Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

[Bascom] [ATmega32] Zapis wyników na karcie SD

maximus22_kr 24 Jan 2011 08:56 10229 23
 • #1
  maximus22_kr
  Level 18  
  Witam
  W oparciu o projekt Kolegi _Duch - rejestrator pogodowy zrobiłem swój ( na razie prosty ) rejestrator. Wykorzystałem podane w wątku pliki config_mmc.bas i Config_AVR-DOS.BAS . Na płytce testowej EVB 4.3 v.4 . Podłączenie z SD standardowe.
  Niestety nic się nie zapisuje na karcie SD ( próbowałem 2 Gb Kingston i 1 Gb Sandisk - formatowane na FAT i FAT32 ). Karta wkładałem czyste/sformatowane i zapisanym plikiem. - to bez znaczenia Co minutę miga dioda określająca czas zapisu, natomiast dioda sygnalizująca zapis świeci cały czas - co oznacza jakiś problem z kartą SD.


  
  $regfile = "m32def.dat"
  $crystal = 16000000
  $baud = 9600                                                ' predkość transmisji
  $hwstack = 128                                              ' rozmiar stosu sprzętowego
  $swstack = 128                                              ' rozmiar stosu
  $framesize = 128                                            ' rozmiar ramki
  
  '********************* Konfiguracja dodatkowych bibliotek
  
  'AVR-DOS config
  $include "Config_MMC.bas"                                   'Konfiguracja karty SD
  $include "Config_AVR-DOS.BAS"                               'Biblioteka AVR-DOS
  
  '********************* Konfiguracja wejść i wyjść
  
  Config Porta.6 = Output
  Reset Porta.6
  Config Porta.7 = Output
  Reset Porta.7
  
  '********************* Konfiguracja wyświetlacza
  Config Lcdbus = 4
  Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.4 , Db5 = Portc.5 , Db6 = Portc.6 , Db7 = Portc.7 , E = Portc.2 , Rs = Portc.3
  Config Lcd = 16 * 2
  
  '********************* Konfiguracja znaku specjalnego LCD
  
  Deflcdchar 0 , 6 , 9 , 6 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32           ' znak stopnia celcjusza
  
  
  
  '********************* Konfiguracja magistrali I2C
  
  Config I2cdelay = 5                                         ' domyślnie tryb Slow
  Config Sda = Portc.1
  Config Scl = Portc.0
  
  '********************* Konfiguracja magistrali 1-Wire
  
  Config 1wire = Porta.0
  
  '********************* Deklaracje zmiennych
  
  Dim Ds1(8) As Byte                                          'zmienna określająca numer układu
  Dim Ss As String * 6                                        'zmienna zawierająca przeliczoną i sformatowaną wartość wskazania układu
  Dim T1 As Integer                                           'zmienna odczytu dwóch bajtów z DS18B20
  Dim W As Byte
  'Dim Tm(5) As Byte At &H60
  Dim I As Byte , Temp As Byte
  Dim L As Byte , Ll As Byte
  
  '********************* Deklaracje zmiennych zegara
  
  Dim S As Byte At &H60 Overlay
  Dim M As Byte At &H61 Overlay
  Dim H As Byte At &H62 Overlay
  Dim D As Byte At &H63 Overlay
  Dim Month As Byte At &H64 Overlay
  Dim Czas_pcf As String * 8
  Dim Data_pcf As String * 8
  
  '********************* Deklaracje zmiennych karty SD
  
  Dim Blad_sd As Bit
  Dim Zapisano As Bit
  Dim B As Word
  
  '********************* Deklaracje podprogramów
  
  Declare Sub Settime(byval S1 As Byte , Byval M1 As Byte , Byval H1 As Byte , Byval D1 As Byte , Byval Month1 As Byte)       '***** ustawianie czasu
  Declare Sub Gettime()                                       'pobieranie czasu
  Declare Sub Wysw_godz                                       'wyświetlanie czasu
  Declare Sub Write_to_sd()
  Declare Sub Pomiar
  Declare Sub Ds_odczyt
  
  '********************* Deklaracje Aliasów
  
  Sd_dioda Alias Porta.6
  Dioda Alias Porta.7                                         'Przypisanie przyjaznych nazw do poszczególnych portów do których
  
  '********************* Konfiguracja SD/MMC
  
  'MMC -->ATMega32
  'DATA3 -> PORTB.4
  'DI    -> PORTB.5
  'CLK   -> PORTB.7
  'DATA0 -> PORTB.6
  
  
  
  '********************* Wartości początkowe
  
  Zapisano = 0
  Blad_sd = 0
  
  
  
  Cursor Off                                                  'wyłącz kursor
  Cls                                                         'czyść ekran
  
  Ds1(1) = 1wsearchfirst()                                    'rozkaz szukania pierwszego układu
  
  
  
  Do
  Call Gettime                                                'pobieranie czasu
  Call Wysw_godz
  Call Ds_odczyt                                              'wyświetlanie czasu
  Call Pomiar
  Loop
  End
  
  
  
  '*************************** pomiar temp. na termometrze ds18b20
  
  '********** magistrala 1-wire wejście 1 czujnik 1
  Sub Ds_odczyt
  1wreset                                                     'reset magistrali 1-wire
  1wwrite &H55                                                'rozkaz adresowy MATCH ROM
  1wverify Ds1(1)                                             'sprawdź adres
  1wwrite &HBE                                                'rozkaz funkcyjny polecenie odczytu DS18B20
  T1 = 1wread(2)                                              'odczytaj dwa pierwsze bajty
                                                               'czekaj 750 ms
  '********** magistrala 1-wire konwersja temperatury
  
  1wreset                                                     'reset magistrali 1-Wire
      1wwrite &HCC                                            'rozkaz funkcyjny SKIP ROM
     1wwrite &H44                                             'konwersja temperatury dla wszystkich DS18B20
  Wait 1
  
  '**************** pierwsze wejście - DS18B20 obliczenia + wyświetlanie **********
  
  T1 = T1 * 10
     T1 = T1 / 16
     'If Tc1 > 0 Then Cls                                       'korekta przesuniecia znaku st C przy przejściu z temp ujemnej na dodatnią
     Ss = Str(t1)
     Ss = Format(ss , " 0.0")                                 'formatuj według wzorca - jedno miejsce po przecinku
  
  
  Locate 1 , 1                                                'wyświetl w pozycji
  Lcd "Temp1=" ; Ss ; Chr(0) ; "C "                           'wyświetl wynik formatowania + znak specjalny + C
  Return
  
  End Sub
  
  '***********************  Obsługa czasu/daty
  
  Sub Gettime()
  
  I2cstart
    I2cwbyte 162                                              'adres układu I2C
    I2cwbyte 2                                                'wyślij adres układu
    I2cstart                                                  'warunek startu
    I2cwbyte 163                                              'adres układu I2C
    I2crbyte S , Ack                                          'odczyt komórki pamięci - będzie następny
    I2crbyte M , Ack                                          'odczyt komórki pamięci - będzie następny
    I2crbyte H , Ack                                          'odczyt komórki pamięci - będzie następny
    I2crbyte D , Ack                                          'odczyt komórki pamięci - będzie następny
    I2crbyte Month , Nack                                     'odczyt komórki pamięci - ostatni bajt
    I2cstop
  End Sub
  
  Wysw_godz:
   Locate 2 , 1
   Lcd Hex(h) ; ":" ; Hex(m) ; ":" ; Hex(s) ; " " ; Hex(d) ; "-" ; Hex(month);
  
   Czas_pcf = Bcd(h) + ":" + Bcd(m) + ":" + Bcd(s)            'Tworzenie stringa z czasem
   Data_pcf = Bcd(d) + "/" + Bcd(month)                       'Tworzenie stringa z datą
  
  
  Return
  
  
  
  '***********************  Obsługa zapisu na SD
  
  Sub Write_to_sd()                                             ''()
     Local Errorcode As Byte
       Gbdriveerror = Driveinit()
      If Gbdriveerror = 0 Then
        Errorcode = Initfilesystem(1)
        If Errorcode <> 0 Then
           Blad_sd = 1
        Else
           Reset Sd_dioda                                     'Zapala diodę LED
           Open "pomiar.txt" For Append As #2                 'otwórz plik pomiar.txt aby dopisać dane
           Write #2 , Data_pcf , Czas_pcf , Ss                'zapisz dane: data, czas , odczyt temperatury
           Flush #2                                           'zapisz bufor pliku na karcie SD
           Close #2                                           'zamknij kanał transmisji sprzętowego urządzenia
           Blad_sd = 0                                        'ustaw zmienna na 0
           Set Sd_dioda                                       'zgaś diodę LED
        End If
      Else
        Reset Sd_dioda                                        'zapala diodę LED
        Blad_sd = 1
     End If
  
  End Sub                                                     ' Write_to_sd()
  
  '*********************** Podprogram określający kiedy dokonać pomiarów oraz zapisu na SD
  
  Sub Pomiar
  If S = 0 Or S = 30 Then                                     'jeśli sekundy wynoszą 0 lub 30
  
        Reset Dioda                                           'Zapala diodę LED
        Call Gettime()                                        'Skocz do podprogramu pobierania czasu z pcf8583
        Call Ds_odczyt                                        'Skocz do podprogramu odczytu temperatury z DS18b20
  
  
        If M = 0 Or M = 10 Or M = 20 Or M = 30 Or M = 40 Or M = 50 Then       'Jeśli minuty = np. 10 to idzie zapisać wynik na SD
           If S = 0 Then
              If Zapisano = 0 Then
                 Call Write_to_sd()                           'Idzie zapisać wyniki
                 Zapisano = 1                                 'Ustawia flaga zapisania na SD
              End If
           End If
        End If
        Set Dioda                                             'Gasi diodę LED
  End If
  
  If S = 10 Then                                              'jeśli sekundy wynoszą 10
     If Zapisano = 1 Then                                     'Jeśli zmienna zapisano (na SD) wynosi 1
        Zapisano = 0                                          'Wtedy ustaw 0
     End If
  End If
  
  End Sub
  


  Może ktoś wychwyci błąd.

  Pozdrawiam
  Piotr
 • #3
  maximus22_kr
  Level 18  
  Plik Config MMC.bas nie ruszałem, jest taki jak ściągnąłem z Twojego wątku. Tzn próbowałem przenieść jego zawartość do pliku głównego - zauważyłem, że tak się stosuje.

  Co do połączeń to standardowo - płytce EVB 4.3 mam

  DATA3 -> PORTB.4
  DI -> PORTB.5
  CLK -> PORTB.7
  DATA0 -> PORTB.6
  Cdet -> nie podłączone

  nawet mierzyłem, czy projektant EVB się nie pomylił, ale wszystkie wyprowadzenia ok.

