiś dzielnik rezystorowy ?
 • #6
  tadzik85
  Level 38  
  Najlepiej potencjometr. W każdym egzemplarzu kontrast kontrastowi nie równy
 • #7
  Rafał_
  Level 10  
  ok to zrobię dzielnik napięcia , dzięki wielkie za pomoc , posiedzę nad tym jeszcze , gdyby ktoś zauważył jakiś błąd będę wdzięczny ... pozdrawiam
 • #8
  janbernat
  Level 38  
  A w pliku nagłówkowym do wyświetlacza jest coś takiego:
  Code:

  // Konfiguracja sygnałów sterujących wyświetlaczem.
  // Można zmienić stosownie do potrzeb.
  //
  //-------------------------------------------------------------------------------------------------
  #define LCD_RS_DIR      DDRD
  #define LCD_RS_PORT    PORTD
  #define LCD_RS_PIN      PIND
  #define LCD_RS         (1 << PD0)

  #define LCD_RW_DIR      DDRD
  #define LCD_RW_PORT      PORTD
  #define LCD_RW_PIN      PIND
  #define LCD_RW         (1 << PD6)

  #define LCD_E_DIR      DDRD
  #define LCD_E_PORT      PORTD
  #define LCD_E_PIN      PIND
  #define LCD_E         (1 << PD1)

  #define LCD_DB4_DIR      DDRD
  #define LCD_DB4_PORT   PORTD
  #define LCD_DB4_PIN      PIND
  #define LCD_DB4         (1 << PD2)

  #define LCD_DB5_DIR      DDRD
  #define LCD_DB5_PORT   PORTD
  #define LCD_DB5_PIN      PIND
  #define LCD_DB5         (1 << PD3)

  #define LCD_DB6_DIR      DDRD
  #define LCD_DB6_PORT   PORTD
  #define LCD_DB6_PIN      PIND
  #define LCD_DB6         (1 << PD4)

  #define LCD_DB7_DIR      DDRD
  #define LCD_DB7_PORT   PORTD
  #define LCD_DB7_PIN      PIND
  #define LCD_DB7         (1 << PD5)

  Oczywiście to są moje ustawienia- a w Twoim pliku powinny być inne.
 • #9
  Rafał_
  Level 10  
  u mnie niby są takie ustawienia
  Code:
  //-------------------------------------------------------------------------------------------------
  
  // Wyświetlacz alfanumeryczny ze sterownikiem HD44780
  // Sterowanie w trybie 4-bitowym bez odczytu flagi zajętości
  // z dowolnym przypisaniem sygnałów sterujących
  // Plik : HD44780.h   
  // Mikrokontroler : Atmel AVR
  // Kompilator : avr-gcc
  // Autor : Radosław Kwiecień
  // Źródło : http://radzio.dxp.pl/hd44780/
  // Data : 24.03.2007
  //-------------------------------------------------------------------------------------------------

  #include <avr/io.h>
  #include <util/delay.h>

  //-------------------------------------------------------------------------------------------------
  //
  // Konfiguracja sygnałów sterujących wyświetlaczem.
  // Można zmienić stosownie do potrzeb.
  //
  //-------------------------------------------------------------------------------------------------
  #define LCD_RS_DIR      DDRD
  #define LCD_RS_PORT    PORTD
  #define LCD_RS         (1 << PD2)

  #define LCD_E_DIR      DDRD
  #define LCD_E_PORT      PORTD
  #define LCD_E         (1 << PD3)

  #define LCD_DB4_DIR      DDRD
  #define LCD_DB4_PORT   PORTD
  #define LCD_DB4         (1 << PD4)

  #define LCD_DB5_DIR      DDRD
  #define LCD_DB5_PORT   PORTD
  #define LCD_DB5         (1 << PD5)

  #define LCD_DB6_DIR      DDRD
  #define LCD_DB6_PORT   PORTD
  #define LCD_DB6         (1 << PD6)

  #define LCD_DB7_DIR      DDRD
  #define LCD_DB7_PORT   PORTD
  #define LCD_DB7         (1 << PD7)

  //-------------------------------------------------------------------------------------------------
  //
  // Instrukcje kontrolera Hitachi HD44780
  //
  //-------------------------------------------------------------------------------------------------

  #define HD44780_CLEAR               0x01

  #define HD44780_HOME               0x02

  #define HD44780_ENTRY_MODE            0x04
     #define HD44780_EM_SHIFT_CURSOR      0
     #define HD44780_EM_SHIFT_DISPLAY   1
     #define HD44780_EM_DECREMENT      0
     #define HD44780_EM_INCREMENT      2

  #define HD44780_DISPLAY_ONOFF         0x08
     #define HD44780_DISPLAY_OFF         0
     #define HD44780_DISPLAY_ON         4
     #define HD44780_CURSOR_OFF         0
     #define HD44780_CURSOR_ON         2
     #define HD44780_CURSOR_NOBLINK      0
     #define HD44780_CURSOR_BLINK      1

  #define HD44780_DISPLAY_CURSOR_SHIFT   0x10
     #define HD44780_SHIFT_CURSOR      0
     #define HD44780_SHIFT_DISPLAY      8
     #define HD44780_SHIFT_LEFT         0
     #define HD44780_SHIFT_RIGHT         4

  #define HD44780_FUNCTION_SET         0x20
     #define HD44780_FONT5x7            0
     #define HD44780_FONT5x10         4
     #define HD44780_ONE_LINE         0
     #define HD44780_TWO_LINE         8
     #define HD44780_4_BIT            0
     #define HD44780_8_BIT            16

