Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
AM TechnologiesAM Technologies
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

[Bascom] Proszę o sprawdzenie kodu

23 Sty 2011 19:36 3045 16
 • Poziom 14  
  Jestem w trakcie budowy sterownika do terrarium, wszytko jest już złożone. Mam jednak problem z programem. Po wgraniu go do procesora program poprawnie się uruchamia i na wyświetlaczy wszystko działa dobrze. Jednak układ dziwnie steruje wyjściami. W momencie kiedy wyjście powinno być wyłączone na wyświetlaczu przy znaku wyjścia nie ma strzałki i wyjście jest rzeczywiście wyłączone(np. żarówka podłączona przez triak się nie świeci), jednak jak wzrośnie temperatura i wyjście powinno się załączyć i pozostać załączone (na wyświetlaczu pojawia się znak strzałki i zostaje tam do momentu aż wyjście może zostać wyłączone) żarówka podłączona na wyjściu zamiast świecić światłem ciągłym miga. Udało mi się jedynie ustalić że żarówka zapala się i gaśnie co drugie okrążenie pętli programu. Polecenie SET działa tak samo jak TOGGLE. Dzieje się tak samo na wszystkich wyjściach. Nie wiem czemu tak jest i jak to naprawić.

  Załączam kod programu i schemat i proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu.

  Schemat
  Kod

  Poprawiłem schemat i kod
 • AM TechnologiesAM Technologies
 • Pomocny post
  Poziom 27  
  Może nie umie wstawiać?
  Code:

  $regfile = "m88def.dat"
  $crystal = 1000000


  Config Lcd = 16 * 2
  Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.0 , Db5 = Portb.1 , Db6 = Portb.2 , Db7 = Portb.3 , E = Portb.5 , Rs = Portb.4
  Config Portd = &B00001111                                   'portd 0 1 2 3  jako wyjscia portd 4 jako 1wire 5 6 7 jako wejscia
          Portd.5 = 1
          Portd.6 = 1
          Portd.7 = 1
          Portd.3 = 1
          Portd.2 = 1
          Portd.1 = 1
          Portd.0 = 1

  Config Portc = Output                                       'portc jako wyjscia sterowania
          Portc.5 = 1
          Portc.4 = 1
          Portc.3 = 1
          Portc.2 = 1
          Portc.1 = 1
          Portc.0 = 1

  Config Portb.6 = Output
  Config Portb.7 = Output

  Config 1wire = Portd.4                                      'deklaracja 1wire
  Config Timer1 = Timer , Prescale = 256
  Declare Sub Wyswietl_czas                                   'procedura wyświetlająca czas w formacie gg:mm:ss
  Declare Sub Menu                                            'procedura menu
  Declare Sub Manual                                          'sterowanie manualne
  On Timer1 Odmierz_1s                                        'przerwanie do przepełnienia timer1


  Dim Sekundy As Byte
  Dim Minuty As Byte
  Dim Godziny As Byte
  Dim Nowa As Byte                                            'flaga zezwolenia aktualizacji czasu na LCD
  Dim Wart_bcd As Byte                                        'zmienna do zapisywania wartości PCD czasu

  Dim Odczyt(2) As Byte
  Dim A As Byte
  Dim C As Byte                                               'licznik for
  Dim T As Integer
  Dim E As Byte                                               'zmienna manual
  Dim T1 As Single
  Dim B As Byte                                               'zmienna odczytu kodów ID
  Dim W As Byte                                               'zmienna odczytu ilośc czujników
  Dim Dsid1(1) As Byte
  Dim F As String * 5                                         'zmienna do formatu wyświetlanej temp.
  Dim I As Byte                                               'licznik petli for

