Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Search our partners

Find the latest content on electronic components. Datasheets.com
Elektroda.pl
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Atmega32 Bascom Zapis na SD i komunikacja UART pytania

maximus22_kr 16 Feb 2011 19:52 3985 14
 • #1
  maximus22_kr
  Level 18  
  Witam
  Chciałem zapytać, czy możliwa jest zmiana nazwy pliku w którym zapisują się wyniki - np co dziennie inna nazwa pliku ( np. powiązana z datą ) ? Używam PCF8583 i w sumie mógłbym brać informacje z zmiennych dnia i miesiąca lub dokonywać zmiany o 23:59:59.
  Używam standardowego kodu do zapisu:

  Code:

  Sub Write_to_sd()
  Local Errorcode As Byte                                     ''()
       Gbdriveerror = Driveinit()
      If Gbdriveerror = 0 Then
        Errorcode = Initfilesystem(1)
        If Errorcode <> 0 Then
           Blad_sd = 1
        Else
           Reset Sd_dioda                                     'Zapala diodę LED
           Open "pomiar.txt" For Append As #2                 'otwórz plik pomiar.txt aby dopisać dane
           Write #2 , Data_pcf , "," , Czas_pcf , "," , "Pokoj" , Ss1 , "," , "Kaloryfer" , Ss2 , "," , "Zewnatrz" , Ss3       'zapisz dane: data, czas , odczyt temperatury
           Flush #2                                           'zapisz bufor pliku na karcie SD
           Close #2                                           'zamknij kanał transmisji sprzętowego urządzenia
           Blad_sd = 0                                        'ustaw zmienna na 0
           Set Sd_dioda                                       'zgaś diodę LED
        End If
      Else
        Reset Sd_dioda                                        'zapala diodę LED
        Blad_sd = 1
     End If

  End Sub
                       


  I drugie pytanie, tym razem o komunikacje UART. W ramach ćwiczeń połączyłem ATmega z komputerem i generalnie jest OK, tzn odbieram dane z uC i mogę sterować wyświetlaniem z PC. Ale posługuję się wyłącznie liczbami.
  Czy można wykorzystać litery lub litery + cyfry ?
  Jakiego polecenia użyć, czy trzeba zbierać wszystkie znaki do bufora ?

  W tej chwili robię to tak:

  Code:

  Dim B As Byte

  B = Inkey()  If B = 1 Then

       Gosub Temp1

  End If

  If B = 2 Then

       Gosub Temp2

   End If

  If B = 3 Then

       Gosub Temp3

  End If
                       
 • #2
  Fredy
  Level 27  
  zamiast :
  dim b as byte zrób
  dim b as string*1

  a następnie :

  if b="1"

  if b="a"

  if b=":"

  itd
 • #3
  maximus22_kr
  Level 18  
  Kierunek dobry, ale to pozwala na użycie tylko jednego znaku, który od razu jest przesyłany i następuje wykonanie instrukcji.
  Chciałbym aby instrukcja była wykonana po wpisaniu np. tekst1

  Chyba trzeba zastosować bufor, który będzie dopisywał do stringu kolejne znaki i dopiero po pojawieniu się znaku CR ( czyli kod ASCI 13 ) sprawdzał, czy jest to właściwy string.

  znalazłem coś takiego
  Code:

  Do                            'Odbierz znak po znaku
    Kod = Inkey()
    Uart_txt = Uart_txt + Chr(kod)       'Zapisz w Uart_txt
    Bufor = Ischarwaiting()     
  Loop Until Bufor = 0 Or Kod = 13 'Zakoncz jeśli CR(Kod=13) lub brak znaku Bufor=0.

 • #4
  maximus22_kr
  Level 18  
  Problem ze zmianą nazwy pliku rozwiązałem - oczywiście należy pamiętać, że nazwa pliku może być ośmio znakowa.

  W kodzie dodałem:


  Code:


  Plik = "temDD_MM" + ".txt"

  Mid(plik , 4 , 5 ) = Data_plik

  Code:

  oraz w odczycie czasu

   Data_plik = Bcd(dday) + "_" + Bcd(mmonth)

  oraz zmieniłem wpis zapisu
  [/code]
  Code:

  Open Plik For Append As #2

  Problem z tekstem wysyłanym po UART częściowo też.

