Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

[Bascom][atmega32] Program do matrycy led 5x12 lub 5x7

Hopen 13 Nov 2011 14:34 2170 2
 • #1
  Hopen
  Level 12  
  Witam,
  mam mały program napisałem przy użyciu książki Pana Marcina Wiązania oraz przy użyciu elektrody do obsługi matrycy led, lecz mam nieporządany efekt stroboskopowy. Nie widać liter, tekstu, tylko wszystkie diody mrugają. Czy to jest spowodowane zasilaniem czy też błędem programu?
  Dorzucam dwa programy, przy których pracowałem i schemat, schemat jest pod:

  https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=10087425#10087425

  Code:
  'Program tablicy świetlnej
  
  'Sterowania multipleksowe wyświetlaczem matrycowym 7x5 LED
  'Częstotliwość sterowania kolumn wyświetlacza wynosi ok. 333 Hz
  'czyli częstotliwość odświeżania kolumn wyświetlacza
  'wyniesie ok. 333/5 = ok. 67 Hz

  $regfile = "m32def.dat"                                     'informuje kompilator o pliku
         'dyrektyw mikrokontrolera
  $crystal = 16000000                                         'informuje kompilator
         'o częstotliwości oscylatora
         'taktującego mikrokontroler

  'Config Portc = Output
  Config Portd = Output
  'Config Portb = Output
  Config Porta = Output
  Config Timer0 = Timer , Prescale = 256
         'konfiguracja Timer0 jako timer
         'z podziałem preskalera przez
         '256

  Declare Sub Pob_w_zn
         'procedura tablicy świetlnej

  On Timer0 Mult_wysw_matr                                    'przerwanie od przepełnienia
         'Timer0, skok do podprogramu
         'przerwania Mult_wysw_matr

  Dim Znak As String * 1                                      'zmienna, do której wpisywany
         'jest znak do wyświetlenia
  Dim Nr_kol As Byte                                          'zmienna określająca numer
         'zapalanej kolumny wyświetlacza
  Dim Kod_zn As Byte                                          'zmienna, do której wpisywany
         'jest kod ASCII wyświetlanego
         'znaku
  Dim Kol_zn As Byte                                          'zmienna, do której wpisywany
         'jest kod wyświetlanej kolumny
         'z określonej tablicy

  Dim I As Byte                                               'zmienna licznikowa  C1 Alias Porta.0                                            'przypisanie linii PB0 nazwy C1
  C2 Alias Porta.1                                            'przypisanie linii PB1 nazwy C2
  C3 Alias Porta.2                                            'przypisanie linii PB2 nazwy C3
  C4 Alias Porta.3                                            'przypisanie linii PB3 nazwy C4
  C5 Alias Porta.4                                            'przypisanie linii PB4 nazwy C5

  Enable Interrupts                                           'odblokowanie globalnego systemu
         'przerwań
  Enable Timer0                                               'odblokowanie przerwania od
         'przepełnienia Timer0
  Load Timer0 , 222                                           'wpisanie do licznika wartości
         'początkowej 162 gdyż
         '256 - 94 = 162

  Do
  Znak = "E"
  Wait 1

  Znak = "M"
  Wait 1

  Znak = "I"
  Wait 1

  Znak = "L"
  Wait 1

  Znak = " "
  Wait 1

  Znak = "A"
  Wait 1

  For I = 32 To 127
  Znak = Chr(i)
  Waitms 500
  Next I


  Loop
                                                        'koniec pętli nieskończonej
  End                                                         'koniec programu


  Sub Pob_w_zn
       Kod_zn = Asc(znak)

        Select Case Nr_kol                                    'w zależności od wartości

   Case 0:                                                    'jeśli I ma wartość 1, to
    Kol_zn = Lookup(kod_zn , Kol1)                            'wpisanie do tablicy Kol(5) kodu
         'znaku dla kolumny 1
   Case 1:                                                    'jeśli I ma wartość 2, to
    Kol_zn = Lookup(kod_zn , Kol2)                            'wpisanie do tablicy Kol(5) kodu
         'znaku dla kolumny 2
   Case 2:                                                    'jeśli I ma wartość 3, to
    Kol_zn = Lookup(kod_zn , Kol3)                            'wpisanie do tablicy Kol(5) kodu
         'znaku dla kolumny 3
   Case 3:                                                    'jeśli I ma wartość 4, to
    Kol_zn = Lookup(kod_zn , Kol4)                            'wpisanie do tablicy Kol(5) kodu
         'znaku dla kolumny 4
   Case 4:                                                    'jeśli I ma wartość 5, to
    Kol_zn = Lookup(kod_zn , Kol5)                            'wpisanie do tablicy Kol(5) kodu
         'znaku dla kolumny 5
   End Select                                                 'koniec instrukcji wyboru

