Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

[C]Skracanie czasu wykonywania programu

11 Gru 2010 12:44 1644 5
 • Poziom 8  
  Kurcze mam kody, które myślę, że działają prawidłowo, ale na spoju wyskakuje mi: "przekroczono limit czasu". Czy ktoś mógłby mi pomóc skrócić czas wykonywania poniższych programów?

  Kalkulator ułamków:
  Code:

  #include <stdio.h>
  #include <string.h>


  int NWD(int x, int y)
  {
      int i;
      if (x>y)
      {
      for(i=y;i>1;i--)
      {
          if ((y%i==0) && (x%i==0))
          {
              break;
          }
      }
      return i < 0 ? -i : i;
      }
      else if (x<y)
      {
          for(i=x;i>1;i--)
          {
              if ((y%i==0) && (x%i==0))
              {
                  break;
              }
          }
      return i < 0 ? -i : i;
      }
      else
      {
           return x;
      }
  }
  int main()
  {
      int a,b,c,d,i,tmp,mian;
      char znak,znak1;
      char operacja[3];
      while(scanf("%d%c%d %s %d%c%d",&a,&znak,&b,operacja,&c,&znak1,&d)==7)
      {
     
          switch(operacja[0])
          {
          if ((b!=0) && (d!=0))
          {
              case '+':
                        {
                            tmp = (a*d)+(c*b);
                            mian = b*d;
                            i = NWD(tmp,mian);
                            printf("%d/%d\n",tmp/i,mian/i);
                        }
              break;

              case '-':
                        {
                            tmp = (a*d)-(c*b);
                            mian = b*d;
                            i = NWD(tmp,mian);
                            printf("%d/%d\n",tmp/i,mian/i);
                        }
              break;
             
              case '*':
                        {
                            tmp = a*c;
                            mian = b*d;
                            i = NWD (tmp,mian);
                            printf("%d/%d\n",tmp/i,mian/i);
                        }
              break;
          }
              case '/': if ((b!=0) && (c!=0))
                        {
                            tmp = a*d;
                            mian = b*c;
                            i = NWD (tmp,mian);
                            printf("%d/%d\n",tmp/i,mian/i);
                        }
                        else if ((b!=d) && (b!=0) && (d!=0))
              break;
          }
      }
      return 0;
  }  Tłumacz:
  Code:

  #include <stdio.h>

  int rown(const char *w1, const char *w2)
  {
    int i;
    int wyn;
   
    wyn = 1;
    i = -1;
    do
    {
      i++;
      if (w1[ i ] != w2[ i ])
     {
       wyn = 0;
       break;
     }
    } while (w1[ i ] != 0 && w2[ i ] != 0);
    return wyn;
  }

  int main(int argc, char **argv)
  {
    char w1[ 21 ], w2[ 21 ];
    char jezykzr_dane[ 5000 * 21 ], jezykcel_dane[ 5000 * 21 ];
    char *jezykzr[ 5000 ], *jezykcel[ 5000 ];
    char *zr, *cel, *liniaptr, *tlum;
    int licz, i, j;
    char linia[ 2100 ], wyraz[ 100 ];
   
    licz = 0;
    zr = jezykzr_dane;
    cel = jezykcel_dane;
   
    while(gets(linia))
    {
      if (!linia[ 0 ])
       break;
      
      if (sscanf(linia, "%s %s", w1, w2) != 2)
       break;
     jezykzr[ licz ] = zr;
     jezykcel[ licz ] = cel;
     for(i = 0; w1[ i ] != 0 && i < 20; i++)
       *(zr++) = w1[ i ];
     *(zr++) = 0;
     for(i = 0; w2[ i ] != 0 && i < 20; i++)
       *(cel++) = w2[ i ];
     *(cel++) = 0;
     licz++;
    }
   
    while(gets(linia))
    {
     liniaptr = linia;
     while (*liniaptr)
     {
         if (*liniaptr < 'a' || *liniaptr > 'z')
        {
          printf("%c", *(liniaptr++));
          continue;
        }
        
        i = 0;
        while(*liniaptr >= 'a' && *liniaptr <= 'z')
        {
          wyraz[ i++ ] = *(liniaptr++);
        }
        wyraz[ i ] = 0;
        
        tlum = wyraz;
        for(j = 0; j < licz; j++)
        {
          if (rown(wyraz, jezykzr[ j ]))
          {
           tlum = jezykcel[ j ];
           break;
          }
        }
        printf(tlum);
      }
      printf("\n");
    }
  }

