Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Elektroda.pl
Sklep ElwronSklep Elwron
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

sterowanie dopływem powietrza pieca co silnikiem krokowym

26 Sty 2011 16:54 5995 17
 • Poziom 10  
  Sterowanie ciągu Pieca CO silnikiem krokowym


  --------------------------------------------------------------------------------

  Proszę opomoc w dostosowaniu programu sterowania piecem Co do obsługi przez silnik krokowy . Sterownik pochodzi ze strony Mirley -Prosty sterownik co.
  Mam juz zwolnione w atmedze cztery porty PD7,PD6,PD5iPD4 na którym jest wentylator .W zasadzie w tym sterowniku mozna pominąć i pompe na PD3 - i tak jej nie mam.- więc było by troche miejsca.Silnik ma służyc do podnoszenia klapki dopływu powietrza, czyli otwierac przy niskiej temperaturze a zamykac po osiagnieciu temperatury ustalonej.Jak to zrobić i gdzie wstawic sterowanie silnika.
  Oto kod:
  Code:
  $regfile = "m8def.dat" 
  
  $crystal = 16000000

  'Config Porta = &B00111111 : Porta = &B11111111
  Config Portb = &B11111000 : Portb = &B11111111
  Config Portc = &B11111111 : Portc = &B11111111
  Config Portd = &B00011111 : Portd = &B11111111

  Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.3 , Db5 = Portc.2 , Db6 = Portc.1 , Db7 = Portc.0 , E = Portc.4 , Rs = Portc.5 'mirley UPT M16
  Config Lcd = 16 * 2
  Cls
  Cursor Off Noblink

  Config 1wire = Pind.2


  Sw_port Alias Pinb 'nazwa portu
  Pompa Alias Portd.3
  Went Alias Portd.4
  Buzz Alias Portd.1
  Light Alias Portd.0

  Ds1r Alias Pind.7
  Ds2r Alias Pind.6
  Ds3r Alias Pind.5

  Led_a Alias Portb.5
  Led_p Alias Portb.3
  Led_w Alias Portb.4


  Config Timer0 = Timer , Prescale = 256
  Enable Timer0 : On Timer0 Prztimer0


  Enable Interrupts
  '********** Konfiguracja uC Koniec ************

  '****************** Zmienne *******************
  '***********************************************
  Dim Stan_sw As Byte , Sw As Byte , Licznik_sw As Byte 'sw
  Dim Wyswietlanie As Byte , Poz_wysw As Byte , Wyswietlono As Bit 'Lcd
  Dim Mig As Bit , Poz_ust As Byte
  Dim Autosave As Byte , Autopowrot As Byte , Autolight As Byte


  Dim Ds1(8) As Byte , Ds2(8) As Byte , Ds3(8) As Byte , Ds4(8) As Byte , Ds(8) As Byte , Ds_adr As Byte , Ds_ok As Bit 'DS18B20
  Dim Ktory_ds As Byte , Lsb As Byte , Msb As Byte , Minusy As Byte
  Dim T(4) As Word

  Dim T_min As Word , T_alarm As Word

  Dim Dzielnik(2) As Byte 'dzielniki timera
  Dim Flaga_4ms As Bit , Flaga_500ms As Bit , Flaga_1s As Bit 'flagi przerwa?
  Dim Hbyte(2) As Byte , Hword(3) As Word , N As Byte , Hbit As Bit , M As Byte

  Dim Buzz_en As Bit
  Dim Tryb_letni As Bit '0- tryb zimowy, 1- tryb letni

  '************* Zmienne Koniec ****************

  '************ Warunki Poczatkowe ***************
  '***********************************************
  Light = 0

  Lcd " Sterownik C.O."
  Lowerline
  Lcd " Wersja 0.96"

  Wait 1

  If Ds1r = 1 And Ds2r = 0 And Ds3r = 0 Then
  Ds_adr = 30
  Gosub Ds_reg
  Cls
  Lcd "Ds Piec"
  End If
  If Ds1r = 0 And Ds2r = 1 And Ds3r = 0 Then
  Ds_adr = 40
  Gosub Ds_reg
  Cls
  Lcd "Ds Bojler"
  End If
  If Ds1r = 1 And Ds2r = 1 And Ds3r = 0 Then
  Ds_adr = 50
  Gosub Ds_reg
  Cls
  Lcd "Ds Zbiornik"
  End If
  If Ds1r = 0 And Ds2r = 0 And Ds3r = 1 Then
  Ds_adr = 60
  Gosub Ds_reg
  Cls
  Lcd "Ds Kuchnia"
  End If


