Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Przerobienie programu na inny rodzaj mikrokontrolera

lolcio 05 Sep 2010 17:53 1242 3
 • #1
  lolcio
  Level 16  
  Witam!
  Próbuje zrobić zegar binarny wg projektu ze strony:
  http://mirley.firlej.org/zegar_binarny
  ale jest maly problem...nie moge uzyc kontrolera jaki jest w tym projekcie (at89c2051)..mam tylko attiny2313 , czy moglby mi ktos pomoc zmienic program (bascom) tak zeby dzialal na attiny?
  Za pomoc oferuje 15 pkt na zachete ;)
  Oto kod programu:
  $large
                                    'Zmienne
  '*******************************************************************************
  Dim Flaga_praca As Bit , Wygaszenie As Bit , Stan_buzzer As Bit , Help_bit As Bit
  Dim Poz_menu As Byte , Inwersja_wysw As Bit , Kolejnosc As Bit , Buzzer_onoff As Bit
  Dim Co2ms As Byte , Co4ms As Byte , Co1sek As Byte
  Dim Sp1 As Byte , Auto_powrot As Byte , Licz_miganie As Byte
  
  Dim Sekundy As Byte , Minuty As Byte , Godziny As Byte
  Dim Minuty_buz As Byte , Godziny_buz As Byte , Sekundy_buz As Byte
  
  
  Dim Poz_wyswietlana As Byte , Ustawianie As Byte
  Dim Przycisk As Byte , Przycisk2 As Byte , Przycisk3 As Byte
  Dim P_plus As Bit , P_minus As Bit , P_menu As Bit
  '*******************************************************************************
                                   'stawienia Poczštkowe
  '*******************************************************************************
  
  Enable Interrupts
  Config Timer0 = Timer , Gate = Internal , Mode = 2
  Load Timer0 , 250                                            
  Enable Timer0
  Start Timer0
  On Timer0 Przerwanie_timer
  '*******************************************************************************
                                   'Nazwy Wyprowadzeń
  '*******************************************************************************
  Buzzer Alias P3.7
  Test_napiecia Alias P1.4
  Prz_plus Alias P1.5
  Prz_minus Alias P1.7
  Prz_menu Alias P1.6
  
  '*******************************************************************************
                               'Wartosci poczatkowe
  '*******************************************************************************
  Buzzer = 1
  P1 = 255
  Prz_plus = 1
  Prz_minus = 1
  Prz_menu = 1
  Test_napiecia = 1
  Inwersja_wysw = 1
  Kolejnosc = 1
  
  Poz_wyswietlana = 5
  Ustawianie = 0
  Poz_menu = 0                                                  '0=czas ,1=budzik 2=ustawienia
  
  Auto_powrot = 0
  '*******************************************************************************
                                   'Program Glowny
  '*******************************************************************************
  Do
    If Test_napiecia = 1 Then
        P1 = 255
        Buzzer = 1
        Idle
    Else
     If Flaga_praca = 1 Then Gosub Praca
    End If
  Loop
  
  End
  '*******************************************************************************
                                  'Przerwanie Timera
  '*******************************************************************************
  Przerwanie_timer:
  
  Incr Co2ms
  If Co2ms = 8 Then
    Co2ms = 0
    Set Flaga_praca                                             'co 2ms
    Incr Co4ms
    If Co4ms = 2 Then
      Co4ms = 0
      Incr Co1sek
      If Co1sek = 250 Then
        Co1sek = 0
        Incr Sekundy
        If Sekundy >= 60 Then
          Sekundy = 0
          Incr Minuty
          If Minuty >= 60 Then
            Minuty = 0
            Incr Godziny
            If Godziny >= 24 Then
              Godziny = 0
            End If
          End If
        End If
      End If
    End If
  End If
  
  Return
  '*******************************************************************************
                                  'Wykonywane co 2ms
  '*******************************************************************************
  Praca:
  
