Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Search our partners

Find the latest content on electronic components. Datasheets.com
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Slican MobilePhone - opinie

Keplak 23 Nov 2011 13:42 2018 8
 • #1
  Keplak
  Level 17  
  Czy ktoś z szanownego grona uruchamiał tę usługę w centralach Slicana np. CXS i może mi napisań jak to działa od strony praktycznej. Jakie są wady i zalety.
 • #2
  User removed account
  User removed account  
 • #3
  Keplak
  Level 17  
  Do obsługi jednego połączenia centrala-komórka i następnie przekazanie na inny wewnętrzny czyli komórka -centrala potrzeba dwóch kart SIM czy się mylę .
 • #4
  macmm
  Level 24  
  Mylisz się. Kończysz połączenie na komórce, a centrala je podtrzymuje przez 20s. Jeśli w ciągu tego czasu zadzwonisz z komórki do centrali to ona uzna że chcesz to połączenie przekazać. Ciekawostką jest to że odebrałeś np połączenie z bramki GSM a oddzwaniasz na numer DDI i też połączenie przekażesz. Ważne jest tylko to żeby Twój numer został rozpoznany. Choć dla mnie w tej usłudze najważniejsze są SMSy z powiadomieniem kto do mnie dzwonił.
 • #5
  Keplak
  Level 17  
  Połączenia po bramkach mogą być za darmo ( a oto w końcu chodzi Klientowi ) Rozumiem , że czas (podany 20 s ) jest ustawiany od "0" . Skoro po rozłączeniu się na komórce centrala "czeka" to przez ten czas linia jest zajęta ? Czy posługujemy się jakimś kodem który zawiesza połączenie ?
 • #6
  art_o
  Level 18  
  Charakterystyka usługi
  MobilePhone - to rodzina funkcji związanych z integracją telefonu stacjonarnego z telefonem mobilnym (GSM lub DECT). Jednak sposób posługiwania się różni się dosyć znacznie w zależności czy telefonem mobilnym jest GSM czy też DECT.
  Definicje
  Telefon podstawowy lub macierzysty - to telefon "na biurku" systemowy, analogowy lub VoIP.
  Telefon mobilny - MobilePhone - to numer przypisany w konfiguracji centrali do telefonu podstawowego.
  Telefon podstawowy może mieć przypisany wyłącznie jeden Telefon mobilny.
  Licencje
  Uwaga! Usługa MobilePhone wymaga licencji. Tryb DEMO (w standardzie) pozwala uruchomić usługę na jednym telefonie wewnętrznym.

  Opis funkcjonalności
  Scenariusze działania
  Osoba wybierająca numer użytkownika (nie ważne czy z miasta czy też wewnętrznie) MobliePhone spowoduje dzwonienie:
  telefonu podstawowego a następnie telefonu mobilnego (docelowo będą dzwonić obydwa jednocześnie). Czas po jakim dojdzie do rozdzwonienia telefonu mobilnego może być ustrawiany.
  tylko telefonu mobilnego.
  Użytkownik usługi MobilePhone może:
  1.rozmowę odebraną na telefonie mobilnym (a pochodzącą z centrali) - przekazać ją na inny numer w centrali.
  2.zadzwonić do centrali - (w tym momencie otrzymuje uprawnienia i numer jak dla telefonu podstawowego)
  W powyższych przypadkach centrala wie o rozmowie telefonu mobilnego - wtedy każdy dzwoniący na numer telefonu podstawowego usłyszy sygnał zajętości.

  Zasady działania
  MobilePhone: może nim być numer zewnętrzny lub wewnętrzny przy czym:

  numer zewnętrzny np. telefon komórkowy - centrala realizuje ruch poprzez porty miejskie,
  numer wewnętrzny np. telefon bezprzewodowy - centrala realizuje ruch poprzez porty wewnętrzne.
  Konfiguracja , uprawnienia, ograniczenia
  numer MobilePhone może być zmieniany tylko przez administratora centrali,
  czas po którym nastąpi dzwonienie na MobilePhone może być zmieniany tylko przez administratora centrali,
  podczas włączania usługi MobilePhone nie są sprawdzane uprawnienia do usług przekierowania,
  jeśli aktywna jest usługa MobilePhone który ma dzwonić po czasie, to telefon podstawowy nadal dzwoni,
  jeśli połączenie na dowolnym telefonie zostanie odrzucenie lub odebranie - drugi przestaje dzwonić,
  po odebraniu połączenia na MobilePhone do czasu zakończenia rozmowy "telefon podstawowy" również jest zajęty
  podczas przekazywania połączenia z MobilePhone do innego abonenta centrali "telefon podstawowy" jest zajęty
  Aktywacja/Deaktywacja MobilePhone
  Uwaga! Ustawienia numeru MobilePhone oraz opcje konfiguracji usługi wykonuje administrator


