Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Atmega32 Bascom Zapis na SD i komunikacja UART pytania

maximus22_kr 16 Feb 2011 19:52 4021 14
 • #1
  maximus22_kr
  Level 18  
  Witam
  Chciałem zapytać, czy możliwa jest zmiana nazwy pliku w którym zapisują się wyniki - np co dziennie inna nazwa pliku ( np. powiązana z datą ) ? Używam PCF8583 i w sumie mógłbym brać informacje z zmiennych dnia i miesiąca lub dokonywać zmiany o 23:59:59.
  Używam standardowego kodu do zapisu:

  
  Sub Write_to_sd()
  Local Errorcode As Byte                                     ''()
       Gbdriveerror = Driveinit()
      If Gbdriveerror = 0 Then
        Errorcode = Initfilesystem(1)
        If Errorcode <> 0 Then
           Blad_sd = 1
        Else
           Reset Sd_dioda                                     'Zapala diodę LED
           Open "pomiar.txt" For Append As #2                 'otwórz plik pomiar.txt aby dopisać dane
           Write #2 , Data_pcf , "," , Czas_pcf , "," , "Pokoj" , Ss1 , "," , "Kaloryfer" , Ss2 , "," , "Zewnatrz" , Ss3       'zapisz dane: data, czas , odczyt temperatury
           Flush #2                                           'zapisz bufor pliku na karcie SD
           Close #2                                           'zamknij kanał transmisji sprzętowego urządzenia
           Blad_sd = 0                                        'ustaw zmienna na 0
           Set Sd_dioda                                       'zgaś diodę LED
        End If
      Else
        Reset Sd_dioda                                        'zapala diodę LED
        Blad_sd = 1
     End If
  
  End Sub
                        


  I drugie pytanie, tym razem o komunikacje UART. W ramach ćwiczeń połączyłem ATmega z komputerem i generalnie jest OK, tzn odbieram dane z uC i mogę sterować wyświetlaniem z PC. Ale posługuję się wyłącznie liczbami.
  Czy można wykorzystać litery lub litery + cyfry ?
  Jakiego polecenia użyć, czy trzeba zbierać wszystkie znaki do bufora ?

  W tej chwili robię to tak:

  
  Dim B As Byte
  
  B = Inkey()
  
  If B = 1 Then
  
       Gosub Temp1
  
  End If
  
  If B = 2 Then
  
       Gosub Temp2
  
   End If
  
  If B = 3 Then
  
       Gosub Temp3
  
  End If
                       
 • #2
  Fredy
  Level 27  
  zamiast :
  dim b as byte zrób
  dim b as string*1

  a następnie :

  if b="1"

  if b="a"

  if b=":"

  itd
 • #3
  maximus22_kr
  Level 18  
  Kierunek dobry, ale to pozwala na użycie tylko jednego znaku, który od razu jest przesyłany i następuje wykonanie instrukcji.
  Chciałbym aby instrukcja była wykonana po wpisaniu np. tekst1

  Chyba trzeba zastosować bufor, który będzie dopisywał do stringu kolejne znaki i dopiero po pojawieniu się znaku CR ( czyli kod ASCI 13 ) sprawdzał, czy jest to właściwy string.

  znalazłem coś takiego
  
  Do                            'Odbierz znak po znaku
    Kod = Inkey()
    Uart_txt = Uart_txt + Chr(kod)       'Zapisz w Uart_txt
    Bufor = Ischarwaiting()     
  Loop Until Bufor = 0 Or Kod = 13 'Zakoncz jeśli CR(Kod=13) lub brak znaku Bufor=0. 
  
  
 • #4
  maximus22_kr
  Level 18  
  Problem ze zmianą nazwy pliku rozwiązałem - oczywiście należy pamiętać, że nazwa pliku może być ośmio znakowa.

  W kodzie dodałem:


  
  
  Plik = "temDD_MM" + ".txt"
  
  Mid(plik , 4 , 5 ) = Data_plik
  

  
  oraz w odczycie czasu
  
   Data_plik = Bcd(dday) + "_" + Bcd(mmonth)
  

  oraz zmieniłem wpis zapisu
  [/code]
  
  Open Plik For Append As #2
  
  
    Problem z tekstem wysyłanym po UART częściowo też.

