Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Instalacja Windows XP na dysku 1TB

jimmy111 24 Nov 2010 11:10 4844 4
 • #1
  jimmy111
  Level 12  
  Witam,

  Problem pojawia się właściwie już po instalacji, a przy próbie pierwszego uruchomienia.

  1. Uruchamiam instalację XP Pro SP3 ze zintegrowanym sterownikiem producenta płyty głównej.
  2. Robię pierwszą partycję wielkości 100GB (mam widoczną całą pojemność dysku do wykorzystania).
  3. Formatowanie NTFS... itd. - instalacja sobie idzie dalej,
  4. Po restarcie kontynuacja instalacji w trybie graficznym - też przechodzi.

  No i teraz system zamierza się uruchomić, ale wywala BSOD z błędem 0x0000007B, który sugeruje, że dysk jest uszkodzony.

  Dysk: Seagate ST31000528AS,
  Płyta: Biostar P4M800-M7 A
 • #2
  1 PAWEL
  Level 42  
  Jak rozwiązać problem z komunikatami o błędach „Stop 0x0000007B” w systemie Windows XP


  http://support.microsoft.com/kb/324103

  Komunikat o błędzie „Stop 0x0000007B” może się również pojawić w trakcie instalacji systemu Windows, po ponownym uruchomieniu programu instalacyjnego. Jeśli podczas działania programu instalacyjnego wystąpi błąd zatrzymania, pojawi się drugi komunikat o błędzie. Aby rozwiązać ten problem, przeczytaj następujące cztery sekcje w celu ustalenia, czy występuje którykolwiek z podanych symptomów. Jeśli nie występuje żaden z podanych symptomów, wykonaj procedurę ogólnego rozwiązywania problemów, którą zamieszczono na końcu artykułu.

  Wirusy w sektorze rozruchowym
  Komunikat o błędzie „Stop 0x0000007B” może się pojawić, jeżeli komputer jest zarażony wirusem sektora rozruchowego. Należy sprawdzić, czy na komputerze nie ma wirusów. Jeżeli zostanie znaleziony wirus, należy sprawdzić, czy wirusa nie ma także na dyskietkach, zanim zostaną użyte.

  Firma Microsoft nie oferuje oprogramowania do wykrywania lub usuwania wirusów komputerowych. Jeśli zachodzi podejrzenie, że komputer został zainfekowany wirusem, lub zostało to potwierdzone, należy uzyskać aktualne oprogramowanie antywirusowe. Aby uzyskać listę producentów oprogramowania antywirusowego, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  49500 (http://support.microsoft.com/kb/49500/PL/ ) Lista dostawców oprogramowania antywirusowego
  Uwaga: Do wykrycia i usunięcia wirusów może być konieczne użycie więcej niż jednego programu antywirusowego.

  Ważne Jeśli komputer został zainfekowany, może być podatny na inne formy ataku. Firma Microsoft zaleca ponowną instalację zainfekowanych serwerów do obsługi Internetu zgodnie ze wskazówkami, które opublikowano w witrynie CERT (http://www.cert.org/) w sieci Web. Serwery do obsługi Internetu to serwery działające bez zapory lub innej ochrony. Przed wznowieniem pracy warto także odbudować pozostałe komputery narażone na niebezpieczeństwo ze względu na ich bliskość do zainfekowanych komputerów.

  Jeżeli komputer z systemem Windows XP został zainfekowany i program antywirusowy nie może usunąć wirusa i naprawić systemu, należy ponownie sformatować dysk twardy i podzielić go na partycje, a następnie ponownie zainstalować system Windows XP. Aby uzyskać dodatkowe informacje o sposobie dzielenia dysku twardego na partycje i formatowania go w systemie Windows XP, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  313348 (http://support.microsoft.com/kb/313348/PL/ ) JAK: Dzielenie na partycje i formatowanie dysku twardego w systemie Windows XP
  Aby uzyskać dodatkowe informacje o sposobie ochrony sektora rozruchowego przed wirusami w systemie Windows XP, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  122221 (http://support.microsoft.com/kb/122221/PL/ ) How to protect boot sector from viruses in Windows