  #define HD44780_CGRAM_SET            0x40

  #define HD44780_DDRAM_SET            0x80

  //-------------------------------------------------------------------------------------------------
  //
  // Deklaracje funkcji
  //
  //-------------------------------------------------------------------------------------------------

  void LCD_WriteCommand(unsigned char);
  void LCD_WriteData(unsigned char);
  void LCD_WriteText(char *);
  void LCD_GoTo(unsigned char, unsigned char);
  void LCD_Clear(void);
  void LCD_Home(void);
  void LCD_Initalize(void);

  //-------------------------------------------------------------------------------------------------
  //
  // Koniec pliku HD44780.h
  //
  //-------------------------------------------------------------------------------------------------


  Mam pytanie czy taktowanie procesora będzie miało w tym wypadku znaczenie , nie mam podpiętego zewnętrznego kwarcu ...

  hm i podświetlony jest pierwszy segment wyświetlacza tj ( 1 x 1 ) mruga sobie ... a napisu jak nie było tak nie ma :/
 • #10
  Rafał_
  Level 10  
  Witam , udało mi się odpalić wyświetlacz , użyłem innych bibliotek - pana Peter Fleury . Pojawił sie jednak kolejny problem , biblioteka jest do wyswietlacza 2x16 a ja chciałem ją przerobić na 4x20 i tu pojawia sie problem :

  - pierwsza linia wyświetla się ok
  - druga linia , pierwsze 8 znaków drugiej linii jest dublowane z linii pierwszej ( 8 ostatnich znaków), kolejne 12 jest ok .
  -trzecia linia działa ok
  - czwarta linia ,pierwsze 8 znaków czwartej linii jest dublowane z linii trzeciej ( 8 ostatnich znaków), kolejne 12 jest ok .

  najlepiej pokaże przykład :

  lcd_puts("abcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890zwytrewxsdiuiuottttaaaaaaa");

  na wyświetlaczu wyświetla się :
  ______________________________
  a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t
  m n o p q r s t u v w x y z 1 2 3 4 5 6
  r e w x s d i u i u o t t t t a a a a a
  ______________________________
  a o to biblioteki
  Code:
  #ifndef LCD_H
  
  #define LCD_H
  /*************************************************************************
   Title   :   C include file for the HD44780U LCD library (lcd.c)
   Author:    Peter Fleury <pfleury@gmx.ch>  http://jump.to/fleury
   File:       $Id: lcd.h,v 1.12.2.4 2005/02/28 22:54:41 Peter Exp $
   Software:  AVR-GCC 3.3
   Hardware:  any AVR device, memory mapped mode only for AT90S4414/8515/Mega
  ***************************************************************************/

  /**
   @defgroup pfleury_lcd LCD library
   @code #include <lcd.h> @endcode
   
   @brief Basic routines for interfacing a HD44780U-based text LCD display

   Originally based on Volker Oth's LCD library,
   changed lcd_init(), added additional constants for lcd_command(),
   added 4-bit I/O mode, improved and optimized code.
         
   Library can be operated in memory mapped mode (LCD_IO_MODE=0) or in
   4-bit IO port mode (LCD_IO_MODE=1). 8-bit IO port mode not supported.

   Memory mapped mode compatible with Kanda STK200, but supports also
   generation of R/W signal through A8 address line.
         
   @author Peter Fleury pfleury(malpa)gmx.ch http://jump.to/fleury
   
   @see The chapter <a href="http://homepage.sunrise.ch/mysunrise/peterfleury/avr-lcd44780.html" target="_blank">Interfacing a HD44780 Based LCD to an AVR</a>
        on my home page.

  */

  /*@{*/

  #if (__GNUC__ * 100 + __GNUC_MINOR__) < 303
  #error "This library requires AVR-GCC 3.3 or later, update to newer AVR-GCC compiler !"
  #endif

  #include <inttypes.h>
  #include <avr/pgmspace.h>

  /**
   *  @name  Definitions for MCU Clock Frequency
   *  Adapt the MCU clock frequency in Hz to your target.
   */
  #define XTAL 8000000              /**< clock frequency in Hz, used to calculate delay timer */

  /**
   *  @name  Definitions for Display Size
   *  Change these definitions to adapt setting to your display
   */  #define LCD_LINES           4     /**< number of visible lines of the display */
  #define LCD_DISP_LENGTH    20     /**< visibles characters per line of the display */
  #define LCD_LINE_LENGTH  0x40     /**< internal line length of the display    */
  #define LCD_START_LINE1  0x00     /**< DDRAM address of first char of line 1 */
  #define LCD_START_LINE2  0x20     /**< DDRAM address of first char of line 2 */
  #define LCD_START_LINE3  0x40     /**< DDRAM address of first char of line 3 */
  #define LCD_START_LINE4  0x60     /**< DDRAM address of first char of line 4 */
  #define LCD_WRAP_LINES      1     /**< 0: no wrap, 1: wrap at end of visibile line */


  #define LCD_IO_MODE      1         /**< 0: memory mapped mode, 1: IO port mode */
  #if LCD_IO_MODE
  /**
   *  @name Definitions for 4-bit IO mode
   *  Change LCD_PORT if you want to use a different port for the LCD pins.
   *
   *  The four LCD data lines and the three control lines RS, RW, E can be on the
   *  same port or on different ports.
   *  Change LCD_RS_PORT, LCD_RW_PORT, LCD_E_PORT if you want the control lines on
   *  different ports.
   *
   *  Normally the four data lines should be mapped to bit 0..3 on one port, but it
   *  is possible to connect these data lines in different order or even on different
   *  ports by adapting the LCD_DATAx_PORT and LCD_DATAx_PIN definitions.
   * 
   */
  #define LCD_PORT         PORTD        /**< port for the LCD lines   */
  #define LCD_DATA0_PORT   LCD_PORT     /**< port for 4bit data bit 0 */
  #define LCD_DATA1_PORT   LCD_PORT     /**< port for 4bit data bit 1 */
  #define LCD_DATA2_PORT   LCD_PORT     /**< port for 4bit data bit 2 */
  #define LCD_DATA3_PORT   LCD_PORT     /**< port for 4bit data bit 3 */
  #define LCD_DATA0_PIN    4           /**< pin for 4bit data bit 0  */
  #define LCD_DATA1_PIN    5            /**< pin for 4bit data bit 1  */
  #define LCD_DATA2_PIN    6           /**< pin for 4bit data bit 2  */
  #define LCD_DATA3_PIN    7           /**< pin for 4bit data bit 3  */
  #define LCD_RS_PORT      LCD_PORT     /**< port for RS line         */
  #define LCD_RS_PIN       1            /**< pin  for RS line         */
  #define LCD_RW_PORT      LCD_PORT     /**< port for RW line         */
  #define LCD_RW_PIN       2            /**< pin  for RW line         */
  #define LCD_E_PORT       LCD_PORT     /**< port for Enable line     */
  #define LCD_E_PIN        3            /**< pin  for Enable line     */

