Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Miernik FCLU - uniwersalny miernik na PIC16F873A

Freddy 23 Dec 2010 19:47 118513 247
Computer Controls
 • Miernik FCLU - uniwersalny miernik na PIC16F873A

  Opisane poniżej urządzenie powstało w oparciu o układ z Rosyjskiego Radio 8/2007. Można go rzeczywiście można nazwać uniwersalnym, ponieważ mierzy on napięcie prądu stałego, częstotliwości, pojemność, indukcyjność cewek, sprawdza rezonatory kwarcowe, oraz wysyła impulsy o poziomie sygnału TTL, częstotliwości, które można zmieniać w szerokich granicach. Dodatkowo, po dobudowaniu przystawki, można mierzyć ESR dla kondensatorów. Podstawą urządzenia jest mikrokontroler PIC16F873A.

  Schemat przyrządu.

  Miernik FCLU - uniwersalny miernik na PIC16F873A


  Specyfikacja przyrządu – zakresy pomiarowe :
  - częstotliwości w MHz: (3 zakresy)
  "F1" 0,01 ... 50
  "F2" 40 ... 500
  "F3" 200 ... 2000
  - pojemność : (2 zakresy)
  "C" od 0,2 pF do 0,1 µF
  "C1" z 0,1 uF do 10 mF
  - indukcyjność od 0.1 µH do 5 H
  - napięcie DC 0,02 ... 15 V
  - częstotliwość rezonansowa kwarcu 0,1 ... 30 MHz
  - częstowliwość wyjściowa w trybie generatora 244 Hz ... 1 MHz

  Możliwości pomiarowe przystawki ESR :
  - ESR i oporność od 0 do 100 Ω (rozdzielczość 0.001 Ω) – pomiar dokonywany jest przy 100kHz
  - pojemność od 5 – 25000 uF
  - oporność 0.01 Ω do 50 MΩ (automatyczny wybór zakresu)
  - temperatura -40 do 105 °C (dokładność 2 stopnie)

  Napięcie zasilania przyrządu 7 ... 15 V DC.
  Pobór prądu w zależności od wybranej funkcji i zakresu,około 14 - 21 mA przy pomiarze częstotliwości i około 6 - 11 mA przy pomiarze pojemności i indukcyjności (bez podświetlenia LCD)

  Błędy pomiaru w trybie (bez niestabilności kwarcu):
  Częstotliwość:
  Zakres "F1" dla okresu 0,2 s, 1 s, a 10s – odpowiednio 5Hz, 1Hz i 0,1 Hz
  "F2" 120 Hz
  "F3" 480 Hz
  "C", "C1" 2%
  "L" 2 ... 10%
  "U" 0,05 V

  Jako elementy kontrolne służą potencjometr R33 i Przyciski SB1, SB4. Podczas zmiany rezystancji potencjometru R33 zmieniają się kolejne pozycje w menu w następującej kolejności:
  - przy oprogramowaniu bez ESR:
  L/C – F1 – F2 – U
  - przy oprogramowaniu z ESR:
  ESR – L/C – F1 – F2 – U – R
  Opisy na wyświetlaczu :
  ESR – Inductance / Capacitance – Frequency – Frequency – Voltage - Resistance

  Poszczególne wartości podmenu wybierane są za pomocą przełączników SB1, SB3 i SB4. Jako wyświetlacz zastosowano LCD 2x16 WH1602D. Pierwsza linia wyświetla informacje o trybie pracy, druga natomiast wartość mierzoną.
  Do pomiaru częstotliwości poniżej 500 MHz, sygnał jest podawany do gniazda XW1. Przy tym, przy częstotliwościach powyżej 50 MHz stosowany jest dzielnik oparty na syntezatorze częstotliwości LMX1600TM (DD1). Jego pracą steruje mikrokontroler (DD3) Układ DD2 spełnia funkcję multipleksera.
  Sygnał wejściowy podany na gniazdo XW1, wzmacniany jest przez tranzystor VT1.

  W trybie "F1" (rys. 2) następuje dalsze wzmocnienie sygnału na tranzystorze VT4 i przez bramki DD2.2, DD2.4 i rezystor R32 podawany jest do mikrokontrolera.

  W trybie "F2" sygnał po wzmocnieniu na tranzystorze VT1 podawany jest na wejście dzielnika częstotliwości DD1 syntezatora, a następnie po podzieleniu przez 24 sygnał wyjściowy podawany jest (wyjście 1 DD1) poprzez bramki DD2.3, DD2.4 i rezystora R32 do mikrokontrolera.

  W trybie "F3" mierzony sygnał jest doprowadzany do gniazda XW2, a następnie przez kondensator C4, diody VD3, VD4 i kondensator C14 sygnał jest podawany na wejście drugiego dzielnika częstotliwości w syntezatorze DD1. Po podzieleniu przez 96 sygnał wyjściowy przechodzi przez bramki DD2.3, DD2.4 i rezystora R32 do mikrokontrolera.

  Zmiana z trybu "F2" na tryb "F3" następuje za pomocą przełącznika SB3, następne naciśnięcie powoduje przejście w tryb sprawdzania rezonatorów kwarcowych umieszczonych w gnieździe "ZQX".
  Do pomiaru kondensatorów o pojemności do 0,1 uF, oraz cewek indukcyjnych, używany jest układ generatora na komparatorze DA1 (LM311D). Sygnał z wyjścia generatora doprowadzony jest bezpośrednio do wejścia mikrokontrolera, który mierzy się jego częstotliwość i oblicza na tej podstawie wartości mierzonych elementów.

