Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Search our partners

Find the latest content on electronic components. Datasheets.com
Elektroda.pl
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

[Attiny2313]+DS18B20[Bascom] Termometr i ujemna temperatura.

Manio95 18 Dec 2010 17:11 6148 13
 • #1
  Manio95
  Level 21  
  Witam.
  Składam sobie zegar z termometrem na Attiny2313 i DS18B20 lecz mam problem z ujemną temperaturą. Do odczytu temperatury używam programu kolegi "Elektrooonik" ponieważ zajmuje najmniej kodu co jest tu dla mnie ważne i z 1-Wire styczność mam pierwszy raz więc wpierw wolę mieć jakiś przykład.
  Program Oryginalny do pomiaru temperatury wygląda tak:

  Code:
  Config Portb = Output
  
  Config Portd = Output
  Portb = 255
  Portd = 127
  Dim Zmienna As Byte
  Dim Liczba As Byte
  Dim Jednosci As Byte
  Dim Dziesiatki As Byte
  Dim Temp As Byte
  Dim 1cyfra As Byte
  Dim 2cyfra As Byte
  Dim A As Byte
  Dim Odczyt(2) As Byte
  Dim T As Integer
  Portd.0 = 1
  Portd.1 = 0

  Config 1wire = Portd.0
  Liczba = 77

  Do
     1wreset : 1wwrite &HCC : 1wwrite &HBE                    'polecenie odczytu DS18x20
     Odczyt(1) = 1wread(2)                                    'odczytaj dwa pierwsze bajty - temperaturę
     T = Odczyt(2)                                            '          starszy bajt temperatury
     Shift T , Left , 8                                       'przesuń w lewo o 8 miejsc
     T = T + Odczyt(1)                                        'w zmiennej Integer jest dziwna "ułamkowa" wartość
     Shift T , Right , 4                                      'zamiast dzielić przez 16 przesuń w prawo
   '   Shift T , Right , 1       'dla kostek DS18S20, DS1820 przesuń o 1 bit

       1wreset                                                '   dopiero teraz daj polecenie konwersji:
       1wwrite &HCC                                           'polecenie SKIP ROM, bo pojedyncza kostka
       1wwrite &H44                                           '   dokonaj konwersji - zmierz temperaturę
                                                   'po cyklu pracy poczekaj
                                                   Liczba = T
                                                   Gosub Wyswietlanie
  Loop

  Wyswietlanie:
  Portd.1 = 1
  Gosub Oblicz
  For A = 0 To 125
  Dziesiatki:
  If Dziesiatki = 0 Then
  Portd.6 = 1
  Goto Jednosci
  End If
  Portb = 1cyfra
  Portd.6 = 0
  Waitms 3
  Jednosci:
  Portb = 2cyfra
  Portd.6 = 1
  Portb.0 = 0
  Waitms 3
  Next A
  A = 0
  Portd.1 = 0
  Return


  Oblicz:
  Temp = Makebcd(liczba)
  Jednosci = Temp And &B00001111
  Shift Temp , Right , 4
  Dziesiatki = Temp

  1cyfra = Lookup(dziesiatki , Tabela)
  2cyfra = Lookup(jednosci , Tabela)

  'Dziesiatki = Liczba / 10
  'Jednosci = Dziesiatki * 10
  'Jednosci = Liczba - jednosci

  Return


  End
  Tabela:
  Data 3 , 111 , 133 , 37 , 105 , 49 , 17 , 99 , 1 , 33

  Ten program odczytuje od 0 do 99st C a ja potrzebuję również ujemnych temperatur przy czym kod musi zajmować jak najmniej miejsca.
  Próbowałem już kilkadziesiąt różnych sposobów ale nic to nie dało.
  Obsługa wyświetlacza musi zostać taka gdyż oba timery mam zajęte.
  Proszę o szybką pomoc i z góry dziękuję.
  [28-30.06.2022, targi] PowerUP EXPO 2022 - zasilanie w elektronice. Zarejestruj się za darmo
 • #2
  piotrva
  VIP Meritorious for electroda.pl
  Code:

  $regfile = "m8def.DAT"                                      'deklaracja procesora, w tym wypadku Atmega8
  $crystal = 1000000                                          'deklaracja cześtotlwiości pracy (wew oscylator 1MHz w zupełności wystarcza)
  'Deklaracja portów od wyświetlacza LCD
  Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.0 , Db5 = Portb.1 , Db6 = Portb.2 , Db7 = Portb.3 , E = Portb.4 , Rs = Portb.5

  Config Lcd = 16 * 2                                         'ustawiamy typ wyświetlacza (soft jest dostosowany do pracy z wyświetlaczem 2x20, przy pracy z innym wyświetlaczem trzeba będzie skorygować wyświetlanie znaków)

  '*************************************WAŻNE**********************************************
  'Pamiętać o podłączeniu rezystora podciągającego o wartości 4.7kohm między linią DQ a VCC
  Config 1wire = Portd.5                                      'deklaracja portu na którym będą podpięte DS18b20

  Dim I1 As Integer , Ss As String * 6
  Dim I2 As Integer
  Dim I3 As Integer
  Dim I4 As Integer

  Dim Dsid1(8) As Byte
  Dim Dsid2(8) As Byte
  Dim Dsid3(8) As Byte
  Dim Dsid4(8) As Byte
  Dim B As Byte                                               'deklaracja zmiennej do odczytu kodów ID
  Dim W As Byte                                               'deklaracja zmiennej do odczytu ilośc czujników

  Deflcdchar 0 , 8 , 20 , 11 , 4 , 4 , 4 , 3 , 32             'znak stopnia Celsjusza
  Deflcdchar 1 , 4 , 21 , 14 , 27 , 14 , 21 , 4 , 32          'znak zewnętrzna
  Deflcdchar 2 , 16 , 0 , 23 , 21 , 21 , 21 , 21 , 32         'znak wewnętrzna

  Cursor Off                                                  'Wyłącza kursor
  Cls                                                         'Funkcja CLS czyści ekran
  Lcd "   Termometr    " ;                                    'ekran startowy (pojawia się tylko podczas włączania urządzenia)
  Lowerline
  Lcd "      2007      "
  Wait 5
  Cls
  W = 1wirecount()
  Lcd "Ilosc czujnikow:"                                      'Informuje ile czujników jest podpiętych do układu (pojawia się tylko podczas włączania urządzenia)
  Waitms 500
  Lcd W
  Wait 3
  Cls                                                         'Znajdź pierwszy czujnik podpięty do portu
  Dsid1(1) = 1wsearchfirst()                                  'Znajdź kolejny czujnik podpięty do portu
  Dsid2(1) = 1wsearchnext()                                   'Znajdź kolejny czujnik podpięty do portu
  Dsid3(1) = 1wsearchnext()                                   'Znajdź kolejny czujnik podpięty do portu
  Dsid4(1) = 1wsearchnext()

  '*******************Odczyt numerów ID czujników temperatury*********************

  If Dsid1(8) = Crc8(dsid1(1) , 7) Then                       'ta opcja pojawia się tylko przy włączaniu urządzenia
   Locate 1 , 1
   Lcd "CRC OK Termo1 ID"
   Wait 1
   Locate 1 , 1
   For B = 1 To 8
   Lcd Hex(dsid1(b))
   Next
  End If
  Wait 2

  If Dsid2(8) = Crc8(dsid2(1) , 7) Then
   Locate 2 , 1
   Lcd "CRC OK Termo2 ID"
   Wait 1
   Locate 2 , 1
   For B = 1 To 8
   Lcd Hex(dsid2(b))
   Next
  End If
  Wait 2

  If Dsid3(8) = Crc8(dsid3(1) , 7) Then
   Locate 1 , 1
   Lcd "CRC OK Termo3 ID"
   Wait 1
   Locate 1 , 1
   For B = 1 To 8
   Lcd Hex(dsid3(b))
   Next
  End If
  Wait 2

  If Dsid4(8) = Crc8(dsid4(1) , 7) Then
   Locate 2 , 1
   Lcd "CRC OK Termo4 ID"
   Wait 1
   Locate 2 , 1
   For B = 1 To 8
   Lcd Hex(dsid4(b))
   Next
  End If
  Wait 2
  Cls