  Może to coś w FuseBitach ? Próbowałem ustawić Burno-Mat-em, tak jak u Ciebie na zrzucie z ekranu, ale w ogóle przestał działać

  Co do pliku Config MMC.bas, to czy coś w nim zmieniałeś ? ja wykorzystałem go bez zmian, oczywiście próbowałem z software'owym SPI, ale efekt taki sam.
 • #5
  maximus22_kr
  Level 18  
  Raczej nie zaczęło. Prawidłowo działa odliczanie czasu w oparciu o zegar PCF8583 - co minutę miga dioda podprogramu Pomiar. I na tym się kończy sprawa jeśli chodzi o SD, nie dopisuje do pliku, nie tworzy nowego, reszta działa poprawnie - wyświetlanie czasu i temperatury na LCD.

  Plik Config_MMC.bas jest od Kolegi Duch

  
  '-------------------------------------------------------------------------------
  '                         Config_MMC.BAS
  '               Config File for MMC Flash Cards Driver
  '        (c) 2003-2005 , MCS Electronics / Vögel Franz Josef
  '-------------------------------------------------------------------------------
  ' Place MMC.LIB version 5.6 in the LIB-Path of BASCOM-AVR installation
  '
  'Connection as following
  'MMC    M128/M103           M32
  '1      MMC_CS PORTB.0      MMC_CS PORTB.4
  '2      MOSI PORTB.2        MOSI PORTB.5
  '3      GND                 GND
  '4      +3.3V               +3.3V
  '5      CLOCK PORTB.1       CLOCK PORTB.7
  '6      GND                 GND
  '7      MISO, PORTB.3       MISO, PORTB.6
  
  ' you can vary MMC_CS on HW-SPI and all pins on SOFT-SPI, check settings
  ' ========== Start of user definable range =====================================
  
  ' you can use HW-SPI of the AVR (recommended) or a driver build in Soft-SPI, if
  ' the HW-SPI of the AVR is occupied by an other SPI-Device with different settings
  
  ' Declare here you SPI-Mode
  ' using HW-SPI:     cMMC_Soft = 0
  ' not using HW_SPI: cMMC_Soft = 1
  
  Const Cmmc_soft = 0
  
  #if Cmmc_soft = 0
  
  ' --------- Start of Section for HW-SPI ----------------------------------------
  
  
     ' define Chip-Select Pin
     Config Pinb.4 = Output                                   ' define here Pin for CS of MMC/SD Card
     Mmc_cs Alias Portb.4
     Set Mmc_cs
  
     ' Define here SS Pin of HW-SPI of the CPU (f.e. Pinb.0 on M128)
     'Config Pinb.4 = Output                                   ' define here Pin of SPI SS
     'Spi_ss Alias Portb.4
     'Set Spi_ss                                               ' Set SPI-SS to Output and High por Proper work of
                                                    ' SPI as Master
  
     ' HW-SPI is configured to highest Speed
     Config Spi = Hard , Interrupt = Off , Data Order = Msb , Master = Yes , Polarity = High , Phase = 1 , Clockrate = 4 , Noss = 1
     Spsr = 1                                                 ' Double speed on ATMega128 default = commented changed by author
     Spiinit                                                  ' Init SPI
  
  ' --------- End of Section for HW-SPI ------------------------------------------
  
  #else                                                       ' Config here SPI pins, if not using HW SPI
  
  ' --------- Start of Section for Soft-SPI --------------------------------------
  
     ' Chip Select Pin  => Pin 1 of MMC/SD
     Config Pinb.4 = Output
     Mmc_cs Alias Portb.4
     Set Mmc_cs
  
     ' MOSI - Pin DI => Pin 2 of MMC/SD
     Config Pinb.5 = Output
     Set Pinb.5
     Mmc_portmosi Alias Portb
     Bmmc_mosi Alias 2
  
     ' MISO - Pin  D0 => Pin 7 of MMC/SD
     Config Pinb.6 = Input
     Mmc_portmiso Alias Pinb
     Bmmc_miso Alias 3
  
     ' SCK - Pin CLK  => Pin 1 of MMC/SD
     Config Pinb.1 = Output
     Set Pinb.7
     Mmc_portsck Alias Portb
     Bmmc_sck Alias 1
  
  ' --------- End of Section for Soft-SPI ----------------------------------------
  
  #endif
  
 • #6
  maximus22_kr
  Level 18  
  Jak powinno wyglądać zasilanie układu ? ja daję 5V z USB, a karta SD jest zasilana i ma 3,36V. Próbowałem cały układ zasilać z 3,3V, ale zwykła Mega 32 według noty działa od 4,5V
 • #7
  przemek_bundy
  Level 12  
  Czy kolega: maximus22_kr rozwiązał problem?
  Ja na razie też walczę ze swoim podłączeniem.
  Atmega32 = 5V a karta micro SD zasilana 3,3V

  1. Czy twoja karta to SD czy micro SD? (u mnie micro SD)
  2. Jaką wersje masz Bascom? (moja to: 1.11.8.1)
  u mnie w wersji 1.11.8.1 w katalogu LIB plik: AVR-DOS.LBX
  jest w wersji: 5.2
  gdy zamieniam powyższą bibliotekę na wersję 5.5
  Bascom przy kompilacji programu wyrzuca mi taki błąd:
  "illegal character [expected (,got'='] in file
  3. Czy wersja Bascom 1.11.8.1 ma jakieś różnice pomiędzy oryginałem
  a tym z ograniczeniem kodu?
  4. wrzuć swój schemat.
 • #8
  maximus22_kr
  Level 18  
  Witam
  Niestety nie ( inna sprawa, że ostatnio brak czasu )

  Używam zwykłej SD - 1 Gb Sandisk i 2Gb Kingston. Ale sienie poddaje i zamówiłem MMC 256 Mb.

  Używam wersji Bascom 1.11.9.5.

  Podłączam według opisu w pliku config_mmc.bas. Atmega32 jest na 5V karta SD na 3,3V, zastosowałem nawet dzielniki na rezystorach, żeby lepiej dopasować poziomy.
  [Bascom] [ATmega32] Zapis wyników na karcie SD
  Poprawiłem załącznik.
  [zumek]

  Nic to na razie nie zmieniło. Obstawiam raczej podłączenie - Kolego Duch potwierdził, że kod jest w porządku.

  Znalazłem jeszcze taki kod:
  
  $regfile = "m32def.dat"
  $crystal = 8000000
  $hwstack = 128
  $swstack = 128
  $framesize = 128
  $baud = 9600
  $include "Config_MMC.bas"
  $include "Config_AVR-DOS.BAS"
  
  
  Declare Sub Srednik
  
  Config Pinb.0 = Input
  Config Pinb.1 = Input
  Config Pinb.2 = Input
  Config Pinb.3 = Input
  Config Porta.0 = Output
  Config Porta.1 = Output
  Config Porta.2 = Output
  Config 1wire = Portd.7
  Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.3 , Db5 = Portc.2 , Db6 = Portc.1 , Db7 = Portc.0 , E = Portc.4 , Rs = Portc.5
  Config Lcd = 20 * 4
  Config Timer1 = Pwm , Pwm = 10 , Compare A Pwm = Clear Down , Compare B Pwm = Disconnect , Prescale = 1
  Config Clock = Soft , Gosub = Sectic
  Config Date = Dmy , Separator = /
  
  
  Dim Temp1_lcd As String * 6
  Dim Temp2_lcd As String * 6
  Dim Tempmin_lcd As String * 6
  Dim Tempmax_lcd As String * 6
  Dim Tempminsd_lcd As String * 6
  Dim Tempmaxsd_lcd As String * 6
  Dim Tempamplituda_lcd As String * 6
  Dim Srednia_lcd As String * 6
  Dim Data_sd As String * 8
  Dim Flaga_zapisz As Bit
  Dim Flaga_zapisz_sr As Bit
  Dim Flaga_menu As Bit
  Dim Flaga_1w As Bit
  Dim Blad_sd As Bit
  Dim Interwal As Byte
  Dim Dsid1(8) As Byte
  Dim Dsid2(8) As Byte
  Dim Czujnik As Byte
  Dim Errorcode As Byte
  Dim Temp1 As Integer
  Dim Temp2 As Integer
  Dim Tempmin As Integer
  Dim Tempmax As Integer
  Dim Tempminsd As Integer
  Dim Tempmaxsd As Integer
  Dim Tempamplituda As Integer
  Dim Czas As Integer
  Dim Srednia As Long
  Dim Srednia_p As Long
  
  
  Deflcdchar 1 , 12 , 18 , 18 , 12 , 32 , 32 , 32 , 32        ' Stopnie
  Deflcdchar 2 , 32 , 7 , 15 , 31 , 31 , 31 , 31 , 31
  Deflcdchar 3 , 32 , 4 , 4 , 4 , 4 , 21 , 14 , 4             ' replace ? with number (0-7)
  Deflcdchar 4 , 4 , 14 , 21 , 4 , 4 , 4 , 4 , 32             ' replace ? with number (0-7)
  S1 Alias Pinb.0
  S2 Alias Pinb.1
  S3 Alias Pinb.2
  S4 Alias Pinb.3
  Led1 Alias Porta.0
  Led2 Alias Porta.1
  Led3 Alias Porta.2
  
  Set Porta.0
  Set Porta.1
  Set Porta.2
  Set Portb.0
  Set Portb.1
  Set Portb.2
  Set Portb.3
  
  Time$ = "06:00:01"
  Date$ = "01.01.10"
  Flaga_zapisz = 0
  Tempmin = 1000
  Tempmax = -1000
  Interwal = 3
  
  Dsid2(1) = 1wsearchfirst()
  Dsid1(1) = 1wsearchnext()
  Interwal = 1
  Cursor Off
  Cls
  Enable Interrupts
  Wait 4
  Pwm1a = 50
  Do
  If S4 = 0 Then
     Waitms 25
        If S4 = 0 Then
           Flaga_menu = 1
           Cls
              Locate 1 , 8
              Lcd "Czas    "
              Wait 2
              Do
              Locate 3 , 6
              Lcd Time$
              Waitms 500
              If S2 = 0 Then
                 Waitms 25
                    If S2 = 0 Then
                       _sec = 0
                       Czas = 0
                       Srednia = 0
                       Incr _min
                       If _min = 60 Then
                          _min = 0
                       End If
                    End If
              End If
              If S3 = 0 Then
                 Waitms 25
                    If S3 = 0 Then
                       _sec = 0
                       Czas = 0
                       Srednia = 0
                       Incr _hour
                       If _hour = 24 Then
                          _hour = 0
                       End If
                    End If
              End If
              Loop Until S4 = 0
              Cls
              Locate 1 , 8
              Lcd "DATA    "
              Wait 3
              Do
              Locate 3 , 6
              Lcd Date$
              Waitms 500
              If S3 = 0 Then
                 Waitms 25
                    If S3 = 0 Then
                       Incr _day
                       If _day = 31 Then
                          _day = 0
                       End If
                    End If
              End If
              If S2 = 0 Then
                 Waitms 25
                    If S2 = 0 Then
                       Incr _month
                       If _month = 12 Then
                          _month = 12
                       End If
                    End If
              End If
              If S1 = 0 Then
                 Waitms 25
                    If S1 = 0 Then
                       Incr _year
                       If _year = 20 Then
                          _year = 10
                       End If
                    End If
              End If
  
