Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Elektroda.pl
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Ekspres do kawy DELONGHI-zatkane sitka

26 Cze 2011 08:32 38132 20
 • Poziom 9  
  Słuchajcie już nie wiem co mam zrobić.
  Wszystko wskazuje na to że mam zatkane tak sita że w ogóle nie leci kawa, ciśnienie wody jest jest na pewno bo puszczona sama czysta woda z wyjętymi sitkami zasuwa jak nie wiem. Szorowałem te sitka szczoteczkami, moczyłem w kwasku cytrynowym i nic.
  Jakie jeszcze inne wyjścia mi pozostają????
 • Poziom 18  
  1/Kupić nowe sitka w serwisie.
  2/ Sprawdzić z innym rodzajem kawy
  Ew. oddać do serwisu bo to może być zbyt małe ciśnienie pary. Czego nie da cię sprawdzić 'na oko'.
 • Poziom 9  
  Hmmm, tylko że woda nie leci nawet wtedy kiedy są wsadzone same sitka bez kawy.
  No zobaczymy, spróbuje najpierw z kupieniem 1 siteczka
 • Poziom 18  
  No to na jakieś 95% - zła wiadomość - uszkodzona pompa. Chyba bez serwisu będzie trudno..ale ponieważ to zła wiadomość to może ktoś jeszcze będzie miał jakiś pomysł..
  Powodzenia
 • Specjalista AGD
  Jaki to dokładnie ekspres?
  Zatkane jest sitko (z dziurkami), czy filtr Crema?
  Ile lat ma ekspres?
  Jaka jest twardość wody?
  Jakiej kawy używasz do tego ekspresu?
 • Poziom 9  
  Ekspres to Delonghi 300, zatkane są te sitka tam gdzie wsadza się kawę, jak je obejrzałem pod lupą to każda dziurka otoczona jest taką małą czarną obwódką.
  Ekspres ma coś kolo 3-4 lat.
  Jak już pisałem woda leci bez problemu jak sitek nie ma
  Używam niby kaw przeznaczonych do ekspresu
  Twardości wody nie znam
 • Specjalista AGD
  Czyli to EC 300, sitka, to filtr Crema ( Link ).
  Rozkręcałeś i czyściłeś go regularnie?
  W sumie 3-4 lata, to pewnie filtr do wymiany. Pompa raczej sprawna będzie.
 • Poziom 9  
  No właśnie nie wiem gdzie jest ten filtr, czy to te sitko które jest w ekspresie trzymane od spodu przez małą śrubkę???
  Wczoraj tą śrubkę odkręciłem, wyjąłem te sitko przeczyściłem i z powrotem przykręciłem.
 • Specjalista AGD
  sebastikantus napisał:
  No właśnie nie wiem gdzie jest ten filtr, czy to te sitko które jest w ekspresie trzymane od spodu przez małą śrubkę???
  Wczoraj tą śrubkę odkręciłem, wyjąłem te sitko przeczyściłem i z powrotem przykręciłem.


  Filtr to ten co sypiesz tam kawę (no chyba, że inny masz). Bywały te filtry na 1 lub 2 filiżanki.
 • Poziom 9  
  No ale w tym filtrze to chyba nie ma co się zatkać bo tam są 2 duże dziury i wgłebienie w które pakuje się te sitka w takiej metalowej obudowie.
  Coś w tym filtrze trzeba oczyścić????

