Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Search our partners

Find the latest content on electronic components. Datasheets.com
Elektroda.pl
OptexOptex
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Klasy systemów alarmowych

20 Oct 2011 11:28 7964 2
 • Level 2  
  Witam!

  Chciałbym się dowiedzieć jakie są teraz aktualne klasy systemów alarmowych i która norma/ustawa je wprowadza. Z góry dziękuję za odpowiedź.

  Pozdrawiam,
  Daniel
 • OptexOptex
 • Level 35  
  Jako wstęp polecam: Link
  Normy dotyczące systemów alarmowych:

  Polalarm normy wewnętrzne

  PN-EN 50130-4:2002
  Tytuł:
  Systemy alarmowe -- Część 4: Kompatybilność elektromagnetyczna -- Norma dla grupy wyrobów: Wymagania dotyczące odporności urządzeń systemów alarmowych pożarowych, włamaniowych i osobistych
  Zakres normy:
  Dotyczy elementów składowych systemów alarmowych stosowanych w budynkach i wokół nich, w środowisku domowym, handlowym, lekko uprzemysłowionym i uprzemysłowionym, działających poprawnie w warunkach różnych zakłóceń z sieci niskiego napięcia, wyznaczonych przez poziomy kompatybilności

  PN-EN 50131-1:2009
  Tytuł:
  Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji włamania i napadu -- Część 1: Wymagania systemowe
  Zakres normy:
  Określono wymagania dotyczące instalowanych w budynkach systemów alarmowych sygnalizacji włamania i napadu. Niniejsze wymagania odnoszą się również do części składowych I&HAS instalowanych na strukturze zewnętrznej budynku, np. pomocnicze urządzenia sterujące lub sygnalizatory. Norma nie zawiera wymagań dotyczących I&HAS instalowanych poza budynkami. Określono, jakie wymagania mają być spełnione dla instalowanych I&HAS, nie zawarto natomiast wymagań dotyczących projektowania, planowania, instalowania, działania i konserwacji. Niniejsze wymagania odnoszą się do I&HAS dzielących - wspólne z innymi aplikacjami - środki wykrywania, wyzwolenia, połączeń wewnętrznych, sterowania, łączności i zasilania. Działanie I&HAS nie powinno być zakłócane przez inne aplikacje. Wymagania niniejszej Normy Europejskiej mają także zastosowanie do IAS i HAS, gdy systemy te są instalowane niezależnie. Jeżeli nie ustalono inaczej, przez akronim I&HAS można także rozumieć IAS i HAS

  PN-EN 50131-2-2:2009
  Tytuł:
  Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji włamania i napadu -- Część 2-2: Czujki sygnalizacji włamania -- Pasywne czujki podczerwieni
  Zakres normy:
  Określono wymagania i badania dla pasywnych czujek podczerwieni stopni zabezpieczenia od 1 do 4 instalowanych w budynkach, korzystających z połączeń przewodowych zdefiniowanych i niezdefiniowanych oraz dla czujek bezprzewodowych. Podano wymagania dla czterech klas środowiskowych. Nie określono wymagań dotyczących czujek przeznaczonych do instalacji zewnętrznych

  PN-EN 50131-2-3:2010
  Tytuł:
  Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji włamania i napadu -- Część 2-3: Wymagania dotyczące czujek mikrofalowych
  Zakres normy:
  Opisano czujki mikrofalowe instalowane w budynkach i pozwalające uzyskać stopnie ochrony od 1 do 4 (patrz EN 50131-1), czujki z określonym lub nieokreślonym oprzewodowaniem, a także bezprzewodowe i wykorzystujące klasy środowiska od I do IV (patrz EN 50130-5). Nie podano wymagań dotyczących czujek przeznaczonych do pracy na zewnątrz pomieszczeń

  PN-EN 50131-2-4:2009
  Tytuł:
  Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji włamania i napadu -- Część 2-4: Wymagania dotyczące dualnych czujek pasywnych podczerwieni i mikrofalowych
  Zakres normy:
  Określono wymagania i badania dla dualnych pasywnych czujek podczerwieni i mikrofalowych stopni zabezpieczenia od 1 do 4 instalowanych w budynkach, korzystających z połączeń przewodowych zdefiniowanych i niezdefiniowanych oraz dla czujek bezprzewodowych. Podaje wymagania dla czterech klas środowiskowych. Nie określono wymagań dotyczących czujek przeznaczonych do instalacji zewnętrznych

