Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Search our partners

Find the latest content on electronic components. Datasheets.com
Elektroda.pl
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Błąd label not found BASCOM

grzegorz.d3 31 Jan 2011 22:31 2564 2
 • #1
  grzegorz.d3
  Level 14  
  Witam
  Mam taki programik troszke posklejany ale wyskakuje błąd co robie nie tak .
  Code:
  label not found [_ENDIFO   ]

  Code:
  $regfile = "m8def.dat"                                      'Atmega8
  
  $crystal = 8000000                                          'Kwarc 8MHz


  Config Lcd = 16 * 2
  Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.2 , Db5 = Portc.1 , Db6 = Portc.0 , Db7 = Portb.5 , E = Portc.3 , Rs = Portc.4

  '************************************* I2C **************************************************************

  Config Sda = Portd.4
  Config Scl = Portd.3                                        'Złącze I2C - każda z lini podciągnięta do zasilania

  Config I2cdelay = 100
  '************************************* Przyciski ********************************************************

  Config Pind.0 = Input                                       'Zmniejsz / Lewo / Tempmax i min
  Config Pind.1 = Input                                       'Zatwierdź / menu
  Config Pind.2 = Input                                       'Zwiększ / Prawo / LCD OFF i ON
  Config Pind.0 = Input                                       'pin wejscia zapłonu
  Config Pind.1 = Input                                       'pin wejscia swiateł

  Config Debounce = 10
  '************************************** 1 wire **********************************************************
  Config 1wire = Portc.5                                      'Złącze do obsługi  DS18b20 podciągnięte do zasilania przy pomocy rezystora 4k7
  '************************* Obsługa Timera do Sterowania podświetlaniem **********************************

  Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Compare A Pwm = Clear Down , Compare B Pwm = Disconnect , Prescale = 1       'pinb.1 jest od podświetlania LCD

  S1 Alias Pind.0                                             'Zmniejsz / Lewo
  S2 Alias Pind.1                                             'Zatwierdź / menu
  S3 Alias Pind.2                                             'Zwiększ / Prawo
  Zaplon Alias Pind.0
  Swiatla Alias Pind.1
  Reset Zaplon                                                'ustawienie stanu niskiego
  Reset Swiatla                                               'ustawienie stanu niskiego

  Declare Sub Wyslij                                          'Zapisuje wartości na PCF8583
  Declare Sub Pokaz_czas                                      'Odczytuje wartości z PC88583 oraz z czujników temperatury

  Deflcdchar 0 , 32 , 10 , 21 , 17 , 10 , 4 , 32 , 32         ' Znak serca
  Deflcdchar 1 , 8 , 20 , 8 , 32 , 4 , 14 , 21 , 4            ' strzałka w góre
  Deflcdchar 2 , 8 , 20 , 8 , 32 , 4 , 21 , 14 , 4            ' strzałka w dół
  Deflcdchar 3 , 4 , 5 , 7 , 7 , 15 , 25 , 9 , 15             ' Dom lewy
  Deflcdchar 4 , 32 , 16 , 24 , 28 , 30 , 19 , 18 , 18        ' dom prawy
  Deflcdchar 5 , 4 , 14 , 27 , 14 , 4 , 1 , 7 , 32            ' Słońce lewe  - zmienia sie z księżycem
  Deflcdchar 6 , 32 , 32 , 32 , 14 , 31 , 30 , 28 , 32        ' Słońce prawe
  Deflcdchar 7 , 6 , 8 , 8 , 6 , 32 , 1 , 7 , 32              ' Księżyć lewy - zmienia się ze słońcem
  Deflcdchar 1 , 32 , 32 , 14 , 1 , 15 , 17 , 15 , 1          ' literka "ą"
  Deflcdchar 2 , 8 , 10 , 12 , 24 , 8 , 9 , 6 , 32            'literka "ł"
  Deflcdchar 3 , 4 , 21 , 21 , 21 , 14 , 31 , 17 , 31         'znak swiateł
  Declare Sub Poczatek