  #elif defined(__AVR_AT90S4414__) || defined(__AVR_AT90S8515__) || defined(__AVR_ATmega64__) || \
        defined(__AVR_ATmega8515__)|| defined(__AVR_ATmega103__) || defined(__AVR_ATmega128__) || \
        defined(__AVR_ATmega161__) || defined(__AVR_ATmega162__)
  /*
   *  memory mapped mode is only supported when the device has an external data memory interface
   */
  #define LCD_IO_DATA      0xC000    /* A15=E=1, A14=RS=1                 */
  #define LCD_IO_FUNCTION  0x8000    /* A15=E=1, A14=RS=0                 */
  #define LCD_IO_READ      0x0100    /* A8 =R/W=1 (R/W: 1=Read, 0=Write   */
  #else
  #error "external data memory interface not available for this device, use 4-bit IO port mode"

  #endif


  /**
   *  @name Definitions for LCD command instructions
   *  The constants define the various LCD controller instructions which can be passed to the
   *  function lcd_command(), see HD44780 data sheet for a complete description.
   */

  /* instruction register bit positions, see HD44780U data sheet */
  #define LCD_CLR               0      /* DB0: clear display                  */
  #define LCD_HOME              1      /* DB1: return to home position        */
  #define LCD_ENTRY_MODE        2      /* DB2: set entry mode                 */
  #define LCD_ENTRY_INC         1      /*   DB1: 1=increment, 0=decrement     */
  #define LCD_ENTRY_SHIFT       0      /*   DB2: 1=display shift on           */
  #define LCD_ON                3      /* DB3: turn lcd/cursor on             */
  #define LCD_ON_DISPLAY        2      /*   DB2: turn display on              */
  #define LCD_ON_CURSOR         1      /*   DB1: turn cursor on               */
  #define LCD_ON_BLINK          0      /*     DB0: blinking cursor ?          */
  #define LCD_MOVE              4      /* DB4: move cursor/display            */
  #define LCD_MOVE_DISP         3      /*   DB3: move display (0-> cursor) ?  */
  #define LCD_MOVE_RIGHT        2      /*   DB2: move right (0-> left) ?      */
  #define LCD_FUNCTION          5      /* DB5: function set                   */
  #define LCD_FUNCTION_8BIT     4      /*   DB4: set 8BIT mode (0->4BIT mode) */
  #define LCD_FUNCTION_2LINES   3      /*   DB3: two lines (0->one line)      */
  #define LCD_FUNCTION_10DOTS   2      /*   DB2: 5x10 font (0->5x7 font)      */
  #define LCD_CGRAM             6      /* DB6: set CG RAM address             */
  #define LCD_DDRAM             7      /* DB7: set DD RAM address             */
  #define LCD_BUSY              7      /* DB7: LCD is busy                    */

  /* set entry mode: display shift on/off, dec/inc cursor move direction */
  #define LCD_ENTRY_DEC            0x04   /* display shift off, dec cursor move dir */
  #define LCD_ENTRY_DEC_SHIFT      0x05   /* display shift on,  dec cursor move dir */
  #define LCD_ENTRY_INC_           0x06   /* display shift off, inc cursor move dir */
  #define LCD_ENTRY_INC_SHIFT      0x07   /* display shift on,  inc cursor move dir */

  /* display on/off, cursor on/off, blinking char at cursor position */
  #define LCD_DISP_OFF             0x08   /* display off                            */
  #define LCD_DISP_ON              0x0C   /* display on, cursor off                 */
  #define LCD_DISP_ON_BLINK        0x0D   /* display on, cursor off, blink char     */
  #define LCD_DISP_ON_CURSOR       0x0E   /* display on, cursor on                  */
  #define LCD_DISP_ON_CURSOR_BLINK 0x0F   /* display on, cursor on, blink char      */

  /* move cursor/shift display */
  #define LCD_MOVE_CURSOR_LEFT     0x10   /* move cursor left  (decrement)          */
  #define LCD_MOVE_CURSOR_RIGHT    0x14   /* move cursor right (increment)          */
  #define LCD_MOVE_DISP_LEFT       0x18   /* shift display left                     */
  #define LCD_MOVE_DISP_RIGHT      0x1C   /* shift display right                    */

  /* function set: set interface data length and number of display lines */
  #define LCD_FUNCTION_4BIT_1LINE  0x20   /* 4-bit interface, single line, 5x7 dots */
  #define LCD_FUNCTION_4BIT_2LINES 0x28   /* 4-bit interface, dual line,   5x7 dots */
  #define LCD_FUNCTION_8BIT_1LINE  0x30   /* 8-bit interface, single line, 5x7 dots */
  #define LCD_FUNCTION_8BIT_2LINES 0x38   /* 8-bit interface, dual line,   5x7 dots */


  #define LCD_MODE_DEFAULT     ((1<<LCD_ENTRY_MODE) | (1<<LCD_ENTRY_INC) )  /**
   *  @name Functions
   */


