Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Computer ControlsComputer Controls
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

ramie robota male poprawki

konrad1115 14 Lis 2011 19:30 1174 0
 • #1
  konrad1115
  Poziom 11  
  witam kiedyś zacząłem projekt ramienia robota ale nie ukończyłem go postanowiłem więc dokończyć co zacząłem ramie miało być sterowane 5 serwami przez klawiaturę matrycową mam prośbę czy może ktoś sprawdzić schemat i kod w bascomie ????
  nie znam sie na eagle dlatego prosiłbym o wykonanie płytki w tym programie
  https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=8951415#8951415 -link do schematu


  Code:
  '----------------------------------------------------------------------------------------
  
  ' Program prostego sterownika analogowych serwomechanizmów modelarskich (Ramię robota)
  ' Autor: c4v2 Cyprian Kamil Kowalski
  '----------------------------------------------------------------------------------------
  '----------------------------------------------------------------------------------------
  'dyrektywy kompilatora
  '----------------------------------------------------------------------------------------
  '$sim                                   'Symulacja programowa
  $regfile = "m8def.dat"                                      'Dyrektywa pliku z definicjami rejestrów mikroprocesora.
  $crystal = 8000000                                          'Częstotliwość zegara mikroprocesora.
  '$baud = 9600                           'Prędkość transmisji szeregowej

  '----------------------------------------------------------------------------------------
  'konfiguracja portów, licznika 16-bitowego
  '----------------------------------------------------------------------------------------
  Config Timer1 = Timer , Prescale = 8 , Compare A = Toggle , Clear Timer = 1       'Impuls co 1/8000000*8=1us

  Config Portc.0 = Output                                     'Wyjście pierwszej multipleksowanej kolumny klawiatury
  Config Portc.1 = Output                                     'Wyjście drugiej multipleksowanej kolumny klawiatury
  Config Portb.0 = Output                                     'Wyjście trzeciej multipleksowanej kolumny klawiatury

  Config Portb.1 = Output                                     'Wyjście impulsów dla (OR) wszystkich serw (do podglądu oscyloskopem...)

  Config Portc.2 = Input                                      'Wejście pierwszego wiersza klawiatury
  Config Portc.3 = Input                                      'Wejście drugiego wiersza klawiatury
  Config Portc.4 = Input                                      'Wejście trzeciego wiersza klawiatury
  Config Portc.5 = Input                                      'Wejście czwartego wiersza klawiatury

  'Config Portd.0 = Output                'Wyjście pierwszego impulsu w okresie 20ms dla serwa (do wykorzystania jeżeli RS232 nie będzie wykorzystywany)
  'Config Portd.1 = Output                'Wyjście drugiego impulsu w okresie 20ms dla serwa (do wykorzystania jeżeli RS232 nie będzie wykorzystywany)
  'Config Portd.2 = Output                'Wyjście trzeciego impulsu w okresie 20ms dla serwa (do wykorzystania chwytak?)
  Config Portd.3 = Output                                     'Wyjście czwartego impulsu w okresie 20ms dla (pierwszego) serwa
  Config Portd.4 = Output                                     'Wyjście piątego impulsu w okresie 20ms dla (drugiego) serwa
  Config Portd.5 = Output                                     'Wyjście szóstego impulsu w okresie 20ms dla (trzeciego) serwa
  Config Portd.6 = Output                                     'Wyjście siódmego impulsu w okresie 20ms dla (czwartego) serwa
  Config Portd.7 = Output                                     'Wyjście ósmego impulsu w okresie 20ms dla (piątego) serwa

  '----------------------------------------------------------------------------------------
  'deklaracje procedur
  '----------------------------------------------------------------------------------------
  On Compare1a Set_servos                                     'Deklaracja obsługi przerwania od porównania zawartości licznika z rejestrem.

