Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Search our partners

Find the latest content on electronic components. Datasheets.com
Elektroda.pl
Texa PolandTexa Poland
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

[Sprzedam] Sztuka elektroniki tom 1 i 2 Paul Horowitz , Winfield Hill

HENRY48 10 Sep 2011 15:00 3369 2
 • #1
  HENRY48
  Level 11  
  Sprzedam książkę: "Sztuka elektroniki"
  tom 1 i 2.
  Książki używane, stan bardzo dobry

  Cena: 80 zł za oba tomy.

  Spis treści:
  CZĘŚĆ I
  Przedmowa / 11
  Przedmowa do pierwszego wydania / 13
  ROZDZIAŁ 1
  Podstawy / 15
  Wstęp / 15
  Napięcie, prąd i rezystancja / 16
  1.01. Napięcie i prąd / 16

  1.02. Zależność między napięciem i prądem: rezystory / 17

  1.03. Dzielniki napięcia / 21

  1.04. Źródła napięciowe i prądowe / 22

  1.05. Twierdzenie Thevenina / 24

  1.06. Rezystancja małosygnałowa / 27

  Sygnały / 29

  1.07. Sygnały sinusoidalne / 29

  1.08. Amplitudy sygnałów i decybele / 30

  1.09. Inne sygnały / 31

  1.10. Poziomy logiczne / 32

  1.11. Źródła sygnałów / 32

  Kondensatory i układy prądu zmiennego / 33

  1.12. Kondensatory / 34

  1.13. Układy RC: zależność U i I od czasu / 36

  1.14. Układy różniczkujące / 38

  1.15. Układy całkujące (integratory) / 39

  Cewki indukcyjne i transformatory / 41

  1.16. Cewki indukcyjne / 41

  1.17. Transformatory / 41

  Impedancja i reaktancja / 42

  1.18. Analiza częstotliwościowa układów reaktancyjnych / 43

  1.19. Filtry RC / 48

  1.20. Wykresy wskazowe / 52

  1.21. "Bieguny" i decybele na oktawę / 52

  1.22. Układy rezonansowe i filtry aktywne / 53

  1.23. Inne zastosowania kondensatorów / 54

  1.24. Uogólnione twierdzenie Thevenina / 55

  Diody i układy diodowe / 55

  1.25. Diody / 55

  1.26. Prostowanie / 55

  1.27. Filtrowanie napięć wyjściowych zasilaczy sieciowych/57

  1.28. Układy prostowników stosowane w zasilaczach
  sieciowych / 58

  1.29. Stabilizatory / 60

  1.30. Układowe zastosowania diod / 61

  1.31. Obciążenia indukcyjne i zabezpieczenie diodowe / 64

  Inne elementy pasywne / 65

  1.32. Elementy elektromechaniczne / 65

  1.33. Wskaźniki / 69

  1.34. Elementy regulowane / 69

  Ćwiczenia dodatkowe / 71


  ROZDZIAŁ 2

  Tranzystory / 72


  Wstęp / 72

  2.01. Pierwszy model tranzystora: wzmacniacz prądowy / 73

  Kilka podstawowych układów z tranzystorami / 74

  2.02. Tranzystor jako przełącznik' / 74

  2.03. Wtórnik emiterowy / 75

  2.04. Wtórniki emiterowe jako stabilizatory napięcia / 78

  2.05. Ustalanie punktu pracy wtórnika emiterowego / 80

  2.06. Tranzystorowe źródło prądowe / 82

  2.07. Wzmacniacz ze wspólnym emiterem / 86

  2.08. Wtórnikowy układ symetryzujący / 88

  2.09. Transkonduktancja / 89

  Model Ebersa-Molla stosowany do analizy
  podstawowych układów tranzystorowych / 90

