Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Search our partners

Find the latest content on electronic components. Datasheets.com
Elektroda.pl
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

[Atmega32][Bascom] GPS zapis na SD w funkcji szybkości

Elektronik_Kraków 28 May 2011 10:36 2479 6
 • #1
  Elektronik_Kraków
  Level 13  
  Witam
  Mam program, który wyświetla na LCD współrzędne oraz prędkość ( prędkości jeszcze nie sprawdzałem w terenie ) oraz zapisuje na karcie SD. Na razie zapis na SD jest ręczny, przez przycisk.
  Chciałbym żeby zapis dokonywał się ze zmienną częstotliwością zależną od szybkości, (szybkość mam jako String i Integer), np:
  0 km/h - co 30 minut
  0- 10 km/h - co 1 minutę
  11-45 km/h - co 40 sekund
  46-100 km/ - co 15 sekund

  Druga sprawa to optymalizacja, może ktoś mógłby doradzić, jak zmniejszyć zużycie pamięci SRAM - może inaczej wykorzystać zmienne, bo chciałem ten program upchnąć w Atmega16 i być może podpiąć do modułu GSM - ale to już chyba Atmega32 musi być.
  Mam też problem z czasem, bo moduł pobiera czas z satelity, jest to dwie godziny do tyłu w stosunku do naszego czasu.

  Program jest taki:
  Code:

  $regfile = "m32def.dat"
  $crystal = 8000000
  $baud = 9600                                                ' predkość transmisji
  $hwstack = 100                                              ' rozmiar stosu sprzętowego
  $swstack = 128                                              ' rozmiar stosu programowego
  $framesize = 100                                            ' rozmiar ramki

  '********************* Konfiguracja dodatkowych bibliotek

  $include "Config_AVR-DOS.BAS"                               'Biblioteka AVR-DOS

  '********************* Konfiguracja wyświetlacza
  Config Lcdbus = 4
  Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.4 , Db5 = Portc.5 , Db6 = Portc.6 , Db7 = Portc.7 , E = Portc.2 , Rs = Portc.3
  Config Lcd = 24 * 2

  '********************* Konfiguracja znaków specjalnych LCD
  Deflcdchar 1 , 2 , 5 , 5 , 2 , 32 , 32 , 32 , 32            ' symbol stopnia
  Deflcdchar 2 , 4 , 4 , 4 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32           ' symbol minuty
  Deflcdchar 3 , 5 , 5 , 5 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32           ' symbol sekundy

  '********************* Konfiguracja wejść i wyjść

  Config Porta.5 = Input
  Set Porta.5
  Config Portd.3 = Output
  Set Portd.3

  '********************* Deklaracje zmiennych
  Dim Rs1 As String * 68
  Dim Gps1 As Byte
  Dim Rs2 As String * 68
  Dim Gps2 As Byte
  Dim Rs3 As String * 68
  Dim Gps3 As Byte
  Dim Rs4 As String * 68
  Dim Gps4 As Byte

  Dim A1 As String * 7
  Dim A2 As String * 7
  Dim A3 As String * 7
  Dim A4 As String * 7
  Dim Ramka As Byte
  Dim Ramka1 As String * 10
  Dim Ramka2 As Byte
  Dim Ramka3 As String * 10
  Dim Ramka4 As Byte
  Dim Ramka5 As String * 10
  Dim Ramka6 As Byte
  Dim Ramka7 As String * 10

  Dim Czas1 As String * 2
  Dim Czas2 As String * 2
  Dim Czas3 As String * 2
  Dim Dat1 As String * 6
  Dim Dat2 As Byte
  Dim Dat3 As String * 6
  Dim Dat4 As String * 2
  Dim Dat5 As String * 2
  Dim Dat6 As String * 2
  Dim L_sat As String * 3

  Dim La1 As String * 2
  Dim La2 As String * 2
  Dim La3 As String * 3
  Dim Lak As String * 1

  Dim Lo1 As String * 2
  Dim Lo2 As String * 2
  Dim Lo3 As String * 3
  Dim Lok As String * 1
  Dim N_sig1 As String * 2
  Dim Speed1 As String * 5
  Dim Speed2 As Byte
  Dim Speed3 As String * 5
  Dim Speed4 As Integer
  Dim Speed5 As Integer
  Dim Speed55 As String * 3