  '----------------------------------------------------------------------------------------
  'deklaracje stałychych
  '----------------------------------------------------------------------------------------
  Const V_prog = "Servo_x8_0v4"                               'Stała wersji programu w tym przypadku nie potrzebna (takie przyzwyczajenie)
  Const T_servo = 2500                                        'Szczelina czasowa na obsługę pojedynczego serwa, 2.5ms
  Const T_serwo_init = 1000                                   'Wartość "inicjalizacyjna" czasu impulsu wysokiego dla serw, 1ms
  Const T_serwo_min = 1000                                    'Minimalny impuls wysoki, 1ms
  Const T_serwo_max = 2000                                    'Maksymalny impuls wysoki, 2ms
  Const T_inc_decr = 10                                       'Wartość o którą będzie inkrementowany/dekrementowany (wydłużany/skracany) impuls wysoki, 10us
  Const S1_incr = &H0001                                      'Stała przycisku wydłużającego czwarty impuls w okresie 20ms wysoki (dla serwa pierwszego)
  Const S1_decr = &H0002                                      'Stała przycisku skracającego czwarty impuls w okresie 20ms wysoki (dla serwa pierwszego)
  Const S2_incr = &H0004                                      'Stała przycisku wydłużającego piąty wysoki impuls w okresie 20ms wysoki (dla serwa drugiego)
  Const S2_decr = &H0008                                      'Stała przycisku skracającego piąty wysoki impuls w okresie 20ms wysoki (dla serwa drugiego)
  Const S3_incr = &H0010                                      'Stała przycisku wydłużającego szósty wysoki impuls w okresie 20ms (dla serwa trzeciego)
  Const S3_decr = &H0020                                      'Stała przycisku skracającego szósty wysoki impuls w okresie 20ms (dla serwa trzeciego)
  Const S4_incr = &H0040                                      'Stała przycisku wydłużającego siódmy wysoki impuls w okresie 20ms (dla serwa czwartego)
  Const S4_decr = &H0080                                      'Stała przycisku skracającego siódmy wysoki impuls w okresie 20ms (dla serwa czwartego)
  Const S5_incr = &H0100                                      'Stała przycisku wydłużającego ósmy wysoki impuls w okresie 20ms (dla serwa piątego)
  Const S5_decr = &H0200                                      'Stała przycisku skracającego ósmy wysoki impuls w okresie 20ms (dla serwa piątego)
  Const S6_incr = &H0400                                      'Stała przycisku chwytaka "otwórz" (wyjście nie przypisane)
  Const S6_decr = &H0800                                      'Stała przycisku chwytaka "zaciśnij" (wyjście nie przypisane, może na serwie)

  '----------------------------------------------------------------------------------------
  'deklaracje zmiennych
  '----------------------------------------------------------------------------------------
  Dim Kbd_presset As Bit                                      'flaga zezwolenia na interpretację stanu klawiatury
  Dim Clk As Byte                                             'Zmienna zegarowa licząca szczeliny czasowe dla kolejnych serw
  Dim Tmp0 As Byte                                            'Zmienna pomocnicza (obliczania indeksów tablic w przerwaniu)
  Dim Tmp1 As Byte                                            'Zmienna pomocnicza do "przechowywania" stanu wierszy klawiatury dla pierwszej (1/2 bajtu) i drugiej kolumny (1/2 bajtu)
  Dim Tmp2 As Byte                                            'Zmienna pomocnicza do "przechowywania" stanu wierszy klawiatury dla drugiej kolumny (1/2 bajtu)
  Dim Tmp3 As Byte                                            'Zmienna licznikowa w pętlach inkrementacji/dekrementacji wysokich impulsów (wyliczanie indeksu serwa)
  Dim Tmp4 As Word                                            'Zmienna przechowująca "wyłuskany" stan przycisku (bitu) inkrementacji/dekrementacji czasu wysokiego impulsu dla wybranego serwa
  Dim Servo(8)as Word                                         'tablica przechowująca czasy wysokich impulsów dla serw
  Dim T_pulse_low As Word                                     'Wyliczany czas pozostały do końca szczeliny czasowej dla kolejnych serw
  Dim Tmp_kbd As Word                                         '"tymczasowa zmienna klawiaturowa"
  Dim Key As Word                                             'Zmienna przechowująca aktualnie wyliczoną stałą przycisku klawiatury
  Dim Kbd As Word                                             'Zmienna "zapamiętująca" stan klawiatury do interpretacji w programie głównym i eliminacji drgań zestyków przełączników klawiatury w przerwaniach