  PN-EN 50131-2-5:2010
  Tytuł:
  Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji włamania i napadu -- Część 2-5: Wymagania dotyczące dualnych czujek pasywnych podczerwieni i ultradźwiękowych
  Zakres normy:
  Opisano dualne pasywne czujki podczerwieni i ultradźwiękowe instalowane w budynkach i pozwalające uzyskać stopnie ochrony od 1 do 4 (patrz EN 50131-1), czujki z określonym lub nieokreślonym oprzewodowaniem lub bezprzewodowe, i wykorzystujące klasy środowiska od I do IV (patrz EN 50130-5). Nie określono wymagań dotyczących dualnych pasywnych czujek podczerwieni i ultradźwiękowych przeznaczonych do zastosowań zewnętrznych. Czujka powinna spełniać wszystkie wymagania określonego stopnia. Czujka może realizować funkcje dodatkowe względem podstawowych określonych w niniejszej normie, pod warunkiem, że nie mają one wpływu na poprawną realizację funkcji podstawowych. Niniejsza Norma Europejska nie dotyczy połączeń wewnętrznych systemu

  PN-EN 50131-2-6:2009
  Tytuł:
  Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji włamania i napadu -- Część 2-6: Czujki stykowe (magnetyczne)
  Zakres normy:
  Podano sposoby zapewnienia klasy ochrony od 1 do 4 (patrz EN 50131-1) przy pomocy czujek stykowych (magnetycznych) z określonym lub nieokreślonym oprzewodowaniem lub bezprzewodowych, w czterech klasach środowiskowych, włączając zastosowanie ich zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń jak określono w EN 50130-5. Czujka powinna spełniać wszystkie wymagania określonego stopnia. Czujka może realizować funkcje dodatkowe względem podstawowych określonych w niniejszej Normie Europejskiej, pod warunkiem, że nie mają one wpływu na poprawną realizację funkcji podstawowych. W treści niniejszej Normy Europejskiej określenie czujka, będzie odnosić się do dwóch oddzielnych części elementu stykowego (magnetycznego). Niniejsza Norma Europejska nie dotyczy połączeń wewnętrznych systemu

  PN-EN 50131-3:2010
  Tytuł:
  Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji włamania i napadu -- Część 3: Urządzenia sterujące i obrazujące
  Zakres normy:
  Określono wymagania, kryteria działania i procedury badań dotyczące central alarmowych wykorzystywanych w systemach alarmowych sygnalizacji włamania i napadu, przeznaczonych do stosowania w budynkach. Niniejsze wymagania zastosowano również do dodatkowych urządzeń sterujących (klawiatur) instalowanych wewnątrz lub na zewnątrz chronionego obiektu i montowanych w środowisku wewnętrznym albo zewnętrznym

  PN-EN 50131-4:2010
  Tytuł:
  Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji włamania i napadu -- Część 4: Sygnalizatory
  Zakres normy:
  Podano wymagania dotyczące sygnalizatorów stosowanych do powiadamiania, w systemach alarmowych sygnalizacji włamania i napadu instalowanych w budynkach. Opisano cztery stopnie ostrzegania odpowiednio do każdej z czterech klas zabezpieczenia podanych w EN 50131-1. Podano także wymagania dotyczące czterech klas środowiskowych, obejmujące zastosowania dla lokalizacji wewnątrz budynku, jak i na zewnątrz, tak jak zostało to wyszczególnione w EN 50130-5

  PN-EN 50131-5-3:2011
  Tytuł:
  Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji włamania -- Część 5-3: Wymagania dotyczące połączeń wzajemnych sprzętu wykorzystującego techniki częstotliwości radiowych
  Zakres normy:
  Dotyczy urządzeń alarmowych włamania o łączach wykorzystujących częstotliwości radiowe (RF) i zainstalowanych w miejscach chronionych. W normie zdefiniowano terminy stosowane do urządzeń alarmowych włamania o łączach wykorzystujących częstotliwości radiowe, jak również określono wymagania dotyczące tych urządzeń