  Problemy ze sterownikami urządzeń
  Komunikat o błędzie „Stop 0x0000007B” może pojawić się w następujących scenariuszach:
  Sterownik urządzenia, który jest wymagany przez kontroler rozruchu komputera, nie został skonfigurowany do uruchamiania w trakcie uruchamiania komputera.
  Sterownik urządzenia, który jest wymagany przez kontroler rozruchu komputera, jest uszkodzony.
  Informacje (dotyczące sposobu ładowania sterowników urządzeń w trakcie uruchamiania komputera) w rejestrze systemu Windows XP są uszkodzone.
  System Windows XP wymaga sterownika miniportu, aby komunikować się z kontrolerem dysku twardego, który służy do uruchamiania komputera. Jeżeli w systemie Windows XP nie ma sterownika urządzenia dla kontrolera lub używany sterownik jest uszkodzony albo niezgodny, należy zastąpić go prawidłową wersją, zgodną z kontrolerem i systemem Windows XP.

  W pierwszej fazie instalacji systemu Windows XP w dolnej części ekranu instalatora wyświetlany jest następujący komunikat:
  Naciśnij klawisz F6, aby zainstalować sterownik SCSI lub RAID innej firmy.
  Naciśnij klawisz F6 i postępuj zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi instalacji sterownika urządzenia pamięci masowej producenta OEM. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat ładowania sterownika urządzenia OEM za pomocą klawisza F6, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  314859 (http://support.microsoft.com/kb/314859/PL/ ) W razie naciśnięcia klawisza F6 podczas instalacji systemów Windows XP i Windows Server 2003 dostępna jest ograniczona obsługa sterowników dostarczonych przez producenta OEM
  Aby ustalić, czy kontroler dysku twardego jest zgodny z systemem Windows XP, i uzyskać informacje na temat sterowników znajdujących się na dysku CD z systemem Windows XP lub sterowników, które można pobrać, zapoznaj się z najnowszą listą zgodności sprzętu dla systemu Windows XP. Aby uzyskać dodatkowe informacje o najnowszej liście zgodności sprzętu dla systemu Windows XP, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  314062 (http://support.microsoft.com/kb/314062/PL/ ) Najnowsza lista zgodności sprzętu systemu Windows XP
  Jeżeli kontrolera dysku twardego nie ma na liście zgodności sprzętu, skontaktuj się z producentem komputera, płyty głównej lub kontrolera dysku twardego, aby uzyskać informacje na temat dostępności sterownika. Firma Microsoft nie gwarantuje, że istnieją rozwiązania dla urządzeń spoza listy. Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  315239 (http://support.microsoft.com/kb/315239/PL/ ) Microsoft support policy for hardware that does not appear on the Windows HCL
  Jeżeli gałąź systemowa w rejestrze systemu Windows XP jest uszkodzona, załadowanie sterownika urządzenia miniportu, który jest wymagany przez kontroler rozruchu, w systemie Windows XP może być niemożliwe. Aby rozwiązać ten problem, należy odzyskać kopię zapasową rejestru. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące odzyskiwania danych z kopii zapasowej rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  307545 (http://support.microsoft.com/kb/307545/PL/ ) Jak odzyskać system Windows XP, którego nie można uruchomić z powodu uszkodzenia rejestru