  '----------------------------------------------------------------------------------------
  'aliasy
  '----------------------------------------------------------------------------------------

  '----------------------------------------------------------------------------------------
  'program główny
  '----------------------------------------------------------------------------------------
  Set Portc.2                                                 'Podciągnięcie wejścia pierwszego wiersza klawiatury
  Set Portc.3                                                 'Podciągnięcie wejścia drugiego wiersza klawiatury
  Set Portc.4                                                 'Podciągnięcie wejścia trzeciego wiersza klawiatury
  Set Portc.5                                                 'Podciągnięcie wejścia czwartego wiersza klawiatury
  Set Portc.0                                                 'Ustawienie pierwszej kolumny klawiatury w stan wysoki
  Set Portc.1                                                 'Ustawienie drugiej kolumny klawiatury w stan wysoki
  Set Portb.0                                                 'Ustawienie trzeciej kolumny klawiatury w stan wysoki
  Do                                                          'Pętla inicjująca tablicę przechowującą czasy wysokich impulsów dla serw
    Incr Tmp0                                                 'Wyliczenie indeksu następnego (obsługiwanego) serwa
    Servo(tmp0) = T_serwo_init                                'Prypisanie wartość "inicjalizacyjnej" czasu impulsu wysokiego dla kolejnych serw
  Loop Until Tmp0 > 7
  Enable Interrupts                                           'Włączenie globalnego systemu przerwań.
  Enable Compare1a                                            'Włączenie przerwania obsługi przerwania od porównania zawartości licznika z rejestrem
  Timer1 = 0                                                  'Licznik liczy od zera
  Portb.1 = 1                                                 'Ustawienie wyjścia impulsów dla (OR) wszystkich serw (do podglądu oscyloskopem...)
  Do                                                          'Początek pętli głównej
    If Kbd_presset = 1 Then                                   'Jeżeli flaga zezwolenia na interpretację stanu klawiatury została ustawiona to:
      Tmp3 = 4                                                'Ponieważ jest wykorzystywane tyko pięć serw (od czwartego do ósmego) przypisanie wartości cztery
      Do                                                      'Poniższe instrukcje umożliwiają (dla inkrementacji czasu wysokiego impulsu)
        Select Case Tmp3                                      '"jednoczesny" ruch serw, jednoczesne naciskanie przycisków (klawiatura z diodami)
          Case 4 : Key = S1_incr                              'przepisanie stałej (wyliczonego) przycisku w celu późniejszego sprawdzenia czy naciśnięto przycisk inkrementacji czasu wysokiego impulsu dla pierwszego obsługiwanego serwa
                   Tmp4 = Kbd And S1_incr                     '"wyłuskanie" stanu przycisku (bitu) inkrementacji czasu wysokiego impulsu dla pierwszego obsługiwanego serwa
          Case 5 : Key = S2_incr                              'przepisanie stałej (wyliczonego) przycisku w celu późniejszego sprawdzenia czy naciśnięto przycisk inkrementacji czasu wysokiego impulsu dla drugiego obsługiwanego serwa
                   Tmp4 = Kbd And S2_incr                     '"wyłuskanie" stanu przycisku (bitu) inkrementacji czasu wysokiego impulsu dla drugiego obsługiwanego serwa
          Case 6 : Key = S3_incr                              'przepisanie stałej (wyliczonego) przycisku w celu późniejszego sprawdzenia czy naciśnięto przycisk inkrementacji czasu wysokiego impulsu dla trzeciego obsługiwanego serwa
                   Tmp4 = Kbd And S3_incr                     '"wyłuskanie" stanu przycisku (bitu) inkrementacji czasu wysokiego impulsu dla trzeciego obsługiwanego serwa
          Case 7 : Key = S4_incr                              'przepisanie stałej (wyliczonego) przycisku w celu późniejszego sprawdzenia czy naciśnięto przycisk inkrementacji czasu wysokiego impulsu dla czwartego obsługiwanego serwa