   Portd = Portd And &B01111111
   Kol_zn = Kol_zn And &B10000000

   Portd = Portd Or Kol_zn

   End Sub                                                     'koniec procedury

                                                    'koniec procedury

  Mult_wysw_matr:                                             'podprogramu obsługi przerwania
         'od przepełnienia Timer0
   Load Timer0 , 34                                           'wpisanie do licznika wartości
         'początkowej
   Set C1                                                     'wygaszenie kolumny 1
   Set C2                                                     'wygaszenie kolumny 2
   Set C3                                                     'wygaszenie kolumny 3
   Set C4                                                     'wygaszenie kolumny 4
   Set C5                                                     'wygaszenie kolumny 5
   Call Pob_w_zn                                              'wywołanie procedury
         'pobierającej i wysyłającej kod
         'wyświetlanej kolumny z tablic
   Select Case Nr_kol                                         'w zależności od wartości Nr_kol
         'wykonaj:
   Case 0:                                                    'gdy Nr_kol = 0, to
    Reset C1                                                  'włączenie kolumny 1
   Case 1:                                                    'gdy Nr_kol = 1, to
    Reset C2                                                  'włączenie kolumny 2
   Case 2:                                                    'gdy Nr_kol = 2, to
    Reset C3                                                  'włączenie kolumny 3
   Case 3:                                                    'gdy Nr_kol = 3, to
    Reset C4                                                  'włączenie kolumny 4
   Case 4:                                                    'gdy Nr_kol = 4, to
    Reset C5                                                  'włączenie kolumny 5

   End Select                                                 'koniec instrukcji wyboru

   Incr Nr_kol                                                'zwiększenie o jeden wartości
         'Nr_kol
   If Nr_kol = 5 Then                                         'jeśli wartość Nr_kol osiągnie
         '5, to
    Nr_kol = 0                                                'zerowanie wartości Nr_kol
   End If
  Return                                                      'powrót z podprogramu przerwania

  Kol1:                                                       'tablica kodów Kol1 dla
         'pierwszej kolumny wyświetlacza
         '- kolejność kodów odpowiada
         'numerom ASCII
  Data 127 , 127 , 127 , 127 , 127 , 127 , 127 , 127 , 127 , 127 ,
  Data 127 , 127 , 127 , 127 , 127 , 127 , 127 , 127 , 127 , 127 ,
  Data 127 , 127 , 127 , 127 , 127 , 127 , 127 , 127 , 127 , 127 ,
  Data 127 , 127 , 127 , 127 , 127 , 107 , 109 , 29 , 73 , 127 ,
  Data 127 , 127 , 107 , 119 , 127 , 119 , 127 , 125 , 65 , 127 ,
  Data 94 , 61 , 115 , 13 , 97 , 127 , 73 , 79 , 127 , 127 , 119 ,
  Data 107 , 127 , 95 , 89 , 64 , 0 , 65 , 0 , 0 , 0 , 65 , 0 ,
  Data 127 , 125 , 0 , 0 , 0 , 0 , 65 , 0 , 65 , 0 , 78 , 63 , 1 ,
  Data 3 , 1 , 28 , 15 , 60 , 127 , 43 , 127 , 111 , 126 , 127 ,
  Data 125 , 0 , 113 , 113 , 113 , 119 , 103 , 0 , 127 , 125 , 0 ,
  Data 127 , 96 , 96 , 113 , 96 , 119 , 96 , 118 , 111 , 97 , 99 ,
  Data 97 , 110 , 103 , 110 , 127 , 127 , 127 , 119 , 119

