Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
SterControlSterControl
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

FreeMODBUS na Attiny2313. Czy próbował ktoś uruchamiać?

31 Sie 2010 12:57 4020 9
 • Poziom 10  
  Witam

  Czy ktokolwiek próbował wykorzystać bibliotekę FreeMODBUS dostępną na http://freemodbus.berlios.de/ na procesorze ATTiny2313?
  I czy mógłby się podzielić informacjami o wynikach takiech eksperymentów?

  Pozdrawiam
 • SterControlSterControl
 • Poziom 20  
  Raczej marnie IMHO to wygląda ....

  Popatrz w wymagania dotyczące ilości pamięci Link.

  Teoretycznie bardzo uproszczoną obsługę modbusa da się na tym procku zrobić ... gdzieś widziałem komercyjne rozwiązanie dla bascoma, ale pojawia się pytanie w jakim celu, bo trzeba się jeszcze męczyć z upchaniem jakiejś funkcjonalności w i tak już bardzo zapchanej pamięci.

  IMHO lepiej już wziąć jakąś atmegę8.

  Jeszcze jedno .... najnowsza wersja dostępna jest pod adresem www.freemodbus.org
 • SterControlSterControl
 • Poziom 10  
  Tak myślałem. Do tej pory próbowałem sam napisać obsługę opartą na przerwaniach od UATR'u i liczniku, ale dojechałem do chyba martwego punktu - odpytywanie pojedyńczego modułu działa bez problemu, natomiast problem jest z kilkoma modułami, tzn. jak odpytuję kilka modułów odpowiada tylko jeden...
  Algorytm po krótce wyglądał tak, może ktoś zobaczy błąd w moim rozumowaniu:

  Code:
  #define F_CPU 11059000UL      // czestotliwosc taktowania CPU
  

  #define InterfaceDirection   2   // kierunek konwersji MAX485 (1 - transmit, 0 - receive)

  //ModBUS
  #define ErrorCommand      0x01
  #define ErrorRange         0x02
  #define ErrorParameters      0x03
  #define SendRegisters      0x04
  #define SendAck            0x10

  #define ModBUS_Timer_Bit_Distanse 180

  /******************** includes **************************/

  #include <avr/io.h>
  #include <util/delay.h>
  #include <avr/interrupt.h>

  /******************** variables *************************/

  volatile unsigned char ModBUS_Table[24];

  volatile union
  {
     unsigned int CRC16;
     unsigned char CRC8[2];
  } ModBUS_CRC;

  const unsigned char ModBUS_OwnAdress = 101;
  volatile unsigned char ModBUS_Timeout;
  volatile unsigned char ModBUS_Buf[11];
  volatile unsigned char ModBUS_Buf_Pointer = 0;
  volatile unsigned char ModBUS_ResponseStatus = 0;
  volatile unsigned char ModBUS_SendStatus = 0;

  /************ functions declaration *********************/

  void ModBUS_CRC16_Update(unsigned char Byte);


  /****************** main function ***********************/
  int main(void)
  {

  //Port_Init

     DDRD = 0b01111110;   // PD0 <- RxD
                    // PD1 -> TxD
                    // PD2 -> InterfaceDirection
     PORTD = 0b11111000;

  //USART_Init

     UBRRH = 0x00;                              //baud rate = 9600bps
     UBRRL = 71;

     UCSRB = (1<<RXEN | 1<<TXEN | 1<<RXCIE | 1<<TXCIE);    // nadawanie i odbieranie wlaczone
                                            // wlaczone przerwanie po odebraniu ramki
     UCSRC = (1<<UCSZ1 | 1<<UCSZ0);         // 8 n 1
     
  // Timer0_Init

     TCCR0B = (1<<CS02);         // F_CPU/256 ~0,02ms
     TIMSK|= (1<<TOIE0);         // przerwanie po przepełnieniu
     TCNT0 = ModBUS_Timer_Bit_Distanse;

     for (unsigned char i=0; i<24; i++)
     {
        ModBUS_Table[i]=0;            
     }   

  // Interrupt_Init

     sei();   


