Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Błąd label not found BASCOM

grzegorz.d3 31 Jan 2011 22:31 2612 2
 • #1
  grzegorz.d3
  Level 14  
  Witam
  Mam taki programik troszke posklejany ale wyskakuje błąd co robie nie tak .
  label not found [_ENDIFO   ]

  $regfile = "m8def.dat"                                      'Atmega8
  $crystal = 8000000                                          'Kwarc 8MHz
  
  
  Config Lcd = 16 * 2
  Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.2 , Db5 = Portc.1 , Db6 = Portc.0 , Db7 = Portb.5 , E = Portc.3 , Rs = Portc.4
  
  '************************************* I2C **************************************************************
  
  Config Sda = Portd.4
  Config Scl = Portd.3                                        'Złącze I2C - każda z lini podciągnięta do zasilania
  
  Config I2cdelay = 100
  '************************************* Przyciski ********************************************************
  
  Config Pind.0 = Input                                       'Zmniejsz / Lewo / Tempmax i min
  Config Pind.1 = Input                                       'Zatwierdź / menu
  Config Pind.2 = Input                                       'Zwiększ / Prawo / LCD OFF i ON
  Config Pind.0 = Input                                       'pin wejscia zapłonu
  Config Pind.1 = Input                                       'pin wejscia swiateł
  
  Config Debounce = 10
  '************************************** 1 wire **********************************************************
  Config 1wire = Portc.5                                      'Złącze do obsługi  DS18b20 podciągnięte do zasilania przy pomocy rezystora 4k7
  '************************* Obsługa Timera do Sterowania podświetlaniem **********************************
  
  Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Compare A Pwm = Clear Down , Compare B Pwm = Disconnect , Prescale = 1       'pinb.1 jest od podświetlania LCD
  
  S1 Alias Pind.0                                             'Zmniejsz / Lewo
  S2 Alias Pind.1                                             'Zatwierdź / menu
  S3 Alias Pind.2                                             'Zwiększ / Prawo
  Zaplon Alias Pind.0
  Swiatla Alias Pind.1
  Reset Zaplon                                                'ustawienie stanu niskiego
  Reset Swiatla                                               'ustawienie stanu niskiego
  
  Declare Sub Wyslij                                          'Zapisuje wartości na PCF8583
  Declare Sub Pokaz_czas                                      'Odczytuje wartości z PC88583 oraz z czujników temperatury
  
  Deflcdchar 0 , 32 , 10 , 21 , 17 , 10 , 4 , 32 , 32         ' Znak serca
  Deflcdchar 1 , 8 , 20 , 8 , 32 , 4 , 14 , 21 , 4            ' strzałka w góre
  Deflcdchar 2 , 8 , 20 , 8 , 32 , 4 , 21 , 14 , 4            ' strzałka w dół
  Deflcdchar 3 , 4 , 5 , 7 , 7 , 15 , 25 , 9 , 15             ' Dom lewy
  Deflcdchar 4 , 32 , 16 , 24 , 28 , 30 , 19 , 18 , 18        ' dom prawy
  Deflcdchar 5 , 4 , 14 , 27 , 14 , 4 , 1 , 7 , 32            ' Słońce lewe  - zmienia sie z księżycem
  Deflcdchar 6 , 32 , 32 , 32 , 14 , 31 , 30 , 28 , 32        ' Słońce prawe
  Deflcdchar 7 , 6 , 8 , 8 , 6 , 32 , 1 , 7 , 32              ' Księżyć lewy - zmienia się ze słońcem
  Deflcdchar 1 , 32 , 32 , 14 , 1 , 15 , 17 , 15 , 1          ' literka "ą"
  Deflcdchar 2 , 8 , 10 , 12 , 24 , 8 , 9 , 6 , 32            'literka "ł"
  Deflcdchar 3 , 4 , 21 , 21 , 21 , 14 , 31 , 17 , 31         'znak swiateł
  Declare Sub Poczatek
  
  
  '**************************************** Menu **********************************************************
  Dim Menutext As String * 13                                 'Tekst menu. Maksymalnie 13 znaków
  Dim J As Byte
  
