Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Relpol przekaźniki
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

[BASCOM] - Jak poprawnie i cyklicznie wyświetlać na LCD

02 Wrz 2010 23:27 4526 10
 • Poziom 39  
  Popełniłem taki oto kod jak poniżej. W założeniu ma to być zegarek stawiany pilotem, oraz z dwoma DS18B20.
  Założyłem sobie, że nie użyję żadnego Wait, ani Gosub.
  Mam jednak jeden problem z odświeżaniem czasu na LCD. Niby dwukropki migają co sekundę, ale sekundy nie są wyświetlane poprawnie. Przez pewien czas jest niby dobrze, ale czasem jakby pomija niektóre sekundy. Np jest 21,22,23,26,27,31 itp.

  Nie wiem jak to rozwiązać. Kompletne zaciemnienie jakieś mnie dopadło.
  Może mi coś doradzicie ? Może też znacie inne sposoby na cykliczne wyświetlanie
  na LCD używając sekundowegoprzerwania od timera ?

  Code:
  '$sim
  
  $regfile = "m8def.dat"
  $crystal = 8000000
  $hwstack = 64
  $swstack = 16
  $framesize = 32
  Config Pind.7 = Output                                      'przekaźnik
  Config 1wire = Portb.0
  Config Rc5 = Pind.2
  Config Timer1 = Timer , Prescale = 256
  Config Lcd = 16 * 1a
  Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.1 , Db5 = Portb.2 , Db6 = Portb.3 , Db7 = Portb.4 , E = Portb.5 , Rs = Portc.5
  On Int0 Rc5get
  On Timer1 Odmierz_1s
  Dim Sekunda As Byte                                         'zmienne czasu
  Dim Minuta As Byte
  Dim Pauza As Byte
  Dim I As Byte
  Dim Godzina As Byte
  Dim Dsilosc As Integer
  Dim Tempa As Single
  Dim Tempw As Integer
  Dim Address As Byte                                         'adres RC5
  Dim Command As Byte                                         ' nr komendy RC5
  Dim Tekst1 As String * 10
  Dim Tekst2 As String * 10
  Dim Tgodzina As String * 4
  Dim Tminuta As String * 4
  Dim Tsekunda As String * 4
  Dim Dsadres1(8) As Byte
  Dim Dsadres2(8) As Byte
  Dim Lsb As Byte
  Dim Msb As Byte
  Dim Rc5flag As Bit                                          'zmienna isr INT0
  Dim Capture As Bit
  Dim Odd As Bit                                              'zmienna zmieniająca stan na przeciwny co 1 s
  Dim Show As Bit
  Dim Wyswietlanie As Byte

  Enable Timer1
  Enable Int0
  Enable Interrupts
  Cursor Off Noblink
  Counter1 = 34286

  '-----------------------Inicjalizacja czujnikow---------------------------------
  'Dsilosc = 1wirecount()
  'If Dsilosc = 2 Then
  '   Lcd "Czujniki obecne"
  ' Else
  '   Lcd "Brak czujnika"
  'End If
  Dsadres1(1) = 1wsearchfirst()
  1wverify Dsadres1(1)
  If Err = 1 Then
     Lcd "Brak czujnika"
     Err = 0
  End If


  For I = 1 To 8
  Lcd Hex(dsadres1(i))
  Next
  Dsadres2(1) = 1wsearchnext()
  1wverify Dsadres2(1)
  If Err = 1 Then
     Lcd "Brak czujnika"
     Err = 0
  End If
  'Deflcdchar 0 , 2 , 5 , 5 , 2 , 32 , 32 , 32 , 32            ' replace ? with number (0-7)