                   Tmp4 = Kbd And S4_incr                     '"wyłuskanie" stanu przycisku (bitu) inkrementacji czasu wysokiego impulsu dla czwartego obsługiwanego serwa
          Case 8 : Key = S5_incr                              'przepisanie stałej (wyliczonego) przycisku w celu późniejszego sprawdzenia czy naciśnięto przycisk inkrementacji czasu wysokiego impulsu dla piątego obsługiwanego serwa
                   Tmp4 = Kbd And S5_incr                     '"wyłuskanie" stanu przycisku (bitu)inkrementacji czasu wysokiego impulsu dla piątego obsługiwanego serwa
        End Select
        If Key = Tmp4 And Servo(tmp3) < T_serwo_max Then      'jeżeli dla wyliczonego indeksu (serwa) naciśnięto przycisk inkrementacji i położenie serwa nie jest skrajne to:
          Servo(tmp3) = Servo(tmp3) + T_inc_decr              'inkrementuj stałą czas wysokiego impulsu dla wyliczonego (obsługiwanego) serwa
        End If
        Incr Tmp3                                             'Wyliczanie indeksu następnego (obsługiwanego) serwa
      Loop Until Tmp3 > 8                                     'powtarzane dla każdego z pięciu serw
      Tmp3 = 4                                                'Ponieważ jest wykorzystywane tyko pięć serw (od czwartego do ósmego) przypisanie wartości cztery
      Do                                                      'Poniższe instrukcje umożliwiają (dla dekrementacji czasu wysokiego impulsu)
        Select Case Tmp3                                      '"jednoczesny" ruch serw, jednoczesne naciskanie przycisków (klawiatura z diodami)
          Case 4 : Key = S1_decr                              'przepisanie stałej (wyliczonego) przycisku w celu późniejszego sprawdzenia czy naciśnięto przycisk inkrementacji czasu wysokiego impulsu dla pierwszego obsługiwanego serwa
                   Tmp4 = Kbd And S1_decr                     '"wyłuskanie" stanu przycisku (bitu) dekrementacji czasu wysokiego impulsu dla pierwszego obsługiwanego serwa
          Case 5 : Key = S2_decr                              'przepisanie stałej (wyliczonego) przycisku w celu późniejszego sprawdzenia czy naciśnięto przycisk inkrementacji czasu wysokiego impulsu dla drugiego obsługiwanego serwa
                   Tmp4 = Kbd And S2_decr                     '"wyłuskanie" stanu przycisku (bitu) dekrementacji czasu wysokiego impulsu dla drugiego obsługiwanego serwa
          Case 6 : Key = S3_decr                              'przepisanie stałej (wyliczonego) przycisku w celu późniejszego sprawdzenia czy naciśnięto przycisk inkrementacji czasu wysokiego impulsu dla trzeciego obsługiwanego serwa
                   Tmp4 = Kbd And S3_decr                     '"wyłuskanie" stanu przycisku (bitu) dekrementacji czasu wysokiego impulsu dla trzeciego obsługiwanego serwa
          Case 7 : Key = S4_decr                              'przepisanie stałej (wyliczonego) przycisku w celu późniejszego sprawdzenia czy naciśnięto przycisk inkrementacji czasu wysokiego impulsu dla czwartego obsługiwanego serwa
                   Tmp4 = Kbd And S4_decr                     '"wyłuskanie" stanu przycisku (bitu) dekrementacji czasu wysokiego impulsu dla czwartego obsługiwanego serwa
          Case 8 : Key = S5_decr                              'przepisanie stałej (wyliczonego) przycisku w celu późniejszego sprawdzenia czy naciśnięto przycisk inkrementacji czasu wysokiego impulsu dla piątego obsługiwanego serwa
                   Tmp4 = Kbd And S5_decr                     '"wyłuskanie" stanu przycisku (bitu) dekrementacji czasu wysokiego impulsu dla piątego obsługiwanego serwa
        End Select
        If Key = Tmp4 And Servo(tmp3) > T_serwo_min Then      'jeżeli dla wyliczonego indeksu (serwa) naciśnięto przycisk dekrementacji i położenie serwa nie jest skrajne to:
          Servo(tmp3) = Servo(tmp3) - T_inc_decr              'inkrementuj stałą czas wysokiego impulsu dla wyliczonego (obsługiwanego) serwa
        End If
        Incr Tmp3                                             'Wyliczanie indeksu następnego (obsługiwanego) serwa
      Loop Until Tmp3 > 8