  Najlepsze jest to że mam instrukcje ale nie ma w niej żadnych rysunków.
  To cytat z instrukcji którą znalazłem w sieci:
  "pokrywy.
  • Wyjàç uszczelk´.
  • WypΠukaç wszystkie elementy skΠadowe i dokΠadnie
  wyczyÊciç ciepΠà wodà metalowy filtr przecierajàc
  go szczoteczkà (rys. 23).
  Sprawdziç czy otwory metalowego filtra nie sà
  zatkane. JeÊli tak, nale˝y je przeczyÊciç za pomocà
  szpilki (patrz rys. 24).
  • Ponownie zaΠo˝yç filtr i uszczelk´ na plastikowà
  tarcz´, jak pokazano na rysunku 25.
  Nale˝y uwa˝aç przy wsadzaniu koΠka plastikowej
  tarczy do otworu uszczelki wskazanego strzaΠkà na
  rysunku 25.
  • Otrzymany zestaw wΠo˝yç do stalowego adaptera
  na filtr (rys. 26), upewniajàc si´ czy koΠek zostaΠ
  prawidΠowo wsuni´ty do podstawy (patrz strzaΠka
  na rys. 26).
  • Na koniec przykr´ciç pokryw´ przesuwajàc jà
  zgodnie z ruchem wskazówek zegara (fig. 27).
  Gwarancja b´dzie niewa˝na, jeÊli powy˝sze
  czynnoÊci czyszczenia nie b´dà regularnie
  przeprowadzane.
  CZYSZCZENIE WYLOTU BOJLERA
  Wylot bojlera nale˝y czyÊciç mniej wi´cej co 300 kaw
  w nast´pujàcy sposób:
  1.Upewniç si´ czy ekspres do kawy nie jest goràcy i
  czy wtyczka jest wyj´ta z gniazdka sieciowego.
  2.Przy pomocy Êrubokr´tu odkr´ciç Êrub´ mocujàcà
  filtr wylotu bojlera kawy espresso (rys. 28).
  3.Bojler dokΠadnie oczyÊciç wilgotnà Êciereczkà.
  4.Wylot bojlera starannie oczyÊciç ciepΠà wodà i
  przetrzeç szczoteczkà.
  Sprawdziç czy otwory metalowego filtra nie sà
  zatkane. JeÊli tak, nale˝y je przeczyÊciç za pomocà
  szpilki (rys. 24).
  5.OpΠukaç wylot bojlera pod bie˝àcà wodà i zawsze
  przetrzeç.
  6.Ponownie zamocowaç wylot bojlera.
  Gwarancja b´dzie niewa˝na, jeÊli powy˝sze
  czynnoÊci czyszczenia nie b´dà regularnie
  przeprowadzane.
  ODWAPNIANIE
  Przeprowadzanie odwapniania urzàdzenia zaleca si´
  po wykonaniu okoΠo 200 kaw lub po maksymalnie
  dwóch miesiàcach u˝ytkowania.
  Zaleca si´ stosowanie specjalnych produktów do
  odwapniania ekspresów do kawy espresso, które sà
  dost´pne na rynku.
  Je˝eli produkty te sà niedost´pne, mo˝na wykonaç
  nast´pujàce czynnoÊci:
  1. Wlaç do zbiornika na wod´ okoΠo 0,5 l wody.
  2. RozpuÊciç w niej 2 Πy˝ki (okoΠo 30g) kwasku
  cytrynowego (dost´pnego w aptekach).
  3. Nacisnàç przycisk wΠàczony/wyΠàczony i
  poczekaç a˝ zapali si´ lampka kontrolna OK.
  4. Upewniç si´ czy adapter z filtrem nie jest
  zamocowany i umieÊciç naczynie pod wylotem
  urzàdzenia.
  5. Nacisnàç przycisk parzenia, pozwoliç, by
  wypΠyn´Πa poΠowa roztworu znajdujàcego si´ w
  pojemniku (od czasu do czasu przesuwaç pokr´tΠo
  pary i spuszczaç niewielkà iloÊç roztworu), a
  nast´pnie ponownie nacisnàç przycisk parzenia.
  6. WyΠàczyç urzàdzenie.
  7. Pozwoliç dziaΠaç roztworowi przez okoΠo 15
  minut, a nast´pnie wΠàczyç ekspres.
  8. Nacisnàç przycisk parzenia a˝ do caΠkowitego
  opró˝nienia zbiornika.
  9. Aby usunàç pozostaΠoÊci roztworu i osadu
  wapniowego, nale˝y dobrze wypΠukaç zbiornik,
  napeΠniç go Êwie˝à wodà (nie rozpuszczaç w niej
  kwasku cytrynowego) i wΠo˝yç na jego miejsce.
  10. Nacisnàç przycisk parzenia i pozwoliç, by roztwór
  wypΠynàΠ do koƒca ze zbiornika.
  11.Przerwaç wypΠywanie wody i raz jeszcze
  powtórzyç czynnoÊci 9 i 10."