  W trybie "Kalibracja” określona jest pojemność „pasożytnicza” gniazda XS1 i zapisana zostaje w pamięci EEPROM mikrokontrolera do wykorzystania w dalszych obliczeniach. Program do obliczania wartości elementów obwodu składającego się z induktor L1 i kondensator C6, zgodnie model matematyczny, zakładając się, że współczynnik temperaturowy cewki i kondensatora są stałe. Jeśli po włączeniu wskazania miernika wskazania są różne od zera, oznacza to, że częstotliwość oscylatora zmieniła się i nie jest równa, wartości, który został zapisany w pamięci EEPROM mikrokontrolera podczas poprzedniej kalibracji. Korzystając z tego modelu, skorygowanej wartości elementów L1, C6 i obliczyć nową wartość częstotliwości (tzw. „zerowej”). Obliczenia uwzględniają współczynnik X6, biorąc pod uwagę jaką zmianę częstotliwości oscylatora (w%) dokonała zmiany w pojemności kondensator C6.

  Pomiar pojemności kondensatorów 0,1 uF do 10 mF dokonywany jest za pomocą tranzystora VT3. Poprzez rezystor R22 z wyjścia mikrokontrolera doprowadzany jest niski poziom do tranzystora VT3, tranzystor zostaje otwarty i mierzony kondensator (zaciski zacisków 8 i 9 gniazda XS1) jest ładowany. Następnie z wyjścia mikrokontrolera podawany jest wysoki poziom, tranzystor VT3 zostaje zatkany, i mierzony kondensator jest rozładowywany przez rezystor R13.
  Czas rozładowania mierzony jest przez mikrokontrolera, a ponieważ wyraźnie zależy od pojemności kondensatora, mikrokontroler oblicza pojemność na podstawie znanych relacji.

  Pomiar napięcia stałego (tryb Voltage) w zakresie od 0 do 15 V, realizowany jest przez podanie na gniazdo XW1.

  Aby ustawić tryb"generatora" musimy wejść w tryb „Voltage” i nacisnąć switch SB3.
  W tym trybie tranzystor VT3 pracuje w trybie przełącznika na gniazdo „Fwyj” (8 i 10 kontaktów XS1 gniazd) podawany jest sygnał na poziomie TTL o częstotliwości Wyj = produkuje TTL poziomu i częstotliwości Fwyj = Fxt / (4mn), gdzie Fxt – częstotliwość rezonatora kwarcowego mikrokontrolera, a n może przyjmować (ustawiane w menu za pomocą przełącznika L/C)) wartości 1,4, 16, a parametr m wartości (zmieniane przez SB3 i SB4) w przedziale od 1 do 256. Wartości te są wyświetlane w prawym górnym rogu ekranu, w drugim wierszu - sygnał wyjściowy częstotliwości.
  -----------------------------------------------------------------------------
  Zasilanie z przyrządu następuje z baterii akumulatorów. Napięcie zasilania wszystkich układów stabilizowane jest za pomocą regulatora DA2. Można także użyć zewnętrznego, napięcia zasilania 7 ... 15 V, który podłącza się do gniazda XS3. W tym przypadku włącza się również automatycznie podświetlenie LCD. Podczas zasilania z zewnętrznego źródła ładowane są również akumulatorów. Na wyświetlaczu cały czas widoczny jest wskaźnik ich naładowania. Wskaźnik naładowania baterii wyświetlany jest cały czas, jako symbol baterii. Gdy bateria jest rozładowana, pusty symbol miga. Aby naładować baterię bez wyjmowania go z urządzenia, należy użyć zasilania o napięciu 12 ... 15 V, i wcisnąć-SB2 przełączyć przycisk włączona .. Gdy bateria jest naładowana, wskaźnik na obrazku ogniwo galwaniczne zastępuje się symbolem "Z".
  Większość elementów przyrządu, za wyjątkiem wyświetlacza LCD, diod VD7, VD8, gniazd i potencjometru R33 zamontowane na dwustronnej płytce drukowanej.

  Układ scalony LMX1600TM może być zmieniony na LMX1601TM, ale granica mierzonych częstotliwości w trybie "F3" zostanie zm,niejszona do 1,1 ... 1,2 GHz.

  Mikrokontroler PIC16F873A można zastąpić PIC16F873, PIC16F876A. Układ LM311D dowolnej serii (uA, LM itp.) w obudowie SO-8, Tranzystory MOSFET IRF7314 - IRF7316.

  Wyświetlacz LCD, typ dowolny, obsługujący protokół HD44780, o organizacji 2x16 znaków.

  Przekaźnik K1 - SIL05-1A72-71d firmy Meder Electronic ze zintegrowaną diodą zabezpieczającą, lub SIL05-1A72-71 (wtedy dołączyć zewnętrzną diodę równolegle do cewki).

  Gniazda XS1, XS2, to fragment precyzyjnej podstawki do układów scalonych.
  XW1, XW2 - CP-50-73FV, lub inne dowolne, np. SMA.

  Cewka L1 to dławik CECL-100/260 101k (100 uH), cewka L2 - do montażu powierzchniowego LQH32M rozmiar 1210. Pojemność kondensatorów C6 może być w zakresie 510 ... 680 pF, o bardzo małym współczynniku temperaturowym,

  Kondensator C1 ma pojemność 1000 ... 2000 pF.
  Tranzystor BFR93A może zostać zastąpiony dowolnym innym małej mocy i wysokiej częstotliwości (co najmniej 900 MHz) w obudowie SOT-23.
  Tranzystor VT3 powinien mieć współczynnik h21E nie mniej niż 150.

  Jako rezonator kwarcowego użyto 4MHz - HC49U z wysoką stabilność termiczną, zależy od tego błąd pomiaru urządzenia.

