Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

[ATmega32][C] Kurs progamowania w C z EdW Lekcja 9

mgiro 23 Dec 2010 07:43 5125 18
 • #1
  mgiro
  Level 22  
  Witam,

  Jestem w trakcie przerabiania kursu z EdW
  [ATmega32][C] Kurs progamowania w C z EdW Lekcja 9

  Pracuje na zestawie startowym ZL3AVR [ATmega32 + kwarc 16MHz]

  Podczas pisania kursu była biblioteka avrlib 1.4, teraz pracuję na 1.6. Mam problem z kompilacją programu. Powstają następujące błędy:

  [ATmega32][C] Kurs progamowania w C z EdW Lekcja 9

  Zamieszczam kod programu:
  
  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  // main.c - testowanie zaawansowanej obsługi alfanumerycznego wyświetlacza LCD
  //		Program dla płytki testowej AVT3505
  //
  // Autor: Radosław Koppel	Kompilator: WinAVR 20060125
  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  #include <avr/io.h>
  #include <inttypes.h>
  #include <stdio.h>
  #include <avr/pgmspace.h>
  #include <util/delay.h>
  
  #include "makra.h"
  #include "harddef.h"
  #include "lcd.h"
  #include "local.h"
  
  // Opóźnienie o 10ms x t
  void delay_10ms8(uint8_t t)
  {
  	do
  	{
  		_delay_ms(10); // dla 8MHz możemy opóźnić o max 32ms
  	} while(t--!=0);
  }
  
  int main(void)
  {
  	// Inicjacja wyprowadzeń
  	DDR(LCD_CTRLPORT) = (1<<LCD_E | 1<<LCD_RW | 1<<LCD_RS | 1<<LCD_LED); 
  	PORT(LCD_CTRLPORT) = ~(1<<LCD_E | 1<<LCD_LED); 
  	// Test biblioteki wyświetlacza
  	lcd_Init();
  	
  	lcd_SetStatus(LCD_STATUS_DISP|LCD_STATUS_CURSOR);
  	// Wypisanie przywitania
  	fputs_P(str_Hello, lcd_GetFile());
  	lcd_Update();
  	delay_10ms8(200);
  	// Przewijanie 
  	uint8_t start=0;
  	for(;;)
  	{
  		lcd_Cls();
  		fputs_P(str_all+start, lcd_GetFile());
  		lcd_Update();
  		
  		if(++start >= strlen_P(str_all))
  			start = 0;
  			
  		delay_10ms8(100);
  	}
  	return 0;
  }
  
  

  
  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  // lcd.c - plik źródłowy do obsługi alfanumerycznego wyświetlacza LCD.
  //			! Dynamiczne przydzielanie znaków specjalnych !
  //
  // Autor: Radosław Koppel	Kompilator: WinAVR 20060125
  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  #include <avr/io.h>
  #include <inttypes.h>
  #include <util/delay.h>
  #include <string.h>
  #include <avr/pgmspace.h>
  
  #include "makra.h"
  #include "harddef.h"
  #include "lcd.h"
  #include "local.h"
  
  //__________________________________________________________________________________________
  // Definicje stałych
  // Komendy sterujące wyświetlaczem
  #define LCDC_CLS		0x01
  #define LCDC_HOME		0x02
  #define LCDC_MODE		0x04
  	#define LCDC_MODER		0x02
  	#define LCDC_MODEL		0
  	#define LCDC_MODEMOVE	0x01
  #define LCDC_ON 		0x08
  	#define LCDC_ONDISPLAY	0x04
  	#define LCDC_ONCURSOR	0x02
  	#define LCDC_ONBLINK	0x01
  #define LCDC_SHIFT		0x10
  	#define LCDC_SHIFTDISP	0x08
  	#define LCDC_SHIFTR		0x04
  	#define LCDC_SHIFTL		0
  #define LCDC_FUNC		0x20
  	#define LCDC_FUNC8b		0x10
  	#define LCDC_FUNC4b		0
  	#define LCDC_FUNC2L		0x08
  	#define LCDC_FUNC1L		0
  	#define LCDC_FUNC5x10	0x4
  	#define LCDC_FUNC5x7	0
  #define LCDC_CGA		0x40
  #define LCDC_DDA		0x80
  
  //__________________________________________________________________________________________
  // Deklaracje funkcji które muszą być tutaj zdeklarowane
  static int lcd_put(char c, FILE* f);
  
  //__________________________________________________________________________________________
  // Zmienne
  // Korzystamy z nowej możliwości avrlibc 1.4
  static FILE lcd_fLCD_temp = FDEV_SETUP_STREAM(lcd_put, NULL, _FDEV_SETUP_WRITE);
  #define lcd_fLCD (&lcd_fLCD_temp)
  
  // Uwaga - wyświetlacz niewykorzystuje kodów 0x80-0x9f. To 32 kody które zostaną wykorzystane dla znaków specjalnych
  static char lcd_buffer[LCD_SX*LCD_SY];
  // Aktualne pozycja kursora (dotyczy bufora i jest aktualizwana przy odświerzaniu napisu)
  static uint8_t lcd_curpos;
  // Informacja o tym jakie znaki specjalne zostały zapisane do wyświetlacza
  static uint8_t lcd_spec[8];
  // Zmienna przechowująca flagi na temat włączenia wyświetlacza (wyświetlacz, kursor, migający kursor)
  static uint8_t lcd_status;
  
  //__________________________________________________________________________________________
  // Obsługa LCD - funkcje niskiego poziomu
  
  // Impuls ENABLE - przede wszystkim dla zapisu
  // Odczyt wymaga trochę bardziej skomplikowanej sekwencji
  #define lcd_epulse() \
  	{PORT(LCD_CTRLPORT) |= 1<<LCD_E; \
  	_delay_us(0.25); \
  	PORT(LCD_CTRLPORT) &= ~(1<<LCD_E);}
  
  // Odbiór danej - funkcja wewnętrzna
  static inline uint8_t lcd_Get(void)
  {
  	uint8_t dana; 
  	// Ustawienie portu lcd jako wejścia
  	DDR(LCD_DATAPORT) = 0x00; 
  	// Aktywacja odczytu
  	PORT(LCD_CTRLPORT) |= 1<<LCD_E; 
  	// \/ Uwaga - sprawdziłem eksperymentalnie, 
  	// \/ że 0.5us to czasami za mało
  	// \/ przy podłączonym programatorze wyświetlacz
  	// \/ wciąż gubił dane
  	_delay_us(1);
  	// Skopiowanie danych z wyjścia modułu
  	dana = PIN(LCD_DATAPORT); 
  	// Deaktywacja wyjścia ENABLE
  	PORT(LCD_CTRLPORT) &= ~(1<<LCD_E); 
  	return dana; 
  }
  
  uint8_t lcd_GetBF(void)
  {
  	// Wysterowanie wyprowadzeń do odczytu statusu
  	PORT(LCD_CTRLPORT) |= 1<<LCD_RW; 
  	PORT(LCD_CTRLPORT) &= ~(1<<LCD_RS);
  	// Odczekanie wymaganego przez sterownik czasu
  	_delay_us(0.25);
  	// Odczyt danej
  	return lcd_Get(); 
  }
  
  // Sprawdza flagę zajętości i czeka na jej wyzerowanie
  void lcd_WaitBF(void)
  {
  	// Bit zajętości to bit najstarszy
  	while(0 != (0x80 & lcd_GetBF())) {}; 
  }
  
  // Wysłanie danej - funkcja wewnętrzna
  static void lcd_Send(uint8_t dana)
  {
  	// Ustawienie portu lcd jako wyjścia
  	DDR(LCD_DATAPORT) = 0xFF; 
  	// Presłanie na port danej
  	PORT(LCD_DATAPORT) = dana; 
  	// Przesłanie do lcd
  	lcd_epulse(); 
  }
  
