Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Search our partners

Find the latest content on electronic components. Datasheets.com
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Proszę o sprawdzenie loga

emarti 25 Nov 2010 10:22 2579 9
 • #1
  emarti
  Level 15  
  Witam serdecznie,

  Od jakiegoś już czasu komputer wolno się włącza i wyłącza. Często po uruchomieniu i ikonce powitalnej "windows" widnieje czarny ekran z kursorem myszki. Wszystko przechodzi do normy po 2-4 minutach. Komputer to laptop Asus, Vista.

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 10:07:36, on 2010-11-25
  Platform: Windows Vista SP2 (WinNT 6.00.1906)
  MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18975)
  Boot mode: Normal  Running processes:
  C:\Windows\System32\smss.exe
  C:\Windows\system32\csrss.exe
  C:\Windows\system32\wininit.exe
  C:\Windows\system32\csrss.exe
  C:\Windows\system32\services.exe
  C:\Windows\system32\lsass.exe
  C:\Windows\system32\lsm.exe
  C:\Windows\system32\winlogon.exe
  C:\Windows\system32\svchost.exe
  C:\Windows\system32\svchost.exe
  C:\Windows\system32\Ati2evxx.exe
  C:\Windows\System32\svchost.exe
  C:\Windows\System32\svchost.exe
  C:\Windows\system32\svchost.exe
  C:\Windows\system32\svchost.exe
  C:\Windows\system32\SLsvc.exe
  C:\Windows\system32\svchost.exe
  C:\Windows\system32\Ati2evxx.exe
  C:\Windows\system32\Dwm.exe
  C:\Windows\Explorer.EXE
  C:\Windows\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\ATK Hotkey\ASLDRSrv.exe
  C:\Windows\System32\spoolsv.exe
  C:\Windows\system32\taskeng.exe
  C:\Windows\system32\svchost.exe
  C:\Windows\system32\WLANExt.exe
  C:\Windows\system32\taskeng.exe
  C:\Program Files\ATK Hotkey\Hcontrol.exe
  C:\Program Files\ATKOSD2\ATKOSD2.exe
  C:\Program Files\Wireless Console 2\wcourier.exe
  C:\Program Files\P4G\BatteryLife.exe
  C:\Program Files\ASUS\Splendid\ACMON.exe
  C:\Windows\System32\ACEngSvr.exe
  C:\Program Files\Spyware Doctor\BDT\BDTUpdateService.exe
  C:\Program Files\ATK Hotkey\ATKOSD.exe
  C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe
  C:\Windows\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\Nero\Nero BackItUp 4\NBService.exe
  C:\Program Files\ATK Hotkey\KBFiltr.exe
  C:\Windows\System32\svchost.exe
  C:\Windows\System32\svchost.exe
  C:\Windows\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsAuxs.exe
  C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsSvc.exe
  C:\Windows\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsTray.exe
  C:\Windows\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE
  C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe
  C:\Windows\system32\WUDFHost.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSvcM.exe
  C:\Windows\System32\mobsync.exe
  C:\Windows\System32\ASUSTPE.exe
  C:\Windows\ASScrPro.exe
  C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe
  C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
  C:\Windows\RtHDVCpl.exe
  C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
  C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPHelper.exe
  C:\Program Files\Mozilla Firefox\plugin-container.exe
  C:\Users\Marcin\Desktop\HiJackThis.exe
  C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.ask.com?o=14597&l=dis
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft....k/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft....k/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft....k/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft....k/?LinkId=69157
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
  O1 - Hosts: ::1 localhost
  O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
  O2 - BHO: Browser Defender BHO - {2A0F3D1B-0909-4FF4-B272-609CCE6054E7} - C:\Program Files\Spyware Doctor\BDT\PCTBrowserDefender.dll
  O2 - BHO: Pomocnik rejestrowania za pomocą identyfikatora Windows Live - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
  O2 - BHO: Java™ Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
  O3 - Toolbar: PC Tools Browser Guard - {472734EA-242A-422B-ADF8-83D1E48CC825} - C:\Program Files\Spyware Doctor\BDT\PCTBrowserDefender.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [ASUSTPE] C:\Windows\system32\ASUSTPE.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ASUS Screen Saver Protector] C:\Windows\ASScrPro.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ASUS Camera ScreenSaver] C:\Windows\ASScrProlog.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [egui ] "C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe" /hide /waitservice
  O4 - HKLM\..\Run: [ISTray] "C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsTray.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe
  O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\REFIEBAR.DLL
  O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
  O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\Google\GOOGLE~4\GOEC62~1.DLL
  O23 - Service: ASLDR Service (ASLDRService) - Unknown owner - C:\Program Files\ATK Hotkey\ASLDRSrv.exe
  O23 - Service: Ati External Event Utility - ATI Technologies Inc. - C:\Windows\system32\Ati2evxx.exe
  O23 - Service: Browser Defender Update Service - Threat Expert Ltd. - C:\Program Files\Spyware Doctor\BDT\BDTUpdateService.exe
  O23 - Service: ESET HTTP Server (EhttpSrv) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\EHttpSrv.exe
  O23 - Service: ESET Service (ekrn) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe
  O23 - Service: Google Desktop Manager 5.9.1005.12335 (GoogleDesktopManager-051210-111108) - Google - C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe
  O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 4.0 - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Nero\Nero BackItUp 4\NBService.exe
  O23 - Service: PC Tools Auxiliary Service (sdAuxService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsAuxs.exe
  O23 - Service: PC Tools Security Service (sdCoreService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsSvc.exe
  O23 - Service: ServiceLayer - Nokia - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

  --
  End of file - 6105 bytes
 • #3
  emarti
  Level 15  
  OK, zrobiłem. Zastanawia mnie tylko opcja w OTLu "Skan plików, pliki młodsze niż..." Ja mam 30 dni, tak było "fabrycznie" ale może powinienem zmienić. Dzięki za pomoc.  OTL logfile created on: 2010-11-25 10:37:42 - Run 1
  OTL by OldTimer - Version 3.2.17.3 Folder = C:\Users\Marcin\Downloads
  Windows Vista Home Basic Edition Service Pack 2 (Version = 6.0.6002) - Type = NTWorkstation
  Internet Explorer (Version = 8.0.6001.18975)
  Locale: 00000415 | Country: Polska | Language: PLK | Date Format: yyyy-MM-dd

  2,00 Gb Total Physical Memory | 1,00 Gb Available Physical Memory | 49,00% Memory free
  4,00 Gb Paging File | 3,00 Gb Available in Paging File | 68,00% Paging File free
  Paging file location(s): ?:\pagefile.sys [binary data]

  %SystemDrive% = C: | %SystemRoot% = C:\Windows | %ProgramFiles% = C:\Program Files
  Drive C: | 116,44 Gb Total Space | 35,65 Gb Free Space | 30,62% Space Free | Partition Type: NTFS
  Drive D: | 106,68 Gb Total Space | 71,95 Gb Free Space | 67,45% Space Free | Partition Type: NTFS

  Computer Name: MARCIN-PC | User Name: Marcin | Logged in as Administrator.
  Boot Mode: Normal | Scan Mode: All users
  Company Name Whitelist: Off | Skip Microsoft Files: Off | No Company Name Whitelist: On | File Age = 30 Days

