Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

[SAM7X][C]Problem z sprintf

august_a 05 Dec 2010 20:53 2088 26
Computer Controls
 • #1
  august_a
  Level 21  
  Witam,
  Mam problem z funkcją sprintf, mianowicie:
  używam tej funkcji do formatowania danych aby wyświetlić je na lcd.
  Funkcja (niby) działa dobrze, ale po pewnym czasie zaczyna wyświetlać jakieś śmieci poza wartościami które wyświetla

  np.
  wyświetla datę: 10/11/201016036
  zamiast: 10/11/2010 itd...

  Dam przykład funkcji jak jej używam:
  
  char message[32]; 
  
  
  
  
  				sprintf((char*)message,"Czas: %02d:%02d:%02d",
  						(ptDS1337.hours),
  						ptDS1337.minutes, ptDS1337.seconds);
  				GLCD_Text(1,1,message);     
  				sprintf((char*)message,"Data: %d/%d/20%d",
  						ptDS1337.date,
  						ptDS1337.month,
  						ptDS1337.year);


  Co może być powodem?
 • Computer Controls
 • #3
  august_a
  Level 21  
  Quote:
  Powodem może być to co zwykle - zbyt mały stos nie wyrównany do 8 - tylko pierwsze, tylko drugie, albo obydwa.


  To w jaki sposób najlepiej to rozwiązać??
 • #4
  gaskoin
  Level 38  
  Zwiększyć stos, wyrównać go do 8, lub i to i to
 • #5
  august_a
  Level 21  
  Przesyłam zawartość pliku .s

  //------------------------------------------------------------------------------
  //         Headers
  //------------------------------------------------------------------------------
  
  #include "board.h"
  
  //------------------------------------------------------------------------------
  //         Definitions
  //------------------------------------------------------------------------------
  
  #define IRQ_STACK_SIZE   8*3*4
  
  #define ARM_MODE_ABT     0x17
  #define ARM_MODE_FIQ     0x11
  #define ARM_MODE_IRQ     0x12
  #define ARM_MODE_SVC     0x13
  
  #define I_BIT            0x80
  #define F_BIT            0x40
  
  //------------------------------------------------------------------------------
  //         Startup routine
  //------------------------------------------------------------------------------
  
              .align      4
              .arm
          
  /* Exception vectors
   *******************/
              .section    .vectors, "a"
  
  resetVector:
          ldr     pc, =resetHandler       /* Reset */
  undefVector:
          b       undefVector             /* Undefined instruction */
  swiVector:
          b       swiVector               /* Software interrupt */
  prefetchAbortVector:
          b       prefetchAbortVector     /* Prefetch abort */
  dataAbortVector:
          b       dataAbortVector         /* Data abort */
  reservedVector:
          b       reservedVector          /* Reserved for future use */
  irqVector:
          b       irqHandler              /* Interrupt */
  fiqVector:
                                          /* Fast interrupt */
  //------------------------------------------------------------------------------
  /// Handles a fast interrupt request by branching to the address defined in the
  /// AIC.
  //------------------------------------------------------------------------------
  fiqHandler:
          b       fiqHandler
  	
  //------------------------------------------------------------------------------
  /// Handles incoming interrupt requests by branching to the corresponding
  /// handler, as defined in the AIC. Supports interrupt nesting.
  //------------------------------------------------------------------------------
  irqHandler:
  
  /* Save interrupt context on the stack to allow nesting */
          sub     lr, lr, #4
          stmfd   sp!, {lr}
          mrs     lr, SPSR
          stmfd   sp!, {r0, lr}
  
  /* Write in the IVR to support Protect Mode */
          ldr     lr, =AT91C_BASE_AIC
          ldr     r0, [r14, #AIC_IVR]
          str     lr, [r14, #AIC_IVR]
  
  /* Branch to interrupt handler in Supervisor mode */
          msr     CPSR_c, #ARM_MODE_SVC
          stmfd   sp!, {r1-r3, r4, r12, lr}
          mov     lr, pc
          bx      r0
          ldmia   sp!, {r1-r3, r4, r12, lr}
          msr     CPSR_c, #ARM_MODE_IRQ | I_BIT
  
  /* Acknowledge interrupt */
          ldr     lr, =AT91C_BASE_AIC
          str     lr, [r14, #AIC_EOICR]
  
  /* Restore interrupt context and branch back to calling code */
          ldmia   sp!, {r0, lr}
          msr     SPSR_cxsf, lr
          ldmia   sp!, {pc}^
  
  //------------------------------------------------------------------------------
  /// Initializes the chip and branches to the main() function.
  //------------------------------------------------------------------------------
              .section    .text
              .global     entry
  
  entry:
  resetHandler:
  
  /* Dummy access to the .vectors section so it does not get optimized */
          ldr     r0, =resetVector
  
