Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Jaką szkołę ponadgimnazjalną wybrać? Jaki kierunek?

Łukasz_1995 05 Mar 2011 17:45 10226 31
Computer Controls
 • #1
  Łukasz_1995
  Level 15  
  Witam.

  Obecnie chodzę do klasy III gimnazjum. W związku z tym stoję teraz przed wyborem szkoły...

  Zastanawiam się gdzie kontynuować naukę. Nie jest to prosta do podjęcia decyzja, chciałbym dokonać mądrego wyboru, którego nie będę później żałował, dlatego proszę Was o pomoc.


  Lubię przedmioty ścisłe, a za humanistycznymi nie przepadam.
  Interesuję się komputerami, elektroniką, elektryką, w wolnym czasie lubię przy czymś "podłubać"...

  Myślałem nad technikum, gdyż mam po nim zawód, nauczę się więcej niż w liceum, a na studia mogę (nawet planuję) iść. Samo liceum, bez studiów -wiadomo nie jest nic warte.


  Teraz mam problem, jaki profil - dział wybrać, rozważając późniejsze studia.
  Dodam, że nie chciał bym czegoś gdzie głównie dominował by język angielski, gdyż nie jestem mocny z języków i wolałbym się w to nie pakować.
  Wolę wybrać coś, gdzie wiem, że sobie poradzę, a nie że może mi się uda.
  Wiem, że języki są wszędzie potrzebne, ale chciałbym się szkolić w takim zawodzie, aby język nie był najważniejszym fundamentem.


  Quote:

  Technik elektryk

  Uczestniczy w projektowaniu i konstruowaniu, produkcji, montażu, eksploatacji, naprawach i utrzymywaniu w ruchu aparatury, maszyn i urządzeń elektrycznych oraz systemów zasilania energią elektryczną. Zajmuje się również pracami i badaniami o charakterze elektrotechnicznym, może też świadczyć pomocy techniczną przy pracach badawczo-rozwojowych dotyczących aparatury, maszyn i urządzeń elektrycznych.

  Zadania zawodowe

  *

  wykonywanie badań i kontroli urządzeń w procesie produkcji oraz eksploatacji
  *

  dobieranie, użytkowanie, instalowanie i obsługiwanie maszyn i urządzeń elektrycznych oraz aparatury sterującej i pomiarowej
  *

  instalowanie, użytkowanie i obsługiwanie układów energoelektronicznych
  *

  stosowanie skutecznej ochrony urządzeń elektrycznych przed skutkami zwarć, przeciążeń i przepięć
  *

  diagnozowanie stanu elementów, układów i urządzeń elektrycznych
  *

  dobieranie, instalowanie i sprawdzanie środków ochrony przeciwporażeniowej
  *

  przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach elektrycznych i pomiarach elektrycznych
  *

  planowanie i nadzorowanie ruchu sieci elektroenergetycznej
  *

  udział w pracach zespołów projektowych
  *

  posługiwanie się techniką komputerową

  Przedmioty zawodowe
  technologia i materiałoznawstwo elektryczne, podstawy elektrotechniki i elektroniki, maszyny elektryczne, instalacje elektryczne, elektroenergetyka, energoelektronika, zajęcia praktyczne


  Quote:

  Technik elektronik

  Zajmuje się instalacją, montażem, konserwacją i naprawą aparatury i urządzeń elektronicznych. Jest też odpowiedzialny za organizację pracy w placówkach badawczo-rozwojowych, zakładach wytwórczych i naprawczych oraz w innych gałęziach przemysłu i jednostkach, gdzie są szeroko stosowane urządzenia elektroniczne. Technik elektronik może zajmować się serwisem urządzeń elektrotechnicznych i elektronicznych.