  '*******************koniec odczytu ID czujników temperatury*********************

  Do
     1wreset
     1wwrite &H55
     1wverify Dsid1(1)                                        'wysyłamy adres pierwszego czujnika
     1wwrite &HBE
     I1 = 1wread(2)
  '---------------------------------
     1wreset
     1wwrite &H55
     1wverify Dsid2(1)                                        'wysylam adres drugiego czujnika
     1wwrite &HBE
     I2 = 1wread(2)
  '---------------------------------
     1wreset
     1wwrite &H55
     1wverify Dsid3(1)                                        'wysylam adres trzeciego czujnika
     1wwrite &HBE
     I3 = 1wread(2)
  '---------------------------------
     1wreset
     1wwrite &H55
     1wverify Dsid4(1)                                        'wysylam adres czwartego czujnika
     1wwrite &HBE
     I4 = 1wread(2)
  '--------konwersja temp dla wszystkich dsow
     1wreset
     1wwrite &HCC
     1wwrite &H44
  Wait 1

  '****Jeśli pracujesz z wyświetlaczem innym niż 2x20 to tutaj trzeba wprowadzić zmiany w LOCATE********

     I1 = I1 * 10
     I1 = I1 / 16
     If I1 > 0 Then                                           'korekta przesuniecia znaku st C przy przejściu z temp ujemnej na dodatnią
     Ss = Str(i1)
     Ss = Format(ss , "  0.0")
     Locate 1 , 1                                             'Pozycja wyświetlania nazwy i temperatury (1.1 -> 1 linia 1 kolumna, 2.10 -> 2 linia 10 kolumna itd)
     Lcd Chr(1) ; Ss ; Chr(0) ;
     Else
     Ss = Str(i1)
     Ss = Format(ss , " 0.0")
     Locate 1 , 1                                             'Pozycja wyświetlania nazwy i temperatury (1.1 -> 1 linia 1 kolumna, 2.10 -> 2 linia 10 kolumna itd)
     Lcd Chr(1) ; Ss ; Chr(0) ;
     End If

     I2 = I2 * 10
     I2 = I2 / 16
     If I2 > 0 Then
     Ss = Str(i2)
     Ss = Format(ss , "  0.0")
     Locate 1 , 10
     Lcd Chr(2) ; Ss ; Chr(0) ;
     Else
     Ss = Str(i2)
     Ss = Format(ss , " 0.0")
     Locate 1 , 10
     Lcd Chr(2) ; Ss ; Chr(0)
     End If

     I3 = I3 * 10
     I3 = I3 / 16
     If I3 > 0 Then
     Ss = Str(i3)
     Ss = Format(ss , "  0.0")
     Locate 2 , 1
     Lcd Chr(1) ; Ss ; Chr(0) ;
     Else
     Ss = Str(i3)
     Ss = Format(ss , " 0.0")
     Locate 2 , 1
     Lcd Chr(1) ; Ss ; Chr(0) ;
     End If

     I4 = I4 * 10
     I4 = I4 / 16
     If I4 > 0 Then
     Ss = Str(i4)
     Ss = Format(ss , "  0.0")
     Locate 2 , 10
     Lcd Chr(2) ; Ss ; Chr(0) ;
     Else
     Ss = Str(i4)
     Ss = Format(ss , " 0.0")
     Locate 2 , 10
     Lcd Chr(2) ; Ss ; Chr(0) ;
     End If

     Loop

  tu masz obsługę czterech czujników z temperaturami ujemnymi, przerób sobie według własnych potrzeb ;-)
  albo znalazłem jeszcze to:
  Code:

  $regfile = "m1280def.dat"
  $crystal = 11059200
  $lib "glcd.lib"

  $hwstack = 100
  $swstack = 120
  $framesize = 100


  Config Graphlcd = 240 * 64 , Dataport = Porte , Controlport = Porth , Ce = 0 , Cd = 1 , Wr = 2 , Rd = 3 , Reset = 4 , Fs = 5 , Mode = 6
  Cursor Off Noblink
  Cls