  '**************************************** Menu **********************************************************
  Dim Menutext As String * 13                                 'Tekst menu. Maksymalnie 13 znaków
  Dim J As Byte

  Dim Menutext2 As String * 3                                 'Tekst menu2. Maksymalnie 3 znaków
  Dim K As Byte
  Dim Ii As Byte
  Dim Jj As Byte
  Dim Kk As Byte
  Dim Ll As Byte

  '**************************************dodane******************************************************************
  Poczatek:
  Cls
  Ii = 9
  Jj = 2
  Do

  If Swiatla = 1 Then                                         'jesli swiatła włączone to pokazuje znak na wyswietlaczu swiateł
  Locate 1 , 8 : Lcd Chr(3)                                   'na pozycji 8 w wierszu pirwszym
  Else                                                        'jeslui nie to
  Locate 1 , 8 : Lcd " "                                      'wygaszenie znaku swiateł czyli spacja aby wygasic znak swiateł
  End If                                                      'bez nie potrzebnego uzywania cls czyszczenia ekranu, :nie mrugal wyswietlacz


  If Zaplon = 1 Then                                          'jesli właczony jest zapłon to przechodzi do petli i wyswietla napis włącz siatła

  Cls

  Do
  Ii = 9                                                      'początkowa wratosc pozycji na wyswietlaczu
  Jj = 2                                                      'początkowa wratosc pozycji na wyswietlaczu

  For Kk = 1 To 7                                             'petla wykonywana 7 razy  napis w przesuwany w lewo
    Ii = Ii - 1                                               'zmniejszanie wartości  I o 1
    If Ii < 2 Then Ii = 2
    Cls
    Locate 1 , Ii : Lcd " w" ; Chr(2) ; Chr(1) ; "cz"
    Locate 2 , Ii : Lcd "swiat" ; Chr(2) ; "a"
    Waitms 50
    If Swiatla = 1 Then                                       'jesli swiatła włączone to wyjscie z petli
    Cls
    Locate 1 , 3 : Lcd "swiat" ; Chr(2) ; "a ok"
    Locate 2 , 6 : Lcd "jazda"
    Wait 2
    Call Poczatek
    End If
  Next Ll                                                     ' do petli L


  For Ll = 1 To 7                                             'petla wykonywana 7 razy  napis w przesuwany w prawo
    Jj = J + 1                                                'zwiekszanie wartości  J o 1
    If J > 9 Then J = 9
    Cls
    Locate 1 , J : Lcd " w" ; Chr(2) ; Chr(1) ; "cz"
    Locate 2 , J : Lcd "swiat" ; Chr(2) ; "a"
    Waitms 50
    If Swiatla = 1 Then                                       'jesli swiatła włączone to wyjscie z petli
    Cls
    Locate 1 , 3 : Lcd "swiat" ; Chr(2) ; "a ok"
    Locate 2 , 6 : Lcd "jazda"
    Wait 2
    Call Poczatek
    End If
  Next
  Loop

  End If

  Loop
  '*************************************koniec*******************************************************************
  Dim S As Byte                                               'deklaracja sekund
  Dim M As Byte                                               'deklaracja minut
  Dim H As Byte                                               'deklaracja godzin
  Dim Day As Byte                                             'deklaracja dni
  Dim Month As Byte                                           'deklaracja miesiecy
  Dim Rok As Byte                                             'deklaracja roku

  Dim Poprzedni_miesiac As Byte                               'dodatkowa zmienna

  Dim A As Byte                                               'Zmienna od przesuwania ekranu startowego
  Dim W As Byte                                               'Zmienna informująca o ilości czujników DS18b20

  Dim Dsid1(8) As Byte                                        'deklaracja obsługi czujników DS18b20
  Dim Dsid2(8) As Byte
  Dim I1 As Integer , Ss As String * 6
  Dim I2 As Integer


