Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

[ATMEGA32][C] Czy ktoś pomoże uporać się z TWI i PCF8583

09 Paź 2010 14:11 2776 6
 • Poziom 16  
  Witam. Do programu zarządzania zasilaniem który już działa usiłuje dopisać obsługę PCF8583 oraz część programu który pozwoliłby wyeliminować mechaniczny dwu kanałowy zegar sterujący który o określonych godzinach włącza lub wyłącza dwa obwody 230V. Mam z tym problem bo nie posiadam dostatecznej wiedzy i jak na razie to dopisana część kodu rozwala na drobne resztę programu.Aha...menu LCD gdzie będą realizowane wszystkie nastawy zegar,kanały.sterowanie obwodami 230V jest w wersji DEMO tzn wyświetlane są tylko komunikaty tekstowe.
  Code:

  //#######################################
  //########## A T M E G A _ 3 2 ##########
  //#######################################
  #include <stdint.h>
  #include <avr/io.h>
  #include <stdlib.h>
  #include <avr/interrupt.h>
  #include <twi.h>
  #include "HD44780.h"
  //-----define variable ADC
  char buffer_n[8];
  volatile uint16_t pomiar[6] __attribute__((section(".noinit")));
  void inline SetAdcKanal(unsigned char kanal)
  {
   ADMUX = ((ADMUX&0xE0)+ kanal);
  }
  double aku;
  double lad;
  double sol;
  double out;
  double power;
  double inpower;
  //-----define threshold voltage
  float aku_min = 11.5;
  float aku_max = 14.2;
  float aku_stab = 14.0;
  float sol_ref = 13.0;
  float zas_ref = 10.0;
  //-----define TWI and PCF8583
  unsigned char czas[4]={0,}; // zerowanie wszystkich elementów tablicy
  unsigned char PCF_time=0;
  unsigned char buf_t2;
  unsigned char buf_t3;
  unsigned char buf_t4;
  unsigned char buf_t5;
  //-----
  //***** MAIN
  int main()
  {
   DDRA=0xC0;      //znacznik PORTA6 do wykorzystania
   PORTA=0x80;   //pul-up klawisza podświetlenia LCD
   DDRB=0x01;      //podświetlenie LCD (reszta pinów 4 bity,RS,RW,E pod LCD)
   DDRC=0xFC;      //wyjścia sterujące oraz SCL SDA układu PCF8583 oraz 24C04
   PORTC=0x03;   //pul-up dla SCL SDA INT1 układu PCF8583 oraz 24C04
   DDRD=0x00;      //wejścia klawiatura oraz INT1 układu PCF8583
   PORTD=0xF8;   //pull-up klawiatura oraz INT1 układu PCF8583
  //----- LCD init
   LCD_Initalize();
   _delay_ms(200);
  //----- ADC init
   ADMUX = _BV(REFS0)|_BV(REFS1)|_BV(ADLAR);
   ADCSRA = _BV(ADEN)|_BV(ADPS0)|_BV(ADPS1)|_BV(ADPS2);
  //----- TWI init
   TWSR =0x00;    // Preskaler = 1  ->> TWPS1=0 TWPS0=0
   TWBR =0x48;   //((F_PU/100000Hz)-16)/2
   while(1)
   {
  //--------------------------zegar
    TWI_write(zegar,0x00,0b00000000);
     {
      PCF_time=TWI_read(zegar,0x04);
      czas[0]=(PCF_time & 0b00110000) >> 4;   // dziesatki_godzin         
      czas[1]=PCF_time & 0b00001111;         // godziny
      PCF_time=TWI_read(zegar,0x03);
      czas[2]=PCF_time >> 4;                   // dziesatki_minut
      czas[3]=PCF_time & 0b00001111;         // minuty
      //bez sekund
      buf_t2=(czas[0]+0x30);
      buf_t3=(czas[1]+0x30);   
      buf_t4=(czas[2]+0x30);   
      buf_t5=(czas[3]+0x30);     
     }
  //--------------------------processing of the input voltages
    int kan;
    for(kan = 0; kan<5; kan++)
    {
     SetAdcKanal(kan);
     ADCSRA |= (1 << ADSC);
     while(ADCSRA & (1 << ADSC));
     pomiar[kan] = (ADC | ADCH<<8);     
     aku = (pomiar[0]/2.54)/1024;//battery voltage measurement
     lad = (pomiar[1]/2.54)/1024;//measurement of battery current
     sol = (pomiar[2]/2.54)/1024;//measurement of voltage photovoltaic cell
     out = (pomiar[3]/2.54)/1024;//measuring the output current
     power = (pomiar[4]/2.54)/1024;//monitoring of mains supply
     _delay_ms(40);
     {
      inpower =(lad-out);   //calculate the input current
      char *napis="      ";
      char napis1="----- ";
      char napis2="Solar ";
      char napis3="Zas-1 ";
      char napis4="Zas-2 ";