  Programowanie mikrokontrolera za pomocą złącza XP1 przy pomocy IC-Prog i adaptera AN589, zworka S1 musi być usunięta. Podczas programowania kontrolera ustawić bity konfiguracji WDT, PWRT, a następnie wybrać rodzaj generatora - XT.

  Montaż i uruchomienie:
  Miernik FCLU - uniwersalny miernik na PIC16F873A Miernik FCLU - uniwersalny miernik na PIC16F873A
  Moje płytki drukowane.

  Miernik FCLU - uniwersalny miernik na PIC16F873A Miernik FCLU - uniwersalny miernik na PIC16F873A
  Bardzo początkowy etap budowy.

  Miernik FCLU - uniwersalny miernik na PIC16F873A Miernik FCLU - uniwersalny miernik na PIC16F873A
  Widok panelu czołowego i maskownicy do LCD, wykonane w programie FrontDesigner

  Po sieci krąży wiele różnych projektów płytek drukowanych, jednak najlepsza, co zostało potwierdzone przez większość użytkowników, również autora projektu, jest płytka zaprojektowana przez Waldka SP2JJH.
  Miernik FCLU - uniwersalny miernik na PIC16F873AMiernik FCLU - uniwersalny miernik na PIC16F873A
  Widok płytek w programie SprintLayout 5.

  Montaż elementów i jego kolejność, według uznania :D, ale zalecam rozpoczęcie od mikrokontrolera, przyległych do niego elementów i LCD.
  Ustalić wartości kontrastu za pomocą rezystora R39. Można oczywiście zastosować potencjometr montażowy.
  Następnie zmontować elementy generatora wraz z LM311. Kiedy naciskamy "L / C" na wyjściu 7 układu LM311D powinien być sygnał prostokątnym o częstotliwości 750 ... 850 kHz.

  W trybie "F1" w przypadku braku wyboru sygnału wejściowego doborem wartości rezystora R15 ustawić niski poziom wyjścia bramki DD2.4.

  W trybach "F2" i "F3" w przypadku braku sygnału wejściowego sprawdzić układ samowzbudzenia układów dzielników częstotliwości DD1 - to jest ich funkcja.
  Prąd ładowania akumulatora ustawiany jest za pomocą rezystora R34, a napięcia wskaźnika ładowania za pomocą wyboru wartości rezystora R31.

  Po montażu całości należy dokładnie sprawdzić płytkę.

  Do poprawnej pracy przyrządu wymagane jest wprowadzenie kilku stałych do pamięci EEPROM mikrokontrolera. Aby to wykonać należy nacisnąć przycisk SB3 i włączyć zasilanie przyrządu, a następnie puścić przycisk.
  Zmieniając wartość potencjometru R33 wybieramy numer stałej od X0 do X9, a przyciskami SB3 i SB4 zmieniamy wartość konkretnej stałej. Zmienione wartości są zapisywane automatycznie w pamięci EEPROM mikrokontrolera, po zmianie numeru stałej.

  Wartości początkowe i znaczenie stałych:
  X0=1000 – wartość pojemności C1 w pF
  X1=1000 – autor nie zaleca zmian (korekcja przy pomiarze indukcyjności)
  X2=0000 – typ syntezera DD1 0 dla LMX1600 i 1 dla LMX1601
  X3=1539 - koryguje wskazania napięcia stałego w trybie Voltage
  X4=0004 – tryb i język pracy
  X5=4.000.008 - częstotliwość rezonatora kwarcowego – wartości od 3.868.934 - 4.131.068 ustawiana co 4 Hz
  X6=0060 – wartości od 0 do X6=100 , wartość mniejsza niż 50 przy ujemnym współczynniku
  temperaturowym kondensatora C6.
  X7=1472 - koryguje prawidłowe odczyty podczas pomiaru pojemności
  X8=domyślne
  X9=domyślne
  X8 i X9 to współczynniki dzielenia przy zastosowaniu innego zewnętrznego preskalera, nie zmieniać !

  X4 = 0, 2, 4, 6 - dla angielskiej wersji przyrządu (menu angielskie)
  X4 = 1, 3, 5, 7 - dla rosyjskiej wersji przyrządu (menu rosyjskie)
  X4 = 0, 1, 4, 5 - początkowy czas pomiaru 0,2s dla trybu "F1"
  X4 = 2, 3, 6, 7 - początkowy czas pomiaru 1s dla trybu "F1"
  X4 = 0, 1, 2, 3, - wartość współczynnika temperaturowego C6 dodatnia
  X4 = 4, 5, 6, 7, - wartość współczynnika temperaturowego C6 ujemna

  Na przykład, zestaw X4 = 4 angielskie menu, początkowy czas pomiaru dla trybu „F1” 0,2s ujemny współczynnik temperaturowy C6

  Procedura kalibracji przyrządu:
  1. Kalibrację przyrządu rozpoczynamy od kalibracji częstościomierza podając sygnał wzorcowy 30-40MHz a następnie korygujemy wskazania miernika przy pomocy trymera i stałej X=5 tak,żeby miernik pokazywał F wzorcowa.Przy czym miernik powinien być ustawiony w pozycji F1,wejście 0-500Mhz 0.2sek.
  2. Kalibracja stałej X0.
  - w stałą X0 wpisujemy dokładna (zmierzona pewnym miernikiem) pojemność kondensatora C1 (w pF).
  - obracając gałką potencjometru R33, ustawiamy tryb "L / C" a przełącznikiem SB1 ustawić tryb "C".
  - wybrać tryb "Calibration". Po jej ukończeniu na wyświetlaczu będzie widać wartość 0,00 pF.
  - podłączamy kondensator wzorcowy (b. dokładny np.0,5%) ze zmierzoną wcześniej z dużą dokładnością.
  - wykonujemy obliczenia : Cwz/Odczyt * X0
  - wynik wpisujemy do X0
  3. przełączamy „C/L” w pozycję „L”
  4. podłączamy zworę i dokonujemy kalibracji w trybie „Calibration”
  5. usuwamy zworę i mierzymy znaną (b. dokładną np. 1%) indukcyjność
  6. ewentualne korekty wykonujemy dokonując wpisów w X1.