  //main loop

     while(1)
     {
     }
  }

  //----------------------------------------------------
  ISR(USART_RX_vect)
  {
     TCNT0 = ModBUS_Timer_Bit_Distanse;               // resetuje licznik odstępu między znakami

     if(ModBUS_Buf_Pointer < 9)                     // komenda adresowana do urzadzenia max 8 bajtów (komentda 0x04)
     {                                       // warunek zapobiega przepełnieniu się bufora
        ModBUS_Buf[ModBUS_Buf_Pointer] = UDR;         // jeśli w buforze znajdują się więcej
                                            // niż dwa znaki zaczynam liczyć CRC16
        if(ModBUS_Buf_Pointer > 1)                           // w ten sposób po odebraniu ramki wyliczona suma kontrolna nie zawiera
           ModBUS_CRC16_Update(ModBUS_Buf[ModBUS_Buf_Pointer - 2]);// bajtów przesłanej sumy kontrolnej
                                                     // zerowanie licznika CRC16 następuje przy przerwaniu od licznika czasu odstępu między znakami
        ModBUS_Buf_Pointer++;      
     }
  }

  //----------------------------------------------------
  ISR(TIMER0_OVF_vect)
  {                                       
     if ((ModBUS_Buf_Pointer != 0) && (ModBUS_CRC.CRC8[0] == ModBUS_Buf[ModBUS_Buf_Pointer - 2]) && (ModBUS_CRC.CRC8[1] == ModBUS_Buf[ModBUS_Buf_Pointer - 1]))
     {   
        if (ModBUS_Buf[0] == ModBUS_OwnAdress)
        {
           TIMSK&=~(1<<TOIE0);                     // blokuje przerwania timera
        
           if (ModBUS_Buf[1] == 0x04)               // odczytaj rejestry
           {
              if((ModBUS_Buf[3] > 11) || (ModBUS_Buf[2] != 0) || ((ModBUS_Buf[3] + ModBUS_Buf[5]) > 12))   
              {                                          
                 ModBUS_ResponseStatus = ErrorRange;                  // rejestr/rejestry do odczytania poza przestrzenią rejestrów urządzenia (błąd 0x02)
              }
              else if ((ModBUS_Buf[4] == 0 ) && (ModBUS_Buf[5] == 0))      // ilość rejestrów do odczytu = 0 (błąd 0x03)
              {
                 ModBUS_ResponseStatus = ErrorParameters;
              }
              else
              {
                 ModBUS_ResponseStatus = SendRegisters;
              }         
           }
           else
           {
              ModBUS_ResponseStatus = ErrorCommand;   
           }

           PORTD|= (1<<InterfaceDirection);      // przy komunikacji RS485 trzeba ręcznie zmieniać kierunek
                                         // komunikacji, zmieniam na nadawanie
           UDR = ModBUS_OwnAdress;               // wysyłam pierwszy bajt odpowiedzi - własny adres
           ModBUS_CRC.CRC16 = 0xffff;            // reset CRC
           ModBUS_CRC16_Update(ModBUS_OwnAdress);   // zaczynam liczyć CRC
        }   
        else
        {
           ModBUS_CRC.CRC16 = 0xffff;
           ModBUS_Buf_Pointer = 0;
        }
     }
     else
     {
        ModBUS_CRC.CRC16 = 0xffff;
        ModBUS_Buf_Pointer = 0;
     }   
  }

  //----------------------------------------------------
  ISR(USART_TX_vect)
  {
     switch (ModBUS_SendStatus)               // ModBUS_Send_Status - określa mi miejsce dalszego wykonywania
     {                                 // procedury odpowiedzi po kolejnym przerwaniu Tx Complete
        case 0:                                    
        {
           if(ModBUS_ResponseStatus > 0x03)
           {
              UDR = ModBUS_ResponseStatus;            
              ModBUS_CRC16_Update(ModBUS_ResponseStatus);
           }
           else                                 // przy wystąpieniu błędu OR z 0x80
           {
              UDR = ModBUS_ResponseStatus | 0x80;      
              ModBUS_CRC16_Update(ModBUS_ResponseStatus | 0x80);
           }
           ModBUS_SendStatus++;                     // przechodze przy następnym przerwaniu do następnego case'a
        }
        break;