  Dim Menutext2 As String * 3                                 'Tekst menu2. Maksymalnie 3 znaków
  Dim K As Byte
  Dim Ii As Byte
  Dim Jj As Byte
  Dim Kk As Byte
  Dim Ll As Byte
  
  '**************************************dodane******************************************************************
  Poczatek:
  Cls
  Ii = 9
  Jj = 2
  Do
  
  If Swiatla = 1 Then                                         'jesli swiatła włączone to pokazuje znak na wyswietlaczu swiateł
  Locate 1 , 8 : Lcd Chr(3)                                   'na pozycji 8 w wierszu pirwszym
  Else                                                        'jeslui nie to
  Locate 1 , 8 : Lcd " "                                      'wygaszenie znaku swiateł czyli spacja aby wygasic znak swiateł
  End If                                                      'bez nie potrzebnego uzywania cls czyszczenia ekranu, :nie mrugal wyswietlacz
  
  
  If Zaplon = 1 Then                                          'jesli właczony jest zapłon to przechodzi do petli i wyswietla napis włącz siatła
  
  Cls
  
  Do
  Ii = 9                                                      'początkowa wratosc pozycji na wyswietlaczu
  Jj = 2                                                      'początkowa wratosc pozycji na wyswietlaczu
  
  For Kk = 1 To 7                                             'petla wykonywana 7 razy  napis w przesuwany w lewo
    Ii = Ii - 1                                               'zmniejszanie wartości  I o 1
    If Ii < 2 Then Ii = 2
    Cls
    Locate 1 , Ii : Lcd " w" ; Chr(2) ; Chr(1) ; "cz"
    Locate 2 , Ii : Lcd "swiat" ; Chr(2) ; "a"
    Waitms 50
    If Swiatla = 1 Then                                       'jesli swiatła włączone to wyjscie z petli
    Cls
    Locate 1 , 3 : Lcd "swiat" ; Chr(2) ; "a ok"
    Locate 2 , 6 : Lcd "jazda"
    Wait 2
    Call Poczatek
    End If
  Next Ll                                                     ' do petli L
  
  
  For Ll = 1 To 7                                             'petla wykonywana 7 razy  napis w przesuwany w prawo
    Jj = J + 1                                                'zwiekszanie wartości  J o 1
    If J > 9 Then J = 9
    Cls
    Locate 1 , J : Lcd " w" ; Chr(2) ; Chr(1) ; "cz"
    Locate 2 , J : Lcd "swiat" ; Chr(2) ; "a"
    Waitms 50
    If Swiatla = 1 Then                                       'jesli swiatła włączone to wyjscie z petli
    Cls
    Locate 1 , 3 : Lcd "swiat" ; Chr(2) ; "a ok"
    Locate 2 , 6 : Lcd "jazda"
    Wait 2
    Call Poczatek
    End If
  Next
  Loop
  
  End If
  
  Loop
  '*************************************koniec*******************************************************************
  Dim S As Byte                                               'deklaracja sekund
  Dim M As Byte                                               'deklaracja minut
  Dim H As Byte                                               'deklaracja godzin
  Dim Day As Byte                                             'deklaracja dni
  Dim Month As Byte                                           'deklaracja miesiecy
  Dim Rok As Byte                                             'deklaracja roku
  
  Dim Poprzedni_miesiac As Byte                               'dodatkowa zmienna
  
  Dim A As Byte                                               'Zmienna od przesuwania ekranu startowego
  Dim W As Byte                                               'Zmienna informująca o ilości czujników DS18b20
  
  Dim Dsid1(8) As Byte                                        'deklaracja obsługi czujników DS18b20
  Dim Dsid2(8) As Byte
  Dim I1 As Integer , Ss As String * 6
  Dim I2 As Integer
  
  
  Dim P As Byte                                               'Moc świecenia podświetlania LCD w %
  Dim Pp As Byte                                              'Przechowuje wartość PWM
  
  Dim C As Byte                                               'Przechowuje wartość PWM przy uruchamianiu układu
  