  Ważna uwaga. Wszystkich kalibracji dokonujemy po wygrzaniu miernika min.20-30min.

  Miernik wykonany na podstawie artykułu w Rosyjskim Radio 8/2007. Przy budowie i uruchomieniu wiele pomocy i cierpliwości wykazał Waldek Sp2JJH, za co serdecznie mu w tym miejscu dziękuję.

  Praktyczna praca z miernikiem:
  Przykład:
  1.włączamy miernik w pozycji C, ale widzimy, że wskazania nie wynoszą 0001 tylko kilka kilakanaście pF. Należy odczekać kilka minut na wygrzanie miernika. Potem gałką potencjometru przestawiamy na inny pomiar np.częstotliwość i od razu wracamy z powrotem na pomiar C. Miernik się wyzeruje i przyjmie wartości podczas kalibracji tzn. LCD pokaże 000pF.Włączy się także autozerowanie. Tzn. dryft częstotliwości generatora będzie automatycznie kompensowany. Zauważmy ,że wskazania zerowe dla pomiaru pojemności będą płynąc do np.0,1pF a następnie miernik wyzeruje je do 000pF.
  Oczywiście autokalibracja nie ma miejsca przy pomiarze L, po prostu obwód generatora jest rozwarty, ale wystarczy przełączyć z powrotem na C, gałką potencjometru na inny tryb i suwak z powrotem na C i włączyć pomiar L i juz mamy skalibrowny L -teraz możemy założyć zworkę na kontakty pomiarowe i zobaczymy wskazania L=0000(0001,0002)uH.
  Jeżeli chcemy wykonać bardzo dokładne pomiary L czy C to polecam:
  Włączyć miernik w C(wygrzać miernik) i skalibrować tak jak opisałem wyżej
  (gałka na F i z powrotem):
  1.Przełączamy na L i zakładamy zworkę ,kalibrujemy poprzez przyśnięcie SB4.Zdejmujemy zworkę i dokonujemy pomiaru. Po dłuższej przerwie miernik może połynąć więc skalibrujmy go go ponownie i znów mierz i tak dalej.Piszę o pomiarach L z dokładnością do kilku nH.
  2.Przy dokładnych pomiarach C też kalibrujesz po prostu przed każdym dokładnym pomiarem(suwak potencjometru na inny tryb i od razu z powrotem).Oczywiście mowa dokładności pomiaru rzędu mniej 0,1pF.

  Miernik FCLU - uniwersalny miernik na PIC16F873A
  Miernik FCLU - uniwersalny miernik na PIC16F873A
  Widok płytki drukowanej przystawki ESR.

  Miernik FCLU - uniwersalny miernik na PIC16F873A
  Schemat przystawki ESR.

  Przystawka ESR będzie opisana w następnym artykule, jak ją uruchomię i przetestuję.


  Pliki FCLU-meter i FCLU_new, to skan i dokument worda oryginalnego artykułu.
  Plik viewlayout, to darmowa przeglądarka płytek w formacie SprintLayout.
  Plik PCB+Front wiadomo płytka + front.
  Plik ESR to kompletna dokumentacja przystawki ESR.
  Plik LCFG873 wsad mikroprocesora PIC, tylko wersja .HEX autor nie udostępnia innej wersji softu !
  Podaję opisy plików, bo nie wszyscy sie tego domyślili.
  Forum rosyjsko języczne na temat w/w przyrządu http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?p=183113


  Zdjęcie "tytułowe" pochodzi z miernika Waldka SP2JJH z powodu chwilowego braku aparatu :).


  Miernik FCLU - uniwersalny miernik na PIC16F873A

  Cool? Ranking DIY
  About Author
  Freddy
  Level 43  
  Offline 

  Porad udzielam wyłącznie na forum, nie pomagam na PW
  Has specialization in: nawigacja, mikrokontrolery
  Freddy wrote 19997 posts with rating 2553, helped 1388 times. Been with us since 2003 year.
 • Computer Controls
 • #2
  VoltAmper
  Translator, editor
  Jest to kolejna fantastyczna konstrukcja, którą przybliżył nam kolega Freddy.
  Oczywiście pierwowzór tej konstrukcji jest rosyjski i był opublikowany w rosyjskim Radio w roku 2007. znalezienie linku do tej strony zajęło mi ok 20 sekund (wujek Google się kłania jakby to powiedział kol. Quarz).Czy fakt, że kolega Fredy zna rosyjski to coś złego-bo z treści postu kol. marek1846 trudno mi wywnioskować ? :)
  Co do "polskiej repliki" to należy wspomnieć iż jest w tej konstrukcji polski akcent i to dość wyraźny o którym zresztą mówi Freddy ale wpierw trzeba przeczytać cały post ze zrozumieniem.