  Flaga_praca = 0
  
  Incr Poz_wyswietlana
  If Poz_wyswietlana = 6 Then Poz_wyswietlana = 0               'multipleksuje cyfry
  
  Gosub Obsl_przyciskow
  Gosub Sterowanie
  
  Incr Licz_miganie
  If Licz_miganie = 125 Then
    Licz_miganie = 0
    Wygaszenie = Not Wygaszenie
  End If
  
  
  Select Case Poz_wyswietlana
    Case 0:                                                     '1 cyfra
      Set P3.5
      '************
      Select Case Poz_menu
       Case 0:
         Sp1 = Godziny / 10
       Case 1:
         Sp1 = Godziny_buz / 10
       Case 2:
         Sp1 = 1
      End Select
  
      If Inwersja_wysw = 1 Then Sp1 = Not Sp1
      Gosub Kasuj
  
      If Ustawianie = 1 Then
        If Wygaszenie = 1 Then P1 = 255 Else P1 = Sp1
      Else
        P1 = Sp1
      End If
      '************
      Reset P3.0
    Case 1:                                                     '2 cyfra
      Set P3.0
      '************
      Select Case Poz_menu
       Case 0:
         Sp1 = Godziny Mod 10
       Case 1:
         Sp1 = Godziny_buz Mod 10
       Case 2:
         Sp1 = 1
      End Select
  
      If Inwersja_wysw = 1 Then Sp1 = Not Sp1
      Gosub Kasuj
  
      If Ustawianie = 1 Then
        If Wygaszenie = 1 Then P1 = 255 Else P1 = Sp1
      Else
        P1 = Sp1
      End If
      '************
      Reset P3.1
    Case 2:
      Set P3.1
      '************
      Select Case Poz_menu
       Case 0:
         Sp1 = Minuty / 10
       Case 1:
         Sp1 = Minuty_buz / 10
       Case 2:
         Sp1 = 6
      End Select
  
      If Inwersja_wysw = 1 Then Sp1 = Not Sp1
      Gosub Kasuj
  
      If Ustawianie = 2 Then
        If Wygaszenie = 1 Then P1 = 255 Else P1 = Sp1
      Else
        P1 = Sp1
      End If
      '************
      Reset P3.2
    Case 3:
      Set P3.2
      '************
      Select Case Poz_menu
       Case 0:
         Sp1 = Minuty Mod 10
       Case 1:
         Sp1 = Minuty_buz Mod 10
       Case 2:
         Sp1 = 6
      End Select
  
  
      If Inwersja_wysw = 1 Then Sp1 = Not Sp1
      Gosub Kasuj
  
      If Ustawianie = 2 Then
        If Wygaszenie = 1 Then P1 = 255 Else P1 = Sp1
      Else
        P1 = Sp1
      End If
      '************
      Reset P3.3
    Case 4:
      Set P3.3
      '************
      Select Case Poz_menu
       Case 0:
         Sp1 = Sekundy / 10
       Case 1:
         Sp1 = Sekundy_buz / 10
       Case 2:
         If Buzzer_onoff = 1 Then Sp1 = 2 Else Sp1 = 14
      End Select
  
      If Inwersja_wysw = 1 Then Sp1 = Not Sp1
      Gosub Kasuj
  
      If Ustawianie = 3 Then
        If Wygaszenie = 1 Then P1 = 255 Else P1 = Sp1
      Else
        P1 = Sp1
      End If
      '************
      Reset P3.4
    Case 5:
      Set P3.4
      '************
      Select Case Poz_menu
       Case 0:
         Sp1 = Sekundy Mod 10
       Case 1:
         Sp1 = Sekundy_buz Mod 10
       Case 2:
         If Buzzer_onoff = 1 Then Sp1 = 7 Else Sp1 = 14
      End Select
  