  Zadania zawodowe

  *

  czytanie i wykonywanie schematów ideowych, blokowych oraz montażowych układów i urządzeń elektronicznych
  *

  interpretowanie zjawisk i stosowanie praw z zakresu elektrotechniki i elektroniki
  *

  posługiwanie się instrukcjami obsługi i dokumentacją serwisową urządzeń elektronicznych, katalogami elementów i układów elektronicznych
  *

  posługiwanie się techniką komputerową, oprogramowaniem narzędziowym i użytkowym wspomagającym projektowanie i diagnozowanie urządzeń elektronicznych
  *

  montaż, uruchamianie i testowanie urządzeń elektronicznych, posługiwanie się nowoczesnymi narzędziami montażu elementów i układów elektronicznych
  *

  wykonywanie oraz uruchamianie modeli oraz prototypów układów i urządzeń elektronicznych na podstawie dokumentacji techniczno-konstrukcyjnej
  *

  dokonywanie pomiarów wielkości elektrycznych i nieelektrycznych oraz parametrów technicznych układów i urządzeń elektronicznych
  *

  diagnozowanie stanu elementów, układów i urządzeń elektronicznych oraz naprawianie uszkodzonego sprzętu
  *

  posługiwanie się aparaturą pomiarową i diagnostyczną
  *

  projektowanie wyspecjalizowanych testerów dla różnych układów elektronicznych

  Przedmioty zawodowe
  podstawy elektrotechniki i elektroniki, technologia i materiałoznawstwo elektryczne, pracownia elektryczna i elektroniczna, układy automatyki


  Quote:

  Technik mechatronik

  Projektuje i wytwarza części i oraz zespoły maszyn i urządzeń mechanicznych z wykorzystaniem technik komputerowych; wykorzystuje nowoczesne techniki sterowania maszynami i urządzeniami łączące w sobie elektronikę, informatykę, mechanikę, automatykę i robotykę; opracowuje dokumentację techniczną urządzeń i systemów mechatronicznych; instaluje i obsługuje systemy sieciowe transmisji danych stosowanych w mechatronice; montuje i demontuje, uruchamia oraz wyłącza a także diagnozuje i naprawia urządzenia i systemy mechatroniczne.

  Zadania zawodowe

  *

  pozyskiwanie, ocenianie i tworzenie dokumentacji technicznej do urządzeń i układów mechatronicznych
  *

  dobieranie elementów, podzespołów, zespołów, modułów, wskaźników i połączeń do urządzeń i systemów mechatronicznych
  *

  przygotowywanie elementów, wskaźników, podzespołów i zespołów do montażu urządzeń i systemów mechatronicznych
  *

  projektowanie i opracowywanie procesów technologicznych produkcji części urządzeń i układów mechatronicznych
  *

  testowanie elementów, modułów i podzespołów oraz obliczanie ich parametrów
  *

  wykonywanie pomiarów wielkości elektrycznych i nieelektrycznych oraz interpretowanie ich wyników
  *

  instalowanie i testowanie oprogramowań sterujących
  *

  kontrola prawidłowości pracy urządzeń i systemów
  *

  instalowanie i uruchamianie urządzeń i systemów mechatronicznych
  *

  dozorowanie pracy urządzeń i systemów oraz ocena ich stanu technicznego
  *

  montowanie i demontowanie urządzeń i systemów mechatronicznych
  *

  prowadzenie diagnostyki zapobiegawczej, wyszukiwanie błędów, usuwanie awarii w urządzeniach i systemach mechatronicznych
  *

  przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji technicznej i ruchowej
  *

  sporządzanie protokołów z uszkodzeń i awarii

  Przedmioty zawodowe
  podstawy mechatroniki, technologie i konstrukcje mechaniczne, urządzenia i systemy mechatroniczne, pracownia urządzeń mechatronicznych, język obcy zawodowy, podstawy przedsiębiorczości  Quote:

  Technik informatyk

  Zadania i czynności

  Opracowuje, uruchamia i obsługuje własne programy aplikacyjne, przystosowuje aplikacje firmowe na potrzeby zakładu pracy; obsługuje komputery typu PC, posługując się gotowymi pakietami oprogramowania użytkowego i narzędziowego; projektuje i wykonuje bazy danych i ich oprogramowanie aplikacyjne; administruje bazami danych i systemami przetwarzania informacji; dobiera konfigurację sprzętu i oprogramowania komputerowego; obsługuje lokalne sieci komputerowe i nadzoruje ich pracę.  Niezbędne Umiejętności
  posługiwanie się wiedzą o budowie i działaniu systemów operacyjnych w stopniu pozwalającym na opanowanie umiejętności pracy z innymi systemami i innymi rodzajami komputerów, także pracujących w sieci

  *

  posługiwanie się językiem angielskim w stopniu umożliwiającym korzystanie z pisanej po angielsku dokumentacji oprogramowania i sprzętu
  *

  posługiwanie się komputerami typu PC
  *

  obsługiwanie wybranych rodzajów sieci komputerowych
  *

  posługiwanie się typowym oprogramowaniem użytkowym i narzędziowym
  *

  dobieranie i konfigurowanie sprzętu i oprogramowania dla podstawowych zastosowań
  *

  posługiwanie się językami obsługi wybranych rodzajów baz danych, w tym językiem SQL
  *

  projektowanie i utrzymywanie baz danych i nadzorowanie ich pracy
  *


  programowanie w wybranych językach, w szczególności Pascal, C++
  *

  przeprowadzanie analizy powierzonego do wykonania zadania i stosowanie optymalnego, powszechnie używanego, języka programowania
  *

  opracowywanie algorytmów według podanych założeń, będących podstawą do samodzielnego wykonywania programów użytkowych
  *

  uruchamianie i obsługiwanie urządzeń peryferyjnych systemu komputerowego
  *

  usuwanie uszkodzeń powstających w urządzeniach systemu komputerowego oraz testowanie jakości ich pracy
  *

  wykonywanie rozliczenia kosztów wyrobów i usług
  *

  organizowanie i utrzymywanie własnego stanowiska pracy i podległego zespołu zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa danych i procesów przetwarzania informacji


  Quote:

  Teleinformatyka

  Teleinformatyka to gałąź informatyki zajmująca się technologią przesyłu informacji i narzędziami logicznymi do sterowania przepływem i transmisją danych. Kierunek jest połączeniem elektroniki oraz informatyki, a jego absolwent zostaje ekspertem w dziedzinie sieci teleinformatycznych

  Technik teleinformatyk to stosunkowo nowy zawód, który pojawił się na rynku pracy wraz z dynamicznym rozwojem sieci informatycznych, telekomunikacji, techniki cyfrowej i satelitarnej oraz telefonii komórkowej. Specjaliści wykonujący ten

  interdyscyplinarny zawód muszą więc posiadać wiedzę i umiejętności z różnych dziedzin techniki, dzięki czemu orientują się w rozwoju nowych technologii i potrafią je stosować. Duża część tych umiejętności związana jest z systemami informatycznymi i komputerowym wspomaganiem projektowania.

  W ramach podstawowych zajęć z przedmiotów zawodowych uczniowie podejmujący naukę w zawodzie technik teleinformatyk poznają podstawy wiedzy z zakresu

  elektrotechniki i elektroniki, technologii elementów teleinformatycznych oraz budowy i działania układów cyfrowych. Na zajęciach specjalizacyjnych uczniowie poznają podstawy teleinformatyki, zasady przetwarzania i obróbki sygnałów w telekomunikacji oraz urządzenia techniki komputerowej, które samodzielnie instalują i konfigurują. Poznają także środowiska i usługi sieciowe, systemy operacyjne i zasady administrowania w sieciach informatycznych, również bezprzewodowych. Dopełnieniem zajęć dla uczniów klas najstarszych jest język angielski zawodowy dla teleinformatyków.

