Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Search our partners

Find the latest content on electronic components. Datasheets.com
Elektroda.pl
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

[AtMega8][Bascom] Zegar PDF8563 + PCF8591 + Timer - kłopot z I2C

maximus22_kr 14 Aug 2011 18:45 2852 2
 • #1
  maximus22_kr
  Level 18  
  Witam
  Mam układ, który mierzy dwie temperatury ( DS18B20 ), dwa napięcia ( PCF8591 ( pobiera czas ( PCF8563 ), a z powodu niedużego wyświetlacza ( 12 x 4 ) wskazania są zmieniane do 10 sekund po przepełnieniu Timer1.

  Układy PCF8563 i PCF8591 są podpięte z "zewnątrz" przewodami około 10 cm.
  Magistrala I2C ma obniżoną prędkość przez
  Config I2cdelay = 10

  Code:

  $regfile = "m8def.dat"                                      'definicja procesora
  $crystal = 4000000                                          'taktowanie procesora
  $hwstack = 32                                               ' rozmiar stosu sprzętowego
  $swstack = 10                                               ' rozmiar stosu
  $framesize = 40                                             ' rozmiar ramki
  $baud = 9600                                                ' predkość transmisji

  Config Debounce = 30

  '********************* Konfiguracja wyświetlacza
  Config Lcdbus = 4
  Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portd.4 , Db5 = Portd.5 , Db6 = Portd.6 , Db7 = Portd.7 , E = Portc.3 , Rs = Portc.1
  Config Lcd = 24 * 2

  '********************* Konfiguracja znaku specjalnego LCD
  Deflcdchar 0 , 8 , 20 , 8 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32          ' znak stopnia celcjusza
  Deflcdchar 1 , 32 , 14 , 1 , 15 , 17 , 15 , 1 , 32          ' znak "ą"

  '********************* Konfiguracja magistrali I2C
  Config I2cdelay = 10                                        ' domyślnie tryb Slow
  Config Sda = Portc.4
  Config Scl = Portc.5

  '********************* Konfiguracja podświetlania
  Config Portb.0 = Output                                     'Podswietlanie Niebieskie
  Reset Portb.0

  Config Portb.1 = Output                                     'Podswietlanie Czerwone
  Reset Portb.1

  Config Portb.2 = Output                                     'Podswietlanie Zielone
  Reset Portb.2

  '********************* Konfiguracja magistrali 1-Wire
  Config 1wire = Portc.0

  '********************* Konfiguracja Timer2

  Config Timer1 = Timer , Prescale = 64                       'dla kwarc = 4000000 Hz Prescale = 64 przepełnienie co 16us
  Enable Timer1

  Enable Interrupts

  On Timer1 Czas
  Timer1 = 34286                                              '31250 x 16us = 0,5 s , 65536 - 31250 = 34286

  '********************* Deklaracje zmiennych
  Dim Odczyt As Byte
  Dim Odczyt1 As Byte
  Dim Temp As Byte

  Dim Licznik1 As Integer
  Dim Flaga_uart As Bit
  Dim Uart_ciag As String * 25

  Dim Licznik2 As Integer
  Dim Ot1 As Bit

  Dim A1 As Single
  Dim Napiecie1 As String * 5
  Dim A2 As Single
  Dim Napiecie2 As String * 5

  Dim Ds1(8) As Byte                                          'zmienna określająca numer układu
  Dim Ds2(8) As Byte                                          'zmienna określająca numer układu
  Dim Ss1 As String * 6
  Dim Ss2 As String * 6
  Dim T1 As Integer                                           'zmienna odczytu dwóch bajtów z DS18B20
  Dim T2 As Integer                                           'zmienna odczytu dwóch bajtów z DS18B20

  '********************* Deklaracje zmiennych zegara

  Dim S As Byte                                               'DEC
  Dim M As Byte                                               'DEC
  Dim H As Byte                                               'DEC
  Dim Day As Byte
  Dim Month As Byte
  Dim Wk As Byte
  Dim Year As Byte

  Dim Hh As Byte                                              'BCD
  Dim Mm As Byte                                              'BCD
  Dim Ssek As Byte                                            'BCD
  Dim Wwk As Byte
  Dim Dday As Byte
  Dim Mmonth As Byte
  Dim Yyear As Byte
  Dim Dt As String * 2
  Dim Mc As String * 3
  Dim Dt1 As Byte
  Dim Mc1 As Byte

  Dim Czas_pcf As String * 12
  Dim Data_pcf As String * 9

  '********************* Deklaracja podprogramów
  Declare Sub Przeszukaj_i2c
  Declare Sub Odczytaj
  Declare Sub Temp1_lcd
  Declare Sub Temp2_lcd
  Declare Sub Wybor
  Declare Sub Gettime()                                       'pobieranie czasu
  Declare Sub Settime                                         'ustawianie czasu

  '********************* Przypisanie przyjaznych nazw do poszczególnych portów - Aliasów