  /* Set pc to actual code location (i.e. not in remap zone) */
  	    ldr     pc, =1f
  
  /* Perform low-level initialization of the chip using LowLevelInit() */
  1:
          ldr     r4, =_sstack
          mov     sp, r4
  	    ldr     r0, =LowLevelInit
          mov     lr, pc
          bx      r0
  
  /* Initialize the relocate segment */
  
          ldr     r0, =_efixed
          ldr     r1, =_srelocate
          ldr     r2, =_erelocate
  1:
          cmp     r1, r2
          ldrcc   r3, [r0], #4
          strcc   r3, [r1], #4
          bcc     1b
  
  /* Clear the zero segment */
  	    ldr     r0, =_szero
          ldr     r1, =_ezero
          mov     r2, #0
  1:
          cmp     r0, r1
          strcc   r2, [r0], #4
          bcc     1b
  
  /* Setup stacks
   **************/
  /* IRQ mode */
          msr     CPSR_c, #ARM_MODE_IRQ | I_BIT | F_BIT
          mov     sp, r4
          sub     r4, r4, #IRQ_STACK_SIZE
  
  /* Supervisor mode (interrupts enabled) */
          msr     CPSR_c, #ARM_MODE_SVC | F_BIT
          mov     sp, r4
  
  /* Branch to main()
   ******************/
          ldr     r0, =main
          mov     lr, pc
          bx      r0
  
  /* Loop indefinitely when program is finished */
  1:
          b       1b
  
  


  Tak mam teraz.
 • Computer Controls
 • #7
  august_a
  Level 21  
  /*------------------------------------------------------------------------------
   *      Linker script for running in internal Flash on the AT91SAM7X512.
   *----------------------------------------------------------------------------*/
  
  OUTPUT_FORMAT("elf32-littlearm", "elf32-littlearm", "elf32-littlearm")
  OUTPUT_ARCH(arm)
  ENTRY(entry)
  
  MEMORY
  {
      sram (W!RX) : ORIGIN = 0x200000, LENGTH = 0x20000
      flash (RX) : ORIGIN = 0x100000, LENGTH = 0x80000
  }
  
  SECTIONS
  {  
      .fixed :
      {
          . = ALIGN(4);
          _sfixed = .;
          *(.text*)
          *(.rodata*)
          . = ALIGN(4);
          _efixed = .;
      } >flash
  
      .relocate : AT (_efixed)
      {
          . = ALIGN(4);
          _srelocate = .;
          *(.vectors)
          *(.ramfunc)
          *(.data)
          . = ALIGN(4);
          _erelocate = .;
      } >sram
  
      .bss (NOLOAD) : {
          _szero = .;
          *(.bss)
          . = ALIGN(4);
          _ezero = .;
      } >sram
      
      _sstack = 0x220000;
  }
  end = .;


  A to jest mój skrypt linkera.
 • #8
  Freddie Chopin
  MCUs specialist
  No dobra, stos jest wyrównany i ten dla głównego programu jest "dosyć" spory. Teraz tylko powiedz jeszcze czy funkcje tą wywołujesz w przerwaniu czy w programie głównym, no i czy masz przerwania, a jeśli tak, to czy aby na pewno 96 bajtów na ich stos jest wystarczające...

  4\/3!!
 • #9
  august_a
  Level 21  
  Funkcja jest wyświetlana w pętli głównej.
  Ogólnie z przerwań korzystam: dla obsługi encodera, PIT, EMAC.
 • #10
  Freddie Chopin
  MCUs specialist
  No to zwiększ stos, bo 96 bajtów to tyle co nic dla takiego układu, a jeszcze masz przerwania zagnieżdżone. Mając 128kB pamięci SRAM naprawdę nie ma sensu się ograniczać w tej ważnej kwestii. Pamiętaj, żeby wielkość ta byłą podzielna przez 8.

  4\/3!!
 • #11
  august_a
  Level 21  
  Zwiększyłem stos dla przerwań
  #define IRQ_STACK_SIZE   8*32
  
  i nadal wywala jakieś śmieci.

  Jak mogę zwiększyć stos dla programu głównego?
 • #12
  Freddie Chopin
  MCUs specialist
  Stos dla programu głównego jest w Twojej konfiguracji całą resztą pamięci. Używasz dynamicznej alokacji? No a poza tym to zwiększyłeś go ledwo dwukrotnie - masz przecież 128kB pamięci - możesz na ten cel spokojnie wywalić kilka kilobajtów, a nie nędzne 256B - zwłaszcza gdy szukasz błędów.

  Ta zmienna do której zapisujesz ciąg znaków jest automatyczna czy statyczna? Spróbuj "odwrotnie" - zobaczysz czy coś to da.