  For N = 1 To 8
  Hbyte(1) = 30 + N
  Readeeprom Ds1(n) , Hbyte(1)
  Hbyte(1) = 40 + N
  Readeeprom Ds2(n) , Hbyte(1)
  Hbyte(1) = 50 + N
  Readeeprom Ds3(n) , Hbyte(1)
  Hbyte(1) = 60 + N
  Readeeprom Ds4(n) , Hbyte(1)
  Next N

  Readeeprom T_min , 2
  Readeeprom T_alarm , 4
  Readeeprom Hbyte(1) , 6

  Tryb_letni = Hbyte(1).0
  If T_min < 100 Or T_min > 950 Then T_min = 400
  If T_alarm < 100 Or T_alarm > 950 Then T_alarm = 850


  Wait 1
  Wyswietlono = 1
  Wyswietlanie = 1
  Autosave = 5
  Autolight = 0

  '******* Warunki Poczatkowe Koniec ***********

  '************** Petla glowna ******************
  '***********************************************
  Do
  '*********************************************** co 4ms
  If Flaga_4ms = 1 Then
  Flaga_4ms = 0

  Gosub Przyciski
  If Wyswietlono = 1 Then Gosub Wysw_lcd

  End If
  '***********************************************

  '*********************************************** co 500ms
  If Flaga_500ms = 1 Then
  Flaga_500ms = 0

  Mig = Not Mig

  'Portd.6 = Buzz_en

  If Pompa = 0 Then Led_p = Mig Else Led_p = 1
  If Went = 0 Then Led_w = Mig Else Led_w = 1
  Led_a = Buzz

  Wyswietlanie = Poz_wysw

  End If
  '***********************************************

  '*********************************************** co 1s
  If Flaga_1s = 1 Then
  Flaga_1s = 0

  If Light = 0 Then
  Incr Autolight
  If Autolight >= 20 Then Light = 1
  Else
  Autolight = 0
  End If

  If Poz_wysw <> 1 Then
  Incr Autopowrot
  If Autopowrot = 6 Then
  'Poz_wysw = 1
  Wyswietlanie = 1
  Poz_ust = 0
  End If
  Else
  Autopowrot = 0
  End If


  If Autosave < 5 Then
  Incr Autosave
  If Autosave = 5 Then
  'tu zapis do eeprom
  Writeeeprom T_min , 2
  Writeeeprom T_alarm , 4
  Hbyte(1) = 0
  Hbyte(1).0 = Tryb_letni
  Writeeeprom Hbyte(1) , 6
  Poz_ust = 0
  End If
  End If

  Gosub Temperatura
  Gosub Sterowanie

  End If
  '***********************************************

  Loop
  End
  '************ Petla glowna Koniec **************

  '************ Przerwanie timer 0 ***************
  '***********************************************
  Prztimer0:
  Timer0 = 5
  Set Flaga_4ms
  Incr Dzielnik(1)
  If Dzielnik(1) = 125 Then
  Dzielnik(1) = 0
  Set Flaga_500ms
  Incr Dzielnik(2)
  If Dzielnik(2) = 2 Then
  Dzielnik(2) = 0
  Set Flaga_1s
  End If
  End If
  Return
  '******** Przerwanie timer 0 Koniec ************

  '***********************************************
  '***************** Przyciski **************
  Przyciski:
  Sw = Sw_port And &B00000111 'maska na piny nieu?ywane jako sw
  If Sw <> &B00000111 And Stan_sw = Sw Then
  Incr Licznik_sw
  If Licznik_sw = 68 Then
  Licznik_sw = 0
  Select Case Stan_sw
  Case &B00000011: 'incr
  '***********************************************************
  Select Case Poz_wysw
  Case 3:
  Select Case Poz_ust
  Case 0:
  Poz_ust = 1
  Case 1:
  If T_min < 950 Then T_min = T_min + 10
  Case 2:
  If T_alarm < 950 Then T_alarm = T_alarm + 10
  End Select
  Autosave = 0
  Case 4:
  If Poz_ust = 0 Then Poz_ust = 1 Else Tryb_letni = Not Tryb_letni
  Autosave = 0
  'Case 5:

  End Select
  If Buzz = 0 Then Buzz_en = 0
  Autopowrot = 0
  Light = 0
  Autolight = 0

  Case &B00000101: 'ustaw next
  '***********************************************************
  If Poz_ust = 0 Then
  Wyswietlanie = Poz_wysw + 1
  If Wyswietlanie = 5 Then Wyswietlanie = 1
  Else
  Select Case Poz_wysw
  Case 3:
  Incr Poz_ust
  If Poz_ust = 3 Then Poz_ust = 0
  Case 4:
  Incr Poz_ust
  If Poz_ust = 2 Then Poz_ust = 0