  Absolwenci technikum mają możliwość uzyskania świadectwa maturalnego oraz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe wraz z suplementem ułatwiającym podejmowanie pracy w pozostałych krajach Unii Europejskiej. Mogą podejmować pracę w dynamicznie rozwijającej się branży telekomunikacyjnej i internetowej, otwierać własną działalność gospodarczą lub kontynuować naukę na studiach wyższych.

  Nasza oferta skierowana jest do uczniów:

  - zainteresowanych informatyką i komunikacją sieciową;
  - mających poczucie dyscypliny i odpowiedzialności;
  - posiadających zdolności z zakresu przedmiotów ścisłych;
  - z wyobraźnią techniczną i konstrukcyjną;
  - gotowych do wykonywania trudnych i skomplikowanych prac;
  - o zamiłowaniu do dokładnej pracy, ładu i systematyczności


  Tak naprawdę to zastanawiam nad trzema zawodami, z których muszę wybrać jeden. Jest to: Technik elektryk; Technik elektronik; Technik mechatronik.

  Pozostałe dwa raczej nie. Technik informatyk-boję się o angielski i ogólnie nie wiem czy "czysta" informatyka jest taka dobra i za parę ładnych lat będzie tak łatwo z pracą w tym zawodzie, a Teleinformatyka jakoś mnie nie przekonuje.


  Moglibyście mi wyjaśnić, polecić coś co byłoby dla mnie najlepszym wyborem?
  Który zawód jest najrozsądniejszy?
  Co byłoby najlepsze, aby potem iść na studia?

  Chciałbym dokonać modrego wyboru, aby potem nie żałować.

  Dostać się do tej szkoły powinienem bez większych przeszkód.
  Wiem, że trzeba się uczyć i że żadna szkoła, nawet nie zrobi tego za mnie ;).


  Bardzo proszę Was o pomoc.

  Z góry dziękuję.

  Pozdrawiam.
 • Computer Controls
 • #2
  ja-kenaj
  Level 26  
  Radzę Technika Elektronika. To zawód uniwersalny i zawsze na czasie. Jęśli się tym interesujesz nie będziesz się później do czegoś w pracy zawodowej zmuszał. Decyzja jednak należy do Ciebie.
 • #3
  Łukasz_1995
  Level 15  
  Oczywiście, że ostateczną decyzję podejmuję sam...

  Was proszę o porady, sugestie w co celować, czego unikać, co jest dobre na przyszłość, po czym nie ma za bardzo pracy, itp...

  Dziękuję za odpowiedź.
  Już pewna osoba radziła mi tak samo.


  Czekam na dalsze wypowiedzi.
 • #4
  arek184
  Level 11  
  Witaj,
  polecam Ci mechatronikę lub elektronikę. Pierwszy kierunek jest bardzo uniwersalny, łączy mechanikę, elektronikę, automatykę, robotykę i trochę informatykę. A szczególnie programowanie (c, assembler), czyli parę innych dziedzin, niż wskazuje nazwa. Perspektywy są niezłe, lepsze niż po teleinformatyce, którą sam w zeszłym roku skończyłem, z resztą z bardzo dobrym wynikiem :D Osobiście jestem zadowolony z tego kierunku, bo liznąłem podstawy elektrotechniki, elektroniki i paru innych dziedzin. Jeżeli interesują Cię sieci i przesył informacji, to kierunek jest godny uwagi. Od października zaocznie studiuję na wydziale elektroniki na WAT w Warszawie, a zaocznie, bo nie miałem możliwości pójść na studia dzienne. Teraz perspektywy mam nieco lepsze i spróbuję załapać się na studia dzienne na Politechnice Warszawskiej, na wydział mechatroniki lub ewentualnie elektroniki. Przyjaciel tam studiuje, przez pierwsze dwa miesiące zarywał nocki z matmą i fizą, pomimo, że skończył liceum mat-fiz-inf i bardzo dobrze napisał maturę. Więc jedno co mogę doradzić to ucz się matmy i fizyki, bo bez tego nie wytrwasz pierwszego semestru na żadnej Politechnice. A zabawę z konkretnymi rzeczami zaczyna się dopiero na drugim roku.
 • #5
  Łukasz_1995
  Level 15  
  Witam.