  // Wysłanie danej do pamięci DDRAM lub CGRAM
  // Zależnie od ustawionego adresu
  void lcd_SendData(uint8_t dana)
  {
  	lcd_WaitBF();
  	// Wysterowanie wyprowadzeń dla zapisu danej
  	PORT(LCD_CTRLPORT) &= ~(1<<LCD_RW); 
  	PORT(LCD_CTRLPORT) |= 1<<LCD_RS; 
  	// Odczekanie oraz wysłanie
  	_delay_us(0.25); 
  	lcd_Send(dana); 
  }
  
  // Wysłanie instrukcji sterującej
  void lcd_SendInstr(uint8_t dana)
  {
  	lcd_WaitBF();
  	// Wysterowanie wyprowadzeń dla zapisu instrukcji
  	PORT(LCD_CTRLPORT) &= ~(1<<LCD_RW | 1<<LCD_RS);
  	// Odczekanie oraz wysłanie
  	_delay_us(0.25); 
  	lcd_Send(dana); 
  }
  
  //__________________________________________________________________________________________
  // Funkcje obsługujące wejście wyjście strumienia
  static int lcd_put(char c, FILE* f)
  {
  	// Zabezpieczenie przed przepełnieniem
  	if(lcd_curpos >= ELEMS(lcd_buffer))
  		lcd_curpos = 0;
  	// Zapis do bufora
  	lcd_buffer[lcd_curpos++] = c;
  	return 0;
  }
  
  //__________________________________________________________________________________________
  // Funkcje interfejsu
  
  // inicjacja LCD (uwaga - nie włączam wyświetlacza ani kursora)
  void lcd_Init(void)
  {
  	lcd_Cls();
  	PORT(LCD_CTRLPORT) &= ~(1<<LCD_RW | 1<<LCD_RS); 
  	_delay_us(0.25); 
  	lcd_Send(LCDC_FUNC | LCDC_FUNC8b); 
  	_delay_ms(4.3); 
  	lcd_Send(LCDC_FUNC | LCDC_FUNC8b); 
  	_delay_us(200); 
  	lcd_Send(LCDC_FUNC | LCDC_FUNC8b); 
  	// Już można sprawdzać BF
  #if LCD_SY == 1
  	lcd_SendInstr(LCDC_FUNC | LCDC_FUNC8b | LCDC_FUNC1L); 
  #else
  	lcd_SendInstr(LCDC_FUNC | LCDC_FUNC8b | LCDC_FUNC2L); 
  #endif
  	lcd_SendInstr(LCDC_ON);
  	lcd_SendInstr(LCDC_CLS);
  	lcd_SendInstr(LCDC_MODE | LCDC_MODER); 
  	lcd_WaitBF();
  	// Koniec inicjacji. Wyjątkowo czekam na zakończenie. Normalnie BF jest sprawdzana przed wykonaniem indtrukcji 
  	// - daje to większą oszczędność czasu. Podczas inicjacji nie ma to wielkiego znaczenia. 
  }
  
  // Zerowanie bufora wyświetlacza
  void lcd_Cls(void)
  {
  	lcd_curpos = 0;
  	memset(lcd_buffer, ' ', sizeof(lcd_buffer));
  }
  
  // kontrola włączenia wyświetlacza, kursora, migającego kursora
  void lcd_SetStatus(uint8_t status)
  {
  	lcd_status = status;
  }
  
  // Odswierzenie statusu
  inline void lcd_UpdateStatus(void)
  {
  	lcd_SendInstr(LCDC_ON | lcd_status);
  }
  
  // Funkcja wewnętrzna podająca początek danej linii
  static uint8_t lcd_LineStart(uint8_t line)
  {
  #if LCD_SY == 1
  	return LCD_LINE1;
  #elif LCD_SY == 2
  	if(line == 0)
  		return LCD_LINE1;
  	else
  		return LCD_LINE2;
  #elif LCD_SY == 4
  	if(line == 0)
  		return LCD_LINE1;
  	else if(linenum == 1)
  		return LCD_LINE2;
  	else if(linenum == 2)
  		return LCD_LINE3;
  	else
  		return LCD_LINE4;
  #else
  #error Unknown display type!
  #endif
  }
  
  // Ustawienie kursora
  inline void lcd_GoToAdr(uint8_t adr)
  {
  	lcd_curpos = adr;
  }
  
  // Odswierzenie pozycji kursora
  void lcd_UpdateCurPos(void)
  {
  	// Obliczenie adresu w wyświetlaczu
  	uint8_t adres = 
  		lcd_LineStart(lcd_curpos / LCD_SX) + (lcd_curpos % LCD_SX);
  	// Wysłanie instrkucji ustawiającej kursor
  	lcd_SendInstr(LCDC_DDA | adres);
  }
  
  // Wewnętrzna pomocnicza funkcja sprawdzająca czy dany znak jest znakiem specjalnym
  static uint8_t lcd_IsSpec(char c)
  {
  	// Przydział znaków specjalnych na obszar którego LCD nie wykorzystuje
  	return (c >= 0x80) && (c <= 0x9f);
  }
  
  // Zamiana znaku specjalnego na odpowiedni numer w tablicy symboli
  static inline uint8_t lcd_Spec2Index(char c)
  {
  	return c-0x80;
  }
  
  // Funkcja sprawdzajaca czy w tablicy jest podany znak
  // Zwraca: indeks w tablicy gdzie znajduje sie dany znak
  //  lub kod znaku alternatywnego (zawsze >= 0x20)
  static uint8_t lcd_GetSpec(uint8_t s_index)
  {
  	uint8_t a; 
  	for(a=0; a<ELEMS(lcd_spec); a++)
  	{
  		// 0xff oznacza, że nie ma już dalej wpisów
  		if(lcd_spec[a] == 0xff)
  			break; 
  		// Jeśli znaleziono...
  		else if(lcd_spec[a] == s_index)
  			return a; 
  	}
  	// Nic nie znaleziono
  	return pgm_read_byte(&(local_lcdspec[s_index].cAlt));
  }
  
  // Makro pomocnicze
  #define LCD_SPECNF(spec) (spec > 7)
  
  // Funkcja przydzielająca znaki specjalne
  // Zwraca ilość różnych znaków jaką znaleziono. Jeśli > 8 części znaków nie udało się przydzielić
  uint8_t lcd_PrepareSpec(void)
  {
  	// Analizuję cały łańcuch danych i zapisuję kolejno znalezione znaki
  	char* pbuffer = lcd_buffer;
  	uint8_t n;
  	uint8_t cnt=0;
  	char znak;
  	// Na początku "zerowanie" tablicy znaków specjalnych
  	memset(lcd_spec, 0xff, sizeof(lcd_spec));
  	// dodawanie wpisów
  	for(n=0; n<ELEMS(lcd_buffer); n++)
  	{
  		znak = *pbuffer++;
  		// Jeśli znaleziony znak jest specjalny
  		if(lcd_IsSpec(znak))
  		{
  			// Przeszukanie tablicy
  			znak = lcd_Spec2Index(znak);
  			// Jeśli nie znaleziono - dodawanie
  			if(LCD_SPECNF(lcd_GetSpec(znak)))
  			{
  				// dodaj do tablicy tylko jeśli 
  				// nie wystąpiło przepełnienie
  				if(cnt < ELEMS(lcd_spec))
  					lcd_spec[cnt] = znak;
  				// Licznik zwiększany zawsze
  				// dla statystyki
  				++cnt;
  			}
  		}
  	}
  	return cnt;
  }
  
  // Funkcja zapisująca definicje znaków do pamięci CGRAM wyświetlacza
  void lcd_UpdateCGRAM(void)
  {
  	// Ustawiam adres w module na początek definicji znaków: 
  	lcd_SendInstr(LCDC_CGA); 
  	// Przesyłanie bloków - tylko do czasu aż mam 0xff w tablicy - koniec danych
  	uint8_t a; 
  	for(a=0; a<ELEMS(lcd_spec); a++)
  	{
  		// 0xff oznacza koniec danych
  		if(lcd_spec[a] == 0xff) break;
  		// Wskaźnik na początek danych wyglądu znaku
  		uint8_t* pdata = local_lcdspec[lcd_spec[a]].matrix;
  		// Wysyłam kolejny indeks
  		uint8_t bait;
  		for(bait=0; bait<8; bait++)
  		{
  			lcd_SendData(pgm_read_byte(pdata++)); 
  		}
  	}
  }
  