              Loop Until S4 = 0
              Cls
              Locate 1 , 6
              Lcd "INTERWAL"
              Wait 2
              Do
              If S3 = 0 Then
                 Waitms 25
                    If S3 = 0 Then
                       Incr Interwal
                       If Interwal = 4 Then
                          Interwal = 1
                       End If
                    End If
              End If
              If S2 = 0 Then
                 Waitms 25
                    If S2 = 0 Then
                       Decr Interwal
                       If Interwal = 0 Then
                          Interwal = 3
                       End If
                    End If
              End If
              Locate 3 , 1
              Select Case Interwal
                 Case 1 : Lcd "1 sekunda    "
                 Case 2 : Lcd "1 minuta     "
                 Case 3 : Lcd "10 minut     "
              End Select
              Waitms 500
              Loop Until S4 = 0
  
              Locate 1 , 6
              Lcd "EXIT MENU"
              If Tempmax = 850 Then
                 Tempmax = -1000
              End If
              Waitms 600
              Srednia_p = 0
              Srednia = 0
              Czas = 0
              Flaga_menu = 0
              Cls
           End If
     End If
     If Flaga_zapisz = 1 Then
        If Flaga_menu = 0 Then
           Gbdriveerror = Driveinit()
              If Gbdriveerror = 0 Then
                 Errorcode = Initfilesystem(1)
                 If Errorcode <> 0 Then
                    Blad_sd = 1
                    Else
                    Led2 = 0
                    Waitms 5
                    Led2 = 1
                    Open "temper.txt" For Append As #2
                    Write #2 , Date$ , Time$ , Temp1_lcd , Temp2_lcd
                    Flush #2
                    Close #2
                    Led3 = 0
                    Waitms 5
                    Led3 = 1
                    If Flaga_zapisz_sr = 1 Then
                       Waitms 50
                       Led2 = 0
                       Waitms 5
                       Led2 = 1
                       Open "avg.txt" For Append As #1
                       Write #1 , Data_sd , Tempminsd_lcd , Tempmaxsd_lcd , Tempamplituda_lcd , Srednia_lcd
                       Flush #1
                       Close #1
                       Led3 = 0
                       Waitms 5
                       Led3 = 1
                       Flaga_zapisz_sr = 0
                    End If
                    Flaga_zapisz = 0
                    Select Case Interwal
  
                    Case 1:
                             Waitms 1
                    Case 2:
                             Wait 2
  
                    Case 3:
                             Wait 2
  
                    End Select
                 End If
              Else
              Locate 2 , 1
              Lcd "blad"
              End If
        End If
     End If
  Loop
  
  
  Sectic:
  
           Led1 = 0
           Czujnik = 1wirecount()
           1wreset
           1wwrite &H55
           1wverify Dsid1(1)
           1wwrite &HBE
           Temp1 = 1wread(2)
           1wreset
           1wwrite &H55
           1wverify Dsid2(1)
           1wwrite &HBE
           Temp2 = 1wread(2)
           1wreset
           1wwrite &HCC
           1wwrite &H44
           Temp1 = Temp1 * 10
           Temp1 = Temp1 \ 16
           Temp2 = Temp2 * 10
           Temp2 = Temp2 \ 16
           If Temp1 < Tempmin Then
              Tempmin = Temp1
              Tempminsd = Temp1
           End If
           If Temp1 > Tempmax Then
              Tempmax = Temp1
              Tempmaxsd = Temp1
           End If
           Tempamplituda = Tempmaxsd - Tempminsd
           Temp1_lcd = Str(temp1)
           Temp1_lcd = Format(temp1_lcd , "0.0")
           Temp2_lcd = Str(temp2)
           Temp2_lcd = Format(temp2_lcd , "0.0")
           Tempmin_lcd = Str(tempmin)
           Tempmin_lcd = Format(tempmin_lcd , "0.0")
           Tempmax_lcd = Str(tempmax)
           Tempmax_lcd = Format(tempmax_lcd , "0.0")
           Tempminsd_lcd = Str(tempminsd)
           Tempminsd_lcd = Format(tempminsd_lcd , "0.0")
           Tempmaxsd_lcd = Str(tempmaxsd)
           Tempmaxsd_lcd = Format(tempmaxsd_lcd , "0.0")
           Tempamplituda_lcd = Str(tempamplituda)
           Tempamplituda_lcd = Format(tempamplituda_lcd , "0.0")
  
           If S1 = 0 Then
              Tempmin = 1000
              Tempmax = -1000
           End If
           Led1 = 1
           Gosub Srednik
  
  
           Select Case Interwal
  
           Case 1:
                    Flaga_zapisz = 1
           Case 2:
                    If _sec = 0 Then
                       Flaga_zapisz = 1
                    End If
           Case 3:
                    If _min = 0 Or _min = 10 Or _min = 20 Or _min = 30 Or _min = 40 Or _min = 50 Then
                       If _sec = 0 Then
                       Flaga_zapisz = 1
                       End If
                    End If
           End Select
           If Flaga_menu = 0 Then
           Locate 1 , 1
           Lcd Time$ ; "   "
           Locate 1 , 12
           Lcd Date$
           Locate 2 , 1
           Lcd "Out:" ; Temp1_lcd ; Chr(1) ; "C " ; "Avg:" ; Srednia_lcd ; Chr(1) ; "C "
           Locate 3 , 1
           Lcd "In :" ; Temp2_lcd ; Chr(1) ; "C  "
           Locate 4 , 1
           Lcd Chr(3) ; ":" ; Tempmin_lcd ; Chr(1) ; "C  "
           Locate 4 , 11
           Lcd Chr(4) ; ":" ; Tempmax_lcd ; Chr(1) ; "C  "
           End If
  Return
  
  Srednik:
  
  
           If _sec = 0 And _min = 59 And _hour = 23 Then
              Data_sd = Date$
           End If
           If _sec = 0 Then
              Incr Czas
              Srednia_p = Srednia_p + Temp1
              Srednia = Srednia_p / Czas
              Srednia_lcd = Str(srednia)
              Srednia_lcd = Format(srednia_lcd , "0.0")
           End If
           If _sec = 0 And _min = 0 And _hour = 0 Then
              Flaga_zapisz_sr = 1
              Srednia_p = 0
              Srednia = 0
              Czas = 0
              Tempminsd = 1000
              Tempmaxsd = -1000
              Tempamplituda = 0
           End If
  Return
  


  Do tego plik Config_mmc.bas
  
   '-------------------------------------------------------------------------------
  '                         Config_MMC.BAS
  '               Config File for MMC Flash Cards Driver
  '        (c) 2003-2005 , MCS Electronics / Vögel Franz Josef
  '-------------------------------------------------------------------------------
  ' Place MMC.LIB version 5.6 in the LIB-Path of BASCOM-AVR installation
  '
  'Connection as following
  'MMC    M128/M103           M32
  '1      MMC_CS PORTB.0      MMC_CS PORTB.4
  '2      MOSI PORTB.2        MOSI PORTB.5
  '3      GND                 GND
  '4      +3.3V               +3.3V
  '5      CLOCK PORTB.1       CLOCK PORTB.7
  '6      GND                 GND
  '7      MISO, PORTB.3       MISO, PORTB.6
  
  ' you can vary MMC_CS on HW-SPI and all pins on SOFT-SPI, check settings
  ' ========== Start of user definable range =====================================
  
  ' you can use HW-SPI of the AVR (recommended) or a driver build in Soft-SPI, if
  ' the HW-SPI of the AVR is occupied by an other SPI-Device with different settings
  
  ' Declare here you SPI-Mode
  ' using HW-SPI:     cMMC_Soft = 0
  ' not using HW_SPI: cMMC_Soft = 1
  
  Const Cmmc_soft = 0
  
  #if Cmmc_soft = 0
  
  ' --------- Start of Section for HW-SPI ----------------------------------------
  
  
     ' define Chip-Select Pin
     Config Pinb.4 = Output                                   ' define here Pin for CS of MMC/SD Card
     Mmc_cs Alias Portb.4
     Set Mmc_cs
  
     ' Define here SS Pin of HW-SPI of the CPU (f.e. Pinb.0 on M128)
     'Config Pinb.4 = Output                                   ' define here Pin of SPI SS
     'Spi_ss Alias Portb.4
     'Set Spi_ss                                               ' Set SPI-SS to Output and High por Proper work of
                                                    ' SPI as Master
  
     ' HW-SPI is configured to highest Speed
     Config Spi = Hard , Interrupt = Off , Data Order = Msb , Master = Yes , Polarity = High , Phase = 1 , Clockrate = 4 , Noss = 1
     Spsr = 1                                                 ' Double speed on ATMega128 default = commented changed by author
     Spiinit                                                  ' Init SPI
  
  ' --------- End of Section for HW-SPI ------------------------------------------
  
  #else                                                       ' Config here SPI pins, if not using HW SPI
  
  ' --------- Start of Section for Soft-SPI --------------------------------------
  
     ' Chip Select Pin  => Pin 1 of MMC/SD
     Config Pinb.4 = Output
     Mmc_cs Alias Portb.4
     Set Mmc_cs
  
     ' MOSI - Pin DI => Pin 2 of MMC/SD
     Config Pinb.5 = Output
     Set Pinb.5
     Mmc_portmosi Alias Portb
     Bmmc_mosi Alias 2
  
     ' MISO - Pin  D0 => Pin 7 of MMC/SD
     Config Pinb.6 = Input
     Mmc_portmiso Alias Pinb
     Bmmc_miso Alias 3
  
     ' SCK - Pin CLK  => Pin 1 of MMC/SD
     Config Pinb.1 = Output
     Set Pinb.7
     Mmc_portsck Alias Portb
     Bmmc_sck Alias 1
  