        case 1:                                    
        {
           if(ModBUS_ResponseStatus == SendRegisters)      // wysyłam liczbę bajtów odpowiedzi
           {
              ModBUS_Buf[5] = ModBUS_Buf[5]<<1;         // jest 2x liczba rejestrów do odczytu
              UDR = ModBUS_Buf[5];                  // rejestry 16 bitowe, stąd liczba bajtów do wysłania
              ModBUS_CRC16_Update(ModBUS_Buf[5]);         // dodatkowo wykorzystuję ModBUS_Buf[5] do zliczania wysłanych bajtów
              ModBUS_Buf[3] = ModBUS_Buf[3]<<1;         // wskazuję pierwszy do odczytu rzeczywisty adres tabliecy ModBUS_Table
              ModBUS_Buf[5] = ModBUS_Buf[5] + ModBUS_Buf[3];   // określam ostatni adres do odczytu
              ModBUS_SendStatus++;                  // po przerwaniu przechodzę do następnego etapu
           }
           else                                 // przy wystąpieniu błędu zamiast liczby bajtów wysyłam
           {                                    // kod błędu i przechodzę do wyłania CRC
              UDR = ModBUS_ResponseStatus;         
              ModBUS_CRC16_Update(ModBUS_ResponseStatus);
              ModBUS_SendStatus = 3;
           }
        }
        break;

        case 2:                                    // wysyłam zawartość rejestrów      
        {   
           UDR = ModBUS_Table[ModBUS_Buf[3]];            // umieszczam bajt tablicy w buforze
           ModBUS_CRC16_Update(ModBUS_Table[ModBUS_Buf[3]]);
           ModBUS_Buf[3]++;                        // zwiększam wskaźnik następnego bajtu do wysłania
           if(ModBUS_Buf[3] == ModBUS_Buf[5])            // jeśli wskaźnik będzie równy ostatniej pozycji do odczytu
           {                                    // przechodze do wysyłania CRC
              ModBUS_SendStatus = 3;
           }
        }   
        break;
     
        case 3:                              // wysyłam młodszą część CRC
        {
           UDR = ModBUS_CRC.CRC8[0];      
           ModBUS_SendStatus++;
        }
        break;

        case 4:                           // wysyłam starszą część CRC
        {
           UDR = ModBUS_CRC.CRC8[1];         
           ModBUS_SendStatus++;
        }
        break;

        default:                           // zeruje wartości i zakańczam transakcję
        {
           PORTD&=~(1<<InterfaceDirection);   // przełączam układ MAX485 na odbieranie
           
           TCNT0 = ModBUS_Timer_Bit_Distanse;   // zeruję licznik odstępu mięsdzy znakami
           ModBUS_SendStatus = 0;            // zeruję status odpowiedzi urządzenia

           for(unsigned char i=0; i<ModBUS_Buf_Pointer; i++)
           {
              ModBUS_Buf[i] = 0;
           }

           ModBUS_Buf_Pointer = 0;            // zeruję wskaźnik bufora
           TIMSK|= (1<<TOIE0);               // odblokowuję przerwania licznika Timera
        }
        break;

     }// end switch
  }


  // ---------------------------------------------------------------------
  void ModBUS_CRC16_Update(unsigned char Byte)
  {
     ModBUS_CRC.CRC16^= Byte;         

     for (char Bit=0;Bit!=8;Bit++)                     
     {
        if (ModBUS_CRC.CRC16 & 0x0001)
        {
           ModBUS_CRC.CRC16 = ModBUS_CRC.CRC16>>1;
           ModBUS_CRC.CRC16^= 0xa001;
        }
        else
           ModBUS_CRC.CRC16 = ModBUS_CRC.CRC16>>1;
     }
  }


  Moduły testuje pod sterownikiem Backhoffa.
 • Poziom 27  
  Witam.

  Nie wnikałem za bardzo w kod ale.. zacznij od uproszczenia funkcji odpytywania -tj wysyłania ramek przez UART. Zrezygnuj na początku z przerwań i po prostu wykorzystując pooling wysyłaj w pętli ramki. (Jak dojdziesz co jest nie tak, wtedy zaimplementuj przerwania:)

  Np by odczytać wartość rejestru spod adresu 100 wysyłasz:


  Bajt1 (Adres modbus) - AdresUrzadzenia
  Bajt2 (Funkcja odczytu pojedynczego rejestru) - 0x04
  Bajt3 (Adres rejestru Hi) - 0x00
  Bajt4 (Adres rejestru Lo) - 0x64
  Bajt5 (CRC Hi) - CRCHI
  Bajt6 (CRC Lo) - CRCLO

  i zmieniając zmienną AdresUrzadzenia wysyłasz te komendy do innych urzadzen.