  Powstał nowy gdy dołożyłem UART do sterowania PWM

  
  $regfile = "m32def.dat"
  $crystal = 8000000
  $baud = 9600                                                ' predkość transmisji
  $hwstack = 32                                               ' rozmiar stosu sprzętowego
  $swstack = 10                                               ' rozmiar stosu
  $framesize = 40                                             ' rozmiar ramki
  
  'Config Serialin = Buffered , Size = 4
  'On Urxc Odczyt_rs
  'Enable Urxc
  
  '********************* Konfiguracja wejść i wyjść
  Config Porta.5 = Input                                      'Pc.0, Pc1 jako wejścia
  Set Porta.5
  Config Porta.6 = Input                                      'wszystkie jako wyjścia
  Set Porta.6
  
  
  '********************* Konfiguracja wyświetlacza
  Config Lcdbus = 4
  Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.4 , Db5 = Portc.5 , Db6 = Portc.6 , Db7 = Portc.7 , E = Portc.2 , Rs = Portc.3
  Config Lcd = 16 * 2
  
  '********************* Deklaracje znaków specjalnych LCD
  
  Deflcdchar Print 0 , 32 , 4 , 4 , 4 , 31 , 14 , 4 , 32
  Deflcdchar 1 , 32 , 4 , 14 , 31 , 4 , 4 , 4 , 32
  Cls
  
  
  '********************* Konfiguracja Timer0
  
  Config Timer1 = Pwm , Prescale = 64 , Compare A Pwm = Clear Up , Compare B Pwm = Clear Up
  
  Enable Interrupts
  Enable Timer1
  
  
  '********************* Deklaracje podprogramów
  Declare Sub Up1
  Declare Sub Dn1
  Declare Sub Up2
  Declare Sub Dn2
  Declare Sub On1
  Declare Sub Off1
  Declare Sub Odczyt_rs
  
  
  '********************* Deklaracje wejść i wyjść
  W1 Alias Pina.5
  W2 Alias Pina.6
  St1 Alias Portd.5
  St2 Alias Portd.4
  
  '********************* Deklaracje zmiennych
  Dim A As Byte                                               ' zmienna określająca kierunek PWM
  Dim B As Byte                                               ' zmienna określająca kierunek PWM
  Dim C As Byte                                               ' zmienna określająca współczynnik szybkości zmian
  Dim E As String * 4
  Dim F As String * 4
  Dim Bufor As Byte
  
  
  '********************* Deklaracje wartości zmiennych
  A = 3
  B = 3
  C = 5
  
  
  '********************* Ustawienie wartości wyświetlanych przed uruchomieniem programu głównego
  
  Cls
  Locate 1 , 1                                                'ustawiamy pozycje kursora
  Lcd "St1="                                                  'wyświetl tekst
  Cursor Off Noblink                                          'wyłącz miganie kursora
  
  Locate 2 , 1                                                'ustawiamy pozycje kursora
  Lcd "St2="                                                  'wyświetl tekst
  Cursor Off Noblink                                          'wyłącz miganie kursora
  
  
  '********************* Program główny
  Do
  'F = Inkey()
  Call Odczyt_rs
  
  
   If W1 = 0 Then                                             ' jesli przycisk W1 wciśnięty
  
   If A = 3 Then                                              ' jeśli zmienna A = 3
   Gosub Up1
     Waitms 3                                                 ' idź do podprogramu Up1
   If W1 = 1 Then
   Locate 1 , 5
      Lcd " "                                                 'jesli przycisk W1 rozłączony
   Decr A                                                     ' zmniejsz wartość zmiennej A o 1
  
  End If
  End If
  End If
  
  If W1 = 0 Then                                              ' jesli przycisk W1 wciśnięty
  If A = 2 Then                                               ' jeśli zmienna A = 2
  Gosub Dn1
     Waitms 3                                                 ' idź do podprogramu Dn1
  If W1 = 1 Then
   Locate 1 , 5
      Lcd " "                                                 'jesli przycisk W1 rozłączony
  Incr A                                                      ' zwiększ wartość zmiennej A o 1
  
  End If
  End If
  End If
  
  
   If W2 = 0 Then
   If B = 3 Then
  Gosub Up2
   If W2 = 1 Then
   Locate 2 , 5
      Lcd " "
   Decr B
  
  End If
  End If
  End If
  
  If W2 = 0 Then
  If B = 2 Then
  Gosub Dn2
  If W2 = 1 Then
   Locate 2 , 5
      Lcd " "
   Incr B
  