  ' --------- End of Section for Soft-SPI ----------------------------------------
  
  #endif
  
  ' ========== End of user definable range =======================================
  
  
  ' Error
  Const Cperrdrivereset = 225                                 ' Error response Byte at Reset command
  Const Cperrdriveinit = 226                                  ' Error response Byte at Init Command
  Const Cperrdrivereadcommand = 227                           ' Error response Byte at Read Command
  Const Cperrdrivewritecommand = 228                          ' Error response Byte at Write Command
  Const Cperrdrivereadresponse = 229                          ' No Data response Byte from MMC at Read
  Const Cperrdrivewriteresponse = 230                         ' No Data response Byte from MMC at Write
  Const Cperrdrive = 231
  Const Cperrdrivenotsupported = 232                          ' return code for DriveGetIdentity, not supported yet
  
  Waitms 1                                                    ' Wait some time before initialising MMC/SD
  Dim Gbdriveerror As Byte                                    ' General Driver Error register
  Dim Gbdriveerrorreg As Byte                                 ' Driver load Error-Register of HD in case of error
  Dim Gbdrivestatusreg As Byte                                ' Driver load Status-Register of HD on case of error
  Dim Gbdrivedebug As Byte
  $lib "MMC.LIB"                                              ' link driver library
  $external _mmc
  Gbdriveerror = Driveinit()                                  ' Init MMC/SD Card
  
 • #9
  przemek_bundy
  Level 12  
  u mnie wywołanie tej funkcji:
  Gbtemp1 = Initfilesystem(1)
  zwraca 3 albo 5. nie wiem dlaczego.
  może ta karta micro SD 1 giga nie nadaje sie do tego projektu.
 • #10
  maximus22_kr
  Level 18  
  Zmieniłem kwarc na 8 MHz - znalazłem informacje, że SD na 16 MHz nie działa.

  Dodałem linie ( chciałem ręcznie wyzwalać zapis )
  
  Config Portb.1 = Input
  Reset Portb.1
  Manual Alias Portb.1
  
  If Manual = 0 Then
  Call Write_to_sd()
  End If
  


  Jeśli usunę te linie to znowu nic się nie zapisuje.

  Efekt jest taki, że zapisuje co sekundę ( oczywiście na zmianę stanu PB.1 nie reaguje, tylko cały czas zapisuje. PB.1 to ATMega 32 jest T1

  Całość wygląda tak :
  
  $regfile = "m32def.dat"
  $crystal = 8000000
  $baud = 9600                                                ' predkość transmisji
  $hwstack = 128                                              ' rozmiar stosu sprzętowego
  $swstack = 128                                              ' rozmiar stosu
  $framesize = 128                                            ' rozmiar ramki
  
  '********************* Konfiguracja dodatkowych bibliotek
  
  'AVR-DOS config
  
  $include "Config_AVR-DOS.BAS"                               'Biblioteka AVR-DOS
  
  '********************* Konfiguracja wejść i wyjść
  
  Config Porta.6 = Output
  Reset Porta.6
  Config Porta.7 = Output
  Reset Porta.7
  Config Portb.0 = Input
  Config Portb.1 = Input
  Reset Portb.1
  
  
  '********************* Konfiguracja wyświetlacza
  Config Lcdbus = 4
  Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.4 , Db5 = Portc.5 , Db6 = Portc.6 , Db7 = Portc.7 , E = Portc.2 , Rs = Portc.3
  Config Lcd = 16 * 2
  
  '********************* Konfiguracja znaku specjalnego LCD
  
  Deflcdchar 0 , 6 , 9 , 6 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32           ' znak stopnia celcjusza
  
  
  
  '********************* Konfiguracja magistrali I2C
  
  Config I2cdelay = 5                                         ' domyślnie tryb Slow
  Config Sda = Portc.1
  Config Scl = Portc.0
  
  '********************* Konfiguracja magistrali 1-Wire
  
  Config 1wire = Porta.0
  
  '********************* Deklaracje zmiennych
  
  Dim Ds1(8) As Byte                                          'zmienna określająca numer układu
  Dim Ss As String * 6                                        'zmienna zawierająca przeliczoną i sformatowaną wartość wskazania układu
  Dim T1 As Integer                                           'zmienna odczytu dwóch bajtów z DS18B20
  Dim W As Byte
  'Dim Tm(5) As Byte At &H60
  Dim I As Byte , Temp As Byte
  Dim L As Byte , Ll As Byte
  
  '********************* Deklaracje zmiennych zegara
  
  Dim S As Byte                                               'DEC
  Dim M As Byte                                               'DEC
  Dim H As Byte                                               'DEC
  Dim Hh As Byte                                              'BCD
  Dim Mm As Byte                                              'BCD
  Dim Ssek As Byte                                            'BCD
  
  Dim Day As Byte
  Dim Month As Byte
  Dim Dday As Byte
  Dim Mmonth As Byte
  
  Dim Czas_pcf As String * 8
  Dim Data_pcf As String * 8
  
  '********************* Deklaracje zmiennych karty SD
  
  Dim Blad_sd As Bit
  Dim Zapisano As Bit
  Dim B As Word
  
  '********************* Deklaracje podprogramów
  
  Declare Sub Settime(byval S1 As Byte , Byval M1 As Byte , Byval H1 As Byte , Byval D1 As Byte , Byval Month1 As Byte)       '***** ustawianie czasu
  Declare Sub Gettime()                                       'pobieranie czasu
  Declare Sub Wysw_godz                                       'wyświetlanie czasu
  Declare Sub Write_to_sd()
  Declare Sub Pomiar
  Declare Sub Ds_odczyt
  
  '********************* Deklaracje Aliasów
  
  Sd_dioda Alias Porta.6
  Dioda Alias Porta.7                                         'Przypisanie przyjaznych nazw do poszczególnych portów do których
  Sd Alias Portb.0
  Manual Alias Portb.1
  
  '********************* Konfiguracja SD/MMC
  
  'MMC -->ATMega32
  'DATA3 -> PORTB.4
  'DI    -> PORTB.5
  'CLK   -> PORTB.7
  'DATA0 -> PORTB.6
  
  Const Cmmc_soft = 0                                         'SPI Sprzętowe
  
     ' Podanie pinu wyboru układu
     Config Pinb.4 = Output                                   'wskazanie, który Pin jest CS karty MMC/SD
     Mmc_cs Alias Portb.4
     Set Mmc_cs
  
     ' Definiowanie Pinu układu HW-SPI, który ma sygnał SS
     Config Pinb.7 = Output                                   ' definowanie Pin'u sygnału SPI SS
     Spi_ss Alias Portb.7
     Set Spi_ss                                               ' Set SPI-SS to Output and High por Proper work of
                                                    ' SPI as Master
  
     ' HW-SPI konfigurowane dla szybszej pracy
    Config Spi = Hard , Interrupt = Off , Data Order = Msb , Master = Yes , Polarity = High , Phase = 1 , Clockrate = 4 , Noss = 1       'Config Spi = Soft , Din = Pinb.3 , Dout = Portb.2 , Ss = Portb.0 , Clock = Portb.1
     Spsr.0 = 1                                               ' Podwójna prędkość na ATMega128
     Spiinit                                                  ' Inicjowanie SPI
  
  'Spiinit
  
  ' Błędy
  Const Cperrdrivereset = 225                                 ' Error response Byte at Reset command
  Const Cperrdriveinit = 226                                  ' Error response Byte at Init Command
  Const Cperrdrivereadcommand = 227                           ' Error response Byte at Read Command
  Const Cperrdrivewritecommand = 228                          ' Error response Byte at Write Command
  Const Cperrdrivereadresponse = 229                          ' No Data response Byte from MMC at Read
  Const Cperrdrivewriteresponse = 230                         ' No Data response Byte from MMC at Write
  Const Cperrdrive = 231
  Const Cperrdrivenotsupported = 232                          ' return code for DriveGetIdentity, not supported yet
  Waitms 700
  Dim Gbdriveerror As Byte                                    ' General Driver Error register
  Dim Gbdriveerrorreg As Byte                                 ' Driver load Error-Register of HD in case of error
  Dim Gbdrivestatusreg As Byte                                ' Driver load Status-Register of HD on case of error
  Dim Gbdrivedebug As Byte
  $lib "MMC.LIB"                                              ' link do biblioteki drivera
  $external _mmc
  
  '********************* Wartości początkowe
  
  Zapisano = 0
  Blad_sd = 0
  
  
  
  Cursor Off                                                  'wyłącz kursor
  Cls                                                         'czyść ekran
  
  Ds1(1) = 1wsearchfirst()                                    'rozkaz szukania pierwszego układu
  
  
  
  Do
  Call Gettime                                                'pobieranie czasu
  Call Wysw_godz                                              'wyświetlanie czasu
  Call Ds_odczyt
  Call Pomiar
  
  If Manual = 0 Then
  Call Write_to_sd()
  End If
  
  Loop
  End
  
  
  
  '*************************** pomiar temp. na termometrze ds18b20
  
  '********** magistrala 1-wire wejście 1 czujnik 1
  Sub Ds_odczyt
  1wreset                                                     'reset magistrali 1-wire
  1wwrite &H55                                                'rozkaz adresowy MATCH ROM
  1wverify Ds1(1)                                             'sprawdź adres
  1wwrite &HBE                                                'rozkaz funkcyjny polecenie odczytu DS18B20
  T1 = 1wread(2)                                              'odczytaj dwa pierwsze bajty
                                                               'czekaj 750 ms
  '********** magistrala 1-wire konwersja temperatury
  
  1wreset                                                     'reset magistrali 1-Wire
      1wwrite &HCC                                            'rozkaz funkcyjny SKIP ROM
     1wwrite &H44                                             'konwersja temperatury dla wszystkich DS18B20
  Wait 1
  
  '**************** pierwsze wejście - DS18B20 obliczenia + wyświetlanie **********
  
  T1 = T1 * 10
     T1 = T1 / 16
     'If Tc1 > 0 Then Cls                                       'korekta przesuniecia znaku st C przy przejściu z temp ujemnej na dodatnią
     Ss = Str(t1)
     Ss = Format(ss , " 0.0")                                 'formatuj według wzorca - jedno miejsce po przecinku
  
  
  Locate 1 , 1                                                'wyświetl w pozycji
  Lcd "Temp1=" ; Ss ; Chr(0) ; "C "                           'wyświetl wynik formatowania + znak specjalny + C
  Return
  
  End Sub
  
  '***********************  Obsługa czasu/daty
  
  Sub Gettime()
  