  2.10. Poprawiony model tranzystora: wzmacniacz
  transkonduktancyjny / 90

  2.11. O wtórniku emiterowym jeszcze raz / 92

  2.12. Wzmacniacz ze wspólnym emiterem jeszcze raz / 93

  2.13. Ustalanie punktu pracy wzmacniacza ze wspólnym
  emiterem / 94

  2.14. Układ powtarzania prądu / 99

  Niektóre podzespoły stosowane do budowy
  wzmacniaczy / 102

  2.15. Wyjściowe stopnie przeciwstawne (komplementarne) / 102

  2.16. Połączenie Darlingtona / 106

  2.17. Bootstrap (kompensacja napięcia sygnału) /108

  2.18. Wzmacniacze różnicowe / 110

  2.19. Efekt pojemnościowy i efekt Millera / 114

  2.20. Tranzystory polowe / 116

  Kilka typowych układów tranzystorowych / 117

  2.21. Stabilizator napięcia / 117

  2.22. Układ stabilizacji temperatury / 117

  2.23. Prosty tranzystorowo-diodowy układ logiczny / 117

  Układy nie wymagające wyjaśnień / 121

  2.24. Układy bez błędów / 121

  2.25. Układy z błędami / 121

  Ćwiczenia dodatkowe / 121


  ROZDZIAŁ 3

  Tranzystory polowe / 124


  Wstęp / 124

  3.01. Właściwości tranzystorów polowych / 125

  3.02. Rodzaje tranzystorów polowych / 128

  3.03. Ogólne właściwości tranzystorów polowych / 130

  3.04. Charakterystyki drenowe tranzystora polowego / 132

  3.05. Rozrzut produkcyjny parametrów tranzystora
  polowego / 134

  Podstawowe układy z tranzystorami polowymi / 135

  3.06. Źródła prądowe z tranzystorów JFET / 138

  3.07. Wzmacniacze z tranzystorami polowymi /141

  3.08. Wtórniki źródłowe / 145

  3.09. Prąd bramki tranzystorów polowych / 147

  3.10. Tranzystory polowe jako rezystory o zmiennej
  rezystancji / 150

  Przełączniki z tranzystorami polowymi / 153

  3.11. Przełączniki analogowe z tranzystorami polowymi / 154

  3.12. Właściwości rzeczywistych przełączników
  z tranzystorami polowymi / 157

  3.13. Kilka układów z przełącznikami analogowymi / 164

  3.14. Przełączniki logiczne i przełączniki mocy
  z tranzystorami MOS / 166

  3.15. Uwaga, ładunki statyczne! / 183

  Układy nie wymagające wyjaśnień /185

  3.16. Pomysły układowe / 185

  3.17. Układy z błędami / 185


  ROZDZIAŁ 4

  Sprzężenie zwrotne i wzmacniacze operacyjne / 186


  Wstęp / 186

  4.01. Wstęp do sprzężenia zwrotnego / 186

  4.02. Wzmacniacze operacyjne / 187

  4.03. Fundamentalne założenia / 188

  Podstawowe układy ze wzmacniaczami
  operacyjnymi / 189

  4.04. Wzmacniacz odwracający / 189

  4.05. Wzmacniacz nieodwracający / 190

  4.06. Wtórnik napięciowy / 191

  4.07. Źródła prądowe / 191

  4.08. Podstawowe uwagi dla projektantów i użytkowników
  układów ze wzmacniaczami operacyjnymi / 194

  Inne układy ze wzmacniaczami operacyjnymi / 194

  4.09. Układy liniowe / 195

  4.10. Układy nieliniowe / 199

  Szczegółowy przegląd właściwości wzmacniacza
  operacyjnego / 201

  4.11. Parametry rzeczywistych wzmacniaczy
  operacyjnych / 201

  4.12. Wpływ niedoskonałości wzmacniacza operacyjnego
  na parametry układu / 217

  4.13. Wzmacniacze operacyjne małej mocy
  i programowalne / 224

  Analiza wybranych układów ze wzmacniaczami