  End Select
  End If
  If Buzz = 0 Then Buzz_en = 0
  Autopowrot = 0
  Light = 0
  Autolight = 0

  Case &B00000110: 'decr
  '***********************************************************
  Select Case Poz_wysw
  Case 3:
  Select Case Poz_ust
  Case 0:
  Poz_ust = 1
  Case 1:
  If T_min > 100 Then T_min = T_min - 10
  Case 2:
  If T_alarm > 100 Then T_alarm = T_alarm - 10
  End Select
  Autosave = 0
  Case 4:
  If Poz_ust = 0 Then Poz_ust = 1 Else Tryb_letni = Not Tryb_letni
  Autosave = 0

  'Case 5:

  End Select
  If Buzz = 0 Then Buzz_en = 0
  Autopowrot = 0
  Light = 0
  Autolight = 0

  End Select
  End If
  Else
  Stan_sw = Sw
  Licznik_sw = 60
  End If

  Return
  '***********************************************

  '***********************************************
  '************** LCD ***********
  Wysw_lcd:
  If Wyswietlanie <> 0 Then
  Wyswietlono = 0
  Select Case Wyswietlanie
  Case 1: 'temp piec bojler
  '**************************************************************
  If Poz_wysw <> 1 Then
  Deflcdchar 0 , 7 , 5 , 7 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32 'stopien
  'Deflcdchar 1 , 4 , 32 , 14 , 17 , 17 , 17 , 14 , 32 ' o kreskowane

  Cls
  Lcd "Piec:"
  Lowerline
  Lcd "Bojler:"
  End If

  For N = 1 To 2
  Hword(1) = T(n) / 10
  Hword(2) = 12
  If Hword(1) >= 10 Then Decr Hword(2)
  If Hword(1) >= 100 Then Decr Hword(2)
  If Minusy.n = 1 Then Decr Hword(2)
  Locate N , Hword(2)
  Hword(2) = T(n) Mod 10
  If Minusy.n = 1 Then Lcd "-"
  Lcd Hword(1) ; "." ; Hword(2) ; Chr(0) ; "C"
  Next N

  Case 2: 'temb banka,dom
  '**************************************************************
  If Poz_wysw <> 2 Then
  Deflcdchar 0 , 7 , 5 , 7 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32 'stopien

  Cls
  Lcd "Zbiornik:"
  Lowerline
  Lcd "Kuchnia:"
  End If

  For N = 3 To 4
  Hword(1) = T(n) / 10
  Hword(2) = 12
  If Hword(1) >= 10 Then Decr Hword(2)
  If Hword(1) >= 100 Then Decr Hword(2)
  If Minusy.n = 1 Then Decr Hword(2)
  M = N - 2
  Locate M , Hword(2)
  Hword(2) = T(n) Mod 10
  If Minusy.n = 1 Then Lcd "-"
  Lcd Hword(1) ; "." ; Hword(2) ; Chr(0) ; "C"
  Next N

  Case 3:
  '**************************************************************
  If Poz_wysw <> 3 Then
  Deflcdchar 0 , 7 , 5 , 7 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32 'stopien
  'Deflcdchar 1 , 4 , 32 , 14 , 17 , 17 , 17 , 14 , 32 ' o kreskowane

  Cls
  Lcd "T.Min:"
  Lowerline
  Lcd "T.Alarm"
  End If

  If Poz_ust = 1 And Mig = 1 Then
  Locate 1 , 10
  Lcd " "
  Else
  't minimalna
  Hword(1) = T_min / 10
  Hword(2) = 12
  If Hword(1) >= 10 Then Decr Hword(2)
  If Hword(1) >= 100 Then Decr Hword(2)
  Locate 1 , Hword(2)
  Hword(2) = T_min Mod 10
  Lcd Hword(1) ; "." ; Hword(2) ; Chr(0) ; "C "
  End If

  If Poz_ust = 2 And Mig = 1 Then
  Locate 2 , 10
  Lcd " "
  Else
  't alarmowa
  Hword(1) = T_alarm / 10
  Hword(2) = 12
  If Hword(1) >= 10 Then Decr Hword(2)
  If Hword(1) >= 100 Then Decr Hword(2)
  Locate 2 , Hword(2)
  Hword(2) = T_alarm Mod 10
  Lcd Hword(1) ; "." ; Hword(2) ; Chr(0) ; "C"
  End If


  Case 4:
  '**************************************************************
  If Poz_wysw <> 4 Then
  Cls
  Lcd "Tryb: "
  End If