  Kol2:                                                       'tablica kodów Kol2 dla drugiej
         'kolumny wyświetlacza
         '- kolejność kodów odpowiada
         'numerom ASCII
  Data 127 , 127 , 127 , 127 , 127 , 127 , 127 , 127 , 127 , 127 ,
  Data 127 , 127 , 127 , 127 , 127 , 127 , 127 , 127 , 127 , 127 ,
  Data 127 , 127 , 127 , 127 , 127 , 127 , 127 , 127 , 127 , 127 ,
  Data 127 , 127 , 127 , 127 , 15 , 0 , 85 , 27 , 54 , 47 , 99 ,
  Data 62 , 119 , 119 , 122 , 119 , 124 , 123 , 58 , 94 , 60 , 62 ,
  Data 107 , 46 , 86 , 56 , 54 , 54 , 73 , 74 , 107 , 107 , 62 ,
  Data 63 , 54 , 59 , 54 , 62 , 62 , 54 , 55 , 62 , 119 , 62 , 126 ,
  Data 119 , 126 , 95 , 111 , 62 , 55 , 62 , 55 , 54 , 63 , 126 ,
  Data 125 , 126 , 107 , 119 , 58 , 0 , 75 , 62 , 95 , 126 , 63 ,
  Data 106 , 118 , 110 , 110 , 106 , 64 , 90 , 119 , 110 , 126 ,
  Data 123 , 62 , 111 , 119 , 110 , 107 , 107 , 119 , 106 , 1 ,
  Data 126 , 125 , 126 , 117 , 122 , 108 , 119 , 127 , 62 , 119 , 99

  Kol3:                                                       'tablica kodów Kol3 dla trzeciej
         'kolumny wyświetlacza
         '- kolejność kodów odpowiada
         'numerom ASCII
  Data 127 , 127 , 127 , 127 , 127 , 127 , 127 , 127 , 127 , 127 ,
  Data 127 , 127 , 127 , 127 , 127 , 127 , 127 , 127 , 127 , 127 ,
  Data 127 , 127 , 127 , 127 , 127 , 127 , 127 , 127 , 127 , 127 ,
  Data 127 , 127 , 127 , 6 , 127 , 107 , 0 , 119 , 42 , 31 , 93 ,
  Data 93 , 65 , 65 , 121 , 119 , 124 , 119 , 54 , 0 , 58 , 46 , 91 ,
  Data 46 , 54 , 55 , 54 , 54 , 73 , 73 , 93 , 107 , 93 , 58 , 48 ,
  Data 59 , 54 , 62 , 62 , 54 , 55 , 54 , 119 , 0 , 62 , 107 , 126 ,
  Data 103 , 119 , 62 , 55 , 58 , 51 , 54 , 0 , 126 , 126 , 113 ,
  Data 119 , 120 , 54 , 62 , 96 , 62 , 63 , 126 , 95 , 106 , 110 ,
  Data 110 , 110 , 106 , 55 , 90 , 111 , 32 , 110 , 117 , 0 , 115 ,
  Data 111 , 110 , 107 , 107 , 111 , 106 , 110 , 126 , 126 , 121 ,
  Data 123 , 122 , 106 , 73 , 0 , 73 , 85 , 85

  Kol4:                                                       'tablica kodów Kol4 dla czwartej
         'kolumny wyświetlacza
         '- kolejność kodów odpowiada
         'numerom ASCII
  Data 127 , 127 , 127 , 127 , 127 , 127 , 127 , 127 , 127 , 127 ,
  Data 127 , 127 , 127 , 127 , 127 , 127 , 127 , 127 , 127 , 127 ,
  Data 127 , 127 , 127 , 127 , 127 , 127 , 127 , 127 , 127 , 127 ,
  Data 127 , 127 , 127 , 127 , 15 , 0 , 85 , 108 , 93 , 127 , 62 ,
  Data 99 , 119 , 119 , 127 , 119 , 127 , 111 , 46 , 126 , 54 , 22 ,
  Data 0 , 46 , 54 , 47 , 54 , 53 , 127 , 127 , 62 , 107 , 107 , 55 ,
  Data 62 , 59 , 54 , 62 , 93 , 54 , 55 , 54 , 119 , 62 , 1 , 93 ,
  Data 126 , 95 , 123 , 62 , 55 , 61 , 53 , 54 , 63 , 126 , 125 , 126 ,
  Data 107 , 119 , 46 , 62 , 75 , 0 , 95 , 126 , 111 , 106 , 110 ,
  Data 110 , 118 , 106 , 63 , 90 , 111 , 126 , 33 , 110 , 126 , 111 ,
  Data 111 , 110 , 107 , 115 , 111 , 106 , 126 , 125 , 125 , 126 ,
  Data 117 , 122 , 102 , 62 , 127 , 119 , 99 , 119

