Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Search our partners

Find the latest content on electronic components. Datasheets.com
Elektroda.pl
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Problem z obsług± karty SD 32MB pod Atmega 32

mwet 20 Oct 2010 14:40 3667 6
IGE-XAO
 • #1
  mwet
  Level 10  
  Wykonałem termometr, który ma rejestrować wyniki z pomiaru temperatury na karcie SD w pliku TXT. Wzorowałem się na projekcie rejestratora pogodowego wykonanego przez kolegę Duch_a. Napisałem, krótki program na podstawie w/w projektu, który ma utworzyć plik na karcie i zapisać w nim krótki tekst. Niestety w wyniku działania programu plik nie zostaje utworzony na karcie. Jeżeli utworzę sam plik na PC i próbuję zapisać co¶ do niego przez mój program to po przełożeniu karty ponownie do PC otrzymuję informację o uszkodzonym pliku.
  Program prawidłowo rozpoznaję rozmiar karty i ilo¶ć wolnego miejsca. Format karty FAT16. W zał±czniku zamie¶ciłem schemat poł±czeń.
  Code:
  $regfile = "m32def.dat"
  
  $include "Config_MMC.bas"                                   'Konfiguracja karty SD
  $include "Config_AVR-DOS.BAS"
  $crystal = 8000000
  $hwstack = 128
  $swstack = 128
  $framesize = 128
  $baud = 9600  'AVR-DOS config
                                 'Biblioteka AVR-DOS


  'MMC adapter pin config    /atmega32/  , hardware SPI
  'DATA3 -> PORTB.4
  'DI    -> PORTB.5
  'DATA0 -> PORTB.6                                             'piny do których podpięte jest karta SD
  'CLK   -> PORTB.7

  Config Lcd = 20 * 4
  Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.3 , Db5 = Portc.2 , Db6 = Portc.1 , Db7 = Portc.0 , E = Portc.4 , Rs = Portc.5
  Config Timer1 = Pwm , Pwm = 10 , Compare A Pwm = Clear Down , Compare B Pwm = Disconnect , Prescale = 1
  Config Clock = Soft
  Config Porta.0 = Output
  Config Porta.1 = Output
  Config Porta.2 = Output

  Dim A As String * 5
  Dim Errorcode As Byte
  Dim Blad_sd As Bit

  Led1 Alias Porta.0
  Led2 Alias Porta.1
  Led3 Alias Porta.2

  Set Porta.0
  Set Porta.1
  Set Porta.2


  Time$ = "12:00:00"
  Date$ = "01.01.09"
  Cursor Off
  Cls
  Enable Interrupts
  Wait 1
  A = "tekst"


     Gbdriveerror = Driveinit()
     If Gbdriveerror = 0 Then
        Errorcode = Initfilesystem(1)
        Locate 2 , 1
        Lcd Errorcode
        If Errorcode <> 0 Then
        Blad_sd = 1
     Else
        Locate 1 , 1
        Lcd "Zapis"
        Wait 1
        Open "testtest.txt" For Output As #2
        Write #2 , A
        Flush #2
        Close #2
        Locate 1 , 1
        Lcd "Koniec zapisu"
     End If
     Else
        Locate 2 , 1
        Lcd "blad"
     End If
     Wait 1

     Cls
     Do
        Locate 1 , 1
        Lcd Disksize()
        Locate 2 , 1
        Lcd Diskfree()
        Locate 3 , 1
        Lcd Date$
        Locate 4 , 1
        Lcd Time$
     Loop  Config mmc

  Code:
  '-------------------------------------------------------------------------------
  
  '                         Config_MMC.BAS
  '               Config File for MMC Flash Cards Driver
  '        (c) 2003-2005 , MCS Electronics / Vögel Franz Josef
  '-------------------------------------------------------------------------------
  ' Place MMC.LIB version 5.6 in the LIB-Path of BASCOM-AVR installation
  '
  'Connection as following
  'MMC    M128/M103           M32
  '1      MMC_CS PORTB.0      MMC_CS PORTB.4
  '2      MOSI PORTB.2        MOSI PORTB.5
  '3      GND                 GND
  '4      +3.3V               +3.3V
  '5      CLOCK PORTB.1       CLOCK PORTB.7
  '6      GND                 GND
  '7      MISO, PORTB.3       MISO, PORTB.6

  ' you can vary MMC_CS on HW-SPI and all pins on SOFT-SPI, check settings
  ' ========== Start of user definable range =====================================

  ' you can use HW-SPI of the AVR (recommended) or a driver build in Soft-SPI, if
  ' the HW-SPI of the AVR is occupied by an other SPI-Device with different settings

  ' Declare here you SPI-Mode
  ' using HW-SPI:     cMMC_Soft = 0
  ' not using HW_SPI: cMMC_Soft = 1