  
      If Inwersja_wysw = 1 Then Sp1 = Not Sp1
      Gosub Kasuj
  
      If Ustawianie = 3 Then
        If Wygaszenie = 1 Then P1 = 255 Else P1 = Sp1
      Else
        P1 = Sp1
      End If
      '************
      Reset P3.5
  End Select
  
  Return
  '*******************************************************************************
                              'Obsluga Przyciskow
  '*******************************************************************************
  Obsl_przyciskow:
  
  If Prz_plus = 0 Then
    Incr Przycisk
    If Przycisk = 30 Then Set P_plus Else Reset P_plus
  Else
    Przycisk = 0
    Reset P_plus
  End If
  
  If Prz_minus = 0 Then
    Incr Przycisk2
    If Przycisk2 = 30 Then Set P_minus Else Reset P_minus
  Else
    Przycisk2 = 0
    Reset P_minus
  End If
  
  If Prz_menu = 0 Then
    Incr Przycisk3
    If Przycisk3 = 30 Then Set P_menu Else Reset P_menu
  Else
    Przycisk3 = 0
    Reset P_menu
  End If
  
  '****************************************
  If P_menu = 1 Then
  '********
   If Ustawianie = 0 Then
    Incr Poz_menu
    If Poz_menu = 3 Then Poz_menu = 0
   Else
    Incr Ustawianie
    If Ustawianie = 4 Then Ustawianie = 0
   End If
  '********
  End If
  
  
  If P_plus = 1 And P_minus = 0 Then
  '********
   Select Case Ustawianie
    Case 0:
     Ustawianie = 1
    Case 1:
     Select Case Poz_menu
       Case 0:
        Incr Godziny
        If Godziny = 24 Then Godziny = 0
       Case 1:
        Incr Godziny_buz
        If Godziny_buz = 24 Then Godziny_buz = 0
       Case 2:
        Kolejnosc = Not Kolejnosc
     End Select
    Case 2:
     Select Case Poz_menu
       Case 0:
        Incr Minuty
        If Minuty = 60 Then Minuty = 0
       Case 1:
        Incr Minuty_buz
        If Minuty_buz = 60 Then Minuty_buz = 0
       Case 2:
        Inwersja_wysw = Not Inwersja_wysw
     End Select
    Case 3:
     Select Case Poz_menu
       Case 0:
        Sekundy = 0
       Case 1:
        Incr Sekundy_buz
        If Sekundy_buz = 60 Then Sekundy_buz = 0
       Case 2:
        Buzzer_onoff = Not Buzzer_onoff
     End Select
   End Select
  '********
  End If
  
  
  If P_plus = 0 And P_minus = 1 Then
  '********
   Select Case Ustawianie
    Case 0:
  
    Case 1:
     Select Case Poz_menu
       Case 0:
        Decr Godziny
        If Godziny = 255 Then Godziny = 23
       Case 1:
        Decr Godziny_buz
        If Godziny_buz = 255 Then Godziny_buz = 23
       Case 2:
        Kolejnosc = Not Kolejnosc
     End Select
    Case 2:
     Select Case Poz_menu
       Case 0:
        Decr Minuty
        If Minuty = 255 Then Minuty = 59
       Case 1:
        Decr Minuty_buz
        If Minuty_buz = 255 Then Minuty_buz = 59
       Case 2:
        Inwersja_wysw = Not Inwersja_wysw
     End Select
    Case 3:
     Select Case Poz_menu
       Case 0:
        Sekundy = 0
       Case 1:
        Decr Sekundy_buz
        If Sekundy_buz = 255 Then Sekundy_buz = 59
       Case 2:
        Buzzer_onoff = Not Buzzer_onoff
     End Select
   End Select
  '********
  End If
  
  
  '****************************************
  
  Return
  '*******************************************************************************
                                     'Sterowanie buzzera
  '*******************************************************************************
  Sterowanie:
  