  Config Porta = Output                                       'DATA 0-7 (P1.0-LPT2;P1.1-LPT3;...;P1.7-LPT9)
  Config Pinj.0 = Output                                      'STROBE (P2.0-LPT1)
  Config Pinj.1 = Input

  Declare Sub Sendbyte(byval D As Byte)
  Declare Sub Print_buffer()
  Declare Sub Print_text(byval S As String)

  Set Portj.0
  Call Sendbyte(27)
  Call Sendbyte(64)
  Wait 1

  Dim Lsb As Byte
  Dim Msb As Byte
  Dim Tempa As Single
  Dim Tekst1 As String * 10
  Dim X As Byte , Y As Byte
  Dim C As Byte , Y2 As Byte , M As Byte , X31 As Byte , X32 As Byte
  Dim Wykres(80) As Single
  X = 0
  Y = 64
  C = 0
  'Pin do czujnika DS18B20
  Config 1wire = Pind.4
  Dim Ds(8) As Byte

  1wreset
  1wwrite &H33
  Ds(1) = 1wread(8)

  While C < 81

  1wreset
  1wwrite &HCC
  1wwrite &H44

  Waitms 250
  Locate 1 , 18
  Lcd "*"
  Waitms 250
  Locate 1 , 18
  Lcd " "

  1wreset

  1wwrite &HCC
  1wwrite &HBE

    Lsb = 1wread():
    Msb = 1wread():

    Tempa = Msb * 256
    Tempa = Tempa + Lsb
    Tempa = Tempa / 16
    If Tempa > 128 Then

  Tempa = 4096 - Tempa   

  'Tempa = 4095.9375 - Tempa
     M = 1
    Else
     M = 0
    End If
    Tekst1 = Fusing(tempa , "#.##")
    If Tempa < 10 Then Tekst1 = " " + Tekst1
    Locate 1 , 1
    If M = 1 Then
    Lcd "T =-" ; Tekst1 ; " st. C "
    Else
    Lcd "T =+" ; Tekst1 ; " st. C "
    End If
    Wykres(c) = Tempa
    Tempa = Tempa / 50
    Tempa = Tempa * 64
    Y2 = Tempa
    Y2 = 64 - Y2
    X31 = 3 * X
    X32 = X31 + 3
    Line(x31 , Y) -(x32 , Y2) , 255
    C = C + 1
    X = C
    Y = Y2
  Wend

  Locate 1 , 18
  Lcd "|| Printing..."
  '(
  For Lsb = 0 To 60
  For Msb = 0 To 79
  Tempa = 60 - Lsb
  Tempa = Tempa / 2
  If Tempa < Wykres(msb) Then
  Call Sendbyte(219)
  Else
  Call Sendbyte(32)
  End If
  Next Msb
  Call Sendbyte(10)
  Next Lsb
  'Call Sendbyte(12)
  ')
  End                                                         'end program

  Sub Sendbyte(byval D As Byte)

  Porta = D
  Reset Portj.0
  Waitms 1
  Set Portj.0
  Do
  If Pinj.1 = 0 Then Exit Do
  Loop
  End Sub

  Sub Print_buffer()
  Call Sendbyte(32)
  Call Sendbyte(8)
  End Sub

  Sub Print_text(byval S As String)
  Local Carcount As Byte , Ssize As Byte , Temp As Byte , Tempstring As String * 1
  Ssize = Len(s) - 1
  For Carcount = 0 To Ssize
  Temp = Carcount + 1
  Tempstring = Mid(s , Temp , 1)
  Temp = Asc(tempstring)
  Call Sendbyte(temp)
  Next Carcount
  Call Print_buffer()
  End Sub
 • #3
  Manio95
  Level 21  
  Jakoś dalej nie umiem tego zrozumieć, jeśli mógłby ktoś wstawić ten kawałek za to odpowiedzialny do tamtego kodu. Próbuję już długi czas i nic.
 • #5
  Manio95
  Level 21  
  Znak minus jest tu na razie nie istotny. Jak mam temperaturę ujemną to wyświetla mi 95 st.C . Nie wiem już jak z tym dać se radę.
 • #7
  Manio95
  Level 21  
  Chwilowo straciłem ten kod postaram się go znaleźć ale opierałem się na projektach z internetu.
 • Helpful post
  #8
  atom1477
  Level 43  
  Manio95 wrote:
  Chwilowo straciłem ten kod postaram się go znaleźć ale opierałem się na projektach z internetu.