  Problemy ze sprzętem
  Komunikat o błędzie „Stop 0x0000007B” może się pojawić wtedy, gdy istnieje konflikt zasobów między kontrolerem rozruchu a innym kontrolerem albo między urządzeniami SCSI. Ten komunikat o błędzie zatrzymania może się również pojawić wtedy, gdy nie jest wykonywana translacja dysku lub została ona zmieniona. Aby rozwiązać ten problem:
  Jeżeli między kontrolerem rozruchu i innym kontrolerem wystąpił konflikt przerwania IRQ lub konflikt adresu portu WE/WY, system Windows XP przestaje reagować (zawiesza się) lub zwraca komunikat o błędzie „Stop 0x0000007B”. Jeżeli niedawno został dodany nowy sprzęt, usuń go lub zmień jego konfigurację, aby nie był w konflikcie z zasobami innych zainstalowanych kontrolerów.
  Jeżeli używasz dysku twardego SCSI, sprawdź, czy łańcuch SCSI jest prawidłowo zakończony. Usuń wszystkie nieużywane urządzenia SCSI lub upewnij się, że każdy identyfikator urządzenia SCSI jest unikatowy.
  Sprawdź, czy translacja dysku jest włączona (jeżeli jest to konieczne) i nie została zmieniona. Na przykład ten problem może wystąpić tuż po przełączeniu kontrolerów. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące tego problemu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  314082 (http://support.microsoft.com/kb/314082/PL/ ) Po przeniesieniu dysku systemowego Windows XP do innego komputera pojawia się błąd Stop 0x0000007B  Inne problemy
  Inne potencjalne przyczyny występowania komunikatu o błędzie „Stop 0x0000007B”:
  Wolumin rozruchowy jest uszkodzony i system Windows XP nie może go zainicjować. Jeśli system plików jest uszkodzony i system Windows XP nie może zainicjować woluminu rozruchowego podczas uruchamiania komputera, należy przenieść dysk do innego komputera z systemem Windows XP i uruchomić na nim polecenie chkdsk albo utworzyć równoległą instalację systemu Windows XP na tym dysku (w oddzielnym folderze). Program instalacyjny systemu Windows XP sprawdza integralność woluminu przed skopiowaniem plików i może rozwiązać niektóre problemy.
  Instalacja systemu Windows XP jest wykonywana na zdublowanej partycji rozruchowej utworzonej w systemie Microsoft Windows NT 4.0. System Windows XP nie obsługuje zestawów woluminów Ftdisk systemu Windows NT 4.0. Przed uaktualnieniem systemu Microsoft Windows 2000 do systemu Windows XP należy przekonwertować wszystkie zestawy woluminów Ftdisk na woluminy dynamiczne. Przed uaktualnieniem systemu Windows NT 4.0 do systemu Windows XP należy wyłączyć wszystkie woluminy zdublowane i wykonać kopię zapasową wszystkich danych na dysku rozłożonym, woluminie RAID5 lub rozszerzonych zestawach woluminów. Zestawy Ftdisk mogę być niedostępne po uaktualnieniu.


  Ogólne rozwiązywanie problemów
  Jeśli nie występują żadne z symptomów opisanych w tym artykule, należy wykonać procedurę ogólnego rozwiązywania problemów:
  Jeżeli podczas instalowania systemu Windows XP pojawi się którykolwiek z komunikatów o błędach wymienionych w tym artykule, należy zaktualizować system BIOS komputera, uzyskać sterowniki kontrolera dysku twardego (od producenta komputera, płyty głównej lub kontrolera dysku twardego) dla systemu Windows XP lub wykonać obie te czynności. Aby uzyskać informacje o sposobie aktualizowania systemu BIOS komputera lub pobierania sterowników dla systemu Windows XP, skontaktuj się producentem komputera. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat dostępności sterowników, zobacz sekcję Problemy ze sterownikami urządzeń w tym artykule.

  Uwaga: Jeżeli system Windows NT 4.0 lub Windows 2000 został wcześniej zainstalowany na zdublowanej partycji rozruchowej, zobacz sekcję Inne problemy w tym artykule.
  Należy użyć funkcji Ostatnia znana dobra konfiguracja. W ten sposób można rozwiązać problem, jeżeli ostatnio został zainstalowany niezgodny sterownik urządzenia kontrolera rozruchu. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące korzystania z ostatniej znanej dobrej konfiguracji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  307852 (http://support.microsoft.com/kb/307852/PL/ ) JAK: Uruchamianie komputera przy użyciu funkcji ostatniej znanej dobrej konfiguracji w systemie Windows XP
  Korzystanie z opcji naprawiania w Instalatorze systemu Windows XP. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące naprawiania systemu Windows XP przy użyciu programu instalacyjnego, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  315341 (http://support.microsoft.com/kb/315341/PL/ ) Jak przeprowadzić uaktualnienie na miejscu (ponowną instalację) systemu Windows XP
  Odzyskiwanie kopii zapasowej rejestru. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące odzyskiwania danych z kopii zapasowej rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  307545 (http://support.microsoft.com/kb/307545/PL/ ) Jak odzyskać system Windows XP, którego nie można uruchomić z powodu uszkodzenia rejestru
 • Helpful post
  #3
  Kolobos
  IT specialist
  Po przestawieniu kontrolera w tryb IDE problem rowniez wystepuje?
  Probowales uzyc innej wersji sterownikow do kontrolera?
  Dysk jest sprawny?
 • #4
  Matuzalem
  Level 43  
  Wymuszenie, zworką, trybu pracy HDD na S-ATA(150) też sytuacji nie zmienia?
 • #5
  jimmy111
  Level 12  
  Problem rozwiązany - dziękuję za zainteresowanie.

  Wziąłem oryginalny nośnik XP Pro SP2 i instalacja zakończyła się pełnym sukcesem.