  Kol5:                                                       'tablica kodów Kol5 dla piątej
         'kolumny wyświetlacza
         '- kolejność kodów odpowiada
         'numerom ASCII
  Data 127 , 127 , 127 , 127 , 127 , 127 , 127 , 127 , 127 , 127 ,
  Data 127 , 127 , 127 , 127 , 127 , 127 , 127 , 127 , 127 , 127 ,
  Data 127 , 127 , 127 , 127 , 127 , 127 , 127 , 127 , 127 , 127 ,
  Data 127 , 127 , 127 , 127 , 127 , 107 , 91 , 92 , 122 , 127 , 127 ,
  Data 127 , 107 , 119 , 127 , 119 , 127 , 95 , 65 , 127 , 78 , 57 ,
  Data 123 , 49 , 121 , 31 , 73 , 67 , 127 , 127 , 127 , 107 , 119 ,
  Data 79 , 65 , 64 , 73 , 93 , 99 , 62 , 63 , 80 , 0 , 127 , 63 , 62 ,
  Data 126 , 0 , 0 , 65 , 79 , 66 , 78 , 57 , 63 , 1 , 3 , 1 , 28 , 15 ,
  Data 30 , 127 , 43 , 127 , 111 , 126 , 127 , 112 , 113 , 125 , 0 ,
  Data 115 , 95 , 65 , 112 , 127 , 127 , 127 , 127 , 112 , 112 , 113 ,
  Data 119 , 96 , 119 , 125 , 125 , 96 , 99 , 97 , 110 , 97 , 110 ,
  Data 127 , 127 , 127 , 119 , 119


  Code:

  ' ______________________________________________________________________________
  '|  Program " MINI TEXT SCROLLER",  Autor: Manekinen,  www:diy.elektroda.eu
  '|            Kompilator: bascom 1.11.9.0, Data: 21.09.2009
  '|               Tylko do wykorzystania niekomercyjnego
  '|______________________________________________________________________________

  $regfile = "m32def.dat"
  $crystal = 16000000
  $hwstack = 256
  $swstack = 256
  $framesize = 256
  '____________________konfiguracja portów, wszystkie jako wyjścia________________

  Config Portc = Output
  Config Portd = Output
  Config Portb = Output
  Config Porta = Output

  Portc = 255
  Portd = 255
  Portb = 0
  Porta = 0


  '_____________________ustawienie przerwań_______________________________________
  'Timer0 steruje multipleksowaniem diód
  Config Timer0 = Timer , Prescale = 256
  'Enable Timer0
  On Timer0 Led
  'Start Timer0

  'Timer1 Steruje przesuwem tekstu
  Config Timer1 = Timer , Prescale = 64
  'Enable Timer1
  On Timer1 Przesun
  'Start Timer1

  'Timer2 Steruje wygaszaniem diod, od wywołania timer0 (czyli zapalenia diod)
  'zaczyna zliczać określoną ilość impulsów przeliczoną wcześniej na podstawie napięcia baterii
  'w ten sposób prąd diod jest ograniczony odpowiednim wypełnieniem
  'Config Timer2 = Timer , Prescale = 256
  'Enable Timer2
  'On Timer2 Wypelnienie
  'Start Timer2


  Enable Interrupts                                           'włączam przerwania  '__________________deklaracje zmiennych_________________________________________

  Dim Text As Byte                                            'zmienna do przychowywania indeksu odczytywanego znaku
  Dim Piond As Long                                           '17 bitowa zmienna przechowująca dane do przepisania na piny
  Dim Znak As Byte                                            'przechowuje dane znaku odczytanego z tabeli
  Dim Pion(5) As Long                                         'linia 1-5
  Dim Linia As Byte                                           'która linia ma być wyświetlana
  Dim Znak_next As Bit                                        'decyduje czy pobrać kolejny znak, czy kontynuować wyświetlanie aktualnego
  Znak_next = 1                                               'poprawna wartość początkowa
  Dim Nr_znaku As Byte                                        'numer kolejny łądowanego znaku
  Dim Linia_zmian As Byte                                     'licznik przełączający linie poziome przy wpisywaniu nowego znaku
  Dim Szer_znaku As Byte                                      'zmienna przechowująca informacje o szerokości znaku, czyli ile razy ładować linię
  Dim Ktory_napis As Byte                                     'który napis jest aktualnie wyświetlany, wartość 0 to wyświetlacz zatrzymany
  Ktory_napis = 5                                             'na samym początku wyświetla tekst powitania (nr5)
                                           'odczyt ADC z baterii
  Dim Pomiar_jedn As Byte
  Dim Pomiar_dzie As Byte
  Dim Pomiar_setn As Byte
  Dim Licznik As Byte
  Dim Offset As Word
  Dim Prz1 As Byte
  Dim Prz2 As Byte
  Dim Prz3 As Byte
  Dim Prz4 As Byte
  Dim Nr_komorki_w_edycji As Byte
  Dim X As Byte
  Dim Adres_napisu As Word
  Dim Ostatni_napis As Byte
  'flagi
  Dim Wstal As Bit
  Dim P1 As Bit
  Dim P2 As Bit
  Dim P3 As Bit
  Dim P4 As Bit