  /**
   @brief    Initialize display and select type of cursor
   @param    dispAttr \b LCD_DISP_OFF display off\n
                      \b LCD_DISP_ON display on, cursor off\n
                      \b LCD_DISP_ON_CURSOR display on, cursor on\n
                      \b LCD_DISP_ON_CURSOR_BLINK display on, cursor on flashing             
   @return  none
  */
  extern void lcd_init(uint8_t dispAttr);


  /**
   @brief    Clear display and set cursor to home position
   @param    void                                       
   @return   none
  */
  extern void lcd_clrscr(void);


  /**
   @brief    Set cursor to home position
   @param    void                                       
   @return   none
  */
  extern void lcd_home(void);


  /**
   @brief    Set cursor to specified position
   
   @param    x horizontal position\n (0: left most position)
   @param    y vertical position\n   (0: first line)
   @return   none
  */
  extern void lcd_gotoxy(uint8_t x, uint8_t y);


  /**
   @brief    Display character at current cursor position
   @param    c character to be displayed                                       
   @return   none
  */
  extern void lcd_putc(char c);


  /**
   @brief    Display string without auto linefeed
   @param    s string to be displayed                                       
   @return   none
  */
  extern void lcd_puts(const char *s);


  /**
   @brief    Display string from program memory without auto linefeed
   @param    s string from program memory be be displayed                                       
   @return   none
   @see      lcd_puts_P
  */
  extern void lcd_puts_p(const char *progmem_s);


  /**
   @brief    Send LCD controller instruction command
   @param    cmd instruction to send to LCD controller, see HD44780 data sheet
   @return   none
  */
  extern void lcd_command(uint8_t cmd);


  /**
   @brief    Send data byte to LCD controller
   
   Similar to lcd_putc(), but without interpreting LF
   @param    data byte to send to LCD controller, see HD44780 data sheet
   @return   none
  */
  extern void lcd_data(uint8_t data);


  /**
   @brief macros for automatically storing string constant in program memory
  */
  #define lcd_puts_P(__s)         lcd_puts_p(PSTR(__s))

  /*@}*/
  #endif //LCD_H


  lcd.c
  Code:
  /****************************************************************************
  
   Title   :   HD44780U LCD library
   Author:    Peter Fleury <pfleury@gmx.ch>  http://jump.to/fleury
   File:       $Id: lcd.c,v 1.13.2.5 2005/02/16 19:15:13 Peter Exp $
   Software:  AVR-GCC 3.3
   Target:    any AVR device, memory mapped mode only for AT90S4414/8515/Mega

   DESCRIPTION
         Basic routines for interfacing a HD44780U-based text lcd display

         Originally based on Volker Oth's lcd library,
         changed lcd_init(), added additional constants for lcd_command(),
         added 4-bit I/O mode, improved and optimized code.

         Library can be operated in memory mapped mode (LCD_IO_MODE=0) or in
         4-bit IO port mode (LCD_IO_MODE=1). 8-bit IO port mode not supported.
         
         Memory mapped mode compatible with Kanda STK200, but supports also
         generation of R/W signal through A8 address line.

   USAGE
         See the C include lcd.h file for a description of each function
         
  *****************************************************************************/
  #include <inttypes.h>
  #include <avr/io.h>
  #include <avr/pgmspace.h>
  #include "lcd.h"  /*
  ** constants/macros
  */
  #define DDR(x) (*(&x - 1))      /* address of data direction register of port x */
  #if defined(__AVR_ATmega64__) || defined(__AVR_ATmega128__)
      /* on ATmega64/128 PINF is on port 0x00 and not 0x60 */
      #define PIN(x) ( &PORTF==&(x) ? _SFR_IO8(0x00) : (*(&x - 2)) )
  #else
     #define PIN(x) (*(&x - 2))    /* address of input register of port x          */
  #endif


  #if LCD_IO_MODE
  #define lcd_e_delay()   __asm__ __volatile__( "rjmp 1f\n 1:" );
  #define lcd_e_high()    LCD_E_PORT  |=  _BV(LCD_E_PIN);
  #define lcd_e_low()     LCD_E_PORT  &= ~_BV(LCD_E_PIN);
  #define lcd_e_toggle()  toggle_e()
  #define lcd_rw_high()   LCD_RW_PORT |=  _BV(LCD_RW_PIN)
  #define lcd_rw_low()    LCD_RW_PORT &= ~_BV(LCD_RW_PIN)
  #define lcd_rs_high()   LCD_RS_PORT |=  _BV(LCD_RS_PIN)
  #define lcd_rs_low()    LCD_RS_PORT &= ~_BV(LCD_RS_PIN)
  #endif

  #if LCD_IO_MODE
  #if LCD_LINES==1
  #define LCD_FUNCTION_DEFAULT    LCD_FUNCTION_4BIT_1LINE
  #else
  #define LCD_FUNCTION_DEFAULT    LCD_FUNCTION_4BIT_2LINES
  #endif
  #else
  #if LCD_LINES==1
  #define LCD_FUNCTION_DEFAULT    LCD_FUNCTION_8BIT_1LINE
  #else
  #define LCD_FUNCTION_DEFAULT    LCD_FUNCTION_8BIT_2LINES
  #endif
  #endif


  /*
  ** function prototypes
  */
  #if LCD_IO_MODE
  static void toggle_e(void);
  #endif

  /*
  ** local functions
  */  /*************************************************************************
   delay loop for small accurate delays: 16-bit counter, 4 cycles/loop
  *************************************************************************/
  static inline void _delayFourCycles(unsigned int __count)
  {
      if ( __count == 0 )   
          __asm__ __volatile__( "rjmp 1f\n 1:" );    // 2 cycles
      else
          __asm__ __volatile__ (
             "1: sbiw %0,1" "\n\t"                 
             "brne 1b"                              // 4 cycles/loop
             : "=w" (__count)
             : "0" (__count)
            );
  }