  Zdrowych wesołych Świąt otwartch umysłów i mnóstwa ciekawych konstrukcji życzy
  VA
 • #3
  Freddy
  Level 43  
  Karol966 :arrow: sprawa "krzywych" otworów, to niestety przesunięcie podczas termotransferu, a nie krzywe wiercenie.

  merolPL :arrow: luty, no cóż napisałem, że to początki konstrukcji. Mam dopiero za sobą ledwo 35 lat lutowania i elektroniki. Jeszcze się nauczę :)
  marek1846 :arrow: nie bądź kolego takim pesymistą. Nie ma wzmianki o polskiej konstrukcji, bo pomysł nie jest polski.
  Strona autora :) proszę bardzo www.radio.ru , jak kolega poczyta dokładniej, a nie tylko pierwsze i ostatnie zdanie, to znajdzie, jest i nawet oryginalny artykuł. Jeśli masz zamiar dalej prowadzić takie wywody, to lepiej ich nie prowadź, bo jesteś w wielkim błędzie.
  VoltAmper :arrow: Polski akcent jest i to bardzo duży, no ale żeby się o tym dowiedzieć, tak jak sam napisałeś, trzeba przeczytać całość, a nie tylko co piątą linijkę, a nie wszyscy to potrafią.;)
 • #4
  VoltAmper
  Translator, editor
  W projekcie jest mowa o:SP2JJH-wpisując to w Google mamy stronę:
  http://www.sp2jjh.republika.pl/.
  Wciskając piąty przycisk od góry mamy:
  http://www.sp2jjh.republika.pl/FCL.htm a przewijając stronę docieramy do rosyjskiego linku z forum:
  http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?p=240132.
  Przeglądając to forum dalej docieramy do strony szóstej, czyli:
  http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=8706&page=6
  I tu mamy polski akcent tego urządzenia-który to akcent przypadł do gustu wielu użytkownikom rosyjskojęzycznego forum :)
  To tak pokrótce
  Pozdrawiam
 • #5
  Freddy
  Level 43  
  rafcio363 wrote:
  Świetny projekt, kolega Freddy się postarał.
  Edit- jaki koszt wykonania?
  Koszt trudno mi dokładnie okreslić. Najdroższymi elementy to:
  procesor ~23zł
  LMX1601 ~12 zł
  Wyświetlacz ~20 zł
  Obudowa Gainta G1168 lub G1189 ~35zł
  sądzę, że całość zamknie się w około 200 - 250 zł.
 • Computer Controls
 • #6
  leonow32
  Level 30  
  Widzę, że Freddy konstruuje coraz to bardzie zaawansowane mierniki, a wiele z nich już przekroczyło zaawansowanie mierników sklepowych :) ciekawe, kiedy powstanie nowy polski producent zaawansowanego sprzętu pomiarowego :)

  Znakomita konstrukcja i wesołych świąt życzę!
 • #7
  Freddy
  Level 43  
  leonow32 wrote:
  Widzę, że Freddy konstruuje coraz to bardzie zaawansowane mierniki, a wiele z nich już przekroczyło zaawansowanie mierników sklepowych :) ciekawe, kiedy powstanie nowy polski producent zaawansowanego sprzętu pomiarowego :)

  Znakomita konstrukcja i wesołych świąt życzę!

  Dziękuję, choć nie jest to moja konstrukcja, ale rosyjska. Konstrukcji tworzę wiele, lecz nie zawsze mogę sie zdecydować na jej opublikowanie. Raz razem z bobo stworzyliśmy i opisali konstrukcję testera tranzystorów, efekty znasz pewnie. To mnie właśnie często powstrzymuje przed publikacjami.

  Ja na pewno nie rozpocznę produkcji komercyjnej, a jej rozpoczęcie będzie wymagało oczywiście zdobycie licencji praw autorskich. Do amatorskiej konstrukcji, oczywiście taka nie jest potrzebna.
  Dopisuję, bo nie podałem tego w artykule.
 • #8
  eurotips
  Level 39  
  Freddy wrote:
  ... Konstrukcji tworzę wiele, lecz nie zawsze mogę sie zdecydować na jej opublikowanie. Raz razem z bobo stworzyliśmy i opisali konstrukcję testera tranzystorów, efekty znasz pewnie. To mnie właśnie często powstrzymuje przed publikacjami.....


  Bardzo fajny był ten tester i wielkie zainteresowanie na forum.
  Nic dziwnego że na tyle wypowiedzi trafiały się skrajnie różne opinie, bo to przecież indywidualna ocena, każdy ocenia tak jaką ma wiedzę.

  A wracając do tematu.
  Fajnie że znowu ciekawa konstrukcja i to po polsku.
  Ja chciałbym wykorzystać walający sie PIC16F876A, czy jest potrzeba przekompilowania? mógłby ktoś to sprawdzić?
  No i fajnie by było jakby ktoś zrobił płytki do tego , profesjonalnie, dwustronne z metalizacją, bo dwustronna jest poza moimi możliwościami jak na razie.
 • #9
  DziadzioMiecio
  Level 27  
  Witam człowieku zrobiłeś mi prezent na święta. Od kilku dni mecze się ze stroną rosyjską na temat tej konstrukcji od jakiegoś czasu nosiłem się z wykonaniem tego projektu ale bariera językowa mnie(15 lat nauki w szkole a w głowie niewiele zostało) odstraszała . Projekt u mnie ruszy z kopyta .
  Dzięki kolego zdrowych wesołych świąt .
 • #10
  Freddy
  Level 43  
  eurotips wrote:

  ...
  Ja chciałbym wykorzystać walający sie PIC16F876A, czy jest potrzeba przekompilowania? mógłby ktoś to sprawdzić?
  No i fajnie by było jakby ktoś zrobił płytki do tego , profesjonalnie, dwustronne z metalizacją, bo dwustronna jest poza moimi możliwościami jak na razie.