  Dim Predkosc As Bit
  Dim Negatyw As Bit
  Dim Wielkie As Bit
  Dim Edytor As Bit
  Dim Napis_edyc_wybrany As Bit
  Dim Koniec_miejsca As Bit

  '____________________________początek programu__________________________________  'uaktywniam timery i nastepuje rozpoczęcie wyświetlania
  Enable Timer0
  Start Timer0

  Enable Timer1
  Start Timer1

  'Enable Timer2
  'Start Timer2  '______________________________start____________________________________________
  Do
  Loop

  '_________________________czyszczenie wyświetlacza______________________________
  Wyczysc:
  Pion(1) = 0
  Pion(2) = 0
  Pion(3) = 0
  Pion(4) = 0
  Pion(5) = 0
  Return


  '__________________________regulacja_wypełnienia________________________________
  'tutaj tylko gasze diody
  Wypelnienie:
  Porta = &B000000
  Return


  '__________________________multipleksowanie_diod________________________________
  Led:
  'większa liczba da szybsze multiplekoswanie, linie mogą nanosić się na siebie pozostawiając widmo
  'mniejsza liczba da wolniejsze multipleksowanie, będzie widoczny efekt migotania
  Timer0 = 500
  'Timer2 = Licznik

  Incr Linia : If Linia = 6 Then Linia = 1
  Select Case Linia
  Case 1:
     Piond = Pion(1)
     Gosub Przepisz
     Porta.4 = 1

  Case 2:
     Piond = Pion(2)
     Gosub Przepisz
     Porta.3 = 1

  Case 3:
     Piond = Pion(3)
     Gosub Przepisz
     Porta.2 = 1

  Case 4:
     Piond = Pion(4)
     Gosub Przepisz
     Porta.1 = 1

  Case 5:
     Disable Timer0                                           'zatrzymuje multipleksowanie

     Enable Timer0                                            'wznawiam multipleksowanie

     Piond = Pion(5)
     Gosub Przepisz
     Porta.0 = 1

  End Select


  Return


  '__________________________wpisuje_na_porty_____________________________________
  Przepisz:

  'odwracam całą zmienną. W pierwszej wersji linie pionowe były aktywowane stanem wysokim, a teraz niskim
  'więc cały tekst jest wyświetlany w negatywie
  'zamiast robić od nowa wszystkie tablice znaków łatwiej jest odwrócić przed wyświetleniem
  If Negatyw = 0 Then Toggle Piond

  Portc.7 = Piond.1 : Portc.6 = Piond.2 : Portc.5 = Piond.3 : Portc.4 = Piond.4 : Portc.3 = Piond.5 : Portc.2 = Piond.6
  Portd.7 = Piond.7 : Portd.6 = Piond.8 : Portd.5 = Piond.9 : Portd.4 = Piond.10 : Portd.3 = Piond.11 : Portd.2 = Piond.12


  Return  '_________________pobieranie_i_przesuwanie_tekstu_______________________________
  Przesun:
  '45000 - 60000

  Timer1 = 5200                                               'wpisując w licznik liczbę, skracamy jego pracę i regulujemy czas (16 bit)
  If Predkosc = 1 Then Timer1 = 5400


     If Znak_next = 1 Then                                    'jeśli pora zmienić znak
        Znak_next = 0                                         'ustawiam bit że nowy znak został pobrany

        Select Case Ktory_napis

           Case 1:
              Offset = Nr_znaku
              Readeeprom Text , Offset
              Ostatni_napis = 1
           Case 2:
              Offset = Nr_znaku + 128
              Readeeprom Text , Offset
              Ostatni_napis = 2
           Case 3:
              Offset = Nr_znaku + 256
              Readeeprom Text , Offset
              Ostatni_napis = 3
           Case 4:
              Offset = Nr_znaku + 384
              Readeeprom Text , Offset
              Ostatni_napis = 4
           Case 5:
              If Nr_znaku < 21 Or Nr_znaku > 24 Then
                 Text = Lookup(nr_znaku , Tab_powitanie)
              Elseif Nr_znaku = 21 Then
                 Text = Pomiar_jedn
              Elseif Nr_znaku = 22 Then
                 Text = 65
              Elseif Nr_znaku = 23 Then
                 Text = Pomiar_dzie
              Elseif Nr_znaku = 24 Then
                 Text = Pomiar_setn
              End If
              Ostatni_napis = 5