  operacyjnymi / 225

  4.14. Wzmacniacz logarytmujący / 225

  4.15. Aktywny detektor szczytowy / 229

  4.16. Układ próbkująco-pamiętający / 231

  4.17. Ogranicznik aktywny / 234

  4.18. Przetwornik wartości bezwzględnej /235

  4.19. Integratory / 236

  4.20. Wzmacniacze różniczkujące / 238

  Praca wzmacniacza operacyjnego z pojedynczym
  napięciem zasilającym / 238

  4.21. Ustalanie punktu pracy wzmacniaczy prądu zmiennego
  z pojedynczym napięciem zasilającym / 239

  4.22. Wzmacniacze operacyjne o pojedynczym zasilaniu / 239

  Komparatory i przerzutnik Schmitta / 243

  4.23. Komparatory napięcia / 244

  4.24. Komparatory z regeneracją / 245

  Sprzężenie zwrotne we wzmacniaczach o ograniczonym
  wzmocnieniu / 247

  4.25. Równanie określające wzmocnienie / 247

  4.26. Wpływ sprzężenia zwrotnego na parametry
  wzmacniacza / 248

  4.27. Dwa przykłady wzmacniaczy tranzystorowych

  ze sprzężeniem zwrotnym / 251

  Typowe układy ze wzmacniaczami operacyjnymi / 254

  4.28. Wzmacniacz laboratoryjny ogólnego przeznaczenia / 254

  4.29. Generator sterowany napięciem / 255

  4.30. Przełącznik analogowy ze złączowym tranzystorem
  polowym z kompensacją rezystancji RON / 257

  4.31. Detektor przejścia przez zero przeznaczony
  do współpracy z układami TTL / 258

  4.32. Układ kontroli prądu płynącego przez obciążenie / 259

  Kompensacja częstotliwościowa wzmacniaczy
  ze sprzężeniem zwrotnym / 259

  4.33. Zależność wzmocnienia i przesunięcia fazy
  od częstotliwości / 260

  4.34. Metody częstotliwościowej kompensacji
  wzmacniaczy / 262

  4.35. Charakterystyka amplitudowa czwórnika sprzężenia
  zwrotnego / 264

  Układy nie wymagające wyjaśnień / 267

  4.36. Pomysły układowe / 267

  4.37. Układy z błędami / 267

  Ćwiczenia dodatkowe / 267


  ROZDZIAŁ 5

  Filtry aktywne i generatory / 278


  Filtry aktywne / 278

  5.01. Charakterystyki częstotliwościowe filtrów RC / 278

  5.02. O doskonałych właściwościach filtrów LC / 280

  5.03. Ogólny przegląd filtrów aktywnych / 281

  5.04. Podstawowe parametry filtrów / 282

  5.05. Rodzaje filtrów / 284

  Układy filtrów aktywnych / 289

  5.06. Układy ZNSN / 289

  5.07. Projektowanie filtrów ZNSN za pomocą uproszczonej tablicy / 290

  5.08. Filtry modelujące zmienne stanu / 292

  5.09. Filtry z czwórnikiem podwójne T / 296

  5.10. Żyratorowe realizacje filtrów / 297

  5.11. Filtry z przełączanymi pojemnościami / 298

  Generatory / 301

  5.12. Wprowadzenie w technikę generacyjną / 301

  5.13. Generatory relaksacyjne / 301

  5.14. 555 - klasyczny czasowy układ scalony / 304

  5.15. Generatory przestrajane napięciem / 308

  5.16. Generatory kwadraturowe / 309

  5.17. Generatory z mostkiem Wiena / 314

  5.18. Generatory LC / 315

  5.19. Generatory kwarcowe / 317

  Układy nie wymagające wyjaśnień / 324

  5.20. Pomysły układowe / 324

  Ćwiczenia dodatkowe / 324


  ROZDZIAŁ 6

  Stabilizatory napięcia i układy dużej mocy / 325


  Podstawowe układy stabilizacji napięcia stałego
  z klasycznym elementem typu 723 / 326