  Na telefonie systemowym CTS
  1.Przycisk Menu → Usługi → MobilePhone → wybór wariantu usługi lub deaktywacja.
  2.Przycisk szybkiego wybierania (pod którym przypisana jest usługa) → wybór wariantu usługi lub deaktywacja.
  Na telefonie tradycyjnym, analogowym
  Należy wybrać:

  - aktywacja usługi. Wariant: gdy nie odbiera lub gdy DND,
  - aktywacja usługi. Wariant: gdy nie odbiera,
  - aktywacja usługi. Wariant: gdy DND,
  Uwaga! Przy aktywnej usłudze MobilePhone nigdy nie jest odtwarzana nigdy zapowiedź DND.


  --------------------------------------------------------------------------------

  - deaktywacja usługi
  Z numeru MobilePhone
  Należy wybrać numer publiczny na którym jest:

  Zapowiedź DISA a następnie kody jak z telefonu analogowego.
  Automatyczne logowanie konta - kody jak z telefonu analogowego.
  Uwagi i szczegóły dotyczące realizacji przekierowania na numer MobilePhone
  Przekierowania na numer MobilePhone mają:

  wyższy priorytet od pozostałych przekierowań,
  niższy od usługi Czasowo jestem tutaj,
  Oznacza to, że jeśli na telefonie podstawowym było:

  aktywowane jakiekolwiek inne przekierowanie to włączenie usługi MobilePhone spowoduje że, przestanie ono działać,
  wyłączenie usługi MobilePhone spowoduje automatycznie przywrócenie działania pierwotnie aktywnych przekierowań.
  aktywowane "Czasowo jestem Tutaj" (#57PIN) powoduje zaprzestanie działania MobilePhone (jeśli był aktywny).
  Transfer/Przekazanie połączenia MobilePhone (za pomocą Telefonu GSM) na numer wewnętrzny
  Założenie: dzwoniący na telefon podstawowy został skierowany do MobilePhone. Po nawiązaniu połączenia, można przekazać połączenie na inny numer wewnętrzny.

  Aby wykonać transfer/przekazanie rozmowy należy:
  1.poinformować rozmówcę aby się nie rozłączał i poczekał na połączenie z numerem wewnętrznym,
  2.zakończyć połączenie. Przez 15 sekund w słuchawce rozmówcy będzie cisza,a następnie pojawią się pojedyncze sygnały
  z MobilePhone wybrać numer abonenta w centrali, od tej chwili rozmówca usłyszy komunikat "Proszę czekać na połączenie". Aby działanie tej funkcji było możliwe do abonenta któremu chcemy przekazać rozmowę musi być bezpośredni numer miejski ( W systemie DDI lub MSN) bądź też musi być możliwość zadzwonienia na określoną linie miejską i wybrania numeru wewnętrznego na DISA.
  Przekazanie na rozmowie: po konsultacji rozłączyć się - oczekujący rozmówca zostanie połączony
  Przekazanie na wołaniu: po usłyszeniu sygnału wołania rozłączyć się - oczekujący rozmówca zostanie przełączony słysząc sygnał wołania na zgłoszenie się numeru wybranego z MobilePhone.
  Przekazanie na zajętość
  Jeśli w trakcie przekazania rozmowy z MobilePhone do innego abonenta wewnętrznego centrali pojawi się sygnał zajętości to przekazanie odbywa się w sposób nieco odmienny od opisanego powyżej.
  Dzwoniąc ze zwykłego telefonu na linie miejskie podłączone do centrali, po usłyszeniu sygnału zajętości nie wiemy jaki jest tego powód. Przyczyną zajętości może być:

  abonent do którego skierowane jest wywołanie z tej linii miejskiej jest zajęty
  pomimo że abonent do którego chcemy się dodzwonić jest wolny to wszystkie linie miejskie do centrali są zajęte
  abonent do którego skierowane jest wywołanie z tej linii ma włączoną funkcję DND
  Z tego względu dla usługi MobilePhone zostały wprowadzone pewne modyfikacje w obsłudze połączeń przychodzących. W zależności czy przekazujemy połączenie dzwoniąc na numer bezpośredni czy też dodzwaniamy się do centrali na numer na którym uruchomiona jest zapowiedź słowna DISA różne może być zachowanie systemu i tak:  1. Jeśli przekazujemy połączenie z MobilPhone do innego abonenta dzwoniąc na numer z DISA, i usłyszymy sygnał zajętości oznacza to że wszystkie linie miejskie centrali są zajęte. Jeśli jest możliwość innego dodzwonienia się do centrali ( na inny numer miejski) możemy spróbować ponownie. Dla centrali nie jest istotne na którą linię miejską dzwonimy w celu przekazania rozmowy. ważne jest jedynie to, że linie te muszą mieć czynną funkcję odbierania identyfikacji numeru dzwoniącego CLIP, aby centrala mogła rozpoznać nasz numer MobilePhone. Maksymalny czas na przekazanie połączenia ograniczony jest do 45sekund. Jeśli w ciągu tego czasu nie uda nam się dodzwonić do centrali oczekujące połączenie zostanie zrzucone, a oczekujący rozmówca usłyszy sygnał zajętości.  2. Jeśli przekazujemy połączenie z MobilePhone do innego abonenta dzwoniąc na jego numer bezpośredni ( linie miejskie dołączone do centrali są typu ISDN) i otrzymamy sygnał zajętości, oznacza to że albo wszystkie linie do centrali są zajęte, albo abonent który do którego dzwonimy ma włączoną usługę DND. Należy wówczas jak podano w punkcie poprzednim spróbować przełączyć rozmowę korzystając z innej linii miejskiej, lub do innego abonenta wewnętrznego. W przeciwnym przypadku oczekujący na przełączenie rozmówca zostanie rozłączony po upływie 45 sekund.  3. Jeżeli przekazujemy połączenie z MobilePhone dzwoniąc na numer z DISA, po jej zgłoszeniu wybierzemy numer abonenta i dopiero wówczas usłyszymy sygnał zajętości możemy postąpić w jeden z następujących sposobów:

  1) Rozłączyć się. Nasz rozmówca zostanie ustawiony w kolejkę do zajętego abonenta wewnętrznego, który:

  a)Jeśli posiada telefon systemowy CTS-202 lub CTS-102 na wyświetlaczu zobaczy informację o połączeniu oczekującym wraz z numerem osoby oczekującej. Dodatkowo w słuchawce usłyszy sygnał "pukania" informujący o połączeniu oczekującym.

  b) Jeśli posiada telefon analogowy usłyszy w słuchawce sygnał "pukania" informujący go o oczekującym połączeniu

  2) Nacisnąć na swoim telefonie, co spowoduje, że otrzymamy ponownie sygnał zgłoszenia centrali, aby przełączyć rozmowę na inny numer wewnętrzny.

  3) Dwukrotnie nacisnąć na swoim telefonie. Po pierwszym naciśnięciu usłyszymy ponownie sygnał zgłoszenia centrali (jak w punkcie powyżej), a po drugim naciśnięciu połączymy się z oczekującym na przekazanie rozmówcą. Możemy poinformować go o braku możliwości przekazania i zakończyć rozmowę, lub też rozpocząć procedurę przekazywania od początku.

  4. Jeśli przekazujemy połączenie z MobilePhone do innego abonenta dzwoniąc na jego numer bezpośredni (linie miejskie dołączone do centrali są typu ISDN), to w przypadku gdy prowadzi on inną rozmowę i tak usłyszymy sygnał wołania przez pierwsze 10 sekund (dwa sygnały) tak jakby był on wolny. Jeśli rozłączymy się w czasie gdy centrala podstawia sygnał "wolne", oznacza to że łączymy rozmowę do abonenta nie interesując się czy jest on rzeczywiście wolny, czy też rozmawia i automatycznie ustawiamy mu połączenie jako oczekujące. Jeśli abonent któremu chcemy przekazać połączenie zajęty jest inną rozmową i nie rozłączymy się w ciągu wspomnianego czasu 10 sekund, wówczas po dwóch sygnałach "wolne" usłyszymy sygnał zajętości. Możemy rozpocząć procedurę przekazywania połączenia od początku, wybierając innego abonenta, lub też ponownie tego samego tylko rozłączamy się przed upływem 10s co spowoduje automatyczne ustawienie rozmowy w kolejkę, lub też nie robić nic, co spowoduje że centrala po upływie 45 sekund spróbuje sama połączyć oczekującą rozmowę do abonenta którego numer był zajęty przy pierwszej próbie, i ustawi mu ją jako połączenie oczekujące

  UWAGA: Oczekujący rozmówca zostanie rozłączony jeśli przekroczony czas oczekiwania na zgłoszenie się numeru wybranego przez MobilePhone. Jeśli rozmowa jest przełączane przez MobilePhone nie działa powrót rozmowy do przekazującego gdy docelowy abonent nie odebrał.