  //--------------------------automatic power switch circuits
      unsigned char val;
      for(val=1; val<6; val++)   
      {   
       switch(val)
       {
        case 1://--------------------------main circuit
        if(power > zas_ref)                  //if the voltage of the.1
        {
         if((aku < aku_min)&&(sol < sol_ref))
          {
          PORTC &=~ 0x04;                     //enable kanal 1
           PORTC |= 0x08;                     //disable kanal 2
          LCD_GoTo(21,0); LCD_WriteText(napis3);  //text zas-1
           }
        }
        break;
        case 2:
        if(power > zas_ref)
        {
         if((aku > aku_max)||(sol > sol_ref))
        {
          PORTC |= 0x04;                     //disable kanal 1
         PORTC |= 0x08;                     //disable kanal 2               
        }
        }   
        break;
        case 3://--------------------------backup circuit
        if(power < zas_ref)                  //if there is no voltage in the circuit.1
        {
         if((aku < aku_min)&&(sol < sol_ref))
         {
         PORTC |= 0x04;                     //disable kanal 1
          PORTC &=~ 0x08;                     //enable kanal 2
          LCD_GoTo(21,0); LCD_WriteText(napis4);  //text zas-2
         }
        }
        break;
        case 4:
        if(power < zas_ref)
        {
         if((aku > aku_max)&&(sol > sol_ref))
         {
          PORTC |= 0x08;                     //disable kanal 2
          PORTC |= 0x04;                     //disable kanal 1
         }
        } 
        break;
        case 5://---------------------------power status
        if (sol > sol_ref)
        {
        LCD_GoTo(21,0); LCD_WriteText(napis2);   //text solar
        }
        if((aku > aku_stab)&&(sol < sol_ref))
        {
         LCD_GoTo(21,0); LCD_WriteText(napis1);   //text -----
        }
        break;
  //--------------------------end automatic power switch circuits
        default:
        break;
       }
  //----- MENU LCD four lines of 20 characters
       unsigned char key;
       for(key=4; key<7; key++)   
       if(!(PIND & _BV(key)))
       {
        switch(key)//************** ta część jest w fazie projektowania
        {
         case 4://przełączenie do menu ustawień czasu i daty zegara
         LCD_GoTo(0,0);
         LCD_WriteText("                                         ");//czysczenie LCD
         LCD_GoTo(0,1);
         LCD_WriteText("                                         ");
         while(1)
         {
          LCD_GoTo(0,0);   LCD_WriteText("USTAW CZAS");
          LCD_GoTo(10,1);  LCD_WriteText("18:00");//ustaw czas
          LCD_GoTo(20,0);   LCD_WriteText("USTAW DATE");
          LCD_GoTo(30,1);  LCD_WriteText("10/10.10");//ustaw date
          {
          if(!(PINA & _BV(7)))//jeżeli naciśnięty to wyjście z petli
           {
            goto exit;
           }
          }
         }
         break;
         case 5://przełączenie do menu nastaw zegara sterującego
         LCD_GoTo(0,0);
         LCD_WriteText("                                         ");//czyszczenie LCD
         LCD_GoTo(0,1);
         LCD_WriteText("                                         ");
         while(1)
         {
          LCD_GoTo(0,0);   LCD_WriteText("K-1");
          LCD_GoTo(6,0);   LCD_WriteText("01:00");//ustaw czas k-1 wł  poniedziałek-piątk
          LCD_GoTo(13,0);  LCD_WriteText("11:00");//ustaw czas k-1 wył
          LCD_GoTo(0,1);   LCD_WriteText("K-2");
          LCD_GoTo(6,1);   LCD_WriteText("02:00");//ustaw czas k-2 wł
          LCD_GoTo(13,1);  LCD_WriteText("12:00");//ustaw czas k-2 wył
          LCD_GoTo(20,0);  LCD_WriteText("K-3");
          LCD_GoTo(26,0);  LCD_WriteText("03:00");//ustaw czas k-1 wł sob,niedziela
          LCD_GoTo(33,0);  LCD_WriteText("13:00");//ustaw czas k-1 wył