  End If
  End If
  End If
  
  
  If E = "q" Or E = "onn1" Then
  Pwm1a = 255
  
  End If
  
  If E = "w" Or E = "off1" Then
  Pwm1a = 0
  
  End If
  
  
  
  
  Loop
  End
  
  '********************* Podprogramy
  
  Up1:
      If Pwm1a < 255 Then                                     ' rozjaśnianie LED na wyjściu 1 - Portd.5
      Pwm1a = Pwm1a + C
      Waitms 5
    Locate 1 , 5
      Lcd Chr(1)
      End If
      If Pwm1a = 255 Then
      Locate 1 , 7
      Lcd "100%"
     If W1 = 1 Then
      Waitms 700
      Locate 1 , 7
      Lcd "    "
      End If
      End If
     Return
  
  
  Dn1:
  
  If Pwm1a > 0 Then                                           ' ściemianie LED na wyjściu 1 - Portd.5
      Pwm1a = Pwm1a - C
      Waitms 5
      Locate 1 , 5
      Lcd Chr(0)
      End If
      If Pwm1a = 0 Then
      Locate 1 , 7
      Lcd "  0%"
     If W1 = 1 Then
      Waitms 700
      Locate 1 , 7
      Lcd "    "
      End If
      End If
      Return
  
  Up2:
    If Pwm1b < 255 Then
      Pwm1b = Pwm1b + C
      Waitms 10
      Locate 2 , 5
      Lcd Chr(1)
      End If
      If Pwm1b = 255 Then
      Locate 2 , 7
      Lcd "100%"
     If W2 = 1 Then
      Waitms 700
      Locate 2 , 7
      Lcd "    "
      End If
      End If
  
      Return
  
  Dn2:
  If Pwm1b > 0 Then
      Pwm1b = Pwm1b - C
      Waitms 10
      Locate 2 , 5
      Lcd Chr(0)
      End If
      If Pwm1b = 0 Then
      Locate 2 , 7
      Lcd "  0%"
     If W2 = 1 Then
      Waitms 700
      Locate 2 , 7
      Lcd "    "
      End If
      End If
      Return
  
  On1:
  Pwm1a = 255
  
  Return
  
  Off1:
  Pwm1a = 0
  
  Return
  
  
  Odczyt_rs:
  
  E = ""
  
  Do
                                                            'Odbierz znak po znaku
    F = Inkey()
    E = E + Chr(f)                                            'Zapisz w Uart
    Bufor = Ischarwaiting()
  Loop Until Bufor = 0 Or F = "13"
  
  Return
  
  


  Działa tylko opcja sterowania przez pojedyncze znaki - trochę za mało
  Czytając posty na forum wydaje mi się, że to przerwanie robi trochę problemów
 • #7
  maximus22_kr
  Level 18  
  Dziękuje koledze Xury, ten przykład z sms.bas był jak najbardziej trafny, oczywiście po drobnej modyfikacji

  
  Config Serialin = Buffered , Size = 4
  Enable Interrupts
  
  Dim E As String * 4
  Dim F As Byte
  F = 0 
  Declare Sub Odczyt_rs 
  Do 
  
  Call Odczyt_rs 
  
  End
  
  Odczyt_rs:
    E = ""
  
    Do
      F = Inkey()
      Select Case F
         Case 0                                               'nic
         Case 13 : If E <> "" Then Exit Do                    ' jeśli coś odebrane
         Case Else
          E = E + Chr(f)                                      ' utwórz ciąg
      End Select
  
    Loop
  
  Return
  
  


  U mnie działa to tak, że wpisanie ciągu który pasuje do jednego z warunków i naciśnięcie Enter powoduje sterowanie daną końcówką uC. U mnie string jest 4 znakowy. W moim przykładzie steruję dwoma wyjściami PWM ( czyli z timer0 ) oraz steruję procedurami ściemniania/rozjaśniania obydwu wyjść.