  // Funckcja odświerzająca dane w pamięci DDRAM wyświetlacza
  // Aby wyświetlanie przebiegło prawidłowo pamięć CGRAM musi być już ustawiona
  void lcd_UpdateText(void)
  {
  	uint8_t x, y;
  	
  	char *pbuffer = lcd_buffer;
  	// Przetwarzanie każdej linii oddzielnie
  	for(y=0; y<LCD_SY; y++)
  	{
  		lcd_SendInstr(LCDC_DDA | lcd_LineStart(y));
  		// Wysłanie wszystkich znaków z danej linii
  		for(x=0; x<LCD_SX; x++)
  		{
  			uint8_t znak = *pbuffer++;
  			if(lcd_IsSpec(znak))
  				znak = lcd_GetSpec(lcd_Spec2Index(znak));
  			// Znak gotowy do wysłania
  			lcd_SendData(znak);
  		}
  	}
  }
  
  // Odświerzenie wszystkich danych wyświetlacza
  void lcd_Update(void)
  {
  	lcd_PrepareSpec();
  	lcd_UpdateCGRAM();
  	// Wyłączenie kursora na czas odświerzania
  	lcd_SendInstr(LCDC_ON | (lcd_status & LCD_STATUS_DISP));
  	lcd_UpdateText();
  	lcd_UpdateCurPos();
  	// Ponowne włączenie kursora (jeśli był włączony)
  	lcd_UpdateStatus();
  }
  
  //__________________________________________________________________________________________
  // Funkcja podająca uchwyt do strumienia
  inline FILE* lcd_GetFile(void)
  {
  	return lcd_fLCD;
  }
  


  
  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  // local.c - wszystkie dane lokalizowalne
  //
  // Autor: Radosław Koppel	Kompilator: WinAVR 20060125
  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  #include <avr/pgmspace.h>
  
  #include "lcd.h" // potrzebuję tego nagłówka ze względu na definicję tablicy znaków specjalnych
  
  // Definicja znaków narodowych
  // (Polski ma ich 18)
  LCD_LOCAL_PGM local_lcdspec[18] = 
  {
  	// Znaczki - poprawiłem pod względem wyglądu znaczki z EdW 1/98, dodałem brakujące
  	{{0, 0, 14, 1, 15, 17, 15, 2}, 'a'},    //ą - kod 0x80
  	{{2, 4, 14, 16, 16, 17, 14, 0}, 'c'},   //ć - kod 0x81
  	{{0, 0, 14, 17, 31, 16, 14, 2}, 'e'},   //ę - kod 0x82
  	{{12, 4, 6, 4, 12, 4, 14, 0}, 'l'},     //ł - kod 0x83
  	{{2, 4, 22, 25, 17, 17, 17, 0}, 'n'},   //ń - kod 0x84
  	{{2, 4, 14, 17, 17, 17, 14, 0}, 'o'},   //ó - kod 0x85
  	{{2, 4, 14, 16, 14, 1, 30, 0}, 's'},    //ś - kod 0x86
  	{{2, 4, 31, 2, 4, 8, 31, 0}, 'z'},      //ź - kod 0x87
  	{{4, 0, 31, 2, 4, 8, 31, 0}, 'z'},      //ż - kod 0x88
  	{{14, 17, 17, 31, 17, 17, 17, 2}, 'A'}, //Ą - kod 0x89
  	{{2, 14, 21, 16, 16, 16, 17, 14}, 'C'}, //Ć - kod 0x8a
  	{{31, 16, 16, 30, 16, 16, 31, 2}, 'E'}, //Ę - kod 0x8b
  	{{16, 16, 20, 24, 16, 16, 31, 0}, 'L'}, //Ł - kod 0x8c
  	{{2, 21, 17, 25, 21, 19, 17, 17}, 'N'}, //Ń - kod 0x8d
  	{{2, 14, 21, 17, 17, 17, 17, 14}, 'O'}, //Ó - kod 0x8e
  	{{2, 15, 20, 16, 14, 1, 1, 30}, 'S'},   //Ś - kod 0x8f
  	{{2, 31, 5, 2, 4, 8, 16, 31}, 'Z'},     //Ź - kod 0x90
  	{{4, 31, 1, 2, 4, 8, 16, 31}, 'Z'},     //Ż - kod 0x91
  }; 
  
  // Napisy
  prog_char str_Hello[] = "Cze\x86\x81";
  //prog_char str_Hello[] = "fl\x80dra";
  //prog_char str_Hello[] = "fl\x80""dra";
  prog_char str_all[] = "\x80\x81\x82\x83\x84\x85\x86\x87\x88\x89\x8a\x8b\x8c\x8d\x8e\x8f\x90\x91";
  
  


  
  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  // lcd.h - plik nagłówkowy do obsługi alfanumerycznego wyświetlacza LCD.
  //			! Dynamiczne przydzielanie znaków specjalnych !
  //
  // Autor: Radosław Koppel	Kompilator: WinAVR 20060125
  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  #ifndef LCD_H_INCLUDED
  #define LCD_H_INCLUDED
  
  #include <avr/pgmspace.h>
  #include <stdio.h>
  
  // Struktura definiująca wygląd znaku specjalnego
  typedef struct LCD_LOCAL
  {
  	uint8_t matrix[8]; // Matryca znaku
  	char cAlt; // Znak alternatywny
  }LCD_LOCAL_PGM PROGMEM; 
  
  // Definicje funkcji interfejsu
  void lcd_Init(void);
  void lcd_Cls(void);
  void lcd_SetStatus(uint8_t status);
  	#define LCD_STATUS_BLINK 0x01
  	#define LCD_STATUS_CURSOR 0x02
  	#define LCD_STATUS_DISP 0x04
  inline void lcd_UpdateStatus(void);
  inline void lcd_GoToAdr(uint8_t adr);
  	#define lcd_GoTo(x, y) lcd_GoToAdr(y*LCD_SX+x);
  void lcd_UpdateCurPos(void);
  uint8_t lcd_PrepareSpec(void);
  void lcd_UpdateCGRAM(void);
  void lcd_UpdateText(void);
  void lcd_Update(void);
  
  inline FILE* lcd_GetFile(void);
  
  #endif // LCD_H_INCLUDED
  


  
  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  // local.h - plik nagłówkowy do wszystkich danych które muszą zostać zlokalizowane
  //		teksty oraz znaki narodowe (specjalne)
  // Dołącz ten plik wszędzie tam gdzie chcesz korzystać ze zmiennych zawartych w local.c
  //
  // Autor: Radosław Koppel	Kompilator: WinAVR 20060125
  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  #ifndef LOCAL_H_INCLUDED
  #define LOCAL_H_INCLUDED
  extern LCD_LOCAL_PGM local_lcdspec[];
  extern prog_char str_Hello[];
  extern prog_char str_all[];
  
  #endif // LOCAL_H_INCLUDED
  


  
  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  // harddef.h - definicja sprzętu dla programu zaawansowanej obsługi alfanumerycznego wyśw. LCD
  //
  // Autor: Radosław Koppel	Kompilator: WinAVR 20060125
  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  #ifndef HARDDEF_H_INCLUDED
  #define HARDDEF_H_INCLUDED
  
  //__________________________________________________
  // Definicje wyświetlacza LCD
  // Informacje o typie wyświetlacza
  #define LCD_SX 16
  #define LCD_SY 2
  #define LCD_LINE1 0
  #define LCD_LINE2 64
  // Podłączenie
  #define LCD_DATAPORT B
  #define LCD_CTRLPORT D
  #define LCD_E 4
  #define LCD_RW 3
  #define LCD_RS 2
  #define LCD_LEDPORT D
  #define LCD_LED 5
  