      Tmp4 = Kbd And S6_incr                                  'obsługa chwytaka "otwórz" (nie zaimplementowane)
      If Tmp4 = S6_incr Then
       '"otwórz"
      End If
      Tmp4 = Kbd And S6_decr                                  'obsługa chwytaka "zaciśnij" (nie zaimplementowane)
      If Tmp4 = S6_decr Then
       '"zaciśnij"
      End If
      Reset Kbd_presset                                       'Wyzerowanie flagi zezwolenia na interpretację stanu klawiatury
  '    Print "S1=" ; Servo(1)             'Do testowania
  '    Print "S2=" ; Servo(2)
  '    Print "S3=" ; Servo(3)
  '    Print "S4=" ; Servo(4)
  '    Print "S5=" ; Servo(5)
  '    Print "S6=" ; Servo(6)
  '    Print "S7=" ; Servo(7)
  '    Print "S8=" ; Servo(8)
  '    Print "Tmp_kbd=" ; Bin(tmp_kbd)
    End If
  Loop
  End

  '----------------------------------------------------------------------------------------
  'definicje procedur
  '----------------------------------------------------------------------------------------
  Set_servos:                                                 'Definicja obsługi przerwania od porównania zawartości licznika z rejestrem.
  If Pinb.1 = 1 Then                                          'Impuls wysoki
    Tmp0 = Clk + 1                                            'Dla wyliczenia indeksu tablicy z czasami wysokich impulsów dla serw
    Compare1a = Servo(tmp0)                                   'Podstawienie do porównania czasu wysokiego dla wyliczonego serwa
    'Set Portd.clk                        'W przypadku korzystania z wszystkich możliwości programu (osiem serw), należy od komentować
    Select Case Clk                                           'W przypadku korzystania z wszystkich możliwości programu (osiem serw), należy za komentować
      Case 3 To 7 : Set Portd.clk                             'Ustawienie w stan wysoki wyliczone wyjście dla serwa, W przypadku korzystania z wszystkich możliwości programu (osiem serw), należy za komentować
    End Select                                                'W przpadku korzystania z wszystkich możliwości programu (osiem serw), należy za komentować
    T_pulse_low = T_servo - Servo(tmp0)                       'Obliczenie czasu trwania impulsu niskiego dla wyliczonego serwa
    Select Case Clk
      Case 0 :                                                'Config Portc.0 = Output 'W przypadku klawiatury bez diod, należy od komentować
               Reset Portc.0                                  'Ustawienie pierwszej kolumny klawiatury w stan niski
               nop                                            'opóźnienie (cztery cykle maszynowe)
               nop
               nop
               nop
               Tmp1 = Not Pinc                                'Odczyt wierszy pierwszej kolumny
               Tmp1 = Tmp1 And &H3C                           'Wyłuskanie potrzebnych czterech bitów wierszy
               Shift Tmp1 , Left , 2                          'w celu późniejszego "scalenia" z bitami wierszy następnej kolumny przesunięcie o dwa w lewo
      Case 1 :                                                'Config Portc.1 = Output 'W przypadku klawiatury bez diod, należy od komentować
               Reset Portc.1                                  'Ustawienie drugiej kolumny klawiatury w stan niski
               nop                                            'opóźnienie (cztery cykle maszynowe)
               nop
               nop
               nop
               Tmp2 = Not Pinc                                'Odczyt wierszy drugiej kolumny
               Tmp2 = Tmp2 And &H3C                           'Wyłuskanie potrzebnych czterech bitów wierszy
               Shift Tmp2 , Right , 2                         'W celu późniejszego "scalenia" z bitami wierszy poprzedniej kolumny przesunięcie o dwa w prawo
               Tmp1 = Tmp1 Or Tmp2                            '"Scalenie" bitów wierszy pierwszej i drugiej kolumny
