Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Search our partners

Find the latest content on electronic components. Datasheets.com
Elektroda.pl
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

prośba o wzory pism serwis komórkowy

nemezi5 19 Sep 2010 17:06 2210 2
 • #1
  nemezi5
  Level 10  
  Witam piszę do was gdyż nie moge nigdzie znaleźć wzorów pism do serwisu komórkowego. Chodzi mi o np potwierdzenie przyjęcia sprzętu itp Pozdrawiam
 • #2
  Ciapol
  Level 24  
  A jaki problem napisać coś swojego? Logo firmy, nazwa, adres + dane kontaktowe/tele-kontaktowe klienta, marka, model przyjmowanego sprzętu + numer seryjny (dla telefonów nr IMEI), opis uszkodzenia i podpis klienta. Ot i cała filozofia.
 • #3
  JALA
  Level 28  
  U nas w punktach jest duża tablica na ścianie w widocznym miejscu a na pokwitowaniu ze klient zapoznał się z warunkami akceptuje te warunki...

  WARUNKI PRZYJĘCIA TELEFONU/GWARANCJI:

  1. Klient oświadcza, że wszelkie naprawy, modyfikacje czy też ulepszenia telefonu oraz jego zawartości odbywają się za wiedzą i zgodą prawowitego właściciela telefonu.
  2. Klient oświadcza, że na ww telefonie nie ciąży żaden zakaz modyfikacji, naprawy, ulepszenia itp. jego budowy czy tez zawartości.
  3. Firma "KORJAR" przyjmując ww telefon do naprawy oświadcza, iż nie bierze żadnej odpowiedzialności za zmienione lub utracone dane znajdujące się w telefonie.
  4. Firma "KORJAR" nie zapewnia Klientowi zachowania żadnych ustawień produktu innych niż fabryczne, danych wprowadzonych przez użytkownika lub aplikacji dodatkowo zainstalowanych w telefonie przekazanym do serwisu.
  5. Firma "KORJAR" nie ponosi odpowiedzialności jeśli warunki naprawy nie będą mogły być spełnione lub wystąpią okoliczności uniemożliwiające wykonanie usługi.
  6. Na wszystkie naprawy Firma "KORJAR" udziela gwarancji na okres 1 miesiąca od daty wykonania naprawy umieszczonej na niniejszym zgłoszeniu.
  7. Firma "KORJAR" nie udziela gwarancji na usługi zmieniające fabryczne właściwości telefonu, w szczególności modyfikacje programowe czy też ulepszenia budowy telefonu, wykonane na zlecenie klienta.
  8. Gwarancją nie są objęte:
  - towary uszkodzone przez nieumiejętne użytkowanie niezgodne z ich przeznaczeniem
  - towary uszkodzone mechanicznie
  - towary uszkodzone przez użytkowanie lub pozostawienie produktu w nieodpowiednich warunkach (duże nasłonecznienie, wysoka lub niska temperatura, nadmierna wilgotność itp.)
  - towary w których uszkodzenia powstałe z winy użytkownika
  - towary samowolnie naprawiane lub przerabiane
  - towary uszkodzone przez podłączenie dodatkowego wyposażenia, innego niż zalecane przez Firmę KORJAR lub producenta
  - towary uszkodzone w skutek przepięć sieci elektrycznej
  - towary ulegające naturalnemu zużyciu wskutek eksploatacji, np. wtyczki, uchwyty, złączki, diody.
  9. W przypadku wystąpienia wady Użytkownik powinien dostarczyć produkt wraz z dowodem dokonania naprawy.
  10. Gwarancja jest ważna z prawidłowo wypisanym przyjęciem do naprawy, potwierdzona podpisem i pieczątką Firmy KORJAR, nienaruszonymi plombami znajdującymi się na produkcie. Jakiekolwiek zmiany, zamazania lub wytarcia mogą spowodować unieważnienie udzielonej gwarancji.
  11. Klient przekazujący produkt do Serwisu "KORJAR" w celu wykonania zlecenia akceptuje wszystkie ww warunki.
  12. Gwarancja nie jest udzielana na telefony przyjęte do serwisu po zalaniu/zawilgoceniu.
  13. Firma KORJAR nie odpowiada za uszkodzenia telefonu powstałe w skutek wady ukrytej lub wady fabrycznej telefonu.