Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Search our partners

Find the latest content on electronic components. Datasheets.com
Elektroda.pl
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

[STM32][C]Problem z timerami

Sand_Man 24 Feb 2011 09:15 1304 0
 • #1
  Sand_Man
  Level 11  
  Witam wszystkich.
  Jestem w trakcie budowy prostego tachometru opartego o uC stm32f103vet6. Do pomiaru prędkości mają służyć 3 timery TIM 2,3,4. Mają one zliczać impulsy z czujników optycznych z jednostce czasu. Jak narazie uruchomiłem 2 timery 2 i 3. I tu natrafiłem na dwa problemy.
  Po pierwsze nie wiem jak wyzerować wartość timerów tak aby nie zliczały w nieskończoność. Tylko podawały aktualną prędkość obrotową w rpm.
  Po drugie oba liczniki nie zliczają tak samo jeden zlicza szybciej od drugiego. Nie mam pojęcia czemu.

  Załączam kod mojego programu:

  Code:

  #include "stm32f10x.h"
  #include "stm32f10x_conf.h"
  #include "hd44780.h"
  #include <stdio.h>


  void RCC_Conf(void);
  void NVIC_Conf(void);
  void GPIO_Conf(void);

  TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
  TIM_ICInitTypeDef  TIM_ICInitStructure;

  uint16_t cnt1, cnt2;
  char I[8];
  int main(void)
  {  #ifdef DEBUG
    debug();
  #endif

      GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;

    RCC_Conf();
    GPIO_Conf();
    NVIC_Conf();
     
  // Konfiguracja ukladu podstawy czasu
       TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 65535;
       TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 0;
       TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0;
       TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
   
      TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure);
      TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure);
                                                                                                  
  /**************************************************************************
                                  TIMER 2
  **************************************************************************/
     TIM_TIxExternalClockConfig(TIM2, TIM_TS_TI1FP1, TIM_ICPolarity_Falling, 0);
      TIM_Cmd(TIM2, ENABLE);
  /**************************************************************************
                                  TIMER 3
  **************************************************************************/ 
      TIM_TIxExternalClockConfig(TIM3, TIM_TS_TI1FP1, TIM_ICPolarity_Falling, 0);
      TIM_Cmd(TIM3, ENABLE);


  LCD_Initialize();

      LCD_GoTo(0,0);
     LCD_WriteText("<< Tachometr v1.0 >>");
     
      LCD_GoTo(0,1);
     LCD_WriteText("V1=");
      LCD_GoTo(17,1);
     LCD_WriteText("rpm");
     
      LCD_GoTo(0,2);
     LCD_WriteText("V2=");
      LCD_GoTo(17,2);
     LCD_WriteText("rpm");
     
      LCD_GoTo(0,3);
     LCD_WriteText("V3=");
      LCD_GoTo(17,3);
      LCD_WriteText("rpm");
     
     
  while (1)
        {
      cnt1 = TIM_GetCapture1(TIM2);
      cnt2 = TIM_GetCapture1(TIM3);
     
      LCD_GoTo(3,1);
      sprintf(I, "%d", cnt1);
     LCD_WriteText((uint8_t*)I);
         
      LCD_GoTo(3,2);
      sprintf(I, "%d",cnt2);
     LCD_WriteText((uint8_t*)I);
     
      }

  }


  void RCC_Conf(void)

       ErrorStatus HSEStartUpStatus;

       // Reset ustawien RCC
       RCC_DeInit();       // Wlacz HSE
       RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);

       // Czekaj za HSE bedzie gotowy
       HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();

       if(HSEStartUpStatus == SUCCESS)
          {
         FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable);

         // zwloka dla pamieci Flash
         FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);
      
           // HCLK = SYSCLK
         RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);
   
         // PCLK2 = HCLK
         RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);

         // PCLK1 = HCLK/4
         RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);

         // PLLCLK = 8MHz * 9 = 72 MHz
         RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_9);

         // Wlacz PLL
         RCC_PLLCmd(ENABLE);

         // Czekaj az PLL poprawnie sie uruchomi
         while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET);

         // PLL bedzie zrodlem sygnalu zegarowego
         RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);

         // Czekaj az PLL bedzie sygnalem zegarowym systemu
         while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08);

          
          RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOD |
                                 RCC_APB2Periph_GPIOB |RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
         
          RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE);
          RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE);
       }
  }

  void GPIO_Conf(void)
  {
    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;

       GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_6 |GPIO_Pin_8;
       GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
       GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
       GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
     
      GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6;
       GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
       GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
       GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
  }

  void NVIC_Conf(void)
  {
   

     #ifdef  VECT_TAB_RAM 
          // Jezeli tablica wektorow w RAM, to ustaw jej adres na 0x20000000
          NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_RAM, 0x0);
     #else  // VECT_TAB_FLASH
          // W przeciwnym wypadku ustaw na 0x08000000
          NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH, 0x0);   
     #endif
   
  }

  #ifdef  DEBUG
  void assert_failed(uint8_t* file, uint32_t line)
  {
       while (1);
  }
  #endif
  Kamery 3D Time of Flight - zastosowania w przemyśle. Darmowe szkolenie 16.12.2021r. g. 10.00 Zarejestruj się