  Pamietaj, by po wyslaniu ramki przez master odczekac pewien czas, tzw timeout. W przeciwnym wypadku gdy pierwsze urządzenie slave będzie odpowiadać, a Ty będziesz chciał wysyłać kolejną ramkę dojdzie do kolizji na magistrali RS485(RS485 pracuje w trybie Half-Duplex)

  Jeszcze jedna ważna sprawa, gdy wyślesz ostatni bajt ramki nie możesz odrazu przełaczać się w tryb odbioru danych, gdyż AVR ma 1-bajtowy rejestr przesuwny na wychodzace dane i nalezy sprawdzać czy jest on pusty (flaga transmit Complete - TXC)
 • Poziom 10  
  Jeśli chodzi o funkcję odpytującą jest one realizowana w sterowniku. Używam do tego bloczka dostarczonego przez Beckhoff'a. Ja buduję natomiast slave'a, co powinienem chyba dodać na samym początku. Ramkę z rozkazem zatem generuje mi sterownik. Mam jednocześnie podgląd co jest wysyłane i co jest odbierane przez mastera, przez menagera TwinCAT'a. Bloczek zawiera w sobie mechanizm timeout'u. I jestem pewny że od strony sterownika jest wszystko ok, ponieważ działają na nim poprawnie już instalacje z wieloma slave'ami.
  Poza tym widzę że nie wnikałeś w kod :) ponieważ zmiana kierunku linii następuję dopiero w przerwaniu po opróżnieniu z bufora ostatniego bajtu.
  Próbowałem nie siekać odpowiadania i procedurę odpowiedzi zawrzeć w jednym ciągu (chociaż szkoda mi czasu procesora) i nie zmieniło to nic, przy czym jeśli już urządzenie odpowiada to nie ma z tym problemu.

  Ale dzięki za uwagi.
 • Poziom 20  
  Ja bym poszedł raczej w kierunku zgodnym z tym co napisał adamusx.

  W pętli głównej programu zrób procedurę która obsługuje interpretację ramki i tworzenie odpowiedzi ( ramka i odpowiedź w buforze. ) w przerwaniach tylko i wyłącznie pluj danymi z bufora i zbieraj dane do bufora. Dobrym nawykiem jest pisanie przerwań najkrótszych jak to tylko możliwe.

  Jeśli chcesz to poszukaj po moich postach .. znajdziesz projekt termohigrometru na HST11 - implementacja freemodbus na atmega8 lub 88.

  Serio uważam że attiny to pomyłka w takiej aplikacji, ale jeśli chcesz to podeśle Ci kawałek kodu częściowa implementacja rozwiązania o którym napisałem .. z tym że nie był to modbus, a wersja lite protokołu siemensa USS.
 • Poziom 16  
  Nie ma opcji, żeby odpalić FreeModbus na 2313, za mało pamięci RAM i FLASH. Ramka w trybie RTU może mieć do 256B i minimum tyle potrzeba na bufor. Wersja full skompilowana na mega8 zajmuje 5.7kB i 401B RAM, a minimalna (read input registers), RTU odpowiednio 3.3kB/355B RAM.
 • Poziom 26  
  Freemodbus jest uniwersalną biblioteką, którą można "portować" chyba na wszystkie procesory i to zarówno przez "serial line" jak i TCP/IP. W związku z tym zużycie RAM-u jest bardzo duże, bo przechowywane są w nim wskaźniki na funkcje wykonujące określone rzeczy. W implementacji specjalnej (uproszczonej) na jeden procesor w trybie "serial line" można odwołania poprzez wskaźniki na funkcje (przechowywane w RAM-ie) zastąpić odwołaniami poprzez nazwy funkcji (wtedy większość RAM-u się zwolni).
  A tak w ogóle, to jak zobaczyłem tą bibliotekę, to stwierdziłem, że jestem w stanie bez problemu napisać może mniej uniwersalną wersję, ale zdecydowanie bardziej wydajną i wymagającą mniej zasobów. Tak to już zresztą jest, że jak coś jest do wszystkiego, to najczęściej jest do niczego.
 • Poziom 27  
  @arturt134 zgadzam się z Tobą. Też kiedyś chciałem użyc tej biblioteki, ale stwierdziłem, że szybciej i łatwiej będzie napisać coś swojego. W końcu Modbus nie jest taki skomplikowany.. ale patrząc na tą bibliotekę może mieć wręcz odwrotne wrażenie. Stworzona przeze mnie biblioteka do tej pory pracuje w kilku przemysłowych urządzeniach i bez problemu komunikuje się z panelami HMI :)
 • Poziom 16  
  adamusx: Ja też jakiś czas temu stworzyłem własną implementację Modbusa slave i na AVR wyszło mi niecałe 1.5kB FLASH, a RAMu tyle co na bufor.