  Locate 1 , 7
  If Poz_ust = 1 And Mig = 1 Then
  Lcd " "
  Else
  If Tryb_letni = 1 Then Lcd "Letni" Else Lcd "Zimowy"
  End If


  Case 5:
  '**************************************************************
  If Poz_wysw <> 5 Then
  Cls
  Lcd "Przedmuch:"
  Lowerline
  Lcd "Przerwa:"
  End If


  End Select
  Poz_wysw = Wyswietlanie
  Wyswietlanie = 0
  Wyswietlono = 1
  End If
  Return
  '************** LCD Koniec ***********

  '********** rejestracja DS *********
  Ds_reg:
  Disable Interrupts
  1wreset
  1wwrite &H33
  Ds(1) = 1wread(8):
  Enable Interrupts
  If Ds(1) <> 255 Or Ds(2) <> 255 Or Ds(3) <> 255 Or Ds(4) <> 255 Or Ds(5) <> 255 Or Ds(6) <> 255 Or Ds(7) <> 255 Or Ds(8) <> 255 Then
  Ds_ok = 1
  For N = 1 To 8
  Hbyte(1) = Ds_adr + N
  Writeeeprom Ds(n) , Hbyte(1)
  Next N
  Else
  Ds_ok = 0
  End If
  Return
  '****** rejestracja DS Koniec ******

  '************* Temperatura ***********
  Temperatura:
  Disable Interrupts
  1wreset
  Select Case Ktory_ds
  Case 0:
  1wwrite &HCC
  1wwrite &H44
  Case 1:
  1wwrite &H55
  1wwrite Ds1(1) , 8
  1wwrite &HBE
  Lsb = 1wread():
  Msb = 1wread():
  Case 2:
  1wwrite &H55
  1wwrite Ds2(1) , 8
  1wwrite &HBE
  Lsb = 1wread():
  Msb = 1wread():
  Case 3:
  1wwrite &H55
  1wwrite Ds3(1) , 8
  1wwrite &HBE
  Lsb = 1wread():
  Msb = 1wread():
  Case 4:
  1wwrite &H55
  1wwrite Ds4(1) , 8
  1wwrite &HBE
  Lsb = 1wread():
  Msb = 1wread():
  End Select

  Enable Interrupts

  If Ktory_ds > 0 Then
  T(ktory_ds) = Msb * 256
  T(ktory_ds) = T(ktory_ds) + Lsb
  Minusy.ktory_ds = Msb.7

  If Minusy.ktory_ds = 1 Then
  T(ktory_ds) = Not T(ktory_ds)
  T(ktory_ds) = T(ktory_ds) + 1
  End If

  T(ktory_ds) = T(ktory_ds) * 10
  T(ktory_ds) = T(ktory_ds) / 16
  Else
  If Poz_wysw = 1 And Wyswietlono = 1 Then Wyswietlanie = 1
  End If

  Incr Ktory_ds
  If Ktory_ds = 5 Then Ktory_ds = 0

  Return
  '********** Temperatura Koniec *********


  '************ Sterowanie ***************
  '***********************************************
  Sterowanie:


  If Tryb_letni = 1 Then
  If T(1) >= T_min Then
  Hword(1) = T(2) + 70
  Hword(2) = T(2) + 30
  If T(1) >= Hword(1) Then Pompa = 0
  If T(1) <= Hword(2) Then Pompa = 1
  Else
  Pompa = 1
  End If
  Else
  If T(1) >= T_min Then
  Pompa = 0
  Else
  Pompa = 1
  End If
  End If


  If T(1) >= T_alarm Or T(2) >= T_alarm Then
  If Buzz_en = 1 Then Buzz = Not Buzz Else Buzz = 1
  Else
  Buzz = 1
  Hword(1) = T_alarm - 50
  If T(1) <= Hword(1) And T(2) <= Hword(1) Then Buzz_en = 1
  End If
  'tutaj sterowanie wentylatorem

  Return
  '******** Sterowanie Koniec ************


  Programowanie Ds przeniosłem pod przyciski.
  Czy da sie to zrobic ?
  Nie znam sie na programowaniu na tyle by sobie z tym poradzic.

  Mam nadziele ze teraz dobrze wstawiłem mój temat. Jesli nie to gdzie go wstawic![/code]
 • Sklep ElwronSklep Elwron
 • Poziom 20  
  Cześć

  Widzę że masz kod Mirka ale przeze mnie przerobiony.