  Const Cmmc_soft = 0

  #if Cmmc_soft = 0

  ' --------- Start of Section for HW-SPI ----------------------------------------


     ' define Chip-Select Pin
     Config Pinb.4 = Output                                   ' define here Pin for CS of MMC/SD Card
     Mmc_cs Alias Portb.4
     Set Mmc_cs

     ' Define here SS Pin of HW-SPI of the CPU (f.e. Pinb.0 on M128)
     'Config Pinb.4 = Output                                   ' define here Pin of SPI SS
     'Spi_ss Alias Portb.4
     'Set Spi_ss                                               ' Set SPI-SS to Output and High por Proper work of
                                                    ' SPI as Master

     ' HW-SPI is configured to highest Speed
     Config Spi = Hard , Interrupt = Off , Data Order = Msb , Master = Yes , Polarity = High , Phase = 1 , Clockrate = 4 , Noss = 1
     Spsr = 1                                                 ' Double speed on ATMega128 default = commented changed by author
     Spiinit                                                  ' Init SPI

  ' --------- End of Section for HW-SPI ------------------------------------------

  #else                                                       ' Config here SPI pins, if not using HW SPI

  ' --------- Start of Section for Soft-SPI --------------------------------------

     ' Chip Select Pin  => Pin 1 of MMC/SD
     Config Pinb.4 = Output
     Mmc_cs Alias Portb.4
     Set Mmc_cs

     ' MOSI - Pin DI => Pin 2 of MMC/SD
     Config Pinb.5 = Output
     Set Pinb.5
     Mmc_portmosi Alias Portb
     Bmmc_mosi Alias 2

     ' MISO - Pin  D0 => Pin 7 of MMC/SD
     Config Pinb.6 = Input
     Mmc_portmiso Alias Pinb
     Bmmc_miso Alias 3

     ' SCK - Pin CLK  => Pin 1 of MMC/SD
     Config Pinb.1 = Output
     Set Pinb.7
     Mmc_portsck Alias Portb
     Bmmc_sck Alias 1

  ' --------- End of Section for Soft-SPI ----------------------------------------

  #endif

  ' ========== End of user definable range =======================================


  ' Error
  Const Cperrdrivereset = 225                                 ' Error response Byte at Reset command
  Const Cperrdriveinit = 226                                  ' Error response Byte at Init Command
  Const Cperrdrivereadcommand = 227                           ' Error response Byte at Read Command
  Const Cperrdrivewritecommand = 228                          ' Error response Byte at Write Command
  Const Cperrdrivereadresponse = 229                          ' No Data response Byte from MMC at Read
  Const Cperrdrivewriteresponse = 230                         ' No Data response Byte from MMC at Write
  Const Cperrdrive = 231
  Const Cperrdrivenotsupported = 232                          ' return code for DriveGetIdentity, not supported yet

  Waitms 1                                                    ' Wait some time before initialising MMC/SD
  Dim Gbdriveerror As Byte                                    ' General Driver Error register
  Dim Gbdriveerrorreg As Byte                                 ' Driver load Error-Register of HD in case of error
  Dim Gbdrivestatusreg As Byte                                ' Driver load Status-Register of HD on case of error
  Dim Gbdrivedebug As Byte
  $lib "MMC.LIB"                                              ' link driver library
  $external _mmc
  Gbdriveerror = Driveinit()                                  ' Init MMC/SD Card
 • IGE-XAO
 • #2
  darres1
  Level 12  
  Witam,
  Należy zastosować odpowiedni tryb otwarcia pliku do zapisu:

  INPUT plik będzie otwarty tylko do odczytu,
  OUTPUT plik będzie otwarty tylko do zapisu,
  APPEND plik zostanie otwarty dla operacji dopisywania danych na końcu pliku,
  BINARY plik zostanie otwarty w trybie w którym można odczytywać i zapisywać dane binarne.

  w tym przypadku "APPEND"
  Code:

        Open "testtest.txt" For Append As #2
        Write #2 , A
        Flush #2
        Close #2  Informacja z: "BASCOM AVR Help by Zbigniew Gibek" w wersji PDF,
  w zał±czniku

  Moderated By _Robak_:

  Na pro¶bę autora pliku kasuję zał±cznik.

 • IGE-XAO
 • #3
  mwet
  Level 10  
  Kolego Darres1 zastosowałem polecenie Append aby dane były zapisywane na końcu pliku. Gdy utworzę plik ręcznie z jednym znakiem w nim to dane s± zapisywane. Niestety po kilkunastu zapisach program przestaje działać, a po próbie odczytania pliku w PC otrzymuję informację o uszkodzonym pliku. Je¶li kartę wyjmę po kilku zapisach wszystko jest OK.