  Dodano po 1 [godziny] 1 [minuty]:

  Teraz zastanawiam się jak zrobić, aby była możliwość wpisania wartości PWM

  czyli coś takiego - oczywiście kod abstrakcyjny, tylko chodzi o idee:
  
  
  Dim D As Byte 
  Dim E As String * 4
  
  If E = "pow1:" + "ddd" Then
  D = "ddd"
  Pwm1a = D
  
  End If
  
  


  czyli do UART wysyłam
  pwm1:125 , gdzie 125 to wartość PWM
 • #9
  maximus22_kr
  Level 18  
  Dziękuję, mam tylko drobny kłopot
  Nie wiem jak ustawić warunek do badania
  Czy samo pojawienie się "pwm1:" powinno uruchomić wyciąganie znaków i konwersje, czy "pwm1: "

  wydaje mi się, że powinienem użyć najpierw MID a później VAL
  Zamienia tekstową reprezentację liczby na jej postać dziesiętną.
  Czyli z całego stringa zmiennej E najpierw wyciągnąć trzy znaki z ciągu licząc od szóstej pozycji, a następnie przez VAL zamienić na postać dziesiętną.

  
  If E = "pwm1:   " Then
  Gosub Konw_pwm1
  
  End If
  
  Konw_pwm1:
  
  D = Mid(e , 6 , 3)
  G = Val(d)
  
  Return
  
  
 • #10
  maximus22_kr
  Level 18  
  Witam
  Jak użyję kodu, czyli podam "na sztywno".

  
  Dim D1 As String * 8
  Dim D2 As String * 8
  Dim G as Byte
  
  D1 = "pwm1:050"
  D2 = Mid(d1 , 6 , 3)       ' wyciągnięcie liczby 050
  
  G = Val(d2)                  ' usunięcie 0
  


  otrzymuję wynik G = 50, czyli wszystko OK, natomiast nie udaje mi się zmusić programu do współpracy z stringiem E
 • #11
  maximus22_kr
  Level 18  
  Można prosić o dodatkowe wskazówki ? Może Kolega Xury coś pomoże ?

  dodałem w głównym programie

  
  
  Call Konw_pwm1 
  
  Konw_pwm1:
  
  
  D2 = Mid(e , 6 , 3)
  
  G = Val(d2)
  
  Pwm1a = G
  
  Return
  


  Efekt jest taki, że wpisanie np. "pwm1:120" ustawia Pwm1a na 120 i podając liczbową wartość Pwm działa jak trzeba, można poleceniem Off1 wyłączyć ( pwm1a = 0 ), nie działa włączanie ( pwm1a = 255 ) oraz rozjaśnianie ( pwm1a + C, C=5 ) oraz ściemnianie ( pwm1a -C, C = 5 )

  Zastanawiam się, czy nie można w podprogramie do odczytu dodać "case" sprawdzający wprowadzone znaki, czyli coś takiego ( oczywiście kod zapewne nieco abstrakcyjny ):

  
  Odczyt_rs:
    E = ""
  
    Do
  
      F = Inkey()
      Select Case F
         Case 0 to 4      'sprawdzenie pierwszych znaków
         E1 = Lookup(0, pwm)
         Case 13 : If E <> "" Then Exit Do                    ' jeśli coś odebrane
         Case Else
          E = E + Chr(f)                                      ' utwórz ciąg
      End Select
  
    Loop
  
  Return
  
  Pwm:
  Data 112 , 119 , 109 , 49 , 58                              ' pwm1: w  ASCII
  Data 112 , 119 , 109 , 50 , 58                              ' pwm2: w  ASCII
  
  


  Może trzeba ustalić jakiś "standard" komunikacji i np. przyjąć dwa warunki badania czyli
  ABCDE to będzie polecenie/funkcja
  123 to będzie wartość
 • #12
  xury
  Automation specialist
  Coś namieszałeś w tym podprogramie odbioru z UART.
  Najpierw czytasz do zmiennej F, potem to Case 0 to 4 (?). Jeśli używasz ASCII to skąd niby mogły by się odebrać takie wartości ? Potem nagle ni z tego i owego pojawia się zmienna E bez związku z odczytem.
  Myślę, że ciągle mylisz kod ASCII z liczbami i przez to masz problemy.
  Możesz też przed parsowaniem tekstu sprawdzić jego długość (Len)
  I w zależności od długości "wycinać" odpowiednią ilość znaków przeznaczonych do konwersji na liczbę. Np. jeśli wysyłasz "pwm1:120" to długość będzie 8 i możesz ciąć trzy ostatnie od tyłu. Jeżeli 7 (pwm1:55) to wycinasz dwa od tylu itd.