  No bez jaj. Na 99% nic nie masz tylko czekasz na gotowca. Ale dobra, zlituję się na święta :D
  Pomijając całą beznadziejność kodu do multipleksowania wyświetlacza, takie coś powinno działać:
  Code:
  $regfile = "ATTiny2313.dat"
  
  $crystal = 8000000

  Dim Jednosci As Byte
  Dim Dziesiatki As Byte
  Dim 1cyfra As Byte
  Dim 2cyfra As Byte
  Dim T As Integer
  Dim A As Byte

  Config Portb = Output
  Config Portd = Output
  Portb = 255
  Portd = 127

  Portd.0 = 1
  Portd.1 = 0

  Config 1wire = Portd.0

  Do
     1wreset
     1wwrite &HCC
     1wwrite &HBE                    'polecenie odczytu DS18x20
     T = 1wread(2)                                    'odczytaj dwa pierwsze bajty - temperaturę     1wreset                                                '   dopiero teraz daj polecenie konwersji:
     1wwrite &HCC                                           'polecenie SKIP ROM, bo pojedyncza kostka
     1wwrite &H44                                           '   dokonaj konwersji - zmierz temperaturę
                                                   'po cyklu pracy poczekaj

     Gosub Wyswietlanie
  Loop

  Wyswietlanie:
  Portd.1 = 1
  Gosub Oblicz

  For A = 0 To 125
  Dziesiatki:
  If Dziesiatki = 0 Then
  Portd.6 = 1
  Goto Jednosci
  End If
  Portb = 1cyfra
  Portd.6 = 0
  Waitms 3
  Jednosci:
  Portb = 2cyfra
  Portd.6 = 1
  Portb.0 = 0
  Waitms 3
  Next A
  A = 0
  Portd.1 = 0
  Return


  Oblicz:
    'T = T * 10
    T = T / 16

    If T < 0 Then
        T = -T

        'Wlacz_znak_minus
    Else
        'Wylacz_znak_minus
    End If

    Dziesiatki = T / 10
    Jednosci = T Mod 10

    1cyfra = Lookup(dziesiatki , Tabela )
    2cyfra = Lookup(jednosci , Tabela)
  Return


  End
  Tabela:
  Data 3 , 111 , 133 , 37 , 105 , 49 , 17 , 99 , 1 , 33
 • #9
  mirekk36
  Level 42  
  Ludzie co wy robicie? wchodzi ktoś kto nie ma zielonego jeszcze pojęcia o podstawach programowania a wy go zasypujecie i to ponoć z litości i z chęci pomocy przedświątecznej - coraz dłuższymi kodami źródłowymi.

  I to pomimo, że autor sam pisze, że nic z tego nie rozumie. Czy do was nie dociera, że pomóc komuś początkującemu to nie podać gotowy kod bo jak ma go zrozumieć skoro nie zna podstaw???

  O wiele lepiej dopytać się co autor już sam zrobił, postarać się żeby spróbował podzielić swój problem na jakieś mniejsze etapy i zadał jakieś bardziej szczegółowe pytania.

  W przeciwnym wypadku nadal będzie przekonany że programowanie mikrokontrolerów polega tylko i wyłącznie na próbach mniej lub bardziej nieudolnego zlepiania różnych fragmentów kodu i tworzenie "małego frankensteina" - licząc na to że może ożyje. Szok ;)

  atom1477 --> no twoja litość dzisiaj i tutaj to mnie rozłożyła ;)

  --------------------------------------------

  ale dobra panie autor, toż w swoim pierwszym pokazanym kodzie łamiesz wszystkie zasady. Nie dajesz nawet odetchnąć czujnikom aby zdążyły dokonać pomiaru a już odczytujesz.

  temperatura 95st nie oznacza, że jest ujemna tylko że coś źle (bardzo) źle robisz. Proponuję ci rozłożyć całość na mniejsze kroczki. Weź najprostszy przykład z Helpa Bascoma i przećwicz go na wszystkie sposoby żeby zawsze pokazywał dobrze temperaturę. Spróbuj poczytać troszkę o tych czujnikach, co to znaczy że potrzebują czas i jaki na konwersję. To na prawdę przyjemny proces uczenia ..... a przy okazji po stosunkowo krótkim czasie zobaczysz że przyniesie pierwsze efekty w postaci samodzielnego już programu i z pełnym zrozumieniem tego co się robi.

