Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

[C++] Tworzenie buttona w oknie programu

Visher 05 Sty 2011 23:50 1413 4
 • #1 05 Sty 2011 23:50
  Visher
  Poziom 9  

  Więc tak, mam lekko zmodyfikowany schemat aplikacji okienkowej do której chcę dodać przycisk, jednak przy kompilacji otrzymuję następujący błąd:

  Code:

  In function 'LRESULT WindowProcedure(HWND__*, UINT, WPARAM, LPARAM)':
  'WM_BUTTON' was not declared in this scope
  *** [main.o] Error 1

  Wszystko dotyczy 82 linijki tego kodu:
  Code:

  #include <windows.h>

  /*  Declare Windows procedure  */
  LRESULT CALLBACK WindowProcedure (HWND, UINT, WPARAM, LPARAM);

  /*  Make the class name into a global variable  */
  char szClassName[ ] = "WindowsApp";

  HINSTANCE* hInst;
  HWND hwnd, hButton;               /* This is the handle for our window */
  MSG messages;            /* Here messages to the application are saved */
  WNDCLASSEX wincl;        /* Data structure for the windowclass */

  int WINAPI WinMain (HINSTANCE hThisInstance,
                      HINSTANCE hPrevInstance,
                      LPSTR lpszArgument,
                      int nFunsterStil)

  {

      /* The Window structure */
      wincl.hInstance = hThisInstance;
      wincl.lpszClassName = szClassName;
      wincl.lpfnWndProc = WindowProcedure;      /* This function is called by windows */
      wincl.style = CS_DBLCLKS;                 /* Catch double-clicks */
      wincl.cbSize = sizeof (WNDCLASSEX);

      /* Use default icon and mouse-pointer */
      wincl.hIcon = LoadIcon (NULL, IDI_APPLICATION);
      wincl.hIconSm = LoadIcon (NULL, IDI_APPLICATION);
      wincl.hCursor = LoadCursor (NULL, IDC_ARROW);
      wincl.lpszMenuName = NULL;                 /* No menu */
      wincl.cbClsExtra = 0;                      /* No extra bytes after the window class */
      wincl.cbWndExtra = 0;                      /* structure or the window instance */
      /* Use Windows's default color as the background of the window */
      wincl.hbrBackground = (HBRUSH) COLOR_BACKGROUND;

      /* Register the window class, and if it fails quit the program */
      if (!RegisterClassEx (&wincl))




          return 0;

      /* The class is registered, let's create the program*/
      hwnd = CreateWindowEx (
             0,                   /* Extended possibilites for variation */
             szClassName,         /* Classname */
             "Windows App",       /* Title Text */
             WS_OVERLAPPEDWINDOW, /* default window */
             CW_USEDEFAULT,       /* Windows decides the position */
             CW_USEDEFAULT,       /* where the window ends up on the screen */
             544,                 /* The programs width */
             375,                 /* and height in pixels */
             HWND_DESKTOP,        /* The window is a child-window to desktop */
             NULL,                /* No menu */
             hThisInstance,       /* Program Instance handler */
             NULL                 /* No Window Creation data */
             );

      /* Make the window visible on the screen */
      ShowWindow (hwnd, nFunsterStil);

      /* Run the message loop. It will run until GetMessage() returns 0 */
      while (GetMessage (&messages, NULL, 0, 0))
      {
          /* Translate virtual-key messages into character messages */
          TranslateMessage(&messages);
          /* Send message to WindowProcedure */
          DispatchMessage(&messages);
      }

      /* The program return-value is 0 - The value that PostQuitMessage() gave */
      return messages.wParam;
  }


  /*  This function is called by the Windows function DispatchMessage()  */

  LRESULT CALLBACK WindowProcedure (HWND hwnd, UINT message, WPARAM wParam, LPARAM lParam)
  {
      switch (message)                  /* handle the messages */
      {
        case WM_CREATE:
           hButton=CreateWindowEx(0,WM_BUTTON,"Przycisk",0,20,20,200,70,hwnd,(HMENU)1,0,0);
           break;
        
          case WM_DESTROY:
              PostQuitMessage (0);       /* send a WM_QUIT to the message queue */
              break;
          default:                      /* for messages that we don't deal with */
              return DefWindowProc (hwnd, message, wParam, lParam);
      }

      return 0;
  }


  Wiem co oznacza ten błąd, jednak w żaden sposób nie umiem go rozwiązać, dlatego proszę Was o odpowiedź.
  Mój IDE to dev-cpp.