  Set Portd.0
  Set Portd.1
  Set Portd.2
  
  '****************************** wartosci poczatkowe **************************************
  S = 0
  M = 0
  H = 0
  Day = 1
  Month = 1
  Readeeprom Rok , 2                                          'Czyta zaposaną wartość roku z 2 komórki pamięci EEPROM
  
  '*************************************** Ekran startowy *************************************************************
  Cls
  Cursor Off
  
  For C = 0 To 150
  Pwm1a = C                                                   'Rozjaśnianie LCD od 0 do 100 (50% PWM)
  Waitms 4
  Next C
  
  Locate 1 , 17
  Lcd ">> Duch <<"
  Locate 2 , 20
  Lcd "2008"
  
  For A = 1 To 13
  Shiftlcd Left
  Waitms 30                                                   'Schowanie tekstu
  Next A
  
  Wait 2
  
  For A = 1 To 13
  Shiftlcd Left
  Waitms 30                                                   'Schowanie tekstu
  Next A
  
  For C = 150 To 0 Step -1
  Pwm1a = C                                                   'Ściemnienie LCD od 100 do 0
  Waitms 4
  Next C
  
  Waitms 500
  Cls
  
  Locate 1 , 1
  Lcd Chr(0) ; " Zegar serce " ; Chr(0)                       'Tekst tytułowy na LCD
  
  Gosub Rozjasnianie                                          'Idzie do procedury rozjaśniania wyświetlacza
  
  Wait 2
  
  Cls
  
                                                        'koniec pętli głównej programu
  '*************************************** 1 wire ********************************************************
  
  W = 1wirecount()                                            'Informuje ile czujników jest podpiętych do układu (pojawia się tylko podczas włączania urządzenia)
  Locate 1 , 1
  Lcd "Ilosc czujnikow:"
  Waitms 500
  Locate 2 , 8
  Lcd W                                                       'Wyświetla ilość czujników
  
  Wait 3
  
  Dsid1(1) = 1wsearchfirst()                                  'Znajdź pierwszy czujnik podpięty do portu
  Dsid2(1) = 1wsearchnext()                                   'Znajdź następny czujnik podpięty do portu
  
  
  '*************************************** Pętla główna **************************************************
  '************************************* od tego miejsca w dół **********************************
  
  Pocz:
  Cls
  
  Do
  
  
  J = 4
  
  K = 1
  
  Call Pokaz_czas                                             'Pokazuje czas i temperature
  
  Debounce Pind.0 , 0 , Maxmin
  Debounce Pind.1 , 0 , Menu                                  'Naciskając S2 wchodzimy do menu
  Debounce Pind.2 , 0 , Display_off
  
  
  Loop
  
  End
  
  '********************************************************************************************************
  Sub Wyslij                                                  'Podprogram do wysyłania danych do pcf-a
  
  S = Makebcd(s)
  M = Makebcd(m)
  H = Makebcd(h)                                              'Zamiana wartości dziesiętnych na kod BCD
  Day = Makebcd(day)
  Month = Makebcd(month)
  
  I2cstart                                                    'Uruchomienie I2C
  I2cwbyte 162                                                'Wybór urządzenia do zapisu
  I2cwbyte &H02                                               'Wybór 2 rejestru do zapisu (sekundy)
  I2cwbyte S                                                  'Zapisuje sekundy
  I2cwbyte M                                                  'Zapisuje minuty
  I2cwbyte H                                                  'Zapisuje godziny
  I2cwbyte Day                                                'Zapisuje dni
  I2cwbyte Month                                              'Zapisuje miesiąc
  I2cstop                                                     'Koniec zapisu
  
  End Sub
  
  '************************************** I2C ****************************************************************
  
  Sub Pokaz_czas                                              'Pokazuje czas
  
  I2cstart
     I2cwbyte 162
     I2cwbyte &H00
     I2cwbyte &H08                                            ' włącza maskowanie roku i dnia tygodnia
     I2cstop
     I2cstart
     I2cwbyte 162
     I2cwbyte &H02
     I2cstart
     I2cwbyte 163
     I2crbyte S , Ack                                         'Odczytuje sekundy
     I2crbyte M , Ack                                         'Odczytuje minuty
     I2crbyte H , Ack                                         'Odczytuje godziny
     I2crbyte Day , Ack                                       'Odczytuje dni
     I2crbyte Month , Nack                                    'Odczutuje miesiąc
     I2cstop                                                  'koniec transmisji I2C
  