  ========== Processes (SafeList) ==========

  PRC - [2010-11-25 10:31:52 | 000,575,488 | ---- | M] (OldTimer Tools) -- C:\Users\Marcin\Downloads\OTL.exe
  PRC - [2010-10-30 18:12:31 | 000,912,344 | ---- | M] (Mozilla Corporation) -- C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
  PRC - [2010-07-06 20:44:44 | 001,287,120 | ---- | M] (PC Tools) -- C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsTray.exe
  PRC - [2010-03-15 10:50:36 | 001,142,224 | ---- | M] (PC Tools) -- C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsSvc.exe
  PRC - [2010-03-11 10:09:22 | 000,366,840 | ---- | M] (PC Tools) -- C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsAuxs.exe
  PRC - [2010-01-22 08:56:24 | 000,112,592 | ---- | M] (Threat Expert Ltd.) -- C:\Program Files\Spyware Doctor\BDT\BDTUpdateService.exe
  PRC - [2009-07-26 21:54:30 | 000,033,136 | ---- | M] () -- C:\Windows\ASScrPro.exe
  PRC - [2009-07-20 11:51:52 | 000,935,208 | ---- | M] (Nero AG) -- C:\Program Files\Common Files\Nero\Nero BackItUp 4\NBService.exe
  PRC - [2009-05-14 14:47:54 | 000,731,840 | ---- | M] (ESET) -- C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe
  PRC - [2009-05-14 14:47:08 | 002,029,640 | ---- | M] (ESET) -- C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe
  PRC - [2009-04-11 07:27:36 | 002,926,592 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\explorer.exe
  PRC - [2007-09-01 01:38:12 | 000,180,224 | ---- | M] (ATK) -- C:\Program Files\P4G\BatteryLife.exe
  PRC - [2007-07-10 18:59:56 | 000,851,968 | ---- | M] (ATK) -- C:\Program Files\ASUS\Splendid\ACMON.exe
  PRC - [2007-04-19 19:32:08 | 000,225,280 | ---- | M] (ATK0100) -- C:\Program Files\ATK Hotkey\HControl.exe
  PRC - [2007-04-17 21:39:42 | 000,077,824 | ---- | M] () -- C:\Program Files\ATK Hotkey\KBFiltr.exe
  PRC - [2007-02-15 18:07:16 | 004,390,912 | ---- | M] (Realtek Semiconductor) -- C:\Windows\RtHDVCpl.exe
  PRC - [2007-02-06 02:13:14 | 000,094,208 | ---- | M] () -- C:\Program Files\ATK Hotkey\ASLDRSrv.exe
  PRC - [2007-01-18 03:26:36 | 007,708,672 | ---- | M] () -- C:\Program Files\ATKOSD2\ATKOSD2.exe
  PRC - [2006-12-21 07:03:38 | 001,036,288 | ---- | M] () -- C:\Program Files\Wireless Console 2\wcourier.exe
  PRC - [2006-12-19 01:26:26 | 002,420,736 | ---- | M] () -- C:\Program Files\ATK Hotkey\ATKOSD.exe
  PRC - [2006-12-12 23:06:42 | 000,106,496 | ---- | M] (ASUS) -- C:\Windows\System32\ASUSTPE.exe
  PRC - [2005-07-06 23:43:42 | 000,155,648 | ---- | M] (ASUSTeK) -- C:\Windows\System32\ACEngSvr.exe


  ========== Modules (SafeList) ==========

  MOD - [2010-11-25 10:31:52 | 000,575,488 | ---- | M] (OldTimer Tools) -- C:\Users\Marcin\Downloads\OTL.exe
  MOD - [2010-08-31 16:43:52 | 001,686,016 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\winsxs\x86_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_6.0.6002.18305_none_5cb72f2a088b0ed3\comctl32.dll
  MOD - [2010-02-26 06:16:18 | 000,154,160 | ---- | M] (PC Tools) -- C:\Program Files\Spyware Doctor\smum32.dll
  MOD - [2009-10-30 09:18:16 | 000,147,024 | ---- | M] (PC Tools) -- C:\Program Files\Spyware Doctor\PCTGMhk.dll


  ========== Win32 Services (SafeList) ==========

  SRV - [2010-11-20 22:12:52 | 000,030,192 | ---- | M] (Google) [On_Demand | Stopped] -- C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe -- (GoogleDesktopManager-051210-111108)
  SRV - [2010-06-14 15:07:14 | 000,615,936 | ---- | M] (Nokia) [On_Demand | Stopped] -- C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe -- (ServiceLayer)
  SRV - [2010-03-18 12:16:28 | 000,753,504 | ---- | M] (Microsoft Corporation) [On_Demand | Stopped] -- C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\WPF\WPFFontCache_v0400.exe -- (WPFFontCache_v0400)
  SRV - [2010-03-18 12:16:28 | 000,130,384 | ---- | M] (Microsoft Corporation) [Auto | Stopped] -- C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe -- (clr_optimization_v4.0.30319_32)
  SRV - [2010-03-15 10:50:36 | 001,142,224 | ---- | M] (PC Tools) [Auto | Running] -- C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsSvc.exe -- (sdCoreService)
  SRV - [2010-03-11 10:09:22 | 000,366,840 | ---- | M] (PC Tools) [Auto | Running] -- C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsAuxs.exe -- (sdAuxService)
  SRV - [2010-01-22 08:56:24 | 000,112,592 | ---- | M] (Threat Expert Ltd.) [Auto | Running] -- C:\Program Files\Spyware Doctor\BDT\BDTUpdateService.exe -- (Browser Defender Update Service)
  SRV - [2009-09-25 02:27:04 | 000,793,088 | ---- | M] (Microsoft Corporation) [On_Demand | Stopped] -- C:\Windows\System32\FntCache.dll -- (FontCache)
  SRV - [2009-08-24 12:36:45 | 000,377,344 | ---- | M] (Microsoft Corporation) [On_Demand | Stopped] -- winhttp.dll -- (WinHttpAutoProxySvc)
  SRV - [2009-07-20 11:51:52 | 000,935,208 | ---- | M] (Nero AG) [Auto | Running] -- C:\Program Files\Common Files\Nero\Nero BackItUp 4\NBService.exe -- (Nero BackItUp Scheduler 4.0)
  SRV - [2009-05-14 14:54:22 | 000,020,680 | ---- | M] (ESET) [Auto | Stopped] -- C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\EHttpSrv.exe -- (EhttpSrv)
  SRV - [2009-05-14 14:47:54 | 000,731,840 | ---- | M] (ESET) [Auto | Running] -- C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe -- (ekrn)
  SRV - [2008-01-21 03:33:00 | 000,272,952 | ---- | M] (Microsoft Corporation) [Auto | Stopped] -- C:\Program Files\Windows Defender\MpSvc.dll -- (WinDefend)
  SRV - [2007-02-06 02:13:14 | 000,094,208 | ---- | M] () [Auto | Running] -- C:\Program Files\ATK Hotkey\ASLDRSrv.exe -- (ASLDRService)