  I2cstart
    I2cwbyte 162                                              'adres układu I2C
    I2cwbyte 2                                                'wyślij adres układu
    I2cstart                                                  'warunek startu
    I2cwbyte 163                                              'adres układu I2C
    I2crbyte Ssek , Ack                                       'odczyt komórki pamięci - będzie następny
    I2crbyte Mm , Ack                                         'odczyt komórki pamięci - będzie następny
    I2crbyte Hh , Ack                                         'odczyt komórki pamięci - będzie następny
    I2crbyte Dday , Ack                                       'odczyt komórki pamięci - będzie następny
    I2crbyte Mmonth , Nack                                    'odczyt komórki pamięci - ostatni bajt
    I2cstop
  
     S = Makedec(ssek)
     M = Makedec(mm)                                          'Zamiana kodu BCD na wartość dziesiętną
     H = Makedec(hh)
     Day = Makedec(dday)
     Month = Makedec(mmonth)
  
     Set Dioda
  
   Czas_pcf = Bcd(hh) + ":" + Bcd(mm) + ":" + Bcd(ss)         'Tworzenie stringa z czasem
   Data_pcf = Bcd(dday) + "/" + Bcd(mmonth)                   'Tworzenie stringa z datą
  
  End Sub
  
  
  
  Wysw_godz:
   Locate 2 , 1
   Lcd Hex(hh) ; ":" ; Hex(mm) ; ":" ; Hex(ssek) ; " " ; Hex(dday) ; "/" ; Hex(mmonth);
  Return
  
  '***********************  Obsługa zapisu na SD
  
  Sub Write_to_sd()
  Local Errorcode As Byte                                     ''()
       Gbdriveerror = Driveinit()
      If Gbdriveerror = 0 Then
        Errorcode = Initfilesystem(1)
        If Errorcode <> 0 Then
           Blad_sd = 1
        Else
           Reset Sd_dioda                                     'Zapala diodę LED
           Open "pomiar.txt" For Append As #2                 'otwórz plik pomiar.txt aby dopisać dane
           Write #2 , Data_pcf , Czas_pcf , Ss                'zapisz dane: data, czas , odczyt temperatury
           Flush #2                                           'zapisz bufor pliku na karcie SD
           Close #2                                           'zamknij kanał transmisji sprzętowego urządzenia
           Blad_sd = 0                                        'ustaw zmienna na 0
           Set Sd_dioda                                       'zgaś diodę LED
        End If
      Else
        Reset Sd_dioda                                        'zapala diodę LED
        Blad_sd = 1
     End If
  
  End Sub                                                     ' Write_to_sd()
  
  '*********************** Podprogram określający kiedy dokonać pomiarów oraz zapisu na SD
  
  Sub Pomiar
  If S = 0 Or S = 30 Then                                     'jeśli sekundy wynoszą 0 lub 30
  
        Reset Dioda                                           'Zapala diodę LED
        Call Gettime()                                        'Skocz do podprogramu pobierania czasu z pcf8583
        Call Ds_odczyt                                        'Skocz do podprogramu odczytu temperatury z DS18b20
  
  
        If M = 0 Or M = 5 Or M = 10 Or M = 15 Or M = 20 Or M = 25 Or M = 30 Or M = 35 Or M = 40 Or M = 45 Or M = 50 Or M = 55 Then       'Jeśli minuty = np. 10 to idzie zapisać wynik na SD
           If S = 0 Then
              If Zapisano = 0 Then
                 Call Write_to_sd()                           'Idzie zapisać wyniki
                 Zapisano = 1                                 'Ustawia flaga zapisania na SD
              End If
           End If
        End If
        Set Dioda                                             'Gasi diodę LED
  End If
  
  If S = 10 Then                                              'jeśli sekundy wynoszą 10
     If Zapisano = 1 Then                                     'Jeśli zmienna zapisano (na SD) wynosi 1
        Zapisano = 0                                          'Wtedy ustaw 0
     End If
  End If
  
  End Sub
  
  


  Może coś z odczytem czasu jest skopane ?

  Wyniki jakie otrzymuję to:
  "01/02" "23:10:32" "21.0"
  "01/02" "23:10:32" "21.0"
  "01/02" "23:10:32" "21.0"
  "01/02" "23:11:32" "21.0"
  "01/02" "23:11:32" "21.0"
  "01/02" "23:11:32" "21.0"
  "01/02" "23:11:32" "21.0"
  "01/02" "23:11:32" "21.0"
  "01/02" "23:11:32" "21.0"
  "01/02" "23:11:32" "21.0"
  "01/02" "23:11:32" "21.0"
  "01/02" "23:11:32" "21.0"
  "01/02" "23:11:32" "21.0"
  "01/02" "23:11:32" "21.0"
  "01/02" "23:11:32" "21.0"
  "01/02" "23:11:32" "21.0"
  "01/02" "23:11:32" "21.0"
  "01/02" "23:11:32" "21.0"
  "01/02" "23:11:32" "21.0"
  "01/02" "23:11:32" "21.0"
  "01/02" "23:11:32" "21.0"
  "01/02" "23:11:32" "21.0"
  "01/02" "23:11:32" "21.0"
  "01/02" "23:11:32" "21.0"
  "01/02" "23:11:32" "21.0"
  "01/02" "23:11:32" "21.0"
  "01/02" "23:11:32" "21.0"
  "01/02" "23:11:32" "21.0"
  "01/02" "23:11:32" "21.0"
  "01/02" "23:11:32" "21.0"
  "01/02" "23:11:32" "21.0"
  "01/02" "23:11:32" "21.0"
  "01/02" "23:11:32" "21.0"
  "01/02" "23:11:32" "21.0"
  "01/02" "23:11:32" "21.0"
  "01/02" "23:11:32" "21.0"
  "01/02" "23:11:32" "21.0"
  "01/02" "23:11:32" "21.0"
  "01/02" "23:11:32" "20.9"
  "01/02" "23:11:32" "21.0"
  "01/02" "23:11:32" "21.0"
  "01/02" "23:11:32" "20.9"
  "01/02" "23:11:32" "21.0"
  "01/02" "23:11:32" "21.0"
  "01/02" "23:11:32" "21.0"
  "01/02" "23:11:32" "21.0"
  "01/02" "23:11:32" "21.0"
  "01/02" "23:11:32" "21.0"
  "01/02" "23:11:32" "21.0"
  "01/02" "23:11:32" "20.9"
  "01/02" "23:11:32" "21.0"
  "01/02" "23:11:32" "21.0"
  "01/02" "23:11:32" "21.0"
  "01/02" "23:12:32" "21.0"
  "01/02" "23:12:32" "21.0"
  "01/02" "23:12:32" "21.0"
 • #11
  przemek_bundy
  Level 12  
  A co to za błąd opisany w pliku: Config_MMC.bas
  Const Cperrdrivereadresponse = 229 ' No Data response Byte from MMC at Read
  bo mi właśnie taki błąd wyrzuca.

  ponadto w tym pliku jest taki zapis:
  ' Place MMC.LIB version 5.6 in the LIB-Path of BASCOM-AVR installation

  czy to znaczy że jest ten plik: MMC.LIB wymagany w wersji 5.6 ?
  Ale skąd go wziąść ?
 • #12
  maximus22_kr
  Level 18  
  Przerzuciłem zawartość config_mmc.bas do głównego projektu, poprawiłem błąd w kodzie.
  
  Config Spi = Hard , Interrupt = Off , Data Order = Msb , Master = Yes , Polarity = High , Phase = 1 , Clockrate = 4 , Noss = 1       'Config Spi = Soft , Din = Pinb.3 , Dout = Portb.2 , Ss = Portb.0 , Clock = Portb.1
     Spsr.0 = 1
  


  i jeszcze miałem błąd w konfiguracji - zamiast "Set", miałem "Reset".
  No i ruszyło, zapis mam co 5 minut, chociaż im dłużej zapisuje, tym częściej coś pominie, nie wiem czemu, ale czasem przeskakuje niektóre cyfry sekund i jest np.
  23:12:23
  23:12:25

  Wynik jaki zapisał to:
  "02/02" "," "23:00:00" "," "Pokoj" "21.1"
  "02/02" "," "23:05:00" "," "Pokoj" "21.3"
  "02/02" "," "23:10:00" "," "Pokoj" "21.4"
  "02/02" "," "23:15:00" "," "Pokoj" "21.4"
  "02/02" "," "23:20:00" "," "Pokoj" "21.5"
  "02/02" "," "23:25:00" "," "Pokoj" "21.5"
  "02/02" "," "23:30:00" "," "Pokoj" "21.5"
  "02/02" "," "23:35:00" "," "Pokoj" "20.0"

  niestety są znaki "", ale to już mniejsze zło, no i przez to przeskakiwanie sekund czasem nie robi pomiaru.
  Wynik z nocy zajął 2 kb

  Dodano po 3 [godziny] 15 [minuty]:

  Obserwowałem go przez chwilę i wyszło, że to złe wyświetlanie sekund, czyli pomijanie czasem niektórych "00" powoduje, że jest brak zapisu. Braki są w okolicach 00 i 30 sekund

  Znalazłem sugestię na forum Elektroda, żeby wykorzystać przerwanie INT z PCF8383 - Link

  i przez to odciążyć procesor
 • #13
  przemek_bundy
  Level 12  
  Napisz mi jakich wersji plików używasz, w katalogu lib, Bascom?

  AVR-DOS.LBX
  MMC.LIB
  MMC.LBX
 • #14
  maximus22_kr
  Level 18  
  Nie wiem dokładnie, które są to wersje. Dołączam je spakowane.

  Wiesz może jak rozwiązać problem z zegarem - z pomijaniem niektórych cyfr sekund ?

  Nie zapomnij zmienić w config_mmc.bas
  Tak ma być poprawnie
  Spsr.0 = 1
 • #15
  maximus22_kr
  Level 18  
  Usunąłem Wait 1 przy konwersji z DS18B20, działa, bez problemu ( na trzech przewodach ), tylko wyniki są opóźnione - tzn. wyświetlany wynik nie jest z aktualnego pomiaru, tylko z poprzedniego.

  Dodałem jeszcze dwa czujniki DS18B20. Ich zapis razem z godziną i datą na karcie jest jak najbardziej w porządku, tylko wyświetlanie trochę szwankuje - tzn. czasem wyświetlają się jakieś bzdury, a czasem nic. Co ciekawe sam program cały czas działa i zapisuje co 5 minut wyniki, mimo problemów z wyświetlaczem. W górnej linii zrobiłem przełączane przez Timer0 wyświetlanie wyników tylko jednego układu DS i od tej pory mam problem z wyświetlaczem.