          LCD_GoTo(20,1);  LCD_WriteText("K-4");
          LCD_GoTo(26,1);  LCD_WriteText("04:00");//ustaw czas k-2 wł
          LCD_GoTo(33,1);  LCD_WriteText("14:00");//ustaw czas k-2 wył
          {
          if(!(PINA & _BV(7)))//jeżeli naciśnięty to wyjście z petli
           {
            goto exit;
           }
          }
         }   
         break;
         case 6://przełączenie do menu sterowania kanałami 1-2-3-4 (230V)
         LCD_GoTo(0,0);
         LCD_WriteText("                                         ");//czyszczenie LCD
         LCD_GoTo(0,1);
         LCD_WriteText("                                         ");
         while(1)
        {
          LCD_GoTo(0,0);   LCD_WriteText("OBW-1");
          LCD_GoTo(11,1);  LCD_WriteText("zalaczony");   //obwód nr1 230V
          LCD_GoTo(0,1);   LCD_WriteText("OBW-2");
          LCD_GoTo(11,1);  LCD_WriteText("zalaczony");   //obwód nr2 230V
          LCD_GoTo(20,0);  LCD_WriteText("OBW-3");
          LCD_GoTo(31,0);  LCD_WriteText("zalaczony");   //obwód nr3 230V
          LCD_GoTo(20,1);  LCD_WriteText("OBW-4");
          LCD_GoTo(31,1);  LCD_WriteText("zalaczony");   //obwód nr4 230V
          if(!(PINA & _BV(7)))//jeżeli naciśnięty to wyjście z petli
          {
           goto exit;
          }
         }
         break;
        {}exit:
        default:
        LCD_GoTo(0,0);
        LCD_WriteText("                                         ");
        LCD_GoTo(0,1);
        LCD_WriteText("                                         ");
        break;
        }
       }
      }
      if(!(PINA & _BV(7)))
      PORTB ^=_BV(0);   //podświetlenie LCD PORTB pin 1
      _delay_ms(200);
     }
    }
  //-----------------------------
    LCD_GoTo(1,0);   LCD_WriteText("16/10/10");   //będzie wyświetlanie daty
    LCD_GoTo(10,0);  LCD_WriteText("PON");      //będzie wyświetlanie dnia tygodnia
    LCD_GoTo(14,0);  LCD_WriteData(buf_t2);         //jednostki godzin
    LCD_GoTo(15,0);  LCD_WriteData(buf_t3);         //dziesiatki godzin
    LCD_GoTo(16,0);  LCD_WriteText(":");         //dwukropek
    LCD_GoTo(17,0);  LCD_WriteData(buf_t4);         //jednostki minut
    LCD_GoTo(18,0);  LCD_WriteData(buf_t5);         //dziesiatki minut
    LCD_GoTo(0,1);   LCD_WriteText("AKU");
    LCD_GoTo(4,1);   LCD_WriteText(dtostrf(aku=aku,4,1,buffer_n));//napięcie akumulatora
    LCD_GoTo(8,1);   LCD_WriteText("V");
    LCD_GoTo(10,1);  LCD_WriteText("SOL");
    LCD_GoTo(14,1);  LCD_WriteText(dtostrf(sol=sol,4,1,buffer_n));//napięcie solara
    LCD_GoTo(18,1);  LCD_WriteText("V");
    LCD_GoTo(20,1);  LCD_WriteText(dtostrf(lad=lad,4,1,buffer_n));//prąd ładowania
    LCD_GoTo(24,1);  LCD_WriteText("A");
    LCD_GoTo(28,0);  LCD_WriteText("AKU");
    LCD_GoTo(27,1);  LCD_WriteText(dtostrf(inpower=inpower,4,1,buffer_n));//prąd akumulatora
    LCD_GoTo(31,1);  LCD_WriteText("A");
    LCD_GoTo(35,0);  LCD_WriteText("OBC");
    LCD_GoTo(34,1);  LCD_WriteText(dtostrf(out=out,4,1,buffer_n));//prąd obciążenia(obwody 12V)
    LCD_GoTo(38,1);  LCD_WriteText("A");
  //------------------------------------
   }//end while
  return;
  }//end main
  //********** END MAIN **********
 • Poziom 14  
  Witam
  Co do obsługi TWI i PCF8583 to zobacz to
  [Atmega8][C] Atmega8 i TWI , ale jak zacząć...
  , a później zobacz tu
  [Atmega8][C] Atmega8 i TWI na przykładzie zegara LED
  . Pisałem co prawda na Atmege8, ale powinno też działać z Atmegą32 po niewielkich poprawkach (trzeba dostosować rejestry dla Atmegi32). Układ scalony PCF8583 jest nie tylko zegarkiem, ale też i pamięcią. Jak wykorzystać pamięć PCF8583 pokazałem w projekcie "[Atmega8][C] Atmega8 i TWI na przykładzie zegara LED" i tam służy do zapamiętania stopnia jasności świecenia wyświetlaczy LED. Jako podtrzymywanie zasilania PCF8583 służy kondensator o dużej pojemności co dla mnie było wystarczające.