  Dim P As Byte                                               'Moc świecenia podświetlania LCD w %
  Dim Pp As Byte                                              'Przechowuje wartość PWM

  Dim C As Byte                                               'Przechowuje wartość PWM przy uruchamianiu układu

  Set Portd.0
  Set Portd.1
  Set Portd.2

  '****************************** wartosci poczatkowe **************************************
  S = 0
  M = 0
  H = 0
  Day = 1
  Month = 1
  Readeeprom Rok , 2                                          'Czyta zaposaną wartość roku z 2 komórki pamięci EEPROM

  '*************************************** Ekran startowy *************************************************************
  Cls
  Cursor Off

  For C = 0 To 150
  Pwm1a = C                                                   'Rozjaśnianie LCD od 0 do 100 (50% PWM)
  Waitms 4
  Next C

  Locate 1 , 17
  Lcd ">> Duch <<"
  Locate 2 , 20
  Lcd "2008"

  For A = 1 To 13
  Shiftlcd Left
  Waitms 30                                                   'Schowanie tekstu
  Next A

  Wait 2

  For A = 1 To 13
  Shiftlcd Left
  Waitms 30                                                   'Schowanie tekstu
  Next A

  For C = 150 To 0 Step -1
  Pwm1a = C                                                   'Ściemnienie LCD od 100 do 0
  Waitms 4
  Next C

  Waitms 500
  Cls

  Locate 1 , 1
  Lcd Chr(0) ; " Zegar serce " ; Chr(0)                       'Tekst tytułowy na LCD

  Gosub Rozjasnianie                                          'Idzie do procedury rozjaśniania wyświetlacza

  Wait 2

  Cls

                                                        'koniec pętli głównej programu
  '*************************************** 1 wire ********************************************************

  W = 1wirecount()                                            'Informuje ile czujników jest podpiętych do układu (pojawia się tylko podczas włączania urządzenia)
  Locate 1 , 1
  Lcd "Ilosc czujnikow:"
  Waitms 500
  Locate 2 , 8
  Lcd W                                                       'Wyświetla ilość czujników

  Wait 3

  Dsid1(1) = 1wsearchfirst()                                  'Znajdź pierwszy czujnik podpięty do portu
  Dsid2(1) = 1wsearchnext()                                   'Znajdź następny czujnik podpięty do portu


  '*************************************** Pętla główna **************************************************
  '************************************* od tego miejsca w dół **********************************

  Pocz:
  Cls

  Do


  J = 4

  K = 1

  Call Pokaz_czas                                             'Pokazuje czas i temperature

  Debounce Pind.0 , 0 , Maxmin
  Debounce Pind.1 , 0 , Menu                                  'Naciskając S2 wchodzimy do menu
  Debounce Pind.2 , 0 , Display_off


  Loop

  End

  '********************************************************************************************************
  Sub Wyslij                                                  'Podprogram do wysyłania danych do pcf-a

  S = Makebcd(s)
  M = Makebcd(m)
  H = Makebcd(h)                                              'Zamiana wartości dziesiętnych na kod BCD
  Day = Makebcd(day)
  Month = Makebcd(month)

  I2cstart                                                    'Uruchomienie I2C
  I2cwbyte 162                                                'Wybór urządzenia do zapisu
  I2cwbyte &H02                                               'Wybór 2 rejestru do zapisu (sekundy)
  I2cwbyte S                                                  'Zapisuje sekundy
  I2cwbyte M                                                  'Zapisuje minuty
  I2cwbyte H                                                  'Zapisuje godziny
  I2cwbyte Day                                                'Zapisuje dni
  I2cwbyte Month                                              'Zapisuje miesiąc
  I2cstop                                                     'Koniec zapisu