  Deflcdchar 0 , 8 , 20 , 11 , 4 , 4 , 4 , 3 , 32             'znak stopnia celsjusza
  Deflcdchar 1 , 32 , 8 , 11 , 4 , 26 , 2 , 32 , 32           ' wentylator
  Deflcdchar 2 , 32 , 17 , 14 , 14 , 14 , 17 , 32 , 32        ' dzien
  Deflcdchar 3 , 32 , 6 , 12 , 24 , 24 , 24 , 12 , 6          ' noc
  Deflcdchar 4 , 32 , 32 , 4 , 4 , 4 , 21 , 14 , 4            ' strzałka
  Deflcdchar 5 , 31 , 31 , 31 , 31 , 31 , 31 , 31 , 31        ' Test  H Alias Pind.5                                              'przypisanie  pind.5 nazwy H
  M Alias Pind.6
  Men Alias Pind.7
                                                               'przypisanie portom nazw
  Grzalka Alias Pinc.0                                        'Grzałka
  Wentylg Alias Pinb.7                                        'Wentylator grzałki
  Fogger Alias Pinc.2                                         'Nawilżacz
  Wentylf Alias Pinb.6                                        'Wentylator nawilżacza
  Dzien Alias Pinc.1                                          'Światło dzienne(żarówka)
  Noc Alias Pinc.3                                            'Światło nocne(żarówka)
  Led Alias Pinc.5                                            'Oświetlenie dzienne LED
  Ext Alias Pinc.4                                            'Wyjście dodatkowe
  Alarm Alias Pind.2                                          'Dioda alarm
  Le Alias Pind.3                                             'Dioda pracy
  Li Alias Pind.1                                             'Dioda dodatkowa stanu

  Enable Interrupts
  Enable Timer1
  Counter1 = 61630
  Set Nowa                                                    'zezwolenie na wyświetlanie czasu
  Cursor Off


  '***ekran startowy***

  Cursor Off                                                  'Wyłącza kursor
  Cls
  Lcd "Sterownik"                                             'ekran startowy (pojawia się tylko podczas włączania urządzenia)
  Lowerline
  Lcd "terrarium"
  Locate 1 , 12
  Lcd Chr(2) ; Chr(3) ; Chr(4)                                ' dzien/noc i strzałka stanu
  Locate 2 , 12
  Lcd Chr(1) ; Chr(1) ; "GFL"                                 'znaki wyjsc

  Wait 2


  Dsid1(1) = 1wsearchfirst()                                  'sprawdza czujnik podpięty do portu
  Cls

  'procedura ustawiania czasu i wejscia do menu
   Do
    Cursor Off

    If Men = 0 Then
    Waitms 200
        If Men = 0 Then
        Gosub Menu
        End If
    End If

    Call Wyswietl_czas
     If M = 0 Then
        Waitms 200
        If M = 0 Then
           Incr Minuty
           Sekundy = 0
           If Minuty = 60 Then
              Minuty = 0
           End If
           Set Nowa
           Call Wyswietl_czas
           Waitms 200
        End If
     End If

    If H = 0 Then
       Waitms 200
       If H = 0 Then
          Incr Godziny
          If Godziny = 24 Then
             Godziny = 0
          End If
          Set Nowa
          Call Wyswietl_czas
          Waitms 200
       End If
     End If


  '*************   operacje konwersji temperatury  *******************************


  1wreset                                                     'reset 1wire
  1wwrite &HCC                                                'rozkaz skip rom
  1wwrite &H44                                                'dokonaj konwersji temperatury
  Waitms 750                                                  'przeczekaj konwersję
  1wreset                                                     'reset 1wire
  1wwrite &HCC                                                'rozkaz skip rom
  1wwrite &HBE                                                'polecenie odczytu DS-a
  Odczyt(1) = 1wread(2)                                       'odczytaj dwa pierwsze bajty  do zmiennej
  T = Odczyt(2)                                               'przepisuje starszy bajt do zmiennej Integer
  Shift T , Left , 8                                          'przesuwa ten bajt w lewo na wyższe pozycje
  T = T + Odczyt(1)                                           'przepisz i dodaj młodszy bajt
  Waitms 100

  T1 = T * 10
  T1 = T / 16                                                 'wyraź w st. celsjusza i wpisz do zmiennej single


  F = Str(t1)                                                 'wpisz odczyt do string
  F = Fusing(t1 , "#.#")                                      'ustaw format wyświetlania