  PN-EN 50131-6:2009
  Tytuł:
  Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji włamania i napadu -- Część 6: Zasilanie
  Zakres normy:
  Określono wymagania, kryteria spełnienia i procedury badania zasilaczy systemów alarmowych (klas ochrony od 1 do 4) sygnalizacji włamania i napadu mogących stanowić integralną część systemu albo część osobną. Podano wymagania dla czterech klas środowiskowych obejmujących zastosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków

  PN-EN 50132-1:2010
  Tytuł:
  Systemy alarmowe -- Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -- Część 1: Wymagania systemowe
  Zakres normy:
  Określono minimalne wymagania dotyczące systemów dozorowych CCTV w zastosowaniach dotyczących zabezpieczenia. Wyszczególniono minimalne wymagania eksploatacyjne oraz wymagania funkcjonalne do uzgodnienia pomiędzy klientem a dostawcą w formie wymagań użytkowych. Nie podano wymagań dotyczących projektowania, planowania, instalacji, badań, działania czy konserwacji. Niniejsza norma ma również zastosowanie do systemów CCTV współdzielących zadania detekcji, inicjalizacji, łączenia, sterowania, komunikacji, a także zasilacze z innymi aplikacjami. Inne aplikacje nie mogą niekorzystnie wpływać na działanie systemu CCTV

  PN-EN 50132-5:2002
  Tytuł:
  Systemy alarmowe -- Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -- Część 5: Teletransmisja
  Zakres normy:
  Określono minimalne wymagania dotyczące specyfikacji, badania i działania kanałów transmisji sygnału wizyjnego w systemach dozorowych CCTV zawierających: nadajnik, odbiornik oraz urządzenia pośredniczące zależne od wybranego medium transmisyjnego. Urządzenia do transmisji video mogą spełniać dodatkowe funkcje związane np. z transmisją sygnału dźwiękowego albo transmisją danych. Te funkcje nie są objęte wymaganiami normy. Norma dotyczy transmisji sygnału telewizji kolorowej i czarno-białej w standardzie 625 linii z szybkością 50 obrazów na sekundę zgodnie z raportem CCIR 624-4

  PN-EN 50132-7:2003
  Tytuł:
  Systemy alarmowe -- Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -- Część 7: Wytyczne stosowania
  Zakres normy:
  Zdefiniowano zalecenia dotyczące wyboru, planowania oraz instalowania systemów telewizji pracującej w obwodzie zamkniętym, złożonych z kamer(y), monitorów(a) i/lub rejestratorów wizji, urządzeń przełączających, układów sterowania oraz urządzeń pomocniczych stosowanych w zabezpieczeniach. Podano definicje 29 terminów

  PN-EN 50133-1:2007
  Tytuł:
  Systemy alarmowe -- Systemy kontroli dostępu w zastosowaniach dotyczących zabezpieczenia -- Część 1: Wymagania systemowe
  Zakres normy:
  Określono wymagania dotyczące automatycznych systemów kontroli dostępu i ich elementów składowych instalowanych w budynkach i w ich pobliżu

  PN-EN 50133-2-1:2002
  Tytuł:
  Systemy alarmowe -- Systemy kontroli dostępu stosowane w zabezpieczeniach -- Część 2-1: Wymagania dla podzespołów
  Zakres normy:
  Dostarczono wymagań ogólnych dotyczących automatycznych systemów kontroli dostępu określonych w punkcie 4.2 EN 50133-1. Pdano wykaz badań środowiskowych opisanych dokładnie w EN 50130-5. Określono również klasy środowiskowe oraz kody IP i IK obudów urządzeń do rozpoznawania. Podano definicje, wymagania szczegółowe oraz metody badań

  PN-EN 50133-7:2002
  Tytuł:
  Systemy alarmowe -- Systemy kontroli dostępu stosowane w zabezpieczeniach -- Część 7: Zasady stosowania
  Zakres normy:
  Dostarczono wytyczne dotyczące stosowania automatycznych systemów i urządzeń kontroli dostępu wykorzystywanych w budynkach i w ich otoczeniu, zachowujących wymagania EN 50133. Obejmuje problemy związane z: projektowaniem, instalowaniem, odbiorem, działaniem i eksploatacją systemów kontroli dostępu, dotyczące zarówno prostych pojedynczych punktów uzyskiwania dostępu jak i wielopunktowych systemów złożonych