  Jaki masz sterownik silnika krokowego - załącz kilkanaście fotek i sam mechanizm

  Podaj dane - ile impulsów potrzeba na pełne otwarcie - no i doda się w zależności od sterownika silnika kilka biegów w zależności od temperatury.

  Robię sterowniki wiec w tym kierunku pokombinuje sie troszeczkę w celach nauki i pomocy dla ciebie

  Pozdrawiam
  Grzesiek
 • Poziom 10  
  Myślałem o ULN2803 lub 2003 jako typowy sterownik . wykorzystujący wyjścia pd7,pd6,pd5,pd4 czyli 13,12,11,6 lub 5 nóżki atmegi8 .te porty można wykorzystać do wysterowania silnikiem - powinien działać tak jak wentylator włanczac i wyłanczac sie przy ustawionej temperaturze .pompy nie mam wiec port jest też nie potrzebny .
  Silników umnie do wyboru - unipolarne i bipolarne .Co do mechanizmu to jest kilka pomysłów : silnik steruje bezposrednio srubą M6 ( czyli wkreca i wykreca zależnie od Temp.zadanej )otwarcie i zamykanie najlepiej ustawiane na LCD programowo 15 do 40 obrotów i stop . drugi to przez przekładnie dla zwiekszenie mocy . wtej chwili akurat nam sterownik wykonałem układ na attinie 2313 AVT2745 i silniczek unipolar chodzi pieknie . Jutro jak wykonam w osi polączenia z nasadką klucza 10 otwór na tokarce to wypróbuje czy to zda egzamin i zamieszcze fotki . planuje to wykorzystac do sterownika piecem przez przekaźnik na wyjsciu wentylatora zmiana kierunku i krancówki jako wylącznik.
 • Poziom 20  
  Do sterowania potrzebujesz jeszcze 2 linie na przełączniki krańcowe no i sterowanie silnikami, :
  2 linie krańcówki
  4 linie silnik
  3-4 to przyciski
  1 buzer
  6 lcd
  1 czujnik temp
  do tego zasilanie, kwarc,

  policz czy M8 da rade - pomyśl o M16 lub 32

  pozdrawiam
 • Sklep ElwronSklep Elwron
 • Poziom 10  
  witam .
  Projekt mirleya juz ma wszystko tylko trzeba dodac silnik i go powiązac z tym programem w oparciu o temp -opis wyżej.oczywiscie po modyfikacji kodu. czyli 4p -silnik . czy krańcówki przyciski są ewentualnie +1 do ręcznego sterowania przy rozpalaniu? nie koniecznie ,mozna programowo wpisac na ile ma otworzyć się klapka i zamknąć przy zadanej temperaturze . Prosty kod powinien się zmieścić w medze8. Jeśli nie to wówczas 16 lub 32 wtedy bardzej rozbudowany programik
  Uważam iż dla wtajemniczonych w programowanie nie jest to trudne.

  Jeszcze nie zmontowałem tego pomysłu z silniczkiem -silniczek jest dość mocny powinien dać radę bez przekładni . Aczkolwiek zastanawiam się nad silnikiem bipolarnym a właściwie orginalnym siłowniczkiem tylko sterowanie dla bipolarnego .
 • Poziom 10  
  Obrazki wysłałem ale coś nie tak .
  jak to zrobić zeby byłu w tym temacie ?
 • VIP Zasłużony dla elektroda
  Poczekać chwilę, jak się załadują i pokaże kod do wklejenia.
 • Poziom 38  
  Sterowanie obrotami silnika powinno być w przerwaniu od timera.
  Trzeba wstawić flaga_1ms.
  No i dodać jakiś licznik kroków.
  To jest ostatni kod popełniony w Bascomie:
  Code:

  'Program do sterowania małych silników krokowych za pomocą ATMega168 it.p. i układu L6219 lub LB1845
  'sterowanie ćwierćrokowe, zasilanie 40V

  $regfile "m168def.dat"
  $crystal = 8000000
  Config Lcd = 16 * 2
  $lib "Lcd4busy.lib"
  Const _lcdport = Portd
  Const _lcdddr = Ddrd
  Const _lcdin = Pind
  Const _lcd_e = 1
  Const _lcd_rw = 2
  Const _lcd_rs = 3
  Ddrb = &HFF
  sei