  Właśnie myślałem też nad mechatroniką, o czym wcześniej pisałem. Wydaje się być ciekawa.

  Mechatronika łączy ze sobą dużo zagadnień, więc się zastanawiam czy nie za dużo?
  I czy sobie poradzę, ale chyba na to pytanie to nie jest w stanie raczej nikt odpowiedzieć...

  Mechatronika jest chyba (?) przyszłościowym zawodem (przynajmniej mi się tak wydaje).

  Bardzo byłbym wdzięczny za dalsze opinie, sugestie jak jest na mechatronice, czy jest ciężko i czy można się czegoś nauczyć, przy takiej mnogości zagadnień?

  Mimo, że chciałbym iść w przyszłości na studia, to zgadzacie się teraz ze mną, że lepiej iść do technikum?
  Będzie łatwiej niż po liceum?

  Dziękuję za odpowiedź i zainteresowanie.
  Czekam na dalsze.
 • #6
  Patryk2589
  Level 10  
  Wybierz profil elektryk. Jest to moim zdaniem najlepszy profil sposrod tych ktore napisales lecz nie ukrywam jest ciezko. Jezle zamierzasz pojsc na studia o tym samym kierunku to wiedza z technikum bardzo ci sie przyda. W moim regionie elektryk bez wiekszego problemu dostanie prace po takim technikum, gorzej juz jest z elektronikiem no i wiadomo elektryk to brdziej dochodowy zawod niz elektronik
 • Computer Controls
 • #7
  Ele_Tronik
  Level 13  
  Witam
  Quote:
  Wybierz profil elektryk.

  Nie zgodzę się z tym. Moim zdaniem T.Elektronik jest lepszy! pod wieloma względami!
  Zrobisz jak uważasz Ja też rok temu pytałem na forum jaką szkołę wybrać i elektronik moim zdaniem naj lepszy.
  pozdro Ele_Tronik
 • #8
  Łukasz_1995
  Level 15  
  Witam.

  Na studia nie wiem jeszcze jakie pójdę i na co dokładnie, bo nie da się tego przewidzie, co będzie za kilka lat... Wiem tyle, że pójdę.

  Na dobrze płatną pracę po technikum to nie bardzo liczę. Wolę się nastawić na gorsze, a żeby było lepiej niż odwrotnie. Ale nie myślę też tak, że jak będę po studiach to przyjmą mnie od razu wszędzie i dadzą tyle ile mi się podoba...

  Tak jak pisałem wcześniej zastanawiam się między: elektrykiem, elektronikiem i mechatronikiem.


  Rozumiem, że macie inne zdanie - dobrze.
  Chętnie posłucham Waszych sugestii.

  @ Ele_Tronik: Wyjaśnij mi dlaczego elektronik jest dobrym rozwiązaniem, podziel się swoimi spostrzeżeniami, chętnie posłucham, bo pisanie "elektronik jest lepszy", "a wcale, że nie" nic nie wnosi.
  A jeśli napiszesz mi jak co wygląda to będę miał pogląd na sprawę i będę mógł wyciągnąć wnioski.

  Dziękuje za odpowiedź i proszę o dalsze.
 • #9
  Elektronik9
  Level 30  
  Witam. Najlepsze wyjście to przejść się do danej szkoły która Cię interesuje np. na drzwi otwarte, zobaczyć co oferują, jak mają wyposażone pracownie (ważne dla elektronika/elektryka itp.!!!) i zorientuj się jaki poziom szkoły.
 • #10
  Łukasz_1995
  Level 15  
  Witam.