        End Select

        Incr Nr_znaku                                         'zwiększam numer kolejny znaku

        'jeśli wybrano opcje samych wielkich liter, przesuwam odczyt z tablicy o 26 znaków w prawo
        'ale tylko dla zakresu znaków od małe 'a' do małe 'z'
           If Wielkie = 1 Then
              If Text > 10 And Text < 37 Then
                 Text = Text + 26
              End If
           End If


        Szer_znaku = Lookup(text , Tab_szerokosc)             'do zmiennej szer_znaku wpisuje jego szerokość z tabeli, żeby wiedzieć ile razy powtórzyć pętle wpisywania linii

     End If     Do                                                       'pętla odczytująca kolejną linię pionową znaku
        Offset = 5 * Text                                     'każdy znak zajmuje 5 komórek pamięci więc łatwo można obliczyć jego położenie w tablicy
        Offset = Offset + Linia_zmian
        Znak = Lookup(offset , Tab_znaki)

        'Adres = Loadlabel(tab_znaki)
        'Adres = Adres + Offset
        'Offset = Cpeek(offset)


        Select Case Linia_zmian
           Case 0:
           Shift Pion(1) , Left , 1
           Pion(1).0 = Znak.szer_znaku                        'do pierwszego bitu pierwszej linii przepisuje stan logiczny, o numerze kolejnym dyktowanym przez szerokość znaku

           Case 1:
           Shift Pion(2) , Left , 1
           Pion(2).0 = Znak.szer_znaku

           Case 2:
           Shift Pion(3) , Left , 1
           Pion(3).0 = Znak.szer_znaku

           Case 3:
           Shift Pion(4) , Left , 1
           Pion(4).0 = Znak.szer_znaku

           Case 4:
           Shift Pion(5) , Left , 1
           Pion(5).0 = Znak.szer_znaku

        End Select

        Incr Linia_zmian                                      'zwiększam linie zmian
        If Text = 87 Then Pion(linia_zmian).0 = 0             'PO CO TO?-> patrz komentarz ostatniego znaku w tablicy tab_znaki

     Loop Until Linia_zmian = 5                               'powtarzaj odczyt dopóki nie zostaną odczytane wszystkie 5 linii
     Linia_zmian = 0                                          'kasuje licznik linii poziomych po odczytaniu wszystkich 5 linii
     Decr Szer_znaku
     If Szer_znaku = 254 Then Znak_next = 1                   'jeśli wyświetle cały znak (wraz z odstępem, wartość ujemna) to ustaw że trzeba załadować kolejny znak

     If Text = 87 And Znak_next = 1 Then Ktory_napis = 0      'jeśli natrafie na znak końcowy '87', i jeśli cały poprzedni znak został wyświetlony, przechodze w power-down w głównej pętli

  Return  '____________________________zwłoka 0.5 sekundy_________________________________
  Wait05:
  Waitms 500
  Return

  '_________________________________tablice_______________________________________  'tablica zawierająca szerokość danego znaku
  Tab_szerokosc:
  'zn   0   1   2   3   4   5   6   7   8   9       a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   !   ?   .   ,   :   ;   -   _   +   =   "   '   &   (   )   /   \   <   >   #   $   %   *   @  END       'jaki znak
  Data 4 , 3 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 3 , 4 , 4 , 3 , 4 , 4 , 1 , 3 , 4 , 3 , 5 , 4 , 4 , 4 , 4 , 3 , 4 , 3 , 4 , 3 , 5 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 3 , 4 , 4 , 3 , 5 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 3 , 4 , 5 , 5 , 4 , 4 , 4 , 1 , 4 , 1 , 2 , 1 , 2 , 3 , 3 , 3 , 3 , 3 , 1 , 4 , 2 , 2 , 5 , 5 , 3 , 3 , 5 , 5 , 5 , 3 , 5 , 15       'ile pól szerokości
  'nr   0   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87K       'numer kolejny


  'przykład - wielka litera F:

  'bity8 4 2 1

  '    1 1 1 1      = 15
  '    1 0 0 0      = 8
  '    1 1 1 0      = 14
  '    1 0 0 0      = 8
  '    1 0 0 0      = 8

  'więc jest 5 linii, i kolejno dla każdej przedstawione dane w tablicy będą wynosić 15 , 8 , 14 , 8 , 8
  'w ten sposób można łatwo tworzyć nowe znaki lub prymitywne obrazki :)
  'Oczywiście wymagany jest wpis w tabeli szerokości, i nalezy zadbać aby znak końcowy był zawsze na końcu, i należy uaktualnić jego adres we właściwych miejscach programu.