  ========== Driver Services (SafeList) ==========

  DRV - File not found [Kernel | Auto | Stopped] -- C:\Program Files\Anti Trojan Elite\ATEPMon.sys -- (ATE_PROCMON)
  DRV - [2010-04-08 13:29:32 | 000,063,360 | ---- | M] (PC Tools) [Kernel | Disabled | Stopped] -- C:\Windows\System32\drivers\pctplsg.sys -- (pctplsg)
  DRV - [2010-03-29 09:06:14 | 000,218,592 | ---- | M] (PC Tools) [Kernel | Boot | Running] -- C:\Windows\system32\drivers\PCTCore.sys -- (PCTCore)
  DRV - [2010-03-20 23:03:11 | 000,691,696 | ---- | M] () [Kernel | Boot | Running] -- C:\Windows\System32\Drivers\sptd.sys -- (sptd)
  DRV - [2010-02-26 13:32:58 | 000,008,192 | ---- | M] (Nokia) [Kernel | On_Demand | Stopped] -- C:\Windows\System32\drivers\usbser_lowerfltj.sys -- (UsbserFilt)
  DRV - [2010-02-26 13:32:46 | 000,008,192 | ---- | M] (Nokia) [Kernel | On_Demand | Stopped] -- C:\Windows\System32\drivers\usbser_lowerflt.sys -- (upperdev)
  DRV - [2010-02-26 13:32:44 | 000,022,528 | ---- | M] (Nokia) [Kernel | On_Demand | Stopped] -- C:\Windows\System32\drivers\ccdcmbo.sys -- (nmwcdc)
  DRV - [2010-02-26 13:32:44 | 000,018,176 | ---- | M] (Nokia) [Kernel | On_Demand | Stopped] -- C:\Windows\System32\drivers\ccdcmb.sys -- (nmwcd)
  DRV - [2010-02-05 08:17:56 | 000,233,136 | ---- | M] (PC Tools) [Kernel | Disabled | Stopped] -- C:\Windows\System32\drivers\pctgntdi.sys -- (pctgntdi)
  DRV - [2009-09-05 13:25:36 | 001,183,744 | ---- | M] (Atheros Communications, Inc.) [Kernel | On_Demand | Running] -- C:\Windows\System32\drivers\athr.sys -- (athr)
  DRV - [2009-05-14 14:49:34 | 000,093,312 | ---- | M] (ESET) [Kernel | Auto | Running] -- C:\Windows\System32\drivers\epfwwfpr.sys -- (epfwwfpr)
  DRV - [2009-05-14 14:47:14 | 000,107,256 | ---- | M] (ESET) [Kernel | System | Running] -- C:\Windows\System32\drivers\ehdrv.sys -- (ehdrv)
  DRV - [2009-05-14 14:41:10 | 000,114,472 | ---- | M] (ESET) [File_System | Auto | Running] -- C:\Windows\System32\drivers\eamon.sys -- (eamon)
  DRV - [2009-03-13 12:50:18 | 001,095,808 | ---- | M] (Motorola Inc.) [Kernel | On_Demand | Running] -- C:\Windows\System32\drivers\smserial.sys -- (smserial)
  DRV - [2008-12-25 15:39:44 | 000,014,392 | ---- | M] (ATK0100) [Kernel | On_Demand | Running] -- C:\Windows\System32\drivers\ATKACPI.sys -- (MTsensor)
  DRV - [2008-10-16 22:17:00 | 000,029,184 | ---- | M] (Atheros Communications, Inc.) [Kernel | On_Demand | Running] -- C:\Windows\System32\drivers\l260x86.sys -- (Atc002)
  DRV - [2008-08-26 10:26:12 | 000,018,816 | ---- | M] (Nokia) [Kernel | On_Demand | Stopped] -- C:\Windows\System32\drivers\pccsmcfd.sys -- (pccsmcfd)
  DRV - [2008-02-26 04:53:22 | 003,520,512 | ---- | M] (ATI Technologies Inc.) [Kernel | On_Demand | Stopped] -- C:\Windows\System32\drivers\atikmdag.sys -- (R300)
  DRV - [2008-02-26 04:53:22 | 003,520,512 | ---- | M] (ATI Technologies Inc.) [Kernel | On_Demand | Running] -- C:\Windows\System32\drivers\atikmdag.sys -- (atikmdag)
  DRV - [2008-01-21 03:32:53 | 000,149,560 | ---- | M] (Adaptec, Inc.) [Kernel | Disabled | Stopped] -- C:\Windows\system32\drivers\adpu320.sys -- (adpu320)
  DRV - [2008-01-21 03:32:53 | 000,031,288 | ---- | M] (LSI Corporation) [Kernel | Disabled | Stopped] -- C:\Windows\system32\drivers\megasas.sys -- (megasas)
  DRV - [2008-01-21 03:32:52 | 000,386,616 | ---- | M] (LSI Corporation, Inc.) [Kernel | Disabled | Stopped] -- C:\Windows\system32\drivers\megasr.sys -- (MegaSR)
  DRV - [2008-01-21 03:32:52 | 000,101,432 | ---- | M] (Adaptec, Inc.) [Kernel | Disabled | Stopped] -- C:\Windows\system32\drivers\adpu160m.sys -- (adpu160m)
  DRV - [2008-01-21 03:32:52 | 000,074,808 | ---- | M] (Silicon Integrated Systems) [Kernel | Disabled | Stopped] -- C:\Windows\system32\drivers\sisraid4.sys -- (SiSRaid4)
  DRV - [2008-01-21 03:32:52 | 000,040,504 | ---- | M] (Hewlett-Packard Company) [Kernel | Disabled | Stopped] -- C:\Windows\system32\drivers\hpcisss.sys -- (HpCISSs)
  DRV - [2008-01-21 03:32:51 | 000,300,600 | ---- | M] (Adaptec, Inc.) [Kernel | Disabled | Stopped] -- C:\Windows\system32\drivers\adpahci.sys -- (adpahci)
  DRV - [2008-01-21 03:32:51 | 000,089,656 | ---- | M] (LSI Logic) [Kernel | Disabled | Stopped] -- C:\Windows\system32\drivers\lsi_sas.sys -- (LSI_SAS)
  DRV - [2008-01-21 03:32:50 | 001,122,360 | ---- | M] (QLogic Corporation) [Kernel | Disabled | Stopped] -- C:\Windows\system32\drivers\ql2300.sys -- (ql2300)
  DRV - [2008-01-21 03:32:50 | 000,118,784 | ---- | M] (Intel Corporation) [Kernel | On_Demand | Stopped] -- C:\Windows\System32\drivers\E1G60I32.sys -- (E1G60) Intel(R)
  DRV - [2008-01-21 03:32:50 | 000,079,928 | ---- | M] (Adaptec, Inc.) [Kernel | Disabled | Stopped] -- C:\Windows\system32\drivers\arcsas.sys -- (arcsas)
  DRV - [2008-01-21 03:32:49 | 000,235,064 | ---- | M] (Intel Corporation) [Kernel | Disabled | Stopped] -- C:\Windows\system32\drivers\iastorv.sys -- (iaStorV)
  DRV - [2008-01-21 03:32:49 | 000,130,616 | ---- | M] (VIA Technologies Inc.,Ltd) [Kernel | Disabled | Stopped] -- C:\Windows\system32\drivers\vsmraid.sys -- (vsmraid)
  DRV - [2008-01-21 03:32:49 | 000,115,816 | ---- | M] (Promise Technology, Inc.) [Kernel | Disabled | Stopped] -- C:\Windows\system32\drivers\ulsata2.sys -- (ulsata2)
  DRV - [2008-01-21 03:32:49 | 000,096,312 | ---- | M] (LSI Logic) [Kernel | Disabled | Stopped] -- C:\Windows\system32\drivers\lsi_fc.sys -- (LSI_FC)
  DRV - [2008-01-21 03:32:49 | 000,079,416 | ---- | M] (Adaptec, Inc.) [Kernel | Disabled | Stopped] -- C:\Windows\system32\drivers\arc.sys -- (arc)