  Niestety zrobienie płytek z metalizacją, to koszt około 45 zł brutto, zobacz na stronę prototypy.pl. Kod jest dostępny tylko i wyłącznie w wersji .HEX , a autor nie udostępni wersji źródłowej. Próbowałem już rozmawiać z nim na ten temat.
  Nawet podchodziłem go, że chcę zmienić napisy na polskie, to podesłał mi fragment z tekstami do poprawki i potem już skompilowana wersję.
 • #11
  DziadzioMiecio
  Level 27  
  No trudno drogo wychodzą te płytki ale ciekawe ilu by było chętnych na wykonanie i zakup tych płytek ja przynajmniej już jestem.
 • #12
  patrx
  Level 16  
  Witam, w jaki sposób zostały wykonane fronty opisowe? Głównie zastanawia mnie przezroczysta folia przednia (samoprzylepna?), która zabezpiecza wydruk właściwy.
 • #13
  Freddy
  Level 43  
  patrx wrote:
  Witam, w jaki sposób zostały wykonane fronty opisowe? Głównie zastanawia mnie przezroczysta folia przednia (samoprzylepna?), która zabezpiecza wydruk właściwy.

  Dokładnie tak zostało zrobione. Panel przedni przygotowany w programie FrontDesigner. Podczas testów, był to tylko sam papier samoprzylepny, no wiecie zmiany w pozycji, poprawki w "położeniu menu".
  Po dograniu wszystkiego - papier z wydrukiem + folia przezroczysta.
 • #14
  LOTR2
  Level 12  
  Usiłuje namierzyć ten element: LMX1600TM. Gdzie go można dostać? Z góry dzięki.
 • #15
  Freddy
  Level 43  
  LOTR2 wrote:
  Usiłuje namierzyć ten element: LMX1600TM. Gdzie go można dostać? Z góry dzięki.

  Na przykład firma Proton.
 • #16
  Gienek
  Level 37  
  Firma niczego sobie, ale stany magazynowe na LMX1600 i LMX1601 są zerowe :cry:

  To wyślij im zapytanie, podadzą Ci termin i cene.


  Dzięki za info. Nie wiedziałem, że mają taką opcję.
 • #17
  Freddy
  Level 43  
  To wyślij im zapytanie, podadzą Ci termin i cenę.
  Ja czekałem na dostawę 2 tygodnie. Nigdzie więcej nie znalazłem tego układu.
 • #18
  Freddy
  Level 43  
  Wygląda na to, że trochę zawyżyłem ceny :)
  Oto kawałek mojego zamówienia z początku tego roku.
  Miernik FCLU - uniwersalny miernik na PIC16F873A
  Miernik FCLU - uniwersalny miernik na PIC16F873A

  Także koszty powinny zamknąć się w 200 zł. Dokładam jeszcze dla zainteresowanych spis elementów w arkuszu excel.
 • #19
  eurotips
  Level 39  
  Jakby ktoś robił pod to profesjonalne płytki dwustronne z metalizacją to niech sie odezwie na PW. Ale koszt jednostkowy ma się zmieścić w 30pln.
  Tak samo dołaczę się do zamówienia lub odkupię jedną sztukę LMX1600.
  Spodobał mi sie ten projekcik, jak będzie płytka to pokuszę się o wykonanie.
 • #20
  Freddy
  Level 43  
  eurotips wrote:
  Jakby ktoś robił pod to profesjonalne płytki dwustronne z metalizacją to niech sie odezwie na PW. Ale koszt jednostkowy ma się zmieścić w 30pln.
  Tak samo dołaczę się do zamówienia lub odkupię jedną sztukę LMX1600.
  Spodobał mi sie ten projekcik, jak będzie płytka to pokuszę się o wykonanie.

  Żeby koszt płytki zamknął się w 30 zł, musiałbyś wykonać większą ilość płytek, sądzę, że co najmniej 50 sztuk, a nad to trzeba by zebrać chętnych i zająć się organizacją całej zabawy. Zamówienie LMX nie jest problemem, pokazałem fragment zamówienia ile kosztuje.
 • #21
  Freddy
  Level 43  
  Kolejny dodatek do miernika FCLU, oraz ułatwienie dla tych, którzy mają już wykonany tester półprzewodników z tematu : https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1501377.html .

  Miernik FCLU - uniwersalny miernik na PIC16F873A
  Jest to opracowany przez kolegów z rosyjskiego forum przełącznik, umożliwiający pracę obu testerów na jednym wyświetlaczu LCD. Układ co prawda jest przełączany jak na razie przełącznikiem, ale sądzę, że prosto uda się go "zautomatyzować".
 • #22
  eurotips
  Level 39  
  Można tu wykorzystać akt że tester tranzystorów i tak musimy aktywować ręcznie, wtedy po prostu jako napięcie przełączające wykorzystujemy zasilanie ATMegi. Tylko trzeba zwrócic uwagę aby jedynka logiczna na przełącznikach 157 puszczała sygnały z testera tranzystorów.
 • #23
  Freddy
  Level 43  
  eurotips wrote:
  Można tu wykorzystać akt że tester tranzystorów i tak musimy aktywować ręcznie, wtedy po prostu jako napięcie przełączające wykorzystujemy zasilanie ATMegi. Tylko trzeba zwrócic uwagę aby jedynka logiczna na przełącznikach 157 puszczała sygnały z testera tranzystorów.

  Nie 157, tylko 257 !. No to w zasadzie tak jest, podpiąć piny 1 układów DD1 i DD2 pod zasilanie procesora testera i mamy w zasadzie automat.
 • #24
  Freddy
  Level 43  
  Zgodnie z obietnicą zamieszczam opis przystawki ESR.

  Przystawka została opisana w Radio 8/2007. Dzięki niej możliwy jest również pomiar temperatury, napięcia stałego i oporności (z automatyczną zmianą zakresów).