  Dim Znaczek As String * 1

  '********************* Deklaracje zmiennych karty SD

  Dim Blad_sd As Bit
  Dim Zapisano As Bit
  Dim Gps_data As String * 25
  Dim Data_czas As String * 18

  '********************* Deklaracje podprogramów

  Declare Sub Write_to_sd()


  '********************* Deklaracje Aliasów

  Lcd1 Alias Portd.3  '********************* Konfiguracja SD/MMC

  'MMC -->ATMega32
  'DATA3 -> PORTB.4
  'DI    -> PORTB.5
  'CLK   -> PORTB.7
  'DATA0 -> PORTB.6

  Const Cmmc_soft = 0                                         'SPI Sprzętowe

     ' Podanie pinu wyboru układu
     Config Pinb.4 = Output                                   'wskazanie, który Pin jest CS karty MMC/SD
     Mmc_cs Alias Portb.4
     Set Mmc_cs

     ' Definiowanie Pinu układu HW-SPI, który ma sygnał SS
     Config Pinb.7 = Output                                   ' definowanie Pin'u sygnału SPI SS
     Spi_ss Alias Portb.7
     Set Spi_ss                                               ' Set SPI-SS to Output and High por Proper work of
                                                    ' SPI as Master

     ' HW-SPI konfigurowane dla szybszej pracy
    Config Spi = Hard , Interrupt = Off , Data Order = Msb , Master = Yes , Polarity = High , Phase = 1 , Clockrate = 4 , Noss = 1       'Config Spi = Soft , Din = Pinb.3 , Dout = Portb.2 , Ss = Portb.0 , Clock = Portb.1
     Spsr.0 = 1                                               ' Podwójna prędkość na ATMega128
     Spiinit                                                  ' Inicjowanie SPI

  'Spiinit

  ' Błędy
  Const Cperrdrivereset = 225                                 ' Error response Byte at Reset command
  Const Cperrdriveinit = 226                                  ' Error response Byte at Init Command
  Const Cperrdrivereadcommand = 227                           ' Error response Byte at Read Command
  Const Cperrdrivewritecommand = 228                          ' Error response Byte at Write Command
  Const Cperrdrivereadresponse = 229                          ' No Data response Byte from MMC at Read
  Const Cperrdrivewriteresponse = 230                         ' No Data response Byte from MMC at Write
  Const Cperrdrive = 231
  Const Cperrdrivenotsupported = 232                          ' return code for DriveGetIdentity, not supported yet
  Waitms 700
  Dim Gbdriveerror As Byte                                    ' General Driver Error register
  Dim Gbdriveerrorreg As Byte                                 ' Driver load Error-Register of HD in case of error
  Dim Gbdrivestatusreg As Byte                                ' Driver load Status-Register of HD on case of error
  Dim Gbdrivedebug As Byte
  $lib "MMC.LIB"                                              ' link do biblioteki drivera
  $external _mmc
  '********************* Wartości początkowe
  Lcd1 = 1
  A1 = "$GPGGA"
  A2 = "$GPGSA"
  A3 = "$GPRMC"
  A4 = "$GPGSV"
  Znaczek = ","
  Zapisano = 0
  Blad_sd = 0  Cursor Off
  Cls

  Do

  If N_sig1 = "V" Then


  Locate 1 , 1
  Lcd "Brak ramki!!"

  Locate 2 , 1
  Lcd "           "

  Locate 1 , 13
  Lcd "            "

  Locate 2 , 13
  Lcd "            "

  Else

  Locate 2 , 1
  Lcd "L. sat: " ; L_sat

  Locate 1 , 1
  Lcd Speed5 ; " km/h      "  Locate 1 , 13
  Lcd La1 ; Chr(1) ; La2 ; Chr(2) ; La3 ; Chr(3) ; Lak

  Locate 2 , 13
  Lcd Lo1 ; Chr(1) ; Lo2 ; Chr(2) ; Lo3 ; Chr(3) ; Lok


  End If

  Do

      Gps1 = Inkey()
      If Gps1 = 13 Then Exit Do                               ' jeśli koniec linii
      Rs1 = Rs1 + Chr(gps1)                                   ' utwórz ciąg

  Loop

  Do

     Gps2 = Inkey()
     If Gps2 = 13 Then Exit Do                                ' jeśli koniec linii
      Rs2 = Rs2 + Chr(gps2)                                   ' utwórz ciąg