  
  '************************************** 1 wire ***************************************************************
    Do
  
    '--------konwersja temp dla wszystkich dsow
     1wreset
     1wwrite &HCC
     1wwrite &H44
     Waitms 901                                               ' czekaj na konwersję temperatury (normalnie powinno być 750,
                                                               'ale jest ustawione na 901, aby nie kolidowało z odświeżaniem sekund)
  
   1wreset
     1wwrite &H55
     1wverify Dsid1(1)                                        'wysyłamy adres pierwszego czujnika
     1wwrite &HBE
     I1 = 1wread(2)
  '---------------------------------
     1wreset
     1wwrite &H55
     1wverify Dsid2(1)                                        'wysylam adres drugiego czujnika
     1wwrite &HBE
     I2 = 1wread(2)
   '---------------------------------
  
  
     I1 = I1 * 10                                             'Konwersja
     I1 = I1 / 16
     Ss = Str(i1)
     Ss = Format(ss , " 0.0")                                 ' Format wyświetlania
  
  
     I2 = I2 * 10                                             'Konwersja
     I2 = I2 / 16
     Ss = Str(i2)
     Ss = Format(ss , " 0.0")                                 ' Format wyświetlania
  
  
  'poniewaz dane odczytane z PCF-a sa w formacie kodu BCD, zamieniam ich wartosc na wartosc dziesietna:
  
  S = Makedec(s)
  M = Makedec(m)
  H = Makedec(h)
  Day = Makedec(day)
  Month = Makedec(month)
  
  
  '************** obsluga zmiany roku********************************************************
  If Poprzedni_miesiac <> Month Then                          'sprawdzamy czy zmienil sie miesiac
     If Month = 1 And Day = 1 And H = 0 And M = 0 And S = 0 Then       'jesli miesiac zmienil sie na styczen , to zwiekszamy rok
        Incr Rok
        Writeeeprom Rok , 2
     End If
     Poprzedni_miesiac = Month
  End If
  '*********************** Wyświetlanie danych **************************************************
  
  'Format Wyświetlania:
   Locate 1 , 1                                               'godziny
   If H < 10 Then                                             'Jeśli godzina jest mniejsza od 10 np. 7 to
     Lcd "0" ; H ; ":"                                        'dodaj przez 7 zero i wyświetl jako 07
     Else
     Lcd H ; ":"
   End If
  
   Gosub Symbol_dom
  
     Locate 2 , 11
     Lcd Chr(6)                                               'Wyświetlanie Znaku dnia i nocy (chodzi o symbol dworu)
  
     If H >= 6 And H < 21 Then
         Locate 2 , 10
         Lcd Chr(5)
         Else
         Locate 2 , 10
         Lcd Chr(7)
     End If
  
   Locate 1 , 4
     If M < 10 Then
     Lcd "0" ; M ; ":"                                        'minuty
     Else
     Lcd M ; ":"
   End If
  
   Locate 1 , 7
     If S < 10 Then
        Lcd "0" ; S ;                                         'sekundy
        Else
        Lcd ; S ;
   End If
  
   Locate 2 , 1
     If Day < 10 Then                                         'dni
        Lcd "0" ; Day ; "."
        Else
        Lcd Day ; "."
   End If
  
   Locate 2 , 4                                               'miesiąc
        If Month < 10 Then
        Lcd "0" ; Month ; "."
        Else
        Lcd Month ; "."
   End If
  
  
   If Rok > 99 Then
   Rok = 0
   Writeeeprom Rok , 2
   End If
  
   Locate 2 , 7
   If Rok < 10 Then                                           'rok
        Lcd "0" ; Rok
        Else
        Lcd Rok
   End If
  