  Życzę powodzenia
  Piotr
 • Poziom 16  
  Witam..dziękuje z linki ale z obydwoma przykładami już się zapoznałem i próbowałem implantacji procedur obsługi TWI do mojego kodu co jak można się domyśleć skończyło się fiaskiem....albowiem lista komunikatów o nieprawidłowościach w kodzie była dłuższa niż sam program wskazując również na linie kodu z którymi wcześnie nie było problemów...próba dopasowania kodu z postu
  [Atmega8][C] Atmega8 i TWI , ale jak zacząć...również zakończyła się niepowodzeniem z powodu komunikatów o niewłaściwych definicjach TWI...?...datashet swoje a praktyka swoje...rezultat w moim przypadku czyli osoby usiłującej napisać kawałek kodu na swoje potrzeby jest przygnębiający...
 • Poziom 38  
  W inicjacji TWI nie widzę włączenia TWI. Pokaż kody obsługi twi , start stop send read.
 • Poziom 16  
  Ok...ten częściowy kod jest nieco zmodyfikowany ale teraz też lista komunikatów o błędnych wywołaniach funcji jest dłuższa niż program...
  Code:

  //#######################################
  //########## A T M E G A _ 3 2 ##########
  //#######################################
  #include <stdint.h>
  #include <avr/io.h>
  #include <stdlib.h>
  #include <avr/interrupt.h>
  #include <TWI.h>     //biblioteka radzia
  #include "HD44780.h"
  //-----define variable ADC
  char buffer_n[8];
  volatile uint16_t pomiar[4] __attribute__((section(".noinit")));
  void inline SetAdcKanal(unsigned char kanal)
  {
   ADMUX = ((ADMUX&0xE0)+ kanal);
  }
  double aku;
  double lad;
  double sol;
  double out;
  double power;
  double inpower;
  //-----define threshold voltage
  float aku_min = 11.5;
  float aku_max = 14.2;
  float aku_stab = 14.0;
  float sol_ref = 13.0;
  float zas_ref = 10.0;
  //-----define TWI and PCF8583
  unsigned char czas[4]={0,}; // zerowanie wszystkich elementów tablicy
  unsigned char PCF_time;
  unsigned char buf_t2;
  unsigned char buf_t3;
  unsigned char buf_t4;
  unsigned char buf_t5;
  #define zegar 0xA0