  End Sub

  '************************************** I2C ****************************************************************

  Sub Pokaz_czas                                              'Pokazuje czas

  I2cstart
     I2cwbyte 162
     I2cwbyte &H00
     I2cwbyte &H08                                            ' włącza maskowanie roku i dnia tygodnia
     I2cstop
     I2cstart
     I2cwbyte 162
     I2cwbyte &H02
     I2cstart
     I2cwbyte 163
     I2crbyte S , Ack                                         'Odczytuje sekundy
     I2crbyte M , Ack                                         'Odczytuje minuty
     I2crbyte H , Ack                                         'Odczytuje godziny
     I2crbyte Day , Ack                                       'Odczytuje dni
     I2crbyte Month , Nack                                    'Odczutuje miesiąc
     I2cstop                                                  'koniec transmisji I2C


  '************************************** 1 wire ***************************************************************
    Do

    '--------konwersja temp dla wszystkich dsow
     1wreset
     1wwrite &HCC
     1wwrite &H44
     Waitms 901                                               ' czekaj na konwersję temperatury (normalnie powinno być 750,
                                                               'ale jest ustawione na 901, aby nie kolidowało z odświeżaniem sekund)

   1wreset
     1wwrite &H55
     1wverify Dsid1(1)                                        'wysyłamy adres pierwszego czujnika
     1wwrite &HBE
     I1 = 1wread(2)
  '---------------------------------
     1wreset
     1wwrite &H55
     1wverify Dsid2(1)                                        'wysylam adres drugiego czujnika
     1wwrite &HBE
     I2 = 1wread(2)
   '---------------------------------


     I1 = I1 * 10                                             'Konwersja
     I1 = I1 / 16
     Ss = Str(i1)
     Ss = Format(ss , " 0.0")                                 ' Format wyświetlania


     I2 = I2 * 10                                             'Konwersja
     I2 = I2 / 16
     Ss = Str(i2)
     Ss = Format(ss , " 0.0")                                 ' Format wyświetlania


  'poniewaz dane odczytane z PCF-a sa w formacie kodu BCD, zamieniam ich wartosc na wartosc dziesietna:

  S = Makedec(s)
  M = Makedec(m)
  H = Makedec(h)
  Day = Makedec(day)
  Month = Makedec(month)


  '************** obsluga zmiany roku********************************************************
  If Poprzedni_miesiac <> Month Then                          'sprawdzamy czy zmienil sie miesiac
     If Month = 1 And Day = 1 And H = 0 And M = 0 And S = 0 Then       'jesli miesiac zmienil sie na styczen , to zwiekszamy rok
        Incr Rok
        Writeeeprom Rok , 2
     End If
     Poprzedni_miesiac = Month
  End If
  '*********************** Wyświetlanie danych **************************************************

  'Format Wyświetlania:
   Locate 1 , 1                                               'godziny
   If H < 10 Then                                             'Jeśli godzina jest mniejsza od 10 np. 7 to
     Lcd "0" ; H ; ":"                                        'dodaj przez 7 zero i wyświetl jako 07
     Else
     Lcd H ; ":"
   End If

   Gosub Symbol_dom

     Locate 2 , 11
     Lcd Chr(6)                                               'Wyświetlanie Znaku dnia i nocy (chodzi o symbol dworu)

     If H >= 6 And H < 21 Then
         Locate 2 , 10
         Lcd Chr(5)
         Else
         Locate 2 , 10
         Lcd Chr(7)
     End If

   Locate 1 , 4
     If M < 10 Then
     Lcd "0" ; M ; ":"                                        'minuty
     Else
     Lcd M ; ":"
   End If

   Locate 1 , 7
     If S < 10 Then
        Lcd "0" ; S ;                                         'sekundy
        Else
        Lcd ; S ;
   End If

   Locate 2 , 1
     If Day < 10 Then                                         'dni
        Lcd "0" ; Day ; "."
        Else
        Lcd Day ; "."
   End If

   Locate 2 , 4                                               'miesiąc
        If Month < 10 Then
        Lcd "0" ; Month ; "."
        Else
        Lcd Month ; "."
   End If