                                            'format wyświetlania 1 czujnika ds18b20 wraz ze strzałkami
     Gosub Warunek1
     If I1 > 0 Then
     Gosub Format_wyswietlania1
     Gosub Wyswietlanie1
     Else
     Gosub Format_wyswietlania1
     Gosub Wyswietlanie1
     End If
     Else
     Gosub Warunek1
     If I1 > 0 Then
     Gosub Format_wyswietlania1
     Gosub Wyswietlanie2
     Else
     Gosub Format_wyswietlania1
     Gosub Wyswietlanie2
     End If
  
  
  
                                             'format wyświetlania 2 czujnika ds18b20 wraz ze strzałkami
     Gosub Warunek2
     If I2 > 0 Then
     Gosub Format_wyswietlania2
     Gosub Wyswietlanie1;
     Else
     Gosub Format_wyswietlania2
     Gosub Wyswietlanie1
     End If
  
     Gosub Warunek2
     If I1 > 0 Then
     Gosub Format_wyswietlania2
     Gosub Wyswietlanie2
     Else
     Gosub Format_wyswietlania2
     Gosub Wyswietlanie2
     End If
  
    If H = 23 And M = 59 And S = 59 Then
    End If
  
  End Sub
  
  
  Loop
  
  Format_wyswietlania1:
  Ss = Str(i1)
  Ss = Format(ss , " 0.0")
  Locate 1 , 12
  Return
  
  Format_wyswietlania2:
  Ss = Str(i2)
  Ss = Format(ss , "0.0")
  Locate 2 , 12
  Return
  
  Wyswietlanie1:
  Lcd Ss ; Chr(1)
  Return
  
  Wyswietlanie2:
  Lcd Ss ; Chr(2)
  Return
  
  Warunek1:
  Return
  
  Warunek2:
  
  Return
  
  Symbol_dom:
     Locate 1 , 10
     Lcd Chr(3)
     Locate 1 , 11
     Lcd Chr(4)
  Return
  '****************************************************************************************************
  Maxmin:
  Cls
  
  Do
  
  If H >= 6 And H < 21 Then
         Locate 1 , 6
         Lcd Chr(5)
         Else
         Locate 1 , 6
         Lcd Chr(7)
     End If
  
  Locate 1 , 7
  Lcd Chr(6) ; "||"
  Lowerline
  Locate 2 , 8
  Lcd "||"
  Gosub Symbol_dom
  
  Gosub Formatss
  Locate 2 , 1
  Lcd Ss
  
  Gosub Formatss
  Locate 1 , 1
  Lcd Ss
  
  
  Gosub Formatss
  Locate 2 , 13
  Lcd Ss
  
  Gosub Formatss
  Locate 1 , 13
  Lcd Ss
  
  Debounce S1 , 0 , Pocz
  
  Loop
  
  Formatss:
  Ss = Format(ss , "0.0")
  Return
  '****************************************************************************************************
  Menu:                                                       '
  
  
  Cls
  
  Menutext = Lookupstr(j , Menuopisy)                         'Wyświetla aktualnie wybraną wartość J i wyświetla ja w postaci tekstowej
  Locate 2 , 2
  Lcd Menutext
  
  
  Do
  Locate 1 , 1
  Lcd " **** MENU **** "
  
  Debounce S3 , 0 , Menuprawo
  Debounce S1 , 0 , Menulewo
  Debounce S2 , 0 , Menuenter
  
  Loop
  
  Menuenter:
  
  Cls
  Select Case J
  Case 0
   Goto Menuzegar
  Case 1                                                      ' W zależności jakie jest J, to wybiera odpowiednie menu.
   Goto Podswietlanie
  Case 2
  Case 3
  Case 4
    Goto Pocz
  End Select
  
  Menuprawo:
  'Cls
  Incr J                                                      'Wzwiększanie wartości J
  If J > 4 Then J = 0
  Goto Menu
  
  
  Menulewo:
  'Cls
  Decr J
  J = J + 1
  If J < 1 Then J = 5                                         'Zmniejszanie wartości J
  J = J - 1
  Goto Menu
  