  Możliwości przystawki.
  1. Pomiar ESR i oporności od 0 do 100 Ω rozdzielczości 0,001 Ω (mierzone na częstotliwości 100 kHz).
  2. Pomiar pojemności od 5 - 25 000 uF (pomiar przy częstotliwości 4 kHz lub 100 Hz).
  3. Pomiar napięcia stałego w zakresie -320 do 320 V (rozdzielczość 0,1 mV na zakresie do 10V); z automatyczną zmianą zakresu
  4. Pomiar oporność od 0,01 Ω do 50 M Ω; z automatyczną zmianą zakresu
  5. Pomiar temperatury od -40 do 105 °C; z dokładnością do 2 stopni.

  Opis i działanie.
  Miernik FCLU - uniwersalny miernik na PIC16F873A
  Schemat przystawki.

  Miernik FCLU - uniwersalny miernik na PIC16F873A
  Podłączenie przystawki do miernika FCLU.

  Pozycja menu „Calibration” została w nowej wersji programu zastąpiona na tryb pracy przystawki ESR.
  Sprawdzany kondensator podłączamy do zacisków X1. Kondensator zasilany jest przez prąd o przebiegu prostokątnym o częstotliwości 100 kHz. Napięcie na kondensatorze będzie się zmieniać zgodnie z wykresem na rysunku poniżej.

  Miernik FCLU - uniwersalny miernik na PIC16F873A

  Nachylenie poziomych części wykresu określa pojemność kondensatora, a wysokość pionowych części wykresu (oznaczonych Uesr) określa ESR.

  Zgodnie z poniższym wzorem obliczamy ESR kondensatora [1],
  Miernik FCLU - uniwersalny miernik na PIC16F873A gdzie Uv=5V, R oporność R1.

  W zależności od pojemności zmieniamy częstotliwość sygnału na 4 kHz lub 100 Hz, a tym samym zmienia się nachylenia poziomej części wykresu (X1) i „kolejność” krótkich impulsów i zgodnie z piątym wykresem otrzymujemy na wejściu ADC (АЦП) zmiany napięcia Uc na kondensatorze podczas półokresów ładowania.
  Zgodnie ze wzorem obliczana jest pojemność kondensatora,
  Miernik FCLU - uniwersalny miernik na PIC16F873A gdzie f-częstotliwość pomiarów.

  Napięcie na początku okresu ładowania obliczane jest według wzoru.
  Miernik FCLU - uniwersalny miernik na PIC16F873A

  Wzór do obliczania pojemności z dokładnością <0,2% przy Uc <0,3 B przekształca się w wrażenie [2].
  Miernik FCLU - uniwersalny miernik na PIC16F873A

  Według wzorów [1] i [2] mikrokontroler oblicza wartości pojemności C i ESR oraz wyświetla to na LCD.
  Generatorem wzorcowym dla pomiarów ESR i C jest mikrokontroler DD1 ATtiny15. Sterowany przez PIC16F873a generuje, w zależności od trybu, impulsy o częstotliwościach 100 kHz, 4 kHz lub 100 Hz. ATtiny15 kontroluje również multiplekser DD2 - niezbędne klucze.

  Kondensatory C8 i C9 zapamiętują napięcia w czasie przełączania kluczy. Z nich, przez R11C15 filtry, R12C12 podawane są na wejście ADC. W innych trybach ATtiny15 jest w tryby uśpienia, w celu zmniejszenia poboru prądu.

  W przystawce ESR, w charakterze ADC pracuje układ DD3 AD7793, który jest 24-bitowym konwerterem analogowo-cyfrowym z wbudowanym źródłem odniesienia o wysokiej stabilności. W swojej strukturze DD3 posiada również czujnik temperatury.
  W celu ochrony przystawki przed uszkodzeniem, podczas podłączania nierozładowanego kondensatora na jej wejście, zostały zainstalowane diody zabezpieczające VD1, VD2. Napięcie na wyjściu nie przekracza 150 mV przy pomiarze pojemności większej niż 2 mikrofaradów.

  Przystawkę możemy przełączyć w tryb pomiaru napięcia "U".
  Mierzone napięcie podłącza się do gniazda X2. Napięcie wejściowe jest podawane przez dzielniki R9 R10 i R6 R7 R8 na ADC układu AD7793, który ma możliwość regulacji współczynnika wzmocnienia i może on przyjmować wartości 1, 2, 4, 8, 16 i 32.

  Składowa zmienna napięcia jest filtrowana elementami R6 C10 R9 C13 R7 C11 R10 C14. Jeśli przystawka jest wyłączona, pomiar napięcia dokonywany jest przez złącze XW1.
  Podczas zmiany trybów (rezystor R33) możemy ustawić tryb pomiaru rezystancji.
  Rezystancja jest podłączony do złącza X3, przez dzielniki R19 R13 R14 R15 i rezystory R14 R16 R17 do wejście ADC. Rezystancja obliczana jest na podstawie wzoru.
  Miernik FCLU - uniwersalny miernik na PIC16F873A

  W trybie pomiaru rezystancji, po naciśnięcie przycisku SB3 urządzenie przechodzi w tryb pomiaru temperatury.
  Aby uzyskać poprawne wyniki w pomiarach ESR i R do gniazd X1, X3 nie powinno być nic podłączone, podczas wyboru trybu.
  W przypadku braku przystawki, na wyświetlaczy miga napis "No module".

  Uwaga ! Rezystory R6 i R7 rozmiaru 1206, myślałem, że wyniknie to z opisu na PCB, przepraszam za niedopatrzenie.

  Kalibracja – współczynniki.
  Y1 – korekta wskazań ESR
  Należy podłączyć rezystor o znanej dokładnie wartości od 5 do 10Ω do złącza X1. Aby znaleźć nową wartość Y1, wartość rezystora podzielić przez odczyty ESR i pomnożyć przez Y1.