  
  $regfile = "m32def.dat"
  $crystal = 8000000
  $baud = 9600                                                ' predkość transmisji
  $hwstack = 256                                              ' rozmiar stosu sprzętowego
  $swstack = 128                                              ' rozmiar stosu
  $framesize = 128                                            ' rozmiar ramki
  
  
  '********************* Konfiguracja dodatkowych bibliotek
  
  'AVR-DOS config
  
  $include "Config_AVR-DOS.BAS"                               'Biblioteka AVR-DOS
  
  '********************* Konfiguracja wejść i wyjść
  
  Config Porta.6 = Output
  Set Porta.6
  Config Porta.7 = Output
  Set Porta.7
  Config Portd.2 = Input
  Set Portd.2
  
  '********************* Konfiguracja wyświetlacza
  Config Lcdbus = 4
  Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.4 , Db5 = Portc.5 , Db6 = Portc.6 , Db7 = Portc.7 , E = Portc.2 , Rs = Portc.3
  Config Lcd = 16 * 2
  
  '********************* Konfiguracja znaku specjalnego LCD
  
  Deflcdchar 0 , 6 , 9 , 6 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32           ' znak stopnia celcjusza
  
  
  '********** Konfiguracja Timer0
  
  Config Timer0 = Timer , Prescale = 1024
  Enable Timer0
  Enable Interrupts
  On Timer0 Czas
  
  
  '********************* Konfiguracja magistrali I2C
  
  Config I2cdelay = 5                                         ' domyślnie tryb Slow
  Config Sda = Portc.1
  Config Scl = Portc.0
  
  '********************* Konfiguracja magistrali 1-Wire
  
  Config 1wire = Porta.0
  
  '********************* Deklaracje zmiennych
  
  Dim Ds1(8) As Byte                                          'zmienna określająca numer układu
  Dim Ss1 As String * 6                                       'zmienna zawierająca przeliczoną i sformatowaną wartość wskazania układu
  Dim T1 As Integer                                           'zmienna odczytu dwóch bajtów z DS18B20
  Dim Ds2(8) As Byte                                          'zmienna określająca numer układu
  Dim Ss2 As String * 6                                       'zmienna zawierająca przeliczoną i sformatowaną wartość wskazania układu
  Dim T2 As Integer                                           'zmienna odczytu dwóch bajtów z DS18B20
  Dim Ds3(8) As Byte                                          'zmienna określająca numer układu
  Dim Ss3 As String * 6                                       'zmienna zawierająca przeliczoną i sformatowaną wartość wskazania układu
  Dim T3 As Integer                                           'zmienna odczytu dwóch bajtów z DS18B20
  'Dim Tm(5) As Byte At &H60
  'Dim I As Byte , Temp As Byte
  'Dim L As Byte , Ll As Byte
  
  '********************* Deklaracje zmiennych zegara
  
  Dim S As Byte                                               'DEC
  Dim M As Byte                                               'DEC
  Dim H As Byte                                               'DEC
  Dim Hh As Byte                                              'BCD
  Dim Mm As Byte                                              'BCD
  Dim Ssek As Byte                                            'BCD
  
  Dim Day As Byte
  Dim Month As Byte
  Dim Dday As Byte
  Dim Mmonth As Byte
  
  Dim Czas_pcf As String * 8
  Dim Data_pcf As String * 8
  
  Dim Licznik As Integer
  Dim Ot1 As Bit                                              'pomocnicza zmienna bitowa do wyboru podprogramu
  Dim Ot2 As Bit                                              'pomocnicza zmienna bitowa do wyboru podprogramu
  Dim T As Integer                                            'zmienna licznikowa określająca czas wyświetlania wskazań aktywnego układu
  
  
  '********************* Deklaracje zmiennych karty SD
  
  Dim Blad_sd As Bit
  Dim Zapisano As Bit
  
  
  '********************* Deklaracje podprogramów
  
  Declare Sub Settime(byval S1 As Byte , Byval M1 As Byte , Byval H1 As Byte , Byval D1 As Byte , Byval Month1 As Byte)       '***** ustawianie czasu
  Declare Sub Gettime()                                       'pobieranie czasu
  Declare Sub Wysw_godz                                       'wyświetlanie czasu
  Declare Sub Write_to_sd()
  Declare Sub Pomiar
  Declare Sub Ds_odczyt1
  Declare Sub Ds_odczyt2
  Declare Sub Ds_odczyt3
  
  Declare Sub Temp1
  Declare Sub Temp2
  Declare Sub Temp3
  Declare Sub Wybor
  
  '********************* Deklaracje Aliasów
  
  Sd_dioda Alias Porta.6                                      'Przypisanie przyjaznych nazw do poszczególnych portów do których
  Dioda Alias Porta.7
  
  
  '********************* Konfiguracja SD/MMC
  
  'MMC -->ATMega32
  'DATA3 -> PORTB.4
  'DI    -> PORTB.5
  'CLK   -> PORTB.7
  'DATA0 -> PORTB.6
  
  Const Cmmc_soft = 0                                         'SPI Sprzętowe
  
     ' Podanie pinu wyboru układu
     Config Pinb.4 = Output                                   'wskazanie, który Pin jest CS karty MMC/SD
     Mmc_cs Alias Portb.4
     Set Mmc_cs
  
     ' Definiowanie Pinu układu HW-SPI, który ma sygnał SS
     Config Pinb.7 = Output                                   ' definowanie Pin'u sygnału SPI SS
     Spi_ss Alias Portb.7
     Set Spi_ss                                               ' Set SPI-SS to Output and High por Proper work of
                                                    ' SPI as Master
  
     ' HW-SPI konfigurowane dla szybszej pracy
    Config Spi = Hard , Interrupt = Off , Data Order = Msb , Master = Yes , Polarity = High , Phase = 1 , Clockrate = 4 , Noss = 1       'Config Spi = Soft , Din = Pinb.3 , Dout = Portb.2 , Ss = Portb.0 , Clock = Portb.1
     Spsr.0 = 1                                               ' Podwójna prędkość na ATMega128
     Spiinit                                                  ' Inicjowanie SPI
  
  'Spiinit
  
  ' Błędy
  Const Cperrdrivereset = 225                                 ' Error response Byte at Reset command
  Const Cperrdriveinit = 226                                  ' Error response Byte at Init Command
  Const Cperrdrivereadcommand = 227                           ' Error response Byte at Read Command
  Const Cperrdrivewritecommand = 228                          ' Error response Byte at Write Command
  Const Cperrdrivereadresponse = 229                          ' No Data response Byte from MMC at Read
  Const Cperrdrivewriteresponse = 230                         ' No Data response Byte from MMC at Write
  Const Cperrdrive = 231
  Const Cperrdrivenotsupported = 232                          ' return code for DriveGetIdentity, not supported yet
  Waitms 700
  Dim Gbdriveerror As Byte                                    ' General Driver Error register
  Dim Gbdriveerrorreg As Byte                                 ' Driver load Error-Register of HD in case of error
  Dim Gbdrivestatusreg As Byte                                ' Driver load Status-Register of HD on case of error
  Dim Gbdrivedebug As Byte
  $lib "MMC.LIB"                                              ' link do biblioteki drivera
  $external _mmc
  
  '********************* Wartości początkowe
  
  Zapisano = 0
  Blad_sd = 0
  Ot1 = 0
  Ot2 = 0
  T = 300
  
  
  '********************* Program główny
  
  Cursor Off                                                  'wyłącz kursor
  Cls                                                         'czyść ekran
  
  Ds1(1) = 1wsearchfirst()                                    'rozkaz szukania pierwszego układu
  Ds2(1) = 1wsearchnext()                                     'rozkaz szukania pierwszego układu
  Ds3(1) = 1wsearchnext()                                     'rozkaz szukania pierwszego układu
  
  Do
  
  Call Gettime                                                'pobieranie czasu
  
  Call Pomiar
  
  'Call Ds_odczyt1
  'Call Ds_odczyt2
  'Call Ds_odczyt3
  
  Call Wysw_godz                                              'wyświetlanie czasu
  
  Loop
  
  
  
  '*************************** pomiar temp. na termometrze ds18b20
  
  '********** magistrala 1-wire wejście 1 czujnik 1
  Sub Ds_odczyt1
  
  Disable Interrupts
  
  1wreset                                                     'reset magistrali 1-wire
  1wwrite &H55                                                'rozkaz adresowy MATCH ROM
  1wverify Ds1(1)                                             'sprawdź adres
  1wwrite &HBE                                                'rozkaz funkcyjny polecenie odczytu DS18B20
  T1 = 1wread(2)                                              'odczytaj dwa pierwsze bajty
  
  '********** magistrala 1-wire konwersja temperatury
  
  1wreset                                                     'reset magistrali 1-Wire
      1wwrite &HCC                                            'rozkaz funkcyjny SKIP ROM
     1wwrite &H44                                             'konwersja temperatury dla wszystkich DS18B20
  
  
  Enable Interrupts
  
  
  '**************** pierwsze wejście - pierwszy DS18B20 obliczenia + wyświetlanie **********
  
  T1 = T1 * 10
     T1 = T1 / 16
     'If Tc1 > 0 Then Cls                                       'korekta przesuniecia znaku st C przy przejściu z temp ujemnej na dodatnią
     Ss1 = Str(t1)
     Ss1 = Format(ss1 , " 0.0")                               'formatuj według wzorca - jedno miejsce po przecinku
  
  
  'Locate 1 , 1
  'Waitms 150                                                  'wyświetl w pozycji
  'Lcd Ss1 ; Chr(0) ; "C "                                     'wyświetl wynik formatowania + znak specjalny + C
  
  
  Return
  
  End Sub
  
  
  '********** magistrala 1-wire wejście 1 czujnik 2
  Sub Ds_odczyt2
  
  Disable Interrupts
  
  1wreset                                                     'reset magistrali 1-wire
  1wwrite &H55                                                'rozkaz adresowy MATCH ROM
  1wverify Ds2(1)                                             'sprawdź adres
  1wwrite &HBE                                                'rozkaz funkcyjny polecenie odczytu DS18B20
  T2 = 1wread(2)                                              'odczytaj dwa pierwsze bajty
  
                                                               'czekaj 750 ms
  '********** magistrala 1-wire konwersja temperatury
  
  1wreset                                                     'reset magistrali 1-Wire
      1wwrite &HCC                                            'rozkaz funkcyjny SKIP ROM
     1wwrite &H44                                             'konwersja temperatury dla wszystkich DS18B20
  
  
  Enable Interrupts
  
  '**************** pierwsze wejście - drugi DS18B20 obliczenia + wyświetlanie **********
  