  6.01. Stabilizator napięcia typu 723 / 326

  6.02. Stabilizator napięcia dodatniego / 327

  6.03. Stabilizator o dużej wartości prądu wyjściowego / 329

  Moc i ciepło w układach elektronicznych / 331

  6.04. Tranzystory mocy i rozpraszanie ciepła / 331

  6.05. Zabezpieczenie nadprądowe przez redukcję prądu
  wyjściowego / 335

  6.06. Zabezpieczenia nadnapięciowe / 336

  6.07. Dalsze uwagi na temat projektowania zasilaczy o dużej
  wartości prądu wyjściowego / 339

  6.08. Zasilacze o programowalnym napięciu
  wyjściowym / 341

  6.09. Przykład układu zasilacza / 342

  6.10. Inne scalone stabilizatory napięcia / 343

  Zasilacz o niestabilizowanym napięciu wyjściowym /344

  6.11. Elementy sieciowe / 344

  6.12. Transformator sieciowy / 348

  6.13. Elementy obwodu stałoprądowego zasilacza /349

  Źródła napięć odniesienia / 352

  6.14. Diody Zenera / 352

  6.15. Tranzystorowe źródło napięcia odniesienia (T-ZNa) / 355

  Trzy- i czterokońcówkowe stabilizatory napięcia / 363

  6.16. Trzykońcówkowe stabilizatory napięcia / 363

  6.17. Trzykońcówkowe stabilizatory o dobieranej wartości napięcia wyjściowego / 364

  6.18. Dodatkowe uwagi na temat stabilizatorów trzykońcówkowych / 371

  6.19. Stabilizatory impulsowe i przetwornice napięciastałego / 380

  Specjalne stabilizatory napięć stałych / 395

  6.20. Stabilizatory wysokonapięciowe (w.n.) / 395

  6.21. Zasilacze o niskim poziomie szumów i o małym dryfie napięcia wyjściowego / 402

  6.22. Mikromocowe stabilizatory napięcia stałego /404

  6.23. Przetwornica napięcia z pływającym kondensatorem (z pompą ładunkową) / 405

  6.24. Zasilacze stabilizowanego prądu stałego / 407

  6.25. Moduły zasilające dostępne na rynku /410

  Układy nie wymagające wyjaśnień / 417

  6.26. Pomysły układowe /417

  6.27. Układy z błędami /417

  Ćwiczenia dodatkowe / 417


  ROZDZIAŁ 7

  Układy precyzyjne i układy o małych szumach / 419


  Metody projektowania precyzyjnych układów
  ze wzmacniaczami operacyjnymi / 419

  7.01. Precyzja a dynamika układu / 419

  7.02. Bilans błędów /420

  7.03. Przykład układu precyzyjnego: wzmacniacz
  z automatycznym zerowaniem napięcia
  niezrównoważenia / 420

  7.04. Bilans błędów projektowanego układu
  precyzyjnego / 422

  7.05. Błędy wprowadzane przez elementy dyskretne / 423

  7.06. Błędy wprowadzane przez obwód wejściowy
  wzmacniacza / 425

  7.07. Błędy wprowadzane przez obwód wyjściowy
  wzmacniacza / 437

  7.08. Wzmacniacze z autozerowaniem (z przerywaczową
  stabilizacją zera) / 448

  Wzmacniacze różnicowe i wzmacniacze pomiarowe /455

  7.09 Wzmacniacz różnicowy z wejściem symetrycznym / 456

  7.10. Standardowy układ wzmacniacza pomiarowego
  z trzema wzmacniaczami operacyjnymi / 460

  Szumy wzmacniaczy / 466

  7.11. Źródła i rodzaje szumów /466

  7.12. Stosunek sygnał-szum oraz współczynnik szumu / 469

  7.13. Napięcie i prąd szumów wzmacniacza tranzystorowego / 472

  7.14. Projektowanie układów tranzystorowych o niskim poziomie szumu / 474

  7.15. Szumy tranzystorów polowych / 480

  7.16. Wybieranie tranzystorów do układów o niskim poziomie
  szumów /482

  7.17. Szumy we wzmacniaczu różnicowym i we wzmacniaczu
  ze sprzężeniem zwrotnym /482

  Pomiary parametrów szumowych i generatory szumu / 486

  7.18. Pomiary bez użycia generatora szumu / 486

  7.19. Pomiary z użyciem generatora szumu / 487

  7.20. Generatory szumu i generatory sygnałowe /489