  Code:
  $regfile = "m32def.dat"
  
  $crystal = 8000000
  $include "Config_AVR-DOS.BAS"
  $include "Config_MMC.bas"
  $lib "MMC.LIB"
  $external _mmc

  Declare Sub Zapis

  Config Pinb.0 = Input
  Config Pinb.1 = Input
  Config Pinb.2 = Input
  Config Pinb.3 = Input
  Config Porta.0 = Output
  Config Porta.1 = Output
  Config Porta.2 = Output
  Config 1wire = Portd.7
  Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.3 , Db5 = Portc.2 , Db6 = Portc.1 , Db7 = Portc.0 , E = Portc.4 , Rs = Portc.5
  Config Lcd = 20 * 4
  Config Timer1 = Pwm , Pwm = 10 , Compare A Pwm = Clear Down , Compare B Pwm = Disconnect , Prescale = 1
  Config Clock = Soft , Gosub = Sectic
  Config Date = Dmy , Separator = /


  Dim Temp1_lcd As String * 6
  Dim Tempmin_lcd As String * 6
  Dim Tempmax_lcd As String * 6
  Dim Flaga_zapisz As Bit
  Dim Flaga_menu As Bit
  Dim Flaga_1w As Bit
  Dim Blad_sd As Bit
  Dim Dsid1(8) As Byte
  Dim Czujnik As Byte
  Dim Errorcode As Byte
  Dim Temp1 As Integer
  Dim Tempmin As Integer
  Dim Tempmax As Integer

  Deflcdchar 1 , 12 , 18 , 18 , 12 , 32 , 32 , 32 , 32        ' Stopnie
  Deflcdchar 2 , 32 , 7 , 15 , 31 , 31 , 31 , 31 , 31         ' karta

  S1 Alias Pinb.0
  S2 Alias Pinb.1
  S3 Alias Pinb.2
  S4 Alias Pinb.3
  Led1 Alias Porta.0
  Led2 Alias Porta.1
  Led3 Alias Porta.2

  Set Porta.0
  Set Porta.1
  Set Porta.2
  Set Portb.0
  Set Portb.1
  Set Portb.2
  Set Portb.3
  Time$ = "01:32:31"
  Date$ = "23.10.10"
  Flaga_zapisz = 0
  Tempmin = 1000
  Tempmax = -1000

  Dsid1(1) = 1wsearchfirst()
  Cursor Off
  Cls
  Enable Interrupts
  Wait 4

  Do

  If S4 = 0 Then
     Waitms 25
        If S4 = 0 Then
           Flaga_menu = 1
           Cls
              Locate 1 , 6
              Lcd "MENU TIME    "
              Wait 2
              Do
              Locate 2 , 1
              Lcd "minuty:" ; _min ; "     "
              Locate 3 , 1
              Lcd "godziny:" ; _hour ; "     "
              Waitms 700
              If S3 = 0 Then
                 Waitms 25
                    If S3 = 0 Then
                       _sec = 0
                       Incr _min
                       If _min = 60 Then
                          _min = 0
                       End If
                    End If
              End If
              If S2 = 0 Then
                 Waitms 25
                    If S2 = 0 Then
                       _sec = 0
                       Incr _hour
                       If _hour = 24 Then
                          _hour = 0
                       End If
                    End If
              End If
              Loop Until S4 = 0
              Cls
              Locate 1 , 6
              Lcd "MENU DATE    "
              Wait 3
              Do
              Locate 2 , 1
              Lcd "dzien:" ; _day ; "     "
              Locate 3 , 1
              Lcd "miesiac:" ; _month ; "     "
              Locate 4 , 1
              Lcd "rok:" ; _year ; "     "
              Waitms 700
              If S3 = 0 Then
                 Waitms 25
                    If S3 = 0 Then
                       Incr _day
                       If _day = 31 Then
                          _day = 0
                       End If
                    End If
              End If
              If S2 = 0 Then
                 Waitms 25
                    If S2 = 0 Then
                       Incr _month
                       If _month = 12 Then
                          _month = 12
                       End If
                    End If
              End If
              If S1 = 0 Then
                 Waitms 25
                    If S1 = 0 Then
                       Incr _year
                       If _year = 20 Then
                          _year = 10
                       End If
                    End If
              End If

              Loop Until S4 = 0
              Cls
              Locate 1 , 6
              Lcd "EXIT MENU"
              Wait 2
              Flaga_menu = 0
              Cls
           End If
     End If
     If Flaga_zapisz = 1 Then
        Call Zapis
        Waitms 500
     End If

  Loop


  Sectic:

  Led1 = 0
           Czujnik = 1wirecount()
           1wreset
           1wwrite &H55
           1wverify Dsid1(1)
           1wwrite &HBE
           Temp1 = 1wread(2)
           1wreset
           1wwrite &HCC
           1wwrite &H44
           Temp1 = Temp1 * 10
           Temp1 = Temp1 \ 16
           If Temp1 < Tempmin Then
              Tempmin = Temp1
           End If
           If Temp1 > Tempmax Then
              Tempmax = Temp1
           End If
           Temp1_lcd = Str(temp1)
           Temp1_lcd = Format(temp1_lcd , "0.0")
           Tempmin_lcd = Str(tempmin)
           Tempmin_lcd = Format(tempmin_lcd , "0.0")
           Tempmax_lcd = Str(tempmax)
           Tempmax_lcd = Format(tempmax_lcd , "0.0")
           If S1 = 0 Then
              Tempmin = 1000
              Tempmax = -1000
           End If
           Led1 = 1

           If Flaga_menu = 0 Then
           Locate 1 , 1
           Lcd Time$ ; "   "
           Locate 1 , 12
           Lcd Date$
           Locate 2 , 1
           Lcd "Temp.out:" ; Temp1_lcd ; Chr(1) ; "   "
           Locate 3 , 1
           Lcd "Temp.min:" ; Tempmin_lcd ; Chr(1) ; "    "
           Locate 4 , 1
           Lcd "Temp.max:" ; Tempmax_lcd ; Chr(1) ; "    "
           End If
           'If _sec = 0 And _min = 0 Or _min = 10 Or _min = 20 Or _min = 30 Or _min = 40 Or _min = 50 Then
           If _sec = 0 Or _sec = 10 Or _sec = 20 Or _sec = 30 Or _sec = 40 Or _sec = 50 Then
              Flaga_zapisz = 1
           End If
  Return


  Zapis:

  If Flaga_menu = 0 Then
     Gbdriveerror = Driveinit()
        If Gbdriveerror = 0 Then
           Errorcode = Initfilesystem(1)
           If Errorcode <> 0 Then
              Blad_sd = 1
              Else
                 Led2 = 0
                 Waitms 25
                 Led2 = 1
                 [color=red]Open "a.txt" For Append As #2
                 Write #2 , Date$ , Time$ , Temp1_lcd
                 Flush #2
                 Close #2[/color]               Led3 = 0
                 Waitms 25
                 Led3 = 1
                 Flaga_zapisz = 0
           End If
           Else
           Locate 2 , 1
           Lcd "blad"
           Locate 1 , 1
           Lcd Errorcode ; "gb" ; Gbdriveerror
        End If
  End If
  Return
  [/code]
 • #4
  psine.pl

  Level 29  
  Witam.
  Nie piszę w Bascomie już kawałek czasu.
  Ale może dobrym rozwi±zaniem jest :
  1) otwierać plik i trzymać go otwartym aż do chwili kiedy chcemy kartę wyj±ć (jaka¶ opcja w menu typu "wyjęcie karty") ?
  2) może kolejno¶ć CLOSE i FLUSH powinna być na odwrót (to tylko moje gdybanie bo nie wiem czy da się tak) bo może przepełnia się jaki¶ stos ...
  3) dobrym pomysłem byłoby aby program sprawdzał czy jest plik na karcie i w razie gdy pliku nie ma tworzył plik nowy (a nie otwierał w trybie append). Dopiero gdy po te¶cie wyjdzie, że plik jest to wtedy otwierać plik z opcj± append.


  Nie wiem czy to co¶ pomoże ale miałem podobne kłopoty w C. Rozwi±zaniem okazał się punkt 1.

  Pozdrawiam
  Marek
 • #5
  mwet
  Level 10  
  Inventco.eu sprawdzę to dopiero wieczorem. Prędzej napisałem, krótki program, który zapisuje na kartę zmienn± o stałej warto¶ci. Okazuję się, że program prawidłowo zapisuje zmienn± na karcie tylko 124 razy, a póĽniej "wykłada sie". Powtarzalno¶ć zawsze jest taka sama.
  Code:
  Temp1 = 0
  

  Do
     Incr Temp1
     Locate 1 , 1
     Lcd Temp1 ; "   "
     Gbdriveerror = Driveinit()
        If Gbdriveerror = 0 Then
           Errorcode = Initfilesystem(1)
           If Errorcode <> 0 Then
              Blad_sd = 1
              Else
                 Open "a.txt" For Append As #2
                 Write #2 , Temp1
                 Flush #2
                 Close #2
                 Led3 = 0
                 Waitms 25
                 Led3 = 1
                 Flaga_zapisz = 0
           End If
           Else
           Locate 2 , 1
           Lcd "blad"
           Locate 1 , 1
           Lcd Errorcode ; "gb"
           End If
           Wait 1

  Loop

 • #7
  mwet
  Level 10  
  Dziękuję wszystkim za pomoc i po¶więcony czas. Program pracuje już poprawnie. Przyczyn± kłopotów okazało się formatowanie karty. Dopiero po użyciu programu SDFormatter 2.0 jest wszystko ok. Tym samym zamykam temat.