  Config Timer0 = Timer , Prescale = 64             ' teraz da na 1/4 kroku ok. 2.048ms- ale można skrócić
  Enable Ovf0
  On Ovf0 Step_delay
  Config Pinc.0 = Input
  Set Portc.0
  Kier_lewo Alias Pinc.0                            'jak wciśniemy ten przycisk to się kręci w lewo
  Config Pinc.1 = Input
  Set Portc.1
  Kier_prawo Alias Pinc.1                           'a jak ten- to w prawo
  Ph1 Alias Portb.0                                 'kierunek przepływu prądu w uzwojeniu Ph1
  Ph2 Alias Portb.1                                 'kierunek przepływu prądu w uzwojeniu Ph2
  I01 Alias Portb.2                                 'napięcie dostarczane do uzwojeń- 1 , 2/3 lub 1/3 Imax
  I11 Alias Portb.3
  I02 Alias Portb.4
  I12 Alias Portb.5

  Set I01                                           ' na początek ustawiamy mały prąd
  Set I11
  Set I02
  Set I12

  Dim Next_step As Word                             'next_step będzie miał 16 stanów- sterowanie 1/4 kroku
  Next_step = 1                                     'stan początkowy 1- żeby miało się co kręcić w rotate

  Cls
  Cursor Off
  Locate 1 , 1
  Lcd "Eppur si muove"

  Do
  '
  '
  '
  '
  Loop
  End


  Step_delay:

  Timer0 = 200                                      'no to skracamy- teraz jest co 0.448ms- ten silnik się jeszcze kręci- ale na jakimś innym moze to trzeba zmienić

  If Kier_lewo = 0 And Kier_prawo = 1 Then
     Rotate Next_step , Left
     Gosub Kroki

  End If

  If Kier_prawo = 0 And Kier_lewo = 1 Then
     Rotate Next_step , Right
     Gosub Kroki

  End If

  Return


  Kroki:

      Select Case Next_step

           Case 1
                 'Set I12 : Set I02 : Reset I11 : Reset I01 : Reset Ph2 : Reset Ph1
              'Portb = &B00110000
              Portb = &H30
           Case 2
                  'Set I12 : Reset I02 : Reset I11 : Reset I01 : Reset Ph2 : Reset Ph1
              'Portb = &B00100000
              Portb = &H20
           Case 4
                 'Reset I12 : Set I02 : Reset I11 : Set I01 : Reset Ph2 : Reset Ph1
              'Portb = &B00010100
              Portb = &H14
           Case 8
                  'Reset I12 : Reset I02 : Set I11 : Reset I01 : Reset Ph2 : Reset Ph1
              'Portb = &B00001000
              Portb = &H8
           Case 16
                'Reset I12 : Reset I02 : Set I11 : Set I01 : Reset Ph2 : Set Ph1
              'Portb = &B00001101
              Portb = &HD
           Case 32
                'Reset I12 : Reset I02 : Set I11 : Reset I01 : Reset Ph2 : Set Ph1
              'Portb = &B00001001
              Portb = &H9
           Case 64
              ' Reset I12 : Set I02 : Reset I11 : Set I01 : Reset Ph2 : Set Ph1
              'Portb = &B00010101
              Portb = &H15
           Case 128
                'Set I12 : Reset I02 : Reset I11 : Reset I01 : Reset Ph2 : Set Ph1
              'Portb = &B00100001
              Portb = &H21
           Case 256
                 ' Set I12 : Set I02 : Reset I11 : Reset I01 : Set Ph2 : Set Ph1
              'Portb = &B00110011
              Portb = &H33
           Case 512
                ' Set I12 : Reset I02 : Reset I11 : Reset I01 : Set Ph2 : Set Ph1
              'Portb = &B00100011
              Portb = &H23
           Case 1024
               '  Reset I12 : Set I02 : Reset I11 : Set I01 : Set Ph2 : Set Ph1
              'Portb = &B00010111
              Portb = &H17
           Case 2048
              '    Reset I12 : Reset I02 : Set I11 : Reset I01 : Set Ph2 : Set Ph1
              'Portb = &B00001011
              Portb = &HB
           Case 4096
              '    Reset I12 : Reset I02 : Set I11 : Set I01 : Set Ph2 : Reset Ph1
              'Portb = &B00001110
              Portb = &HE
           Case 8192
              '   Reset I12 : Reset I02 : Set I11 : Reset I01 : Set Ph2 : Reset Ph1 :
              'Portb = &B00001010
              Portb = &HA
           Case 16384
               '  Reset I12 : Set I02 : Reset I11 : Set I01 : Set Ph2 : Reset Ph1
              'Portb = &B00010110
              Portb = &H16
           Case 32768
              '    Set I12 : Reset I02 : Reset I11 : Reset I01 : Set Ph2 : Reset Ph1
              'Portb = &B00100010
              Portb = &H22
        End Select

