Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Wzmacniacz na lampach "Szarotkowych"

studisat 22 Aug 2011 09:32 2873 0
 • #1
  studisat
  Tube radio receivers specialist
  Wzmacniacz na lampach "Szarotkowych"

  Przedstawiam prosty układowo wzmacniacz lampowy zasilany bateryjnie.

  Wzmacniacz na lampach "Szarotkowych"

  Pierwszy stopień z lampą V1 typu 1S5T to klasyczny wzmacniacz pentodowy. Napięcie polaryzujące g1 powstaje
  na skutek przepływu prądu siatki przez rezystor R5 o dużej rezystancji 10M. Opornik R6 - "antyparazyt".

  Kolejny stopień to wzmacniacz mocy z lampą V2 typu 3S4T. Impedancja obciążenia widziana przez lampę wynosi około 5k.
  Kondesator C5 jest opcjonalny (u mnie go nie ma), jego pojemność dobrać w zależności od jakości transformatora wyjściowego Tr1.
  Odpowiednia wartość pojemności C5 pozwala podnieść górną częstotliwość przenoszoną przez wzmacniacz. Opornik R11 - "antyparazyt".

  Polaryzacja g1 lampy V2 jest uzyskiwana ze spadku napięcia na rezystorze R15 przez który przepływa prąd zasilający anody
  i siatki ekranujące lamp. Dolny zacisk głośnika jest połączony z automatycznym minusem a nie z zaciskiem masy.


  Ze względu na specyfikę lamp bateryjnych ujemne sprzężenie zwrotne zrealizowano doprowadzając wyjściowy sygnał do zimnego
  końca potencjometru regulacji głośności P1. Dzielnik napięcia wyjściowego tworzą rezystory R3 i R4. Może się okazać koniecznym
  skorygowanie stabilności dla wysokich częstotliwości poprzez dodatkowy kondesator podłączony równolegle do opornika R4 (wartość
  pojemności od 220pF d0 kilku nF).

  Lampa V3 to wskaźnik wysterowania. Dioda D1 musi mieć napięcie wsteczne minimum 200V.

  Elementy R16 - R19, C10 - C13, T1, D2, L1, L2 i Tr2 to przetwornica napięcia pochodząca z radia Malwa, w której
  zastąpiono oryginalny tranzystor tranzystorem AC180K, oraz oryginalna diodę zastąpiono diodą krzemową na napięcie pracy 100V.
  Wymienione w przetwornicy zostały też kondesatory elektrolityczne C11 i C12. Można zastosować dowolną przetwornicę dającą na wyjściu napięcie
  od 67V do 80V zwracając oczywiście uwagę na filtrację jej napięcia wyjściowego. Zamiast przetwornicy można zastosować 8 baterii 6F22.

  Wzmacniacz jest ekonomiczny jak na urządzenie lampowe: pobór prądu z baterii żarzenia wynosi 100mA a z baterii 9V około 120mA.
  Zasilając anody i siatki ekranujące lamp z baterii należy się spodziewać poboru prądu na poziomie około 9,5mA.
  Obydwie baterie nie są blokowane kondesatorami elektrolitycznymi, nie jest to konieczne. Można baterię żarzenia zablokować
  kondesatorem 470uF - 2200uF 6.3V zaś baterię 9 V kondesatorem 220u - 1000uF 16V.

  Zastosowano typowy punkt pracy lampy 3S4T dla Ua = Ug2 = 67,5V, Ra wynosi 5k. Można zastosować inny punkt pracy lampy V2, co wiąże się ze zmianą
  wartości Ra, oporników R15 i R14 oraz w razie konieczności dołożeniem dodatkowych elementów RC w obwodzie zasilania g2 lampy V2 w celu uzyskania
  odpowiednio niższego napięcia Ug2 względem napięcia zasilania.

  Z racji małej moc wyjściowej głośnik powinien mieć wysoką efektywność.

  Użyte przeze mnie lampy nie mikrofonują, ale powielając tę konstrukcję trzeba sprawdzić ich podatność na blisko umieszczony głośnik.
  Pasmo przenoszenia zależy od użytego transformatora wyjściowego, ja użyłem transformatora od radia Turandot w porównaniu z oryginalnym trafem
  od radia Szarotka uzyskałem lepsze odtwarzanie basów (niższa dolna częstotliwość graniczna wzmacniacza).

  Zastosowany montaż - przestrzenny, prowadzenie masy - nie jest krytyczne.

  Wykaz elementów:

  R1, R2: 2k2 (1k0 - 2k7), 0,125W (R1 = R2)
  R3: 68R, 0,125W
  R4: k27 (k22 - k47) 0,125W
  R5: 10M (8M2 - 10M) 0,125W
  R6: 2k2 (1k0 - 2k7) 0,125W
  R7: M22 (M22 - 1M) 0,125W
  R8: 3M3 (1M5 - 3M3) 0,125W
  R9: 6k8 (3k9 - 6k8) 0,125W
  R10: 1M0 (M82 - 1M5) 0,125W
  R11: 1k2 (1k0 - 1k8) 0.125W
  R12: PR 1M0 0,25W
  R13: M47 (M47 - 1M) 0,125W
  R14: 27k (22k - 33k) 0,125W
  R15: k91 (k82 - k91) 0,125W
  R16: 1k0 0,125W
  R17: PR 4k7 0,25W
  R18: k51 0,125W
  R19: 15k


  P1: 22k B

  C1: 22n (10n - 22n) >= 50V
  C2: u33 (u22 - 1u0) >= 100V
  C3: 4u7 (3u3 - 10u) >= 100V
  C4: 22n (10n - 22n) >= 100V
  C5: n47 (n33 - 2n2) >= 400V
  C6: 22n (10n - 22n) >= 400V
  C7: 22n (10n - 47n) >= 250V
  C8: 470u (100u - 470u) >= 10V
  C9: 47u (47u - 100u) >= 100V
  C10: u10 100V
  C11: 100u 16V
  C12: 100u 16V
  C13: 4n7 63V


  D1: BAV21
  D2: 1N4002

  T1: AC180K


  V1: 1S5T, DAF91, DAF96
  V2: 3S4T, DL92
  V3: DM70, DM71, 1M3, 1N3

  Tr1: 5k / Ro (Ro - impedancja głośnika)