  0 4
 • Pomocny post
  #2 06 Sty 2011 00:10
  Zadusiciel
  Poziom 13  

  Skąd ty wziąłeś WM_BUTTON.
  Chyba raczej WC_BUTTON.

  0
 • #3 06 Sty 2011 12:07
  Visher
  Poziom 9  

  Zadusiciel napisał:
  Skąd ty wziąłeś WM_BUTTON.
  Chyba raczej WC_BUTTON.


  To samo przy WC_BUTTON było, ale już rozwiązałem problem, zapomniałem dodać #include <commctrl.h> ..

  Teraz inny problem, po skompilowaniu nie uruchamia mi się program, zajmuje w pamięci z 250kB i dalej nie rusza, kod:
  Code:
  #include <windows.h>
  
  #include <commctrl.h>

  /*  Declare Windows procedure  */
  LRESULT CALLBACK WindowProcedure (HWND, UINT, WPARAM, LPARAM);

  /*  Make the class name into a global variable  */
  char szClassName[ ] = "WindowsApp";

  HINSTANCE* hInst;
  HWND hwnd, hButton;               /* This is the handle for our window */
  MSG messages;            /* Here messages to the application are saved */
  WNDCLASSEX wincl;        /* Data structure for the windowclass */

  int WINAPI WinMain (HINSTANCE hThisInstance,
                      HINSTANCE hPrevInstance,
                      LPSTR lpszArgument,
                      int nFunsterStil)

  {

      /* The Window structure */
      wincl.hInstance = hThisInstance;
      wincl.lpszClassName = szClassName;
      wincl.lpfnWndProc = WindowProcedure;      /* This function is called by windows */
      wincl.style = CS_DBLCLKS;                 /* Catch double-clicks */
      wincl.cbSize = sizeof (WNDCLASSEX);

      /* Use default icon and mouse-pointer */
      wincl.hIcon = LoadIcon (NULL, IDI_APPLICATION);
      wincl.hIconSm = LoadIcon (NULL, IDI_APPLICATION);
      wincl.hCursor = LoadCursor (NULL, IDC_ARROW);
      wincl.lpszMenuName = NULL;                 /* No menu */
      wincl.cbClsExtra = 0;                      /* No extra bytes after the window class */
      wincl.cbWndExtra = 0;                      /* structure or the window instance */
      /* Use Windows's default color as the background of the window */
      wincl.hbrBackground = (HBRUSH) COLOR_BACKGROUND;

      /* Register the window class, and if it fails quit the program */
      if (!RegisterClassEx (&wincl))
          return 0;

      /* The class is registered, let's create the program*/
      hwnd = CreateWindowEx (
             0,                   /* Extended possibilites for variation */
             szClassName,         /* Classname */
             "Windows App",       /* Title Text */
             WS_OVERLAPPEDWINDOW, /* default window */
             CW_USEDEFAULT,       /* Windows decides the position */
             CW_USEDEFAULT,       /* where the window ends up on the screen */
             544,                 /* The programs width */
             375,                 /* and height in pixels */
             HWND_DESKTOP,        /* The window is a child-window to desktop */
             NULL,                /* No menu */
             hThisInstance,       /* Program Instance handler */
             NULL                 /* No Window Creation data */
             );

      /* Make the window visible on the screen */
      ShowWindow (hwnd, nFunsterStil);

      /* Run the message loop. It will run until GetMessage() returns 0 */
      while (GetMessage (&messages, NULL, 0, 0))
      {
          /* Translate virtual-key messages into character messages */
          TranslateMessage(&messages);
          /* Send message to WindowProcedure */
          DispatchMessage(&messages);
      }

      /* The program return-value is 0 - The value that PostQuitMessage() gave */
      return messages.wParam;
  }


  /*  This function is called by the Windows function DispatchMessage()  */

  LRESULT CALLBACK WindowProcedure (HWND hwnd, UINT message, WPARAM wParam, LPARAM lParam)
  {
      switch (message)                  /* handle the messages */
      {
        case WM_CREATE:
           hButton=CreateWindowEx(0, WC_BUTTON, "Przycisk", WS_CHILD|WS_VISIBLE, 20, 20, 200, 70, hwnd, (HMENU)1, *hInst, 0);
           break;
        
          case WM_DESTROY:
              PostQuitMessage (0);       /* send a WM_QUIT to the message queue */
              break;
          default:                      /* for messages that we don't deal with */
              return DefWindowProc (hwnd, message, wParam, lParam);
      }

      return 0;
  }

  0
 • #5 06 Sty 2011 14:17
  Zadusiciel
  Poziom 13  

  To przez 'hInst'

  0