  DRV - [2008-01-21 03:32:48 | 000,342,584 | ---- | M] (Emulex) [Kernel | Disabled | Stopped] -- C:\Windows\system32\drivers\elxstor.sys -- (elxstor)
  DRV - [2008-01-21 03:32:48 | 000,096,312 | ---- | M] (LSI Logic) [Kernel | Disabled | Stopped] -- C:\Windows\system32\drivers\lsi_scsi.sys -- (LSI_SCSI)
  DRV - [2008-01-21 03:32:47 | 000,102,968 | ---- | M] (NVIDIA Corporation) [Kernel | Disabled | Stopped] -- C:\Windows\system32\drivers\nvraid.sys -- (nvraid)
  DRV - [2008-01-21 03:32:47 | 000,045,112 | ---- | M] (NVIDIA Corporation) [Kernel | Disabled | Stopped] -- C:\Windows\system32\drivers\nvstor.sys -- (nvstor)
  DRV - [2008-01-21 03:32:46 | 000,422,968 | ---- | M] (Adaptec, Inc.) [Kernel | Disabled | Stopped] -- C:\Windows\system32\drivers\adp94xx.sys -- (adp94xx)
  DRV - [2008-01-21 03:32:45 | 000,238,648 | ---- | M] (ULi Electronics Inc.) [Kernel | Disabled | Stopped] -- C:\Windows\system32\drivers\uliahci.sys -- (uliahci)
  DRV - [2008-01-21 03:32:21 | 000,020,024 | ---- | M] (VIA Technologies, Inc.) [Kernel | Disabled | Stopped] -- C:\Windows\system32\drivers\viaide.sys -- (viaide)
  DRV - [2008-01-21 03:32:21 | 000,019,000 | ---- | M] (CMD Technology, Inc.) [Kernel | Disabled | Stopped] -- C:\Windows\system32\drivers\cmdide.sys -- (cmdide)
  DRV - [2008-01-21 03:32:21 | 000,017,464 | ---- | M] (Acer Laboratories Inc.) [Kernel | Disabled | Stopped] -- C:\Windows\system32\drivers\aliide.sys -- (aliide)
  DRV - [2007-12-06 11:12:48 | 000,196,400 | ---- | M] (Synaptics, Inc.) [Kernel | On_Demand | Running] -- C:\Windows\System32\drivers\SynTP.sys -- (SynTP)
  DRV - [2007-11-10 06:30:22 | 000,057,856 | ---- | M] (Realtek Semiconductor Corp.) [Kernel | On_Demand | Running] -- C:\Windows\System32\drivers\RTSTOR.sys -- (RTSTOR)
  DRV - [2007-10-01 15:59:46 | 001,769,984 | ---- | M] () [Kernel | On_Demand | Running] -- C:\Windows\System32\drivers\snp2uvc.sys -- (SNP2UVC) USB2.0 PC Camera (SNP2UVC)
  DRV - [2007-04-03 09:43:28 | 001,131,136 | ---- | M] (Philips Semiconductors GmbH) [Kernel | On_Demand | Stopped] -- C:\Windows\System32\drivers\Ph3xIB32.sys -- (Ph3xIB32)
  DRV - [2007-02-14 15:11:26 | 001,740,904 | ---- | M] (Realtek Semiconductor Corp.) [Kernel | On_Demand | Running] -- C:\Windows\System32\drivers\RTKVHDA.sys -- (IntcAzAudAddService) Service for Realtek HD Audio (WDM)
  DRV - [2007-01-24 19:08:40 | 000,005,632 | ---- | M] ( ) [Kernel | On_Demand | Running] -- C:\Windows\System32\drivers\kbfiltr.sys -- (kbfiltr)
  DRV - [2006-11-02 10:50:35 | 000,106,088 | ---- | M] (QLogic Corporation) [Kernel | Disabled | Stopped] -- C:\Windows\system32\drivers\ql40xx.sys -- (ql40xx)
  DRV - [2006-11-02 10:50:35 | 000,098,408 | ---- | M] (Promise Technology, Inc.) [Kernel | Disabled | Stopped] -- C:\Windows\system32\drivers\ulsata.sys -- (UlSata)
  DRV - [2006-11-02 10:50:19 | 000,045,160 | ---- | M] (IBM Corporation) [Kernel | Disabled | Stopped] -- C:\Windows\system32\drivers\nfrd960.sys -- (nfrd960)
  DRV - [2006-11-02 10:50:17 | 000,041,576 | ---- | M] (Intel Corp./ICP vortex GmbH) [Kernel | Disabled | Stopped] -- C:\Windows\system32\drivers\iirsp.sys -- (iirsp)
  DRV - [2006-11-02 10:50:11 | 000,071,272 | ---- | M] (Adaptec, Inc.) [Kernel | Disabled | Stopped] -- C:\Windows\system32\drivers\djsvs.sys -- (aic78xx)
  DRV - [2006-11-02 10:50:09 | 000,035,944 | ---- | M] (Integrated Technology Express, Inc.) [Kernel | Disabled | Stopped] -- C:\Windows\system32\drivers\iteraid.sys -- (iteraid)
  DRV - [2006-11-02 10:50:07 | 000,035,944 | ---- | M] (Integrated Technology Express, Inc.) [Kernel | Disabled | Stopped] -- C:\Windows\system32\drivers\iteatapi.sys -- (iteatapi)
  DRV - [2006-11-02 10:50:05 | 000,035,944 | ---- | M] (LSI Logic) [Kernel | Disabled | Stopped] -- C:\Windows\system32\drivers\symc8xx.sys -- (Symc8xx)
  DRV - [2006-11-02 10:50:03 | 000,034,920 | ---- | M] (LSI Logic) [Kernel | Disabled | Stopped] -- C:\Windows\system32\drivers\sym_u3.sys -- (Sym_u3)
  DRV - [2006-11-02 10:49:59 | 000,033,384 | ---- | M] (LSI Logic Corporation) [Kernel | Disabled | Stopped] -- C:\Windows\system32\drivers\mraid35x.sys -- (Mraid35x)
  DRV - [2006-11-02 10:49:56 | 000,031,848 | ---- | M] (LSI Logic) [Kernel | Disabled | Stopped] -- C:\Windows\system32\drivers\sym_hi.sys -- (Sym_hi)
  DRV - [2006-11-02 09:25:24 | 000,071,808 | ---- | M] (Brother Industries Ltd.) [Kernel | Disabled | Stopped] -- C:\Windows\system32\drivers\brserid.sys -- (Brserid) Brother MFC Serial Port Interface Driver (WDM)
  DRV - [2006-11-02 09:24:47 | 000,011,904 | ---- | M] (Brother Industries Ltd.) [Kernel | On_Demand | Stopped] -- C:\Windows\system32\drivers\brusbser.sys -- (BrUsbSer)
  DRV - [2006-11-02 09:24:46 | 000,005,248 | ---- | M] (Brother Industries, Ltd.) [Kernel | On_Demand | Stopped] -- C:\Windows\system32\drivers\brfiltup.sys -- (BrFiltUp)
  DRV - [2006-11-02 09:24:45 | 000,013,568 | ---- | M] (Brother Industries, Ltd.) [Kernel | On_Demand | Stopped] -- C:\Windows\system32\drivers\brfiltlo.sys -- (BrFiltLo)
  DRV - [2006-11-02 09:24:44 | 000,062,336 | ---- | M] (Brother Industries Ltd.) [Kernel | Disabled | Stopped] -- C:\Windows\system32\drivers\brserwdm.sys -- (BrSerWdm)
  DRV - [2006-11-02 09:24:44 | 000,012,160 | ---- | M] (Brother Industries Ltd.) [Kernel | Disabled | Stopped] -- C:\Windows\system32\drivers\brusbmdm.sys -- (BrUsbMdm)
  DRV - [2006-11-02 08:36:50 | 000,020,608 | ---- | M] (N-trig Innovative Technologies) [Kernel | Disabled | Stopped] -- C:\Windows\system32\drivers\ntrigdigi.sys -- (ntrigdigi)
  DRV - [2006-11-02 08:30:56 | 000,194,048 | ---- | M] (Marvell) [Kernel | On_Demand | Stopped] -- C:\Windows\System32\drivers\yk60x86.sys -- (yukonwlh)