  Return
   

  Można z tego wyłuskać potrzebne fragmenty.
  Całość jest tu:
  https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1572274.html
  Potem przeszedłem na C.
  Jak w ruskim opowiadaniu:
  Iz liesa dobiegał diewiczyj gołos.
  Postiepienno priechodiaszcyj w żenskij.
  Marna transkrypcja- ale nie mam cyrylicy.
 • Poziom 10  
  Tak tylko wjaki sposób sterowanie krokowcem powiązać z temperatura. od tak wstawić w miejsce wentylatora lub pompy .
  Napewno zmienić trzeba sam początek czyli określić wyjścia dla krokowca.
  Kodów dla serowania jest dużo .tylko jak wstawiam i sprawdzam to wywala błedy to nie tak prosto chop i już .
  Zdjęcia o których wcześniej mówiłem
  To oginalny siłownik z bipolarnym silnikiem
  https://obrazki.elektroda.pl/2422738300_1297455277.jpg

  A oto mój prototyp na szybkieko do testów
  https://obrazki.elektroda.pl/2184586700_1297455457.jpg
  będzie sterował tą klapką
  https://obrazki.elektroda.pl/6394808300_1297455736.jpg
  mam nadzieje że zdjęcia teraz będą.

  Dzisiaj robiłem próby z silniczkiem - klapka unosi się z pmała przekładnia byłoby lepsze . w tym układze musi wszystko być prawie idealnie dopasowane żeby silniczek miał jak najmniejsze opory.
 • Poziom 38  
  Sterowanie krokowcem należy uprościć i wstawić w przerwanie od timer w którym należy wstawić flaga-1ms.
  I wkażdym wywołaniu sprawdzać warunek od temperatury.
 • Poziom 19  
  Słuchaj, a nie lepiej zastosować zwykły silnik - potrzebne są tylko 2 porty, albo nawet jeden i dało by się wykorzystać oryginalny kod sterujący wentylatorem. Potrzebny jest tylko układzik zmieniający polaryzację zasilania na przekaźnikach. Sterowanie było by oczywiście tylko zamknięta/otwarta, regulacja krańcówkami.

  sterowanie dopływem powietrza pieca co silnikiem krokowym

  Mechanicznie najlepiej rozwiązać to na przekładni ślimakowej (warto przeszukać stare magnetowidy itp), napędzającej wałek - śrubę z gwintem np. M6, a do poruszającej się po nim nakrętki dolutować np. jakieś uszko do przegubu.
 • Poziom 10  
  witam .
  Tak też uczyniłem wykorzystałem sterowanie od wentylatora przez przekaźniczek układem- sterownikiem silnika krokowego jak wyżej wspomniałem. Steruje dół góra. Co do dc to nie jest to takie całkiem proste - trzeba to zrobić przez przekładnie najlepiej ślimakowa wtedy jest mnie kółek zębatych, otym też pomyślałem . Natomiast dla silniczka krokowego jak wszystko jest dopasowane - niema takiej konieczności ( nie traci się na mocy przy małych obrotach ) I to właśnie już dzisiaj zamontowałem i jest obiektem testów jak od godz 13.00 do chwili obecnej sprawdza się .układ z fotki nie jest zbyt super zmontowany - jak przejdzie testy będą poprawki i obudowa.zamiast przekaźniczka trzeba będzie wstawić tranzystory aby nie obciążać wyjścia atmegi8. na razie działa
  A teraz co dopisania sterowania silnikiem w podanym wyżej kodzie to się zgadzam tylko że nie jestem programistą , a dopiero zaczynam i zbieram materiały -proste sprawy nie ma problemu ale coś więce to problem no i czasowa jest to zabawa. sam błedny kod na ATTine 2313 zajął mi 1,5 tygonia i okazoło się mały błąb albo nie dopisanie i już jest ok .

  jak ten kod wstawić do kodu wyżej :
  Code:

  '          Sterownik silnika krokowego
  '         Copyright Piotr Gorecki 2002
  ' -------------------------------------------
          $regfile = "ATtiny2313.dat"
          $crystal = 4000000
  Dim Praca As Bit , Przyciski As Byte , Licznik As Byte , Predkosc As Byte
  Config Portb = &B00001111                                   'młodsze-wyjścia do silnika, starsze-wejscia DIP-switch S1
  Config Portd = &B10000000                                   ' 2 najmłodsze bity - wejscie przycisków,
  ' 4 następne -predkosc z DIP-switch'a S2 ostatni bit - wyjście=brzęczyk piezo
  Config Timer0 = Timer , Prescale = 64
  Enable Interrupts : Enable Ovf0
  Portb = &B11110000                                          'na początek wyłącza silnik i podciąga wejscia S1
  Portd = 255                                                 'włącza rezyst podciągajace na wejsciach PD.0, PD.5 i wyłacza brzęczyk