  Niebieski Alias Portb.0
  Czerwony Alias Portb.1
  Zielony Alias Portb.2

  '********************* Wartości początkowe
  Const Adres_o = 145                                         'adres odczytu I2C PCF8591
  Flaga_uart = 0
  Niebieski = 1
  Ot1 = 0

  Cursor Off

  Ds1(1) = 1wsearchfirst()
  Ds2(1) = 1wsearchnext()

  Cls

  '********** Program główny
  Do

  Call Gettime


  'Obliczenia dla 10V
  A1 = Odczyt * 0.0486259
  Napiecie1 = Fusing(a1 , "#.#" )

  'Obliczenia dla 15V
  A2 = Odczyt1 * 0.0667391
  Napiecie2 = Fusing(a2 , "#.#" )

  If Flaga_uart = 1 Then
     Print Uart_ciag
     Flaga_uart = 0
  End If

  Uart_ciag = Napiecie1 + "V" + "  " + Napiecie2 + "V" + "  " + Ss1 + "  " + Ss2


  '********** magistrala 1-wire wejście 1 czujnik 1
  Disable Interrupts

  1wreset                                                     'reset magistrali 1-wire
  1wwrite &H55                                                'rozkaz adresowy SKIP ROM
  1wverify Ds1(1)                                             'sprawdź adres
  1wwrite &HBE                                                'rozkaz funkcyjny polecenie odczytu DS18B20
  T1 = 1wread(2)                                              'odczytaj dwa pierwsze bajty
                                                    'czekaj 750 ms

  '********** magistrala 1-wire wejście 1 czujnik 2

  1wreset                                                     'reset magistrali 1-wire
  1wwrite &H55                                                'rozkaz adresowy SKIP ROM
  1wverify Ds2(1)                                             'sprawdź adres
  1wwrite &HBE                                                'rozkaz funkcyjny polecenie odczytu DS18B20
  T2 = 1wread(2)                                              'odczytaj dwa pierwsze bajty
                                                   'czekaj 750 ms
  '********** konwersja temperatury dla wszystkich DS18B20

  1wreset
      1wwrite &HCC
      1wwrite &H44

  Enable Interrupts

  '**************** pierwsze wejście - pierwszy DS18B20 obliczenia **********
  T1 = T1 * 10
     T1 = T1 / 16

     Ss1 = Str(t1)
     Ss1 = Format(ss1 , " 0.0")                               'formatuj według wzorca - jedno miejsce po przecinku

  '**************** pierwsze wejście - drugi DS18B20 obliczenia  **********
  T2 = T2 * 10
     T2 = T2 / 16

     Ss2 = Str(t2)
     Ss2 = Format(ss2 , " 0.0")                               'formatuj według wzorca - jedno miejsce po przecinku  Loop
  End


  Temp1_lcd:

  '**************** pierwsze wejście - pierwszy DS18B20 obliczenia + wyświetlanie **********

  Locate 1 , 1
  Lcd "Wewn" ; Chr(1) ; "trz"
  Locate 2 , 1                                                'wyświetl w pozycji
  Lcd Ss1 ; Chr(0) ; "C "                                     'wyświetl wynik formatowania + znak specjalny + C

  Locate 1 , 13
  Lcd Napiecie1 ; "V "

  Locate 1 , 19
  Lcd Napiecie2 ; "V"

  Return

  Temp2_lcd:

  '**************** pierwsze wejście - drugi DS18B20 obliczenia + wyświetlanie **********


  Locate 1 , 1
  Lcd "Zewn" ; Chr(1) ; "trz"
  Locate 2 , 1                                                'wyświetl w pozycji
  Lcd Ss2 ; Chr(0) ; "C "

  Locate 1 , 13
  Lcd Napiecie1 ; "V "

  Locate 1 , 19
  Lcd Napiecie2 ; "V"

  Return


  '**************** Podprogram wyboru układu DS18B20 **********

  Wybor:
  If Ot1 = 0 Then
    Niebieski = 1
    Zielony = 0
    Gosub Temp1_lcd
    Locate 2 , 13
    Lcd Czas_pcf ; "       "
    Ot1 = 1

  Else
  If Ot1 = 1 Then
    Niebieski = 0
    Zielony = 1
    Gosub Temp2_lcd
    Locate 2 , 13
    Lcd Data_pcf ; "  "
    Ot1 = 0
  End If
  End If

  Return


  '********************* Odczyt PCF8591 I2C - częstotliwość odczytu zależna pd ustawień Timer1

  Odczytaj:
  I2cinit
  I2cstart                                                    'sygnał startu magistrali I2C
  I2cwbyte 144                                                'wyślij adres "odbiorczy" PCF8591
  I2cwbyte &B00000100
  I2cwbyte &B00000101
  I2cwbyte 255
  I2cwbyte 255
  I2cstart                                                    'znów generujemy warunek startu
  I2cwbyte Adres_o                                            'adresujemy układ EEPROM do odczytu
  I2crbyte Odczyt , Ack
  I2crbyte Odczyt1 , Nack
  I2cstop
  Return