  Locate 1 , 1
  Lcd "Temp:" ; F ; Chr(0)                                    'wyswietlenie temperatury
  Locate 2 , 12
  Lcd Chr(1) ; Chr(1) ; "GFL"                                 'znaki wyjsc

  ' instrukcje sterujace##########
  If T1 > 16 And T1 < 30 Then                                 'Praca normalna w temperaturze od 16 do 30*C
  Reset Alarm                                                 'Wyłącz alarm

  If Godziny > 8 And Godziny < 20 Then                        'Dzień miedzy 8-20
       Locate 2 , 10
       Lcd Chr(2)                                              'znak dnia
       Locate 1 , 13
       Lcd Chr(4)                                             'znak pracy oswietlenia LED
       Set Led                                                'włącz oswietlenie LED
       Reset Noc                                              'wyłącz oswietlenie nocne
       If T1 < 27 Then                                        'jezeli temp < 27 włącz dodatkowo oświetlenie zarówka
       Set Dzien
       Else
       Reset Dzien                                            'w przeciwnym wypadku wylącz oświetlenie żarówką
       End If


       If T1 < 22 Then                                        'jezeli temp <22
       Locate 1 , 12                                          'znak wentylatora g
       Lcd Chr(4)
       Locate 1 , 14                                          'znak grzalki
       Lcd Chr(4)
       Set Wentylg                                            'wlacz wentylator g
       Set Grzalka                                            'wlacz grzalke
       End If

       If T1 > 26 Then                                        'jezeli temp > 26
       Locate 1 , 12                                          'wyczysc znak went
       Lcd " "
       Locate 1 , 14                                          'wyczysc znak grzalki
       Lcd " "
       Reset Wentylg                                          'wylacz wentylator g
       Reset Grzalka                                          'wylacz grzalke
       End If
  Else                                                        'Noc
       Locate 2 , 10
       Lcd Chr(3)                                             'znak nocy
       Reset Led                                              'wyłącz oswietlenie LED
       Reset Dzien                                            'wyłacz oswietlenie dzienne
       Set Noc                                                'włącz oswietlenie nocne

       If T1 < 20 Then                                        'jezeli temp <20
       Locate 1 , 12                                          'znak wentylatora g
       Lcd Chr(4)
       Locate 1 , 14                                          'znak grzalki
       Lcd Chr(4)
       Set Wentylg                                            'wlacz wentylator g
       Set Grzalka                                            'wlacz grzalke
       End If

       If T1 > 24 Then                                        'jezeli temp > 24
       Locate 1 , 12                                          'wyczysc znak went
       Lcd " "
       Locate 1 , 14                                          'wyczysc znak grzalki
       Lcd " "
       Reset Wentylg                                          'wylacz wentylator g
       Reset Grzalka                                          'wylacz grzalke
       End If
  End If


  If Minuty < 30 Then                                         'włączanie nawilżania co godzine na czas 30 minut
  Set Wentylf                                                 'włacz wentylator foggera
  Set Fogger                                                  'włącz fogger
  Locate 1 , 13                                               'znak wentylatora f
  Lcd Chr(4)
  Locate 1 , 15                                               'znak foggera
  Lcd Chr(4)
  End If
  If Minuty >= 30 Then
  Reset Wentylf                                               'wyłacz wentylator foggera
  Reset Fogger                                                'wyłącz fogger
  Locate 1 , 13                                               'znak wentylatora f
  Lcd " "
  Locate 1 , 15                                               'znak foggera
  Lcd " "
  End If
  End If

  ' Instrukcje bezpieczeństwa######

  If T1 >= 30 Then                                            'Jeżeli temp wieksza niż 30
  Set Alarm                                                   'włacz alarm
  Set Wentylg                                                 'wlacz wentylator grzalki
  Set Wentylf                                                 'wlacz wentylator nawilzacza
  Set Fogger                                                  'wlacz nawilzacz
  Reset Grzalka                                               'wylacz grzalke
  Reset Dzien                                                 'wylacz oswietlenie dzienne zarowka
  Reset Noc                                                   'wylacz oswietlenie nocne zarowka
  End If