  7.21. Ograniczanie szerokości pasma oraz pomiary wartości
  skutecznej napięcia /490

  7.22. Szumowe różności /492

  Zakłócenia: ekranowanie i uziemienie / 492

  7.23. Zakłócenia / 493

  7.24. Problem mas / 495

  7.25. Problem mas przy łączeniu przyrządów ze sobą / 496

  Układy nie wymagające wyjaśnień / 504

  I7.26. Pomysły układowe / 504

  Ćwiczenia dodatkowe / 504


  CZĘŚĆ II


  ROZDZIAŁ 8

  Technika cyfrowa / 11

  Podstawy techniki cyfrowej / 11

  8.01. Dyskretne czy analogowe / 11

  8.02. Stany logiczne / 12

  8.03. Kody liczbowe / 13

  8.04. Bramki i tablice prawdy / 17

  8.05. Bramki z elementów dyskretnych / 19

  8.06. Przykłady układów z bramkami / 20

  8.07. Miejsce symbolu negacji stanu / 22

  TTL i CMOS / 23

  8.08. Katalog podstawowych bramek cyfrowych /23

  8.09. Budowa bramek scalonych / 23

  8.10. Charakterystyka układów TTL i CMOS / 26

  8.11. Układy z wyjściem trójstanowym i z otwartym
  kolektorem / 27

  Układy kombinacyjne / 30

  8.12. Tożsamości logiczne / 31

  8.13. Minimalizacja i mapy Karoaugha / 32

  8.14. Scalone układy kombinacyjne / 33

  8.15. Realizacja dowolnych funkcji kombinacyjnych /39

  Układy sekwencyjne / 45

  8.16. Układy z pamięcią: przerzutniki / 45

  8.17. Przerzutniki synchroniczne / 47

  8.18. Połączenie przerzutników i bramek: układy
  sekwencyjne / 52

  8.19. Synchronizator / 54

  Przerzutniki monostabilne / 56

  8.20. Właściwości przerzutników monostabilnych / 56

  8.21. Układ z przerzutnikiem monostabilnym / 58

  8.22. Przestrogi dla użytkowników przerzutników
  monostabilnych / 59

  8.23. Licznikowe układy uzależnień czasowych / 62


  Scalone układy sekwencyjne / 62

  8.24. Zatrzaski i rejestry / 62

  8.25. Liczniki / 63

  8.26. Rejestry przesuwające / 66

  8.27. Sekwencyjne układy PAL / 67

  8.28. Różnorodne funkcje sekwencyjne / 82

  Kilka typowych układów cyfrowych / 85

  8.29. Licznik modulo n: zależności czasowe / 85

  8.30. Sekwencyjny układ sterowania wyświetlaczami LED / 87

  8.31. Układ sterowania teleskopem astronomicznym / 89

  8.32. Generator o programowanej liczbie impulsów / 91

  "Choroby" układów cyfrowych / 91

  8.33. Problemy statyczne / 93

  8.34. Problemy dynamiczne / 93

  8.35. Wrodzone wady układów TTL i CMOS / 96

  Układy nie wymagające wyjaśnień / 98

  8.36. Pomysły układowe / 98

  8.37. Układy z błędami / 98

  Ćwiczenia dodatkowe / 98


  ROZDZIAŁ 9

  Na styku techniki analogowej i cyfrowej / 109


  Sprzęganie się z układami TTL i CMOS /109

  9.01. Chronologia układów logicznych / 109

  9.02. Charakterystyki wejściowe i wyjściowe / 115

  9.03. Sprzęganie ze sobą układów cyfrowych z różnych rodzin / 117

  9.04. Sterowanie wejściami TTL i CM OS / 119

  9.05. Komparatory i wzmacniacze operacyjne jako źródła sygnałów wejściowych systemów cyfrowych / 122

  9.06. Jeszcze kilka uwag o wejściach układów logicznych / 123

  9.07. Komparatory /125

  9.08. Współpraca układów TTL i CMOS z zewnętrznymi układami obciążającymi / 127

  9.09. Sprzęganie układów NMOS LSI / 135

  9.10. Elementy optoelektroniczne /137

  Sygnały cyfrowe a długie przewody / 146

  9.11. Połączenia lokalne / 146

  9.12. Połączenia między płytami / 149

  9.13. Szyny danych / 149

  9.14. Transmisja sygnałów cyfrowych za pośrednictwem
  kabli / 150

  Przetwarzanie analogowo-cyfrowe
  i cyfrowo-analogowe /161

  9.15. Wprowadzenie / 161

