Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

[log] Zużycie procesora 100 % i brak miejsca na dysku C

Perejro16x 31 Jul 2011 21:00 3732 8
 • #1
  Perejro16x
  Level 9  
  Witam , mam taki problem. Laptop działą bardzo wolno , przy włączeniu przez kilka minut nie da się praktycznie nic robić, potem jest już lepiej , ale i tak nie da się płynnie nic robić. Cały czas znika mi miejsce na C. Kiedyś kasowałem , ale przestałem to robić, Więc mam jeden dysk C z 0 mb wolnego miejsca. Główne procesy które mi zużywają CPU to svhost.exe , explorer.exe , firefox.exe jeżeli go włączę (to dochodzi do 100 ) , mcshield.exe , ale zobaczycie to na logu. Nie znam się zbytnio na tych logach , błagam zmiłujcie się , i pomóżcie jak tylko możecie, chociaż jakaś sugestia , wtedy może kolejna osoba doda coś od siebie i rozwiążecie problem, Muszę naprawić ten komputer, albo będzie po mnie.

  Quote:
  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 15:26:48, on 2011-07-31
  Platform: Windows XP Dodatek SP3 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)
  Boot mode: Normal  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSvcs.exe
  C:\Program Files\Seagate\SeagateManager\Sync\FreeAgentService.exe
  C:\PROGRA~1\COMMON~1\France Telecom\Shared Modules\FTRTSVC\1\FTRTSVC.exe
  C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
  C:\Program Files\Common Files\McAfee\McSvcHost\McSvHost.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
  C:\WINDOWS\system32\mfevtps.exe
  C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\mcshield.exe
  C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\mfefire.exe
  C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiapsrv.exe
  C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe
  C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe
  C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe
  C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
  C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\NDSTray.exe
  C:\Program Files\TOSHIBA\Program narzędziowy TOSHIBA Zooming Utility\SmoothView.exe
  C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe
  C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe
  C:\Program Files\CyberLink DVD Solution\PowerDVD\PDVDServ.exe
  C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb05.exe
  C:\Program Files\ScanSoft\PaperPort\pptd40nt.exe
  C:\Program Files\Brother\Brmfcmon\BrMfcWnd.exe
  C:\Program Files\Seagate\SeagateManager\FreeAgent Status\StxMenuMgr.exe
  C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSServ.exe
  C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe
  C:\Program Files\McAfee.com\Agent\mcagent.exe
  C:\Program Files\Real\RealPlayer\RealPlay.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\TOSHIBA\TOSCDSPD\toscdspd.exe
  C:\Program Files\Common Files\Ahead\lib\NMBgMonitor.exe
  C:\Program Files\Brother\Brmfcmon\BrMfcmon.exe
  C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\Wcescomm.exe
  C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_FATIFFE.EXE
  C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\rapimgr.exe
  C:\Program Files\SAGEM WiFi manager\WLANUTL.exe
  C:\Program Files\MSN Toolbar Suite\DS\02.05.0001.1119\en-gb\bin\WindowsSearch.exe
  C:\Program Files\MSN Toolbar Suite\DS\02.05.0001.1119\en-gb\bin\WindowsSearchIndexer.exe
  C:\WINDOWS\system32\taskmgr.exe
  C:\Program Files\McAfee\VirusScan\mcods.exe
  I:\HiJackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza
  R3 - URLSearchHook: UrlSearchHook Class - {00000000-6E41-4FD3-8538-502F5495E5FC} - C:\Program Files\Ask.com\GenericAskToolbar.dll
  R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\Program Files\Livebox\SearchURLHook\SearchPageURL.dll
  O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
  O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\PROGRA~1\Skype\Phone\IEPlugin\SKYPEI~1.DLL
  O2 - BHO: McAfee Phishing Filter - {27B4851A-3207-45A2-B947-BE8AFE6163AB} - c:\progra~1\mcafee\msk\mskapbho.dll
  O2 - BHO: DriveLetterAccess - {5CA3D70E-1895-11CF-8E15-001234567890} - C:\WINDOWS\system32\dla\tfswshx.dll
  O2 - BHO: Canon Easy Web Print Helper - {68F9551E-0411-48E4-9AAF-4BC42A6A46BE} - C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\EWPBrowseLoader.dll
  O2 - BHO: scriptproxy - {7DB2D5A0-7241-4E79-B68D-6309F01C5231} - C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\ScriptSn.20101109205356.dll
  O2 - BHO: Easy Photo Print - {9421DD08-935F-4701-A9CA-22DF90AC4EA6} - C:\Program Files\Epson Software\Easy Photo Print\EPTBL.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.4.4525.1752\swg.dll
  O2 - BHO: MSN Search Toolbar Helper - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Toolbar Suite\TB\02.05.0000.1082\en-gb\msntb.dll
  O2 - BHO: Google Dictionary Compression sdch - {C84D72FE-E17D-4195-BB24-76C02E2E7C4E} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\fastsearch_219B3E1547538286.dll
  O2 - BHO: Ask Toolbar BHO - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - C:\Program Files\Ask.com\GenericAskToolbar.dll
  O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
  O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll
  O2 - BHO: EpsonToolBandKicker Class - {E99421FB-68DD-40F0-B4AC-B7027CAE2F1A} - C:\Program Files\EPSON\EPSON Web-To-Page\EPSON Web-To-Page.dll
  O3 - Toolbar: MSN Search Toolbar - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Toolbar Suite\TB\02.05.0000.1082\en-gb\msntb.dll
  O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll
  O3 - Toolbar: Easy-WebPrint - {327C2873-E90D-4c37-AA9D-10AC9BABA46C} - C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Toolband.dll
  O3 - Toolbar: &Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar.dll
  O3 - Toolbar: Ask Toolbar - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - C:\Program Files\Ask.com\GenericAskToolbar.dll
  O3 - Toolbar: EPSON Web-To-Page - {EE5D279F-081B-4404-994D-C6B60AAEBA6D} - C:\Program Files\EPSON\EPSON Web-To-Page\EPSON Web-To-Page.dll
  O3 - Toolbar: Easy Photo Print - {9421DD08-935F-4701-A9CA-22DF90AC4EA6} - C:\Program Files\Epson Software\Easy Photo Print\EPTBL.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Persistence] C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SynTPLpr] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NDSTray.exe] NDSTray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SmoothView] C:\Program Files\TOSHIBA\Program narzędziowy TOSHIBA Zooming Utility\SmoothView.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [dla] C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