  If T1 <= 16 Then                                            'Jezeli temperatura mniejsza niz 16
  Set Alarm                                                   'wlacz alarm
  Reset Wentylf                                               'wylacz wentylator nawilzacza
  Reset Fogger                                                'wylacz nawilzacz
  Set Dzien                                                   'wlacz oswietlenie dzienne
  Set Noc                                                     'wlacz oswietlenie nocne
  Set Grzalka                                                 'wlacz grzalke

  End If

  Loop  'procedura do wyświetlania czasu

    Sub Wyswietl_czas
        If Nowa = 1 Then

           Locate 2 , 1
           Wart_bcd = Makebcd(godziny)                        'zmień wartość godzin na kod BCD
           Lcd Bcd(wart_bcd) ; ":"                            'wyświetl wartość godzin w kodzie BCD zamienionych na tekst

           Wart_bcd = Makebcd(minuty)
           Lcd Bcd(wart_bcd) ; ":"

           Wart_bcd = Makebcd(sekundy)
           Lcd Bcd(wart_bcd) ;

           Reset Nowa                                         'resetuj flagę
        End If
    End Sub

       'podprogram obsługi przerwania
       Odmierz_1s:
       Counter1 = Counter1 + 61630
       Incr Sekundy
       Set Nowa

       If Sekundy = 60 Then
          Sekundy = 0
          Incr Minuty

          If Minuty = 60 Then
             Minuty = 0
             Incr Godziny

             If Godziny = 24 Then
                Godziny = 0
             End If
          End If
       End If
       Toggle Le
    Return    'podprogram menu
    Sub Menu

    Cursor Off
    Cls
    Lcd "MENU"
    For C = 1 To 12
    Waitms 100
    Shiftlcd Right
    Next
    Wait 1
    Do

    Cls
    Locate 1 , 6
    Lcd "MENU"
    Lowerline
    Lcd "M-Manual"
    Wait 1
    Cls
    Locate 1 , 6
    Lcd "MENU"
    Lowerline
    Lcd "Menu - Powrot"
    Wait 1
    If Men = 0 Then
    Waitms 200
        If Men = 0 Then
        Return
        End If
    End If

    If M = 0 Then
    Waitms 200
        If M = 0 Then
        Gosub Manual
        End If
    End If
    Loop
  End Sub   'Podprogram manual
   Sub Manual
   Cls
   Lcd "Manualne"
   Lowerline
   Lcd "sterowanie"
   Wait 1
   Cls
   Lcd "Menu-powrot"
   Wait 1
   Cls
   Lcd "H-Zmiana stanu"
   Lowerline
   Lcd "M-Nastepny"
   Wait 2
   Reset Wentylg
   Reset Wentylf
   Reset Led
   Reset Ext
   Reset Dzien
   Reset Noc
   Reset Fogger
   Reset Grzalka
   E = 0
   Do

   If Men = 0 Then
    Waitms 200
        If Men = 0 Then
        Return
        End If
    End If

    If M = 0 Then
    Waitms 200
        If M = 0 Then
        Incr E
        Waitms 50
        If E = 8 Then
        E = 0
        End If
        End If
    End If
    Cls
    If E = 0 Then
    Lcd "Wentylator grzal"
    If Wentylg = 1 Then
    Locate 2 , 1
    Lcd "ON"
    Else
    Lcd "OFF"
    End If
    End If
    If E = 1 Then
    Lcd "Wentylator fogge"
    If Wentylf = 1 Then
    Locate 2 , 1
    Lcd "ON"
    Else
    Lcd "OFF"
    End If
    End If
    If E = 2 Then
    Lcd "Led"
    If Led = 1 Then
    Locate 2 , 1
    Lcd "ON"
    Else
    Lcd "OFF"
    End If
    End If
    If E = 3 Then
    Lcd "EXT"
    If Ext = 1 Then
    Locate 2 , 1
    Lcd "ON"
    Else
    Lcd "OFF"
    End If
    End If
    If E = 4 Then
    Lcd "Fogger"
    If Fogger = 1 Then
    Locate 2 , 1
    Lcd "ON"
    Else
    Lcd "OFF"
    End If
    End If
    If E = 5 Then
    Lcd "Grzalka"
    If Grzalka = 1 Then
    Locate 2 , 1
    Lcd "ON"
    Else
    Lcd "OFF"
    End If
    End If
    If E = 6 Then
    Lcd "Dzien"
    If Dzien = 1 Then
    Locate 2 , 1
    Lcd "ON"
    Else
    Lcd "OFF"
    End If
    End If
    If E = 7 Then
    Lcd "Noc"
    If Noc = 1 Then
    Locate 2 , 1
    Lcd "ON"
    Else
    Lcd "OFF"
    End If
    End If