  Byłem na targach szkół jakiś czas temu, pytałem i wyposażenie, oraz poziom szkoły jest bardzo wysoki. Pisałem o tym w poście #1. Mam tam nawet znajomego, rozmawiałem kiedyś i wiem na pewno, że chcę iść do tej szkoły. Lepszego technikum w mieście nie ma.

  Tylko teraz proszę o sugestie i rady co wybrać.
  Szkolić się na elektryka; elektronika; mechatronika.
 • #11
  Elektronik9
  Level 30  
  A co lubisz robić w wolnym czasie? Składasz jakieś układy? Programujesz coś? A może bawisz się modelarstwem?

  Aha i w pierwszym poście piszesz, że nie lubisz języków obcych, zwłaszcza angielskiego.
  Cóż, w wymienionych przez Ciebie zawodach język angielski to podstawa, tuż obok matematyki, informatyki i mniej - fizyki. Tak tak, z mojego doświadczenia (technik elektronik + 3 lata na polibudzie) wynika że angielski jest ważniejszy od fizyki. :)
 • #12
  Anubis2
  Level 12  
  Fizyki nie można porównywać z językami to zupełnie inna beczka. Szkoła wyższa to nie kurs języka obcego.
 • #13
  Łukasz_1995
  Level 15  
  Interesuję się komputerami, elektroniką, elektryką, w wolnym czasie lubię przy czymś "podłubać"... Lubię robić rzeczy pod tym kątem, coś majsterkować, itp. a nie np. czytać książki, pisać wiersze czy malować...

  Języki obce są ważniejsze od fizyki, czy matematyki? Co takiego? ...
  Rozumiem, że są ważne, ale jak przyjdę do technikum to bez dobrej znajomości języka niczego się nie nauczę, ani nie pojmę?

  Wiem, że języki są potrzebne. Chodzi mi o to, aby nie były głównym fundamentem.

  @ Anubis: mogę wiedzieć co masz dokładnie na myśli pisząc: "Szkoła wyższa to nie kurs języka obcego" ?
 • #14
  Elektronik9
  Level 30  
  Anubis2 wrote:
  Fizyki nie można porównywać z językami to zupełnie inna beczka. Szkoła wyższa to nie kurs języka obcego.

  Udowodnię Ci, że się mylisz. Studiuję EiT 3 rok i fizyka przydała mi się ledwo na 2 przedmiotach z kilkudziesięciu (Fizyka i Teoria Pola Elektromagnetycznego). Angielski przydaje mi się na 99% przedmiotów aby studiować literaturę, internet, sprawnie programować (widziałeś jakiś język programowania po polsku? Nie licząc LOGO Komeniusz :P), do czytania datasheetów i dokumentacji urządzeń oraz aby obsługiwać specjalistyczne programy (ile Programów CAD ma polskie GUI?) i aparaturę (ile oscyloskopów ma polskie GUI?) oraz rozumieć wykłady (tak tak, niektóre wykłady są prowadzone po angielsku na polskiej uczelni w Polsce).

  Nadal twierdzisz, że fizyka jest ważniejsza od angielskiego? :D No to powodzenia. :)
 • #15
  Anubis2
  Level 12  
  Nie napisałem, że fizyka jest ważniejsza tylko nie powinno sie porównywać przydatności tych przedmiotów.

  Co do drugiego zdania miałem na myśli, że język powinno się szlifować we własnym zakresie.
 • #16
  Jerzy Bartnicki
  Level 23  
  Chyba czas na podsumowanie:
  Idąc do liceum zyskujesz rok.
  Co do wyboru kierunku, jeszcze za wcześnie abyś wiedział co lubisz, ja w twoim wieku uczyłem się automatyki, a dodatkowo elektroniki (chciałem naprawiać telewizory) nawet jakiś czas to robiłem, teraz nawet nie spojrzę w tym kierunku. Ważne jest abyś to co się uczysz poznał dokładnie, wtedy będą Cię cenili, nie musi to być szeroka wiedza ale konkretna. Nie olewaj języków, moja pensja po zdaniu egzaminów z Angielskiego wzrosła 3 krotnie i to bez proszenia. Za wcześnie dla Ciebie na dokładniejsze rady. Pamiętaj na pierwszym semestrze odpada 50% po 3cim dalsze 20% więc pomyśl nad fizyką i matematyką, bo tam już nie ma jakoś tam będzie.
  Życzę powodzenia.
  Jerzy
 • #17
  Łukasz_1995
  Level 15  
  Witam.