  '********************************************* Obsługa ustawiania zegara *********************************************
  
  Menuzegar:
  
  Do
  
  If H > 23 Or M > 59 Then
  H = 0                                                       'Procedura zabezpieczająca przed błędem związanym z nieuzasadnionym
  M = 0                                                       'wzwiększaniem się godzin i minut ponad 23 godziny i ponad 59 minut
  End If
  
  Locate 1 , 3
  Lcd "USTAW ZEGAR"
  
  Locate 2 , 6
   If H < 10 Then
     Lcd "0" ; H ; ":"                                        'godziny
     Else
     Lcd H ; ":"
   End If
  
   Locate 2 , 9
     If M < 10 Then
     Lcd "0" ; M                                              'minuty
     Else
     Lcd M
   End If
  
  
  Debounce S3 , 0 , Ustawmin
  Debounce S1 , 0 , Ustawgodz
  Debounce S2 , 0 , Zatwierdz_czas
  
  
  Loop
  
  Zatwierdz_czas:
  Goto Menudata
  
  Ustawmin:
  Incr M : If M > 59 Then M = 0
  S = 0                                                       'Wziększa wartość minut
  
  Goto Menuzegar
  
  Ustawgodz:
  Incr H : If H > 23 Then H = 0                               'Wzwiększa wartość godzin
  
  Goto Menuzegar
  '********************************************* Obsługa ustawiania dnia i miesiąca *********************************************
  
  Menudata:
  
  If Day > 31 Or Month > 12 Then                              'To samo co przy godzinach
  Day = 1
  Month = 1
  End If
  
  Cls
  
  Do
  Locate 1 , 4
  Lcd "USTAW DATE"
  
  Locate 2 , 6
  If Day < 10 Then
     Lcd "0" ; Day ; "."                                      'Format wyświetlania
     Else
     Lcd Day ; "."
   End If
   Locate 2 , 9
     If Month < 10 Then
     Lcd "0" ; Month
     Else
     Lcd Month
   End If
  
  Debounce S1 , 0 , Ustawdni
  Debounce S3 , 0 , Ustawmies
  Debounce S2 , 0 , Zatwierdz_data
  
  Loop
  
  Zatwierdz_data:
  Call Wyslij
  Goto Menurok
  
  Ustawdni:
  Incr Day : If Day > 31 Then Day = 1                         'Wzwiększa wartość Dni
  Goto Menudata
  
  Ustawmies:
  Incr Month : If Month > 12 Then Month = 1                   'Wziększa wartość Miesięcy
  Goto Menudata
  '********************************************* Obsługa ustawiania roku *********************************************
  
  Menurok:
  
  Cls
  
  Do
  Locate 1 , 4
  Lcd "USTAW ROK"
  
  Locate 2 , 7
  Lcd "20"
  
  Locate 2 , 9
  If Rok < 10 Then
     Lcd "0" ; Rok ;
     Else
     Lcd Rok ;
   End If
  
  Debounce S1 , 0 , Rokminus
  Debounce S3 , 0 , Rokplus
  Debounce S2 , 0 , Zatwierdz_rok
  
  Loop
  
  Zatwierdz_rok:
  
  Writeeeprom Rok , 2                                         'Zapisuje wartość roku do EEPROMA
  Goto Menu
  
  
  Rokplus:
  Incr Rok : If Rok > 99 Then Rok = 0                         'Wzwiększa wartość Roku od 0 do 99
  Goto Menurok
  
  Rokminus:
  Rok = Rok + 1
  Decr Rok : If Rok < 1 Then Rok = 100                        'Zmniejsza wartość roku w przedziale od 99 do 0
  Rok = Rok - 1
  Goto Menurok
  
  '********************************************* Obsługa podświetlania LCD *********************************************
  
  Podswietlanie:
  Readeeprom Pp , 1
  Goto Ustaw_podsw
  '______________________________________________________________________________
  Ustaw_podsw:
  Do
  
  Pp = Pwm1a
                                                                'Przelicza wartość PWM na procenty
  P = Pwm1a / 2
  
