Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Search our partners

Find the latest content on electronic components. Datasheets.com
Elektroda.pl
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Program do termo - zegarka [atmega8][bascom]

Komar91 11 Mar 2011 15:45 1654 2
IGE-XAO
 • #1
  Komar91
  Level 18  
  Witam

  Ostatnio złożyłem z książki Marcina Wiązani-"Programowanie_mikrokontrolerow_AVR_w_jezyku_Bascom" dwa układy zegarka i termometru. Próbowałem połączyć te dwa układ i napisałem taki program

  Code:

  $regfile = "m8def.dat"
  $crystal = 8000000

  Config Lcd = 16 * 2
  Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.3 , Db5 = Portc.2 , Db6 = Portc.1 , Db7 = Portc.0 , E = Portc.4 , Rs = Portc.5
  Config 1wire = Portb.0

  Config Pinb.1 = Input                                       'linia PB1 jako wejściowa
  Config Pinb.2 = Input                                       'linia PB2 jako wejściowa
  Deflcdchar 0 , 8 , 20 , 11 , 4 , 4 , 4 , 3 , 32             'znak stopnia Celsjusza
  Config Timer1 = Timer , Prescale = 256
        'konfiguracja Timer1 jako timer
        'z podziałem preskalera przez
        '256
  Dim Dsid1(8) As Byte

  Dim I1 As Integer , Ss As String * 6

  Cursor Off

   Dsid1(1) = 1wsearchfirst()


   Do
     1wreset
     1wwrite &H55
     1wverify Dsid1(1)                                        'wysyłamy adres pierwszego czujnika
     1wwrite &HBE
     I1 = 1wread(2)
     1wreset
     1wwrite &HCC
     1wwrite &H44
  Wait 1

  '****Jeśli pracujesz z wyświetlaczem innym niż 2x20 to tutaj trzeba wprowadzić zmiany w LOCATE********

     I1 = I1 * 10
     I1 = I1 / 16
     'If I1 > 0 Then Cls                                       'korekta przesuniecia znaku st C przy przejściu z temp ujemnej na dodatnią
     Ss = Str(i1)
     Ss = Format(ss , " 0.0")
     Locate 2 , 1                                             'Pozycja wyświetlania nazwy i temperatury (1.1 -> 1 linia 1 kolumna, 2.10 -> 2 linia 10 kolumna itd)
     Lcd "Zew" ; Ss ; Chr(0) ;
  Loop
  Declare Sub Wysw_czas                                       'procedura wyświetlająca czas na
        'LCD w formacie gg:mm:ss
  On Timer1 Odmierz_1s                                        'przerwanie od przepełnienia
        'Timer1 o etykiecie Odmierz_1s

  Dim Sekundy As Byte                                         'zmienna zliczająca sekundy
  Dim Minuty As Byte                                          'zmienna zliczająca minuty
  Dim Godziny As Byte                                         'zmienna zliczająca godziny
  Dim Nowa_w As Bit                                           'flaga zezwolenia aktualizacji
        'czasu na LCD
  Dim Wart_bcd As Byte                                        'zmienna pomocnicza, w której
        'jest zapisywana wartość BCD
        'czasu

  S1 Alias Pinb.2                                             'przypisanie nazwie Pinb.2
        'nazwy S1
  S2 Alias Pinb.1                                             'przypisanie nazwie Pinb.1
        'nazwy S2

  Enable Interrupts                                           'odblokowanie globalnego systemu
        'przerwań
  Enable Timer1                                               'odblokowanie przerwania od
        'przepełnienia Timer1
  Counter1 = 34286                                            'wartość początkowa wpisywana do
        'Timer1 (65536 - 31250 = 34286)

