Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

[Mega32][Bascom] Prosty termostat - ustawianie temperatur

Elektronik_Kraków 18 Mar 2011 23:29 1970 1
 • #1 18 Mar 2011 23:29
  Elektronik_Kraków
  Poziom 13  

  Witam
  W ramach dalszego eksperymentowania z AVR i Bascom popełniłem połączenie odczytu z DS18B20 z sterowaniem wyjściem uC ( przez tranzystor FET ) + dodatkową atrakcję - buzer, który sygnalizuje wł/wył tranzystora/wyjścia. Chciałem dodać możliwość zmiany temp max i min, przez proste menu. Menu zrobiłem w oparciu inny mój kod obsługujący ustawianie PCF8583 i 100 % działający.

  Niestety w przypadku tego "projektu" następuje tylko chwilowe wejście do pierwszej opcji i wyjście po 1 sekundzie.


  Code:

  $regfile = "m32def.dat"
  $crystal = 8000000
  $hwstack = 64
  $swstack = 64
  $framesize = 32
  Config Debounce = 30

  '********************* Konfiguracja wejść i wyjść

  Config Porta.1 = Output
  Reset Porta.1
  Config Porta.3 = Output
  Reset Porta.3

  Config Porta.5 = Input
  Set Porta.5
  Config Porta.6 = Input
  Set Porta.6
  Config Porta.4 = Input
  Set Porta.4
  Config Porta.3 = Input
  Set Porta.3

  '********************* Konfiguracja wyświetlacza
  Config Lcdbus = 4
  Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.4 , Db5 = Portc.5 , Db6 = Portc.6 , Db7 = Portc.7 , E = Portc.2 , Rs = Portc.3
  Config Lcd = 16 * 2

  '********************* Konfiguracja znaku specjalnego LCD

  Deflcdchar 0 , 6 , 9 , 6 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32           ' znak stopnia celcjusza

  '********************* Konfiguracja magistrali 1-Wire

  Config 1wire = Porta.0

  '********** Konfiguracja Timer1

  Config Timer1 = Timer , Prescale = 256
  Enable Timer1

  On Timer1 Czas
  Timer1 = 34286

  '********************* Konfiguracja Timer2

  Config Timer2 = Pwm , Prescale = 64 , Compare Pwm = Clear Up
  Enable Timer2

  '********** Włączenie przerwań

  Enable Interrupts

  '********************* Deklaracje zmiennych

  Dim Ds1(8) As Byte                                          'zmienna określająca numer układu
  Dim Ss As String * 6                                        'zmienna zawierająca przeliczoną i sformatowaną wartość wskazania układu
  Dim T1 As Integer                                           'zmienna odczytu dwóch bajtów z DS18B20
  Dim T_min As Integer
  Dim T_min1 As Integer
  Dim T_max As Integer
  Dim T_max1 As Integer
  Dim T_min_lcd As String * 6
  Dim T_max_lcd As String * 6
  Dim B As Byte
  Dim Ds1_id As Byte
  Dim Flaga_buzer As Bit
  Dim Start_menu As Byte
  Dim Licznik1 As Integer
  Dim Flaga_menu As Bit

  '********************* Deklaracja podprogramów
  Declare Sub Menu
  Declare Sub Ustaw_min
  Declare Sub Ustaw_max

  '********************* Przypisanie przyjaznych nazw do poszczególnych portów

  Led1 Alias Porta.1
  Buzer Alias Porta.3

  Enter Alias Pina.3
  Gora Alias Pina.4
  Dol Alias Pina.5
  Menu_ustaw Alias Pina.6

  '********************* Deklaracja wartości początkowych
  Ocr2 = 200
  T_min = 260
  T_max = 285

  Cursor Off                                                  'wyłącz kursor
  Cls                                                         'czyść ekran

  Ds1(1) = 1wsearchfirst()                                    'rozkaz szukania pierwszego układu

  Do

  Debounce Menu_ustaw , 0 , Menu , Sub


  '*************************** pomiar temp. na termometrze ds18b20

  '********** magistrala 1-wire wejście 1 czujnik 1


  1wreset                                                     'reset magistrali 1-wire
  1wwrite &H55                                                'rozkaz adresowy MATCH ROM
  1wverify Ds1(1)                                             'sprawdź adres
  1wwrite &HBE                                                'rozkaz funkcyjny polecenie odczytu DS18B20
  T1 = 1wread(2)                                              'odczytaj dwa pierwsze bajty
                                                               'czekaj 750 ms

