Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

[AVR][C-GCC WINAVR][AVR-STUDIO]Błąd "undefined referenc

JarekC 31 Oct 2010 23:08 3434 4
 • #1
  JarekC
  Level 32  
  Witam,

  Mam projekt który "przeportowałem" z C-IAR na C-GCC WINAVR.
  Jednak mam problemy z kompilacją pod AVR-Studio z WinAVR.
  Gdy wszystkie funkcje są w jednym pliku program się kompiluje, natomiast gdy program mam w kilku plikach pojawia się problem z kompilacją.

  Problem ten występuje nawet w przypadku najprostszego projektu, który przygotowałem dla zobrazowania problemu:
  plik main.c - program główny, spi.c - funkcja, spi.h - definicja prototypu funkcji
  Obydwa pliki źródłowe są umieszczone w projekcie (są widoczne w drzewie projektu)
  plik main.c
  #include "spi.h"
  
  int main (void)
  {
   SPI_Init();
  
   while(1);
   return (0);
  }
  

  plik spi.c
  #include "spi.h"
  
  void SPI_Init (void)
  {
  }
  

  plik spi.h
  #ifndef _SPI_H_
  #define _SPI_H_
  
  void SPI_Init (void);
  
  #endif
  


  Przy próbie kompilacji pojawia się błąd:
  H:\Work\GCC-TEST\default/../MAIN.C:5: undefined reference to `SPI_Init()'
  
  co sugeruje iż brakuje definicji funkcji lub jej prototypu lecz zarówno prototyp jak i funkcja są zdefiniowane. Możliwe iż nie mam zaznaczonej jakieś opcji w kompilatorze ale do tej pory nie korzystałem z GCC i szukam trochę na ślepo.


  Na wszelki wypadek umieszczam również makefile wygenerowany automatycznie przez AVR-Studio.
  ###############################################################################
  # Makefile for the project test
  ###############################################################################
  
  ## General Flags
  PROJECT = test
  MCU = atmega16
  TARGET = test.elf
  CC = avr-gcc
  
  CPP = avr-g++
  
  ## Options common to compile, link and assembly rules
  COMMON = -mmcu=$(MCU)
  
  ## Compile options common for all C compilation units.
  CFLAGS = $(COMMON)
  CFLAGS += -Wall -gdwarf-2 -Os -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums
  CFLAGS += -MD -MP -MT $(*F).o -MF dep/$(@F).d 
  
  ## Assembly specific flags
  ASMFLAGS = $(COMMON)
  ASMFLAGS += $(CFLAGS)
  ASMFLAGS += -x assembler-with-cpp -Wa,-gdwarf2
  
  ## Linker flags
  LDFLAGS = $(COMMON)
  LDFLAGS +=  -Wl,-Map=test.map
  
  
  ## Intel Hex file production flags
  HEX_FLASH_FLAGS = -R .eeprom -R .fuse -R .lock -R .signature
  
  HEX_EEPROM_FLAGS = -j .eeprom
  HEX_EEPROM_FLAGS += --set-section-flags=.eeprom="alloc,load"
  HEX_EEPROM_FLAGS += --change-section-lma .eeprom=0 --no-change-warnings
  
  
  ## Include Directories
  INCLUDES = -I"H:\Work\GCC-TEST\." 
  
  ## Objects that must be built in order to link
  OBJECTS = MAIN.o spi.o 
  
  ## Objects explicitly added by the user
  LINKONLYOBJECTS = 
  
  ## Build
  all: $(TARGET) test.hex test.eep test.lss size
  
  ## Compile
  MAIN.o: ../MAIN.C
  	$(CC) $(INCLUDES) $(CFLAGS) -c  $<
  
  spi.o: ../spi.c
  	$(CC) $(INCLUDES) $(CFLAGS) -c  $<
  
  ##Link
  $(TARGET): $(OBJECTS)
  	 $(CC) $(LDFLAGS) $(OBJECTS) $(LINKONLYOBJECTS) $(LIBDIRS) $(LIBS) -o $(TARGET)
  
  %.hex: $(TARGET)
  	avr-objcopy -O ihex $(HEX_FLASH_FLAGS)  $< $@
  
  %.eep: $(TARGET)
  	-avr-objcopy $(HEX_EEPROM_FLAGS) -O ihex $< $@ || exit 0
  
  %.lss: $(TARGET)
  	avr-objdump -h -S $< > $@
  
  size: ${TARGET}
  	@echo
  	@avr-size -C --mcu=${MCU} ${TARGET}
  
  ## Clean target
  .PHONY: clean
  clean:
  	-rm -rf $(OBJECTS) test.elf dep/* test.hex test.eep test.lss test.map
  
  
  ## Other dependencies
  -include $(shell mkdir dep 2>/dev/null) $(wildcard dep/*)
  


  Pozdrawiam
  JarekC
 • #2
  mirekk36
  Level 42  
  Plik makefile proponuję ci odpuścić tzn zajmowanie się jego ręcznym dzierganiem ;) .... wszystko zrobi za ciebie AVRStudio w tym względzie.

  Jeśli chodzi o pliki to masz drzewko po lewej stronie ale musisz umieścić odpowiednie plilki w odpowiednich gałęziach drzewka. Nie widzisz np gałęzi o nazwie która wyraźnie wskazuje, że tam np trza umieszczać pliki nagłówkowe (HeaderFiles) albo pliki źródłowe (SourceFiles) ????

  Można nawet tworzyć foldery w katalogu projektu żeby się nie pomieszało jak będziesz miał już milion plików ;)
 • #3
  JarekC
  Level 32  
  Witam,

  Makefile został automatycznie wygenerowany przez AVR-Studio i nic w nim nie zmieniałem,umieściłem go tylko aby ktoś biegły mógł sprawdzić czy nie brakuje jakiejś opcji.
  Pliki są umieszczone w odpowiednich gałęziach drzewa projektu. Poniżej zdjęcie pokazujące drzewo projektu.

  [AVR][C-GCC WINAVR][AVR-STUDIO]Błąd "undefined referenc
  Pomimo takich ustawień projekt nie kompiluje się. Cały czas zgłaszany jest błąd:
  H:\Work\GCC-TEST\default/../MAIN.C:5: undefined reference to `SPI_Init()' 


  Pozdrawiam
  JarekC
 • #5
  JarekC
  Level 32  
  Witam,

  Zmiana MAIN.C na main.c pomogła ! Dzięki.

  Tak myślałem,że będzie to jakiś "kruczek".

  Pozdrawiam
  JarekC