  Powstał nowy gdy dołożyłem UART do sterowania PWM

  Code:

  $regfile = "m32def.dat"
  $crystal = 8000000
  $baud = 9600                                                ' predkość transmisji
  $hwstack = 32                                               ' rozmiar stosu sprzętowego
  $swstack = 10                                               ' rozmiar stosu
  $framesize = 40                                             ' rozmiar ramki

  'Config Serialin = Buffered , Size = 4
  'On Urxc Odczyt_rs
  'Enable Urxc

  '********************* Konfiguracja wejść i wyjść
  Config Porta.5 = Input                                      'Pc.0, Pc1 jako wejścia
  Set Porta.5
  Config Porta.6 = Input                                      'wszystkie jako wyjścia
  Set Porta.6


  '********************* Konfiguracja wyświetlacza
  Config Lcdbus = 4
  Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.4 , Db5 = Portc.5 , Db6 = Portc.6 , Db7 = Portc.7 , E = Portc.2 , Rs = Portc.3
  Config Lcd = 16 * 2

  '********************* Deklaracje znaków specjalnych LCD

  Deflcdchar Print 0 , 32 , 4 , 4 , 4 , 31 , 14 , 4 , 32
  Deflcdchar 1 , 32 , 4 , 14 , 31 , 4 , 4 , 4 , 32
  Cls


  '********************* Konfiguracja Timer0

  Config Timer1 = Pwm , Prescale = 64 , Compare A Pwm = Clear Up , Compare B Pwm = Clear Up

  Enable Interrupts
  Enable Timer1


  '********************* Deklaracje podprogramów
  Declare Sub Up1
  Declare Sub Dn1
  Declare Sub Up2
  Declare Sub Dn2
  Declare Sub On1
  Declare Sub Off1
  Declare Sub Odczyt_rs


  '********************* Deklaracje wejść i wyjść
  W1 Alias Pina.5
  W2 Alias Pina.6
  St1 Alias Portd.5
  St2 Alias Portd.4

  '********************* Deklaracje zmiennych
  Dim A As Byte                                               ' zmienna określająca kierunek PWM
  Dim B As Byte                                               ' zmienna określająca kierunek PWM
  Dim C As Byte                                               ' zmienna określająca współczynnik szybkości zmian
  Dim E As String * 4
  Dim F As String * 4
  Dim Bufor As Byte


  '********************* Deklaracje wartości zmiennych
  A = 3
  B = 3
  C = 5


  '********************* Ustawienie wartości wyświetlanych przed uruchomieniem programu głównego

  Cls
  Locate 1 , 1                                                'ustawiamy pozycje kursora
  Lcd "St1="                                                  'wyświetl tekst
  Cursor Off Noblink                                          'wyłącz miganie kursora

  Locate 2 , 1                                                'ustawiamy pozycje kursora
  Lcd "St2="                                                  'wyświetl tekst
  Cursor Off Noblink                                          'wyłącz miganie kursora


  '********************* Program główny
  Do
  'F = Inkey()
  Call Odczyt_rs


   If W1 = 0 Then                                             ' jesli przycisk W1 wciśnięty

   If A = 3 Then                                              ' jeśli zmienna A = 3
   Gosub Up1
     Waitms 3                                                 ' idź do podprogramu Up1
   If W1 = 1 Then
   Locate 1 , 5
      Lcd " "                                                 'jesli przycisk W1 rozłączony
   Decr A                                                     ' zmniejsz wartość zmiennej A o 1

  End If
  End If
  End If

  If W1 = 0 Then                                              ' jesli przycisk W1 wciśnięty
  If A = 2 Then                                               ' jeśli zmienna A = 2
  Gosub Dn1
     Waitms 3                                                 ' idź do podprogramu Dn1
  If W1 = 1 Then
   Locate 1 , 5
      Lcd " "                                                 'jesli przycisk W1 rozłączony
  Incr A                                                      ' zwiększ wartość zmiennej A o 1

  End If
  End If
  End If


   If W2 = 0 Then
   If B = 3 Then
  Gosub Up2
   If W2 = 1 Then
   Locate 2 , 5
      Lcd " "
   Decr B

  End If
  End If
  End If

  If W2 = 0 Then
  If B = 2 Then
  Gosub Dn2
  If W2 = 1 Then
   Locate 2 , 5
      Lcd " "
   Incr B