  
  #endif // HARDDEF_H_INCLUDED
  
  


  
  //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  // makra.h - makra pomocnicze 
  // 
  // Autor: Radosław Koppel          Kompilator: WinAVR 20050214
  //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  #ifndef MAKRA_H_INCLUDED
  #define MAKRA_H_INCLUDED
  
  // Makra upraszczające dostęp do portów
  // *** Port
  #define PORT(x) XPORT(x)
  #define XPORT(x) (PORT##x)
  // *** Pin
  #define PIN(x) XPIN(x)
  #define XPIN(x) (PIN##x)
  // *** DDR
  #define DDR(x) XDDR(x)
  #define XDDR(x) (DDR##x)
  
  // NOPek
  #define NOP() {asm volatile("nop"::);}
  
  // Ilość elementów tablicy
  #define ELEMS(p) (sizeof(p)/sizeof(p[0]))
  
  
  #endif //MAKRA_H_INCLUDED
  


  Poniżej zamieszczam pdf z opisem lekcji:
  http://www.sendspace.com/file/h3hl3m

  Szukałem informacji w plikach biblioteki avrlib, ale nie udało się mi usunąć tych błędów. Miał ktoś również kłopot z tą lekcją kursu??
 • #2
  maly_elektronik
  Level 23  
  Dodałeś do pliku makefile plik lcd.c :?:
  Jeżeli tak to spróbuj dodać includa pliku ze zmiennymi globalnymi na samej górze pliku main.c (pod standardowymi includami)
 • #3
  User removed account
  User removed account  
 • #4
  mgiro
  Level 22  
  Ale w AVR Studio nie tworzy sie pliku makefile.

  Problem moim zdaniem jest z "fputs_P(str_Hello, lcd_GetFile()); " a dokladnie z funkcja lcd_GetFile().

  To jest połączone z:
  
  inline FILE* lcd_GetFile(void)
  {
     return lcd_fLCD;
  } 
  

  W avrlib 1.6 inaczej deklaruje się FILE*, a gdzieś znalazłem, że można się go w ogole pozbyć. Tylko nie wiem, jak to zrobić.
 • Helpful post
  #5
  Andrzej__S
  Level 28  
  W pliku 'lcd.h':

  #1 Usuń wszystkie 'inline'.

  #2 Zamiast:
  
  typedef struct LCD_LOCAL 
  { 
     uint8_t matrix[8]; // Matryca znaku 
     char cAlt; // Znak alternatywny 
  }LCD_LOCAL_PGM PROGMEM;
  

  napisz:
  
  typedef struct
  { 
     uint8_t matrix[8]; // Matryca znaku 
     char cAlt; // Znak alternatywny 
  }LCD_LOCAL_PGM;
  


  W pliku 'local.h':

  Zmień:
  
  extern LCD_LOCAL_PGM local_lcdspec[]; 
  

  na:
  
  extern LCD_LOCAL_PGM local_lcdspec[] PROGMEM;
  


  Podobnie w pliku 'local.c' linijkę:
  
  LCD_LOCAL_PGM local_lcdspec[18] =
  

  zmień na:
  
  LCD_LOCAL_PGM local_lcdspec[18] PROGMEM =
  


  Powinno się skompilować. Czy będzie działać, to już musisz przetestować sam.

  P.S. No i powinieneś przed #include <util/delay.h> zdefiniować częstotliwość taktowania procesora, czyli F_CPU, bo opóźnienia mogą być nieprawidłowe.
 • #6
  mgiro
  Level 22  
  Dzięki Andrzej__S, działa.

  Powiedz mi jeszcze, dlaczego trzeba zrobić takie zmiany. Mógłbyś to krótko wytłumaczyć??
 • #7
  LordBlick
  VIP Meritorious for electroda.pl
  Andrzej__S wrote:
  P.S. No i powinieneś przed #include <util/delay.h> zdefiniować częstotliwość taktowania procesora, czyli F_CPU, bo opóźnienia mogą być nieprawidłowe.
  Takie rzeczy to tylko w Makefile się robi, podobnie jak deklaracja procesora... ;)
  Drobny przykład :
  PROJECT = ATmega8515_test
  MCU = atmega8515
  CC = avr-gcc
  F_CPU=11059200
  ## Options common to compile, link and assembly rules
  COMMON = -mmcu=${MCU}
  [...]
  CFLAGS = ${COMMON}
  CFLAGS += -Wall -gdwarf-2 -std=gnu99 -DF_CPU=${F_CPU}UL -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums
  CFLAGS += -MD -MP -MT $(*F).o -MF dep/$(@F).d 
  
 • #8
  szelus
  Level 34  
  mgiro wrote:
  Powiedz mi jeszcze, dlaczego trzeba zrobić takie zmiany. Mógłbyś to krótko wytłumaczyć??

  Bo atrybuty, w rodzaju PROGMEM, czyli przypisanie do konkretnej sekcji pamięci, mogą mieć tylko zmienne, a nie typy danych.
  Natomiast atrybut inline ma sens tylko wtedy, jeżeli kompilator w momencie użycia funkcji zna jej definicję, a nie tylko deklarację. W praktyce oznacza to, że w nagłówku musi znaleźć się kompletna definicja funkcji, a nie tylko prototyp. I, oczywiście, funkcje inline definiowane w nagłówkach nie mogą się odwoływać do zmiennych static, bo będą się odwoływały do różnych zmiennych, mimo tej samej nazwy.
 • #9
  Andrzej__S
  Level 28  
  Light-I wrote:

  Andrzej__S wrote:

  P.S. No i powinieneś przed #include <util/delay.h> zdefiniować częstotliwość taktowania procesora, czyli F_CPU, bo opóźnienia mogą być nieprawidłowe.

  Takie rzeczy to tylko w Makefile się robi, podobnie jak deklaracja procesora...

  Na pewno masz rację, tylko że wcześniej:
  mgiro wrote:

  Ale w AVR Studio nie tworzy sie pliku makefile.

  W AVR Studio należałoby w menu "Project/Configuration Options" zaznaczyć opcję "Use External Makefile" i edytować plik Makefile ręcznie, co dla początkującego programisty może stanowić problem. #define F_CPU 11059200UL przed #include <util/delay.h> też zadziała :)
 • #10
  landy13
  Level 31  
  Andrzej__S wrote:

  mgiro wrote:

  Ale w AVR Studio nie tworzy sie pliku makefile.

  W AVR Studio należałoby w menu "Project/Configuration Options" zaznaczyć opcję "Use External Makefile" i edytować plik Makefile ręcznie, co dla początkującego programisty może stanowić problem. #define F_CPU 11059200UL przed #include <util/delay.h> też zadziała :)


  W AVR Studio nie tworzy się pliku Makefile, bo AVR Studio "samo" tworzy plik Makefile.
  W menu "Project/Configuration Options" jest okienko "Frequency" jak też "Device" i in. Zmiany tam wprowadzone skutkują zmianami w automatycznie tworzonym pliku Makefile.
 • #11
  dondu
  Moderator on vacation ...
  landy13 wrote:
  W AVR Studio nie tworzy się pliku Makefile, bo AVR Studio "samo" tworzy plik Makefile.

  W specyficznych przypadkach (sam się ostatnio przekonałem przy projekcie V-USB) użycie w AVR Studio zewnętrznego pliku Makefile (autora V-USB) jest konieczne i robi się to tak jak pisze Andrzej.
 • #12
  landy13
  Level 31  
  dondu wrote:
  W specyficznych przypadkach (sam się ostatnio przekonałem przy projekcie V-USB) użycie w AVR Studio zewnętrznego pliku Makefile (autora V-USB) jest konieczne i robi się to tak jak pisze Andrzej.
  Może masz rację, choć zamiast słowa "konieczne" użyłbym "pożądane".
  W mojej krótkiej znajomości z AVR Studio nie miałem tak "specyficznych przypadków", a omawiany w tym temacie też chyba do nich nie należy.
 • #13
  Andrzej__S
  Level 28  
  landy13 wrote:

  Może masz rację, choć zamiast słowa "konieczne" użyłbym "pożądane".