  On Timer0 Podprogramik


  Do : Loop : End                                             'pusta pętla

  Podprogramik:
  Przyciski = Pind And 3                                      'uzyskujemy stan przycisków - dwa najmłodsze bajty
  Predkosc = Pind And &B0111100                               'i stan czterech bitów DIP-switcha S2
  Shift Predkosc , Left , 2                                   'przesuwamy to na najstarsze pozycje
  Predkosc = Predkosc Or 15                                   'a do 4 młodszych wpisujemy jedynki
  Timer0 = Predkosc                                           'ładujemy tę wartość do Timera0, zmieniając czas do najbliższego przepełnienia
  Select Case Przyciski                                       'sprawdzamy stanu przycisków
     Case 0:                                                  'gdy naciśnięte oba przyciski włącza brzęczyk piezo
        Praca = 0 : Reset Portd.6                             'włączony między PD.6 a plus zasilania
     Case 1:
        Praca = 1 : Incr Licznik                              ' naciśnięty S3 - w górę
     Case 2:
        Praca = 1 : Decr Licznik                              ' naciśnięty S4 - w dół
     Case 3:
        Praca = 0 : Set Portd.6                               ' w spoczynku wyłącz brzęczyk
  End Select
  Licznik = Licznik And 3                                     'zeruje 6 zbędnych bitów ośmiobitowego licznika
  If Praca = 1 Then
  Portb = Lookup(licznik , Tabela)
  Else
  Wylacz:
  Stop Timer1
  Portb = 0                                                   'wyłącz zasilanie tranzystorów i silnika

  End If


  tu są wyłączniki krancowe.

  Return


  Dodano po 22 [minuty]:

  a to fotki

  sterowanie dopływem powietrza pieca co silnikiem krokowym

  Dodano po 3 [minuty]:

  Taką klapka steruje

  sterowanie dopływem powietrza pieca co silnikiem krokowym

  Dodano po 6 [minuty]:

  a tak wygląda po zamontowaniu

  sterowanie dopływem powietrza pieca co silnikiem krokowym

  Dodano po 2 [minuty]:

  a to orginalny siłownik z bipolarnym silniczkiem

  sterowanie dopływem powietrza pieca co silnikiem krokowym
 • Poziom 19  
  Możesz tez zastosować małe serwo modelarskie (trzeba usunąć blokadę ze środka i będzie wykonywać pełne obroty). Posiada ono spory moment i moc bo ma już w sobie przekładnie. Przekaźniki do µP zawsze podłącza się przez dodatkowy tranzystor. Co do krokowca i krańcówek to tylko komplikuje sprawę - w końcu możesz ustawić określoną liczbę kroków do granicznego otwarcia i zamknięcia. Programowo to chyba najlepiej rozwiązać stosując pętle for wykonywaną tyle razy ile jest kroków. Najlepiej zastosować jakieś flagi sterujące procedurami otwarcia/zamknięcia.
 • Poziom 10  
  właśnie o coś takiego mi chodzi bez krańcówki ,tylko programowo obliczając na ile kroków na się zamknąć lub otworzyć zależnie od temperatury ustawionej. O servie myslałem nawet mam , lecz bardziej przypadł mi do wyobrażni silnik krokowy i programowe sterowanie , moze nie koniecznie atmegą 8. Lecz to jest to -już przy atmega 32, można dodac jeszcze wentylator i pompe, włanczane jeśli ktoś posiada lub zamierza zamontować( możliwość wyłączenia lub właczenia z klawiatury bez konieczności ponownego programowania).
 • Poziom 38  
  Jakąś krańcówkę trzeba dać- dla ustalenia pozycji początkowej po włączeniu urządzenia, po zaniku zasilania czy po resecie.
 • Poziom 10  
  Tak to może być problem przy zaniku napiecia .A może dodać zelowy akumulator.
 • Poziom 38  
  Zawsze trzeba dać jakąś krańcówkę.
  W końcu nawet po pierwszym podłączeniu jakąś pozycję początkową musi mieć.
 • Poziom 10  
  Tak masz rację aby ustalić początkową pozycję powinna być krąńcówka . wydawało mi się że nie będzie potrzebna ale sprawdziłem kilka orginalnych projektów opartych na silniku krokowym i niestety są optyczne ale są w jednym położeniu. i tu juz prawdopodobnie atmeg 8 jest za mała chciaż jak pozbyć się diody od pompy ?to jest miejsce -wykorzystanie pinów , lecz program to............