  Darmowe szkolenie: Ethernet w przemyśle dziś i jutro. Zarejestruj się za darmo.
 • Poziom 42  
  Upewnij się przede wszystkim czy opcje kompilacji umożliwiają zadziałanie optymalizatora kodu (czyli generalnie czy jest to tzw kompilacja release).
  Po drugie, jeśli funkcja NWD faktycznie liczy NWD to jakiś złożony ten algorytm. Przyjrzyj się choćby temu: http://cpp.koderzy.pl/art6-1/Obliczanie_NWD.php
  Możesz opisać słowami działanie drugiego programu?
 • Poziom 23  
  NWD jest ciekawe, dzieli każdą liczbę przez taką samą zmienną aż znajdzie wspólną :) dla przykładu (136,26) będzie sobie dzielił przez 26,25,24 ... 2, mnie bardziej interesuje przypadek w którym
  Code:
  for(i=y;i>1;i--)
  
      {
          if ((y%i==0) && (x%i==0))
          {
              break;
          }
      }
      return i < 0 ? -i : i;


  i < 0 przy pętli for( ; i>1 ; ) zwróci -i ... pewnie chodzi o ujemne więc proszę sprawdzić NWD(-4,-12), 12? nie sądzę.
 • Poziom 8  
  Dżyszla napisał:
  Upewnij się przede wszystkim czy opcje kompilacji umożliwiają zadziałanie optymalizatora kodu (czyli generalnie czy jest to tzw kompilacja release).
  Po drugie, jeśli funkcja NWD faktycznie liczy NWD to jakiś złożony ten algorytm. Przyjrzyj się choćby temu: http://cpp.koderzy.pl/art6-1/Obliczanie_NWD.php
  Możesz opisać słowami działanie drugiego programu?


  spoj korzysta z gcc 4.3.2

  A drugi program to "mechaniczny tłumacz"

  Code:

  Napisz program, który wyraz po wyrazie tłumaczy tekst napisany w jednym języku na drugi język.

  Wejście

  Na wejście programu podany zostanie słownik oraz tekst do przetłumaczenia składający się z wyrazów (wyraz = ciąg małych liter), spacji, znaku nowej linii i znaków interpunkcyjnych. Słownik składa się z par postaci w t, gdzie w jest wyrazem w pierwszym języku, a t jego tłumaczeniem na drugi język. Wyrazy w parze zostaną rozdzielone spacją, a poszczególne pary znakiem nowej linii. Pomiędzy słownikiem, a tekstem do przetłumaczenia znajduje się pojedyńcza pusta linia. Można przyjąć, że żaden z wyrazów nie ma więcej niż 20 znaków, a słownik zawiera co najwyżej 5.000 par.

  Wyjście

  Na wyjściu programu ma się pojawić tłumaczenie tekstu, który został wczytany z wejścia. Przetłumaczyć należy tylko te wyrazy, które znajdują się w słowniku. Wyrazy, których tam nie ma, odstępy, znaki interpunkcyjne itd. należy przepisać nie zmieniając ich.

  Przykład

  Wejście:

      zdanie sentence
      jest is
      bardzo very

      to jest bardzo proste zdanie.

  Wyjście:

      to is very proste sentence.

 • Poziom 42  
  Miałeś opisać algorytm realizujący zadanie ;) Ale już zasugeruję, abyś pomyślał o tworzeniu słownika w sposób alfabetyczny i zastosował wyszukiwanie binarne, albo utwórz drzewo tłumaczeń z podziałem na litery - przemieszczanie się po drzewie wgłąb doprowadzało by do liścia, który zawierałby tłumaczenie (albo i nie).
 • Poziom 32  
  Podpowiem. Metoda bisekcji skróci czas wykonywania zdecydowanie teoretycznie przy tych załozeniach 192 razy szybciej.