Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Computer ControlsComputer Controls
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Prośba o pomoc w przerobieniu programu w języku ASEMBLER

23 Lut 2011 18:39 1604 2
 • Poziom 1  
  Witam, mam taki nie typowy problem, dlatego jego rozwiązania nie mogę znaleźć przy pomocy Google. Jest to mój pierwszy post na tym forum, gdyż zawsze korzystam z porad w istniejących już tematach i staram się nie zaśmiecać forum i dlatego jak już wspomniałem potrzebuję pomocy indywidualnej.

  Przechodząc do meritum. Piszę pracę magisterską, znam języki programowania: C i BASIC, natomiast z Asemblerem nie miałem nigdy do czynienia. Do swojego projektu wykorzystałem kod znaleziony na stronie Link. Jest to kod źródłowy programu (typu OpenSource) na ukontroler PIC16F628a. Program ma za zadanie przechwycić dane (typu char 1,2,4,8,20) z portu szeregowego RS232 i włączyć stan wysoki na odpowiednich wyprowadzeniach. Program działa bez zarzutu, jednak do swojego projektu potrzebuję małej modyfikacji.

  Potrzebuję aby:
  po otrzymaniu znaku 1, pojawiał się stan wysoki na dwóch wyprowadzeniach równocześnie,
  po pojawieniu się znaku 2, pojawiał się stan wysoki na dwóch innych wyprowadzeniach
  po pojawieniu się znaku 4, pojawiał się stan wysoki na jednym z dwóch pierwszych wyprowadzeń i na jednym z dwóch drugich wyprowadzeń równocześnie
  po pojawieniu się znaku 8, pojawiał się stan wysoki na drugim z dwóch pierwszych wyprowadzeń i na drugim z dwóch drugich wyprowadzeń równocześnie

  Czyli jak teraz można sterować silnikami przód/tył, prawo/lewo, to chciałbym aby mozna było sterować dwa do przodu, dwa do tyłu, jeden w przód/drugi w tył, jeden w tył/drugi w przód , (jak w czołgu).

  Code:
  ;*******************************************************************
  
  ; Function:  Wifi Robot Controller
  ; Processor: pic16f628 at 4 MHz using internal RC oscillator
  ; Filename:  car_pic.asm
  ; Author:    Jon Bennett
  ; Website:   www.jbprojects.net/projects/wifirobot
  ; Credit:    Based on UART Test Program
  ;            http://www.oz1bxm.dk/PIC/628uart.htm
  ;*******************************************************************

  #define DEBUG 0
  greenLED   equ b'10000000' ;128,RB7
  redLED       equ b'01000000' ;64, RB6
  horn       equ b'00100000' ;32, RB5


  right       equ b'00001000' ;8,  RA3
  left       equ b'00000100' ;4,  RA2
  back       equ b'00000010' ;2,  RA1
  forward    equ b'00000001' ;1   RA0


          LIST P=16F628, R=DEC    ; Use the pic16f628 and decimal system

          #include "P16F628.INC"  ; Include header file

             __config _INTRC_OSC_NOCLKOUT & _LVP_OFF & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _BODEN_ON & _MCLRE_OFF

          CBLOCK 0x20             ; Declare variable addresses starting at 0x20
          dataL
        in_char
         temp
         d1
        d2   
          ENDC

          ORG    0x000            ; Program starts at 0x000
  ;
  ; --------------------------------
  ; set ANALOG/DIGITAL INPUTS PORT A
  ; --------------------------------
  ;
          movlw 7
          movwf CMCON             ; CMCON=7 set comperators off
  ;
  ; ----------------
  ; INITIALIZE PORTS
  ; ----------------
  ;
          movlw b'00000000'       ; set up portA
          movwf PORTA

          movlw b'00000100'       ; RB2(TX)=1 others are 0
          movwf PORTB

          bsf STATUS,RP0          ; RAM PAGE 1

          movlw 0x00
          movwf TRISA             ; portA all pins output

          movlw b'00000010'       ; RB1(RX)=input, others output
          movwf TRISB

  ; ------------------------------------
  ; set BAUD RATE TO COMMUNICATE WITH PC
  ; ------------------------------------
  ; Boot Baud Rate = 9600, No Parity, 1 Stop Bit
  ;
          movlw 0x19              ; 0x19=9600 bps (0x0C=19200 bps)
          movwf SPBRG
          movlw b'00100100'       ; brgh = high (2)
          movwf TXSTA             ; enable Async Transmission, set brgh