  Być może wyraziłem swoje myśli mało precyzyjnie. Oczywiście, że można w "Configuration Options" ustawić częstotliwość taktowania procesora, co skutkuje zmianami w pliku Makefile. Niemniej przykład Light-I podany był w formie tekstowej, a żeby wpisanie tego (lub odpowiednio zmodyfikowanego) fragmentu tekstu do pliku Makefile odniosło skutek, trzeba zaznaczyć opcję "Use External Makefile", bo inaczej AVR Studio i tak będzie używało własnego pliku Makefile (nawet, jeśli edytujemy właśnie ten przez niego utworzony). Właśnie dlatego użyłem słowa "konieczne".

  Poza tym sami autorzy (czy też jeden z autorów) avr-libc podają w komentarzach pliku "delay.h" dwie alternatywne metody:
  Quote:

  
  ...............
      \code
      #define F_CPU 1000000UL  // 1 MHz
      //#define F_CPU 14.7456E6
      #include <util/delay.h>
      \endcode
  
      \note As an alternative method, it is possible to pass the
      F_CPU macro down to the compiler from the Makefile.
      Obviously, in that case, no \c \#define statement should be
      used.
  .................
  


  więc chyba użycie #define F_CPU 1000000UL jest dopuszczalne, przynajmniej w tym konkretnym przypadku.
  Oczywiście zgadzam się, że zdefiniowanie F_CPU w pliku Makefile dla większych projektów jest na pewno wygodniejsze.

  To chyba na tyle, bo zdaje mi się, że odbiegamy od tematu :)
 • #14
  mgiro
  Level 22  
  szelus, mógłbyś wytłumaczyć te zmiany troszeczkę obszerniej, bo nie bardzo rozumiem.
 • #15
  mgiro
  Level 22  
  Przystąpiłem do lekcji 10. Zrobiłem analogiczne poprawki, jak w lekcji 9, ale niestety również nie mogę skompilować kodu. Poświęciłem praktycznie cały dzień na szukaniu przyczyny.

  Pojawiają się takie błędy przy kompilacji:

  [ATmega32][C] Kurs progamowania w C z EdW Lekcja 9

  Tutaj zamieszczam kod programu po moich poprawkach:

  
  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  // main.c - testowanie możliwości zmiany języka
  //
  // Autor: Radosław Koppel	Kompilator: WinAVR 20060125
  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  #include <avr/io.h>
  #include <stdio.h>
  #include <util/delay.h>
  #include "makra.h"
  #include "harddef.h"
  //#include "makra.h"
  #include "lcd.h"
  #include "langsys.h"
  
  void uint8_t sw_wait(void)
  {
  	for(;;)
  	{
  		// Oczekiwanie na naciśnięcie przycisku
  		if(!(PIN(SW_PORT) & 1<<SW1))
  		{
  			_delay_ms(30);
  			if(!(PIN(SW_PORT) & 1<<SW1))
  				return 1;
  		}
  		if(!(PIN(SW_PORT) & 1<<SW2))
  		{
  			_delay_ms(30);
  			if(!(PIN(SW_PORT) & 1<<SW2))
  				return 2;
  		}
  	}
  }
  
  int main(void)
  {
  	// Inicjacja wyprowadzeń
  	DDR(LCD_CTRLPORT) = (1<<LCD_E | 1<<LCD_RW | 1<<LCD_RS | 1<<LCD_LED); 
  	PORT(LCD_CTRLPORT) = ~(1<<LCD_E | 1<<LCD_LED); 
  	PORT(SW_PORT) = 1<<SW1 | 1<<SW2;
  	// Inicjacja wyświetlacza
  	lcd_Init();
  	lcd_SetStatus(LCD_STATUS_DISP);
  	
  	// Wyświetlenie zapytania o język
  	fputs_P(PSTR("S1 - "), lcd_GetFile());
  	fputs_P(langsys_GetLangName(0), lcd_GetFile());
  	lcd_GoTo(0, 1);
  	fputs_P(PSTR("S2 - "), lcd_GetFile());
  	fputs_P(langsys_GetLangName(1), lcd_GetFile());
  	lcd_Update();
  	
  	// Oczekiwanie na przycisk i wybranie odpowiedniego języka
  	langsys_Select(sw_wait()-1);
  	
  	// Wyświetlenie przywitania w wybranym języku
  	lcd_Cls();
  	fputs_P(langsys_GetText(IDS_Start), lcd_GetFile());
  	lcd_Update();
  	
  	return 0;
  }
  
  

  
  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  // lcd.c - plik źródłowy do obsługi alfanumerycznego wyświetlacza LCD.
  //			! Dynamiczne przydzielanie znaków specjalnych !
  //
  // Autor: Radosław Koppel	Kompilator: WinAVR 20060125
  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  #include <avr/io.h>
  #include <inttypes.h>
  #include <util/delay.h>
  #include <string.h>
  #include <avr/pgmspace.h>
  
  #include "makra.h"
  #include "harddef.h"
  #include "lcd.h"
  #include "langsys.h"
  
  //__________________________________________________________________________________________
  // Definicje stałych
  // Komendy sterujące wyświetlaczem
  #define LCDC_CLS		0x01
  #define LCDC_HOME		0x02
  #define LCDC_MODE		0x04
  	#define LCDC_MODER		0x02
  	#define LCDC_MODEL		0
  	#define LCDC_MODEMOVE	0x01
  #define LCDC_ON 		0x08
  	#define LCDC_ONDISPLAY	0x04
  	#define LCDC_ONCURSOR	0x02
  	#define LCDC_ONBLINK	0x01
  #define LCDC_SHIFT		0x10
  	#define LCDC_SHIFTDISP	0x08
  	#define LCDC_SHIFTR		0x04
  	#define LCDC_SHIFTL		0
  #define LCDC_FUNC		0x20
  	#define LCDC_FUNC8b		0x10
  	#define LCDC_FUNC4b		0
  	#define LCDC_FUNC2L		0x08
  	#define LCDC_FUNC1L		0
  	#define LCDC_FUNC5x10	0x4
  	#define LCDC_FUNC5x7	0
  #define LCDC_CGA		0x40
  #define LCDC_DDA		0x80
  
  //__________________________________________________________________________________________
  // Deklaracje funkcji które muszą być tutaj zdeklarowane
  static int lcd_put(char c, FILE* f);
  
  //__________________________________________________________________________________________
  // Zmienne
  // Korzystamy z nowej możliwości avrlibc 1.4
  static FILE lcd_fLCD_temp = FDEV_SETUP_STREAM(lcd_put, NULL, _FDEV_SETUP_WRITE);
  #define lcd_fLCD (&lcd_fLCD_temp)
  
  // Uwaga - wyświetlacz niewykorzystuje kodów 0x80-0x9f. To 32 kody które zostaną wykorzystane dla znaków specjalnych
  static char lcd_buffer[LCD_SX*LCD_SY];
  // Aktualne pozycja kursora (dotyczy bufora i jest aktualizwana przy odświerzaniu napisu)
  static uint8_t lcd_curpos;
  // Informacja o tym jakie znaki specjalne zostały zapisane do wyświetlacza
  static uint8_t lcd_spec[8];
  // Zmienna przechowująca flagi na temat włączenia wyświetlacza (wyświetlacz, kursor, migający kursor)
  static uint8_t lcd_status;
  
  //__________________________________________________________________________________________
  // Obsługa LCD - funkcje niskiego poziomu
  
  // Impuls ENABLE - przede wszystkim dla zapisu
  // Odczyt wymaga trochę bardziej skomplikowanej sekwencji
  #define lcd_epulse() \
  	{PORT(LCD_CTRLPORT) |= 1<<LCD_E; \
  	_delay_us(0.25); \
  	PORT(LCD_CTRLPORT) &= ~(1<<LCD_E);}
  