  9.16. Przetworniki cyfrowo-analogowe (C/A) / 163

  9.17. Integracyjne (uśredniające) przetworniki C/A / 166

  9.18. Mnożące przetworniki C/A / 167

  9.19. Wybór przetwornika cyfrowo-analogowego (A/C) /168

  9.20. Przetworniki analogowo-cyfrowe (A/C) / 168

  9.21. Metody oparte na równoważeniu ładunków /175

  9.22. Kilka niezwykłych przetworników A/C i C?A /179

  9.23. Wybór przetwornika analogowo-cyfrowego /181

  Zastosowania przetworników A/C / 186

  9.24. 16-kanałowy system zbierania danych z przetwarzaniem A/C /186

  9.25. Woltomierz cyfrowy / 189

  9.26. Woltametr / 189

  Pętla fazowa / 191

  9.27. Wprowadzenie / 191

  9.28. Projektowanie pętli fazowej / 196

  9.29. Projektowanie powielacza częstotliwości / 197

  9.30. Zaskok i synchronizm pętli fazowej / 201

  9.31. Niektóre zastosowania pętli fazowej / 202

  Generatory sekwencji pseudolosowych
  i generatory szumu / 205

  9.32. Cyfrowa generacja szumu / 205

  9.33. Rejestry liniowe / 206

  9.34. Wytwarzanie szumu analogowego z ciągów
  maksymalnie długich / 207

  9.35. Widmo mocy ciągu pseudolosowego / 208

  9.36. Filtracja dolnoprzepustowa / 210

  9.37. Powtarzalność sekwencji / 211

  9.38. Filtry cyfrowe / 214

  Układy nie wymagające wyjaśnień / 217

  9.39. Pomysły układowe / 217

  9.40. Układy z błędami I 217

  Ćwiczenia dodatkowe / 217


  ROZDZIAŁ 10

  Minikomputery / 222


  Minikomputery, mikrokomputery i mikroprocesory / 222

  10.01. Architektura komputerów / 223

  Zbiór instrukcji komputera / 227

  10.02. Język symboliczny i język maszynowy / 227

  10.03. Uproszczony zbiór instrukcji procesora 8086/8 /228

  10.04. Przykład programu / 233

  Sygnały magistrali i sposoby łączenia układów / 234

  10.05. Podstawowe sygnały magistrali: dane, adresy,
  sygnały strobujące / 234

  10.06. Programowa obsługa wejścia/wyjścia: wysyłanie
  danych / 235

  10.07. Programowa obsługa wejścia/wyjścia: przyjmowanie
  danych / 239

  10.08. Programowa obsługa wejścia/wyjścia: rejestr,
  stanu / 240

  10.09. Przerwania / 244

  10.10. Obsługa przerwań / 245

  10.11. Uogólnienie metody przerwań / 248

  10.12. Bezpośredni dostęp do pamięci / 253

  10.13. Zestawienie sygnałów magistrali IBM PC / 256

  10.14. Synchroniczna i asynchroniczna transmisja
  danych / 258

  10.15. Inne rodzaje magistrali mikroprocesorowych / 260

  10.16. Dołączanie urządzeń peryferyjnych
  do komputerów / 263

  Podstawy oprogramowania systemowego / 266

  10.17. Programowanie / 266

  10.18. Systemy operacyjne, pliki i zarządzanie
  pamięcią / 269

  Zasady przesyłania informacji / 271

  10.19. Kody alfanumeryczne i transmisja
  szeregowa / 272

  10.20. Transmisja równoległa: Centronics, SCSI, IPI,
  OPIB (488) / 282

  10.21. Lokalne sieci komputerowe / 288

  10.22. Przykład układu sprzęgającego: sprzętowe upakowanie
  danych przed transmisją / 290

  10.23. Formaty liczb / 292


  ROZDZIAŁ 11

  Mikroprocesory / 296


  Mikroprocesor 68008 widziany z bliska / 297

  11.01. Rejestry, pamięć, urządzenia we/wy / 297

  11.02. Lista rozkazów i adresowanie / 298

  11.03. Język maszynowy / 303

  11.04. Sygnały magistrali / 306

  Przykład kompletnego projektu: uśredniacz sygnału
  analogowego / 314

  11.05. Projekt układu / 314

  11.06. Oprogramowanie: definicja zadań / 331

  11.07. Oprogramowanie: program użytkowy / 334

  11.08. Szacowanie wartości parametrów / 358