  '----------------------Pętla główna---------------------------------------------
  Do
  If Odd = 0 And Capture = 0 Then
     Disable Int0
     1wreset
     1wwrite &HCC                                             'skip ROM
     1wwrite &H44
     Capture = 1
     Enable Int0
  End If                                                      'start konwersji
  If Odd = 1 And Capture = 1 Then                             'sprawdzanie flagi
     Disable Int0
     1wreset
     1wwrite &H55
     1wwrite Dsadres1(1) , 8
     1wwrite &HBE
     Tempw = 1wread(2)
     Tempw = Tempw * 10
     Tempw = Tempw / 16
     Tekst1 = Str(tempw)
     Tekst1 = Format(tekst1 , "+0.0")

     1wreset
     1wwrite &H55
     1wwrite Dsadres2(1) , 8
     1wwrite &HBE
     Tempw = 1wread(2)
     Tempw = Tempw * 10
     Tempw = Tempw / 16
     Tekst2 = Str(tempw)
     Tekst2 = Format(tekst2 , "+0.0")
     1wreset
     Capture = 0
     Enable Int0
  End If  If Rc5flag = 1 Then                                         'odbior RC5
  Getrc5(address , Command)
  If Address = 5 Then
       Command = Command And &B01111111
  End If
     Select Case Command                                      'ustawianie czasu pilotem
        Case 32 : Incr Godzina
        Case 33 : Decr Godzina
        Case 16 : Incr Minuta
        Case 17 : Decr Minuta
        Case 12 : Toggle Portd.7
        Case 13 : Sekunda = 0
        Case 1 : Incr Wyswietlanie


     End Select
   Reset Rc5flag
   Command = 0
  End If
      Tgodzina = Str(godzina)                                 'zmiana liczb na tekst
      Tminuta = Str(minuta)
      Tsekunda = Str(sekunda)
      Tgodzina = Format(tgodzina , "00")
      Tminuta = Format(tminuta , "00")
      Tsekunda = Format(tsekunda , "00")

  If Wyswietlanie = 0 Then                                    'wyświetlanie na LCD
    If Odd = 0 And Show = 0 Then                              '
        Cls
        Lcd "W " ; Tekst1 ; " " ; "Z " ; Tekst2

        Set Show

        Elseif Odd = 1 And Show = 1 Then
        Cls
  '   Lcd "Z " ; Tekst2 ; Chr(0) ; "C"
        Lcd "   " ; Tgodzina ; ":" ; Tminuta ; ":" ; Tsekunda
        Reset Show
    End If

  End If
  If Wyswietlanie = 1 Then

      If Odd = 0 And Show = 0 Then
         Cls
         Lcd "W " ; Tekst1 ; " " ; "Z " ; Tekst2
        Set Show
      Elseif Odd = 1 And Show = 1 Then
        Cls
        Lcd "W " ; Tekst1 ; " " ; "Z " ; Tekst2
        Reset Show

      End If
  End If

  If Wyswietlanie = 2 Then                                    'wyświetlanie czasu na LCD
     If Odd = 0 And Show = 0 Then                             ' w założeniu miało wyświetlać na przemian co sekundę


        Set Show                                              'no i "niby działa" ale sekundy są dziwne
        Cls
        Lcd "   " ; Tgodzina ; ":" ; Tminuta ; ":" ; Tsekunda 'ale czas generowany jest dobry

     Elseif Odd = 1 And Show = 1 Then                         ' i na dobę nie różni się nawet o sekundę
        Cls
        Reset Show
        Lcd "   " ; Tgodzina ; " " ; Tminuta ; " " ; Tsekunda

     End If
  End If

  Enable Int0
  If Wyswietlanie = 3 Then
  Wyswietlanie = 0
  End If

  Loop
  End
  '---------------------------Koniec pętli ---------------------------------------

  '--------------------------Obsługa Isr timera1 ---------------------------------
  Odmierz_1s:
   Counter1 = Counter1 + 34286

  Incr Sekunda
  Toggle Odd                                                  ' tego używam do wykrywania zmian sekundy
  If Sekunda >= 60 Then
        Sekunda = 0
        Incr Minuta