  Sygnalizacja połączeń
  Rozmowy trafiające na telefon komórkowy będące wynikiem działania funkcji MobilePhone nie odróżniają się od innych połączeń. Prezentacja osoby dzwoniącej nie może być przeniesiona do telefonu komórkowego. Administrator centrali może ją co prawda tak skonfigurować, że połączenia przychodzące będące wynikiem działania funkcji MobilePhone będą prezentowały się innym numerem, ale zazwyczaj wiąże się to z większymi opłatami za połączenie.
  Dodatkową funkcjonalnością, jeśli w centrali zainstalowana jest bramka GSM, jest powiadamianie użytkownika MobilePhone o :

  Nieodebranym połączeniu skierowanym na MobilePhone. Użytkownik otrzymuje SMS-a o przykładowej treści:
  MobilePhone
  Nieodebrane +48226509900
  Warszawa
  Jeśli w czasie kiedy połączenie przychodzące było skierowane funkcją MobilePhone na telefon komórkowy, który był zajęty inną rozmową otrzymamy SMS-a o przykładowej treści:

  MobilePhone
  Zajęte +48226509900
  Warszawa
  Jeśli połączenie przychodzące na MobilePhone zostanie odrzucone na telefonie komórkowym otrzymamy SMS-a o takiej samej treści jak w przypadku zajętości czyli np:

  MobilePhone
  Zajęte +48226509900
  Warszawa
  Wykorzystanie MobilePhone jako telefonu równoległego
  Jeśli jako numer MobilePhone zostanie zadeklarowany inny numer wewnętrzny centrali ( np. telefon systemu DECT) wówczas uzyskamy rozbudowany system telefonu równoległego który pozwala między innymi na:

  Logiczne równoległe połączenie telefonu systemowego CTS-202 lub CTS-102 z telefonem analogowym. Ze względu na różne sposoby porozumiewania się z centralą fizyczne równoległe połączenie nie jest możliwe.
  Możliwa jest prezentacja jednym numerem ( zarówno miejskim jak i wewnętrznym) dla obu telefonów.
  w czasie gdy z dowolnego telefonu prowadzona jest rozmowa drugi jest również zajęty
  Użycie MobilePhone "przykrywa" przekierowania abonenta, bez ich wyłączania. Dezaktywacja MobilePhone ponownie je przywraca.

  Przykład:
  Abonent chce używać w czasie godzin pracy telefonu bezprzewodowego, a po godzinach jego rozmowy powinny być przekierowane na komórkę. Jeśli jako MobilePhone zostanie wpisany telefon bezprzewodowy, i wpisane zostanie przekierowanie połączeń na komórkę to w czasie gdy MobilePhone jest włączony przekierowanie nie działa, a wyłączenie MobilePhone powoduje automatyczne uruchomienie przekierowania. Nie ma potrzeby każdorazowej zmiany czy wpisywania numeru i aktywowania usługi.
 • #8
  Keplak
  Level 17  
  Opis usługi i ewentualnych możliwości jest mi znany ( choć dziękuję za przypomnienie ) . Generalnie , ponieważ nigdy tej funkcji nie uruchamiałem chciałem się dowiedzieć jak to się ma w praktyce. Dziękuję i temat zamykam
 • #9
  art_o
  Level 18  
  Ja zaobserwowałem problem taki:
  dzwoniąc z telefonu GSM na numer karty SIM (zainstalowanej w CCT) dostaję sygnał ciągły (zalogowanie konta), wybieram numer z klawiatury w celu połączenia się z kimś przez VoIPa (lub ISDNa) i czasami giną gdzieś wybrane cyfry.
  W praktyce nie zawsze zestawiane jest takie połączenie bo z 10 wybranych cyfr jedna potrafi "zginąć". W praktyce często wybierane numery umieściłem jako numery skrócone (3 cyfrowe) i prawdopodobieństwo, że się dodzwonię za pierwszym razem jest większe.
  Kiedy GSM będzie tylko do połączeń wychodzących, przychodzących lub mobilPhone to problemu nie powinno być.