     If H = 0 Then
    Waitms 200
        If H = 0 Then
           If E = 0 Then
           Toggle Wentylg
           End If
           If E = 1 Then
           Toggle Wentylf
           End If
           If E = 2 Then
           Toggle Led
           End If
           If E = 3 Then
           Toggle Ext
           End If
           If E = 4 Then
           Toggle Fogger
           End If
           If E = 5 Then
           Toggle Grzalka
           End If
           If E = 6 Then
           Toggle Dzien
           End If
           If E = 7 Then
           Toggle Noc
           End If

        Waitms 100
        End If
    End If

   Loop
   End Sub

  [Bascom] Proszę o sprawdzenie kodu
 • Poziom 14  
  Witam
  Czy na prawde nikt nie wie co jest źle w tym programie?

  Mam już złożone cale urządzenie i czekam tylko na program, bo bez poprawienia programu urządzenie nie działa.
  Proszę o przejrzenie kodu i jakieś podpowiedzi gdzie szukać błędów bo mi się już pomysły skończyły.
 • AM TechnologiesAM Technologies
 • Poziom 14  
  Mi w symulatorze też działa. Nie działa sterowanie wyjściami po wgraniu do procka. Aktualnie uC pracuje na wewnętrznym kwarcu, czy dołożenie zewnętrznego rezonatora może zmienić coś w kwestii dziwnego działania wyjść?
 • Poziom 14  
  Układy są połączone kablem 2x5 żył o długości około 1m. Wygląda jak zwykłą skrętka komputerowa tyle że 10 żyłowa.
 • Pomocny post
  Poziom 32  
  Za pomocą miernika, oscyloskopu lub analizatora stanów logicznych sprawdź napięcia lub stan 0 i 1 na wyjściach.

  Pozdrawiam
  Józef
  PS. W ten sposób dowiemy się czy jest to problem w programie czy na schemacie.
 • Poziom 14  
  Ok jak będę wieczorem w domu to sprawdzę stany miernikiem(innych narzędzi pomiarowych nie posiadam)
  Pozdrawiam
 • Poziom 14  
  Właśnie sprawdziłem stany pinów wyjść uC. Miernik po podłączeniu jednego bieguna do masy układu, a drugiego do kolejnych pinów uC wykazał na pinach z przekaźnikami +5V bez żadnych odchyleń, na pinach migających zmiana co około 1s raz +0,2V raz +5V, na pinach z triakami włączonymi na stałe +4,8V.
 • Poziom 14  
  Jestem już na 100% pewien że dziwne zachowanie wyjść powoduje jakiś błąd programu. Nie wiem nadal gdzie jest ten błąd. I mam jeszcze pytanie odnośnie schematu. Po podłączeniu modułu wykonawczego do uP wszystkie przekaźniki się załączają i nie dają się wyłączyć programowo. Są włączone niezależnie od stanu portu. Czy zrobiłem jakiś błąd na schemacie? Po odłączeniu wtyczki przekaźniki się wyłączają ale wystarczy dotknąć pinów wtyczki aby się pojedynczo załączały.
 • Pomocny post
  Poziom 14  
  Masz popełniony błąd na schemacie.
  Tak się przekaźnikiem nie steruje tranzystory pnp E do 12V B przez rezystor do procesora który jest zasilany 5V, a aby zatkać tranzystor starczy E12V-B11.3V = EB 0.7V
  rozważań jest wiele ja ci przedstawię 2