  Powodzenia.
 • #10
  atom1477
  Level 43  
  -->mirekk36: a zadałeś sobie trud sprawdzenia czy aby mój kod jest na pewno dłuższy od kodu autora tematu? Czy tylko spojrzałeś i już krytykujesz? :D
  Bo tak się składa że jest krótszy :D
  W dodatku jest chyba napisany najprościej jak się da. Więc myślę że mimo że to gotowiec, to da się coś z niego zrozumieć.
 • #11
  mirekk36
  Level 42  
  atom1477 --> ja nie krytykuję kodu (tzn nie krytykowałem - nawet jeszcze nie spojrzałem na niego) ;) nie zaperzaj sie tak, toż widzę że krótszy.

  .....Ale powiedz mi gdzie masz w tym krótki kodzie oczekiwanie na konwersję, co najmniej 750ms ??? bo jakoś nie widzę.
 • #12
  atom1477
  Level 43  
  mirekk36 wrote:
  atom1477 --> ja nie krytykuję kodu (tzn nie krytykowałem - nawet jeszcze nie spojrzałem na niego) ;) nie zaperzaj sie tak, toż widzę że krótszy.

  .....Ale powiedz mi gdzie masz w tym krótki kodzie oczekiwanie na konwersję, co najmniej 750ms ??? bo jakoś nie widzę.

  Tym oczekiwaniem jest odświeżanie wyświetlacza (i napisałem że jest beznadziejne :D).
  Poprawiłem tylko to co sprawiało kłopot, czyli temperatury ujemne.
  Ale oczywiście też uważam że ten cały kod jest skrajnie błędny. Napisany na kolanie po prostu.
 • #13
  mirekk36
  Level 42  
  atom1477 wrote:
  Tym oczekiwaniem jest odświeżanie wyświetlacza (i napisałem że jest beznadziejne :D).
  Poprawiłem tylko to co sprawiało kłopot, czyli temperatury ujemne.
  Ale oczywiście też uważam że ten cały kod jest skrajnie błędny. Napisany na kolanie po prostu.


  No więc widzisz, nie obrażaj się, ale jednak taka pomoc na kolanie też nic nie da komuś kto nic się jeszcze nie orientuje. Bo pomijam już to multipleksowanie i nie czepiam się - toż napisałeś że to tak na chybcika i niech będzie - choć tego to już mi się nawet nie chce analizować.

  Ale pobieżnie patrząc twoje odświeżanie używa opóźnienia Waitms 3 w pętli o 128 przebiegach. Co daje połowę może potrzebnego czasu konwersji dla ds18B20. Biorąc pod uwagę Bascom dorzućmy jeszcze ze 20% narzutu - to i tak dużo za mało. Efektem będą jeszcze większe dziwolągi (o ile multipleksowanie z kolana by zadziałało) jeśli chodzi o odczytywane wartości temperatury - w większości byłoby 85st C ;)

  Wychodzi więc tym bardziej na moje w tym co powiedziałem wcześniej.
 • #14
  zumek
  Level 39  
  Manio95 wrote:
  ...Ten program odczytuje od 0 do 99st C a ja potrzebuję również ujemnych temperatur ...

  Przecież do tego wystarczą podstawy algebry.
  Manio95 wrote:
  Próbowałem już kilkadziesiąt różnych sposobów ale nic to nie dało.

  Sprawdzasz czy odczytana temperatura jest mniejsza od zera i jeśli jest,
  to zapamiętujesz to sobie w zmiennej lub "zapalasz" znak minus.
  Następnie wartość temperatury "przerabiasz" na dodatnią
  i dalej postępujesz jak z temp. dodatnią - dosłownie 2 linie kodu + 1 zmienna.

  Temat uważam za wyczerpany i zamykam.