  '***********************  Obsługa czasu/daty
  Sub Gettime()
    I2cstart
    I2cwbyte 162
    I2cwbyte &H02
    I2cstart
    I2cwbyte 163
     I2crbyte Ssek , Ack                                      'Odczytuje sekundy
     I2crbyte Mm , Ack                                        'Odczytuje minuty
     I2crbyte Hh , Ack                                        'Odczytuje godziny
     I2crbyte Dday , Ack                                      'Odczytuje dni
     I2crbyte Wwk , Ack                                       'Odczytuje dzień tygodnia
     I2crbyte Mmonth , Ack                                    'Odczutuje miesiąc
     I2crbyte Yyear , Nack                                    'Odczytuje rok
     I2cstop

      Ssek = Ssek And &B01111111                              'sekundy
      Mm = Mm And &B01111111                                  'minuty
      Hh = Hh And &B00111111                                  'godziny
      Dday = Dday And &B00111111                              'dni miesiąca
      Wwk = Wwk And &B00000111                                'dni tygodnia
      Mmonth = Mmonth And &B00011111                          'miesiące
      Yyear = Yyear And &B11111111                            'lata

     S = Makedec(ssek)                                        'Zamiana kodu BCD na wartość dziesiętną
     M = Makedec(mm)                                          'Zamiana kodu BCD na wartość dziesiętną
     H = Makedec(hh)                                          'Zamiana kodu BCD na wartość dziesiętną
     Wk = Makedec(wwk)                                        'Zamiana kodu BCD na wartość dziesiętną
     Day = Makedec(dday)                                      'Zamiana kodu BCD na wartość dziesiętną
     Month = Makedec(mmonth)                                  'Zamiana kodu BCD na wartość dziesiętną
     Year = Makedec(yyear)                                    'Zamiana kodu BCD na wartość dziesiętną

    Czas_pcf = Bcd(hh) + ":" + Bcd(mm) + "    " + Dt          'Tworzenie stringa z czasem
    Data_pcf = Bcd(dday) + "/" + Mc + "/" + Bcd(yyear)        'Tworzenie stringa z datą

    '********************* Funkcja zamieniająca numer dnia tygodna na nazwę dnia
    Dt1 = Makedec(wwk)                                        'numer dnia tygodnia dla lookupstr
    Dt = Lookupstr(dt1 , Dzien_tyg )

    '********************* Funkcja zamieniająca numer miesiaca na nazwę miesiaca
    Mc1 = Makedec(mmonth)                                     'numer miesiąca dla lookupstr
    Mc = Lookupstr(mc1 , Miesiace )

  End Sub

  Czas:                                                       'co 0,5 s
  Timer1 = Timer1 + 34286                                     'załaduj do Timer1 wartość 34286

  Incr Licznik1
  Incr Licznik2

  If Licznik1 = 20 Then
    Flaga_uart = 1
    Licznik1 = 0
  End If

  If Licznik2 = 12 Then
    Gosub Wybor
    Licznik2 = 0
  End If

  Gosub Odczytaj

  Return

  '********************* Informacja o nazwie dnia tygodnia i miesiąca
  Dzien_tyg:
   Data "Nd" , "Pn" , "Wt" , "Sr" , "Cz" , "Pt" , "So"
  Miesiace:
   Data "" , "Sty" , "Lut" , "Mar" , "Kwi" , "Maj" , "Cze" , "Lip" , "Sie" , "Wrz" , "Paz" , "Lis" , "Gru"


  Problem polega na tym, że po kilku minutach ( czasem godzinie ) wskazania zegara zamieniają się w sieczkę - nie pomaga reset, ani ponowne wgranie programu, pomaga jedynie ponowne ustawienie daty i czasu. Wtedy przez jakiś czas jest OK.
  Nie wiem czy to wina dłuższych połączeń, czy może użycia Timer1. Wygląda to tak, jakby coś było wysyłane do PCF8563 i mieszało jego ustawienia czasu i daty.
  PCF8591 działa cały czas OK.
  Może to wina sposobu prezentacji danych dla każdego podprogramu wyboru wyświetlanych danych - próbowałem wyświetlać stale tylko napięcia a zmieniać termometry, ale po kilku zmianach wartości wyświetlanej LCD wyświetlał krzaczki
 • Helpful post
  #2
  snnaap
  Level 25  
  Przeglądając Twój program mam takie małe spostrzeżenie, a mianowicie w pętli głównej masz wywołaną procedurę Gettime - ' Call Gettime' - która działa na I2C.

  Co się stanie gdy podczas wykonywania procedury Gettime zostanie zgłoszone przerwanie od Timer'a??

  Program przerywa wykonywanie procedury Gettime i skacze do obsługi Timera a tam jest wywoływana procedura Odczytaj, która również działa na I2C.

  Zdaje mi się że tu tkwi błąd.

  Spróbuj wyłączyć przerwania przed Call Gettime może to pomoże.

  Pozdrawiam
 • #3
  maximus22_kr
  Level 18  
  Tak, to jest to
  Po wyłączeniu przerwań dla Gettime idzie bez zakłóceń.