   If Rok > 99 Then
   Rok = 0
   Writeeeprom Rok , 2
   End If

   Locate 2 , 7
   If Rok < 10 Then                                           'rok
        Lcd "0" ; Rok
        Else
        Lcd Rok
   End If

                                            'format wyświetlania 1 czujnika ds18b20 wraz ze strzałkami
     Gosub Warunek1
     If I1 > 0 Then
     Gosub Format_wyswietlania1
     Gosub Wyswietlanie1
     Else
     Gosub Format_wyswietlania1
     Gosub Wyswietlanie1
     End If
     Else
     Gosub Warunek1
     If I1 > 0 Then
     Gosub Format_wyswietlania1
     Gosub Wyswietlanie2
     Else
     Gosub Format_wyswietlania1
     Gosub Wyswietlanie2
     End If                                             'format wyświetlania 2 czujnika ds18b20 wraz ze strzałkami
     Gosub Warunek2
     If I2 > 0 Then
     Gosub Format_wyswietlania2
     Gosub Wyswietlanie1;
     Else
     Gosub Format_wyswietlania2
     Gosub Wyswietlanie1
     End If

     Gosub Warunek2
     If I1 > 0 Then
     Gosub Format_wyswietlania2
     Gosub Wyswietlanie2
     Else
     Gosub Format_wyswietlania2
     Gosub Wyswietlanie2
     End If

    If H = 23 And M = 59 And S = 59 Then
    End If

  End Sub


  Loop

  Format_wyswietlania1:
  Ss = Str(i1)
  Ss = Format(ss , " 0.0")
  Locate 1 , 12
  Return

  Format_wyswietlania2:
  Ss = Str(i2)
  Ss = Format(ss , "0.0")
  Locate 2 , 12
  Return

  Wyswietlanie1:
  Lcd Ss ; Chr(1)
  Return  Wyswietlanie2:
  Lcd Ss ; Chr(2)
  Return

  Warunek1:
  Return

  Warunek2:

  Return

  Symbol_dom:
     Locate 1 , 10
     Lcd Chr(3)
     Locate 1 , 11
     Lcd Chr(4)
  Return
  '****************************************************************************************************
  Maxmin:
  Cls

  Do

  If H >= 6 And H < 21 Then
         Locate 1 , 6
         Lcd Chr(5)
         Else
         Locate 1 , 6
         Lcd Chr(7)
     End If

  Locate 1 , 7
  Lcd Chr(6) ; "||"
  Lowerline
  Locate 2 , 8
  Lcd "||"
  Gosub Symbol_dom

  Gosub Formatss
  Locate 2 , 1
  Lcd Ss

  Gosub Formatss
  Locate 1 , 1
  Lcd Ss


  Gosub Formatss
  Locate 2 , 13
  Lcd Ss

  Gosub Formatss
  Locate 1 , 13
  Lcd Ss

  Debounce S1 , 0 , Pocz

  Loop

  Formatss:
  Ss = Format(ss , "0.0")
  Return
  '****************************************************************************************************
  Menu:                                                       '


  Cls

  Menutext = Lookupstr(j , Menuopisy)                         'Wyświetla aktualnie wybraną wartość J i wyświetla ja w postaci tekstowej
  Locate 2 , 2
  Lcd Menutext


  Do
  Locate 1 , 1
  Lcd " **** MENU **** "

  Debounce S3 , 0 , Menuprawo
  Debounce S1 , 0 , Menulewo
  Debounce S2 , 0 , Menuenter

  Loop

  Menuenter:

  Cls
  Select Case J
  Case 0
   Goto Menuzegar
  Case 1                                                      ' W zależności jakie jest J, to wybiera odpowiednie menu.
   Goto Podswietlanie
  Case 2
  Case 3
  Case 4
    Goto Pocz
  End Select

  Menuprawo:
  'Cls
  Incr J                                                      'Wzwiększanie wartości J
  If J > 4 Then J = 0
  Goto Menu