  Loop

  Do

      Gps3 = Inkey()
      If Gps3 = 13 Then Exit Do                               ' jeśli koniec linii
      Rs3 = Rs3 + Chr(gps3)                                   ' utwórz ciąg

  Loop

  Do

      Gps4 = Inkey()
      If Gps4 = 13 Then Exit Do                               ' jeśli koniec linii
      Rs4 = Rs4 + Chr(gps4)                                   ' utwórz ciąg

  Loop

  '***************************** składam string z danymi do zapisu

  Gps_data = La1 + " " + La2 + " " + La3 + " " + Lak + " " + Lo1 + " " + Lo2 + " " + Lo3 + " " + Lok
  Data_czas = Dat4 + "/" + Dat5 + "/" + Dat6 + " " + Czas1 + ":" + Czas2 + ":" + Czas3


  '***************************** szuka ramki

  Ramka = Instr(rs1 , A1)                                     ' szukaj w zmiennej Rs ciągu A1
  Ramka1 = Mid(rs1 , Ramka , 6)                               ' zwraca fragment tekstu ze zmiennej Rs

  Ramka2 = Instr(rs2 , A2)                                    ' szukaj w zmiennej Rs ciągu A2
  Ramka3 = Mid(rs2 , Ramka2 , 6)                              ' zwraca fragment tekstu ze zmiennej Rs

  Ramka4 = Instr(rs3 , A3)                                    ' szukaj w zmiennej Rs ciągu A3
  Ramka5 = Mid(rs3 , Ramka4 , 6)                              ' zwraca fragment tekstu ze zmiennej Rs

  Ramka6 = Instr(rs4 , A4)                                    ' szukaj w zmiennej Rs ciągu A3
  Ramka7 = Mid(rs4 , Ramka6 , 6)                              ' zwraca fragment tekstu ze zmiennej Rs

  '***************************** szuka ramki  odczytuje z ramki  If Ramka1 = "$GPGGA" Then                                   ' jesli zmienna Ramka1 =  "$GPGGA" wtedy
  'Czas = Mid(rs1 , 8 , 6)                                     ' zwróć wartość 6 kolejnych pól licząc od znaku 8-go z ciągu Rs

  End If


  If Ramka5 = "$GPRMC" Then                                   ' jesli zmienna Ramka1 =  "$GPRMC" wtedy
  Czas1 = Mid(rs3 , 9 , 2)                                    ' zwróć wartość 2 kolejnych pól licząc od znaku 9-go z ciągu Rs
  Czas2 = Mid(rs3 , 11 , 2)                                   ' zwróć wartość 2 kolejnych pól licząc od znaku 11-go z ciągu Rs
  Czas3 = Mid(rs3 , 13 , 2)                                   ' zwróć wartość 2 kolejnych pól licząc od znaku 13-go z ciągu Rs
  La1 = Mid(rs3 , 18 , 2)                                     ' zwróć wartość 2 kolejnych pól licząc od znaku 18-go z ciągu Rs
  La2 = Mid(rs3 , 20 , 2)
  La3 = Mid(rs3 , 23 , 3)
  Lak = Mid(rs3 , 29 , 1)

  Lo1 = Mid(rs3 , 32 , 2)
  Lo2 = Mid(rs3 , 34 , 2)
  Lo3 = Mid(rs3 , 37 , 3)
  Lok = Mid(rs3 , 43 , 1)

  Speed1 = Mid(rs3 , 45 , 3 )                                 'wartość 3 kolejnych pól licząc od znaku 45
  Speed2 = Instr(speed1 , Znaczek )                           'określa numer miejsca położenia ","
  Speed3 = Mid(speed1 , 1 , Speed2)
  Speed4 = Val(speed3)

  Speed5 = Speed4 * 1.852                                     ' prędkość jako string do wyświetlania

  Speed55 = Str(speed5)                                       ' prędkość jako string dla zapisu na Sd

  Dat1 = Mid(rs3 , 55 , 6 )
  Dat2 = Instr(dat1 , Znaczek )
  Dat3 = Mid(dat1 , 1 , Dat2)
  Dat4 = Mid(dat3 , 1 , 2)
  Dat5 = Mid(dat3 , 3 , 2)
  Dat6 = Mid(dat3 , 5 , 2)

  N_sig1 = Mid(rs3 , 10 , 1)                                  'wykrywa literę V, co oznacza brak ramki