  // Odbiór danej - funkcja wewnętrzna
  static inline uint8_t lcd_Get(void)
  {
  	uint8_t dana; 
  	// Ustawienie portu lcd jako wejścia
  	DDR(LCD_DATAPORT) = 0x00; 
  	// Aktywacja odczytu
  	PORT(LCD_CTRLPORT) |= 1<<LCD_E; 
  	// \/ Uwaga - sprawdziłem eksperymentalnie, 
  	// \/ że 0.5us to czasami za mało
  	// \/ przy podłączonym programatorze wyświetlacz
  	// \/ wciąż gubił dane
  	_delay_us(1);
  	// Skopiowanie danych z wyjścia modułu
  	dana = PIN(LCD_DATAPORT); 
  	// Deaktywacja wyjścia ENABLE
  	PORT(LCD_CTRLPORT) &= ~(1<<LCD_E); 
  	return dana; 
  }
  
  uint8_t lcd_GetBF(void)
  {
  	// Wysterowanie wyprowadzeń do odczytu statusu
  	PORT(LCD_CTRLPORT) |= 1<<LCD_RW; 
  	PORT(LCD_CTRLPORT) &= ~(1<<LCD_RS);
  	// Odczekanie wymaganego przez sterownik czasu
  	_delay_us(0.25);
  	// Odczyt danej
  	return lcd_Get(); 
  }
  
  // Sprawdza flagę zajętości i czeka na jej wyzerowanie
  void lcd_WaitBF(void)
  {
  	// Bit zajętości to bit najstarszy
  	while(0 != (0x80 & lcd_GetBF())) {}; 
  }
  
  // Wysłanie danej - funkcja wewnętrzna
  static void lcd_Send(uint8_t dana)
  {
  	// Ustawienie portu lcd jako wyjścia
  	DDR(LCD_DATAPORT) = 0xFF; 
  	// Presłanie na port danej
  	PORT(LCD_DATAPORT) = dana; 
  	// Przesłanie do lcd
  	lcd_epulse(); 
  }
  
  // Wysłanie danej do pamięci DDRAM lub CGRAM
  // Zależnie od ustawionego adresu
  void lcd_SendData(uint8_t dana)
  {
  	lcd_WaitBF();
  	// Wysterowanie wyprowadzeń dla zapisu danej
  	PORT(LCD_CTRLPORT) &= ~(1<<LCD_RW); 
  	PORT(LCD_CTRLPORT) |= 1<<LCD_RS; 
  	// Odczekanie oraz wysłanie
  	_delay_us(0.25); 
  	lcd_Send(dana); 
  }
  
  // Wysłanie instrukcji sterującej
  void lcd_SendInstr(uint8_t dana)
  {
  	lcd_WaitBF();
  	// Wysterowanie wyprowadzeń dla zapisu instrukcji
  	PORT(LCD_CTRLPORT) &= ~(1<<LCD_RW | 1<<LCD_RS);
  	// Odczekanie oraz wysłanie
  	_delay_us(0.25); 
  	lcd_Send(dana); 
  }
  
  //__________________________________________________________________________________________
  // Funkcje obsługujące wejście wyjście strumienia
  static int lcd_put(char c, FILE* f)
  {
  	// Zabezpieczenie przed przepełnieniem
  	if(lcd_curpos >= ELEMS(lcd_buffer))
  		lcd_curpos = 0;
  	// Zapis do bufora
  	lcd_buffer[lcd_curpos++] = c;
  	return 0;
  }
  
  //__________________________________________________________________________________________
  // Funkcje interfejsu
  
  // inicjacja LCD (uwaga - nie włączam wyświetlacza ani kursora)
  void lcd_Init(void)
  {
  	lcd_Cls();
  	PORT(LCD_CTRLPORT) &= ~(1<<LCD_RW | 1<<LCD_RS); 
  	_delay_us(0.25); 
  	lcd_Send(LCDC_FUNC | LCDC_FUNC8b); 
  	_delay_ms(4.3); 
  	lcd_Send(LCDC_FUNC | LCDC_FUNC8b); 
  	_delay_us(200); 
  	lcd_Send(LCDC_FUNC | LCDC_FUNC8b); 
  	// Już można sprawdzać BF
  #if LCD_SY == 1
  	lcd_SendInstr(LCDC_FUNC | LCDC_FUNC8b | LCDC_FUNC1L); 
  #else
  	lcd_SendInstr(LCDC_FUNC | LCDC_FUNC8b | LCDC_FUNC2L); 
  #endif
  	lcd_SendInstr(LCDC_ON);
  	lcd_SendInstr(LCDC_CLS);
  	lcd_SendInstr(LCDC_MODE | LCDC_MODER); 
  	lcd_WaitBF();
  	// Koniec inicjacji. Wyjątkowo czekam na zakończenie. Normalnie BF jest sprawdzana przed wykonaniem indtrukcji 
  	// - daje to większą oszczędność czasu. Podczas inicjacji nie ma to wielkiego znaczenia. 
  }
  
  // Zerowanie bufora wyświetlacza
  void lcd_Cls(void)
  {
  	lcd_curpos = 0;
  	memset(lcd_buffer, ' ', sizeof(lcd_buffer));
  }
  
  // kontrola włączenia wyświetlacza, kursora, migającego kursora
  void lcd_SetStatus(uint8_t status)
  {
  	lcd_status = status;
  }
  
  // Odswierzenie statusu
  inline void lcd_UpdateStatus(void)
  {
  	lcd_SendInstr(LCDC_ON | lcd_status);
  }
  
  // Funkcja wewnętrzna podająca początek danej linii
  static uint8_t lcd_LineStart(uint8_t line)
  {
  #if LCD_SY == 1
  	return LCD_LINE1;
  #elif LCD_SY == 2
  	if(line == 0)
  		return LCD_LINE1;
  	else
  		return LCD_LINE2;
  #elif LCD_SY == 4
  	if(line == 0)
  		return LCD_LINE1;
  	else if(linenum == 1)
  		return LCD_LINE2;
  	else if(linenum == 2)
  		return LCD_LINE3;
  	else
  		return LCD_LINE4;
  #else
  #error Unknown display type!
  #endif
  }
  
  // Ustawienie kursora
  inline void lcd_GoToAdr(uint8_t adr)
  {
  	lcd_curpos = adr;
  }
  
  // Odswierzenie pozycji kursora
  void lcd_UpdateCurPos(void)
  {
  	// Obliczenie adresu w wyświetlaczu
  	uint8_t adres = 
  		lcd_LineStart(lcd_curpos / LCD_SX) + (lcd_curpos % LCD_SX);
  	// Wysłanie instrkucji ustawiającej kursor
  	lcd_SendInstr(LCDC_DDA | adres);
  }
  
  // Wewnętrzna pomocnicza funkcja sprawdzająca czy dany znak jest znakiem specjalnym
  static uint8_t lcd_IsSpec(char c)
  {
  	// Przydział znaków specjalnych na obszar którego LCD nie wykorzystuje
  	return (c >= 0x80) && (c <= 0x9f);
  }
  
  // Zamiana znaku specjalnego na odpowiedni numer w tablicy symboli
  static inline uint8_t lcd_Spec2Index(char c)
  {
  	return c-0x80;
  }
  
  // Funkcja sprawdzajaca czy w tablicy jest podany znak
  // Zwraca: indeks w tablicy gdzie znajduje sie dany znak
  //  lub kod znaku alternatywnego (zawsze >= 0x20)
  static uint8_t lcd_GetSpec(uint8_t s_index)
  {
  	// Zabezpieczenie
  	if(langsys_GetSpec() == NULL)
  		return 0x20;
  	uint8_t a; 
  	for(a=0; a<ELEMS(lcd_spec); a++)
  	{
  		// 0xff oznacza, że nie ma już dalej wpisów
  		if(lcd_spec[a] == 0xff)
  			break; 
  		// Jeśli znaleziono...
  		else if(lcd_spec[a] == s_index)
  			return a; 
  	}
  	// Nic nie znaleziono
  	return pgm_read_byte(&(langsys_GetSpec()[s_index].cAlt));
  }
  