  1 małe zmiany
  Musisz wstawić DIODY ZENERA 7.2V...9.1V w szereg z rezystorem R10...R13 pamiętaj o polaryzacji aby osiągnąć spadek napięcia
  [Bascom] Proszę o sprawdzenie kodu
  Może okazać się choć to mało prawdopodobne że to nie wszystko i tranzystory nie włączy przekaźnika, w takim przypadku trzeba będzie dodać rezystory wyłączające tranzystory
  [Bascom] Proszę o sprawdzenie kodu
  pamiętaj że stan niski 0.2V włącza przekaźnik a stan wysoki 5V wyłącza przekaźnik

  2 fachowo np tak
  [Bascom] Proszę o sprawdzenie kodu

  co do programu to najpierw wstaw te diody i sprawdź.
 • Pomocny post
  Poziom 32  
  pini0 napisał:
  2 fachowo np tak
  [Bascom] Proszę o sprawdzenie kodu

  co do programu to najpierw wstaw te diody i sprawdź.


  To jest sterowanie NPN a nie PNP.

  W załączeniu przesyłam sterowanie tranzystorem PNP

  Pozdrawiam
  Józef
 • Pomocny post
  Poziom 37  
  Dinop napisał:
  Nie wiem nadal gdzie jest ten błąd. I mam jeszcze pytanie odnośnie schematu. Po podłączeniu modułu wykonawczego do uP wszystkie przekaźniki się załączają i nie dają się wyłączyć programowo. Są włączone niezależnie od stanu portu. Czy zrobiłem jakiś błąd na schemacie? Po odłączeniu wtyczki przekaźniki się wyłączają ale wystarczy dotknąć pinów wtyczki aby się pojedynczo załączały.


  Schemat masz w zasadzie dobry, pod warunkiem że nie ma tam błedów natury technicznej (zwarć lub otwartych ścieżek).
  Możesz dodatkowo dodać przy każdym tranzystorze opornik R2 pomiędzy bazę i emiter jak na rysunku; wartość R2 nie jest krytyczna i możesz przyjąć: R2 = 10*R1.

  [Bascom] Proszę o sprawdzenie kodu

  Poparz jeszcze na fragment twojego programu:

  Code:

  Reset Wentylf                                              'wyłacz wentylator foggera
  Reset Fogger                                                'wyłącz fogger
  ................
  Reset Grzalka                                               'wylacz grzalke
  Reset Dzien                                                 'wylacz oswietlenie dzienne zarowka
  Reset Noc                                                   'wylacz oswietlenie nocne zarowka  Nie sprawdzałem całości kodu, ale w tej częci jest akurat odwrotnie; Baza tranzystora zwarta do masy (stan niski lub Reset) powoduje 'załączenie' tranzystora/przekaźnika. Podejrzewam ze całośc kodu wymaga dokładniejszej weryfikacji.

  e marcus
 • Pomocny post
  VIP Zasłużony dla elektroda
  emarcus napisał:
  [Bascom] Proszę o sprawdzenie kodu
  Jeżeli V+>+5V to nie będzie działać prawidłowo - albo NPN od strony GND, albo jeszcze po drodze dioda Zenera na bazę.
 • Poziom 14  
  Zastosowałem metodę jaka radził pini0
  Cytat:
  2 fachowo np tak
  [Bascom] Proszę o sprawdzenie kodu

  Te wersje z diodami nie działały. Ta wersja z tranzystorem NPN działa świetnie.
  Jako, że nadal nie odkryłem dlaczego nie działają mi komendy reset, toggle , a set działa jak toggle wiec zmodyfikowałe kod wstawiając za
  set:

  Code:
  If Wentylf = 0 Then
  
           Set Wentylf                                        'wlacz wentylator f
        End If

  a za reset:
  Code:
  If Wentylf = 1 Then
  
           Set Wentylf                                        'wylacz wentylator f
        End If

  jako toggle używam set bez if i wszytko działa jak powinno.
  Dzieki za pomoc wszytkim.
  Pozdrawiam[/img]