          bcf STATUS,RP0          ; RAM PAGE 0

          movlw b'10010000'       ; enable Async Reception
          movwf RCSTA
  ;
  ; ------------------------------------
  ; PROVIDE A setTLING TIME FOR START UP
  ; ------------------------------------
  ;
          clrf dataL
  settle  decfsz dataL,F
          goto settle

          movf RCREG,W
          movf RCREG,W
          movf RCREG,W            ; flush receive buffer
  ;
  ; ---------
  ; MAIN LOOP
  ; ---------
  ;
        clrf PORTA
        movlw redLED
        movwf PORTB

          call message            ; prints out a message if DEBUG is 1
        call check_init ; wait for INIT message from WRT54GL
        bsf PORTB,7
  loop    call receive_delay            ; wait for a char      
        call add_green              ;set greenLED on
        call process_input           ;make sure that forward and backward aren't both high! or that greenLED and redLED aren't both high! or that left and right aren't both high!
          call send               ; send the char
          goto loop

  process_input
  ; Make sure that Forward & Backward cannot be ON at the same time
  ; Make sure that Left & Right cannot be ON at the same time
  ; Output result to PORTB
     MOVWF temp
     BTFSC temp,0 ;//Execute next line if temp,0 is HIGH
        BCF temp,1
      BTFSC temp,2 ;//Execute next line if temp,2 is HIGH
        BCF temp,3
      BTFSC temp,6 ;//Execute next line if temp,6 is HIGH
        BCF temp,7
     MOVF temp,0
      andlw b'00001111'
     movwf PORTA
     movf temp,0
     andlw b'11110000'
     movwf PORTB
     movf temp,0
     return

  add_green
     movwf temp
     btfss temp,7  ;If greenLED is LOW execute next line
        bsf temp,7
     movf temp,0
     return

  ;
  ; -------------------------------------------
  ; RECEIVE CHARACTER FROM RS232 AND STORE IN W
  ; -------------------------------------------
  ; This routine does not return until a character is received.
  ;
  receive btfss PIR1,RCIF         ; (5) check for received data
          goto receive
  data_received
          movf RCREG,W            ; save received data in W
          return


  check_init
  ; waits to receive 'jbpro' from the router meaning that the software is up and running
  ; after the message is received, the greenLED is turned on and microcontroller can drive the car
     call receive_delay
     sublw 'j'
     btfss STATUS, Z
        goto check_init
     call receive_delay
     sublw 'b'
     btfss STATUS, Z
        goto check_init
     call receive_delay
     sublw 'p'
     btfss STATUS, Z
        goto check_init
     call receive_delay
     sublw 'r'
     btfss STATUS, Z
        goto check_init
     call receive_delay
     sublw 'o'
     btfss STATUS, Z
        goto check_init

  #if DEBUG
  ;prints message and goes in to an endless loop of flashing greenLED
     call message

  Loop   
  ;   movlw   greenLED
     movlw 0xff
     movwf   PORTA         ;set all bits on
     call   Delay         ;this waits for a while!
     movlw   0x00
     movwf   PORTA
     call   Delay
     goto   Loop         ;go back and do it again
  #endif

  return


  receive_delay
           ;299993 cycles
     movlw   0x5E
     movwf   d1
     movlw   0xEB
     movwf   d2
  delay_0
     btfsc PIR1,RCIF ;check for serial data
        goto got_data ;if we do, goto got_data!
     decfsz   d1, f
     goto   $+2
     decfsz   d2, f
     goto   delay_0

     movlw 0x00
     return

  got_data ;move data in to W
     btfsc PIR1,RCIF
     movf RCREG,W
  return

  #if DEBUG
  Delay   movlw   d'250'         ;delay 250 ms (4 MHz clock)
     movwf   temp
  d11   movlw   0xC7
     movwf   d1
     movlw   0x01
     movwf   d2
  Delay_0
     decfsz   d1, f
     goto   $+2
     decfsz   d2, f
     goto   Delay_0

     decfsz   temp   ,f
     goto   d11
     retlw   0x00
  #endif  ;
  ; -------------------------------------------------------------
  ; SEND CHARACTER IN W VIA RS232 AND WAIT UNTIL FINISHED SENDING
  ; -------------------------------------------------------------
  ;
  send   
  #if DEBUG
  movwf TXREG             ; send data in W