  PN-EN 50134-1:2007
  Tytuł:
  Systemy alarmowe -- Systemy alarmowe osobiste -- Część 1: Wymagania ogólne
  Zakres normy:
  Określono minimalne wymagania dla systemu alarmowego osobistego. Dla osób niepełnosprawnych (np. z uszkodzeniem wzroku i słuchu), mogą być zastosowane dodatkowe wymagania, nie zawarte w grupie tych norm. Określono klasy środowiskowe. Podano definicje oraz wymagania szczegółowe dla lokalnej centralki i sterownika, dwustronnej komunikacji głosowej oraz wymagania dotyczące dokumentacji

  PN-EN 50134-2:2007
  Tytuł:
  Systemy alarmowe -- Systemy alarmowe osobiste -- Część 2: Urządzenia wyzwalające
  Zakres normy:
  Określono wymagania i badania dotyczące ręcznych urządzeń wyzwalających stanowiących część systemów alarmowych osobistych. Norma dotyczy jedynie ręcznych urządzeń wyzwalających wytwarzających sygnał alarmowy przesyłany do lokalnej centralki albo sterownika, połączeniem przewodowym lub bezprzewodowo, takich jak np.: przycisk stały, przełącznik naciągowy stały, przycisk ręczny, przełącznik naciągowy ręczny. Podano również wskazania dotyczące urządzeń wyzwalanych automatycznie. Podano definicje 14 terminów

  PN-EN 50134-3:2002
  Tytuł:
  Systemy alarmowe -- Systemy alarmowe osobiste -- Część 3: Jednostka lokalna i sterownik
  Zakres normy:
  Określono wymagania i badania dotyczące lokalnych centralek i sterowników stanowiących część systemów alarmowych osobistych. Dotyczy lokalnych centralek i sterowników odbierających wyzwalający sygnał alarmowy z ręcznych albo automatycznych urządzeń wyzwalających i przekształcających go na sygnał transmisyjny kierowany do alarmowego centrum odbiorczego albo do odbiorcy alarmu. Ze względu wpływ złego działania lokalnej centralki albo sterownika na ryzyko życia ludzkiego, jakość i niezawodność tych urządzeń powinna być większa niż normalnie wymagana w urządzeniach elektronicznych powszechnego użytku

  PN-EN 50134-5:2005
  Tytuł:
  Systemy alarmowe -- Systemy alarmowe osobiste -- Część 5: Połączenia wewnętrzne i komunikacyjne
  Zakres normy:
  Określono minimalne wymagania jakie muszą spełniać połączenia wewnętrzne i komunikacyjne w obrębie systemu alarmowego osobistego

  PN-EN 50134-7:1999
  Tytuł:
  Systemy alarmowe -- Systemy alarmowe osobiste -- Wytyczne stosowania
  Zakres normy:
  Podano zalecenia dla usługodawców (oraz ich podwykonawców) w celu zwiększenia efektywności i wydajności zarządzania oraz procedury instalowania, testowania, obsługi i konserwacji osobistych systemów alarmowych włącznie z właściwościami technicznymi i pomocą organizacyjną

  PN-EN 50136-1-1:2007
  Tytuł:
  Systemy alarmowe -- Systemy i urządzenia transmisji alarmu -- Część 1-1: Wymagania ogólne dotyczące systemów transmisji alarmu
  Zakres normy:
  Określono wymagania ogólne dotyczące działania, niezawodności i ochrony systemów transmisji alarmu. Podano wymagania ogólne dotyczące łączy zapewniających sygnalizację między systemem alarmowym a alarmowym centrum odbiorczym. Niniejsza norma ma zastosowanie do transmisji wszystkich typów alarmów, pożarowego, włamania, kontroli dostępu, alarmów osobistych itd
 • Level 1  
  Witam!
  Przez rok, do listy powyższych norm wprowadzono kilka zmian. Mianowicie:

  Norma PN-EN 50130-4:2002 została zastąpiona przez:

  PN-EN 50130-4:2012
  Tytuł:
  Systemy alarmowe -- Część 4: Kompatybilność elektromagnetyczna -- Norma dla grupy wyrobów: Wymagania dotyczące odporności urządzeń systemów sygnalizacji pożarowej, sygnalizacji włamania, sygnalizacji napadu, CCTV, kontroli dostępu i osobistych
  Zakres normy:
  Dotyczy wymagań w zakresie odporności elementów składowych systemów alarmowych stosowanych w budynkach i wokół nich, w środowisku domowym, handlowym, lekko uprzemysłowionym i uprzemysłowionym, które mają działać poprawnie w warunkach różnych zakłóceń z sieci niskiego napięcia, wyznaczonych przez ustalone poziomy kompatybilności


  Norma PN-EN 50132-5:2002 została zastąpiona przez dwie normy i poprawki do nich:

  PN-EN 50132-5-1:2012 [ENG]
  Tytuł:
  Systemy alarmowe -- Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -- Część 5-1: Transmisja wideo -- Ogólne wymagania eksploatacyjne
  Zakres normy:
  Przedstawiono, w oparciu o dostępne powszechnie znane normy międzynarodowe, ogólne wymagania eksploatacyjne dotyczące transmisji wideo, bezpieczeństwa i jej zgodności z podstawowymi zasadami łączności IP. W obszarach, gdzie konieczne jest spełnienie dokładniejszych wymagań IP, w celu osiągnięcia zgodności podano wymagania dodatkowe. Ponieważ aplikacje dotyczące zabezpieczeń wymagają wysokiej dostępności i niezawodności, zostały określone ogólne środki zapewniające odpowiedni stan transmisji wideo. Wykorzystano 126 terminów i definicji.

  PN-EN 50132-5-1:2012/AC:2012
  Zakres normy:
  Dodatkowa poprawka do punktu 3.1.28 oraz Tabeli 2.

  PN-EN 50132-5-2:2012 [ENG]
  Tytuł:
  Systemy alarmowe -- Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -- Część 5-2: Protokoły sieciowe (IP) dotyczące transmisji wideo
  Zakres normy:
  Wprowadzono podstawowy protokół (IP) stosowany w internecie dla urządzeń nadzorujących. Według niniejszej części normy, protokół jest sporządzony w celu umożliwienia wewnętrznej współpracy urządzeń wideo. W normie wymieniono minimalne standardy działania w sieci i wskazano potrzebę i możliwość opracowania ogólnie dostępnych międzynarodowych norm sieciowych.

  PN-EN 50132-5-2:2012/AC:2012
  Zakres normy:
  Dodatkowa poprawka do punktów 3.1.145; 3.2; 4.8; 4.11; 5.6 oraz Tabeli 166.

  Norma PN-EN 50136-1-1:2007 została zastąpiona przez:

  PN-EN 50136-1:2012
  Tytuł:
  Systemy alarmowe -- Systemy i urządzenia transmisji alarmu -- Część 1: Wymagania ogólne dotyczące systemów transmisji alarmu (oryg.)
  Zakres normy:
  Określono wymagania ogólne dotyczące działania, niezawodności i ochrony systemów transmisji alarmu. Podano wymagania ogólne dotyczące łączy zapewniających sygnalizację między systemem alarmowym a alarmowym centrum odbiorczym. Stosuje się do transmisji wszystkich typów alarmów, pożarowego, włamania, kontroli dostępu, alarmów osobistych itd

  Dodatkowo do listy powyżej wrzuciłbym normę PN-EN 50130-5:2012
  Tytuł:
  Systemy alarmowe -- Część 5: Próby środowiskowe
  Zakres normy:
  Określono próby środowiskowe dotyczące badań elementów systemów alarmowych, przeznaczonych do stosowania w budynkach i na ich strukturze zewnętrznej. Określono trzy klasy urządzeń (stacjonarne, ruchome i przenośne) i cztery klasy środowiskowe. Klasy środowiskowe obejmują jedynie podstawowe środowiska usług przewidziane dla urządzeń instalowanych w typowych środowiskach mieszkaniowych, handlowych i przemysłowych. Może okazać się konieczne podanie w normie wyrobu wymagań dodatkowych lub innych badań środowiskowych


  Pozdrawiam!