  int INT=0;         //flaga przerwania
  void INT1_initalize(void)
  {
   MCUCR = 0b00000001;     
   GICR = 0b01000000;   
  }
  ISR(INT1_vect)   
  {
   INT=1;
  }
  //-----
  //***** MAIN
  int main()
  {
   DDRA=0xC0;      //znacznik PORTA6 do wykorzystania
   PORTA=0x80;   //pul-up klawisza podświetlenia LCD
   DDRB=0x01;      //podświetlenie LCD (reszta pinów 4 bity,RS,RW,E pod LCD)
   DDRC=0xFC;      //wyjścia sterujące oraz SCL SDA układu PCF8583 oraz 24C04
   PORTC=0x03;   //pul-up dla SCL SDA INT1 układu PCF8583 oraz 24C04
   DDRD=0x00;      //wejścia klawiatura oraz INT1 układu PCF8583
   PORTD=0xF8;   //pull-up klawiatura oraz INT1 układu PCF8583
  //----- LCD init
   LCD_Initalize();
   _delay_ms(200);
  //----- ADC init
   ADMUX = _BV(REFS0)|_BV(REFS1)|_BV(ADLAR);
   ADCSRA = _BV(ADEN)|_BV(ADPS0)|_BV(ADPS1)|_BV(ADPS2);
  //----- TWI init
   TWSR =0x00;    // Preskaler = 1  ->> TWPS1=0 TWPS0=0
   TWBR =0x48;   //((F_PU/100000Hz)-16)/2
   INT1_initalize();
   sei();
   TWI_initalize();
   while(1)
   {
  //--------------------------zegar
    TWI_zapis(zegar,0x00,0b00000000); // ustawienie początkowe zegara pcf8583 (zerowanie)
    for(;;)
    {
     if (INT==1)
     {
      volatile unsigned char czas[4] ={0,}; // zerowanie wszystkich elementów tablicy
      unsigned char czasPCF8583 =0;
      unsigned char buf2;
      unsigned char buf3;
      unsigned char buf4;
      unsigned char buf5;
      //sekundy na LCD są zbędne
      czasPCF8583 =TWI_odczyt(zegar,0x04);
      czas[0] =(czasPCF8583 & 0b00110000) >> 4;   // dziesatki_godzin         
      czas[1] =czasPCF8583 & 0b00001111;      // godziny
      czasPCF8583 =TWI_odczyt(zegar,0x03);
      czas[2] =czasPCF8583 >> 4;             // dziesatki_minut
      czas[3] =czasPCF8583 & 0b00001111;      // minuty
     
      buf2=(czas[0]+0x30);
      buf3= (czas[1]+0x30);   
      buf4= (czas[2]+0x30);   
      buf5= (czas[3]+0x30);   
     
      LCD_GoTo(1,0);   LCD_WriteText("16/10/10");   //będzie wyświetlanie daty
      LCD_GoTo(14,0);  LCD_WriteData(buf2);         //jednostki godzin
      LCD_GoTo(15,0);  LCD_WriteData(buf3);         //dziesiatki godzin
      LCD_GoTo(16,0);  LCD_WriteText(":");         //dwukropek
      LCD_GoTo(17,0);  LCD_WriteData(buf4);         //jednostki minut
      LCD_GoTo(18,0);  LCD_WriteData(buf5);         //dziesiatki minut

