Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

[PASCAL] Lista 2 kierunkowa

Orestesik 03 Sty 2011 19:19 2385 2
 • #1 03 Sty 2011 19:19
  Orestesik
  Poziom 8  

  Witam,
  To jest mój pierwszy post więc proszę o wyrozumiałość, staram się zrozumieć listy 2 kierunkowe ( bo potrzebuje ich do projektu na studiach)
  ale nie o tym mam problem z funkcją szukaj oraz nie mam najmniejszego pomysłu jak zapisać dodane rekordy do pliku oraz je z pliku wczytać

  Code:
  program Lista2k;
  

  {$APPTYPE CONSOLE}
  uses
    SysUtils;
    //Win32Crt;

  type
  {rekord - plik binarny}
    osoba = record
      im, nazw : string[20];
    end;

  {rekord - lista dwukierunkowa}
    wsk = ^dane;
    dane = record
      im, nazw : string[20];
      pop : wsk;
      nast : wsk
    end;

  var
    glowa, szukany : wsk;
    zap : osoba;
    znak : char;
    imie, nazwisko, naz : string;

  {wstawia element do listy na odpowiednie miejsce - tworzy posortowana
   wzgledem nazwiska liste dwukierunkowa}
  procedure WstawSort(imie : string; nazwisko : string);
  var
     nowy:wsk;
     bierz:wsk;
    pop:wsk;
  begin
     new(nowy);
     nowy^.im:=imie;
    nowy^.nazw:=nazwisko;
     if glowa=nil then
     begin
        nowy^.pop:=nil;
        nowy^.nast:=nil;
        glowa:=nowy;
     end
     else
     begin
       bierz:=glowa;
       pop:=glowa;

     while (bierz<>nil) and (bierz^.nazw<=nazwisko) do
     begin
        pop:=bierz;
        bierz:=bierz^.nast
     end;
     if bierz=nil then
     begin
        pop^.nast:=nowy;
        nowy^.pop:=pop;
        nowy^.nast:=nil;
     end
     else if bierz^.pop=nil then
     begin
        nowy^.pop:=nil;
        nowy^.nast:=bierz;
        bierz^.pop:=nowy;
        glowa:=nowy;
     end
     else
     begin
        nowy^.pop:=pop;
        nowy^.nast:=bierz;
        pop^.nast:=nowy;
        bierz^.pop:=nowy;
     end;
    end;
  end;

  {funkcja wyszukuje element o podanym nazwisku
   zwraca wskaznik na znaleziony element}
  function Szukaj(nazwisko : string) : wsk;
  var
     bierz:wsk;
     jest:boolean;
  begin
     jest:=false;
     bierz:=glowa;
     while((bierz<>nil) and (not jest)) do
     begin
        if (bierz^.nazw=nazwisko) then
      jest:=true;
      bierz:=bierz^.nast;
     end;
     if (jest) then
    begin
    szukaj:=bierz;
    end;
  end;

  {procedura drukuje liste dwukierunkowa
   true - od poczatku, false - od konica}
  procedure Drukuj(kierunek : boolean);
  begin
  end;

  {procedura rekurencyjna drukowania listy}
  procedure DrukujRek(wsk : wsk);
  begin
   if wsk <> nil then
   begin
     DrukujRek(wsk^.nast);
     writeln(wsk^.im, ' ', wsk^.nazw);
   end;
  end;

  {usuwanie rekordu z listy o podanym wskazniku}
  procedure Usun(var usuwany : wsk);
  var
  bierz:wsk;
  begin
     if ((usuwany<>nil) AND (glowa<>nil)) then
     begin
        if usuwany^.pop=nil then
        begin
           glowa:=usuwany^.nast;
           if glowa <>nil then
        glowa^.pop:=nil;
           dispose(usuwany);
        end
        else if (usuwany^.nast=nil) then
        begin
           usuwany^.nast:=nil;
           dispose(usuwany);
        end
        else
        begin
           usuwany^.pop^.nast:=usuwany^.nast;
           usuwany^.nast^.pop:=usuwany^.pop;
           dispose(usuwany);
        end;
     end;
  end;

  {wczytuje elementy z pliku binarnego o przekazanej nazwie i wstawia do listy}
  procedure WczytajZPliku(nazwa : string);
  var
    plik : file of osoba;

  begin
  end;

  {zapisuje wszystkie elementy do pliku binarnego o przekazanej nazwie}
  procedure ZapiszDoPliku(nazwa : string);
  var
    plik : file of osoba;
  begin
      Assign(plik, 'test.dat');
      rewrite(plik);
      writeln(zap.im);
      writeln(zap.nazw);
      close(plik);

  end;