  Menulewo:
  'Cls
  Decr J
  J = J + 1
  If J < 1 Then J = 5                                         'Zmniejszanie wartości J
  J = J - 1
  Goto Menu

  '********************************************* Obsługa ustawiania zegara *********************************************

  Menuzegar:

  Do

  If H > 23 Or M > 59 Then
  H = 0                                                       'Procedura zabezpieczająca przed błędem związanym z nieuzasadnionym
  M = 0                                                       'wzwiększaniem się godzin i minut ponad 23 godziny i ponad 59 minut
  End If

  Locate 1 , 3
  Lcd "USTAW ZEGAR"

  Locate 2 , 6
   If H < 10 Then
     Lcd "0" ; H ; ":"                                        'godziny
     Else
     Lcd H ; ":"
   End If

   Locate 2 , 9
     If M < 10 Then
     Lcd "0" ; M                                              'minuty
     Else
     Lcd M
   End If


  Debounce S3 , 0 , Ustawmin
  Debounce S1 , 0 , Ustawgodz
  Debounce S2 , 0 , Zatwierdz_czas


  Loop

  Zatwierdz_czas:
  Goto Menudata

  Ustawmin:
  Incr M : If M > 59 Then M = 0
  S = 0                                                       'Wziększa wartość minut

  Goto Menuzegar

  Ustawgodz:
  Incr H : If H > 23 Then H = 0                               'Wzwiększa wartość godzin

  Goto Menuzegar
  '********************************************* Obsługa ustawiania dnia i miesiąca *********************************************

  Menudata:

  If Day > 31 Or Month > 12 Then                              'To samo co przy godzinach
  Day = 1
  Month = 1
  End If

  Cls

  Do
  Locate 1 , 4
  Lcd "USTAW DATE"

  Locate 2 , 6
  If Day < 10 Then
     Lcd "0" ; Day ; "."                                      'Format wyświetlania
     Else
     Lcd Day ; "."
   End If
   Locate 2 , 9
     If Month < 10 Then
     Lcd "0" ; Month
     Else
     Lcd Month
   End If

  Debounce S1 , 0 , Ustawdni
  Debounce S3 , 0 , Ustawmies
  Debounce S2 , 0 , Zatwierdz_data

  Loop

  Zatwierdz_data:
  Call Wyslij
  Goto Menurok

  Ustawdni:
  Incr Day : If Day > 31 Then Day = 1                         'Wzwiększa wartość Dni
  Goto Menudata

  Ustawmies:
  Incr Month : If Month > 12 Then Month = 1                   'Wziększa wartość Miesięcy
  Goto Menudata
  '********************************************* Obsługa ustawiania roku *********************************************

  Menurok:

  Cls

  Do
  Locate 1 , 4
  Lcd "USTAW ROK"

  Locate 2 , 7
  Lcd "20"

  Locate 2 , 9
  If Rok < 10 Then
     Lcd "0" ; Rok ;
     Else
     Lcd Rok ;
   End If

  Debounce S1 , 0 , Rokminus
  Debounce S3 , 0 , Rokplus
  Debounce S2 , 0 , Zatwierdz_rok

  Loop

  Zatwierdz_rok:

  Writeeeprom Rok , 2                                         'Zapisuje wartość roku do EEPROMA
  Goto Menu


  Rokplus:
  Incr Rok : If Rok > 99 Then Rok = 0                         'Wzwiększa wartość Roku od 0 do 99
  Goto Menurok

  Rokminus:
  Rok = Rok + 1
  Decr Rok : If Rok < 1 Then Rok = 100                        'Zmniejsza wartość roku w przedziale od 99 do 0
  Rok = Rok - 1
  Goto Menurok

  '********************************************* Obsługa podświetlania LCD *********************************************

  Podswietlanie:
  Readeeprom Pp , 1
  Goto Ustaw_podsw
  '______________________________________________________________________________
  Ustaw_podsw:
  Do

  Pp = Pwm1a
                                                                'Przelicza wartość PWM na procenty
  P = Pwm1a / 2