      INT=0;
     }   
    }
 • Poziom 38  
  To pokaż kilka pierwszych błędów.
 • Poziom 16  
  Build started 10.10.2010 at 13:19:40
  avr-gcc.exe -mmcu=atmega32 -Wall -gdwarf-2 -std=gnu99 -DF_CPU=16000000UL -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -MD -MP -MT main.o -MF dep/main.o.d -c ../main.c
  In file included from c:/avr/winavr/lib/gcc/../../avr/include/util/delay.h:39,
  from c:/avr/winavr/lib/gcc/../../avr/include/HD44780.h:14,
  from ../main.c:9:
  c:/avr/winavr/lib/gcc/../../avr/include/util/delay_basic.h: In function 'TWI_initalize':
  c:/avr/winavr/lib/gcc/../../avr/include/util/delay_basic.h:65: error: storage class specified for parameter '_delay_loop_1'
  c:/avr/winavr/lib/gcc/../../avr/include/util/delay_basic.h:66: error: storage class specified for parameter '_delay_loop_2'
  c:/avr/winavr/lib/gcc/../../avr/include/util/delay_basic.h:82: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before '{' token
  c:/avr/winavr/lib/gcc/../../avr/include/util/delay_basic.h:104: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before '{' token
  In file included from c:/avr/winavr/lib/gcc/../../avr/include/HD44780.h:14,
  from ../main.c:9:
  c:/avr/winavr/lib/gcc/../../avr/include/util/delay.h:79: error: storage class specified for parameter '_delay_us'
  c:/avr/winavr/lib/gcc/../../avr/include/util/delay.h:80: error: storage class specified for parameter '_delay_ms'
  c:/avr/winavr/lib/gcc/../../avr/include/util/delay.h:111: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before '{' token
  c:/avr/winavr/lib/gcc/../../avr/include/util/delay.h:149: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before '{' token
  ../main.c:12: error: section attribute not allowed for 'pomiar'
  ../main.c:14: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before '{' token
  ../main.c:24: error: parameter 'aku_min' is initialized
  ../main.c:25: error: parameter 'aku_max' is initialized
  ../main.c:26: error: parameter 'aku_stab' is initialized
  ../main.c:27: error: parameter 'sol_ref' is initialized
  ../main.c:28: error: parameter 'zas_ref' is initialized
  ../main.c:30: error: parameter 'czas' is initialized
  ../main.c:38: error: parameter 'INT' is initialized
  ../main.c:40: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before '{' token
  ../main.c:44: warning: 'signal' attribute only applies to functions
  ../main.c:44: warning: 'used' attribute ignored
  ../main.c:44: warning: 'externally_visible' attribute ignored
  ../main.c:45: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before '{' token
  ../main.c:51: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before '{' token
  ../main.c:308: error: old-style parameter declarations in prototyped function definition
  ../main.c:306: error: expected '{' at end of input
  make: *** [main.o] Error 1
  Build failed with 22 errors and 3 warnings...

  Dodano po 2 [godziny] 58 [minuty]:

  czy może mi ktoś wyjaśnić dlaczego cały program się sypie już po dodaniu do #include biblioteki TWI ????????....

  Dodano po 3 [godziny] 26 [minuty]:

  Czy na tym forum są jeszcze jacyś fachowcy bo odnoszę wrażenie że wszystkich wymiotło albo na samą myśl o I2C ze strachu dostają gęsiej skórki....a ja się dalej bujam z tym kodem.......
  Code:

  //#######################################
  //########## A T M E G A _ 3 2 ##########
  //#######################################
  #include <stdint.h>
  #include <avr/io.h>
  #include <stdlib.h>
  #include <avr/interrupt.h>
  #include <util/twi.h>
  #include "HD44780.h"
  //-----
  //-----nastawy czasu zegara
  #define zegar 0xA0
  unsigned char czas_hh , czas_h , czas_mm , czas_m , czas_ss , czas_s;
  volatile unsigned char czas[6] ={0,}; //zerowanie elementów tablicy
  unsigned char PCF_time , buffer_t;
  unsigned char set_hh,set_h,set_mm,set_m,set_ss,set_s; //zmienne czasu do zapisu
  unsigned char Reset_to_Write[3] ={0,}; //zerowanie elementów tablicy po zapisie
  //-----funkcje obsługi TWI
  void TWI_start(void)// sygnał START
  {
   TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWSTA)|(1<<TWEN);
   while (!(TWCR & (1<<TWINT)));
  }
  void TWI_stop(void)// sygnał STOP
  {
   TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWEN)|(1<<TWSTO);
   while ((TWCR & (1<<TWSTO)));
  }
  void TWI_write(char data)// transmisja bajtu danych
  {
   TWDR = data;
   TWCR = (1<<TWINT) | (1<<TWEN);
  while (!(TWCR & (1<<TWINT)));
  }
  char TWI_read(char ack)//odczyt bajtu danych
  {
   TWCR = ack
   ? ((1 << TWINT) | (1 << TWEN) | (1 << TWEA))
   : ((1 << TWINT) | (1 << TWEN)) ;
   while (!(TWCR & (1<<TWINT)));
   return TWDR;
  }
  int przerwanie=0;
  void INT1_init(void)
  {
   MCUCR = 0x01;     
   GICR = 0x80;   
  }
  ISR(INT1_vect)   
  {
   przerwanie=1;
  }
  //-----reszta
  unsigned char key;
  //***** MAIN
  int main()
  {
   DDRA=0xC0;      //znacznik klawiatury PA6
   PORTA=0x80;    //pul-up klawisza podświetlenia LCD
   DDRB=0x01;      //podświetlenie LCD (reszta pinów 4 bity,RS,RW,E pod LCD)
   DDRC=0xFC;      //wyjścia sterujące oraz SCL SDA układu PCF8583 oraz 24C04
   PORTC=0x03;   //pul-up dla SCL SDA INT1 układu PCF8583 oraz 24C04
   DDRD=0x00;      //wejścia klawiatura oraz INT1 układu PCF8583
   PORTD=0xF8;   //pull-up klawiatura oraz INT1 układu PCF8583
  //----- LCD init
   LCD_Initalize();
   _delay_ms(200);
  //----- ADC init
  //----- TWI init
   TWSR=0x00;         //preskaler I2C
   TWBR=0x48;         //((F_CPU / 100000UL - 16) / 2);
   TWI_start();

   INT1_init();
   sei();
   while(1)
   {
  //--------------------------zegar
  //  for(;;)
    {
  //   if (przerwanie==1)
     {
      PCF_time=TWI_read(0x04);
      czas[0]=(PCF_time & 0x30) >> 4;  //dziesiatki_godzin         
      czas[1]=PCF_time & 0x0F;         //jednostki godzin
      PCF_time=TWI_read(0x03);
      czas[2]=PCF_time >> 4;            //dziesatki_minut
      czas[3]=PCF_time & 0x0F;         //jednostki minut
      PCF_time =TWI_read(0x02);
     
      czas_hh= (czas[0]+0x30);
      czas_h= (czas[1]+0x30);   
      czas_mm= (czas[2]+0x30);   
      czas_m= (czas[3]+0x30);
     }
  //    przerwanie=0;
  //--------------------------ustawanie czasu zegara oraz nastawy inne
    }
  //--------------------------pomiary napięć adc
    int kan;
    for(kan = 0; kan<5; kan++)
    {
     //reszta programu pomiary napiec i monitorowanie aku oraz zasilania z prostownika
   
     }
    }
  //-----------------------------
    LCD_GoTo(1,0);   LCD_WriteText("16/10/10");   //będzie wyświetlanie daty
    LCD_GoTo(10,0);  LCD_WriteText("PON");      //będzie wyświetlanie dnia tygodnia
    LCD_GoTo(14,0);  LCD_WriteText(itoa (czas_hh,buffer_t,10));         //jednostki godzin
    LCD_GoTo(15,0);  LCD_WriteText(itoa (czas_h,buffer_t,10));         //dziesiatki godzin
    LCD_GoTo(16,0);  LCD_WriteText(":");         //dwukropek
    LCD_GoTo(17,0);  LCD_WriteText(itoa (czas_mm,buffer_t,10));         //jednostki minut
    LCD_GoTo(18,0);  LCD_WriteText(itoa (czas_m,buffer_t,10));         //dziesiatki minut
  //------------------------------------
   }//end while
  return;
  }//end main
  //********** END MAIN **********