  /*************************************************************************
  delay for a minimum of <us> microseconds
  the number of loops is calculated at compile-time from MCU clock frequency
  *************************************************************************/
  #define delay(us)  _delayFourCycles( ( ( 1*(XTAL/4000) )*us)/1000 )


  #if LCD_IO_MODE
  /* toggle Enable Pin to initiate write */
  static void toggle_e(void)
  {
      lcd_e_high();
      lcd_e_delay();
      lcd_e_low();
  }
  #endif


  /*************************************************************************
  Low-level function to write byte to LCD controller
  Input:    data   byte to write to LCD
            rs     1: write data   
                   0: write instruction
  Returns:  none
  *************************************************************************/
  #if LCD_IO_MODE
  static void lcd_write(uint8_t data,uint8_t rs)
  {
      unsigned char dataBits ;


      if (rs) {   /* write data        (RS=1, RW=0) */
         lcd_rs_high();
      } else {    /* write instruction (RS=0, RW=0) */
         lcd_rs_low();
      }
      lcd_rw_low();

      if ( ( &LCD_DATA0_PORT == &LCD_DATA1_PORT) && ( &LCD_DATA1_PORT == &LCD_DATA2_PORT ) && ( &LCD_DATA2_PORT == &LCD_DATA3_PORT )
        && (LCD_DATA0_PIN == 0) && (LCD_DATA1_PIN == 1) && (LCD_DATA2_PIN == 2) && (LCD_DATA3_PIN == 3) )
      {
          /* configure data pins as output */
          DDR(LCD_DATA0_PORT) |= 0x0F;

          /* output high nibble first */
          dataBits = LCD_DATA0_PORT & 0xF0;
          LCD_DATA0_PORT = dataBits |((data>>4)&0x0F);
          lcd_e_toggle();

          /* output low nibble */
          LCD_DATA0_PORT = dataBits | (data&0x0F);
          lcd_e_toggle();

          /* all data pins high (inactive) */
          LCD_DATA0_PORT = dataBits | 0x0F;
      }
      else
      {
          /* configure data pins as output */
          DDR(LCD_DATA0_PORT) |= _BV(LCD_DATA0_PIN);
          DDR(LCD_DATA1_PORT) |= _BV(LCD_DATA1_PIN);
          DDR(LCD_DATA2_PORT) |= _BV(LCD_DATA2_PIN);
          DDR(LCD_DATA3_PORT) |= _BV(LCD_DATA3_PIN);
         
          /* output high nibble first */
          LCD_DATA3_PORT &= ~_BV(LCD_DATA3_PIN);
          LCD_DATA2_PORT &= ~_BV(LCD_DATA2_PIN);
          LCD_DATA1_PORT &= ~_BV(LCD_DATA1_PIN);
          LCD_DATA0_PORT &= ~_BV(LCD_DATA0_PIN);
         if(data & 0x80) LCD_DATA3_PORT |= _BV(LCD_DATA3_PIN);
         if(data & 0x40) LCD_DATA2_PORT |= _BV(LCD_DATA2_PIN);
         if(data & 0x20) LCD_DATA1_PORT |= _BV(LCD_DATA1_PIN);
         if(data & 0x10) LCD_DATA0_PORT |= _BV(LCD_DATA0_PIN);   
          lcd_e_toggle();
         
          /* output low nibble */
          LCD_DATA3_PORT &= ~_BV(LCD_DATA3_PIN);
          LCD_DATA2_PORT &= ~_BV(LCD_DATA2_PIN);
          LCD_DATA1_PORT &= ~_BV(LCD_DATA1_PIN);
          LCD_DATA0_PORT &= ~_BV(LCD_DATA0_PIN);
         if(data & 0x08) LCD_DATA3_PORT |= _BV(LCD_DATA3_PIN);
         if(data & 0x04) LCD_DATA2_PORT |= _BV(LCD_DATA2_PIN);
         if(data & 0x02) LCD_DATA1_PORT |= _BV(LCD_DATA1_PIN);
         if(data & 0x01) LCD_DATA0_PORT |= _BV(LCD_DATA0_PIN);
          lcd_e_toggle();       
         
          /* all data pins high (inactive) */
          LCD_DATA0_PORT |= _BV(LCD_DATA0_PIN);
          LCD_DATA1_PORT |= _BV(LCD_DATA1_PIN);
          LCD_DATA2_PORT |= _BV(LCD_DATA2_PIN);
          LCD_DATA3_PORT |= _BV(LCD_DATA3_PIN);
      }
  }
  #else
  #define lcd_write(d,rs) if (rs) *(volatile uint8_t*)(LCD_IO_DATA) = d; else *(volatile uint8_t*)(LCD_IO_FUNCTION) = d;
  /* rs==0 -> write instruction to LCD_IO_FUNCTION */
  /* rs==1 -> write data to LCD_IO_DATA */
  #endif