  // Makro pomocnicze
  #define LCD_SPECNF(spec) (spec > 7)
  
  // Funkcja przydzielająca znaki specjalne
  // Zwraca ilość różnych znaków jaką znaleziono. Jeśli > 8 części znaków nie udało się przydzielić
  uint8_t lcd_PrepareSpec(void)
  {
  	// Analizuję cały łańcuch danych i zapisuję kolejno znalezione znaki
  	char* pbuffer = lcd_buffer;
  	uint8_t n;
  	uint8_t cnt=0;
  	char znak;
  	// Na początku "zerowanie" tablicy znaków specjalnych
  	memset(lcd_spec, 0xff, sizeof(lcd_spec));
  	// dodawanie wpisów
  	for(n=0; n<ELEMS(lcd_buffer); n++)
  	{
  		znak = *pbuffer++;
  		// Jeśli znaleziony znak jest specjalny
  		if(lcd_IsSpec(znak))
  		{
  			// Przeszukanie tablicy
  			znak = lcd_Spec2Index(znak);
  			// Jeśli nie znaleziono - dodawanie
  			if(LCD_SPECNF(lcd_GetSpec(znak)))
  			{
  				// dodaj do tablicy tylko jeśli 
  				// nie wystąpiło przepełnienie
  				if(cnt < ELEMS(lcd_spec))
  					lcd_spec[cnt] = znak;
  				// Licznik zwiększany zawsze
  				// dla statystyki
  				++cnt;
  			}
  		}
  	}
  	return cnt;
  }
  
  // Funkcja zapisująca definicje znaków do pamięci CGRAM wyświetlacza
  void lcd_UpdateCGRAM(void)
  {
  	// Zabezpieczenie
  	if(langsys_GetSpec() == NULL)
  		return;
  	// Ustawiam adres w module na początek definicji znaków: 
  	lcd_SendInstr(LCDC_CGA); 
  	// Przesyłanie bloków - tylko do czasu aż mam 0xff w tablicy - koniec danych
  	uint8_t a; 
  	for(a=0; a<ELEMS(lcd_spec); a++)
  	{
  		// 0xff oznacza koniec danych
  		if(lcd_spec[a] == 0xff) break;
  		// Wskaźnik na początek danych wyglądu znaku
  		uint8_t* pdata = langsys_GetSpec()[lcd_spec[a]].matrix;
  		// Wysyłam kolejny indeks
  		uint8_t bait;
  		for(bait=0; bait<8; bait++)
  		{
  			lcd_SendData(pgm_read_byte(pdata++)); 
  		}
  	}
  }
  
  // Funckcja odświerzająca dane w pamięci DDRAM wyświetlacza
  // Aby wyświetlanie przebiegło prawidłowo pamięć CGRAM musi być już ustawiona
  void lcd_UpdateText(void)
  {
  	uint8_t x, y;
  	
  	char *pbuffer = lcd_buffer;
  	// Przetwarzanie każdej linii oddzielnie
  	for(y=0; y<LCD_SY; y++)
  	{
  		lcd_SendInstr(LCDC_DDA | lcd_LineStart(y));
  		// Wysłanie wszystkich znaków z danej linii
  		for(x=0; x<LCD_SX; x++)
  		{
  			uint8_t znak = *pbuffer++;
  			if(lcd_IsSpec(znak))
  				znak = lcd_GetSpec(lcd_Spec2Index(znak));
  			// Znak gotowy do wysłania
  			lcd_SendData(znak);
  		}
  	}
  }
  
  // Odświerzenie wszystkich danych wyświetlacza
  void lcd_Update(void)
  {
  	lcd_PrepareSpec();
  	lcd_UpdateCGRAM();
  	// Wyłączenie kursora na czas odświerzania
  	lcd_SendInstr(LCDC_ON | (lcd_status & LCD_STATUS_DISP));
  	lcd_UpdateText();
  	lcd_UpdateCurPos();
  	// Ponowne włączenie kursora (jeśli był włączony)
  	lcd_UpdateStatus();
  }
  
  //__________________________________________________________________________________________
  // Funkcja podająca uchwyt do strumienia
  inline FILE* lcd_GetFile(void)
  {
  	return lcd_fLCD;
  }
  
  

  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  // langsys.c - moduł zarządzający językiem interfejsu
  //
  // Autor: Radosław Koppel	Kompilator: WinAVR 20060125
  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  #include <inttypes.h>
  #include <avr/pgmspace.h>
  
  #include "makra.h"
  #include "lcd.h" // Potrzebujemy stąd zmiennej opisującej wygląd znaku specjalnego
  #include "langsys.h"
  // Tutaj dodać wszystkie nagłówki języków
  #include "english.h"
  #include "polski.h"
  
  //______________________________________________________________________________________________
  // Zmienne
  static uint8_t langsys_sel = 0; // wybrany język
  
  // Definicja informacji o znakach specjalnych
  const LCD_LOCAL_PGM* langsys_lcdspec[] PROGMEM /*w EdW brak PROGMEM - to błąd!*/= 
  {
  	NULL,
  	PL_lcdspec
  };
  
  // Tablica wszystkich posiadanych napisów
  //   [język][tekst] - na odwrót nie trzebaby pilnować rozmiaru 
  //   (pierwszy wymiar może być obliczany przez kompilator), jednka inicjacja była by mniej wygodna
  //      +---tablica wskaźników na tablice w pamięci programu
  //      |                                        +--umieść tą tablicę w pamięci programu
  const prog_char* langsys_strTable[2][IDS_END] PROGMEM = 
  {
  	{
  		EN_strDisplay,
  		EN_strStart
  	},
  	{
  		PL_strDisplay,
  		PL_strStart
  	}
  };
  
  //______________________________________________________________________________________________
  // Funkcje dostępu
  
  // Ilość "zainstalowanych" języków
  uint8_t langsys_GetNumOfLangs(void)
  {
  	return ELEMS(langsys_strTable);
  }
  
  // Wybór języka
  void langsys_Select(uint8_t index)
  {
  	langsys_sel = index;
  }
  
  // Pobranie informacji o wybranym języku
  uint8_t langsys_GetSelected(void)
  {
  	return langsys_sel;
  }
  
  // Pobranie nazwy języka o podanym indeksie
  prog_char* langsys_GetLangName(uint8_t index)
  {
  	if(index > ELEMS(langsys_strTable))
  		return NULL;
  	return (prog_char*)pgm_read_word_near(&langsys_strTable[index][IDS_LANGNAME]);
  }
  
  // Pobieranie wskaźnika na informację o znakach specjalnych
  LCD_LOCAL_PGM* langsys_GetSpec(void)
  {
  	return (LCD_LOCAL_PGM*)pgm_read_word_near(&langsys_lcdspec[langsys_sel]);
  }
  
  // Pobieranie wybranego napisu
  prog_char* langsys_GetText(uint8_t index)
  {
  	return (prog_char*)pgm_read_word_near(&langsys_strTable[langsys_sel][index]);
  }
  

  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  // langsys.h - plik nagłówkowy modułu zarządzającego danymi języka
  //   Tutaj znajdują się oznaczenia syboliczne wszystkich łańcuchów
  //
  // Autor: Radosław Koppel	Kompilator: WinAVR 20060125
  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  #ifndef LANGSYS_H_INCLUDED
  #define LANGSYS_H_INCLUDED
  
  //__________________________________________________________________________________________
  // Funkcje interfejsu
  uint8_t langsys_GetNumOfLangs(void);
  void langsys_Select(uint8_t index);
  uint8_t langsys_GetSelected(void);
  prog_char* langsys_GetLangName(uint8_t index);
  LCD_LOCAL_PGM* langsys_GetSpec(void);
  prog_char* langsys_GetText(uint8_t index);
  