  T2 = T2 * 10
     T2 = T2 / 16
     'If Tc1 > 0 Then Cls                                       'korekta przesuniecia znaku st C przy przejściu z temp ujemnej na dodatnią
     Ss2 = Str(t2)
     Ss2 = Format(ss2 , " 0.0")                               'formatuj według wzorca - jedno miejsce po przecinku
  
  
  'Locate 1 , 10
  'Waitms 150                                                  'wyświetl w pozycji
  'Lcd Ss2 ; Chr(0) ; "C "                                     'wyświetl wynik formatowania + znak specjalny + C
  
  
  Return
  
  End Sub
  
  '********** magistrala 1-wire wejście 1 czujnik 2
  Sub Ds_odczyt3
  
  Disable Interrupts
  
  1wreset                                                     'reset magistrali 1-wire
  1wwrite &H55                                                'rozkaz adresowy MATCH ROM
  1wverify Ds3(1)                                             'sprawdź adres
  1wwrite &HBE                                                'rozkaz funkcyjny polecenie odczytu DS18B20
  T3 = 1wread(2)                                              'odczytaj dwa pierwsze bajty
  
                                                               'czekaj 750 ms
  '********** magistrala 1-wire konwersja temperatury
  
  1wreset                                                     'reset magistrali 1-Wire
      1wwrite &HCC                                            'rozkaz funkcyjny SKIP ROM
     1wwrite &H44                                             'konwersja temperatury dla wszystkich DS18B20
  
  
  Enable Interrupts
  
  '**************** pierwsze wejście - drugi DS18B20 obliczenia + wyświetlanie **********
  
  T3 = T3 * 10
     T3 = T3 / 16
     'If Tc1 > 0 Then Cls                                       'korekta przesuniecia znaku st C przy przejściu z temp ujemnej na dodatnią
     Ss3 = Str(t3)
     Ss3 = Format(ss3 , " 0.0")                               'formatuj według wzorca - jedno miejsce po przecinku
  
  
  'Locate 2 , 10
  'Waitms 150                                                  'wyświetl w pozycji
  'Lcd Ss3 ; Chr(0) ; "C "                                     'wyświetl wynik formatowania + znak specjalny + C
  
  
  Return
  
  End Sub
  
  '**************** Podprogram wyświetlania wskazań pierwszego układu DS18B20 **********
  Temp1:
  
  Lcd "               "                                       'wyczyść ekran z poprzednich wskazań
  
   Locate 1 , 1                                               'wyświetl w pozycji
   Lcd "Pokoj=" ; Ss1 ; Chr(0) ; "C   "                       'wyświetl wynik obliczeń + znak stopnia + litera C
  
  
  Return
  
  
  '**************** Podprogram wyświetlania wskazań drugiego układu DS18B20 **********
  Temp2:
  
  Lcd "               "                                       'wyczyść ekran z poprzednich wskazań
  
  Locate 1 , 1                                                'wyświetl w pozycji
  Lcd "Kaloryfer=" ; Ss2 ; Chr(0) ; "C"                       'wyświetl wynik obliczeń + znak stopnia + litera C
  
  
  Return
  
  '**************** Podprogram wyświetlania wskazań drugiego układu DS18B20 **********
  Temp3:
  
  Lcd "               "                                       'wyczyść ekran z poprzednich wskazań
  
  Locate 1 , 1                                                'wyświetl w pozycji
  Lcd "Zewnatrz=" ; Ss3 ; Chr(0) ; "C "                       'wyświetl wynik obliczeń + znak stopnia + litera C
  
  
  Return
  
  '**************** Podprogram wyboru wyświeltania danych z układu DS18B20 **********
  
  Wybor:                                                      'podprogram wyboru czujnika DS18B20
  If Ot1 = 0 And Ot2 = 0 Then                                 'warunek(i)
  Gosub Temp1                                                 'wtedy idź do podprogramu pierwszego DS18B20
  Ot1 = 1                                                     'zmień stan zmiennej bitowej Ot1 na 1
  Ot2 = 0                                                     'zmień stan zmiennej bitowej Ot2 na 0
  
  
  Elseif Ot1 = 1 And Ot2 = 0 Then                             'dodatkowy warunek(i)
  Gosub Temp2                                                 'to idź do podprogramu drugiego DS18B20
  Ot1 = 0                                                     'zmień stan zmiennej bitowej Ot1 na 0
  Ot2 = 1                                                     'zmień stan zmiennej bitowej Ot2 na 1
  
  Else                                                        'jesli nie to
  If Ot1 = 0 And Ot2 = 1 Then                                 'warunek(i)
  Gosub Temp3                                                 'to idź do podprogramu trzeciego DS18B20
  Ot1 = 0                                                     'zmień stan zmiennej bitowej Ot1 na 0
  Ot2 = 0                                                     'zmień stan zmiennej bitowej Ot2 na 0
  
  
  End If
  End If
  Return
  
  '**************** Podprogram Timer0 **********
  
  Czas:
  Counter0 = Counter0 + 6
  Incr Licznik                                                'zwiększaj stan licznika
  
  
  If Licznik = T Then                                         'jeśli Licznik = T
  Gosub Wybor                                                 'idź do podprogramu Wybor
  Licznik = 0                                                 'zeruj licznik
  
  End If
  
  Return
  
  
  '***********************  Obsługa czasu/daty
  
  Sub Gettime()
  
     I2cstart
     I2cwbyte 162                                             'Wysyła adres odczytu urzadzenia (162 (0xA2) układu PCF8583)
     I2cwbyte &H00
     I2cwbyte &H08                                            'włącza maskowanie roku i dnia tygodnia
     I2cstop
     I2cstart
     I2cwbyte 162                                             'Wysyła adres odczytu urzadzenia (162 (0xA2) układu PCF8583)
     I2cwbyte &H02
     I2cstart
     I2cwbyte 163
     I2crbyte Ssek , Ack                                      'Odczytuje sekundy
     I2crbyte Mm , Ack                                        'Odczytuje minuty
     I2crbyte Hh , Ack                                        'Odczytuje godziny
     I2crbyte Dday , Ack                                      'Odczytuje dni
     I2crbyte Mmonth , Nack                                   'Odczutuje miesiąc
     I2cstop
     S = Makedec(ssek)
     M = Makedec(mm)                                          'Zamiana kodu BCD na wartość dziesiętną
     H = Makedec(hh)
     Day = Makedec(dday)
     Month = Makedec(mmonth)
     Czas_pcf = Bcd(hh) + ":" + Bcd(mm) + ":" + Bcd(ssek)     'Tworzenie stringa z czasem
     Data_pcf = Bcd(dday) + "/" + Bcd(mmonth)                 'Tworzenie stringa z datą
  
  
  End Sub
  
  
  Wysw_godz:
   Locate 2 , 1
   Lcd Czas_pcf
   Locate 2 , 10
   Lcd Data_pcf
  
  Return
  
  '***********************  Obsługa zapisu na SD
  
  Sub Write_to_sd()
  Local Errorcode As Byte                                     ''()
       Gbdriveerror = Driveinit()
      If Gbdriveerror = 0 Then
        Errorcode = Initfilesystem(1)
        If Errorcode <> 0 Then
           Blad_sd = 1
        Else
           Reset Sd_dioda                                     'Zapala diodę LED
           Open "pomiar.txt" For Append As #2                 'otwórz plik pomiar.txt aby dopisać dane
           Write #2 , Data_pcf , "," , Czas_pcf , "," , "Pokoj" , Ss1 , "," , "Kaloryfer" , Ss2 , "," , "Zewnatrz" , Ss3       'zapisz dane: data, czas , odczyt temperatury
           Flush #2                                           'zapisz bufor pliku na karcie SD
           Close #2                                           'zamknij kanał transmisji sprzętowego urządzenia
           Blad_sd = 0                                        'ustaw zmienna na 0
           Set Sd_dioda                                       'zgaś diodę LED
        End If
      Else
        Reset Sd_dioda                                        'zapala diodę LED
        Blad_sd = 1
     End If
  
  End Sub                                                     ' Write_to_sd()
  
  '*********************** Podprogram określający kiedy dokonać pomiarów oraz zapisu na SD
  
  Sub Pomiar
  If S = 0 Or S = 30 Then                                     'jeśli sekundy wynoszą 0 lub 30
  
        Reset Dioda                                           'Zapala diodę LED
        Call Gettime()                                        'Skocz do podprogramu pobierania czasu z pcf8583
        Call Ds_odczyt1                                       'Skocz do podprogramu odczytu temperatury z DS18b20
        Call Ds_odczyt2                                       'Skocz do podprogramu odczytu temperatury z DS18b20
        Call Ds_odczyt3                                       'Skocz do podprogramu odczytu temperatury z DS18b20
  
        If M = 0 Or M = 5 Or M = 10 Or M = 15 Or M = 20 Or M = 25 Or M = 30 Or M = 35 Or M = 40 Or M = 45 Or M = 50 Or M = 55 Then       'Jeśli minuty = np. 10 to idzie zapisać wynik na SD
           If S = 0 Then
              If Zapisano = 0 Then
                 Call Write_to_sd()                           'Idzie zapisać wyniki
                 Zapisano = 1                                 'Ustawia flaga zapisania na SD
              End If
           End If
        End If
        Set Dioda                                             'Gasi diodę LED
  End If
  
  If S = 10 Then                                              'jeśli sekundy wynoszą 10
     If Zapisano = 1 Then                                     'Jeśli zmienna zapisano (na SD) wynosi 1
        Zapisano = 0                                          'Wtedy ustaw 0
     End If
  End If
  
  End Sub
  
  
 • #16
  jousto
  Level 17  
  Szanowni koledzy

  Pozwolicie że odświeżę trochę ten temat.
  Uparcie próbuję skompilować program do obsługi karty SD. Ale nie mogę przejść nawet tego etapu. Zaznaczam, że używam wersji kompilatora 1.11.8.1 (podejrzewam że tu tkwi problem, ale po kolei)

  1. Sciągnąłem biblioteki AVR-DOS.LBX, MMC.LIB, oraz MMC.LBX ze strony http://members.aon.at/voegel/ (a więc nie sądzę aby coś było w nich namieszane) i umieściłem je w katalogu c:\...\BASCOM-AVR\LIB.
  2. Podobnie jak powyższe ściągnąłem Config_MMC.bas oraz Config_AVR-DOS.bas z w/w strony i mam je w katalogu projektu. Skonfigurowałem je tak jak sugerował kolega maximus22_kr
  3. W czasie próby kompilacji prostego programu:

  Code: vbnet
  Log in, to see the code

  otrzymuję błąd: illegal character [expected (,got'='] in file... identycznie jak opisał to kolega Przemek_bundy w poście #7. Sprawdziłem, że to polecenia:
  Code: vbnet
  Log in, to see the code

  w funkcji Write_To_Sd() powodują właśnie ten błąd (po ich wyremowaniu błąd nie jest generowany)
  Domyślam się że kompilator nie "rozumie" tej składni

  Proszę o naprowadzenie mnie czy poprawnie rozumuję.