  /*************************************************************************
  Low-level function to read byte from LCD controller
  Input:    rs     1: read data   
                   0: read busy flag / address counter
  Returns:  byte read from LCD controller
  *************************************************************************/
  #if LCD_IO_MODE
  static uint8_t lcd_read(uint8_t rs)
  {
      uint8_t data;
     
     
      if (rs)
          lcd_rs_high();                       /* RS=1: read data      */
      else
          lcd_rs_low();                        /* RS=0: read busy flag */
      lcd_rw_high();                           /* RW=1  read mode      */
     
      if ( ( &LCD_DATA0_PORT == &LCD_DATA1_PORT) && ( &LCD_DATA1_PORT == &LCD_DATA2_PORT ) && ( &LCD_DATA2_PORT == &LCD_DATA3_PORT )
        && ( LCD_DATA0_PIN == 0 )&& (LCD_DATA1_PIN == 1) && (LCD_DATA2_PIN == 2) && (LCD_DATA3_PIN == 3) )
      {
          DDR(LCD_DATA0_PORT) &= 0xF0;         /* configure data pins as input */
         
          lcd_e_high();
          lcd_e_delay();       
          data = PIN(LCD_DATA0_PORT) << 4;     /* read high nibble first */
          lcd_e_low();
         
          lcd_e_delay();                       /* Enable 500ns low       */
         
          lcd_e_high();
          lcd_e_delay();
          data |= PIN(LCD_DATA0_PORT)&0x0F;    /* read low nibble        */
          lcd_e_low();
      }
      else
      {
          /* configure data pins as input */
          DDR(LCD_DATA0_PORT) &= ~_BV(LCD_DATA0_PIN);
          DDR(LCD_DATA1_PORT) &= ~_BV(LCD_DATA1_PIN);
          DDR(LCD_DATA2_PORT) &= ~_BV(LCD_DATA2_PIN);
          DDR(LCD_DATA3_PORT) &= ~_BV(LCD_DATA3_PIN);
                 
          /* read high nibble first */
          lcd_e_high();
          lcd_e_delay();       
          data = 0;
          if ( PIN(LCD_DATA0_PORT) & _BV(LCD_DATA0_PIN) ) data |= 0x10;
          if ( PIN(LCD_DATA1_PORT) & _BV(LCD_DATA1_PIN) ) data |= 0x20;
          if ( PIN(LCD_DATA2_PORT) & _BV(LCD_DATA2_PIN) ) data |= 0x40;
          if ( PIN(LCD_DATA3_PORT) & _BV(LCD_DATA3_PIN) ) data |= 0x80;
          lcd_e_low();

          lcd_e_delay();                       /* Enable 500ns low       */
     
          /* read low nibble */   
          lcd_e_high();
          lcd_e_delay();
          if ( PIN(LCD_DATA0_PORT) & _BV(LCD_DATA0_PIN) ) data |= 0x01;
          if ( PIN(LCD_DATA1_PORT) & _BV(LCD_DATA1_PIN) ) data |= 0x02;
          if ( PIN(LCD_DATA2_PORT) & _BV(LCD_DATA2_PIN) ) data |= 0x04;
          if ( PIN(LCD_DATA3_PORT) & _BV(LCD_DATA3_PIN) ) data |= 0x08;       
          lcd_e_low();
      }
      return data;
  }
  #else
  #define lcd_read(rs) (rs) ? *(volatile uint8_t*)(LCD_IO_DATA+LCD_IO_READ) : *(volatile uint8_t*)(LCD_IO_FUNCTION+LCD_IO_READ)
  /* rs==0 -> read instruction from LCD_IO_FUNCTION */
  /* rs==1 -> read data from LCD_IO_DATA */
  #endif


  /*************************************************************************
  loops while lcd is busy, returns address counter
  *************************************************************************/
  static uint8_t lcd_waitbusy(void)

  {
      register uint8_t c;
     
      /* wait until busy flag is cleared */
      while ( (c=lcd_read(0)) & (1<<LCD_BUSY)) {}
     
      /* the address counter is updated 4us after the busy flag is cleared */
      delay(2);

      /* now read the address counter */
      return (lcd_read(0));  // return address counter
     
  }/* lcd_waitbusy */


  /*************************************************************************
  Move cursor to the start of next line or to the first line if the cursor
  is already on the last line.
  *************************************************************************/
  static inline void lcd_newline(uint8_t pos)
  {
      register uint8_t addressCounter;


  #if LCD_LINES==1
      addressCounter = 0;
  #endif
  #if LCD_LINES==2
      if ( pos < (LCD_START_LINE2) )
          addressCounter = LCD_START_LINE2;
      else
          addressCounter = LCD_START_LINE1;
  #endif
  #if LCD_LINES==4
      if ( pos < LCD_START_LINE3 )
          addressCounter = LCD_START_LINE2;
      else if ( (pos >= LCD_START_LINE2) && (pos < LCD_START_LINE4) )
          addressCounter = LCD_START_LINE3;
      else if ( (pos >= LCD_START_LINE3) && (pos < LCD_START_LINE2) )
          addressCounter = LCD_START_LINE4;
      else
          addressCounter = LCD_START_LINE1;
  #endif
      lcd_command((1<<LCD_DDRAM)+addressCounter);

  }/* lcd_newline */


  /*
  ** PUBLIC FUNCTIONS
  */

  /*************************************************************************
  Send LCD controller instruction command
  Input:   instruction to send to LCD controller, see HD44780 data sheet
  Returns: none
  *************************************************************************/
  void lcd_command(uint8_t cmd)
  {
      lcd_waitbusy();
      lcd_write(cmd,0);
  }


  /*************************************************************************
  Send data byte to LCD controller
  Input:   data to send to LCD controller, see HD44780 data sheet
  Returns: none
  *************************************************************************/
  void lcd_data(uint8_t data)
  {
      lcd_waitbusy();
      lcd_write(data,1);
  }  /*************************************************************************
  Set cursor to specified position
  Input:    x  horizontal position  (0: left most position)
            y  vertical position    (0: first line)
  Returns:  none
  *************************************************************************/
  void lcd_gotoxy(uint8_t x, uint8_t y)
  {
  #if LCD_LINES==1
      lcd_command((1<<LCD_DDRAM)+LCD_START_LINE1+x);
  #endif
  #if LCD_LINES==2
      if ( y==0 )
          lcd_command((1<<LCD_DDRAM)+LCD_START_LINE1+x);
      else
          lcd_command((1<<LCD_DDRAM)+LCD_START_LINE2+x);
  #endif
  #if LCD_LINES==4
      if ( y==0 )
          lcd_command((1<<LCD_DDRAM)+LCD_START_LINE1+x);
      else if ( y==1)
          lcd_command((1<<LCD_DDRAM)+LCD_START_LINE2+x);
      else if ( y==2)
          lcd_command((1<<LCD_DDRAM)+LCD_START_LINE3+x);
      else /* y==3 */
          lcd_command((1<<LCD_DDRAM)+LCD_START_LINE4+x);
  #endif