  No i zawsze możesz załapać uproszczoną wersję sprintfa z mojej stronki - definitywnie mniejszą niż ten potwór z newliba.

  4\/3!!
 • #13
  gaskoin
  Level 38  
  aleś zwiększył :) weź tam wpakuj z kilobajt chociaż
 • #14
  august_a
  Level 21  
  Stos zwiększałem do 64k, i nadal nic nie pomogło. Zauważyłem jeszcze jedno. Czasami program główny się wiesza, ale przerwania działają.
 • #15
  directx11
  Level 17  
  A może to nie problem przerwań czy stosu a po prostu wystarczy dodać "\n" na końcu stringu podczas formatowania? I równocześnie wyczyścić bufor za pomocą memset() przed formatowaniem? Nie wiem do końca jak to jest w przypadku jednoukładowych (implementacja sprintf), ale praktyka tutaj powinna być chyba podobna do tej z PC?
 • #17
  directx11
  Level 17  
  Zależy jak wygląda procka do wyświetlania danych. Może akurat leci po znakach i czeka na koniec stringu w postaci "\n"? Bufor jest 32 znakowy jak widać z kawałka kodu, data nie obejmuje wszystkiego, więc może pojawiają się śmieci na końcu? No chyba, że ta implementacja sprintfa faktycznie sobie z tym radzi z automatu, ale to trzeba by zobaczyć w źródłach.
 • #18
  Freddie Chopin
  MCUs specialist
  Żaden printf() czy sprintf() nigdy nie czeka na koniec ciągu w postaci '\n' - co najwyżej na PC w printf() buforowanie może przytrzymać ciąg wyjściowy aż do otrzymania pełnej linii, ale to raczej nie printf(), tylko funkcje systemu operacyjnego.

  4\/3!!
 • #19
  directx11
  Level 17  
  Nie napisałem, że sprintf czeka, tylko funkcja do wyświetlania znaków - to chyba mała różnica? sprintf z tego co widać działa, tylko coś, co ten string pokazuje nie bardzo sobie radzi. Dobrze by było wiedzieć co.
 • #20
  User removed account
  User removed account  
 • #21
  august_a
  Level 21  
  Ponieważ ten sam wyświetlacz i tą samą bibliotekę używałem do AVR i wszystko śmigało.
 • #22
  User removed account
  User removed account  
 • #23
  nsvinc
  Level 35  
  O co wojna?
  IMHO uzywanie sprintfa w pokazany sposób to igranie z ogniem, w szczególności wtedy, jak ktos sprawia wrażenie że nie wie co robi.
  Brak zera w "message" po wykonaniu sprintfa (powody: za mala tablica, za maly stos, ...) skonczy sie tym, że funkcja przeszukująca tablicę wynikową będzie gonić znak po znaku DO ZERA, a gdzie ono jest, to hgw...:]

  Ja uzywam przerobionego printfa, ktory "printuje na wyswietlacz", i zero problemów. A jeśli nie chce się używać ciężkich funkcji, można użyc kilku funkcji prostych typu lcdstr, lcdint, lcdchar, lcd.... i poskladac z nich finalny napis.

  Do autora tematu:
  Sprawdź debuggerem co znajduje sie w tablicy "message" po wykonaniu sprintfa. Powinienes widziec tekst zakonczony ZEREM (null, #0 ). Jeśli w tej tablicy nie ma zera, nie masz co liczyć na prawidłowe wyświetlenie tego...
 • #24
  nenpa8lo
  Level 17  
  Sporo ludzi zapomina ze w mikroprocesorach zadeklarowanie bufora[8] oznacza dlugosc 8 i kropka. W PC system operacyjny zawsze doda \0 za osmym znakiem, co moze sugerowac ze bufor ma 9 znakow. Pisze bo sam przy przejsciu lata temu sie na to nadzialem :)
 • #25
  nsvinc
  Level 35  
  What?!

  Śmiesz twierdzić, że char tablica[8] na PC ma wielkosc 9 bajtow a na nie-PC juz 8?
  To jest chyba troche niezgodne z standardem....
 • #26
  directx11
  Level 17  
  nenpa8lo wrote:
  Sporo ludzi zapomina ze w mikroprocesorach zadeklarowanie bufora[8] oznacza dlugosc 8 i kropka. W PC system operacyjny zawsze doda \0 za osmym znakiem, co moze sugerowac ze bufor ma 9 znakow. Pisze bo sam przy przejsciu lata temu sie na to nadzialem :)


  A skąd kolego takie coś "wytrzasnąłeś"...
 • #27
  nenpa8lo
  Level 17  
  cofam glupote ktora palnolem :) Wlasnie przetestowalem i macie racje. A ja pamietam jak lata temu babka mowila ze jak zadeklarujesz bufor na PC to OS wstawi ci automatycznie \0 na koncu....