  Set Nowa_w                                                  'zezwolenie na wyświetlenie
        'aktualnego czasu
  Set Portb.1                                                 'dołączenie do linii PB1
        'rezystora podciągającego
  Set Portb.2                                                 'dołączenie do linii PB2
        'rezystora podciągającego
  Do                                                          'pętla główna programu
   Call Wysw_czas                                             'wywołanie procedury
        'wyświetlającej aktualny czas
   If S1 = 0 Then                                             'jeśli przyciśnięty S1, to
    Waitms 25                                                 'opóźnienie dla eliminacji drgań
        'styków
    If S1 = 0 Then                                            'sprawdzenie, czy przycisk S1
        'dalej naciśniety, jeśli tak, to
     Incr Minuty                                              'zwiększenie wartości minut
     Sekundy = 0                                              'wyzerowanie zmiennej Sekundy
     If Minuty = 60 Then                                      'jeśli wartość Minuty = 60, to
      Minuty = 0                                              'zerowanie wartości Minuty
     End If
     Set Nowa_w                                               'zezwolenie na wyświetlenie
        'czasu
     Call Wysw_czas                                           'wywołanie procedury
        'wyświetlenia aktualnego czasu
     Waitms 200                                               'opóźnienie 200 ms
    End If                                                    'koniec instrukcji warunkowej
   End If
   If S2 = 0 Then                                             'jeśli przyciśnięty S2, to
    Waitms 25                                                 'opóźnienie dla eliminacji drgań
        'styków
    If S2 = 0 Then                                            'sprawdzenie czy przycisk S2
        'dalej naciśniety, jeśli tak, to
     Incr Godziny                                             'zwiększenie wartości Godziny
     If Godziny = 24 Then                                     'jeśli wartość Godziny = 24, to
      Godziny = 0                                             'wyzerowanie wartości Godziny
     End If
     Set Nowa_w                                               'zezwolenie na wyświetlenie
        'czasu
     Call Wysw_czas                                           'wywołanie procedury
        'wyświetlenia aktualnego czasu
     Waitms 200                                               'opóźnienie 200 ms
    End If                                                    'koniec instrukcji warunkowej
   End If
  Loop
  End                                                         'koniec programu


  Sub Wysw_czas                                               'procedura wyświetlająca czas
   If Nowa_w = 1 Then                                         'jeśli flaga Nowa_w = 1, to
    Cls                                                       'czyszczenie LCD
    Wart_bcd = Makebcd(godziny)                               'zamiana wartości Godziny na
        'wartość w kodzie BCD
    Lcd Bcd(wart_bcd) ; ":"                                   'wyświetlenie wartości godzin
        'w kodzie BCD zamienionych na
        'tekst oraz znaku :
    Wart_bcd = Makebcd(minuty)                                'zamiana wartości Minuty na
        'wartość BCD
    Lcd Bcd(wart_bcd) ; ":"                                   'wyświetlenie wartości minut
        'w kodzie BCD zamienionych na
        'tekst oraz znaku :
    Wart_bcd = Makebcd(sekundy)                               'zamiana wartości Sekundy na
        'wartość w kodzie BCD
    Lcd Bcd(wart_bcd) ;                                       'wyświetlenie wartości sekund
        'w kodzie BCD zamienionych na
        'tekst
    Reset Nowa_w                                              'zerowanie flagi Nowa_w
   End If
  End Sub                                                     'koniec procedury

  Odmierz_1s:                                                 'podprogramu obsługi przerwania
        'przepełnienia od Timer1
   Counter1 = Counter1 + 34286                                'wpisanie wartości początkowej
        'licznika
   Incr Sekundy                                               'zwiększenie o 1 wartości
        'Sekundy
   Set Nowa_w                                                 'zezwolenie na wyświetlenie
        'czasu
   If Sekundy = 60 Then                                       'jeśli Sekundy = 60, to
    Sekundy = 0                                               'wyzerowanie wartości Sekundy
    Incr Minuty                                               'zwiększenie o 1 wartości Minuty
    If Minuty = 60 Then                                       'jeśli Minuty = 60, to
     Minuty = 0                                               'zerowanie wartości Minuty
     Incr Godziny                                             'zwiększenie o 1 wartości
        'Godziny
     If Godziny = 24 Then                                     'jeśli Godziny = 24, to
      Godziny = 0                                             'zerowanie wartości Godziny
     End If                                                   'koniec warunków
    End If
   End If