  Wiem, że w liceum zyskuję rok i mam jeszcze czas, aby się zastanowić co chcę dalej robić. Rok edukacji dłużej w technikum mi nie zaszkodzi, a po technikum już coś mam. Samo liceum bez studiów, (różnie się może zdarzyć) nie jest prawie nic warte...


  Ja języków nie olewam. Tylko nie każdy ma do nich talent i nie każdy może się ich nauczyć tak jak inni.

  Co do wiedzy to się z Tobą zgodzę.
  Lepiej opanować coś, co się lubi robić i się na tym znać, mieć konkretną wiedzę i pojęcie na dany temat, niż pobieżnie chwytać się wszystkiego.


  Dziękuję za wypowiedzi.

  Tych którzy chodzą/chodzili do takich szkół i szkolą się/szkolili się na: elektryka, elektronika, mechatronika proszę o porady.

  Czy są zadowoleni z wyboru, co im się podoba, a co nie, czy wiedza się przydała i ogólnie czy jest w porządku ;).
 • #18
  Jerzy Bartnicki
  Level 23  
  Witam
  Przeszedłem wszystkie szczeble nauki, szkoła zawodowa, technikum, studia. Oczywiście nabrałem praktyki która mi się teraz bardzo przydaje. Ale czy strata 2ch lat się opłacała do dzisiaj nie wiem.
  Ja musiałem nauczyć się angielskiego sam bez szkoły, więc jak masz szanse aby ktoś Ci pomógł nie marnuj tego. Myślę że Twoje (nie mam głowy do języków) to wymówka ,powinno być (nie mam chęci)
  Ale mam kolegów którzy prawie podobną elektryczną szkołę przeszli i dzisiaj albo prowadzą kantor, sklep a również dziewczyny o których bym w tedy dobrego słowa o ich zawodzie nie powiedział są w automatyce i to całkiem skomplikowanej.
  Jeszcze jedno co mnie się bardzo podoba to naprawa aparatury rentgenowskiej tylko problem kasa jest mniej jak 10 tys na miesiąc, więc jest nie do zaakceptowania.
 • #19
  Łukasz_1995
  Level 15  
  Witam.

  Zdaje sobie sprawę z tego, że żadna szkoła, bez mojego wysiłku i pracy niczego sama mnie nie nauczy i nic za mnie nie zrobi. Nawet ta dobra...
  Zdaje sobie sprawę też z tego, że sama szkoła nie wystarczy, trzeba też posiadać doświadczenie, bo samo to co się przeczyta/nauczy (teoria) nie wystarczy.

  Co do nauki języków to chęci - przyznam (czasem nie mam), ale staram się coś robić. Słówek mogę się nauczyć, ale jak wiadomo język to nie tylko słówka...

  Mam do Ciebie jedno pytanie?

  Skończyłeś studia, masz pracę, jesteś teraz dobrym fachowcem, to dla czego najpierw poszedłeś do zawodówki?
  Co było tego powodem, jeśli mogę wiedzieć?
 • #20
  Jerzy Bartnicki
  Level 23  
  Całą podstawówkę w zasadzie przechorowałem, więc i nauka kulała. W zawodówce wszystko minęło i życie się zmieniło.
  Jerzy
 • #21
  Łukasz_1995
  Level 15  
  Rozumiem, tak tyko pytam.
  Nie zawsze wszystko zależy od nas.
  To tak odbiegając od tematu.