  {usuwa liste z pamieci}
  procedure Zeruj;
  var
    temp, biezacy : wsk;

  begin
    biezacy := glowa;
    while biezacy <> nil do
    begin
      temp := biezacy;
      biezacy := biezacy^.nast;
      dispose(temp);
    end;
    glowa := nil;
  end;

  begin
    glowa := nil;
    repeat
      //clrscr;
      writeln('Obsługa listy dwukierunkowej - podstawowe operacje');
      writeln('1 - Wstaw element');
      writeln('2 - Usun element');
      writeln('3 - Drukuj cala liste - od początku');
      writeln('4 - Drukuj cala liste - od końca');
      writeln('5 - Drukuj cala liste - rekurencyjnie');
      writeln('6 - Usun liste');
      writeln('7 - Wczytaj elementy z pliku binarnego');
      writeln('8 - Zapisz elementy do pliku binarnego');
      writeln('k,K - Koniec');
      writeln;
      readln(znak);
      case znak of
        '1' : begin
                writeln('Podaj imie');
                readln(imie);
                writeln('Podaj nazwisko');
                readln(nazwisko);
                WstawSort(imie, nazwisko);
              end;
        '2' : begin
                writeln('Podaj nazwisko do usuniecia');
                readln(nazwisko);
                szukany := Szukaj(nazwisko);
                if szukany = nil then
                  writeln('W liscie nie ma takiego elementu')
                else
                  Usun(szukany);
              end;
        '3' : begin
                Drukuj(true);
                readln;
              end;
        '4' : begin
                Drukuj(false);
                readln;
              end;
        '5' : begin
                DrukujRek(glowa);
                readln;
              end;
        '6' : begin
                Zeruj;
              end;
        '7' : begin
                writeln('Odczytywanie z pliku...');
                writeln('Podaj nazwe pliku binarnego');
                readln(naz);
                WczytajZPliku(naz);
                readln;
              end;
        '8' : begin
                writeln('Zapisywanie do pliku...');
                writeln('Podaj nazwe pliku binarnego');
                readln(naz);
                ZapiszDoPliku(naz);
                readln;
              end;

      end;
    until (znak = 'k') or (znak = 'K');
    Zeruj; {!!! Zawsze nalezy usunac zajeta w programie pamieci}
    //DoneWinCrt;
    readln;
    readln;
  end.


  Problem w szukaniu jest następujący, w obecnej formie (usuwa mi rekord jeden wcześniej zależy czy dodam pop czy nast ) a co do tych operacjach na plikach nie wiem jak wczytać to ani jak to zapisać do tego chorego pliku :/

  Pozdrawiam,
  Orestes

  0 2
 • Pomocny post
  #2 04 Sty 2011 15:05
  arnoldziq
  Moderator Programowanie

  Sama nazwa; listy dwukierunkowej pochodzi od tego, że dowolny element listy, zawiera adres elementu poprzedzającego dany element na liście, a także adres elementu następnego na liście.
  W ten sposób, znając adres dowolnego elementu, możesz prześledzić całą listę, bez potrzeby wiedzy o "położeniu" każdego elementu z osobna; wystarczy znać tylko adres jednego z elementów listy.
  Lista dwukierunkowa, (zgaduję, ze nie ma to być lista dwukierunkowa cykliczna) jest dość prosta jeżeli chodzi o operacje na niej, ponieważ ma ona bardzo wyraźnie "zarysowany" początek i koniec. Początkowym elementem listy będzie element, który nie ma swojego poprzednika. Ostatnim elementem listy, będzie element, który nie ma swojego następcy.
  W obu przypadkach, wystarczy, sprawdzić czy odpowiedni wskaźnik zawiera jakąś informację, czy też jest równy nil.
  W Twoim przypadku, problemem jest to, że próbujesz zapisać do pliku tylko jeden element z listy.
  Dobrym rozwiązaniem, byłoby, (przed zapisem do pliku) "cofnięcie" się do początku listy i zapisywanie kolejnych rekordów (elementów), aż do napotkania ostatniego elementu listy.
  Podobnie sprawa ma się z odczytem z pliku; metodologia jest taka :
  1. Czyścisz pamięć, usuwasz listę, która jest w pamięci.
  2. Czytasz pierwszy rekord z pliku - tworzysz element w pamięci - ponieważ jest to pierwszy (i jak na razie ostatni) element twojej listy, spokojnie możesz ustawić oba wskaźniki (poprz,nast) ustawić na nil.
  3. Sprawdzasz czy to już koniec pliku z którego czytasz - jeżeli tak; odczyt został zakończony - twoim bieżącym elementem jest ostatni przeczytany z pliku element listy.
  4. Odczytujesz kolejny rekord (element) z pliku - tworzysz go w pamięci, ustawiasz mu wskaźnik (nast) na nil, a wskaźnik poprzednika ustawiasz na "bieżący" element listy. Następnie zmieniasz "wskaźnik bieżący" na właśnie utworzony element.
  5. Powrót do punktu 3.
  Proste, prawda ?

  0
 • #3 04 Sty 2011 16:37
  Orestesik
  Poziom 8  

  zarys dałeś jakiś, jutro postaram się coś wykminić i dam znać :)
  Dzięki

  0