  
  Return
  '*******************************************************************************
                          'Resetowanie
  '*******************************************************************************
  Kasuj:
   If Kolejnosc = 1 Then
    Help_bit = Sp1.0
    Sp1.0 = Sp1.3
    Sp1.3 = Help_bit
    Help_bit = Sp1.1
    Sp1.1 = Sp1.2
    Sp1.2 = Help_bit
  
    If Poz_wyswietlana = 0 Then
      Clr c
      Rotate Sp1 , Right , 2
    End If
  
   End If
  
   Sp1.7 = 1
   Sp1.6 = 1
   Sp1.5 = 1
   Sp1.4 = 1
  Return
 • #3
  lolcio
  Level 16  
  Chetnie bym napisał ale nie mam zielonego pojecia o bascomie...znam tylko troche
  c++...a jakbym mial wiecej punktow to bym wiecej zaoferowal;)
  moze ktos chociaz powie mi co trzeba zmienic...bo nie mam zielonego pojecia...
 • Helpful post
  #4
  ZbeeGin
  Level 39  
  Musisz przerobić tylko te linie i w zasadzie tylko te wytłuszczone elementy. Czerwone wylatują.

  Quote:
  $large
  ' ... kod deklaracji bez zmian

  '*******************************************************************************
  'stawienia Poczštkowe
  '*******************************************************************************

  Enable Interrupts
  Config Timer0 = Timer , Gate = Internal , Mode = 2
  Load Timer0 , 250
  Enable Timer0
  Start Timer0
  On Timer0 Przerwanie_timer
  '*******************************************************************************
  'Nazwy Wyprowadzeń
  '*******************************************************************************
  Buzzer Alias P3.7
  Test_napiecia Alias P1.4
  Prz_plus Alias P1.5
  Prz_minus Alias P1.7
  Prz_menu Alias P1.6

  '*******************************************************************************
  'Wartosci poczatkowe
  '*******************************************************************************
  ' ...
  P1 = 255
  ' ...
  'Program Glowny
  '*******************************************************************************
  Do
  If Test_napiecia = 1 Then
  P1 = 255
  Buzzer = 1
  Idle
  ' ...
  End
  '*******************************************************************************
  'Wykonywane co 2ms
  '*******************************************************************************
  ' ...
  Select Case Poz_wyswietlana
  Case 0: '1 cyfra
  Set P3.5
  '************
  ' ...
  If Ustawianie = 1 Then
  If Wygaszenie = 1 Then P1 = 255 Else P1 = Sp1
  Else
  P1 = Sp1
  End If
  '************
  Reset P3.0
  Case 1: '2 cyfra
  Set P3.0
  '************
  ' ...
  If Ustawianie = 1 Then
  If Wygaszenie = 1 Then P1 = 255 Else P1 = Sp1
  Else
  P1 = Sp1
  End If
  '************
  Reset P3.1
  Case 2:
  Set P3.1
  '************
  '...
  If Ustawianie = 2 Then
  If Wygaszenie = 1 Then P1 = 255 Else P1 = Sp1
  Else
  P1 = Sp1
  End If
  '************
  Reset P3.2
  Case 3:
  Set P3.2
  '************
  ' ...
  If Ustawianie = 2 Then
  If Wygaszenie = 1 Then P1 = 255 Else P1 = Sp1
  Else
  P1 = Sp1
  End If
  '************
  Reset P3.3
  Case 4:
  Set P3.3
  '************
  ' ...
  If Ustawianie = 3 Then
  If Wygaszenie = 1 Then P1 = 255 Else P1 = Sp1
  Else
  P1 = Sp1
  End If
  '************
  Reset P3.4
  Case 5:
  Set P3.4
  '************
  ' ...
  If Ustawianie = 3 Then
  If Wygaszenie = 1 Then P1 = 255 Else P1 = Sp1
  Else
  P1 = Sp1
  End If
  '************
  Reset P3.5

  Return
  ' ...

  Parę linijek trzeba dodać: podać nazwę mikrokontrolera, konfiguracja częstotliwości taktowania, konfiguracja portów we/wy.