  O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink DVD Solution\PowerDVD\PDVDServ.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb05.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SSBkgdUpdate] "C:\Program Files\Common Files\Scansoft Shared\SSBkgdUpdate\SSBkgdupdate.exe" -Embedding -boot
  O4 - HKLM\..\Run: [PaperPort PTD] "C:\Program Files\ScanSoft\PaperPort\pptd40nt.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [IndexSearch] "C:\Program Files\ScanSoft\PaperPort\IndexSearch.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [PPort11reminder] "C:\Program Files\ScanSoft\PaperPort\Ereg\Ereg.exe" -r "C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\ScanSoft\PaperPort\11\Config\Ereg\Ereg.ini
  O4 - HKLM\..\Run: [BrMfcWnd] C:\Program Files\Brother\Brmfcmon\BrMfcWnd.exe /AUTORUN
  O4 - HKLM\..\Run: [ControlCenter3] C:\Program Files\Brother\ControlCenter3\brctrcen.exe /autorun
  O4 - HKLM\..\Run: [MaxMenuMgr] "C:\Program Files\Seagate\SeagateManager\FreeAgent Status\StxMenuMgr.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Regedit32] C:\WINDOWS\system32\regedit.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ORAHSSSessionManager] "C:\Program Files\Livebox\SessionManager\SessionManager.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [CFSServ.exe] CFSServ.exe -NoClient
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon
  O4 - HKLM\..\Run: [mcui_exe] "C:\Program Files\McAfee.com\Agent\mcagent.exe" /runkey
  O4 - HKLM\..\Run: [MSConfig] C:\WINDOWS\PCHealth\HelpCtr\Binaries\MSConfig.exe /auto
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [TOSCDSPD] C:\Program Files\TOSHIBA\TOSCDSPD\toscdspd.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Ahead\lib\NMBgMonitor.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [H/PC Connection Agent] "C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\Wcescomm.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [restorer64_a] C:\Documents and Settings\Właściciel\restorer64_a.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [EPSON P50 Series] C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_FATIFFE.EXE /FU "C:\WINDOWS\TEMP\E_S7E.tmp" /EF "HKCU"
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O4 - Global Startup: Program sieciowy dla SAGEM Wi-Fi 11g USB adapter.lnk = ?
  O4 - Global Startup: Windows Desktop Search.lnk = C:\Program Files\MSN Toolbar Suite\DS\02.05.0001.1119\en-gb\bin\WindowsSearch.exe
  O8 - Extra context menu item: &MSN Search - res://C:\Program Files\MSN Toolbar Suite\TB\02.05.0000.1082\en-gb\msntb.dll/search.htm
  O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint – Dodaj do listy drukowania - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Toolband.dll/RC_AddToList.html
  O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint – Drukuj - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Toolband.dll/RC_Print.html
  O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint – Drukuj z dużą szybkością - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Toolband.dll/RC_HSPrint.html
  O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint – Podgląd - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Toolband.dll/RC_Preview.html
  O8 - Extra context menu item: Open in new background tab - res://C:\Program Files\MSN Toolbar Suite\TAB\02.05.0001.1119\en-gb\msntabres.dll/229?80147e1b00e4a3aab25c3652d2b176f
  O8 - Extra context menu item: Open in new foreground tab - res://C:\Program Files\MSN Toolbar Suite\TAB\02.05.0001.1119\en-gb\msntabres.dll/230?80147e1b00e4a3aab25c3652d2b176f
  O9 - Extra button: Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra button: Create Mobile Favorite - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\INetRepl.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\INetRepl.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Utwórz Ulubione dla urządzenia przenośnego... - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\INetRepl.dll
  O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\PROGRA~1\Skype\Phone\IEPlugin\SKYPEI~1.DLL
  O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
  O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe (file missing)
  O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe (file missing)
  O23 - Service: ConfigFree Service (CFSvcs) - TOSHIBA CORPORATION - C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSvcs.exe
  O23 - Service: Seagate Service (FreeAgentGoNext Service) - Seagate Technology LLC - C:\Program Files\Seagate\SeagateManager\Sync\FreeAgentService.exe
  O23 - Service: France Telecom Routing Table Service (FTRTSVC) - France Telecom SA - C:\PROGRA~1\COMMON~1\France Telecom\Shared Modules\FTRTSVC\1\FTRTSVC.exe
  O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
  O23 - Service: McAfee Usługa Personal Firewall (McMPFSvc) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Mcafee\McSvcHost\McSvHost.exe
  O23 - Service: McAfee Services (mcmscsvc) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\McSvcHost\McSvHost.exe
  O23 - Service: McAfee VirusScan Announcer (McNaiAnn) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\McSvcHost\McSvHost.exe
  O23 - Service: McAfee Network Agent (McNASvc) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\McSvcHost\McSvHost.exe
  O23 - Service: McAfee Scanner (McODS) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\VirusScan\mcods.exe
  O23 - Service: McAfee Proxy Service (McProxy) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\McSvcHost\McSvHost.exe
  O23 - Service: McShield - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\\mcshield.exe
  O23 - Service: McAfee Firewall Core Service (mfefire) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\\mfefire.exe
  O23 - Service: McAfee Validation Trust Protection Service (mfevtp) - McAfee, Inc. - C:\WINDOWS\system32\mfevtps.exe
  O23 - Service: McAfee Anti-Spam Service (MSK80Service) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Mcafee\McSvcHost\McSvHost.exe
  O23 - Service: Usługa Norton Protection Center (NSCService) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Console\NSCSRVCE.EXE (file missing)
  O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