  ========== Standard Registry (SafeList) ==========


  ========== Internet Explorer ==========  IE - HKU\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings: "ProxyEnable" = 0

  IE - HKU\S-1-5-18\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings: "ProxyEnable" = 0  IE - HKU\S-1-5-21-2118870150-3543658649-2451845084-1000\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.ask.com?o=14597&l=dis
  IE - HKU\S-1-5-21-2118870150-3543658649-2451845084-1000\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,StartPageCache = 1
  IE - HKU\S-1-5-21-2118870150-3543658649-2451845084-1000\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings: "ProxyEnable" = 0

  ========== FireFox ==========

  FF - prefs.js..browser.search.defaultengine: "Ask.com"
  FF - prefs.js..browser.search.defaultenginename: "Ask.com"
  FF - prefs.js..browser.search.defaulturl: "http://www.bing.com/search?FORM=IEFM1&q="
  FF - prefs.js..browser.search.order.1: "Ask.com"
  FF - prefs.js..browser.search.selectedEngine: "Google"
  FF - prefs.js..browser.search.suggest.enabled: false
  FF - prefs.js..browser.search.useDBForOrder: true
  FF - prefs.js..browser.startup.homepage: "http://www.google.com"
  FF - prefs.js..extensions.enabledItems: {d10d0bf8-f5b5-c8b4-a8b2-2b9879e08c5d}:1.3.1
  FF - prefs.js..extensions.enabledItems: {d40f5e7b-d2cf-4856-b441-cc613eeffbe3}:1.48.3
  FF - prefs.js..extensions.enabledItems: {0FFCC8D1-8198-4b2f-9A96-2B4D4A65ECC9}:5.9.907.30519
  FF - prefs.js..extensions.enabledItems: {A27F3FEF-1113-4cfb-A032-8E12D7D8EE70}:7.3.3.42


  FF - HKLM\software\mozilla\Firefox\Extensions\\bkmrksync@nokia.com: C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 7\bkmrksync\ [2009-08-12 18:58:26 | 000,000,000 | ---D | M]
  FF - HKLM\software\mozilla\Firefox\Extensions\\{A27F3FEF-1113-4cfb-A032-8E12D7D8EE70}: C:\Program Files\Nokia\Nokia Ovi Suite\Connectors\Bookmarks Connector\FirefoxExtension\ [2010-10-31 13:16:56 | 000,000,000 | ---D | M]
  FF - HKLM\software\mozilla\Mozilla Firefox 3.6.12\extensions\\Components: C:\Program Files\Mozilla Firefox\components [2010-11-20 22:17:30 | 000,000,000 | ---D | M]
  FF - HKLM\software\mozilla\Mozilla Firefox 3.6.12\extensions\\Plugins: C:\Program Files\Mozilla Firefox\plugins [2010-10-30 18:12:34 | 000,000,000 | ---D | M]
  FF - HKLM\software\mozilla\Thunderbird\Extensions\\eplgTb@eset.com: C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\Mozilla Thunderbird [2009-07-26 14:03:04 | 000,000,000 | ---D | M]
  FF - HKLM\software\mozilla\Thunderbird\Extensions\\{CCB7D94B-CA92-4E3F-B79D-ADE0F07ADC74}: C:\Program Files\Nokia\Nokia Ovi Suite\Connectors\Thunderbird Connector\ThunderbirdExtension\ [2010-10-31 13:16:57 | 000,000,000 | ---D | M]

  [2009-07-26 13:59:25 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:\Users\Marcin\AppData\Roaming\mozilla\Extensions
  [2010-11-24 16:18:51 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:\Users\Marcin\AppData\Roaming\mozilla\Firefox\Profiles\39i6loor.default\extensions
  [2009-09-19 00:41:22 | 000,000,000 | ---D | M] (Google Gadget Plugin) -- C:\Users\Marcin\AppData\Roaming\mozilla\Firefox\Profiles\39i6loor.default\extensions\{0FFCC8D1-8198-4b2f-9A96-2B4D4A65ECC9}
  [2010-04-28 20:15:03 | 000,000,000 | ---D | M] (Microsoft .NET Framework Assistant) -- C:\Users\Marcin\AppData\Roaming\mozilla\Firefox\Profiles\39i6loor.default\extensions\{20a82645-c095-46ed-80e3-08825760534b}
  [2010-11-06 16:53:45 | 000,000,000 | ---D | M] (Adblock Plus) -- C:\Users\Marcin\AppData\Roaming\mozilla\Firefox\Profiles\39i6loor.default\extensions\{d10d0bf8-f5b5-c8b4-a8b2-2b9879e08c5d}
  [2010-08-01 09:24:12 | 000,000,000 | ---D | M] (No name found) -- C:\Users\Marcin\AppData\Roaming\mozilla\Firefox\Profiles\39i6loor.default\extensions\{d40f5e7b-d2cf-4856-b441-cc613eeffbe3}
  [2009-11-08 13:02:14 | 000,000,000 | ---D | M] (No name found) -- C:\Users\Marcin\AppData\Roaming\mozilla\Firefox\Profiles\39i6loor.default\extensions\{d51d388b-f5dc-471a-a1ce-5e2d671091c0}
  [2010-03-16 18:54:10 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:\Users\Marcin\AppData\Roaming\mozilla\Firefox\Profiles\39i6loor.default\extensions\cybersearch@cybernetnews.com
  [2010-10-03 11:51:11 | 000,002,564 | ---- | M] () -- C:\Users\Marcin\AppData\Roaming\Mozilla\FireFox\Profiles\39i6loor.default\searchplugins\askcom.xml
  [2009-10-08 22:51:09 | 000,002,171 | ---- | M] () -- C:\Users\Marcin\AppData\Roaming\Mozilla\FireFox\Profiles\39i6loor.default\searchplugins\bing.xml
  [2010-03-20 23:03:57 | 000,002,055 | ---- | M] () -- C:\Users\Marcin\AppData\Roaming\Mozilla\FireFox\Profiles\39i6loor.default\searchplugins\daemon-search.xml
  [2009-08-29 19:29:11 | 000,001,201 | ---- | M] () -- C:\Users\Marcin\AppData\Roaming\Mozilla\FireFox\Profiles\39i6loor.default\searchplugins\winamp-search.xml
  [2010-02-20 18:25:57 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:\Program Files\Mozilla Firefox\extensions
  [2010-07-13 23:00:03 | 000,002,767 | ---- | M] () -- C:\Program Files\Mozilla Firefox\searchplugins\allegro-pl.xml
  [2010-07-13 23:00:03 | 000,001,406 | ---- | M] () -- C:\Program Files\Mozilla Firefox\searchplugins\fbc-pl.xml
  [2010-07-13 23:00:03 | 000,000,917 | ---- | M] () -- C:\Program Files\Mozilla Firefox\searchplugins\merlin-pl.xml
  [2010-07-13 23:00:03 | 000,000,858 | ---- | M] () -- C:\Program Files\Mozilla Firefox\searchplugins\pwn-pl.xml
  [2010-07-13 23:00:03 | 000,001,183 | ---- | M] () -- C:\Program Files\Mozilla Firefox\searchplugins\wikipedia-pl.xml
  [2010-07-13 23:00:03 | 000,001,683 | ---- | M] () -- C:\Program Files\Mozilla Firefox\searchplugins\wp-pl.xml

