Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

[Java] wyszukiwanie binarne za pomocą klasy Collections

giermo 30 Lis 2010 00:42 1311 1
 • #1 30 Lis 2010 00:42
  giermo
  Poziom 1  

  Witam. Mam za zadanie zaimplementować w programie z danymi osób wyszukiwarkę, która będzie korzystała z wyszukiwania binarnego za pomocą metod klasy usługowej Collections. Próbowałem różnych sposobów, ale ciągle napotykam różne błędy. Jeśli ktoś mógłby pomóc w dodaniu takiej wyszukiwarki, byłbym bardzo wdzięczny.
  Kod mojego programu:

  Code:
  package DaneOsob;
  
  import java.awt.*;
  import java.lang.*;
  import java.util.*;
  import javax.swing.*;
  import javax.swing.event.ListSelectionEvent;
  import javax.swing.event.ListSelectionListener;
  import java.awt.event.*;
  import javax.swing.table.*;
  class Panel extends JPanel implements ListSelectionListener
  { JTable tabela;
    DefaultTableModel model;
    ArrayList <Dane1> dane;
    int wiersz;
    static ArrayList <Dane1> arraylist= new ArrayList<Dane1>();   public Panel(ArrayList <Dane1> v)
   {super();
    dane=v;
    final String[] columnNames = {"Nazwisko","Uwagi","Srednia"};
    model=new DefaultTableModel(columnNames,0);
    tabela= new JTable(model);
    model.addRow(new Vector<String>(3));
    tabela.setPreferredScrollableViewportSize(new Dimension(250,150));
    tabela.setSelectionMode(ListSelectionModel.SINGLE_SELECTION );
    ListSelectionModel selekcja = tabela.getSelectionModel();
    selekcja.addListSelectionListener(this);
    JScrollPane suwak = new JScrollPane(tabela);
    add(suwak);
    }

    public void valueChanged(ListSelectionEvent e)
     {
      if (e.getValueIsAdjusting()) return;
      ListSelectionModel lsm = (ListSelectionModel)e.getSource();
      if (!lsm.isSelectionEmpty())
        {wiersz = lsm.getMinSelectionIndex();
         System.out.println("Wiersz " + wiersz+ " jest wybrany.");
        }
      }

    public void wyswietl()
    {
        Iterator iterator = dane.iterator();
      model.setRowCount(0);
        int i=0;
      while(iterator.hasNext())
         { Dane1 t=(Dane1)iterator.next();
           Vector <String>vv=new Vector<String>(3);
           model.addRow(vv);
           model.setValueAt(t.Podaj_nazwisko(),i,0);
           model.setValueAt(t.Podaj_uwagi(),i,1);
           model.setValueAt(""+t.Podaj_srednia(),i,2);
           i++;
         }
       Vector <String>vv=new Vector<String>(3);
       model.addRow(vv);
    }

    public void obslugaactionPerformed()
     {if(tabela.isRowSelected(wiersz))
        {String nazwisko=(String)model.getValueAt(wiersz, 0);
         String uwagi=(String)model.getValueAt(wiersz, 1);
         String srednia=(String)model.getValueAt(wiersz, 2);
         if(nazwisko!=null&&uwagi!=null&&srednia!=null&&
          !nazwisko.equals("")&& !uwagi.equals("")
          &&!srednia.equals(""))
            {try
             {Float.parseFloat(srednia);
              Dane1 d=Dane1.Wstaw(nazwisko,uwagi, srednia);
              dane.add(d);
              Collections.sort(dane);
              wyswietl();
             }catch(NumberFormatException e)
              {JOptionPane.showMessageDialog(this,
                  "Wprowadz poprawną średnią");}
            }
         }
     }
   public void szukaj(){
       String s = JOptionPane.showInputDialog(null,"podaj nazwisko");
       
       
   }
   }


  class Okno extends JFrame implements ActionListener
  {
     //składniki interfesju graficznego użytkownika
     Panel  panel;
     JButton osobaOK ;
     JButton repaintOK ;
     JButton Szukaj ;
     JTextField szukaj;


     public Okno(ArrayList <Dane1>dane)
     {super("Dane osób");
      setSize(350,300);
      osobaOK=new JButton("Osoba OK");
      osobaOK.addActionListener(this);
      repaintOK=new JButton("Repaint OK");
      repaintOK.addActionListener(this);
      Szukaj=new JButton("Szukaj");
      Szukaj.addActionListener(this);
      szukaj=new JTextField("Wpisz nazwisko");
      szukaj.addActionListener(this);
      setDefaultLookAndFeelDecorated(true);
      setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
      panel = new Panel(dane);
      panel.setOpaque(true);
      panel.add(osobaOK);
      panel.add(repaintOK);
      panel.add(Szukaj);
      panel.add(szukaj);
      setContentPane(panel);
      setVisible(true);
    }     public void actionPerformed(ActionEvent evt)
      { Object zrodlo=evt.getSource();
        if (zrodlo==osobaOK)
           panel.obslugaactionPerformed();
        else
        if (zrodlo==Szukaj)
           panel.szukaj();
        else
        if (zrodlo==repaintOK)
           panel.wyswietl();
            //wywołanie funkcji odświeżającej zawartość tabeli
        repaint(); //i pokazanie jej na ekranie
       }
  }
   public class DaneOsob
    {    static ArrayList<Dane1> dane=new ArrayList<Dane1>(5);

   
     

       static  public void main(String arg[])
          {  DaneOsob baza = new  DaneOsob();
             Okno okno = new Okno(baza.dane);
             ArrayList <Dane1> arraylist= new ArrayList<Dane1>();
             Collections.sort(arraylist);
             

          }
  }


   class Dane1 implements Comparable <Dane1>
   { String nazwisko;
     float srednia;
     String uwagi;


     public  void Nadaj_nazwisko(String lan)
      { nazwisko=lan;}
     public String Podaj_nazwisko()
      { return nazwisko;}
     public  void Nadaj_uwagi(String lan)
      { uwagi=lan;}
     public String Podaj_uwagi()
       { return uwagi;}
     public  void Nadaj_srednia(float srednia_)
      { srednia=srednia_;}
    public float Podaj_srednia()
       {return srednia;}

    public static Dane1 Wstaw(String nazwisko_, String uwagi_, String srednia_)
        { Dane1 d=new Dane1();
          d.Nadaj_nazwisko(nazwisko_);
          d.Nadaj_srednia(Float.parseFloat(srednia_));
          d.Nadaj_uwagi(uwagi_);
          return d;
        }

  public String toString()
     {String napis="";
      napis+=" Nazwisko: "+nazwisko;
      napis+=" Srednia: "+srednia;
      napis+=" Uwagi: "+uwagi+"\n";
      return napis;
     }

    public boolean equals(Object o)
     { Dane1 d=(Dane1)o;
       return  nazwisko.equals(d.nazwisko)
               && srednia==d.srednia
               && uwagi.equals(d.uwagi);
     }

    public int hashCode() 
     {return nazwisko.hashCode()+(int)srednia+uwagi.hashCode();
      }
    public int compareTo(Dane1 o) /
     { return nazwisko.compareTo(o.nazwisko);
     }
   }

  0 1
 • #2 05 Gru 2010 15:27
  one_eddie
  Poziom 25  

  A jakie dokładnie problemy napotkałeś? Opisz jeden z nich to może znajdzie się osoba, która będzie Ci w stanie podpowiedziec.

  0