  Każde parsowanie wymaga jakiegoś standardu. Inaczej musisz przewidywać wszystkie anomalie w programie co jest trochę trudne.
  Jeżeli to co parsujesz jest liczbą to musi działać prawidłowo rozjaśnianie i ściemnianie. Podstawą jest prawidłowe parsowanie i to sobie sprawdzaj na symulatorze i wnoś poprawki.
 • #13
  maximus22_kr
  Level 18  
  Z pewnością masz rację z tym zamieszaniem ASCII, zwłaszcza, że ludzie raczej potocznie tego nie stosują.

  Chyba brakuje też trochę wyobraźni, mimo, że na kartce papieru całkiem mi to nieźle wychodzi - czasami :D

  Tak łatwo się nie poddam i jeszcze trochę to po wałkuję - założenie zrobiłem takie, cztery litery + trzy cyfry

  
  Odczyt_rs:
    E = ""
    Do
      F = Inkey()
      Select Case F
         Case 0                                                      ' jeśli 0 to nic nie ma
         Case 10                                                    ' ignoruj znak nowej linii
         Case 13 : If E <> "" Then Exit Do                    ' jeśli coś odebrane
         Case Else
          E = E + Chr(f)                                             ' utwórz ciąg E
      End Select
    Loop
  


  Do tej pory było prosto - ciąg znaków po wciśnięciu ENTER był porównywany z warunkami i jeśli któryś pasował, to była wykonywana instrukcja.

  Parsowanie z jednej strony wymaga sporo pogłówkowania, ale daje więcej możliwości.

  założenie cztery litery ( zawsze ) + trzy cyfry ( max )
  Przychodzi z terminala:
  onnn1 ( 1 oznacza wyjście Pwm1a, czyli włącz Pwm1a na maxa )

  
  Dim E As String*7
  Dim H As String*7
  Dim H1 As String*3
  Dim H2 As String*4
  Dim H3 As Byte
  Dim K As Byte
  Dim K1 As Byte
  Dim K2 As Byte
  
  E = H                     ' trzeba by ją zapisać do pomocniczej zmiennej H
  
  polecenie [b]LEN()[/b] faktycznie by się tutaj przydało, bo bez tego nie wiadomo ile wyciąć MID, czyli potrzebny warunek(i) wraz zmienna [b]K[/b] typu byte.
  
  K = LEN(H)
  Warunek
  If K = 5 Then
   If   K1 = 5 Then
      K2 = 1
   End If
  End If
  
  Następnie MID wyciągnąć z stringu cyfry, czyli
  H1 = MID(H , 5 , 1 )
  H3 = VAL(H1)
  czy nie powinno się wyciągnąć ze stringu również pierwszej jego części ?
  H2 =MID(H , 1 , 4 )
  
  i wtedy badanie warunku powinno wyglądać tak
  If H2 = "onnn" Then
   If H3 = "1" Then
    Pwm1a = 255
   End If
  End If
  


  Tylko jak to będzie w przypadku
  Z terminala przychodzi
  pwma150 ( czyli ustaw wartość 150 dla Pwm1a )

  
  K = LEN(H)
  Warunek
  If K = 7 Then
   If   K1 = 5 Then
      K2 = 3
   End If
  End If
  
  Następnie MID wyciągnąć z stringu cyfry, czyli
  H1 = MID(H , 5 , 3 )
  H3 = VAL(H1)
  czy nie powinno się wyciągnąć ze stringu również pierwszej jego części ?
  H2 =MID(H , 1 , 4 )
  
  i wtedy badanie warunku powinno wyglądać tak
  If H2 = "pwma" Then
  Pwm1a = H3
  End If
  


  Pewnie mój tok myślenia jest do niczego, ale spróbować nie zaszkodzi
 • #14
  xury
  Automation specialist
  No sposób parsowania danych i porównywania zależy wyłącznie od ciebie. Nie ma znaczenia jak to zrealizujesz jeżeli cel będzie ten sam, a mianowicie prawidłowe działanie. Można też parsowanie realizować np. za pomocą rozdzielania danych w stringu np. przecinkami jak to ma się np. w plikach csv. Wtedy dane mogą mieć różną długość byle by tylko kolejność była zawsze zgodna. Parsując dane po prostu znajdujemy przecinki i obrabiamy dane pomiędzy nimi.
 • #15
  uczesietak
  Level 10  
  Witam serdecznie :)
  Panowie, można i w ten sposób rozwiązać wyciąganie liczby z ciągu tekstowego .

  Code: basic4gl
  Log in, to see the code


  Mniej obciąża procesor.

  Pozdrawiam Pilny uczeń :)