  No nie wiem co mam zrobić
 • Pomocny post
  Specjalista AGD
  sebastikantus napisał:
  No ale w tym filtrze to chyba nie ma co się zatkać bo tam są 2 duże dziury i wgłebienie w które pakuje się te sitka w takiej metalowej obudowie.


  Źle.
  Link to jest uchwyt / kolba.
  Link to jest filtr.
  Zdjęcia mogą się lekko różnić, bo to tylko w celu wyjaśnienia, co czym jest.

  Filtr składa się z trzech podstawowych elementów (co pokazane było już wcześniej). Na dole odkręcasz czarną nakrętkę, i środek filtra wypychasz z metalowej obudowy.

  sebastikantus napisał:

  Coś w tym filtrze trzeba oczyścić????


  Normalnie co kilkanaście kaw powinno się rozkręcać i wymyć elementy filtra. Ale teraz, to już pozostaje tylko wymiana na nowy.

  Dodaję rysunki - jak się czyści:
 • Poziom 9  
  Aha, thx teraz przynajmniej wiem co jest co.
  Czyli pozostaje kupienie nowego siteczka, czy całego filtra i ile to kosztuje???
 • Pomocny post
  Specjalista AGD
  Możesz jeszcze spróbować rozkręcić i wyczyścić. Jak nie pomoże, to nowe. Cena około 35zł całość (Link).
 • Poziom 9  
  Najlepsze jest to że puszczone przez same sitka leci bez problemu, jednak przepływ wody blokuje ten czarny element na którym leży siteczko i ściśle do niego przylega.
  Co to może znaczyć???
  Sprawdziłem wiele razy, na pewno filtr jest poprawnie złożony i przeczyszczony
 • Specjalista AGD
  sebastikantus napisał:
  Najlepsze jest to że puszczone przez same sitka leci bez problemu, jednak przepływ wody blokuje ten czarny element na którym leży siteczko i ściśle do niego przylega.
  Co to może znaczyć???
  Sprawdziłem wiele razy, na pewno filtr jest poprawnie złożony i przeczyszczony


  Ten element zawiera zaworek ciśnieniowy. Prawdopodobnie jest uszkodzony.
 • Poziom 9  
  Słuchajcie, naprawiłem!!!
  Tam jest taka sprężynka w tym czarnym i ona trzyma takie coś co było skrzywione i ja to poprawiłem i to działa!!!
 • Poziom 18  
  No to gratulacje! Dobrze wiedzieć! Zawsze pare złotych w kieszeni!
 • Poziom 9  
  Heh dzięki, ale się nagrzebałem by dojść co się stało.
  Już chciałem się poddać i kupować nowe, ale doszedłem drogą eliminacji.
  Za to ekspres jest wyczyszczony jak nigdy :)
 • Poziom 1  
  Hej, miałem problem z zatkanym sitkiem Ekspres do kawy DELONGHI-zatkane sitka
  Wiedziałem, że to sitko, a nie inna usterka, bo z drugim sitkiem, które było w komplecie, można było kawę zrobić.
  Sitko wrzuciłem do gotującej się wody z kwaskiem cytrynowym. Trzymałem kilka minut i działa jak wcześniej.
 • Poziom 10  
  Ja z kolei sitko jak wyżej po zapchania traktowałem wszystkimi specyfikami i nic nie pomagało. Finalnie pomogło rozgrzanie sitka do czerwoności nad gazem, trzymanie go tak kilka minut by syf się wypalił po czym wrzucenie do zimnej wody. Działa jak nowe . Pzdr