  }/* lcd_gotoxy */


  /*************************************************************************
  *************************************************************************/
  int lcd_getxy(void)
  {
      return lcd_waitbusy();
  }


  /*************************************************************************
  Clear display and set cursor to home position
  *************************************************************************/
  void lcd_clrscr(void)
  {
      lcd_command(1<<LCD_CLR);
  }


  /*************************************************************************
  Set cursor to home position
  *************************************************************************/
  void lcd_home(void)
  {
      lcd_command(1<<LCD_HOME);
  }


  /*************************************************************************
  Display character at current cursor position
  Input:    character to be displayed                                       
  Returns:  none
  *************************************************************************/
  void lcd_putc(char c)
  {
      uint8_t pos;


      pos = lcd_waitbusy();   // read busy-flag and address counter
      if (c=='\n')
      {
          lcd_newline(pos);
      }
      else
      {
  #if LCD_WRAP_LINES==1
  #if LCD_LINES==1
          if ( pos == LCD_START_LINE1+LCD_DISP_LENGTH )
              lcd_write((1<<LCD_DDRAM)+LCD_START_LINE1,0);
  #elif LCD_LINES==2
          if ( pos == LCD_START_LINE1+LCD_DISP_LENGTH )
              lcd_write((1<<LCD_DDRAM)+LCD_START_LINE2,0);   
          else if ( pos == LCD_START_LINE2+LCD_DISP_LENGTH )
              lcd_write((1<<LCD_DDRAM)+LCD_START_LINE1,0);
  #elif LCD_LINES==4
          if ( pos == LCD_START_LINE1+LCD_DISP_LENGTH )
              lcd_write((1<<LCD_DDRAM)+LCD_START_LINE2,0);   
          else if ( pos == LCD_START_LINE2+LCD_DISP_LENGTH )
              lcd_write((1<<LCD_DDRAM)+LCD_START_LINE3,0);
          else if ( pos == LCD_START_LINE3+LCD_DISP_LENGTH )
              lcd_write((1<<LCD_DDRAM)+LCD_START_LINE4,0);
          else if ( pos == LCD_START_LINE4+LCD_DISP_LENGTH )
              lcd_write((1<<LCD_DDRAM)+LCD_START_LINE1,0);
  #endif
          lcd_waitbusy();
  #endif
          lcd_write(c, 1);
      }

  }/* lcd_putc */


  /*************************************************************************
  Display string without auto linefeed
  Input:    string to be displayed
  Returns:  none
  *************************************************************************/
  void lcd_puts(const char *s)
  /* print string on lcd (no auto linefeed) */
  {
      register char c;

      while ( (c = *s++) ) {
          lcd_putc(c);
      }

  }/* lcd_puts */


  /*************************************************************************
  Display string from program memory without auto linefeed
  Input:     string from program memory be be displayed                                       
  Returns:   none
  *************************************************************************/
  void lcd_puts_p(const char *progmem_s)
  /* print string from program memory on lcd (no auto linefeed) */
  {
      register char c;

      while ( (c = pgm_read_byte(progmem_s++)) ) {
          lcd_putc(c);
      }

  }/* lcd_puts_p */


  /*************************************************************************
  Initialize display and select type of cursor
  Input:    dispAttr LCD_DISP_OFF            display off
                     LCD_DISP_ON             display on, cursor off
                     LCD_DISP_ON_CURSOR      display on, cursor on
                     LCD_DISP_CURSOR_BLINK   display on, cursor on flashing
  Returns:  none
  *************************************************************************/
  void lcd_init(uint8_t dispAttr)
  {
  #if LCD_IO_MODE
      /*
       *  Initialize LCD to 4 bit I/O mode
       */
       
      if ( ( &LCD_DATA0_PORT == &LCD_DATA1_PORT) && ( &LCD_DATA1_PORT == &LCD_DATA2_PORT ) && ( &LCD_DATA2_PORT == &LCD_DATA3_PORT )
        && ( &LCD_RS_PORT == &LCD_DATA0_PORT) && ( &LCD_RW_PORT == &LCD_DATA0_PORT) && (&LCD_E_PORT == &LCD_DATA0_PORT)
        && (LCD_DATA0_PIN == 0 ) && (LCD_DATA1_PIN == 1) && (LCD_DATA2_PIN == 2) && (LCD_DATA3_PIN == 3)
        && (LCD_RS_PIN == 4 ) && (LCD_RW_PIN == 5) && (LCD_E_PIN == 6 ) )
      {
          /* configure all port bits as output (all LCD lines on same port) */
          DDR(LCD_DATA0_PORT) |= 0x7F;
      }
      else if ( ( &LCD_DATA0_PORT == &LCD_DATA1_PORT) && ( &LCD_DATA1_PORT == &LCD_DATA2_PORT ) && ( &LCD_DATA2_PORT == &LCD_DATA3_PORT )
             && (LCD_DATA0_PIN == 0 ) && (LCD_DATA1_PIN == 1) && (LCD_DATA2_PIN == 2) && (LCD_DATA3_PIN == 3) )
      {
          /* configure all port bits as output (all LCD data lines on same port, but control lines on different ports) */
          DDR(LCD_DATA0_PORT) |= 0x0F;
          DDR(LCD_RS_PORT)    |= _BV(LCD_RS_PIN);
          DDR(LCD_RW_PORT)    |= _BV(LCD_RW_PIN);
          DDR(LCD_E_PORT)     |= _BV(LCD_E_PIN);
      }
      else
      {
          /* configure all port bits as output (LCD data and control lines on different ports */
          DDR(LCD_RS_PORT)    |= _BV(LCD_RS_PIN);
          DDR(LCD_RW_PORT)    |= _BV(LCD_RW_PIN);
          DDR(LCD_E_PORT)     |= _BV(LCD_E_PIN);
          DDR(LCD_DATA0_PORT) |= _BV(LCD_DATA0_PIN);
          DDR(LCD_DATA1_PORT) |= _BV(LCD_DATA1_PIN);
          DDR(LCD_DATA2_PORT) |= _BV(LCD_DATA2_PIN);
          DDR(LCD_DATA3_PORT) |= _BV(LCD_DATA3_PIN);
      }
      delay(16000);        /* wait 16ms or more after power-on       */
     