  Locate 1 , 2
  Lcd "PODSWIETL.LCD"
  
  If Pwm1a >= 200 Then                                        'Ograniczenie programowe maksymalnego PWM do 200 (normalnie jest 255)
  Pwm1a = 200
  End If
  
  Locate 2 , 7
   If P < 10 Then
     Lcd "  " ; P
     Else                                                     'podświetlanie w procentach
        If P < 100 Then
        Lcd " " ; P
        Else
        Lcd P
        End If
  End If
  
  Locate 2 , 10
  Lcd "%"
  
  If S1 = 0 Then
  Goto Podswietlanieminus
  End If
  
  If S3 = 0 Then
  Goto Podswietlanieplus
  End If
  
  Debounce S2 , 0 , Zatwierdz_podsw
  
  Loop
  
  Podswietlanieplus:
  Incr Pwm1a : If Pwm1a > 200 Then Pwm1a = 200                'Wzwiększa wartość Podświetlania od 0% do 100%
  Goto Podswietlanie
  
  Podswietlanieminus:
  Pwm1a = Pwm1a + 1
  Decr Pwm1a : If Pwm1a < 1 Then Pwm1a = 1                    'Zmniejsza wartość Podświetlania w przedziale od 100% do 0%
  Pwm1a = Pwm1a - 1
  Goto Podswietlanie
  
  Zatwierdz_podsw:
  Writeeeprom Pp , 1                                          'Zapis wartości podświetlania do EEPROM-a
  Goto Menu
  '********************************************* Obsługa wyłączania LCD *********************************************
  
  Display_off:
  
  Do
  
  Cls
  
  Locate 1 , 6
  Lcd "LCD OFF"
  Wait 1
  Cls
  Locate 1 , 5
  Lcd ">LCD OFF<"
  Waitms 200
  Cls
  Locate 1 , 6
  Lcd ">CD OF<"
  Waitms 200
  Cls
  Locate 1 , 7
  Lcd ">D O<"
  Waitms 200
  Cls
  Locate 1 , 8
  Lcd "> <"
  Waitms 200
  Cls
  Readeeprom Pp , 1
  
  For C = Pp To 0 Step -1
  Pwm1a = C
  Waitms 4                                                    'Zciemnianie wyświetlacza od wartości podświetlania (pp) do 0
  Next C
  
  Cls
  
  Display Off                                                 'Wyłącza wyświetlanie czegokolwiek na wyświetlaczu
  
  Goto Czekajna
  
  Loop
  '********************************************* Obsługa wyłączonego LCD *********************************************
  
  Czekajna:
  Do
  Debounce S3 , 0 , Display_on                                'Jeśli naciśniemy przycisk Menu to przechodzimy do procedury od włączania podświetlania.
  Loop
  
  '********************************************* Obsługa włączania LCD *********************************************
  
  Display_on:
  Do
  Display On
  
  Gosub Rozjasnianie                                          'Idzie do procedury rozjaśniania wyświetlacza
  
  Locate 1 , 8
  Lcd "< >"
  Waitms 200
  Cls
  Locate 1 , 7
  Lcd "<D O>"
  Waitms 200
  Cls
  Locate 1 , 6
  Lcd "<CD ON>"
  Waitms 200
  Cls
  Locate 1 , 5
  Lcd "<LCD ON >"
  Waitms 200
  Cls
  Locate 1 , 6
  Lcd "LCD ON"
  Wait 1
  
  Goto Pocz
  Loop                                                        'Idź na początek programu
  
  '********************************************* Dane *********************************************
  
  Menuopisy:
  Data " ZEGAR / DATA" , "PODSWIETL.LCD" , "    AUTOR" , "    WYJDZ"       'Nazyw menu
  
  
  Rozjasnianie:
  Readeeprom Pp , 1
  For C = 0 To Pp
  Pwm1a = C
  Waitms 4                                                    'Procedura rozjaśniania wyświetlacza od 0 do wartości PP
  Next C
 • Helpful post
  #2
  zumek
  Level 39  
  Usuń Else w wierszu nr.413