  O1 HOSTS File: ([2009-10-23 20:37:25 | 000,000,761 | ---- | M]) - C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts
  O1 - Hosts: 127.0.0.1 localhost
  O1 - Hosts: ::1 localhost
  O2 - BHO: (PC Tools Browser Guard BHO) - {2A0F3D1B-0909-4FF4-B272-609CCE6054E7} - C:\Program Files\Spyware Doctor\BDT\PCTBrowserDefender.dll (Threat Expert Ltd.)
  O3 - HKLM\..\Toolbar: (PC Tools Browser Guard) - {472734EA-242A-422B-ADF8-83D1E48CC825} - C:\Program Files\Spyware Doctor\BDT\PCTBrowserDefender.dll (Threat Expert Ltd.)
  O3 - HKU\S-1-5-21-2118870150-3543658649-2451845084-1000\..\Toolbar\WebBrowser: (PC Tools Browser Guard) - {472734EA-242A-422B-ADF8-83D1E48CC825} - C:\Program Files\Spyware Doctor\BDT\PCTBrowserDefender.dll (Threat Expert Ltd.)
  O4 - HKLM..\Run: [ASUS Camera ScreenSaver] C:\Windows\ASScrProlog.exe ()
  O4 - HKLM..\Run: [ASUS Screen Saver Protector] C:\Windows\ASScrPro.exe ()
  O4 - HKLM..\Run: [ASUSTPE] C:\Windows\System32\ASUSTPE.exe (ASUS)
  O4 - HKLM..\Run: [egui ] C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe (ESET)
  O4 - HKLM..\Run: [ISTray] C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsTray.exe (PC Tools)
  O4 - HKLM..\Run: [RtHDVCpl] C:\Windows\RtHDVCpl.exe (Realtek Semiconductor)
  O6 - HKLM\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\control panel present
  O6 - HKLM\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\restrictions present
  O6 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer: NoDrives = 0
  O6 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\System: EnableLUA = 2
  O7 - HKU\.DEFAULT\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel present
  O7 - HKU\S-1-5-18\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel present
  O7 - HKU\S-1-5-19\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel present
  O7 - HKU\S-1-5-20\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel present
  O7 - HKU\S-1-5-21-2118870150-3543658649-2451845084-1000\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel present
  O7 - HKU\S-1-5-21-2118870150-3543658649-2451845084-1000\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer: NoDrives = 0
  O15 - HKU\S-1-5-21-2118870150-3543658649-2451845084-1000\..Trusted Domains: localhost ([]http in Local intranet)
  O15 - HKU\S-1-5-21-2118870150-3543658649-2451845084-1000\..Trusted Ranges: GD ([http] in Local intranet)
  O16 - DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0018-ABCDEFFEDCBA} http://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_18-windows-i586.cab (Java Plug-in 1.6.0_18)
  O16 - DPF: {CAFEEFAC-FFFF-FFFF-FFFF-ABCDEFFEDCBA} http://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_18-windows-i586.cab (Java Plug-in 1.6.0_18)
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\Parameters: DhcpNameServer = 192.168.0.1 10.7.7.2
  O18 - Protocol\Handler\skype4com {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\Program Files\Common Files\Skype\Skype4COM.dll (Skype Technologies)
  O18 - Protocol\Filter\application/octet-stream {1E66F26B-79EE-11D2-8710-00C04F79ED0D} - mscoree.dll (Microsoft Corporation)
  O18 - Protocol\Filter\application/x-complus {1E66F26B-79EE-11D2-8710-00C04F79ED0D} - mscoree.dll (Microsoft Corporation)
  O18 - Protocol\Filter\application/x-msdownload {1E66F26B-79EE-11D2-8710-00C04F79ED0D} - mscoree.dll (Microsoft Corporation)
  O20 - AppInit_DLLs: (C:\PROGRA~1\Google\GOOGLE~4\GOEC62~1.DLL) - C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktopNetwork3.dll (Google)
  O20 - HKLM Winlogon: Shell - (Explorer.exe) - C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)
  O24 - Desktop WallPaper: C:\Windows\Web\Wallpaper\img17.jpg
  O24 - Desktop BackupWallPaper: C:\Windows\Web\Wallpaper\img17.jpg
  O29 - HKLM SecurityProviders - (credssp.dll) - credssp.dll (Microsoft Corporation)
  O32 - HKLM CDRom: AutoRun - 1
  O32 - AutoRun File - [2006-09-18 22:43:36 | 000,000,024 | ---- | M] () - C:\autoexec.bat -- [ NTFS ]
  O32 - AutoRun File - [2009-10-23 20:42:07 | 000,000,000 | ---D | M] - C:\Autorun.inf -- [ NTFS ]
  O34 - HKLM BootExecute: (autocheck autochk *) - File not found
  O35 - HKLM\..comfile [open] -- "%1" %*
  O35 - HKLM\..exefile [open] -- "%1" %*
  O37 - HKLM\...com [@ = ComFile] -- "%1" %*
  O37 - HKLM\...exe [@ = exefile] -- "%1" %*

  ========== Files/Folders - Created Within 30 Days ==========

  [2010-11-24 20:15:15 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Users\Marcin\AppData\Roaming\Download Manager
  [2010-11-24 19:27:01 | 000,039,936 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\System32\WUDFCoinstaller.dll
  [2010-11-24 19:27:00 | 000,567,808 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\System32\WUDFx.dll
  [2010-11-24 19:27:00 | 000,162,304 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\System32\WUDFPlatform.dll
  [2010-11-24 16:46:41 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Users\Marcin\AppData\Roaming\PeerNetworking
  [2010-11-20 22:37:38 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Program Files\jv16 PowerTools 2010
  [2010-11-11 20:49:55 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Users\Marcin\Desktop\The.Fourth.Kind.2009
  [2010-10-31 13:15:32 | 000,018,816 | ---- | C] (Nokia) -- C:\Windows\System32\drivers\pccsmcfd.sys
  [2010-10-31 13:14:26 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Program Files\PC Connectivity Solution
  [2010-10-27 21:19:27 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Users\Marcin\Desktop\Frozen
  [2010-10-27 19:06:32 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Users\Marcin\Desktop\Istota
  [2010-10-27 15:55:43 | 001,696,256 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\System32\gameux.dll
  [2010-10-27 15:55:40 | 000,028,672 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\System32\Apphlpdm.dll
  [2010-10-27 15:55:36 | 004,240,384 | ---- | C] (Microsoft) -- C:\Windows\System32\GameUXLegacyGDFs.dll
  [2009-07-26 22:22:33 | 000,005,632 | ---- | C] ( ) -- C:\Windows\System32\drivers\kbfiltr.sys

  ========== Files - Modified Within 30 Days ==========

  [2010-11-25 10:51:00 | 000,000,464 | -H-- | M] () -- C:\Windows\tasks\User_Feed_Synchronization-{59EE38AC-9EAF-48E3-B663-006BE3C3CD70}.job
  [2010-11-25 10:44:11 | 000,000,972 | ---- | M] () -- C:\Windows\tasks\Google Software Updater.job
  [2010-11-25 09:50:27 | 000,003,616 | -H-- | M] () -- C:\Windows\System32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-2P-1.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
  [2010-11-25 09:50:27 | 000,003,616 | -H-- | M] () -- C:\Windows\System32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-2P-0.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
  [2010-11-25 09:29:05 | 000,045,056 | ---- | M] () -- C:\Windows\System32\acovcnt.exe
  [2010-11-25 09:28:35 | 000,067,584 | --S- | M] () -- C:\Windows\bootstat.dat
  [2010-11-24 20:15:46 | 015,436,502 | ---- | M] () -- C:\Users\Marcin\Documents\Audio_VISTA_070315.zip
  [2010-11-24 20:10:51 | 000,000,000 | -H-- | M] () -- C:\Windows\System32\drivers\Msft_User_PCCSWpdDriver_01_09_00.Wdf
  [2010-11-24 19:39:16 | 000,100,864 | ---- | M] () -- C:\Users\Marcin\AppData\Local\DCBC2A71-70D8-4DAN-EHR8-E0D61DEA3FDF.ini
  [2010-11-24 16:46:42 | 000,031,007 | ---- | M] () -- C:\Users\Marcin\AppData\Roaming\UserTile.png
  [2010-11-20 22:37:53 | 000,002,331 | ---- | M] () -- C:\Users\Marcin\Desktop\license.xbin
  [2010-11-20 22:37:48 | 000,001,689 | ---- | M] () -- C:\Users\Marcin\Desktop\jv16 PowerTools 2010.lnk
  [2010-11-14 12:56:31 | 000,687,864 | ---- | M] () -- C:\Windows\System32\perfh015.dat
  [2010-11-14 12:56:31 | 000,611,368 | ---- | M] () -- C:\Windows\System32\perfh009.dat
  [2010-11-14 12:56:31 | 000,137,260 | ---- | M] () -- C:\Windows\System32\perfc015.dat
  [2010-11-14 12:56:31 | 000,110,248 | ---- | M] () -- C:\Windows\System32\perfc009.dat
  [2010-10-31 13:20:08 | 000,001,895 | ---- | M] () -- C:\Users\Public\Desktop\Nokia Ovi Suite.lnk
  [2010-10-27 17:39:44 | 734,334,976 | ---- | M] () -- C:\Users\Marcin\Desktop\30.Days.of.Night.2007.PL.DVDRiP.XviD-M14CH0.(osloskop.net).avi