  End If

  If Ramka7 = "$GPGSV" Then                                   ' jesli zmienna Ramka1 =  "$GPGSV" wtedy
  L_sat = Mid(rs4 , 13 , 2)                                   ' zwróć wartość 2 kolejnych pól licząc od znaku 13-go z ciągu Rs

  End If


  Waitms 199
  Rs1 = ""
  Rs2 = ""
  Rs3 = ""
  Rs4 = ""


  '***************************** warunek określający częstość zapisu na SD


  If Pina.5 = 0 Then
    Call Write_to_sd()                                        'Idzie zapisać wyniki
  End If


  Loop

  End

  '***********************  Obsługa zapisu na SD

  Sub Write_to_sd()
  Local Errorcode As Byte                                     ''()
       Gbdriveerror = Driveinit()
      If Gbdriveerror = 0 Then
        Errorcode = Initfilesystem(1)
        If Errorcode <> 0 Then
           Blad_sd = 1
        Else

           Open "gps.txt" For Append As #2                    'otwórz plik pomiar.txt aby dopisać dane
           Write #2 , Data_czas , Gps_data , Speed55          'zapisz dane: data, czas , odczyt temperatury
           Flush #2                                           'zapisz bufor pliku na karcie SD
           Close #2                                           'zamknij kanał transmisji sprzętowego urządzenia
           Blad_sd = 0                                        'ustaw zmienna na 0
        End If
      Else
       
        Blad_sd = 1
     End If

  End Sub
 • #2
  rafcio363
  Level 30  
  Avr-dos zabiera 1kb sram na dzień dobry więc raczej do atmega16 się nie zmieścisz(chyba że przesiądziesz się na C).Jak masz podpiętą kartę do procka przez rezystory ( bo właśnie sam borykam się z tym problemem).
  Quote:
  $hwstack = 100 ' rozmiar stosu sprzętowego
  $swstack = 128 ' rozmiar stosu programowego
  $framesize = 100

  Z tego co pamiętam minimalne powinny być 128.
 • #3
  Elektronik_Kraków
  Level 13  
  Z zapisem nie ma problemu. Od wczoraj testuję na tych wartościach i działa bez problemu, ale częstotliwość zapisu nie może być zbyt duża, testowałem co 5 sekund i czasem zgubi jakiś zapis.
  Przy ustawieniach:
  Code:

  $hwstack = 128                                              ' rozmiar stosu sprzętowego
  $swstack = 128                                              ' rozmiar stosu programowego
  $framesize = 128                                            ' rozmiar ramki

  i zapisie co 5 sekund też gubi, sprawdzałem, zapisał 6 stringów na 10 naciśnięć przycisku. Przy zapisie co 10 sekund gubi mniej.

  Dane na kartę SD idą przez dzielnik z rezystorów ( taką już kupiłem płytkę testową EVB 4.3 ). Też miałem problemy z odpaleniem zapisu na SD - nawet mimo użycia gotowego i skopiowanego kodu. Pomogła wymiana kwarcu z 16 MHz na 8 MHz i wtedy ruszyło od razu.
 • #4
  Elektronik_Kraków
  Level 13  
  Dołożyłem mu obsługę zegara PCF8563 i wyrabia się do 4 zapisów na minutę.
  A zapisuje:
  data,
  czas,
  współrzędne xx xx xxx N
  współrzędne xx xx xxx E
  prędkość

  Podobno przy zapisie na kartę trzeba mieć zegar, bo inaczej występują problemy.
 • #5
  dondu
  Moderator on vacation ...
  Elektronik_Kraków wrote:
  Druga sprawa to optymalizacja, może ktoś mógłby doradzić, jak zmniejszyć zużycie pamięci SRAM - może inaczej wykorzystać zmienne, bo chciałem ten program upchnąć w Atmega16 i być może podpiąć do modułu GSM - ale to już chyba Atmega32 musi być.

  Przejdź na C.
 • #6
  Elektronik_Kraków
  Level 13  
  Na C to w przyszłości - niedalekiej ( literatura już jest ). Na razie wybrałem Bascom, żeby zrozumieć o co w tym biega. Jestem raczej "manualny", czyli łatwo mi się składa układy. Ale chciałem coś swojego mieć, coś co się przyda. Na razie utknąłem na UART ( sterowanie mikrokontrolerem przez RS485, generalnie przez RS ), więc dla chwili przerwy zająłem się GPS.