Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

[stm32][przerwania]klawiatura matrycowa

26 Lis 2010 09:11 2400 4
 • Poziom 14  
  Witam. Muszę napisać funkcje obsługi klawiatury matrycowej. Niestety generuje mi się dodatkowe przerwanie podczas zmiany stanu wyprowadzeń pinów. Przerwania jest generowane gdy aktywuje ponownie przerwania.

  Cytat:

  void klawmat1(void)
  {
  GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOE, GPIO_PinSource0);
  EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line0;
  EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;
  EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Falling;
  EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = DISABLE;
  EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);

  GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOE, GPIO_PinSource1);
  EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line1;
  EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);

  GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOE, GPIO_PinSource2);
  EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line2;
  EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);


  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI0_IRQn;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = DISABLE;
  NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);

  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI1_IRQn;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = DISABLE;
  NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);

  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI2_IRQn;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = DISABLE;
  NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);

  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_2;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
  GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStructure);

  GPIO_ResetBits(GPIOE, GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_2);

  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3|GPIO_Pin_4|GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_6;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;
  GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStructure);
  GPIO_SetBits(GPIOE, GPIO_Pin_3|GPIO_Pin_4|GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_6);

  }

  void klawmat(void)
  {
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOE, ENABLE);
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_2;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;
  GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStructure);
  GPIO_SetBits(GPIOE, GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_2);

  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3|GPIO_Pin_4|GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_6;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
  GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStructure);

  GPIO_ResetBits(GPIOE, GPIO_Pin_3|GPIO_Pin_4|GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_6);

  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI0_IRQn;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);

  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI1_IRQn;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);

  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI2_IRQn;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);

  GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOE, GPIO_PinSource0);
  EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line0;
  EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;
  EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Falling;
  EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;
  EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);

  GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOE, GPIO_PinSource1);
  EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line1;
  EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);

  GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOE, GPIO_PinSource2);
  EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line2;
  EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);
  }

  Cytat:

  //ObsBuga przycisków
  void EXTI0_IRQHandler(void)
  {
  USART_SendData(USART3,'T');
  while(USART_GetFlagStatus(USART3, USART_FLAG_TXE) == RESET);
  USART_SendData(USART3,13);
  while(USART_GetFlagStatus(USART3, USART_FLAG_TXE) == RESET);

  klawmat1();
  USART_SendData(USART3,(GPIO_ReadInputData(GPIOE)>>3)&0xF);
  while(USART_GetFlagStatus(USART3, USART_FLAG_TXE) == RESET);
  USART_SendData(USART3,13);
  while(USART_GetFlagStatus(USART3, USART_FLAG_TXE) == RESET);
  EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line0);
  klawmat();
  }

  void EXTI1_IRQHandler(void)
  {
  USART_SendData(USART3,'D');
  while(USART_GetFlagStatus(USART3, USART_FLAG_TXE) == RESET);
  USART_SendData(USART3,13);
  while(USART_GetFlagStatus(USART3, USART_FLAG_TXE) == RESET);

  EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line1);

  }
  void EXTI2_IRQHandler(void)
  {
  USART_SendData(USART3,'P');
  while(USART_GetFlagStatus(USART3, USART_FLAG_TXE) == RESET);
  USART_SendData(USART3,13);
  while(USART_GetFlagStatus(USART3, USART_FLAG_TXE) == RESET);

  EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line2);
  }


  Po wyzwoleniu przerwania EXTI0_IRQHandler wykonuje się to przerwania oraz EXTI2_IRQHandler.

  Co robię źle?
 • Specjalista - Mikrokontrolery
  Skoro zerujesz ręcznie piny to czego się spodziewasz jeśli nie wyzwolenia przerwania od zbocza opadającego? Moduł EXTI działa niezależnie od tego czy ma włączone przerwania czy nie - jeśli są wyłączone to po prostu nic się nie wywoła, ale flagi zostaną sprawdzone. Jeśli włączysz przerwanie, a flaga była ustawiona, to przerwanie zostanie aktywowane najszybciej jak to możliwe.

  4\/3!!
 • Poziom 14  
  Byłem przekonany, że po wyłączeniu EXTI flagi sie nie zmieniają.
  Czyli muszę wyzerować flagę poleceniem EXTI_ClearFlag(EXTI_Line0)?
 • Pomocny post
  Specjalista - Mikrokontrolery
  Musisz wyzerować flagę, a czy zrobisz to normalnie czy przy użyciu tej bzdurnej biblioteki to już nie ma znaczenia.

  4\/3!!
 • Poziom 14  
  Dzięki Freeddie jesteś WIELKI