   Return

  i jest tak, że wyświetla mi się miejsce na zegar ale nie odlicza czasu i linijkę niżej pokazuje dobrze temperaturę. I tu moje pytanie jak przerobić program aby była pokazywana temperatura i godzina?

  dodaję poglądowy schemat układu
  Program do termo - zegarka [atmega8][bascom]

  Proszę pamiętać o używaniu znaczników code. - arnoldziq
 • IGE-XAO
 • #2
  bogdan_p
  Level 39  
  Po pierwsze to uporządkuj program na początku konfiguracje , deklaracje zmiennych , ustawienia portów itp , potem właściwy program , Programy przekopiowałeś tworząc dwie pętle DO -LOOP pierwsza się wykona ( pomiar temperatury ) ale druga już nie .
 • #3
  Komar91
  Level 18  
  Teraz poprawiłem ten program lecz znów nie działa.
  Code:

  $regfile = "m8def.dat"
  $crystal = 8000000

  Config Lcd = 16 * 2
  Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.3 , Db5 = Portc.2 , Db6 = Portc.1 , Db7 = Portc.0 , E = Portc.4 , Rs = Portc.5
  Config 1wire = Portb.0
  Config Timer1 = Timer , Prescale = 256
  Config Pinb.1 = Input
  Config Pinb.2 = Input
  Deflcdchar 0 , 8 , 20 , 11 , 4 , 4 , 4 , 3 , 32
  Dim Dsid1(8) As Byte
  Dim I1 As Integer , Ss As String * 6
  Dim Sekundy As Byte
  Dim Minuty As Byte
  Dim Godziny As Byte
  Dim Nowa_w As Bit
  Dim Wart_bcd As Byte
  S1 Alias Pinb.2
  S2 Alias Pinb.1
  Cursor Off
  Do
  Dsid1(1) = 1wsearchfirst()
  1wreset
  1wwrite &H55
  1wverify Dsid1(1)
  1wwrite &HBE
  I1 = 1wread(2)
  1wreset
  1wwrite &HCC
  1wwrite &H44
  Wait 1
  I1 = I1 * 10
  I1 = I1 / 16
  'If I1 > 0 Then Cls
  Ss = Str(i1)
  Ss = Format(ss , " 0.0")
  Locate 2 , 1
  Lcd "Zew" ; Ss ; Chr(0) ;
  Declare Sub Wysw_czas
  On Timer1 Odmierz_1s
  Enable Interrupts
  Enable Timer1
  Counter1 = 34286
  Set Nowa_w
  Set Portb.1
  Set Portb.2
  Call Wysw_czas
  If S1 = 0 Then
  Waitms 25
  If S1 = 0 Then
  Incr Minuty
  Sekundy = 0
  If Minuty = 60 Then
  Minuty = 0
  End If
  Set Nowa_w
  Call Wysw_czas
  Waitms 200
  End If
  End If
  If S2 = 0 Then
  Waitms 25
  If S2 = 0 Then
  Incr Godziny
  If Godziny = 24 Then
  Godziny = 0
  End If
  Set Nowa_w
  Call Wysw_czas
  Waitms 200
  End If
  End If
  Sub Wysw_czas
  If Nowa_w = 1 Then
  Cls
  Wart_bcd = Makebcd(godziny)
  Lcd Bcd(wart_bcd) ; ":"
  Wart_bcd = Makebcd(minuty)
  Lcd Bcd(wart_bcd) ; ":"
  Wart_bcd = Makebcd(sekundy)
  Lcd Bcd(wart_bcd) ;
  Reset Nowa_w
  End If
  End Sub
  Odmierz_1s:
  Counter1 = Counter1 + 34286
  Incr Sekundy
  Set Nowa_w
  If Sekundy = 60 Then
  Sekundy = 0
  Incr Minuty
  If Minuty = 60 Then
  Minuty = 0
  Incr Godziny
  If Godziny = 24 Then
  Godziny = 0
  End If
  End If
  End If
  Return
  Loop

  Ja jestem w programowaniu zielony zaczynam się uczyć a taki układ mi jest potrzebny