Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Search our partners

Find the latest content on electronic components. Datasheets.com
Elektroda.pl
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Obwody przed wyłącznikiem głównym

radek_bu 24 Jul 2011 18:46 2066 6
 • #1
  radek_bu
  Level 9  
  Witam,

  Mam takie pytanie czy jest jakaś norma/prawo regulująca sprawę wyłączników głównych znajdujących się na klatce schodowej ?
  Chodzi mi konkretnie o to czy zasilanie obwodów administracji takich jak oświetlenie, gniazdka na klatce itp. może znajdować się przed wyłącznikiem głównym ? Dom powstał w 2000 roku.
 • #2
  gayetan
  Level 18  
  Wszelkie obwody bezpieczeństwa np. np. instalacji oddymiających, wind, instalacji p-poż ( np. hydrofor na potrzeby akcji ratowniczej podczas pożaru) powinny znajdować się przed wyłącznikiem głównym. Wszystko znajdziesz w normach elektrycznych. np. PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
 • #3
  wergilek
  Level 14  
  Wyłącznik ten zabezpiecza -odłącza napięcie w przypadku pożaru lub zagrożenia wybuchu np;gazu.Jak będą obwody przed wyłącznikiem to on nie spełnia swojego zadania.POZDRAWIAM
 • #4
  gayetan
  Level 18  
  Zwłaszcza hydrofor na potrzeby akcji gaśniczej, instalacje oddymiające, oświetlenie awaryjne i powinny stanąć windy podczas pożaru - to znacznie ułatwia akcję ratowniczą i ewakuację - litości!!!
 • #5
  TWK
  Electrician specialist
  Zasilanie instalacji bezpieczeństwa zostało przedstawione w normie PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa.

  Natomiast kwestia działanie wyłącznika przeciwpożarowego została dokładnie opisana w przepisach Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm):


  "§ 183. 1.W instalacjach elektrycznych należy stosować:

  (...)

  6) przeciwpożarowe wyłączniki prądu,

  (...)

  2. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu, odcinający dopływ prądu do wszystkich obwodów, z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru, należy stosować w strefach pożarowych o kubaturze przekraczającej 1000 m3 lub zawierających strefy zagrożone wybuchem.

  3. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu powinien być umieszczony w pobliżu głównego wejścia do obiektu lub złącza i odpowiednio oznakowany.

  4. Odcięcie dopływu prądu przeciwpożarowym wyłącznikiem nie może powodować samoczynnego załączenia drugiego źródła energii elektrycznej, w tym zespołu prądotwórczego, z wyjątkiem źródła zasilającego oświetlenie awaryjne, jeżeli występuje ono w budynku."

  Jasno z niej wynika, co może być obecnie podłączone przed wyłącznikiem przeciwpożarowym. Ale dom jest z 2000 r., a więc obowiązywało wtedy Dz.U. 1999 nr 15 poz. 140 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 lutego 1999 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Tam były inne wymagania dla instalacji elektrycznych. Polecam lekturę i porównanie obydwu rozporządzeń.
 • #6
  kkas12
  Level 43  
  Kolego gayetan zbyt kolega uogólnia. Norma 60364 jest normą wieloarkuszową.
  Jeżeli kolega się na nią powołuje to proszę wskazać dokładnie.
  https://sklep.pkn.pl/?m=product&a=find&cmd=clr
 • #7
  gayetan
  Level 18  
  ..ale już kolega TWK - podał dokładnie - czuję się upomniany - ale rozgrzeszony - chodziło mi bardziej o wskazanie gdzie szukać - ale będę się starał!!! obiecuję...