  'cyfry
  Tab_znaki:
  'Dig_0:
  Data 6 , 11 , 9 , 13 , 6
  'Dig_1:
  Data 6 , 2 , 2 , 2 , 7
  'Dig_2:
  Data 6 , 9 , 2 , 4 , 15
  'Dig_3:
  Data 6 , 9 , 2 , 9 , 6
  'Dig_4:
  Data 6 , 10 , 15 , 2 , 2
  'Dig_5:
  Data 15 , 8 , 14 , 1 , 14
  'Dig_6:
  Data 7 , 8 , 14 , 9 , 6
  'Dig_7:
  Data 15 , 1 , 2 , 4 , 8
  'Dig_8:
  Data 6 , 9 , 6 , 9 , 6
  'Dig_9:
  Data 6 , 9 , 7 , 1 , 14
  'małe litery
  'S_spac:
  Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0
  'Small_a:
  Data 0 , 6 , 9 , 9 , 7
  'Small_b:
  Data 8 , 14 , 9 , 9 , 14
  'Small_c:
  Data 0 , 3 , 4 , 4 , 3
  'Small_d:
  Data 1 , 7 , 9 , 9 , 7
  'Small_e:
  Data 0 , 7 , 9 , 10 , 7
  'Small_f:
  Data 1 , 2 , 7 , 2 , 2
  'Small_g:
  Data 7 , 9 , 7 , 1 , 6
  'Small_h:
  Data 8 , 14 , 9 , 9 , 9
  'Small_i:
  Data 1 , 0 , 1 , 1 , 1
  'Small_j:
  Data 1 , 0 , 1 , 1 , 6
  'Small_k:
  Data 8 , 9 , 10 , 14 , 9
  'Small_l:
  Data 4 , 4 , 4 , 4 , 3
  'Small_m:
  Data 0 , 26 , 21 , 21 , 21
  'Small_n:
  Data 0 , 14 , 9 , 9 , 9 ,
  'Small_o:
  Data 0 , 6 , 9 , 9 , 6
  'Small_p:
  Data 0 , 14 , 9 , 14 , 8
  'Small_q:
  Data 0 , 7 , 9 , 7 , 1
  'Small_r:
  Data 0 , 5 , 6 , 4 , 4
  'Small_s:
  Data 0 , 7 , 12 , 3 , 14
  'Small_t:
  Data 2 , 7 , 2 , 2 , 1
  'Small_u:
  Data 0 , 9 , 9 , 9 , 7
  'Small_v:
  Data 0 , 5 , 5 , 5 , 2
  'Small_w:
  Data 0 , 17 , 21 , 21 , 10
  'Small_x:
  Data 0 , 9 , 6 , 6 , 9
  'Small_y:
  Data 0 , 9 , 7 , 1 , 6
  'Small_z:
  Data 0 , 15 , 2 , 4 , 15
  'wielkie litery
  'Big_a:
  Data 6 , 9 , 15 , 9 , 9
  'Big_b:
  Data 14 , 9 , 14 , 9 , 14
  'Big_c:
  Data 7 , 8 , 8 , 8 , 7
  'Big_d:
  Data 14 , 9 , 9 , 9 , 14
  'Big_e:
  Data 15 , 8 , 14 , 8 , 15
  'Big_f:
  Data 15 , 8 , 14 , 8 , 8
  'Big_g:
  Data 6 , 9 , 8 , 11 , 7
  'Big_h:
  Data 9 , 9 , 15 , 9 , 9
  'Big_i:
  Data 7 , 2 , 2 , 2 , 7
  'Big_j:
  Data 15 , 1 , 1 , 9 , 6
  'Big_k:
  Data 9 , 10 , 12 , 10 , 9
  'Big_l:
  Data 4 , 4 , 4 , 4 , 7
  'Big_m:
  Data 17 , 27 , 21 , 17 , 17
  'Big_n:
  Data 9 , 13 , 11 , 9 , 9
  'Big_o:
  Data 6 , 9 , 9 , 9 , 6
  'Big_p:
  Data 14 , 9 , 14 , 8 , 8
  'Big_q:
  Data 6 , 9 , 9 , 11 , 7
  'Big_r:
  Data 14 , 9 , 14 , 10 , 9
  'Big_s:
  Data 7 , 8 , 6 , 1 , 14
  'Big_t:
  Data 7 , 2 , 2 , 2 , 2
  'Big_u:
  Data 9 , 9 , 9 , 9 , 6
  'Big_v:
  Data 17 , 17 , 17 , 10 , 4
  'Big_w:
  Data 21 , 21 , 21 , 21 , 10
  'Big_x:
  Data 9 , 9 , 6 , 9 , 9
  'Big_y:
  Data 9 , 9 , 6 , 4 , 8
  'Big_z:
  Data 15 , 2 , 4 , 8 , 15
  'znaki interpunkcyjne i znaki dodatkowe
  'S_wykr:
  Data 1 , 1 , 1 , 0 , 1
  'S_zapy:
  Data 6 , 9 , 2 , 0 , 2
  'S_krop:
  Data 0 , 0 , 0 , 0 , 1
  'S_prze:
  Data 0 , 0 , 0 , 1 , 2
  'S_dwuk:
  Data 0 , 1 , 0 , 1 , 0
  'S_sred:
  Data 0 , 1 , 0 , 1 , 2
  'S_mysl:
  Data 0 , 0 , 7 , 0 , 0
  'S_podk:
  Data 0 , 0 , 0 , 0 , 7
  'S_plus:
  Data 0 , 2 , 7 , 2 , 0
  'S_rown:
  Data 0 , 7 , 0 , 7 , 0
  'S_cudz:
  Data 5 , 5 , 5 , 0 , 0
  'S_apos:
  Data 1 , 1 , 1 , 0 , 0
  'S_ampe:
  Data 4 , 10 , 6 , 9 , 6
  'S_nawl:
  Data 1 , 2 , 2 , 2 , 1
  'S_nawp:
  Data 2 , 1 , 1 , 1 , 2
  'S_ukol:
  Data 16 , 8 , 4 , 2 , 1
  'S_ukop:
  Data 1 , 2 , 4 , 8 , 16
  'S_wiek:
  Data 4 , 2 , 1 , 2 , 4
  'S_mnie:
  Data 1 , 2 , 4 , 2 , 1
  'S_hash:
  Data 10 , 31 , 10 , 31 , 10
  'S_dola:
  Data 15 , 20 , 14 , 5 , 30
  'S_proc:
  Data 25 , 26 , 4 , 11 , 19
  'S_gwia:
  Data 5 , 2 , 5 , 0 , 0,
  'S_malp:
  Data 14 , 19 , 21 , 23 , 2
  'END
  'Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 'brak...
  'ten znak miał maskować wyświetlacz po ostatnim znaku napisu, miał mieć 16 pól szerokości...
  'ale zmieszanie w jednej tablicy słów i bajtów, a potem odczytywanie tego różnymi zmiennymi to masakra...
  'przy odczycie znaków jest warunek, jeśli = 87 (znak końcowy) to ręcznie nadpisuje bity wyświetlacza zerami,
  'niezależnie od tego co odczytano z tablicy... więc równie dobrze dancyh dla znaku 87 może nie być.

  'polskie znaki diaktryczne
  '.(jeszcze nie zaimplementowane, ciężko było opracować znak z ogonkiem nie mając dodatkowej dolnej linii - ale może ktoś będzie miał pomysł jak to wykonać:))
  '........................


  'powitanie zawiera tekst wyświetlany po podłączeniu zasilania
  Tab_powitanie:
  Data 59 , 19 , 30 , 11 , 20 , 66 , 10 , 29 , 30 , 11 , 24 , 10 , 12 , 11 , 30 , 15 , 28 , 19 , 19 , 67 , 10 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32 , 87 , 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13
  '     W    i    t    a    j    ,   _s_   s    t    a    n   _s_   b    a    t    e    r    i    i    :   _s_  _napiecie bat_   v   _s_  _E_                                                                                       dotąd jest napis'  'napięcie bat'  'i dalej tekst
 • #3
  Hopen
  Level 12  
  Już to poprawiłem, net mi się zaciął i dlatego poszło dwa razy.