  Locate 1 , 2
  Lcd "PODSWIETL.LCD"

  If Pwm1a >= 200 Then                                        'Ograniczenie programowe maksymalnego PWM do 200 (normalnie jest 255)
  Pwm1a = 200
  End If

  Locate 2 , 7
   If P < 10 Then
     Lcd "  " ; P
     Else                                                     'podświetlanie w procentach
        If P < 100 Then
        Lcd " " ; P
        Else
        Lcd P
        End If
  End If

  Locate 2 , 10
  Lcd "%"

  If S1 = 0 Then
  Goto Podswietlanieminus
  End If

  If S3 = 0 Then
  Goto Podswietlanieplus
  End If

  Debounce S2 , 0 , Zatwierdz_podsw

  Loop

  Podswietlanieplus:
  Incr Pwm1a : If Pwm1a > 200 Then Pwm1a = 200                'Wzwiększa wartość Podświetlania od 0% do 100%
  Goto Podswietlanie

  Podswietlanieminus:
  Pwm1a = Pwm1a + 1
  Decr Pwm1a : If Pwm1a < 1 Then Pwm1a = 1                    'Zmniejsza wartość Podświetlania w przedziale od 100% do 0%
  Pwm1a = Pwm1a - 1
  Goto Podswietlanie

  Zatwierdz_podsw:
  Writeeeprom Pp , 1                                          'Zapis wartości podświetlania do EEPROM-a
  Goto Menu
  '********************************************* Obsługa wyłączania LCD *********************************************

  Display_off:

  Do

  Cls

  Locate 1 , 6
  Lcd "LCD OFF"
  Wait 1
  Cls
  Locate 1 , 5
  Lcd ">LCD OFF<"
  Waitms 200
  Cls
  Locate 1 , 6
  Lcd ">CD OF<"
  Waitms 200
  Cls
  Locate 1 , 7
  Lcd ">D O<"
  Waitms 200
  Cls
  Locate 1 , 8
  Lcd "> <"
  Waitms 200
  Cls
  Readeeprom Pp , 1

  For C = Pp To 0 Step -1
  Pwm1a = C
  Waitms 4                                                    'Zciemnianie wyświetlacza od wartości podświetlania (pp) do 0
  Next C

  Cls

  Display Off                                                 'Wyłącza wyświetlanie czegokolwiek na wyświetlaczu

  Goto Czekajna

  Loop
  '********************************************* Obsługa wyłączonego LCD *********************************************

  Czekajna:
  Do
  Debounce S3 , 0 , Display_on                                'Jeśli naciśniemy przycisk Menu to przechodzimy do procedury od włączania podświetlania.
  Loop

  '********************************************* Obsługa włączania LCD *********************************************

  Display_on:
  Do
  Display On

  Gosub Rozjasnianie                                          'Idzie do procedury rozjaśniania wyświetlacza

  Locate 1 , 8
  Lcd "< >"
  Waitms 200
  Cls
  Locate 1 , 7
  Lcd "<D O>"
  Waitms 200
  Cls
  Locate 1 , 6
  Lcd "<CD ON>"
  Waitms 200
  Cls
  Locate 1 , 5
  Lcd "<LCD ON >"
  Waitms 200
  Cls
  Locate 1 , 6
  Lcd "LCD ON"
  Wait 1

  Goto Pocz
  Loop                                                        'Idź na początek programu

  '********************************************* Dane *********************************************

  Menuopisy:
  Data " ZEGAR / DATA" , "PODSWIETL.LCD" , "    AUTOR" , "    WYJDZ"       'Nazyw menu


  Rozjasnianie:
  Readeeprom Pp , 1
  For C = 0 To Pp
  Pwm1a = C
  Waitms 4                                                    'Procedura rozjaśniania wyświetlacza od 0 do wartości PP
  Next C
 • Helpful post
  #2
  zumek
  Level 39  
  Usuń Else w wierszu nr.413