      Case 2 :                                                'Config Portb.0 = Output 'W przypadku klawiatury bez diod, należy od komentować
               Reset Portb.0                                  'Ustawienie trzeciej kolumny klawiatury w stan niski
               nop                                            'opóźnienie (cztery cykle maszynowe)
               nop
               nop
               nop
               Tmp2 = Not Pinc                                'Odczyt wierszy trzeciej kolumny
               Tmp2 = Tmp2 And &H3C                           'Wyłuskanie potrzebnych czterech bitów wierszy
               Shift Tmp2 , Right , 2                         'W celu późniejszego "scalenia" z bitami wierszy poprzednich kolumn przesunięcie o dwa w prawo
               Tmp_kbd = Tmp1                                 'Przepisanie bitów wierszy poprzednich kolumn do "tymczasowej zmiennej klawiaturowej"
               Shift Tmp_kbd , Left , 4                       'W celu późniejszego "scalenia" z bitami wierszy aktualnej kolumny o cztery w lewo
               Tmp_kbd = Tmp_kbd Or Tmp2                      '"Scalenie" bitów wierszy poprzednich kolumn z bitami wierszy aktualnej kolumny
      Case 3 : If Tmp_kbd = Kbd And Tmp_kbd <> &H0000 Then    'Jeżeli wartość "tymczasowej zmiennej klawiaturowej"
                                                                 'była wczytana w poprzednim cyklu 20ms (zapamiętana w zmiennej KBD, eliminacja drgań zestyków przycisków)
                                                                 'oraz naciśnięto przycisk to:
                 Set Kbd_presset                              'Ustawienie flagi zezwolenia na interpretację stanu klawiatury
               End If
               Kbd = Tmp_kbd                                  'Zapamiętanie stanu klawiatury
    End Select
  Else                                                        'Impuls niski
    Compare1a = T_pulse_low                                   'Podstawienie do porównania czasu impulsu niskiego dla wyliczonego serwa
    'Reset Portd.clk                      'W przypadku korzystania z wszystkich możliwości programu (osiem serw), należy od komentować
    'Config Portc.0 = Input               'W przypadku klawiatury bez diod, należy od komentować
    'Config Portc.1 = Input               'W przypadku klawiatury bez diod, należy od komentować
    'Config Portb.0 = Input               'W przypadku klawiatury bez diod, należy od komentować
    Set Portc.0                                               'Ustawienie pierwszej kolumny klawiatury w stan wysoki
    Set Portc.1                                               'Ustawienie drugiej kolumny klawiatury w stan wysoki
    Set Portb.0                                               'Ustawienie trzeciej kolumny klawiatury w stan wysoki
    Select Case Clk                                           'W przypadku korzystania z wszystkich możliwości programu (osiem serw), należy za komentować
      Case 3 To 7 : Reset Portd.clk                           'Ustawienie w stan niski wyliczone wyjście dla serwa, W przypadku korzystania z wszystkich możliwości programu (osiem serw), należy za komentować
    End Select                                                'W przypadku korzystania z wszystkich możliwości programu (osiem serw), należy za komentować
    Incr Clk                                                  'inkrementacja zmiennej zegarowej liczącej szczeliny czasowe dla kolejnych serw
    If Clk = 8 Then                                           'Jeżeli obsłużona była szczelina czasowa dla ostatniego serwa to:
      Clk = 0                                                 'Początek 20ms okresu (szczelina czasowa dla pierwszego serwa)
    End If
  End If
  Return                                                      'Powrót z obsługi przerwania
  'ENDE----------------------------------------------------------------------------------------
 • Computer ControlsComputer Controls