  Czy może jednak inny jest inny problem...
  [/code]
 • #17
  marcine60
  Level 12  
  Panowie rewalacja.
  Dopiero zaczałem czytać i mam odpowiedź na wszystkie moje zagadnienia

  Teraz jeszcze edycja Excela ...
 • #18
  Elektronik_Kraków
  Level 13  
  Ale po co znaki \\ ? - własnie o nie się rzuca kompilator

  
  Open \"pomiar.txt\" For Append As #2
  


  dodatkowo w konfiguracji trzeba sprawdzić Spsr.0 = 1:
  
  Const Cmmc_soft = 0                                         'SPI Sprzętowe
  
     ' Podanie pinu wyboru układu
     Config Pinb.4 = Output                                   'wskazanie, który Pin jest CS karty MMC/SD
     Mmc_cs Alias Portb.4
     Set Mmc_cs
  
     ' Definiowanie Pinu układu HW-SPI, który ma sygnał SS
     Config Pinb.7 = Output                                   ' definowanie Pin'u sygnału SPI SS
     Spi_ss Alias Portb.7
     Set Spi_ss                                               ' Set SPI-SS to Output and High por Proper work of
                                                    ' SPI as Master
  
     ' HW-SPI konfigurowane dla szybszej pracy
    Config Spi = Hard , Interrupt = Off , Data Order = Msb , Master = Yes , Polarity = High , Phase = 1 , Clockrate = 4 , Noss = 1       'Config Spi = Soft , Din = Pinb.3 , Dout = Portb.2 , Ss = Portb.0 , Clock = Portb.1
     Spsr.0 = 1                                               ' Podwójna prędkość na ATMega128
     Spiinit  
  


  Nie wiem czemu, ale u mnie po wymianie kwarcu z 16 MHz na 8 MHz ruszyło od razu - wyrabia się z zapisem stringu 40 znakowego co 5 sekund
 • #19
  jousto
  Level 17  
  Czy to znaczy, że nazwa pliku nie powinna być wpisana w cudzysłowie?
  W sumie nic nowego nie wymyśliłem wszyscy przede mną tak wpisywali i nikt nie zgłaszał żadnych problemów z tego powodu

  Po drugie mam tak właśnie ustawione
  Spsr.0 = 1
  cokolwiek to miałoby znaczyć
 • #20
  Elektronik_Kraków
  Level 13  
  upss naraz wałkuję dwa tematy o SD, stąd nieporozumienie.

  u mnie taki kod działa na kwarcu 8 MHz

  
  $regfile = "m32def.dat"
  $crystal = 8000000
  $baud = 9600                                                ' predkość transmisji
  $hwstack = 128                                              ' rozmiar stosu sprzętowego
  $swstack = 128                                              ' rozmiar stosu
  $framesize = 128                                            ' rozmiar ramki
  
  '********************* Deklaracja podprogramów
  Declare Sub Write_to_sd()
  Declare Sub Pomiar   
  '********************* Deklaracja zmiennych
  Dim Czas_pcf_sd As String * 8
  Dim Data_plik As String * 8
  '********************* Konfiguracja SD/MMC
  
  'MMC -->ATMega32
  'DATA3 -> PORTB.4
  'DI    -> PORTB.5
  'CLK   -> PORTB.7
  'DATA0 -> PORTB.6
  
  Const Cmmc_soft = 0                                         'SPI Sprzętowe
  
     ' Podanie pinu wyboru układu
     Config Pinb.4 = Output                                   'wskazanie, który Pin jest CS karty MMC/SD
     Mmc_cs Alias Portb.4
     Set Mmc_cs
  
     ' Definiowanie Pinu układu HW-SPI, który ma sygnał SS
     Config Pinb.7 = Output                                   ' definowanie Pin'u sygnału SPI SS
     Spi_ss Alias Portb.7
     Set Spi_ss                                               ' Set SPI-SS to Output and High por Proper work of
                                                    ' SPI as Master
  
     ' HW-SPI konfigurowane dla szybszej pracy
    Config Spi = Hard , Interrupt = Off , Data Order = Msb , Master = Yes , Polarity = High , Phase = 1 , Clockrate = 4 , Noss = 1       'Config Spi = Soft , Din = Pinb.3 , Dout = Portb.2 , Ss = Portb.0 , Clock = Portb.1
     Spsr.0 = 1                                               ' Podwójna prędkość na ATMega128
     Spiinit                                                  ' Inicjowanie SPI
  
  'Spiinit
  
  ' Błędy
  Const Cperrdrivereset = 225                                 ' Error response Byte at Reset command
  Const Cperrdriveinit = 226                                  ' Error response Byte at Init Command
  Const Cperrdrivereadcommand = 227                           ' Error response Byte at Read Command
  Const Cperrdrivewritecommand = 228                          ' Error response Byte at Write Command
  Const Cperrdrivereadresponse = 229                          ' No Data response Byte from MMC at Read
  Const Cperrdrivewriteresponse = 230                         ' No Data response Byte from MMC at Write
  Const Cperrdrive = 231
  Const Cperrdrivenotsupported = 232                          ' return code for DriveGetIdentity, not supported yet
  Waitms 700
  Dim Gbdriveerror As Byte                                    ' General Driver Error register
  Dim Gbdriveerrorreg As Byte                                 ' Driver load Error-Register of HD in case of error
  Dim Gbdrivestatusreg As Byte                                ' Driver load Status-Register of HD on case of error
  Dim Gbdrivedebug As Byte
  $lib "MMC.LIB"                                              ' link do biblioteki drivera
  $external _mmc
  
  '***********************  Obsługa zapisu na SD
  
  Sub Write_to_sd()
  Local Errorcode As Byte                                     ''()
       Gbdriveerror = Driveinit()
      If Gbdriveerror = 0 Then
        Errorcode = Initfilesystem(1)
        If Errorcode <> 0 Then
           Blad_sd = 1
        Else
           Reset Sd_dioda                                     'Zapala diodę LED
           Flaga_sd = 1
           Open Plik For Append As #2                         'otwórz plik pomiar.txt aby dopisać dane
           Write #2 , Data_pcf , "," , Czas_pcf_sd , "," , "Pokoj" , Ss1 , "," , "Kaloryfer" , Ss2 , "," , "Zewnatrz" , Ss3       'zapisz dane: data, czas , odczyt temperatury
           Flush #2                                           'zapisz bufor pliku na karcie SD
           Close #2                                           'zamknij kanał transmisji sprzętowego urządzenia
           Blad_sd = 0                                        'ustaw zmienna na 0
           Set Sd_dioda                                       'zgaś diodę LED
        End If
      Else
        Reset Sd_dioda                                        'zapala diodę LED
        Blad_sd = 1
     End If
  
  End Sub       
  
  '*********************** Podprogram określający kiedy dokonać pomiarów oraz zapisu na SD
  
  Sub Pomiar
  If S = 0 Then                                               'jeśli sekundy wynoszą 0 lub 30
  
        Reset Dioda                                           'Zapala diodę LED
        Call Gettime()                                        'Skocz do podprogramu pobierania czasu z pcf8583
        Call Ds_odczyt1                                       'Skocz do podprogramu odczytu temperatury z DS18b20
        Call Ds_odczyt2                                       'Skocz do podprogramu odczytu temperatury z DS18b20
        Call Ds_odczyt3                                       'Skocz do podprogramu odczytu temperatury z DS18b20
  
        If M = 0 Or M = 5 Or M = 10 Or M = 15 Or M = 20 Or M = 25 Or M = 30 Or M = 35 Or M = 40 Or M = 45 Or M = 50 Or M = 55 Then       'Jeśli minuty = np. 10 to idzie zapisać wynik na SD
           If S = 0 Then
  
              If Zapisano = 0 Then
                 Call Write_to_sd()                           'Idzie zapisać wyniki
                 Zapisano = 1                                 'Ustawia flaga zapisania na SD
  
              End If
           End If
        End If
        Set Dioda                                             'Gasi diodę LED
  End If
  
  If S = 10 Then                                              'jeśli sekundy wynoszą 10
     If Zapisano = 1 Then                                     'Jeśli zmienna zapisano (na SD) wynosi 1
        Zapisano = 0                                          'Wtedy ustaw 0
     End If
  End If
  
  End Sub      
  


  Do tego jest obsługa zegara na PCF8563, który wyznacza moment zapisu. Zapis z trzech czujników + data + godzina

  Co do zmienne Ss, która u Kolegi jest typu Word,
  polecenie Write #2 , Ss nie lubi niektórych zmiennych, pamiętam, że musiałem zrobić dodatkową zmienna typu string, bo niektórych nie przyjmuje.
 • #21
  jousto
  Level 17  
  A jakiej wersji kompilatora kolega używa?

  oraz jakich plików mmc.lib, mmc.lbx oraz avr-dos.lbx

  ja używam:
  avr-dos.lbx ver.5.5,
  mmc.lib ver.2
  mmc.lbx ver.2

  zastanawiam się jeszcze jak powinno się prawidłowo postępować
  czy wgrać mmc.lib do katalogu LIB i skompilować narzędziem Bascom-AVR (Lib Manager) czy skopiować ogólnie dostępny.
 • #23
  jousto
  Level 17  
  Zarzuciłem taki prosty programik.

  Code: vbnet
  Log in, to see the code


  Kompiluje się poprawnie.
  Po załączeniu przechodzi inicjalizację "napędu"
  DriveInit daje w odpowiedzi 0

  ale wykłada się na InitFileSystem
  w odpowiedzi daje 20 co oznacza:
  cpSectorSizeNotSupported (Only sector size of 512 Bytes is supported)

  Ja jednak używam kart sformatowanych na FAT16 i właśnie 512B/sektor). Używam kart 8MB oraz 16MB, obie wyciągnięte z aparatów foto.

  Czy może ktoś ma sugestie dotyczące używanych kart i sposobu ich formatowania?
 • #24
  jousto
  Level 17  
  Ok zadziałało.
  Kupiłem kartę EMTEC 2GB i sformatowałem na FAT16. Rozmiar jednostki alokacji (sektora?) ustawił się domyślnie na 16kB ale to nie przeszkadza.
  Zastanawia mnie w czym różnią się karty 16MB i 128MB których używałem wcześniej i które nie działały od tej 2GB.