  End If
  End If
  End If


  If E = "q" Or E = "onn1" Then
  Pwm1a = 255

  End If

  If E = "w" Or E = "off1" Then
  Pwm1a = 0

  End If
  Loop
  End

  '********************* Podprogramy

  Up1:
      If Pwm1a < 255 Then                                     ' rozjaśnianie LED na wyjściu 1 - Portd.5
      Pwm1a = Pwm1a + C
      Waitms 5
    Locate 1 , 5
      Lcd Chr(1)
      End If
      If Pwm1a = 255 Then
      Locate 1 , 7
      Lcd "100%"
     If W1 = 1 Then
      Waitms 700
      Locate 1 , 7
      Lcd "    "
      End If
      End If
     Return


  Dn1:

  If Pwm1a > 0 Then                                           ' ściemianie LED na wyjściu 1 - Portd.5
      Pwm1a = Pwm1a - C
      Waitms 5
      Locate 1 , 5
      Lcd Chr(0)
      End If
      If Pwm1a = 0 Then
      Locate 1 , 7
      Lcd "  0%"
     If W1 = 1 Then
      Waitms 700
      Locate 1 , 7
      Lcd "    "
      End If
      End If
      Return

  Up2:
    If Pwm1b < 255 Then
      Pwm1b = Pwm1b + C
      Waitms 10
      Locate 2 , 5
      Lcd Chr(1)
      End If
      If Pwm1b = 255 Then
      Locate 2 , 7
      Lcd "100%"
     If W2 = 1 Then
      Waitms 700
      Locate 2 , 7
      Lcd "    "
      End If
      End If

      Return

  Dn2:
  If Pwm1b > 0 Then
      Pwm1b = Pwm1b - C
      Waitms 10
      Locate 2 , 5
      Lcd Chr(0)
      End If
      If Pwm1b = 0 Then
      Locate 2 , 7
      Lcd "  0%"
     If W2 = 1 Then
      Waitms 700
      Locate 2 , 7
      Lcd "    "
      End If
      End If
      Return

  On1:
  Pwm1a = 255

  Return

  Off1:
  Pwm1a = 0

  Return


  Odczyt_rs:

  E = ""

  Do
                                                            'Odbierz znak po znaku
    F = Inkey()
    E = E + Chr(f)                                            'Zapisz w Uart
    Bufor = Ischarwaiting()
  Loop Until Bufor = 0 Or F = "13"

  Return  Działa tylko opcja sterowania przez pojedyncze znaki - trochę za mało
  Czytając posty na forum wydaje mi się, że to przerwanie robi trochę problemów
 • #7
  maximus22_kr
  Level 18  
  Dziękuje koledze Xury, ten przykład z sms.bas był jak najbardziej trafny, oczywiście po drobnej modyfikacji

  Code:

  Config Serialin = Buffered , Size = 4
  Enable Interrupts

  Dim E As String * 4
  Dim F As Byte
  F = 0
  Declare Sub Odczyt_rs
  Do

  Call Odczyt_rs

  End

  Odczyt_rs:
    E = ""

    Do
      F = Inkey()
      Select Case F
         Case 0                                               'nic
         Case 13 : If E <> "" Then Exit Do                    ' jeśli coś odebrane
         Case Else
          E = E + Chr(f)                                      ' utwórz ciąg
      End Select

    Loop

  Return  U mnie działa to tak, że wpisanie ciągu który pasuje do jednego z warunków i naciśnięcie Enter powoduje sterowanie daną końcówką uC. U mnie string jest 4 znakowy. W moim przykładzie steruję dwoma wyjściami PWM ( czyli z timer0 ) oraz steruję procedurami ściemniania/rozjaśniania obydwu wyjść.