  ========== Files Created - No Company Name ==========

  [2010-11-24 20:15:27 | 015,436,502 | ---- | C] () -- C:\Users\Marcin\Documents\Audio_VISTA_070315.zip
  [2010-11-24 20:10:51 | 000,000,000 | -H-- | C] () -- C:\Windows\System32\drivers\Msft_User_PCCSWpdDriver_01_09_00.Wdf
  [2010-11-24 16:46:41 | 000,031,007 | ---- | C] () -- C:\Users\Marcin\AppData\Roaming\UserTile.png
  [2010-11-20 22:37:48 | 000,001,689 | ---- | C] () -- C:\Users\Marcin\Desktop\jv16 PowerTools 2010.lnk
  [2010-10-31 13:20:08 | 000,001,895 | ---- | C] () -- C:\Users\Public\Desktop\Nokia Ovi Suite.lnk
  [2010-09-24 18:52:29 | 000,002,432 | ---- | C] () -- C:\Users\Marcin\AppData\Local\TempqD4848.html
  [2010-09-24 18:52:29 | 000,002,089 | ---- | C] () -- C:\Users\Marcin\AppData\Local\TempUH4848.html
  [2010-09-22 17:55:19 | 000,002,432 | ---- | C] () -- C:\Users\Marcin\AppData\Local\TempHx3648.html
  [2010-09-22 17:55:19 | 000,002,089 | ---- | C] () -- C:\Users\Marcin\AppData\Local\Tempxp3648.html
  [2010-09-20 20:20:17 | 000,002,432 | ---- | C] () -- C:\Users\Marcin\AppData\Local\TempJz4176.html
  [2010-09-20 20:20:17 | 000,002,089 | ---- | C] () -- C:\Users\Marcin\AppData\Local\TempQp4176.html
  [2010-09-20 17:26:28 | 000,002,432 | ---- | C] () -- C:\Users\Marcin\AppData\Local\Temphc5620.html
  [2010-09-20 17:26:28 | 000,002,089 | ---- | C] () -- C:\Users\Marcin\AppData\Local\TempCK5620.html
  [2010-09-20 17:24:01 | 000,002,432 | ---- | C] () -- C:\Users\Marcin\AppData\Local\TempMB5944.html
  [2010-09-20 17:24:01 | 000,002,089 | ---- | C] () -- C:\Users\Marcin\AppData\Local\Tempvx5944.html
  [2010-09-04 16:56:19 | 000,002,432 | ---- | C] () -- C:\Users\Marcin\AppData\Local\TempBm2432.html
  [2010-09-04 16:56:19 | 000,002,089 | ---- | C] () -- C:\Users\Marcin\AppData\Local\Tempml2432.html
  [2010-09-01 16:32:25 | 000,002,432 | ---- | C] () -- C:\Users\Marcin\AppData\Local\TempEX1292.html
  [2010-08-29 08:58:00 | 000,002,432 | ---- | C] () -- C:\Users\Marcin\AppData\Local\Tempeh3496.html
  [2010-08-29 08:58:00 | 000,002,089 | ---- | C] () -- C:\Users\Marcin\AppData\Local\Tempgf3496.html
  [2010-08-28 15:50:15 | 000,002,432 | ---- | C] () -- C:\Users\Marcin\AppData\Local\Tempnw2100.html
  [2010-08-28 15:50:15 | 000,002,089 | ---- | C] () -- C:\Users\Marcin\AppData\Local\TempAT2100.html
  [2010-08-24 17:29:11 | 000,002,432 | ---- | C] () -- C:\Users\Marcin\AppData\Local\Tempno2432.html
  [2010-08-24 17:29:11 | 000,002,089 | ---- | C] () -- C:\Users\Marcin\AppData\Local\TempLO2432.html
  [2010-08-22 09:57:23 | 000,002,432 | ---- | C] () -- C:\Users\Marcin\AppData\Local\TempbD2284.html
  [2010-08-22 09:57:23 | 000,002,089 | ---- | C] () -- C:\Users\Marcin\AppData\Local\Tempyl2284.html
  [2010-08-18 20:00:54 | 000,002,432 | ---- | C] () -- C:\Users\Marcin\AppData\Local\Tempym2332.html
  [2010-08-18 20:00:54 | 000,002,089 | ---- | C] () -- C:\Users\Marcin\AppData\Local\TempFJ2332.html
  [2010-05-26 08:47:34 | 000,002,432 | ---- | C] () -- C:\Users\Marcin\AppData\Local\TempOQ3212.html
  [2010-05-26 08:47:34 | 000,002,089 | ---- | C] () -- C:\Users\Marcin\AppData\Local\TempVW3212.html
  [2010-05-16 09:00:58 | 000,002,432 | ---- | C] () -- C:\Users\Marcin\AppData\Local\TempzV2188.html
  [2010-05-16 09:00:58 | 000,002,089 | ---- | C] () -- C:\Users\Marcin\AppData\Local\TempbE2188.html
  [2010-05-15 16:56:40 | 000,002,432 | ---- | C] () -- C:\Users\Marcin\AppData\Local\Tempxk2780.html
  [2010-05-15 16:56:40 | 000,002,089 | ---- | C] () -- C:\Users\Marcin\AppData\Local\TempFy2780.html
  [2010-05-15 16:49:19 | 000,002,432 | ---- | C] () -- C:\Users\Marcin\AppData\Local\TempOY5320.html
  [2010-05-15 16:49:19 | 000,002,089 | ---- | C] () -- C:\Users\Marcin\AppData\Local\TempbN5320.html
  [2010-04-07 12:26:28 | 000,763,832 | ---- | C] () -- C:\Windows\BDTSupport.dll
  [2010-03-20 23:03:11 | 000,691,696 | ---- | C] () -- C:\Windows\System32\drivers\sptd.sys
  [2010-03-02 19:56:59 | 000,002,432 | ---- | C] () -- C:\Users\Marcin\AppData\Local\Tempkp2772.html
  [2010-03-02 19:56:59 | 000,002,089 | ---- | C] () -- C:\Users\Marcin\AppData\Local\Tempsf2772.html
  [2009-10-31 23:29:59 | 000,165,376 | ---- | C] () -- C:\Windows\System32\unrar.dll
  [2009-09-21 08:51:40 | 000,000,048 | ---- | C] () -- C:\Windows\wininit.ini
  [2009-09-19 10:41:45 | 000,000,680 | ---- | C] () -- C:\Users\Marcin\AppData\Local\d3d9caps.dat
  [2009-09-18 20:12:19 | 000,000,266 | RHS- | C] () -- C:\ProgramData\ntuser.pol
  [2009-08-29 21:24:21 | 000,034,308 | ---- | C] () -- C:\Windows\System32\BASSMOD.dll
  [2009-08-12 18:45:48 | 000,080,772 | ---- | C] () -- C:\Users\Marcin\AppData\Roaming\NMM-MetaData.db
  [2009-08-09 13:42:00 | 000,000,197 | ---- | C] () -- C:\Windows\ODBCINST.INI
  [2009-08-03 14:07:42 | 000,403,816 | ---- | C] () -- C:\Windows\System32\OGACheckControl.dll
  [2009-07-30 18:48:51 | 000,000,056 | -H-- | C] () -- C:\ProgramData\ezsidmv.dat
  [2009-07-30 15:43:08 | 000,100,864 | ---- | C] () -- C:\Users\Marcin\AppData\Local\DCBC2A71-70D8-4DAN-EHR8-E0D61DEA3FDF.ini
  [2009-07-28 18:17:19 | 000,117,248 | ---- | C] () -- C:\Windows\System32\EhStorAuthn.dll
  [2009-07-26 22:23:47 | 001,060,424 | ---- | C] () -- C:\Windows\System32\WdfCoInstaller01000.dll
  [2009-07-26 22:22:16 | 001,769,984 | ---- | C] () -- C:\Windows\System32\drivers\snp2uvc.sys
  [2009-07-26 22:22:16 | 000,028,160 | ---- | C] () -- C:\Windows\System32\drivers\sncduvc.sys
  [2009-07-26 21:54:18 | 000,012,288 | ---- | C] () -- C:\Windows\impborl.dll
  [2008-04-17 21:06:52 | 000,000,010 | ---- | C] () -- C:\Windows\System32\ABLKSR.ini
  [2006-11-02 11:25:44 | 000,159,744 | ---- | C] () -- C:\Windows\System32\atitmmxx.dll
  [2006-11-02 08:40:29 | 000,013,750 | ---- | C] () -- C:\Windows\System32\pacerprf.ini