  11.09. Kilka refleksji / 360

  Mikroprocesorowe układy wspomagające / 362

  11.10. Układy średniej skali scalenia (MSI) / 363

  11.11. Układy peryferyjne dużej skali scalenia (LSI) / 365

  11.12. Pamięć / 376

  11.13. Inne mikroprocesory / 386

  11.14. Emulatory, systemy uruchomieniowe, analizatory
  stanów logicznych, pakiety prototypowe / 387


  ROZDZIAŁ 12

  Technologia konstrukcji sprzętu elektronicznego / 393


  Metody wykonywania prototypów urządzeń / 393

  12.01. Płyty montażowe / 393

  12.02. Uniwersalne płytki drukowane / 394

  12.03. Płytki do połączeń owijanych / 394

  Obwody drukowane / 398

  12.04. Wytwarzanie płytek drukowanych / 398

  Produkcja płytek drukowanych / 400 4

  12.05. Projektowanie płytek drukowanych / 401

  12.06. Montaż elementów na płytce drukowanej / 407

  12.07. Kilka dalszych uwag na temat płytek drukowanych / 409

  12.08. Nowoczesne sposoby wytwarzania płytek drukowanych / 410

  Konstruowanie przyrządów elektronicznych / 421

  12.09. Mocowanie płytek z układami wewnątrz przyrządu / 421

  12.10. Obudowy przyrządów elektronicznych / 424

  12.11. Wskazówki konstrukcyjne / 425

  12.12. Chłodzenie / 427

  12.13. Kilka uwag dotyczących elektrycznej strony konstrukcji / 430

  12.14. Jak zdobyć elementy elektroniczne? / 431


  ROZDZIAŁ 13

  Technika dużych częstotliwości i szybkich
  przełączeń / 433


  Wzmacniacze sygnałów o dużych częstotliwościach / 433

  13.01. Zachowanie się wzmacniaczy tranzystorowych
  w zakresie dużych częstotliwości / 433

  13.02. Wzmacniacze sygnałów o dużych częstotliwościach:
  modele elementów aktywnych / 434

  13.03. Przykład analizy układów w zakresie dużych
  częstotliwości / 437

  13.04. Konfiguracje wzmacniaczy dużej częstotliwości / 438

  13.05. Przykład analizy wzmacniacza
  szerokopasmowego / 440

  13.06. O uproszczeniach zmiennoprądowego modelu
  tranzystora bipolarnego / 442

  13.07. Dwójka z szeregowo-równoległym sprzężeniem
  zwrotnym / 443

  13.08. Moduły wzmacniające / 444

  Podzespoły elektroniczne stosowane w zakresie
  częstotliwości radiowych / 448

  13.09. Linie transmisyjne / 448

  13.10. Strojniki, symetryzatory i transformatory /453

  13.11. Wzmacniacze rezonansowe / 454

  13.12. Podzespoły elektroniczne stosowane w zakresie
  dużych częstotliwości / 457

  13.13. Pomiary amplitudy lub mocy sygnału w.cz. / 461

  Radiokomunikacja - modulacja amplitudy / 466

  13.14. Kilka pojęć z dziedziny łączności / 466

  13.15. Modulacja amplitudy / 467

  13.16. Odbiornik superheterodynowy / 468

  Inne rodzaje modulacji / 471

  13.17. Modulacja jednowstęgowa (SSB) / 471

  13.18. Modulacja częstotliwości / 472

  13.19. Kluczowanie przesuwem częstotliwości (FSK) / 474

  13.20. Układy modulacji impulsowej / 475

  O układach dużych częstotliwości od strony praktyki / 476

  13.21. Specjalne rozwiązania konstrukcyjne
  układów w.cz. / 476

  13.22. Elementy i układy specjalne / 477

  Technika szybkich przełączeń / 479

  13.23. Model tranzystora i równania inwertera / 479

  13.24. Komputerowa analiza układów analogowych / 483

  Przykłady analizy układów przełączających / 484

  13.25. Wysokonapięciowy stopień wykonawczy / 484

  13.26. Układ z otwartym kolektorem sterujący szyną
  magistrali / 485

  13.27. Przykład: przedwzmacniacz do fotopowielacza / 487

  Układy nie wymagające wyjaśnień / 489

  13.28. Pomysły układowe / 489

  Ćwiczenia dodatkowe / 489