  Dodano po 1 [godziny] 1 [minuty]:

  Teraz zastanawiam się jak zrobić, aby była możliwość wpisania wartości PWM

  czyli coś takiego - oczywiście kod abstrakcyjny, tylko chodzi o idee:
  Code:


  Dim D As Byte
  Dim E As String * 4

  If E = "pow1:" + "ddd" Then
  D = "ddd"
  Pwm1a = D

  End If  czyli do UART wysyłam
  pwm1:125 , gdzie 125 to wartość PWM
 • #9
  maximus22_kr
  Level 18  
  Dziękuję, mam tylko drobny kłopot
  Nie wiem jak ustawić warunek do badania
  Czy samo pojawienie się "pwm1:" powinno uruchomić wyciąganie znaków i konwersje, czy "pwm1: "

  wydaje mi się, że powinienem użyć najpierw MID a później VAL
  Zamienia tekstową reprezentację liczby na jej postać dziesiętną.
  Czyli z całego stringa zmiennej E najpierw wyciągnąć trzy znaki z ciągu licząc od szóstej pozycji, a następnie przez VAL zamienić na postać dziesiętną.

  Code:

  If E = "pwm1:   " Then
  Gosub Konw_pwm1

  End If

  Konw_pwm1:

  D = Mid(e , 6 , 3)
  G = Val(d)

  Return

 • #10
  maximus22_kr
  Level 18  
  Witam
  Jak użyję kodu, czyli podam "na sztywno".

  Code:

  Dim D1 As String * 8
  Dim D2 As String * 8
  Dim G as Byte

  D1 = "pwm1:050"
  D2 = Mid(d1 , 6 , 3)       ' wyciągnięcie liczby 050

  G = Val(d2)                  ' usunięcie 0


  otrzymuję wynik G = 50, czyli wszystko OK, natomiast nie udaje mi się zmusić programu do współpracy z stringiem E
 • #11
  maximus22_kr
  Level 18  
  Można prosić o dodatkowe wskazówki ? Może Kolega Xury coś pomoże ?

  dodałem w głównym programie

  Code:


  Call Konw_pwm1

  Konw_pwm1:


  D2 = Mid(e , 6 , 3)

  G = Val(d2)

  Pwm1a = G

  Return


  Efekt jest taki, że wpisanie np. "pwm1:120" ustawia Pwm1a na 120 i podając liczbową wartość Pwm działa jak trzeba, można poleceniem Off1 wyłączyć ( pwm1a = 0 ), nie działa włączanie ( pwm1a = 255 ) oraz rozjaśnianie ( pwm1a + C, C=5 ) oraz ściemnianie ( pwm1a -C, C = 5 )

  Zastanawiam się, czy nie można w podprogramie do odczytu dodać "case" sprawdzający wprowadzone znaki, czyli coś takiego ( oczywiście kod zapewne nieco abstrakcyjny ):

  Code:

  Odczyt_rs:
    E = ""

    Do

      F = Inkey()
      Select Case F
         Case 0 to 4      'sprawdzenie pierwszych znaków
         E1 = Lookup(0, pwm)
         Case 13 : If E <> "" Then Exit Do                    ' jeśli coś odebrane
         Case Else
          E = E + Chr(f)                                      ' utwórz ciąg
      End Select

    Loop

  Return

  Pwm:
  Data 112 , 119 , 109 , 49 , 58                              ' pwm1: w  ASCII
  Data 112 , 119 , 109 , 50 , 58                              ' pwm2: w  ASCII  Może trzeba ustalić jakiś "standard" komunikacji i np. przyjąć dwa warunki badania czyli
  ABCDE to będzie polecenie/funkcja
  123 to będzie wartość
 • #12
  xury
  Automation specialist
  Coś namieszałeś w tym podprogramie odbioru z UART.
  Najpierw czytasz do zmiennej F, potem to Case 0 to 4 (?). Jeśli używasz ASCII to skąd niby mogły by się odebrać takie wartości ? Potem nagle ni z tego i owego pojawia się zmienna E bez związku z odczytem.
  Myślę, że ciągle mylisz kod ASCII z liczbami i przez to masz problemy.
  Możesz też przed parsowaniem tekstu sprawdzić jego długość (Len)
  I w zależności od długości "wycinać" odpowiednią ilość znaków przeznaczonych do konwersji na liczbę. Np. jeśli wysyłasz "pwm1:120" to długość będzie 8 i możesz ciąć trzy ostatnie od tyłu. Jeżeli 7 (pwm1:55) to wycinasz dwa od tylu itd.

  Każde parsowanie wymaga jakiegoś standardu. Inaczej musisz przewidywać wszystkie anomalie w programie co jest trochę trudne.
  Jeżeli to co parsujesz jest liczbą to musi działać prawidłowo rozjaśnianie i ściemnianie. Podstawą jest prawidłowe parsowanie i to sobie sprawdzaj na symulatorze i wnoś poprawki.
 • #13
  maximus22_kr
  Level 18  
  Z pewnością masz rację z tym zamieszaniem ASCII, zwłaszcza, że ludzie raczej potocznie tego nie stosują.