  //__________________________________________________________________________________________
  // Indeksy dla poszczególnych napisów
  // Dużymi literami specjalne, reszta tak jak odpowiednie zmienne
  enum
  {
  	IDS_LANGNAME,
  	IDS_Start,
  	
  	// Nie umieszczać żadnych identyfikatorów za poniższym!
  	IDS_END
  };
  
  #endif //LANGSYS_H_INCLUDED
  

  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  // lcd.h - plik nagłówkowy do obsługi alfanumerycznego wyświetlacza LCD.
  //			! Dynamiczne przydzielanie znaków specjalnych !
  //
  // Autor: Radosław Koppel	Kompilator: WinAVR 20060125
  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  #ifndef LCD_H_INCLUDED
  #define LCD_H_INCLUDED
  
  #include <avr/pgmspace.h>
  #include <stdio.h>
  
  // Struktura definiująca wygląd znaku specjalnego
  typedef struct
  {
  	uint8_t matrix[8]; // Matryca znaku
  	char cAlt; // Znak alternatywny
  }LCD_LOCAL_PGM; 
  
  // Definicje funkcji interfejsu
  void lcd_Init(void);
  void lcd_Cls(void);
  void lcd_SetStatus(uint8_t status);
  	#define LCD_STATUS_BLINK 0x01
  	#define LCD_STATUS_CURSOR 0x02
  	#define LCD_STATUS_DISP 0x04
  void lcd_UpdateStatus(void);
  void lcd_GoToAdr(uint8_t adr);
  	#define lcd_GoTo(x, y) lcd_GoToAdr(y*LCD_SX+x);
  void lcd_UpdateCurPos(void);
  uint8_t lcd_PrepareSpec(void);
  void lcd_UpdateCGRAM(void);
  void lcd_UpdateText(void);
  void lcd_Update(void);
  
  FILE* lcd_GetFile(void);
  
  #endif // LCD_H_INCLUDED
  

  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  // harddef.h - definicja sprzętu dla programu zaawansowanej obsługi alfanumerycznego wyśw. LCD
  //
  // Autor: Radosław Koppel	Kompilator: WinAVR 20060125
  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  #ifndef HARDDEF_H_INCLUDED
  #define HARDDEF_H_INCLUDED
  
  //__________________________________________________
  // Definicje wyświetlacza LCD
  // Informacje o typie wyświetlacza
  #define LCD_SX 16
  #define LCD_SY 2
  #define LCD_LINE1 0
  #define LCD_LINE2 64
  // Podłączenie
  #define LCD_DATAPORT B
  #define LCD_CTRLPORT D
  #define LCD_E 4
  #define LCD_RW 3
  #define LCD_RS 2
  #define LCD_LEDPORT D
  #define LCD_LED 5
  
  //___________________________________________________
  // Definicja przycisków
  #define SW_PORT E
  #define SW1 0
  #define SW2 2
  
  
  #endif // HARDDEF_H_INCLUDED
  

  //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  // makra.h - makra pomocnicze 
  // 
  // Autor: Radosław Koppel          Kompilator: WinAVR 20050214
  //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  #ifndef MAKRA_H_INCLUDED
  #define MAKRA_H_INCLUDED
  
  // Makra upraszczające dostęp do portów
  // *** Port
  #define PORT(x) XPORT(x)
  #define XPORT(x) (PORT##x)
  // *** Pin
  #define PIN(x) XPIN(x)
  #define XPIN(x) (PIN##x)
  // *** DDR
  #define DDR(x) XDDR(x)
  #define XDDR(x) (DDR##x)
  
  // NOPek
  #define NOP() {asm volatile("nop"::);}
  
  // Ilość elementów tablicy
  #define ELEMS(p) (sizeof(p)/sizeof(p[0]))
  
  
  #endif //MAKRA_H_INCLUDED
  

  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  // english.h - dane dla języka angielskiego.
  //
  // Uwaga: Ten plik definiuje zmienne. Wolno go dołączyć tylko raz i robimy do w langsys.c
  //
  // Autor: Radosław Koppel	Kompilator: WinAVR 20060125
  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  
  // Język angielski nie potrzebuje definicji znaków specjalnych
  
  // Teksty
  prog_char EN_strDisplay[] = "English";
  prog_char EN_strStart[] = "   Welcome in   English Version";
  

  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  // polski.h - dane dla języka polskiego.
  //
  // Uwaga: Ten plik definiuje zmienne. Wolno go dołączyć tylko raz i robimy do w langsys.c
  //
  // Autor: Radosław Koppel	Kompilator: WinAVR 20060125
  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  
  // Definicja znaków narodowych
  // (Polski ma ich 18)
  LCD_LOCAL_PGM PL_lcdspec[18] PROGMEM = 
  {
  	// Znaczki - poprawiłem pod względem wyglądu znaczki z EdW 1/98, dodałem brakujące
  	{{0, 0, 14, 1, 15, 17, 15, 2}, 'a'},    //ą - kod 0x80
  	{{2, 4, 14, 16, 16, 17, 14, 0}, 'c'},   //ć - kod 0x81
  	{{0, 0, 14, 17, 31, 16, 14, 2}, 'e'},   //ę - kod 0x82
  	{{12, 4, 6, 4, 12, 4, 14, 0}, 'l'},     //ł - kod 0x83
  	{{2, 4, 22, 25, 17, 17, 17, 0}, 'n'},   //ń - kod 0x84
  	{{2, 4, 14, 17, 17, 17, 14, 0}, 'o'},   //ó - kod 0x85
  	{{2, 4, 14, 16, 14, 1, 30, 0}, 's'},    //ś - kod 0x86
  	{{2, 4, 31, 2, 4, 8, 31, 0}, 'z'},      //ź - kod 0x87
  	{{4, 0, 31, 2, 4, 8, 31, 0}, 'z'},      //ż - kod 0x88
  	{{14, 17, 17, 31, 17, 17, 17, 2}, 'A'}, //Ą - kod 0x89
  	{{2, 14, 21, 16, 16, 16, 17, 14}, 'C'}, //Ć - kod 0x8a
  	{{31, 16, 16, 30, 16, 16, 31, 2}, 'E'}, //Ę - kod 0x8b
  	{{16, 16, 20, 24, 16, 16, 31, 0}, 'L'}, //Ł - kod 0x8c
  	{{2, 21, 17, 25, 21, 19, 17, 17}, 'N'}, //Ń - kod 0x8d
  	{{2, 14, 21, 17, 17, 17, 17, 14}, 'O'}, //Ó - kod 0x8e
  	{{2, 15, 20, 16, 14, 1, 1, 30}, 'S'},   //Ś - kod 0x8f
  	{{2, 31, 5, 2, 4, 8, 16, 31}, 'Z'},     //Ź - kod 0x90
  	{{4, 31, 1, 2, 4, 8, 16, 31}, 'Z'},     //Ż - kod 0x91
  }; 
  
  // Teksty
  prog_char PL_strDisplay[] = "Polski";
  prog_char PL_strStart[] = " Witaj w wersji     Polskiej\x80";
  


  Tutaj kod orginalny:
  http://www.sendspace.com/file/slcc8q

  Co należy jeszcze poprawić, aby była możliwość kompilacji??
 • #16
  User removed account
  Level 1  
 • #17
  mgiro
  Level 22  
  U mnie lekcja 11 chyba działała. Sprawdzę i dam znać ;D
 • #18
  hexen2k
  Level 16  
  Sprawdzał któryś z kolegów czy udało się uruchomić przykłady z lekcji 9,10,11 ? Jeśli tak to co trzeba było zmienić aby to ruszyć...

  Jest możliwość aby nie wykorzystywać strumienia danych w przykładzie z lekcji 10 ? Wolałbym używać swoich prostych funkcji do wyświetlania stringów na wyświetlaczu ;)

  http://elportal.pl/n0017/c_materialy/_do_cz10.rar
 • #19
  User removed account
  Level 1