  '********** magistrala 1-wire konwersja temperatury


  1wreset                                                     'reset magistrali 1-Wire
      1wwrite &HCC                                            'rozkaz funkcyjny SKIP ROM
     1wwrite &H44                                             'konwersja temperatury dla wszystkich DS18B20
  Wait 1


  '**************** pierwsze wejście - DS18B20 obliczenia + wyświetlanie **********

  T1 = T1 * 10
     T1 = T1 / 16

     Ss = Str(t1)
     Ss = Format(ss , " 0.0")                                 'formatuj według wzorca - jedno miejsce po przecinku


  Locate 1 , 1                                                'wyświetl w pozycji
  Lcd Ss ; Chr(0) ; "C "                                      'wyświetl wynik formatowania + znak specjalny + C

  '*************************** Ustawienie temperatur - włączenie i wyłączenie

  If T1 >= T_max Then                                         'jeśli temperatura wzrośnie do T_max ( 28.5 )
    Led1 = 1                                                  'włącz Led1 ( PA.1 )
   End If

  If T1 =< T_min Then                                         'jeśli temperatura spadnie do T_min ( 28.5 )
    Led1 = 0                                                  'wyłącz Led1 ( PA.1 )
   End If

  '*************************** Sygnalizacja zmian temperatury przez buzer

  If T1 >= T_max Or T1 =< T_min Then
     If Flaga_buzer = 0 Then
     Buzer = 1
     Waitms 200
     Buzer = 0
     Flaga_buzer = 1
     End If
      Else
      Flaga_buzer = 0
   End If

  Loop
  End

  '*********************** Podprogram ustawiania wartości temperatur

  Sub Menu:
  Start_menu = 0

  Do

  If Menu_ustaw = 0 Then
     Waitms 25
        If Menu_ustaw = 0 Then
           Incr Start_menu
           If Start_menu >= 3 Then
              Start_menu = 0
           End If
        End If
  End If

  Select Case Start_menu
     Case 0 :
     Case 1 :
        Locate 2 , 1
        Lcd "Ustaw min:"
        Wait 1 : Cls : Gosub Ustaw_min
     Case 2 :
        Locate 2 , 1
        Lcd "Ustaw max:"
        Wait 1 : Cls : Gosub Ustaw_max

     End Select

  If Enter = 0 Then
     Exit Do
  End If

   Loop
  End Sub

  Ustaw_min:

   If Gora = 0 Then
    T_min = T_min + 1

    Else
    If Dol = 0 Then
    T_min = T_min - 1
   End If
   End If

  T_min1 = T_min
  T_min_lcd = Str(t_min)
  T_min_lcd = Format(t_min_lcd , " 0.0")
   Locate 2 , 12
   Lcd T_min_lcd
  Return

  Ustaw_max:

     If Gora = 0 Then
      T_max = T_max + 1
     Else
    If Dol = 0 Then
     T_max = T_max - 1
  End If
  End If
  T_max1 = T_max
  T_max_lcd = Str(t_max)
  T_max_lcd = Format(t_max_lcd , " 0.0")
   Locate 2 , 12
   Lcd T_max_lcd
  Return

  Czas:
  Timer1 = Timer1 + 34286
  Incr Licznik1

  If Licznik1 = 12 Then
   Flaga_menu = 1
   Licznik1 = 0
   End If

  Return


  Timerem się proszę nie przejmować - miał służyć do wyjścia z menu, jeśli nic się nie naciska.
  Kilka razy udało się mi wejść do menu i zwiększanie/zmniejszanie wartości działa prawidłowo.

  0 1
 • #2 19 Mar 2011 20:46
  arktik1
  Poziom 27  

  A co to jest?:

  Code:
  Config Porta.3 = Output
  
  Reset Porta.3

  i dalej
  Code:

  Config Porta.3 = Input
  Set Porta.3

  To nie będzie działać prawidłowo.

  0