  TransWt bsf STATUS,RP0          ; RAM PAGE 1
  WtHere  btfss TXSTA,TRMT        ; (1) transmission is complete if hi
          goto WtHere

          bcf STATUS,RP0          ; RAM PAGE 0
  #endif
          return
  ;
  ; -------
  ; MESSAGE
  ; -------
  ;
  message
  #if DEBUG
        movlw  '1'
          call send
          movlw  '6'
          call send
          movlw  'F'
          call send
          movlw  '6'
          call send
          movlw  '2'
          call send
          movlw  '8'
          call send
          movlw  ' '
          call send
          movlw  'a'
          call send
          movlw  'l'
          call send
          movlw  'i'
          call send
          movlw  'v'
          call send
          movlw  'e'
          call send
          movlw  0x0D ; CR
          call send
          movlw  0x0A ; LF
          call send
  #endif
          return

          END


  Bardzo proszę osoby znające się na Asemblerze o pomoc w tej kwestii, albo chociaż o opis każdej linijki krok po kroku, lub też pomoc w zrozumieniu działania programu podczas pobierania danych i przełączania stanów w uukładzie. Byłbym również wdzięczny, jeśli ktoś dałby mi wskazówki jak mogę przerobić taki program na język C.
  Z góry dziękuję za pomoc i zrozumienie mojej sytuacji.
 • Computer ControlsComputer Controls
 • Poziom 14  
  Program jest na tyle mało skomplikowany, że chyba lepiej nie trać czasu na jego przerabianie na C, ale od razu weź się za pisanie go od początku, zwłaszcza, że mówisz, że C znasz. Przerabianie polegałoby na zapoznaniu się z assemblerem danego PIC'a i stworzeniu algorytmu, a później na podstawie algorytmu stworzeniu programu w C. Szkoda czasu na "zapoznawanie się z assemblerem". wiesz co chcesz osiągnąć więc od razu zacznij od tego.

  ...

  Code:
  process_input 
  
  ; Make sure that Forward & Backward cannot be ON at the same time
  ; Make sure that Left & Right cannot be ON at the same time
  ; Output result to PORTB    MOVWF temp
     BTFSC temp,0 ;//Execute next line if temp,0 is HIGH
        BCF temp,1
      BTFSC temp,2 ;//Execute next line if temp,2 is HIGH
        BCF temp,3
      BTFSC temp,6 ;//Execute next line if temp,6 is HIGH
        BCF temp,7
     MOVF temp,0
      andlw b'00001111'
     movwf PORTA
     movf temp,0
     andlw b'11110000'
     movwf PORTB
     movf temp,0
     return


  Code:
     sprawdź zerowy bit otrzymanego bajtu i jeśli 1 to wyzeruj pierwszy bit
  
     sprawdź drugi bit otrzymanego bajtu i jeśli 1 to wyzeruj trzeci bit
     sprawdź szósty bit otrzymanego bajtu i jeśli 1 to wyzeruj siódmy bit
     otrzymany bajt po zmianach:
     wyzeruj jego starsze 4 bity i wystaw wynik na PORTA
     wyzeruj jego młodsze 4 bity i wystaw wynik na PORTB


  No ale generalnie wg mnie sedno programu masz powyżej.
 • Poziom 24  
  Jeśli nie skorzystaleś z porady kol. Moyshaa, mogę Ci pomóc rozwiązać problem, lecz nie jest to modyfikacja zamieszczonego programu, ale dostosowanie wlasnego rozwiazania do Twoich potrzeb :
  Cytat:
  Potrzebuję aby:
  po otrzymaniu znaku 1, pojawiał się stan wysoki na dwóch wyprowadzeniach równocześnie,
  po pojawieniu się znaku 2, pojawiał się stan wysoki na dwóch innych wyprowadzeniach
  po pojawieniu się znaku 4, pojawiał się stan wysoki na jednym z dwóch pierwszych wyprowadzeń i na jednym z dwóch drugich wyprowadzeń równocześnie
  po pojawieniu się znaku 8, pojawiał się stan wysoki na drugim z dwóch pierwszych wyprowadzeń i na drugim z dwóch drugich wyprowadzeń równocześnie