  --
  End of file - 15103 bytes
 • #2
  1010011010
  Level 32  
  Po pierwsze sprawdź czy nie masz jakiegoś pliku który zjadł Ci całe miejsce - nie możesz mieć 0 cały czas.
  Później z "msconfig" i wybierz uruchamianie diagnostyczne - odpali tylko co potrzebuje, jak komputer zacznie działać normalnie po tym to znaczy, że coś Ci się uruchamia i zjada.
  Później walnij uruchamianie selektywne i po kolei zaznaczaj elementy startowe.
 • #3
  D214d3k
  Level 39  
  Jeśli system i plik stronicowania jest na pełnym dysku to nie ma co się dziwić. Potrzebne Ci te wszystkie toolbary? W Firefoxie warto zrobić nowy profil i powywalać zbędne dodatki. Postaraj się przenieść wszystkie dokumenty z c na d, opróżnij kosz .. to tak doraźnie. Przy instalowaniu programów odznaczaj propozycję zainstalowania dodatkowych rzeczy. Nowe programy można instalować na d:/Program Files. Dobrze było by odinstalować wszystko co niepotrzebne jeśli coś takiego jest. Nie doszukiwał bym się nadzwyczajnych powodów rozrastania się plików dysku c wystarczy, że trafiają tam wszystkie ściągane pliki, tymczasowe przeglądarek, uaktualnienia i dane programów ... . Przejrzyj c:/users/nazwa profilu/pobieranie - tam będzie sporo do wyrzucenia. Można wejść w narzędzia - opcje Firefoxa i zmienić katalog domyślny na katalog na innej partycji.
 • #4
  Kolobos
  IT specialist
  Uzyj ZMIEN i usun te bezuzyteczny log.

  Odinstaluj:
  Ask Toolbar
  Yahoo! Toolbar
  McAfee

  Zrob skan przy pomocy mbam oraz cureit. Daj w zalaczniku oba logi z OTL.
 • #5
  iagre
  Level 35  
  Zmień prawa dostępu do c:\system volume information tak żebyś mógł modyfikować jego zawartość i usuń z jego wnętrza wszystkie katalogi których nazwa zaczyna się od RP


  Poprawka:
  Zwróć uwagę na daty i kilka ostatnich (według własnego uznania) zostaw.
 • #6
  beo
  Level 36  
  iagre w jakim celu proponujesz usunięcie wszystkich punktów przywracania?
 • #7
  iagre
  Level 35  
  beo wrote:
  iagre w jakim celu proponujesz usunięcie wszystkich punktów przywracania?

  W celu pozyskania jak największej ilości wolnego miejsca na dysku.
 • #8
  D214d3k
  Level 39  
  Co najmniej 2 najnowsze muszą zostać na wszelki wypadek. Po usunięciu wszystkich jakakolwiek wysypka nie ma "ostatnie dobre ustawienia". Na dysku na pewno jest dużo mniej ważnych rzeczy.
 • #9
  artaa
  Level 43  
  Uruchomić ATFcleaner i wybrać wszystko, potem jak już będzie trochę miejsca CCleaner i wybrać usuwanie + poprawki. Potem skasować ręcznie zawartość \WINDOWS\SoftwareDistribution\Download , sprawdzić TEMPy i wyczyścić.
  Generalnie opisów na G bez liku.

  Wyłączyć i włączyć przywracanie.