  Chyba brakuje też trochę wyobraźni, mimo, że na kartce papieru całkiem mi to nieźle wychodzi - czasami :D

  Tak łatwo się nie poddam i jeszcze trochę to po wałkuję - założenie zrobiłem takie, cztery litery + trzy cyfry

  Code:

  Odczyt_rs:
    E = ""
    Do
      F = Inkey()
      Select Case F
         Case 0                                                      ' jeśli 0 to nic nie ma
         Case 10                                                    ' ignoruj znak nowej linii
         Case 13 : If E <> "" Then Exit Do                    ' jeśli coś odebrane
         Case Else
          E = E + Chr(f)                                             ' utwórz ciąg E
      End Select
    Loop


  Do tej pory było prosto - ciąg znaków po wciśnięciu ENTER był porównywany z warunkami i jeśli któryś pasował, to była wykonywana instrukcja.

  Parsowanie z jednej strony wymaga sporo pogłówkowania, ale daje więcej możliwości.

  założenie cztery litery ( zawsze ) + trzy cyfry ( max )
  Przychodzi z terminala:
  onnn1 ( 1 oznacza wyjście Pwm1a, czyli włącz Pwm1a na maxa )

  Code:

  Dim E As String*7
  Dim H As String*7
  Dim H1 As String*3
  Dim H2 As String*4
  Dim H3 As Byte
  Dim K As Byte
  Dim K1 As Byte
  Dim K2 As Byte

  E = H                     ' trzeba by ją zapisać do pomocniczej zmiennej H

  polecenie [b]LEN()[/b] faktycznie by się tutaj przydało, bo bez tego nie wiadomo ile wyciąć MID, czyli potrzebny warunek(i) wraz zmienna [b]K[/b] typu byte.

  K = LEN(H)
  Warunek
  If K = 5 Then
   If   K1 = 5 Then
      K2 = 1
   End If
  End If

  Następnie MID wyciągnąć z stringu cyfry, czyli
  H1 = MID(H , 5 , 1 )
  H3 = VAL(H1)
  czy nie powinno się wyciągnąć ze stringu również pierwszej jego części ?
  H2 =MID(H , 1 , 4 )

  i wtedy badanie warunku powinno wyglądać tak
  If H2 = "onnn" Then
   If H3 = "1" Then
    Pwm1a = 255
   End If
  End If


  Tylko jak to będzie w przypadku
  Z terminala przychodzi
  pwma150 ( czyli ustaw wartość 150 dla Pwm1a )

  Code:

  K = LEN(H)
  Warunek
  If K = 7 Then
   If   K1 = 5 Then
      K2 = 3
   End If
  End If

  Następnie MID wyciągnąć z stringu cyfry, czyli
  H1 = MID(H , 5 , 3 )
  H3 = VAL(H1)
  czy nie powinno się wyciągnąć ze stringu również pierwszej jego części ?
  H2 =MID(H , 1 , 4 )

  i wtedy badanie warunku powinno wyglądać tak
  If H2 = "pwma" Then
  Pwm1a = H3
  End If


  Pewnie mój tok myślenia jest do niczego, ale spróbować nie zaszkodzi
 • #14
  xury
  Automation specialist
  No sposób parsowania danych i porównywania zależy wyłącznie od ciebie. Nie ma znaczenia jak to zrealizujesz jeżeli cel będzie ten sam, a mianowicie prawidłowe działanie. Można też parsowanie realizować np. za pomocą rozdzielania danych w stringu np. przecinkami jak to ma się np. w plikach csv. Wtedy dane mogą mieć różną długość byle by tylko kolejność była zawsze zgodna. Parsując dane po prostu znajdujemy przecinki i obrabiamy dane pomiędzy nimi.
 • #15
  uczesietak
  Level 9  
  Witam serdecznie :)
  Panowie, można i w ten sposób rozwiązać wyciąganie liczby z ciągu tekstowego .

  Code: basic4gl
  Log in, to see the code


  Mniej obciąża procesor.

  Pozdrawiam Pilny uczeń :)