  End If

  If Minuta >= 60 Then
        Minuta = 0
        Incr Godzina

  End If

  If Godzina >= 24 Then
     Godzina = 0
  End If
  Return
  '-----------------------Odbiór RC5----------------------------------------------
  Rc5get:
  Disable Int0
  Enable Interrupts
  Set Rc5flag
  Return
 • Relpol przekaźniki
 • Pomocny post
  Poziom 38  
  Masz waitms- tylko ukryte.
  Każdy Cls musi mieć przynajmniej 2ms.
  A nie wiem czy w Bascomie nie więcej- na zapas.
  Jeśli masz oscyloskop- to wstaw na końcu pętli do-loop jakiś toogle na któryś pin i zmierz czas.
  A w przerwaniu Odmierz1s użyj CTC i tylko ustaw jakąś flagę.
  I wyrzuć wszystkie obliczenia do głównej pętli.
 • Relpol przekaźniki
 • Pomocny post
  Poziom 27  
  Twoim podstawowym błędem jest to że ciągle czyścisz ekran. Ta operacja zajmuje prawie 2 ms Nie wiem po co to robisz ? Wystarczy zdefiniować bufor w który bedziesz wpisywać swoje wyniki i ten bufor cyklicznie wyświetlać ale tylko wtedy kiedy to będzie konieczne czyli w zależności od ustwienia ew. flag sygnalizujących np. zmianę czasu. Inna sprawa czy dokładność upływu czasu rzędu 1 sekundu jest tobie do czegokolwiek potrzebna ? Nie zdążysz tego nawet zanotować :) Ja nie jestem specem od bascoma ale tam mi się zdaje że jeśli czas służy tylko do jego wyświetlenie to zbędną jest zamiana (str) na wartość tekstową wystarczy z każdą zmianą sekund,minut i godzin (bo zdaje się że sam ten czas sobie obliczasz co sekundę a nie pobierasz z jakiegoś układu RTC) zwiększyć wartość w buforze tekstowym na miejscu odpowiadającym odpowiednim cyfrą. Wyjdzie na to samo a nie bedzie trzeba dokonywać ciągłej zamiany.
 • Poziom 39  
  O dziwo po dobie testowania, tak naprawdę czas nie różnił się ani sekundę.
  Jedynie wyświetlanie szwankuje.
  Chciałbym jednak użyć CTC, ale kompletnie nie wiem jak się za to zabrać w Bascomie. Nie znalazłem na forum żadnych przykładów.

  Co do dziwnego wyświetlania to chyba właśnie będzie problem przekształcania zmiennych czasu na tekst. Poszedłem po łatwości, bo łatwiej jest formatować zmienne tekstowe by je wyświetlić.
  Jak by ktoś poczęstował przykładem kodu dla z CTC w Bascom to byłbym niezmiernie wdzięczny :)
 • Pomocny post
  Poziom 36  
  xury napisał:

  Chciałbym jednak użyć CTC, ale kompletnie nie wiem jak się za to zabrać w Bascomie. Nie znalazłem na forum żadnych przykładów.

  Jak by ktoś poczęstował przykładem kodu dla z CTC w Bascom to byłbym niezmiernie wdzięczny :)


  Jakieś kilka dni temu, nie dłużej jednak niż tydzień, ‘gaskoin’ podal dokładną procedurę konfiguracji CTC. Jeżeli przeoczyłeś ten temat to go odszukaj. Nie ma potrzeby tego powtarzać. /Nie pamiętam tematu.
  Przykładowy program wygląda mniej więcej tak:

  Code:

  '1 second code

  $regfile = "m8def.dat"   ' or "m88def.dat"  or "m168def.dat"
  $crystal = 4000000
  $baud = 9600

  $hwstack = 32
  $swstack = 16
  $framesize = 40

  Dim Seconds_count As Long

  ' ===================================================
  '  Timer1 initialization
  '
  '  Mode: Clear Timer1 on Compare Match (CTC mode TOP = OCR1A)
  '  System clock: 4 MHz
  '  Clock source: I/O Clock / 256

  TCCR1A = &H00  'See datasheet for details
  TCCR1B = &H0C  'See datasheet for details

  ' In CTC mode the counter is cleared to zero when
  ' the counter value (TCNT1) matches OCR1A.
  ' We will load the value 0x3D09 (15625) in OCR1A so that
  ' we will have an interrupt every second.