  Y2 - dostosowuje odczyty pojemności w zakresie 5 - 82 uF.
  Podłączamy kondensator o znanej dokładnie pojemności 47 uF i zmieniamy wartość Y2 do osiągnięcia poprawnych wskazań.

  Y3 - dostosowuje odczyty pojemności powyżej 82 uF.
  Y4 – Podłączamy rezystor o znanej wartości do gniazda X3 i dokonujemy korekty wskazań.
  Y5 - dostosowuje odczyty napięcia na gnieździe X2
  Wybieramy trybu pomiaru napięcia U, podłączymy dokładnie znane napięcie 9V do gniazda X2.

  Y6 i Y7 odpowiedzialne są za prawidłowe odczyty temperatury. Aby ustawić temperaturę zmierzono w dwóch różnych temperaturach znany t1 i t2 otaczającego powietrza. Na przykład można dokonywać pomiarów w zamrażarce (np. -18°C) i w temperaturze pokojowej (np. 25°C). Uzyskamy odczyty temperatury T1 i T2. Nowe wartości Y6, Y7 za pomocą wzoru.
  Miernik FCLU - uniwersalny miernik na PIC16F873A Miernik FCLU - uniwersalny miernik na PIC16F873A
  Zamieniamy stare wartości Y6 i Y7 na nowe.

  Po takich ustawieniach parametrów, kalibracja urządzenia jest zakończona.

  Miernik FCLU - uniwersalny miernik na PIC16F873A Miernik FCLU - uniwersalny miernik na PIC16F873A

  Miernik FCLU - uniwersalny miernik na PIC16F873A Miernik FCLU - uniwersalny miernik na PIC16F873A

  Literatura
  1. Радио N8 2007 г. Стр.20
  2. Схемотехника N2-3. 2006 г.
  3. Радио 2004г N2-7 стр.51-54.
 • #25
  Freddy
  Level 43  
  Wygląd przykładowych realizacji przyrządu.
  Miernik FCLU - uniwersalny miernik na PIC16F873A Miernik FCLU - uniwersalny miernik na PIC16F873A Miernik FCLU - uniwersalny miernik na PIC16F873A Miernik FCLU - uniwersalny miernik na PIC16F873A Miernik FCLU - uniwersalny miernik na PIC16F873A
  Miernik FCLU - uniwersalny miernik na PIC16F873A
 • #26
  elektryku5
  Level 39  
  Mogłeś pomalować tą płytkę lakierem lub roztworem kalafonii, teraz miedź będzie się utleniać. (widać na zdjęciu)
 • #27
  kult
  Level 16  
  Ile kolega zaplacil za HC49U? Pytam, bo wiem, że Pericom jest droższy od NDK i gorszy jeśli chodzi o stabilność temp.
  Drugie pytanie, czy sprawdzaleś dokladność z profesjonalnym sprzętem np Fluke? Czysta ciekawość.
  Pozdrawiam i gratuluję wykonania urządzenia.
 • #28
  Freddy
  Level 43  
  kult wrote:
  Ile kolega zaplacil za HC49U? Pytam, bo wiem, że Pericom jest droższy od NDK i gorszy jeśli chodzi o stabilność temp.
  Drugie pytanie, czy sprawdzaleś dokladność z profesjonalnym sprzętem np Fluke? Czysta ciekawość.
  Pozdrawiam i gratuluję wykonania urządzenia.

  Cena kwarcu nie pamiętam, to były jakieś grosze pewnie ze 2 - 3 zł.
  Płytka nie została zabezpieczona, bo miały być modyfikacje i przeróbki, ale jak to zwykle bywa, nie starczyło na nie czasu i tak już zostało.

  elektryku5 Nie używam kalafonii do zabezpieczania, bo po jakimś czasie wygląda jeszcze gorzej. Do lutowania również nie używam kalafonii.

  Jedyna kontrola jakiej dokonywałem, dotyczyła odczytu częstotliwości i pojemności. Takie mam wzorce, dokładność jest bardzo dobra, jak zwykłego przyrządu pomiarowego. Dokładność jest taka jak deklaruje autor tematu.
 • #29
  mario832
  Level 17  
  Ja też nigdy nie używam kalafonii do ochrony ścieżek. Za to zawsze je pobielam cyną!!! ,za pół roku miedź tak ci się utleni ,że urządzenie przestanie działać. A szukanie takiej przerwanej ścieżki ,to jak szukanie spalonej żarówki na choince ;)

  Interesuje mnie też sposób zasilania ,pewnie pobiera "troszkę" prądu. Taki akumulatorek 9V na długo pewnie nie starczy. Ewentualnie zasilacz, ale to znowu kabelki i dostęp do gniazdka sieciowego.
 • #30
  Freddy
  Level 43  
  mario832 wrote:
  Ja też nigdy nie używam kalafonii do ochrony ścieżek. Za to zawsze je pobielam cyną!!! ,za pół roku miedź tak ci się utleni ,że urządzenie przestanie działać. A szukanie takiej przerwanej ścieżki ,to jak szukanie spalonej żarówki na choince ;)

  Masz rację, ale tak jak już napisałem, miało być zabezpieczone, ale czekało na poprawki i "doróbki" :) Między innymi przełącznik do testera tranzystorów.
  Quote:

  Interesuje mnie też sposób zasilania ,pewnie pobiera "troszkę" prądu. Taki akumulatorek 9V na długo pewnie nie starczy. Ewentualnie zasilacz, ale to znowu kabelki i dostęp do gniazdka sieciowego.

  Zasilam z dwóch szeregowo połączonych akumulatorów litowych, pobór prądu łącznie z podświetleniem, to około 40 mA.