Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Search our partners

Find the latest content on electronic components. Datasheets.com
Elektroda.pl
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

[Atmega8] BASCOM, Termostat, Prośba o sprawdzenie kodu

Vix 14 Dec 2010 17:41 1077 0
 • #1
  Vix
  Level 21  
  Witam.

  Proszę o przejrzenie kodu i uwagi.
  Zasada działania urządzenia jest prosta. Pomiar temperatury z pieca z centralnego, porównanie , ja ze zmienna alarmową, jeśli się zgadza to sygnał buzera co 250 ms.
  4 przyciski:
  1 - pozwala zwiększyć zmienna alarmową
  2 - pozwala zmniejszyć zmienna alarmową
  3- wyłącza buzer
  4- po naciśnięciu jeśli załączy się alarm, wywołuje przerwę 10min w jego działaniu przy pomocy timer0 po czym jeśli temperatura dalej jest alarmowa uruchamia buzer ponownie.


  Quote:
  $regfile = "m8def.dat"
  $crystal = 8000000
  Config Lcd = 16 * 2
  Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.3 , Db5 = Portb.2 , Db6 = Portb.1 , Db7 = Portb.0 , E = Portb.4 , Rs = Portb.5
  Config 1wire = Portc.0
  Config Portd = &B00000001
  Portd = &B11111110

  '*****************konfiguracja tajmera
  Config Timer0 = Timer , Prescale = 256
  On Timer0 Od1s
  Dim Licz8ms As Byte
  Enable Interrupts
  Enable Timer0
  Load Timer0 = 250
  ' ****************zmienne i procedury
  Dim Czas As Word
  Dim Lsb As Byte
  Dim Msb As Byte
  Dim Tempstr As String * 5
  Dim Temp As Single
  Dim Tempa As Integer
  Dim Minus As Bit
  Dim Bukl As Bit
  Dim Temal As Single
  Temal = 30

  Declare Sub Odcztemp
  Declare Sub Wb

  '******************************************* przypisanie przyjaznych nazw

  Buzzer Alias Pind.0
  Onoff Alias Pind.1
  Przp Alias Pind.2
  Przm Alias Pind.3
  Wk Alias Pind.4
  Wylb Alias Pind.5  ' definicja znaku stopnia '
  Deflcdchar 0 , 7 , 5 , 7 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32
  ' ****************************poczatke glownej petli
  Do

  Cls
  Call Odcztemp

  ' If Bukl = 0 Then

  If Minus = 0 Then
  'wyświetla temperatury dodatnie
  Lcd "Temp. Ak."
  Locate 1 , 15
  Lcd Tempstr ; Chr(0) ; "C"
  Else
  'wyświetla temperatury ujemne
  Lcd "Temp. Ak."
  Locate 1 , 15
  Lcd Tempstr ; Chr(0) ; "C"
  End If

  'End If

  Lowerline
  Lcd "Temp. Al." ;
  Locate 2 , 11
  Lcd Temal
  Locate 2 , 15
  Lcd Chr(0) ; "C"

  'kod buzzera ON OFF
  If Onoff = 0 Then
  Waitms 5 ' tu 50
  Toggle Wk
  Do
  Loop Until Onoff = 1
  Cls
  If Wk = 1 Then
  Lcd "Sygal alarmu"
  Lowerline
  Lcd "Wylaczony"
  Else
  Lcd "Sygal alarmu"
  Lowerline
  Lcd "Wlaczony"

  End If
  End If

  'kod przycisku plus
  If Przp = 0 Then
  Waitms 5 ' tu 50
  Do
  Loop Until Przp = 1
  Incr Temal
  End If

  'kod przycisku minus
  If Przm = 0 Then
  Waitms 5 ' tu 50
  Do
  Loop Until Przm = 1
  Decr Temal
  End If  ' Kod Alarmowania
  If Temal >= Temp And Wk = 1 Then ' sprawdza czy temper alarmowania spelnia warunek i czy buzer jest zalaczony
  Set Buzzer
  Waitms 250 'zalączam buzer w każdym takcie na przemiennie co 250ms
  Reset Buzzer
  Waitms 250 '
  Set Buzzer
  End If

  'wyłaczenie buzera na 10 min
  If Wylb = 0 Then
  Waitms 50
  Call Wb
  End If


  Loop


  End
  '***************************koniec głownej petli


  Sub Odcztemp
  1wreset 'reset magistrali 1-Wire
  1wwrite &HCC 'opuszczenie zapisu numeru ID
  1wwrite &H44 'start pomiaru temperatury
  Waitms 1
  ' tu powinno byc 750 opóźnienie na czas pomiaru
  1wreset 'reset magistrali 1-Wire
  1wwrite &HCC 'opuszczenie zapisu numeru ID
  1wwrite &HBE 'komenda odczytu zmierzonej

  Lsb = 1wread():
  Msb = 1wread():

  1wreset

  Reset Bukl
  Reset Minus

  If Err = 0 Then
  Tempa = Msb * 256
  Tempa = Tempa + Lsb

  If Msb.7 = 0 Then
  Temp = Tempa / 16
  Else
  Set Minus
  Tempa = Not Tempa
  Tempa = Tempa + 1
  Temp = Tempa / 16

  End If

  Tempstr = Fusing(temp , "###.##") 'formatowanie do postaci 000.00
  Else

  Set Bukl

  End If

  End Sub

  Sub Wb

  Od1s:

  Toggle Wk
  Load Timer0 = 250 ' zaczynamy od 250
  Incr Licz8ms ' zwiększam o 1 po każdym przepełnieniu
  If Licz8ms = 125 Then ' jesli 125 przepełnień zeruje zmienna licz8ms a zwiększam zmienna czas o 1 az do 600 (10 min) wtedy aktywuje buzer
  Licz8ms = 0
  Incr Czas
  If Czas = 600 Then
  Toggle Wk
  Czas = 0
  End If
  End If
  End If

  End Sub Wb