  ROZDZIAL 14

  Projektowanie urządzeń o malej mocy zasilania / 491


  Wstęp / 491

  14.01. Zastosowania układów o małym poborze mocy / 492

  Źródła energii / 495

  14.02. Rodzaje ogniw / 495

  14.03. Zasilacze wtyczkowe / 505

  14.04. Ogniwa słoneczne / 507

  14.05. Prądy sygnałowe / 509

  Wyłączanie zasilania i mikromocowe stabilizatory
  napięcia / 514

  14.06. Wyłączanie zasilania / 514

  14.07. Mikromocowe stabilizatory napięcia / 518

  14.08. Ustalanie potencjału masy / 522

  14.09. Mikromocowe ZNO i czujniki temperatury / 524

  Metody projektowania analogowych układów
  mikromocowych / 526

  14.10. Problemy związane z projektowaniem liniowych
  układów mikromocowych / 526

  14.11. Przykład projektowania układu liniowego
  z elementami dyskretnymi / 528

  14.12. Mikromocowe wzmacniacze operacyjne / 531

  14.13. Komparatory mikromocowe / 544

  14.14. Mikromocowe układy czasowe i generatory / 545

  Projektowanie mikromocowycb układów cyfrowych / 548

  14.15. Rodziny układów CMOS / 549

  14.16. Małomocowa praca układów CM OS / 550

  14.17. Mikromocowe mikroprocesory i układy peryferyjne / 555

  14.18. Przykład projektowania systemu mikroprocesorowego:
  rejestrator temperatury otoczenia / 560

  Układy nie wymagające wyjaśnień / 569

  14.19. Pomysły układowe / 569


  ROZDZIAŁ 15

  Pomiary i przetwarzanie sygnałów / 570


  Wprowadzenie / 570

  Przetworniki pomiarowe / 571

  15.01. Temperatura / 571

  15.02. Natężenie światła / 579

  15.03. Odkształcenie i przemieszczenie / 585

  15.04. Przyspieszenie, ciśnienie, siła i prędkość / 588

  15.05. Pole magnetyczne / 591

  15.06. Próżniomierze / 592

  15.07. Detektory cząstek / 592

  15.08. Biologiczne i chemiczne sondy

  napięciowe / 597

  Wzorce oraz pomiary o dużej precyzji / 601

  15.09. Wzorce częstotliwości / 601

  15.10. Pomiary częstotliwości, okresu i odstępu czasu / 604

  15.11. Wzorce oraz pomiary napięcia

  i rezystancji / 610

  Metody zawężania pasma / 612

  15.12. Problem szumów / 612

  15.13. Uśrednianie sygnału i analiza wielokanałowa / 612

  15.14. Wymuszanie okresowości sygnału / 616

  15.15. Detekcja synchroniczna / 617

  15.16. Analiza amplitudy impulsów / 621

  15.17. Przetworniki czas-amplituda impulsu / 622

  Analiza widmowa i transformacja Fouńera / 622

  15.18. Analizatory widma / 622

  15.19. Analiza widmowa zgromadzonych danych
  pomiarowych / 625

  Układy nie wymagające wyjaśnień / 629

  15.20. Pomysły układowe / 629


  DODATKI

  Dodatek A

  Oscyloskop /630

  Dodatek B

  Powtórka z matematyki / 635

  Dodatek C

  Barwne oznaczanie rezystorów 5% / 637

  Dodatek D

  Rezystory precyzyjne 1% / 638

  Dodatek E

  Jak rysować schematy? / 639

  Dodatek F

  Proste obciążenia / 642

  Dodatek G

  Nasycenie tranzystora / 644

  Dodatek H

  Filtry LC o charakterystyce Butterwortha / 645

  Dodatek I

  Czasopisma elektroniczne / 648

  Dodatek J

  Przedrostki stosowane w oznaczeniach układów
  scalonych / 649

  Dodatek K

  Karty katalogowe / 651

  Tranzystor n-p-n: 2N4400-1

  Wzmacniacz operacyjny JFET: LF411-12

  3-końcówkowy, regulowany stabilizator napięcia:

  LM317

  Bibliografia / 673
  [30.03.2021, darmowy webinar] Nowoczesna diagnostyka maszyn, monitorowanie i przewidywanie awarii. Zarejestruj się
 • Texa PolandTexa Poland
 • #2
  Szeregowiec216
  Level 9  
  Witam, posiada pan jeszcze te książki ??