      /* initial write to lcd is 8bit */
      LCD_DATA1_PORT |= _BV(LCD_DATA1_PIN);  // _BV(LCD_FUNCTION)>>4;
      LCD_DATA0_PORT |= _BV(LCD_DATA0_PIN);  // _BV(LCD_FUNCTION_8BIT)>>4;
      lcd_e_toggle();
      delay(4992);         /* delay, busy flag can't be checked here */
     
      /* repeat last command */
      lcd_e_toggle();     
      delay(64);           /* delay, busy flag can't be checked here */
     
      /* repeat last command a third time */
      lcd_e_toggle();     
      delay(64);           /* delay, busy flag can't be checked here */

      /* now configure for 4bit mode */
      LCD_DATA0_PORT &= ~_BV(LCD_DATA0_PIN);   // LCD_FUNCTION_4BIT_1LINE>>4
      lcd_e_toggle();
      delay(64);           /* some displays need this additional delay */
     
      /* from now the LCD only accepts 4 bit I/O, we can use lcd_command() */   
  #else
      /*
       * Initialize LCD to 8 bit memory mapped mode
       */
     
      /* enable external SRAM (memory mapped lcd) and one wait state */       
      MCUCR = _BV(SRE) | _BV(SRW);

      /* reset LCD */
      delay(16000);                           /* wait 16ms after power-on     */
      lcd_write(LCD_FUNCTION_8BIT_1LINE,0);   /* function set: 8bit interface */                   
      delay(4992);                            /* wait 5ms                     */
      lcd_write(LCD_FUNCTION_8BIT_1LINE,0);   /* function set: 8bit interface */                 
      delay(64);                              /* wait 64us                    */
      lcd_write(LCD_FUNCTION_8BIT_1LINE,0);   /* function set: 8bit interface */               
      delay(64);                              /* wait 64us                    */
  #endif
      lcd_command(LCD_FUNCTION_DEFAULT);      /* function set: display lines  */
      lcd_command(LCD_DISP_OFF);              /* display off                  */
      lcd_clrscr();                           /* display clear                */
      lcd_command(LCD_MODE_DEFAULT);          /* set entry mode               */
      lcd_command(dispAttr);                  /* display/cursor control       */

  }/* lcd_init */  wielkie thx za pomoc ;)
 • #11
  tymon_x
  Level 30  
  Zobacz tu: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1748487.html

  Na podstawie dokumentacji od LCD zmień te parametry.
  Code:
  #define LCD_LINES           4     /**< number of visible lines of the display */ 
  
  #define LCD_DISP_LENGTH    20     /**< visibles characters per line of the display */
  #define LCD_LINE_LENGTH  0x40     /**< internal line length of the display    */
  #define LCD_START_LINE1  0x00     /**< DDRAM address of first char of line 1 */
  #define LCD_START_LINE2  0x20     /**< DDRAM address of first char of line 2 */
  #define LCD_START_LINE3  0x40     /**< DDRAM address of first char of line 3 */
  #define LCD_START_LINE4  0x60     /**< DDRAM address of first char of line 4 */
  #define LCD_WRAP_LINES      1     /**< 0: no wrap, 1: wrap at end of visibile line */
 • #12
  Rafał_
  Level 10  
  to są właśnie moje zmiany , czytałem dokumentacje do wyświetlacza orginalnie w bibliotekach było :

  Code:

  #define LCD_LINES           2     /**< number of visible lines of the display */
  #define LCD_DISP_LENGTH    16     /**< visibles characters per line of the display */
  #define LCD_LINE_LENGTH  0x40     /**< internal line length of the display    */
  #define LCD_START_LINE1  0x00     /**< DDRAM address of first char of line 1 */
  #define LCD_START_LINE2  0x40     /**< DDRAM address of first char of line 2 */
  #define LCD_START_LINE3  0x14     /**< DDRAM address of first char of line 3 */
  #define LCD_START_LINE4  0x54     /**< DDRAM address of first char of line 4 */
  #define LCD_WRAP_LINES      0     /**< 0: no wrap, 1: wrap at end of visibile line */

  i nie działało poprawienie , po modyfikacji biblioteki nic sie nie zmieniło :(
 • #13
  tymon_x
  Level 30  
  Te #define miałeś dobrze, w tym gąszczu nie zauważyłem jaki to wyświetlacz (;

  Ta biblioteka mnie przytłacza, nie lepiej użyć tej funkcji z niej:
  Code:
  lcd_gotoxy(uint8_t x, uint8_t y);

  I potem:
  Code:
  lcd_puts("kapusta");

  Do 20 znaków. Lepiej dla Ciebie by było jakbyś sam skroił Swoją bibliotekę, byś wiedział przynajmniej co w niej piszczy (;
 • #14
  Rafał_
  Level 10  
  chciałem tak zrobić tylko problem w tym że dubluje mi znaki :/ np takie współrzędne
  lcd_gotoxy(19,0);
  mają dwa segmenty wyświetlacza , w pierwszej linii 20 segment i w drugiej linii segment 8 segment :(