  ========== LOP Check ==========

  [2010-03-21 09:19:14 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:\Users\Marcin\AppData\Roaming\Astroburn Lite
  [2009-11-14 19:20:20 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:\Users\Marcin\AppData\Roaming\Azureus
  [2010-10-23 20:29:51 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:\Users\Marcin\AppData\Roaming\BESTplayer
  [2009-07-30 20:11:52 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:\Users\Marcin\AppData\Roaming\com.adobe.mauby.4875E02D9FB21EE389F73B8D1702B320485DF8CE.1
  [2010-03-20 23:10:45 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:\Users\Marcin\AppData\Roaming\DAEMON Tools Lite
  [2009-10-06 15:51:36 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:\Users\Marcin\AppData\Roaming\DriverCure
  [2010-03-02 19:54:16 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:\Users\Marcin\AppData\Roaming\Gadu-Gadu 10
  [2010-01-18 10:00:46 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:\Users\Marcin\AppData\Roaming\GetRightToGo
  [2010-08-18 20:21:33 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:\Users\Marcin\AppData\Roaming\ipla
  [2009-10-17 20:16:39 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:\Users\Marcin\AppData\Roaming\Livestation
  [2009-10-17 20:16:39 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:\Users\Marcin\AppData\Roaming\Mchid
  [2010-08-14 21:51:09 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:\Users\Marcin\AppData\Roaming\Nokia
  [2009-07-29 16:04:16 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:\Users\Marcin\AppData\Roaming\Nowe Gadu-Gadu
  [2010-01-02 18:45:51 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:\Users\Marcin\AppData\Roaming\OpenFM
  [2009-09-09 19:32:26 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:\Users\Marcin\AppData\Roaming\Opera
  [2010-08-11 18:43:23 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:\Users\Marcin\AppData\Roaming\PC Suite
  [2010-11-24 16:46:41 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:\Users\Marcin\AppData\Roaming\PeerNetworking
  [2009-08-29 20:49:00 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:\Users\Marcin\AppData\Roaming\Registry Booster
  [2009-08-29 22:58:48 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:\Users\Marcin\AppData\Roaming\Uniblue
  [2010-11-24 21:15:47 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:\Users\Marcin\AppData\Roaming\uTorrent
  [2010-11-24 22:44:07 | 000,032,592 | ---- | M] () -- C:\Windows\Tasks\SCHEDLGU.TXT
  [2010-11-25 10:51:00 | 000,000,464 | -H-- | M] () -- C:\Windows\Tasks\User_Feed_Synchronization-{59EE38AC-9EAF-48E3-B663-006BE3C3CD70}.job

  ========== Purity Check ==========  ========== Alternate Data Streams ==========

  @Alternate Data Stream - 267 bytes -> C:\ProgramData\TEMP:DFC5A2B2
  @Alternate Data Stream - 118 bytes -> C:\ProgramData\TEMP:1D0E1028
  @Alternate Data Stream - 109 bytes -> C:\ProgramData\TEMP:A8ADE5D8
  @Alternate Data Stream - 105 bytes -> C:\ProgramData\TEMP:430C6D84

  < End of report >
 • #5
  Acorus 20
  Level 43  
  Nic tu specjanego nie widać.Uruchom OTL i w okno (Własne opcje skanowania/Script)wklej:

  Quote:
  :OTL

  DRV - File not found [Kernel | Auto | Stopped] -- C:\Program Files\Anti Trojan Elite\ATEPMon.sys -- (ATE_PROCMON)
  FF - prefs.js..browser.search.defaultengine: "Ask.com"
  FF - prefs.js..browser.search.defaultenginename: "Ask.com"
  FF - prefs.js..browser.search.order.1: "Ask.com"
  [2010-10-03 11:51:11 | 000,002,564 | ---- | M] () -- C:\Users\Marcin\AppData\Roaming\Mozilla\FireFox\Profiles\39i6loor.default\searchplugins\askcom.xml
  [2010-03-20 23:03:57 | 000,002,055 | ---- | M] () -- C:\Users\Marcin\AppData\Roaming\Mozilla\FireFox\Profiles\39i6loor.default\searchplugins\daemon-search.xml
  [2009-08-29 19:29:11 | 000,001,201 | ---- | M] () -- C:\Users\Marcin\AppData\Roaming\Mozilla\FireFox\Profiles\39i6loor.default\searchplugins\winamp-search.xml

  :Files

  C:\Users\Marcin\AppData\Local\Temp*.html

  :Commands
  [emptytemp]

  Kliknij w Wykonaj Skrypt.Zatwierdź restart komputera.Po czyszczeniu w OTL użyj opcji Sprzątanie.Przeskanuj jeszcze programem Malwarebytes Anti-Malware.
 • #7
  Acorus 20
  Level 43  
  Źle wkleiłeś log(bez dwókropków).Wykonaj jeszcze raz.
 • #8
  emarti
  Level 15  
  Nie bardzo rozumiem. Robiłem teraz na wszelkie sposoby. O jakie dwókropki chodzi?

  OK, teraz dało radę. Zapomniałem o tym [emptytemp] :| Dzięki. Wstawię raz jeszcze loga z OTL.

  Zastanawia mnie co może być przyczyną że komputer wolno się załącza i wolno wyłącza skoro w logach nie było nic ciekawego. Wyłączyłem w rozruchu wszystkie niepotrzebne programy. Ciekawi mnie ten czarny ekran z ikonką myszki by po jakimś czasie stopniowo odsłaniał się Windows.
 • #9
  Acorus 20
  Level 43  
  Wkleiłeś wszystko od :OTL do [emptytemp]?
 • #10
  jankolo
  R.I.P. Meritorious for the elektroda.pl
  emarti, prosiłem o coś. Poza tym logi masz wklejać jako załączniki a nie kombinować z zerową wielkością czcionki. Popraw niezwłocznie swoje posty.