  OCR1AH = &H3D  'Set OCR1A.
  OCR1AL = &H09  'Set OCR1A.

  On Oc1a Oc1a_isr
  Enable Compare1a

  ' Reset the Timer1 count
  TCNT1H = &H00 'Set Timer1 count to 0
  TCNT1L = &H00 'Set Timer1 count to 0

  Enable Interrupts

  Do

    Print "Elapsed seconds: " ; Seconds_count
    Waitms 250

  Loop

  End

  ' ===================================================
  ' Timer1 Compare Match Interrupt service routine
  Oc1a_isr:

     Incr Seconds_count

     If Seconds_count >= 86400 Then   '86400 seconds = 1 day
        Seconds_count = 0
     End If


  Return
  ' ==================================================  Reszta jest w Datasheet

  e marcus
 • Pomocny post
  Poziom 38  
  No,ale nie podałeś jaki procesor.
  W Bascomie można ustawić rejestry Timera "ręcznie"- a nie przez config.
  Zamiast czegoś takiego:
  "TCCR1A = &H00 'See datasheet for details
  "TCCR1B = &H0C 'See datasheet for details
  można ustawić to po "bascomowemu"- patrząc w DS.
  set TCCR1A.cs12
  set TCCR1A.wgm12
  Itp.
  Zamiast config ustawiasz poszczególne bity w rejestrach i masz dostęp do wszystkich ustawień procesora- i chodzi jak chcesz.
  W timerach, ADC i we wszystkim.
  Ale DS jest najważniejszy.
 • Poziom 16  
  Pozwolę przyłączyć się do tematu. Przeglądając kod natrafiłem na deklaracje zmiennych w dziwny sposób

  Dim Tekst1 As String * 10
  Dim Tekst2 As String * 10
  Dim Tgodzina As String * 4
  Dim Tminuta As String * 4
  Dim Tsekunda As String * 4

  Co oznaczają te znaki mnożenia? Czy można z takimi zmiennymi wykonywać operacje arytmetyczne jeśli tak to jak? ja jak biorę w bascomie np.
  tekst1=tekt1*2
  to wyskoczy błąd.
  Z góry dzięki.[code]
 • Moderator na urlopie...
  Te deklaracje (gdyby Kolega otworzył choćby na moment manuala) to deklaracje łańcuchów znakowych (tekstów) a liczby po gwiazdce oznaczają maksymalną długość napisu + 1 (znak zerowy zakończenia tekstu), czyli np. w zmiennej Tekst1 można zapisać maksymalnie 9 znaków. Oczywiście na tekstach NIE MOŻNA dokonywać operacji matematycznych. Jedyne co można robić to "dodawać" teksty, czyli łączyć je ze sobą, np:
  Code:

  Dim S As String * 20
  Dim A As String * 6
  Dim B As String * 6
  A="Piotr"
  B=" ABC"
  S=A+B
  'po tym zapisie zmienna S będzie zawierać napis Piotr ABC
 • Poziom 36  
  piotrva napisał:
  Te deklaracje (gdyby Kolega otworzył choćby na moment manuala) to deklaracje łańcuchów znakowych (tekstów) a liczby po gwiazdce oznaczają maksymalną długość napisu + 1 (znak zerowy zakończenia tekstu), czyli np. w zmiennej Tekst1 można zapisać maksymalnie 9 znaków.
  [/code]


  - czyli np. w zmiennej Tekst1 można zapisać maksymalnie 10 znaków (!)
  Zajmie to w pamięci 11 bytes.
  Wpisując np. do EEPROM zmieną STRTING o długości 10 i rozpoczynając od pamięci loc. 1, to kolejna zmienną można wpisać do loc.12.

  e marcus