  Chciałbym się jeszcze od Was dowiedzieć co wymaga najmniejszego wysiłku?
  Technik elektryk, technik elektronik, czy technik mechatronik?
 • #22
  Jerzy Bartnicki
  Level 23  
  Jak chcesz być dobry to wszystko jedno. Miernot na świecie jest pełno.
  Jerzy
 • #23
  Łukasz_1995
  Level 15  
  Nie, nie chcę być dobry.

  Chciałbym się wyróżnić spośród tych dobrych.
 • #24
  Glowz
  Level 14  
  Napisze tak, jestem teraz w 2 klasie Zespół Szkół Elektryczno - Elektronicznych w Szczecinie na profilu Technik Informatyk i muszę przyznać, ze jestem zawiedziony. W 1 klasie miałem 2 przedmioty zawodowe, TI(technologie informatyczne) i PTI(podstawy technologii informacyjnych), na TI nauczyłem się podstaw HTML'a, przeliczania na binarny, heksadecymalny i grzebania w Microsoft Wordzie, na drugim zaś Pisania CV, w tym roku natomiast doszło mi MePr(Metodologia programowania) i UTK(urządzenia techniczno komputerowe) a zostało PTI. Nauczyłem się podstaw Pascala(MePr), Podstaw budowy komputera, rodzaje slotów, budowa i działanie podzespołów(UTK) i Microsoft Accessa na PTI. Myślałem, że w takiej szkole będzie wielki nacisk na przedmioty zawodowe a reszta na boku, nic mylnego! Najwięcej roboty mam przy nauce genetyki i miliona tabeli schematów z biologii czy setek rzek z całego świata na geografię co uważam za absurdalne. Parę dni temu zepsuł mi się zasilacz od laptopa, udałem się do pana uczącego o mikroprocesorach na profilu elektronika, w jeden dzień nauczyłem się więcej praktycznych rzeczy niż przez te 1,5 roku na informatyku, także gdybym miał wybór jeszcze raz, wybrałbym elektronika, także ze względu na przyszłość. Trochę się rozpisałem, ale przekazałem co chciałem :) Pozdrawiam, życzę sukcesów :D
 • #25
  Łukasz_1995
  Level 15  
  Witam.

  Właśnie o takie opinie i sugestie mi chodziło...

  Dzięki Waszym opiniom i poradą coraz bardziej skłaniam się ku zawodzie: technik elektronik.

  Ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła, ale dalsze porady mile widziane.

  Dzięki.
 • #26
  Glowz
  Level 14  
  Miło, że mogłem pomóc. Ja z zazdrością patrzę na tych elektroników którzy dobrze wybrali. Przepraszam wszystkich których urażę, ale elektryk kojarzy mi się tylko z grubym Andrzejem z wąsem który wszystkie gniazdka sprawdza łapami :D
 • #27
  Łukasz_1995
  Level 15  
  Właśnie, aby poznać Wasze opinie założyłem ten temat.

  Pytając niektórych moich znajomych, czy kolegów: "Ja chodzę do liceum, ty też idź", albo "Jak chcesz iść na studia to idź do liceum" itp.
  Z takich opinii nie wiele się dowiedziałem...
 • #28
  Glowz
  Level 14  
  To z reguły pacany lub "idę do liceum bo mam średnią 6.0 a technikum jest dla debili". W dzisiejszych czasach wychwalanie liceow jest nie na miejscu i głupie. W tych słabszych liceach można nic nie robić dlatego są tak często wychwalane i polecane przez przyszłą klasę robotniczą a co głupszy bez własnego zdania się słucha, pozdrawiam :)
 • #29
  User removed account
  User removed account  
 • #30
  Łukasz_1995
  Level 15  
  Witam.

  Coraz więcej opinii za elektroniką - ciesze się ;).
  Z tego wynika, że elektronika jest bardziej uniwersalna.